Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

4.5.2021 o 17:51 hod.

Mgr.

Mária Kolíková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 4.5.2021 17:51 - 17:53 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, za slovo.
Vážená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, predkladám vám vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o upomínacom konaní. Upomínacie konanie je vlastne skrátené konanie, v ktorom sa vydáva platobný rozkaz a preto osobitne je dôležité práve v tomto konaní zlepšiť prístup k spravodlivosti pre spotrebiteľov.
Tento krátky návrh zákona reaguje na výhrady Európskej komisie, ktoré sa tiež objavili v rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie proti Jánovi Dankovi a Margite Dankovej. Je dôležité, aby sme zaviedli povinnosť súdu miernejšie posudzovať vecné odôvodnenie odporu proti platobnému rozkazu podaného spotrebiteľom. To znamená, že ak sa niekto bráni voči platobnému rozkazu, v prípade, ak sa jedná o spotrebiteľa, tak zavádzame tu miernejšiu povinnosť odôvodňovať takéto rozhodnutie. To znamená byť miernejší pri posudzovaní, či je toto odôvodnenie dostatočné.
V tejto súvislosti, keďže sa platobnými rozkazmi zaoberá vyšší súdny úradník, zavádzame aj povinnosť, aby práve v takýchto veciach bola vec predložená vyššiemu súdnemu úradníkovi a od vyššieho súdneho úradníka sudcovi, aby tu bola tiež, by som povedala, vyššia kontrola, že tie podmienky, ktoré majú byť prijateľné, zmluvné, sa rešpektovali pri vydávaní platobných rozkazov.
Dovoľujem si vás požiadať o podporu aj v rámci druhého čítania.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 4.5.2021 16:35 - 16:37 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, je mi naozaj cťou a mám radosť, že môžem v rámci druhého čítania predniesť úvodné slovo k zákonu, k vládnemu návrhu zákona, ktorý sa týka obetí trestných činov.
Jedná sa o právnu úpravu, ktorá je kľúčová pre zlepšenie ochrany obetí trestných činov. Sú tu naozaj systémové riešenia, ktoré súvisia nielen s tým, aby odškodňovanie obetí násilných trestných činov bolo jednoduchšie aj pre samotné obete. Vedeli sme to riešiť už v momente, keď je zrejmé, kto je páchateľ a nie až na konci celého trestného, trestného konania. Respektíve keď vieme, že sa takto stal trestný čin a máme tu jasnú obeť násilného trestného činu, aby sme už vedeli vlastne na začiatku, na začiatku trestného konania, keď je zrejmé, že skutok sa stal, len nie je zrejmý páchateľ, sme vedeli takúto obeť odškodniť. To je úplne kľúčová zmena pri odškodňovaní obetí trestných činov.
Rovnako zavádzame spravodlivejší systém pre ochranu, pri ochrane obetí trestných činov, ktorá súvisí s odškodňovaním, a to je to, že vlastne určujeme sumu, na ktorú má jednoducho obeť trestného činu nárok, bez ohľadu na to, koľko je tých obetí v danom prípade.
Rovnako čo je kľúčové v rámci právnej úpravy, je, že zavádzame tzv. intervenčné centrá v rámci jednotlivých krajov ako nový prvok systémový, aby v prípade osobitne domáceho násilia to bolo jasné zariadenie, ktoré je nápomocné pre obeť domáceho násilia a vlastne od začiatku mohlo uchopiť asistenciu a pomoc pre takúto obeť, kedy sa jedná o otázku, či začať občianskoprávne konanie, trestné konanie, ktoré súvisí napríklad so zákazom priblíženia sa násilníka k obeti trestného činu a môže k tomu urobiť potrebné kroky a poskytnúť mu asistenciu.
To by som povedala, že to je možno v stručnosti to kľúčové, čo súvisí s touto právnou úpravou. Ak by boli akékoľvek ďalšie otázky, tak som k dispozícii.
Dovoľujem si vás požiadať o podporu tomuto vládnemu návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.4.2021 17:22 - 17:24 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne aj za slová podpory. Ja chcem osobitne povedať a ďakujem veľmi pekne aj za prvý príspevok od pána podpredsedu Šeligu a myslím, že on to veľmi jasne vystihol, že to, čo sa podarilo v rámci reformy justície, je vďaka tomu, že reforma justície, tak ako prešla, mala podporu koalície. A chcem aj tu ešte raz poďakovať naozaj všetkým poslancom, poslankyniam za podporu, pretože bez nej by sa nepodarila táto reforma.
Čakajú nás ešte ťažké rozhodnutia, osobitne ja rozumiem, že aj so súdnou mapou. V rámci toho len chcem povedať, že súdna mapa je o tom, ako majú vyzerať súdy, keď raz-dvakrát za celý život ideme na súd. To znamená, naozaj netreba čakať na reformu verejnej správy. To sú proste iné rozhodnutia, ktoré robíme v našom živote, ktoré niekto nerobí vôbec a nepotrebuje ich, to nie je ako pri orgánoch verejnej správy, a preto sa na to treba pozerať inak. A ja som pripravená aj s každým poslaneckým klubom sa o tom osobitne rozprávať, či s koaličným, opozičným, pre vysvetlenie, čo je práve dôležité pre takúto reformu justície a prečo sa treba pozerať na tú organizáciu súdov inak ako na potreby, ktoré má verejná správa.
Ďakujem veľmi pekne aj za poznámku od pani poslankyne Pivkovej v súvislosti s kariérnym rastom justičného personálu a tu chcem povedať, že naozaj nikto v justícii sa nemusí báť o svoje miesto. Reorganizácia súdov neznamená zánik žiadneho miesta sudcu, sudkyne a osobitne už vôbec odborného personálu, kde rátam s tým, že odborného personálu budeme potrebovať viac a po tom, čo bude úspešná reorganizácia súdov, tak potenciálne sudcov menej. Takže určite každého pracovníka, pracovníčku, ktorá pracuje pre justíciu, si vážim a urobím všetko pre to, aby sme každé miesto zachovali bez ohľadu na to, ako bude súdna mapa vyzerať.
Ďakujem veľmi pekne za podporu a teším sa na ďalšiu spoluprácu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.4.2021 16:56 - 17:13 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem vám veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, programové vyhlásenie vlády pre ďalšie obdobie, pre roky 2021 – 2024, je pre nás naozaj veľkou príležitosťou urobiť určitý odpočet za to krátke obdobie prvého roka, ktoré sme, ktoré máme za sebou, v ktorom sme na jednej strane čelili vážnej pandémii a prijatiu potrebných opatrení, aby sme boli úspešní v tomto boji proti tomuto ochoreniu, ale na druhej strane ukazuje, že aj počas tejto pandémie sme jednoducho boli pripravení a spôsobilí urobiť veľa opatrení, ktoré sú dôležité pre prosperitu, rozvoj právneho štátu na Slovensku.
V tejto súvislosti som veľmi rada, že obnova dôvery v právny štát a zabezpečenie toho, aby ľudia mohli veriť, že zákon a spravodlivosť tu platia pre každého, sú rovnako základným mottom programového vyhlásenia vlády pre obdobie 2021 – 2024. Je to teda súčasťou a kľúčom pre programové vyhlásenie aj pre vládu Eduarda Hegera.
Do funkcie ministerky spravodlivosti som vstupovala s jasnými cieľmi, urobiť reformu justície, a s konkrétnymi opatreniami, ktoré si našli svoj obraz v programovom vyhlásení vlády. Ten rok bol pre justíciu ťažký, pretože sme na jednej strane čelili pandémii, na druhej strane s ohľadom na viaceré verejné kauzy, ktorými bola zaťažovaná verejnosť, zaťažovaná justícia, čo sa odrazilo v dôveryhodnosti justície ako takej, ktorá sa dostala na kritický, by som povedala, bod, kedy nevieme si nájsť miesto v porovnaní s ostatnými krajinami ani v rámci Európskej únie, s ktorými by sme sa mohli porovnať, ako u nás ľudia veria v súdy. To, ako u nás ľudia veria v súdy, nesúvisí s tým, či keď prídu na súd, tak sú úspešní, ale to, či veria, že rozsudok, ktorý v tej veci je vynesený, je spravodlivý. To znamená, či veria, že sudca rozhodol spravodlivo, nezaujato, nestranne, odborne.
S ohľadom na kauzy, ktoré súviseli s korupciou s ľuďmi v justícii a ktoré sú prerastené cez justíciu aj ostatné zložky štátnej moci, bolo dôležité prijať také opatrenia, ktoré budú aj dôležité, aj preventívne pre odstraňovanie korupčných väzieb v justícii. V tejto súvislosti bolo veľmi dôležité presadiť reformný ústavný zákon v oblasti justície, ktorý vo svojej šírke znamená nový pohľad na justíciu, novú možnosť pre ňu, aby sa nadýchla, a nakoniec dáva základ aj ostatnej reforme, ktorá nás čaká v nasledovnom období a tá súvisí s tzv. reorganizáciou súdov.
To, čo sme urobili v rámci reformného ústavného zákona v oblasti justície, sa týkalo reformy zloženia Súdnej rady. Podľa medzinárodných štandardov sme zaviedli pravidlo, že polovicu tejto Súdnej rady tvoria sudcovia aj nesudcovia. To znamená, že sme umožnili dávať sudcom, justícii zrkadlo zvonku. Preto je veľmi dôležité, aby primeraná časť predstaviteľov v Súdnej rade, je práve z... sa práve vyberá spomedzi ľudí, ktorí nie sú práve aktívni ako sudcovia alebo sudkyne.
Ďalej to, čo bolo dôležité, bola reforma zloženia Ústavného súdu, zavedenie vekového cenzu pre zánik funkcie sudcu, zriadenia Najvyššieho správneho súdu v neposlednom rade. Zriadenie Najvyššieho správneho súdu, ako sa ukazuje dnes, je veľmi úspešný projekt. Výberové konania, ktoré prebiehajú na Súdnej rade, sú zaiste veľmi zložité a bola to záťaž aj pre Súdnu radu, ale ako ukazujú výsledky, tak sa nám dostanú na novú súdnu inštitúciu – veľmi dôležitú pre spory občana so štátom, pre daňové spory, stavebné spory a nakoniec aj pre tzv. disciplinárnu zodpovednosť práve voči predstaviteľom právnických profesií, že sa sem jednoducho dostanú ľudia, ktorí sú kvalitne odborní a v ktorých môžeme mať vieru, že sú to jednoducho čestní, slušní ľudia, ktorí budú zastávať svoju funkciu riadne a svedomito a, samozrejme, v plnosti odborne.
Ďalej, keď sa pozriem na opatrenia, ktoré sme už zrealizovali a ktoré nám preto vypadli už z programového vyhlásenia vlády na ďalšie obdobie, tak musím spomenúť návrh zákona k zaisťovaniu majetku, ktorý prešiel, je účinný a momentálne sa zabezpečuje zriadenie príslušného úradu pre zaisťovanie majetku. Je to veľmi dôležitá zmena, ktorá znamená, že predstavitelia orgánov činných v trestnom konaní sa nebudú zaoberať tým, ako spravovať efektívne zaistený majetok, ale budú sa zaoberať iba otázkou, či je potrebné zaistiť majetok, ale efektívna správa je jednoducho určená špecializovanej inštitúcii. A nie je to dôležité len pre trestné konanie, ale aj pre daňové konanie, aj pre colné konania, kedy je namieste zaistiť majetok, aby na konci dňa bola efektívna aj sankcia, ktorú vie na mieste uložiť páchateľovi.
Z ďalších opatrení by som spomenula ešte dočasnú ochranu podnikateľov pre zmiernenie dopadov koronakrízy, čo nakoniec je dôležité preto, aby do budúcna aj do opatrení vôbec ako štandardných opatrení pre podnikateľské prostredie, ktorý sa jednoducho stane, že podnikateľovi nevyjde jeho podnikateľský plán, ale umožniť mu, aby sa mohol nadýchnuť, aby podľa možností a čestne zaplatil všetky dlhy alebo jednoducho dala sa mu možnosť, aby mohol pokračovať ďalej. Znamená to jednoduchší plán, ale aj transparentný plán pre reštrukturalizáciu, jednoduchší bankrot.
Tiež sme presadili nové pravidlá pre vydržanie, čo znamená, že už nebudú môcť o vydržaniach rozhodovať notári, ale prechádza to na súdy. Je to veľmi významná zmena, ktorá s ohľadom na všetky kauzy, ktorým sme čelili, tak nieže by sme chceli spochybniť úlohu notárov, a jednoducho proces, ktorý prebiehal pred notármi, nebol transparentný. To, že sa to celé prenáša na súdy, tak nám dáva jasné pravidlá, transparentné, ako pri takom zásadnom rozhodnutí, ktoré súvisí s vlastníckym právom, tak jednoducho pre takýto proces majú platiť.
To, čo pred nami je a čaká vlastne v parlamente, ale je teda namieste, aby nám ešte ostalo v programovom vyhlásení vlády, je ochrana obetí. Odškodňovanie obetí trestných činov, efektívny mechanizmus pre obete – osobitne domáceho násilia – vytvorením krízových centier v jednotlivých krajoch je súčasťou tohto návrhu zákona, ktorý je momentálne v parlamente. Okrem toho, že je namieste, samozrejme, dotiahnuť do konca legislatívny proces, teda presadiť aj účinne túto právnu úpravu, tak bude dôležitá aj implementačná fáza.
Chcem ďalej pokračovať v reforme justície, a preto som rada, že rovnako ako v predošlom programovom vyhlásení vlády, aj v tomto ako jedno z kľúčových opatrení je nová súdna mapa. Nová súdna mapa znamená určenie, koľko súdov je vlastne potrebných pre Slovensko. Znamená v konkrétnosti vysporiadať sa s otázkou, či potrebujeme mať cez 50 okresných súdov, osem krajských súdov, či nie je namieste zriadiť aj správne súdy na prvom stupni. Toto všetko je súčasťou novej súdnej mapy.
Ale to, čo je kľúčové, je, že na konci dňa by sme tu mali mať súdy, pri ktorých môžme očakávať, že sa našej veci, ak sa musíme obrátiť na súd, čo v priemere je, že človek sa nám obráti na súd tak, jedenkrát, dvakrát do života, preto nemusí mať súd za rohom, ale dôležité je, aby to bola inštitúcia, keď už sa na ňu vyberieme, aby sme mohli očakávať, že na jednom, na dvoch súdnych pojednávaniach jednoducho dôjde k rozhodnutiu. K rozhodnutiu od odborníka, nezávislého, nestranného sudcu, ktorý nám zrozumiteľne vysvetlí, ako vo veci rozhodol, a my mu uveríme, že toto je spravodlivé rozhodnutie. Toto je kľúčové a dôležité a toto je cieľom pre uskutočnenie novej súdnej mapy.
Som, samozrejme, pripravená diskutovať veľmi dôsledne o novej súdnej mape, pretože rozumiem, že to znamená iné nastavenie justície, že to znamená v konečnom dôsledku, že áno, sú mestá, v ktorých už nebude sídelný súd, ale je to nevyhnutné preto, aby spravodlivosť platila a aby tu bol náhodný výber sudcu a aby sme mali za sudcov odborníkov. Keď si porovnáme našu krajinu napríklad s Holandskom, tak nemáme tam 50 okresných súdov, ale desať. To len pre porovnanie, že vlastne tá zmena, ktorá momentálne je aj pripravovaná, kde sa uvažuje okolo 30 okresných súdov, tak to nie je žiadna revolúcia. My sa skutočne vlastne vraciame k tomu, čo sme tu mali v 90. rokoch a to je na okresnej, na krajskej úrovni. To nie je žiadna revolúcia, to je skôr odstránenie extrému, ktorý, alebo experimentu, keď to tak môžme nazvať, ktorý zaviedol Mečiar svojou verejnou správou, ktorá sa tiež neosvedčila a podľa ktorej vzoru boli zavádzané okresné krajské súdy. Tí, ktorí sú pamätníci a vedia, ako sa zavádzali krajské súdy práve v súvislosti s touto reformou, tak vedia, že sa jednoducho hľadali sudcovia, ktorí by mohli robiť na týchto krajských súdoch, veľkým náborom, že to nebolo hľadanie odborníkov, ale o zabezpečenie, aby jednoducho tie súdy fungovali. Takto to nemôže byť a osobitne to tak nemôže byť na odvolacích súdoch, kde je nevyhnutné, aby tam boli práve sudcovia, ktorí v rámci kariérneho rastu sú, by som povedala, osobitne vyberaní, že sa starajú o zjednocovanie judikatúry. Mal by to byť naozaj primeraný počet, ktorý je dôležitý a potrebný pre danú oblasť práva.
Rovnako to znamená, že keď nemáme rozdrobenú justíciu, tak je tu reálnejší výber. Jednoducho z väčšieho koša prichádza do úvahy výber sudcu, ktorý bude rozhodovať o našej veci. Ak sú to dvaja sudcovia, tak si asi vieme predstaviť, aj možnosť ovplyvňovania je oveľa väčšia, ako keď je tu výber z desiatich sudcov, ktorí rozhodujú v danej veci, pretože sú odborníkmi v rámci danej oblasti. Aj preto je dôležitá reforma justície, pretože nám umožňuje prerušovať korupčné väzby, ktoré, bohužiaľ, okrem tých, ktoré sú preukázané, sa vyšetrujú, tak jednoducho ukazujú aj nové prípady, že nám v justícii ešte v nejakej miere pretrvávajú.
Určite je dôležitá diskusia naprieč, či už so samosprávami, s predstaviteľmi justície, s verejnosťou, aby bolo zrozumiteľné, prečo vôbec táto reforma je potrebná. A ja som pripravená tomu čeliť a tak ako bola už prezentovaná celá súdna mapa, tak opätovne budem tieto diskusie viesť. A až potom, čo budú ukončené aj s verejnosťou, aj s odbornou verejnosťou, tak predložím prípadne aj kompromisné riešenia pre realizáciu súdnej mapy.
Súdna mapa našla svoj odraz vo fonde obnovy. Znamená to, že keďže je to kľúčová reforma a reforma v rámci justície, tak toto je tiež základný predpoklad, prečo môžme pýtať prostriedky v rámci fondu obnovy práve pre justíciu. Okrem toho, že sú tu prostriedky na moderné budovy súdov, či už je to na krajskej, okresnej úrovni, alebo pre správne súdy, alebo pre Najvyšší správny súd, sú to rovnako prostriedky pre nové informatizačné vybavenie, pre nový softvér pre obchodný register, pre nový softvér pre súdny manažment a rovnako pre hardvérové zariadenia, počítače pre všetkých sudcov, pre justičný personál. To znamená, cieľom celej reformy justície aj v rámci možností fondu obnovy bude, výsledkom má byť moderná justícia pre Slovensko. Znamená to lepšie prostredie pre ľudí v justícii, znamená to lepšie prostredie a možnosti pre každého, ktorý sa potrebuje domôcť spravodlivosti na súde.
Ďalej, okrem novej súdnej mapy z týchto zásadných zmien pre justíciu medzi ďalšie opatrenia, ktoré neboli ešte naplnené, patrí ochrana zraniteľných osôb a pomoci ľuďom v krízových situáciách. V tejto súvislosti je to pripravovaná veľká reforma opatrovníckeho práva. Chceme ju zahrnúť v rámci rekodifikácie nového Občianskeho zákonníka, popri ktorom riešime aj právnu úpravu pre obchodné spoločnosti. To, čo nás čaká, je veľká rekodifikácia súkromných vzťahov. To znamená pravidlá pre aj náš bežný život, ktorý nachádzame v Občianskom zákonníku, ale súčasne popritom aj osobitná právna úprava, ktorá patrí podnikateľom, ktorí podnikajú v rámci obchodných spoločností. Potrebujeme ukončiť dualitu, ktorá je často netransparentná aj pre podnikateľov, aj pre bežných ľudí, keď uzatvárajú zmluvné vzťahy, keď na jednej strane máme tieto zmluvné vzťahy upravené v Obchodnom zákonníku, popritom v Občianskom zákonníku. A to už nehovorím o tom, že, samozrejme, tá právna úprava je prekonaná roky. Rokmi, desiatkami rokov. Jednoducho, potrebujeme mať moderný Občiansky zákonník, rovnako zákon o obchodných spoločnostiach, ktorý reflektuje vývoj obchodného práva v ostatných krajinách v rámci Európskej únie, harmonizáciu európskeho práva. Jednoducho, potrebujeme sa dostať na vyššiu úroveň a ja mám veľkú ambíciu predstúpiť pred vás s paragrafovým znením na konci tohto roka, pardon, na začiatku budúceho roka po ukončení legislatívneho procesu. To znamená, v tomto roku vám predstaviť už aj paragrafové znenie jedného, druhého kódexu, najneskôr začiatkom budúceho roka.
Som si vedomá toho, že opatrenia, o ktorých som hovorila, ktoré sa týkajú súdnictva, sa dotýkajú nielen občanov, ale aj podnikateľov. V tejto súvislosti je veľmi dôležitá aj nová právna úprava obchodného registra. Pre obchodný register to znamená nielen softvér, ktorý vidíme a, by som povedala, zvonku ho vnímame na stránke orsr.sk, ale je to aj jeho využiteľnosť, ktorá je v nadväznosti na zmeny obchodných spoločností, zmeny, ktorým čelíme ako podnikatelia, ktorí majú záujem urobiť, založiť si spoločnosť, urobiť jej zmenu. V tejto súvislosti máme pred sebou opatrenie, kedy chceme rozšíriť možnosť registrátorov mimo súdy a externých registrátorov. Momentálne je veľká debata o tom, že v akej miere tam budú patriť notári, prípadne advokáti, a s legislatívnym zámerom, pardon, už s konkrétnou právnou úpravou chcem rovnako pred vás predstúpiť ideálne ešte v tomto roku.
Veľkou témou dňa je nielen právna úprava, ale aj podmienky pre obvinených a odsúdených. Už v programovom vyhlásení v roku 2020, teda na obdobie predchádzajúcej vlády, sme mali opatrenie, ktoré súviselo so štandardami humanizácie pre obvinených a odsúdených v ústavoch na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody. Som presvedčená o tom, že by sme mali využiť príležitosť, no ako krajina, ktorá je demokratická a chce byť moderná, mali by sme naozaj zlepšiť podmienky, ktoré sú v týchto zariadeniach. Ukazuje to to, v akých, v akej, na akej úrovni máme možnosť výkonu trestu a výkonu väzby v týchto zariadeniach, je aj o tom, aká sme vyspelá demokratická spoločnosť.
Bohužiaľ, predchádzajúce roky predchádzajúcich vlád, teraz nehovorím o vláde od roku 2020, ale v predchádzajúcich období, vôbec nereflektovali na potreby väzenstva. Koncepcia väzenstva na predchádzajúcich 10 rokov, od roku 2010 – 2020, bola len sčasti naplnená preto, pretože zo štátneho rozpočtu neboli poskytnuté prostriedky. Dokonca neboli poskytnuté prostriedky ani na to, aby veľký projekt v rámci eurofondov bol realizovaný, pretože štát nebol ochotný poskytnúť príslušnú čiastku na podporu európskeho projektu. Toto je jednoducho zostatok aj z minulých období, ktorý sme si dnes našli, a dnes čelí väzenstvo kritike aj zo spoločnosti, v akých podmienkach sa nachádzajú niektorí obvinení a odsúdení.
Čo chcem v tejto súvislosti povedať, je, že Zbor väzenskej a justičnej stráže v rámci tých možností, ktoré má, v maximálnej možnej miere plní si svoje úlohy svedomito, naozaj robí všetko pre to, aby sme my ostatní mohli pokojne spávať, ale jednoducho keď nie sú finančné podmienky na to, aby sa zlepšilo toto prostredie, tak ani príslušníci zboru, nech urobia všetko príslušníčky, tak tie podmienky nevedia zlepšiť. Samozrejme je tu možnosť právnej úpravy, môžme sa rozprávať o tom, v akej miere, ktoré obmedzenia by sa nedali uvoľniť, a môžme sa baviť o novom prístupe, by som povedala, v niečom liberálnejšom prístupe o podmienkach vo výkone väzby, výkone trestu, o právnej úprave, ale bez toho, aby sme zafinancovali potreby väzenstva, tak sa na vyššiu úroveň nedostaneme. Verím tomu, že aj s ohľadom na to, aká je to dnes aktuálna téma, tak nájdem podporu pri tejto vláde aj pri, aj od spoločnosti na to, aby sme tieto zmeny mohli zrealizovať.
Všetky tieto ambiciózne ciele a konkrétne opatrenia, ktoré som uviedla, sú pretavené do programového vyhlásenia vlády. Ja sa naozaj úprimne veľmi teším a dáva mi to veľkú nádej, že nadchádzajúce obdobie bude priať reformám, a to nielen v justícii, ale vôbec reformám, ktoré prispejú k prosperite Slovenska, aby Slovensko bolo moderným, demokratickým, právnym štátom, lebo o to dnes v skutočnosti ide. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľujem si vás preto požiadať o podporu programového vyhlásenia vlády, a teda o dôveru našej vláde.
Ďakujem pekne za slovo. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16.3.2021 14:44 - 14:46 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vám predložiť teda vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2016 o poskytovaní dotácií v pôsobení ministerstva spravodlivosti. V stručnosti iba takto ho uvádzam, má taký dlhší názov. Myslím, že s ohľadom na to, ako to bolo aj prednesené pánom predsedajúcim, tak vieme, o ktorý návrh zákona sa jedná.
Návrhom tohto zákona, ktorý je iniciatívny materiál, je zefektívniť systém podpory ľudských práv v Slovenskej republike a to tým, že odstránime nedostatky, ktoré nám vyplynuli z aplikačnej praxe týkajúcej sa procesu poskytovania dotácií v pôsobnosti ministerstva spravodlivosti.
Dopĺňajú sa tu údaje, ktoré poskytujú žiadatelia – fyzické osoby na overenie splnenia podmienok na poskytnutie dotácie. Dopĺňa sa dôvod zaujatosti pre člena, členku komisie.
V texte zákona sa spresňujú informácie, ktoré sa zverejňujú na webovom sídle ministerstva spravodlivosti v súvislosti s poskytovaním dotácií.
Ďalej, za účelom zabránenia duplicitnej podpory niektorých projektov sa z účelu dotácie, na ktorú môže ministerstvo spravodlivosti poskytnúť dotáciu, vypúšťa, citujem, "podpora kultúrnych aktivít v oblasti ľudských práv a slobôd a predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných prejavov intolerancie". Vypustenie dochádza z dôvodu, že v rezorte ministerstva kultúry je dotačný program. Máme za to, že by to bolo duplicitné; aj po konzultácii s ministerstvom kultúry je namieste vlastne takúto duplicitu vypustiť.
Návrhom zákona tiež chceme vytvoriť možnosť poskytnutia odmeny za vykonanú prácu pre tých členov, členky komisie, ktoré nie sú, ktorí nie sú štátnymi zamestnancami, zamestnankyňami a aktívne sa podieľajú na procese posudzovania pred poskytovaním dotácií zo strany ministerstva spravodlivosti.
Navrhujeme účinnosť predkladaného návrhu zákona od 1. mája 2021.
Návrh zákona bol riadne predmetom legislatívneho procesu. Dovoľujem si vás požiadať o jeho podporu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16.3.2021 14:38 - 14:41 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vám predložiť vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o upomínacom konaní č. 307/2016 Z. z. a o doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, je to v podstate stručný vládny návrh zákona, ktorého cieľom je zlepšiť kontrolu nad neprijateľnými zmluvnými podmienkami v skrátených konaniach, v ktorých sa vydáva tzv. platobný rozkaz. Preto, aby sme zlepšili prístup k spravodlivosti pre spotrebiteľov, tak chceme zaviesť povinnosť pre súd miernejšie posudzovať vecné odôvodnenie odporu proti platobnému rozkazu podaného spotrebiteľom.
V jednoduchosti znamená to, že keď je vydaný platobný rozkaz, tak je voči tomu možný opravný prostriedok, tzv. odpor. Je potrebné ho odôvodniť, ale práve vo veciach spotrebiteľov máme za to, že je potrebné miernejšie posudzovať toto odôvodnenie, aby tu bola naozaj dostatočná ochrana pre spotrebiteľov, osobitne keďže sa môže jednať o situácie, kedy sú tu nekalé podmienky, ktoré sú súčasťou zmluvy, na základe ktorej má byť potom plnené podľa platobného rozkazu.
My sme reagovali touto právnou úpravou aj na podnety z Európskej komisie. Jednalo sa o výhrady týkajúce sa súladu vnútroštátnej právnej úpravy s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie v spotrebiteľských veciach. S ohľadom na to sme, vlastne navrhujeme prijať takúto právnu úpravu, okrem zavedenia povinnosti pre súd miernejšie posudzovať odôvodnenie odporu proti platobnému rozkazu.
Zavádzame tiež povinnosť tzv. vyššieho súdneho úradníka predložiť spotrebiteľskú vec na posúdenie sudcovi v prípade, že sa jedná o existenciu tzv. neprijateľných zmluvných podmienok, ktoré ešte neboli posudzované v právoplatne skončenom konaní.
Ide tu totižto o to, aby sa nestalo, že vyšší súdny úradník rozhodne o danej veci bez toho, aby vlastne danú vec videl sudca, a môže byť, že nedostatočne kvalifikovane, keď to tak môžem povedať, vlastne rozhodne o danej veci a jedná sa tu o nejakú novú zmluvnú podmienku, ktorá by prichádzala do úvahy.
Dovoľujem si vás požiadať o podporu k tomuto vládnemu návrhu zákona. Samozrejme, prešiel riadnym legislatívnym procesom. Predpokladá pozitívny sociálny vplyv. Nezakladá vplyvy na rozpočet, podnikateľské prostredie, životné prostredie a tak ďalej.
Je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi, v súlade s právom Európskej únie.
Navrhujeme účinnosť tohto zákona od 1. júla 2021.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 25.2.2021 22:55 - 22:57 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, s ohľadom na všetko, čo bolo uvedené, po tejto dlhotrvajúcej rozprave ja si vás dovoľujem požiadať v mene predkladateľa, aby ste podporili predĺženie núdzového stavu. Je to dôležité opatrenie k tomu, aby sme naozaj mohli riadiť krajinu zodpovedne a chrániť životy a zdravie ľudí.
A iba v krátkosti, aj vlastne ešte raz sa vrátim aj k trestom. K tomu bola novelizácia práve, aby toto bolo jednoznačné, takže naozaj netreba predpokladať, že by orgány činné v trestnom konaní nevedeli, ako posudzovať trestné činy, ktoré súvisia alebo nesúvisia s núdzovým stavom. Takže myslím, že môžeme sa rozprávať vôbec o primeranej úprave trestných činov, ale tu by som sa neobávala, že by sa to zneužívalo alebo nevedeli by orgány činné v trestnom konaní to vykladať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.2.2021 17:02 - 17:04 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Dovolím si ešte zareagovať k očkovaniu a potom ma zastúpi za vládu pán minister Krajniak, ktorého, ako ste videli, sem prišiel, ale chcem, ak by sa mi to podarilo raz a navždy sa vyjadriť k tomu očkovaniu. Tak ako je toto ustanovenie, ktoré máte v odôvodnení, priznávam, je to nešťastná formulácia. Úprimne, aj ja som videla ten text pred tým, ako sa tam doplnila táto formulácia z právneho, ústavného hľadiska. Táto formulácia sa doplnila na základe doplnenia analytikov z ministerstva zdravotníctva, ktorí sa, samozrejme, na to pozerali ideálne, z ideálneho stavu. To znamená, nebol to nejaký ústavnoprávny koncept, nič také tam netreba vidieť, je to naozaj veľmi zavádzajúce, akým spôsobom sa to takto predkladá, nejakým spôsobom nie je podmienené núdzový stav až do momentu, keď bude takto zaočkovaná populácia. Je to skutočne skôr ideálny stav, ktorý je z pohľadu analytikov. Takže ešte raz. Z ústavnoprávneho hľadiska žiadna takáto podmienka zo strany vlády neexistuje. A nikdy tak nebola vyslovená, nebude tak vyslovená a ak budete šíriť takúto informáciu ďalej, je to zavádzajúce. Toľko. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.2.2021 16:29 - 16:31 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Pán poslanec, stačila som si zaregistrovať vaše otázky. Nie je problém na ne odpovedať, už som na ne odpovedala viackrát a vo vašich príspevkoch sa opakujú tie isté otázky. Ja som na ne viackrát opakovala, znovu ich otvárate.
Mobilita. K mobilite už som, máte tam aj graf, je z neho zrejmé, odkedy sú tieto opatrenia, tie opatrenia ten pohyb obmedzili. Držia sa na nejakej úrovni. Jednoznačne, samozrejme, by ste si museli pozrieť mobilitu, ktorá súvisí so zavedením opatrení. To znamená, že ten základný, tá základná zmena nastala v, na prelome rokov, kedy vlastne sa prijali prísne opatrenia, takže tam aj kleslo jasne reprodukčné číslo. Máte k tomu jasnú informáciu už v materiáli, ktorý išiel z vlády. Takže v tých materiáloch tie informácie máte.
Čo sa týka verejného obstarávania, samozrejme, že nie je využi, zneužívaný, zneužívaný tento, tento núdzový stav na to, aby sa zneužilo verejné obstarávanie. Ak máte nejakú vedomosť, pochybnosť, na to sú tu, na to tu máte hodinu otázok, môžete sa opýtať ktoréhokoľvek člena vlády, nech sa páči. To, čo hovoríte, sú výmysly.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 25.2.2021 10:25 - 10:26 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Pán poslanec, na jednej strane ja vnímam legitímne, samozrejme, akékoľvek podnety, či to súvisí s podnetmi od opozície, z koalície a ktoré súvisia, samozrejme, aj s dopytmi od pána Kollára, aj s kritikou, ktoré je smerom k vláde. Je to absolútne legitímne. Je potrebné mať čo najlepšie štatistiky, čo najlepšie dáta, aby sme na základe toho mohli robiť čo najúčinnejšie opatrenia. To ako má svoju logiku a v tom máme určite zhodu. My vám vieme poskytnúť a ja vám viem poskytnúť, ako v tomto momente ako zástupca vlády všetko to, čo mám k dispozícii. Tak ja len som si dovolila poukázať na to, že nie je to tak, že by sme vám neposkytli dáta a že by ste nemali žiadne dáta, na základe ktorých by ste mohli urobiť rozhodnutie. Domnievam sa a som presvedčená, že tých dát na toto rozhodnutie máte dosť. Iná vec je rozprávať sa, čo môžeme robiť lepšie a tam vnímam ja, je veľmi oprávnené naozaj o tom mať otvorenú debatu a rozprávať sa o tom, ako môžeme nastaviť lepšie tie opatrenia. Ale keď teraz nepodporíte núdzový stav, ľudí vydáte napospas osudu. Tak to je.
Skryt prepis