Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

10.5.2021 o 11:17 hod.

Mgr.

Mária Kolíková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 14.5.2021 9:26 - 9:34 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, sme v rozprave v prvom čítaní k návrhu inštitútu, zmeny inštitútu kolúznej väzby, ktorý súvisí s novelou Trestného poriadku. Chcem najskôr povedať k samotnému legislatívnemu procesu.
Som veľmi nešťastná ako ministerka spravodlivosti, že takýto inštitút je tu prerokovaný na základe poslaneckého návrhu. Je to kľúčový inštitút v rámci trestného konania a pri jeho právnej úprave a pri jeho návrhu sa vôbec nezúčastnili orgány činné v trestnom konaní. Môžme, samozrejme, dať priestor poslancom, aby upravovali čokoľvek, Občiansky súdny poriadok, Trestný poriadok, Občiansky zákonník, ale predsa len členovia vlády, ktorí majú v gescii takúto právnu úpravu, osobitne, ak sa jedná o túto právnu úpravu, minister spravodlivosti, tak je naozaj ten, ktorý má k dispozícii celé medzirezortné pripomienkové konanie, kde práve pre takéto kľúčové inštitúty je dôležité, aby takýto proces bol zachovaný.
Veľmi dôrazne odmietam takúto právnu úpravu, ktorá je navrhovaná takýmto spôsobom. Dôrazne to odmietam, pretože mám za to, že takýmto spôsobom môžeme narušiť trestné konanie, zmariť trestné vyšetrovanie vo veciach, v ktorej, v ktorých máme aj momentálne obvinené osoby v kolúznej väzbe.
Ja som si vypočula niečo priamo, niečo dodatočne, čo všetko tu včera odznelo v rámci rozpravy ku kolúznej väzbe. Také množstvo dezinformácií, neprávd, ktoré súvisia s väzbou, som ešte nepočula. A myslím si, že je dôležité si povedať naozaj, ako to je.
Ak sa bavíme o výkone väzby, tak momentálne pri kolúznej väzbe máme sedem osôb. Sedem. Z tých siedmich momentálne vo výkone väzby tri, o ktorých vie verejnosť a súvisia s kauzami, ktoré sú vyšetrované. Samozrejme, že sa jedná o osoby, pri ktorých platí prezumpcia neviny. Sú to obvinení. Je to prezumpcia neviny, je, samozrejme, platná. Ale z tých, o ktorých vieme, že súvisia s kauzami, tak konkrétne sa jedná napríklad o obvinenú Jankovskú, obvineného Kičuru, áno, aj obvineného Pčolinského. Toto sú osoby, ktoré sú momentálne okrem ďalších štyroch v kolúznej väzbe.
Tak ja sa pýtam, kvôli týmto siedmim osobám musíme dnes takýmto rýchlym spôsobom, lebo je to rýchly spôsob, ak sa jedná o poslanecký návrh, riešiť takýto kľúčový inštitút kolúznej väzby? Ja si myslím, že nie. Nevyplýva z rozhodnutí ani Ústavného súdu, ani medzinárodných inštitúcií, ani Európskeho súdu pre ľudské práva, že by právna úprava, ktorá sa týka tohto inštitútu, bola v rozpore s medzinárodnými štandardmi. To vôbec nie je pravda. Právna úprava, ktorá súvisí s kolúznou väzbou, je právna úprava, voči ktorej nie sú medzinárodné námietky. Máme tu právnu úpravu, ktorá súvisí aj s preskúmavaním tohto inštitútu. Máme tu rozhodnutie prvostupňového súdu, druhostupňového súdu. Spochybňujeme rozhodnutia súdov? Pretože to je sudca, ktorý rozhoduje o tom, či je osoba vo väzbe, alebo nie je vo väzbe. To nie je vyšetrovateľ, to nie je prokurátor, je to sudca. Je to sudca v rámci prvostupňového súdu a potom je to odvolací senát.
Viete veľmi dobre, že je vládny návrh zákona, v ktorom ja som pripravená sa postaviť ku kolúznej väzbe a riešiť ju, to znamená sprísniť podmienky, keď sa rozhoduje o nej. Sprísniť podmienky aj pre sudcu. Fakticky do nej vkladáme to, čo je zrejmé, že je potrebné, aby na to prihliadal sudca, a rovnako som pripravená urobiť takzvané dva režimy, ktoré teda platia aj v Českej republike, a to je takzvaný skrátený režim pre prípad takzvanej domnienky, ak sa bavíme o kolúznej väzbe, a potom je tu aj ten štandardný režim, kde neplatí, že, že sú tam hlavne skutočnosti, že už došlo ku kolúznej väzbe, ale predsa len máme tu aj štandardný režim, ktorý je dlhší ako tých pár mesiacov.
Vy tu často hovoríte o troch mesiacoch z Českej republiky, ale vytrhávate veci z kontextu, porovnávate právnu úpravu z iných krajín, ale to je úplne vytrhnutie z kontextu. Neberiete vôbec do úvahy, že máme trestný proces u nás, ktorý je komplikovaný, jednoducho vyšetrovateľ u nás musí urobiť iné úkony ako vyšetrovateľ v Českej republike. Vy nemôžete vybrať a vytrhnúť z kontextu iba nejakú časť ku takémuto kľúčovému inštitútu v rámci trestného konania. Ak chcete zmariť vyšetrovanie, áno, môžte to urobiť, tak to urobte, ale presne k tomuto cielite, chcete zmariť vyšetrovanie vo veciach, ktoré sú práve prejednávané v rámci trestného konania.
Ja som pripravená zmeniť celý Trestný poriadok. Som pripravená ho zjednodušiť a už teraz vlastne na tom pracujeme, v rámci toho je aj predbežná informácia, že ministerstvo spravodlivosti chce skrátiť celé trestné konanie. To znamená, chce zjednodušiť prácu pre vyšetrovateľov, aby sa nemuseli duplicitne robiť niektoré úkony, ale ten vyšetrovateľ ich dnes urobiť musí. On môže konať iba podľa zákona. Iba na základe toho Trestného poriadku, ktorý nám platí, tak kým ho nezmeníme a kým ho nezjednodušíme, tak on jednoducho tie úkony musí urobiť. To znamená, ak my teraz vybereme a vytrhneme z kontextu inej právnej úpravy nejaké zjednodušenie a skrátenie tých lehôt, my tým našim vyšetrovateľom nedávame šancu, aby mohli riadne prešetriť veci, ktoré majú na stole. (Reakcia z pléna.)
No proste tak to je, pán poslanec. (Zaznenie gongu. Reakcia z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Pán poslanec, poprosím vás, aby ste sa prihlásili faktickou poznámkou...

Kolíková, Mária, ministerka spravodlivosti SR
(Hovorené súbežne s predsedajúcim.) Ja som rovnako pripravená...

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
(Hovorené súbežne s rečníčkou.) ... ak máte niečo na doplnenie.

Kolíková, Mária, ministerka spravodlivosti SR
... ja som rovnako pripravená riešiť... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Pán poslanec...

Kolíková, Mária, ministerka spravodlivosti SR
... aj procesne lehoty, ktoré súvisia s návrhmi na prepustenie z väzby. Som pripravená sa o tom rozprávať. Môžme spresniť takéto postupy v rámci vládneho návrhu zákona, ale nie v rámci poslaneckého návrhu, ktorý takýmto spôsobom rieši naozaj razantne právnu úpravu ku kolúznej väzbe.
Pretože tu nie sú ani prechodné ustanovenia. To znamená, že všetci, ktorí sú obvinení v takejto kolúznej väzbe, budú vlastne okamžite prepustení. Nie ako je aj riešené v rámci napríklad návrhu, ktorý má vládny... ktorý, ktorý predkladám v rámci vládneho návrhu zákona. A pritom sa o nič nejedná. Veď na ďalšiu schôdzu prídeme s vládnym návrhom zákona, ktorý to rieši tak, ako je to teraz možné v rámci platnej právnej úpravy a v rámci Trestného poriadku.
Jednoducho nemôžete teraz zmeniť takto kľúčovo inštitút bez toho, aby ste o tom akokoľvek konzultovali ten postup, či je vhodný, aj s orgánmi činnými v trestnom konaní. Je to nezodpovedné. Maríte tým účel vyšetrovania, ak to urobíte, ja vás na to upozorňujem.
A ohradzujem sa skutočne voči podmienkam, ktoré sú vo výkone väzby. Z ničoho nevyplynulo, že by sa príslušníci alebo príslušníčky správali k obvineným alebo k odsúdeným spôsobom, ktorý je v rozpore so zákonom. Ja som pripravená aj tu zmeniť právnu úpravu a uvoľniť, čo sa dá v rámci štandardov, ktoré sú nastavené.
Ale čo stýka podmienok vo väzbe, tak je pekné teraz tu vyťahovať a rozprávať, žeby sme to tam chceli mať krajšie. Aj ja to tam chcem mať krajšie. Samozrejme, že asi nečakáme, že to budú hotely. Ale, isteže, to, aký je priestor v cele, závisí aj od toho, koľko sme doteraz dali financií do väzenstva.
Doteraz to nikoho netrápilo. Koncepcia väzenstva od roku 2010 – 2020 nebola neplnená, pretože tam neboli dané prostriedky, prostriedky za vlády Fica a Pellegriniho. Tak tam tie peniaze nedali, tak tie podmienky sa nezlepšili, tak teraz nech neplačú! (Reakcia z pléna.)
No a nemohla som to (zaznenie gongu) realizovať ako štátna, pretože neboli na to prostriedky, nech sa páči. (Reakcie z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Kolegovia, naozaj vás prosím, aby ste sa prihlásili s faktickými poznámkami a neprekrikovali sa počas rozpravy.

Kolíková, Mária, ministerka spravodlivosti SR
Takže ja vás žiadam a prosím, aby ste k procesu úpravy kolúznej väzby pristúpili zodpovedne a zvážili ste aj slová, ktoré tu zaznievajú smerom k výkonu väzby, pretože je naozaj nevhodné, aby sme šírili informácie, ktoré nie sú pravdivé.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.5.2021 9:22 - 9:23 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, jedná sa o návrh zákona, ktorý nám vlastne vyrieši elektronické hlasovanie o kľúčových otázkach orgánov, to znamená, kto bude v kľúčových orgánoch právnických profesií. Osobitne sa jedná o konferenciu advokátov, ktorá je momentálne pripravovaná na začiatok júna, keďže samotná, v samotnej Slovenskej advokátskej komore je okolo 6-tisíc advokátov a museli už zvolať takúto konferenciu advokátov vzhľadom a ešte na súčasnú situáciu v súvislosti s pandémiou je vhodné, aby aj takéto právnické komory mali možnosť pre svojich členov, aby mohli hlasovať aj elektronicky, aby sme im to jednoznačne umožnili a bolo zrejmé, že takéto hlasovanie bolo platné, tak je potrebná takáto právna úprava.
Dovolím si vás požiadať o podporu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.5.2021 16:22 - 16:23 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, ja si vám dovoľujem predložiť vládny návrh zákona, ktorého cieľom je zaviesť výslovnú zákonnú možnosť pre členov zákonom zriadených komôr, napríklad Slovenskú advokátsku komoru, Slovenskú komoru exekútorov, Notársku komoru, vykonávať svoje volebné právo a hlasovacie právo elektronickými prostriedkami, a to v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.
Súčasná pandemická situácia neumožňuje zavedenie takéhoto prístupu k výkonu volebného alebo hlasovacieho práva formou zmeny interných predpisov komôr, preto je potrebné, aby sa takáto možnosť zaviedla priamo zákonom. S ohľadom na to, že práve Slovenská advokátska komora musí zvolať Konferenciu advokátov začiatkom júna s ohľadom na právnu úpravu, Slovenská advokátska komora má okolo 6-tisíc členov, tak je nevyhnutné prijať takúto právnu úpravu, aby sme im to umožnili.
Dovoľujem si vás požiadať o podporu.
Skryt prepis
 

13.5.2021 14:56 - 14:57 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ja som veľmi rada, pán poslanec, že mi dávate takúto peknú doplňujúcu otázku. Lebo tu treba naozaj vysvetliť, v Českej republike je úplne iný trestný proces, ako je na Slovensku. Rovnako je úplne trestný proces v Nemecku, ako je na Slovensku. Na Slovensku máme veľmi, veľmi komplikovaný trestný proces, kým vec príde na súd, a preto ja nemôžem zobrať ambíciu z iných krajín ohľadom tohto krátkeho času pre kolúznu väzbu, lebo by som tým neumožnila orgánom činným v trestnom konaní robiť všetko, čo majú. Jednoducho u nás treba niektoré úkony urobiť viackrát. Nie je to dobré, chcem to zmeniť v rámci veľkej novely trestného poriadku, ktorú chystám. A preto v niečom nie je úplne dobré ani to, aby som teraz riešila kolúznu väzbu, lebo v nej nemôžem mať tie ambície, ako by som mala, keby som už urobila celú novelu Trestného poriadku.
Skryt prepis
 

13.5.2021 14:55 - 14:56 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán poslanec, dobrý deň. V mojej moci je predložiť návrh na zmenu právnej úpravy kolúznej väzby na rokovanie vlády a po jej schválení vládou parlamentu. A mojim zámerom je predložiť taký vládny návrh zákona, aby tu bol do konca mája tohto roku. To je proces, ktorý je predvídateľný v rámci lehôt v legislatívnom procese v zmysle zákona. Organizovanie, zvolávanie schôdzí parlamentu je plne v réžii parlamentu. Preto je na parlamente potom zodpovedanie vašej otázky. Ja vám viem zodpovedať iba to, čo vyplýva jasne zo zákona a v rámci týchto lehôt. Nech sa páči.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 13.5.2021 9:10 - 9:13 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vám uviesť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie k vládnemu návrhu zákona, ktorý súvisí s niektorými mimoriadnymi opatreniami v súvislosti so šírením nákazlivej nebezpečnej ľudskej choroby COVID-19 v justícii, COVID-19 a v justícii.
Nijako ma neteší, že prichádzam s návrhom na skrátené legislatívne konanie, ale s ohľadom na to, že ešte nie sme v takej situácii, že by sme mohli riešiť zasadnutia kľúčových orgánov právnických komôr prezenčne a právna úprava jednoznačne nedáva možnosť, aby zvolanie, po zvolaní tieto orgány mohli hlasovať aj iným spôsobom ako prezenčne. Osobitne s ohľadom na to, že v Slovenskej advokátskej komore je 6-tisíc advokátov a je tu povinnosť zo strany Slovenskej advokátskej komory zvolať kľúčový orgán - Konferenciu advokátov, na ktorom sa rozhoduje o tom, aké budú disciplinárne komisie, aké budú orgány, ktoré zastupujú advokátov. Jednoducho inú možnosť Slovenská advokátska komora nemala, ako zvolať vlastne takúto konferenciu advokátov a musí sa uskutočniť v júni, tak je zrejmé, že buď pravdepodobne by tento, táto konferencia nebola uznášaniaschopná, alebo by sa vlastne nám na jednom mieste zhromaždilo naozaj veľmi veľa ľudí a vzhľadom na to, v akej situácii sme, tak aj samotná Slovenská advokátska komora požiadala, aby tu bola možnosť aj takéhoto dištančného hlasovania a nebolo nejakým spôsobom potom napadnuté, že nie je platné, keďže zo zákona jasne takáto možnosť nevyplýva.
S ohľadom na to, že sa pripravuje takáto právna úprava a bude mať dopad pre Slovenskú advokátsku komoru, tak dávame túto možnosť aj ostatným právnickým komorám, a to je Exekútorskej komore aj Notárskej komore, aby takúto možnosť, ak to bude potrebné, aby ju využili.
Dovoľujem si vás preto požiadať o podporu tohto návrhu na skrátené legislatívne konanie. Zaiste to, že umožníme Konferencii advokátov, aby mohla hlasovať aj dištančne, umožníme tým riadny chod advokácie. S čím súvisí aj základné právo na obhajobu a myslím si, že aj týmto spôsobom vlastne vieme dostatočne obhájiť, že tie dôvody na skrátené legislatívne konania tu sú. Ja si vás dovoľujem požiadať o podporu tohto skráteného legislatívneho procesu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.5.2021 20:50 - 20:52 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, na základe všetkého, čo tu dnes bolo vyslovené, ja si vás dovoľujem požiadať o prejavenie mi dôvery, a to tým, že zahlasujete proti uzneseniu na vyslovenie mi nedôvery.
Verím, že všetky podozrenia zo zneužívania funkcie boli rozptýlené, sme vládou zmeny, ktorá potrebuje reformu justície dokončiť. Slovensko to potrebuje, aby bolo spravodlivé, je pred nami naozaj ešte veľký kus práce.
Dovoľujem si vás požiadať o vyjadrenie podpory, samozrejme, že nie som bez chyby. Ale myslím si, že som nič také závažné neurobila, čo by malo byť dôvodom na vyvodenie politickej zodpovednosti. Dúfam, že som vás presvedčila, že mám legitimitu uchádzať sa o vašu dôveru. Len spolu to dokážeme, aby som mohla urobiť reformu justície a ja potrebujem cítiť, že mám na to silný mandát. Bez silného mandátu je málo pravdepodobné, že zmena bude a zmena bude úspešná.
Preto si vás dovoľujem požiadať o vašu podporu, o vyjadrenie dôvery, a to tým, že budete hlasovať proti vysloveniu nedôvery.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.5.2021 17:30 - 17:35 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Vďaka veľmi pekne za slovo. Len v krátkosti. Je tu toho veľa povedané, chcem vlastne využiť len tie dve minúty, takže povedala som dosť k okresným súdom, chcem spomenúť tie krajské súdy.
Tu bola otázka, že je to hrozné, že nie je návrh na sídelný súd pre západoslovenský obvod Bratislava a pre východoslovenský Košice.
Takže takto. Tak ako sa navrhuje v rámci súdnej mapy urobiť z 54 obvodov už 30 obvodov, čo znamená, že budú obvody, ktoré budú vlastne zväčšené a v tých obvodov bude viac súdov a jeden z toho bude sídelný, takže my nejdeme teraz rušiť súdy. Tam na tých súdoch budú ďalej pracovať sudcovia, len sa určí, ktorý z tých súdov je sídelný. To je prvá vec. V rámci implementácie, kde sa bude overovať, či ten výber bol správny.
V rámci toho druhého stupňa odvolacieho, kde máme teraz osem krajských súdov, čo bola tiež hlúposť, lebo to sa kopírovala verejná správa a všetci, ktorí pracujú v justícii, vám povedia, že vlastne takto nemôže fungovať odvolacie súdnictvo. Je problém robiť náhodný výber pri senátoch tak v rámci odvolacej agendy, aby ste tam naozaj mali ľudí v tých senátoch, ktorý robí len jednu agendu, to znamená, len napríklad rodinu alebo občiansku, alebo obchodnú, proste v týchto agendách je to zložité.
Tých osem krajov je veľa. Nedá sa to takto. Preto je návrh urobiť tri obvody, a keď sa urobí veľký obvod západoslovenský, tak v rámci toho obvodu tá Trnava aj lokálne, proste keď sa už bavíme o tej dostupnosti, pretože bývajú pojednávania, i keď ojedinele aj na odvolacom stupni, tak tá Trnava z tohto pohľadu je najlepšia pre tých sudcov, čo sú dnes v Nitre alebo v Trenčíne, tak keby aj dochádzali do Trnavy, tak je to schodné, ak by to bola Bratislava, tak je to problém. Rovnako čo sa týka prís... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.5.2021 16:59 - 17:15 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Zdá sa mi, že bolo by dobré zareagovať. Ja by som teraz reagovala iba na súdnu mapu, je to veľmi citlivá záležitosť, a nezmysly, ktoré sú rozprávané, na to treba proste v krátkosti zareagovať.
Áno, z 54 súdov sa navrhuje na okresnej úrovni nechať 30. Znamená to, že z tých 54 sa vybere 30. To nebudú kupovať nejaké nové budovy. Tu ide totižto o to, že my sme do 90. rokoch mali okolo 30 súdov. Sme v 22. storočí (21. storočí, pozn. red.) a jednoducho tých 54 je veľa. Nevieme urobiť náhodný výber, nevieme špecializovať sudcov. Jednoducho urobíme len to, že zväčšíme obvody a z tých súdov, ktoré máme, z tých 54 vybereme 30 a tie modernizujeme najlepšie, ako vieme. To nie je žiadny kšeft. A v rámci implementácie tie súdy, ktoré máme z tých 54, no tak na tých budú sudcovia pracovať ďalej. To znamená, ten zväčšený obvod, napríklad v ňom budú dva alebo tri súdy. Jeden z toho bude sídelný a na tých ostatných tí sudcovia budú ďalej pracovať, aj tí justiční zamestnanci.
Nikto nestratí svoje miesto ako sudca, to je samozrejmé. Nikto z justičných pracovníkov, samozrejme, tiež. Ale to, čo umožníme, je, že akonáhle to bude mať väčší kôš v rámci toho obvodu, tak jednoducho bude naozajstný náhodný výber. Bude sa zložito aj ovplyvňovať niekto, ak by niekto chcel, lebo jednoducho už viac sudcov nám spadne do jedného koša a sudca bude mať naozaj možnosť si vybrať, akú agendu chce robiť. Takže v tom je tá odbornosť, tá špecializácia.
A súčasne chceme tým sudcom vytvoriť aj lepšie prostredie. Modernizovať tú budovu, v ktorej budú pracovať. Umožniť im digitalizáciu, softvér, počítače. Takže v tých peniazoch, ktoré sú z fondu obnovy, to nejde len na budovu, to ide aj na nový kompletný softvér celý, ktorý umožňuje sudcom, aby vedeli si organizovať svoju prácu. Softvér, ktorý súvisí so súdnymi spismi, aby sme mali normálne, modernizované súdnictvo, aké si naozaj, si myslím, že zaslúži Slovenská republika a slovenská justícia.
Takže nie je to absolútne žiadny obchod, žiadny biznis a tieto, prepáčte, kecy o biznise s budovami sú proste sprostosti.
Ale... A ešte k tej diskusii, pán poslanec Susko. Diskusia o súdnej mape začala v roku 2017 na základe projektu s Radou Európy, ktorý urobili experti z komisie pre efektívnu justíciu, urobili audit. Z tohto auditu vyplynulo, keď chceme mať efektívnejšiu justíciu, musíme zmeniť organizáciu súdov. To znamená, vtedy už začala diskusia so sudcami. Vytvorili sa pracovné skupiny so sudcami a diskutovalo sa so sudcami, ako to urobiť. Ako by sa mali zreorganizovať tie súdy.
Vôbec nie je pravda, že tu bolo nejaké veľké prekvapenie, keď som nastúpila, že sa tu ide robiť nejaká reorganizácia súdov. To vôbec nie je pravda. Ešte minister Gál dostal na stôl na základe práce v týchto odborných skupinách, na základe analýzy, ktorú urobilo analytické centrum v spolupráci práve s komisiou pre efektívnu justíciu, to je tzv. CEPEJ, Commission européenne pour l´efficacité de la justice, z toho je vlastne ten názov francúzsky CEPEJ pri Rade Európy, tak títo experti, nezávislí, mimo Slovenska, boli tam experti z Rakúska, z Chorvátska, z Holandska, z Talianska, tí nám robili audit na základe dát, ktoré si vyžiadali, na základe toho sa prispôsobila vlastne práca aj na ministerstve spravodlivosti. Zozbierali sa dáta, ktoré sú pre to potrebné. Na základe a z toho vyplynulo vlastne aj to, čo je vlastne potrebné pre lepšiu justíciu na Slovensku.
Vyplynulo z toho, že musíme naozaj zväčšiť obvody, aby sme mohli mať väčšie súdy, náhodný výber, špecializáciu sudcov. To nie je môj výmysel. To vyplynulo jednoznačne z tohto auditu už z toho roku 2017. Tie pracovné skupiny pracovali toho roku 2017, až kým som nastúpila. Čiže to nebolo vôbec nič nové.
Sudcovia veľmi dobre vedeli na okresnej aj na krajskej úrovni, že obvody treba zväčšiť, a minister Gál dostal na stôl už návrh na zväčšenie týchto obvodov a bolo potrebné urobiť rozhodnutie. Áno, to je rozhodnutie aj politické a je to zodpovednosť ministra urobiť rozhodnutie, koľko vlastne tých okresov bude, či to bude 20, 30, 15 aj 10 na okresnej úrovni. No tak ja robím iba takú, ja nerobím žiadnu revolúciu, to nie je žiadna veľká revolúcia, z 54 urobiť 30. Ja len odstraňujem Mečiarov výmysel, ktorý sa neosvedčil. Len sa vraciame k tomu, čo sme tu mali do 90. rokov. Ako keby som robila revolúciu, tak ich urobím 20, a ináč má zmysel mať 20. Už si neviem predstaviť, ako by sme sa tu spolu o tom rozprávali. To by bola iná revolúcia.
Takže v podstate... A čo sa týka tej diskusie, tá diskusia stále prebieha. Ja som aj na poslednej porade s predsedami krajských súdov, som ich informovala, že chceli vlastne návrh súdnej mapy, ktorý prebehol aj celým pripomienkovým konaním, opätovne podrobím veľkej diskusii, opätovne sa stretnem s predsedami krajských súdov priamo v ich sídlach. Prejdem si okresné súdy, osobitne tie, ktoré sú najviac dotknuté, a do mesiaca chcem predložiť súdnu mapu. Zvážim, či tam urobiť nejaké kompromisy. Som pripravená ich, samozrejme, aj urobiť, ak by to znamenalo, že ten návrh môže byť lepší, ale jednoznačne toľko súdov pre Slovensko je cesta späť. Všetci to vedia, všetci, ktorí v justícii pracujú, to veľmi dobre vedia. A naozaj je zložité, a tomu úplne ľudsky rozumiem, pre každého, kto v justícii pracuje, prijať, že sa proste zmení ten systém fungovania v práci, že zrazu nebudem chodiť sem do práce, ale možno niekam inam. Možno budem mať raz viac kolegov, ale v rámci implementácie aj v rámci niekoľkých rokov sa to nestane. Vlastne sa len fakticky zväčší obvod a v rámci tej implementácie sa bude aj osvedčovať, či ten vybraný sídelný súd je ten správny.
Takže to nie sú nejaké výmysly spod stola. To, to sú overené informácie na základe dát, ktoré tu boli spracované niekoľko rokov. Keby ste sa naozaj dôsledne venovali aj tej diskusii, ktorá prebieha, tak by ste zistili, že samotná súdna mapa, tak ako je navrhovaná, tak prešla aj táto konkrétna súdna mapa auditom, opätovne expertmi so CEPEJ-u, a to, čo zhodnotili veľmi vážne a dôsledne a veľmi pozitívne, je to, že ešte nevideli návrh súdnej mapy pokrytý tak dôsledne dátami, ako sme to urobili na Slovensku.
Takže diskusia bola, diskusia bude, diskusia je a návrh súdnej mapy je skutočne predložený po veľmi dôslednej práci a aj debate, ktorá aj predtým prebiehala so sudcami.
Samozrejme, v jednom momente je potrebné urobiť rozhodnutie. Áno, to som urobila ja na základe všetkých informácií a podkladov, ktoré som mala, a urobila som rozhodnutie, že 54 – 30 a nie 20 a nie 15, a na základe vyhodnotenia najlepšieho umiestnenia potom toho sídelného súdu v tom okrese merala sa cesta z každej obce do sídelného mesta.
Takže vôbec nie je pravda to, čo som tu už počula viackrát od poslancov, ako to bude ďaleko pre účastníkov. Merala sa cesta z každej obce, aby sa človek v rámci toho okresu naozaj vedel dostať včas na súd.
Súčasne treba povedať, že na súd chodíme raz, dvakrát za život priemerne. To nejde, ako keď si ideme kúpiť rožky, že potrebujeme ich mať tuto za rohom. Niektorí ani nepotrebujeme ísť nikdy na súd. To znamená, ale ak už raz musíme ísť na ten súd, dôležité je, aby, keď už ideme na súd, aby to konanie trvalo čo najkratšie, sudca mal na to priestor, aby sa na to dobre pripravil a dostali sme rozhodnutie, ktorému rozumieme a ktoré, sme presvedčení, že je spravodlivé, či už je to v náš prospech, alebo nie. O tomto všetkom je súdna mapa.
Takže tie argumenty, že je to neodborné, že je do kšeft so súdmi, že likvidujeme nepohodlných sudcov, sú hlúposti a nejakým spôsobom to nevyplýva zo všetkých prác, ktoré boli urobené.
A ja si teraz dovolím upriamiť pozornosť na ten základný dôvod, prečo tu som. Dovolím si čítať, lebo je toho príliš veľa.
Nominanti SMER-u v base. Od marca 2020 prebieha masová vlna zatýkania, akú Slovensko ani okolité postkomunistické štáty nezažili. Vo väzení skončili viacerí bývalí prominenti. Z verejnej funkcie išli niektorí rovno do väzenia.
Dobroslav Trnka, bývalý generálny prokurátor, nominant SMER-u, zadržaný 16. januára, obvinený z marenia spravodlivosti v súvislosti s tým, že kryl kľúčový dôkaz v kauze GORILA, samotnú nahrávku. O jeho rozhovoroch s vaším ministrom financií Počiatkom asi ani netreba hovoriť.
Ďalej. Monika Jankovská, bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti za SMER. Zadržali ju počas najväčšej protikorupčnej akcie Búrka 11. marca 2020. Krátko na to ju zobrali do väzby. Z Threemy vyplýva, že v prospech Mariana Kočnera vybavovala na súdoch rôzne rozsudky aj v kauze zmenky Televízia Markíza.
Pán Fico, škoda, že tu nie ste, to ma veľmi mrzí, ale máte tu kolegov, tak si môžu vypočuť aspoň oni a môžu vám povedať tento príbeh. Pretože by ste mohli povedať, prečo vám tak veľmi záležalo na tom, aby sa Monika Jankovská stala členkou Súdnej rady, tak veľmi, že ste osobne prišli v tejto veci za vtedajšou ministerkou Žitňanskou a na guráž ste si priniesli fľašu koňaku.
Ďalej. Kajetán Kičura, bývalý riaditeľ Správy štátnych hmotných rezerv. Zadržaný, obvinený z korupcie 21. apríla 2020. Kajetán Kičura je považovaný za jedného z najbližších ľudí Roberta Fica. Keď kandidoval za ústavného sudcu, počas vypočúvania povedal na adresu Roberta Fica aj to, citujem: „Považujem ho za môjho priateľa a verím, že aj on mňa. Vážim si ho za to, čo v živote dokázal.“ Výsledok tohto pevného puta, samozrejme, poznáme. Prázdny sklad Štátnych hmotných rezerv a zlaté tehličky v trezore pána Kičuru.
Jozef Kožuch, bývalý riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Zadržaný 22. apríla 2020 v rámci korupčnej kauzy Dobytkár. Vo väzbe je aj ďalší bývalý funkcionár platobnej agentúry Ľubomír Partika. Komuže to šéf Kožuch prihrával štedré agrodotácie? No vplyvnej poslankyni za stranu SMER Ľubici Roškovej, zvanej grófka, ktorá ich dostávala na letisko, parkovisko či podvodom spojené záhumienky ľudí, ktorí o tom ani netušili.
Toto sú podozrenia, ktoré vyplývajú z verejne známych skutočností.
Norbert Bödör, vplyvný nitriansky podnikateľ. Zadržali ho 3. júla v kauze Dobytkár. Bödör bol podľa obvinení súčasťou korupčnej schémy v Pôdohospodárskej platobnej agentúre. Od júla zostal vo väzbe a obvinení mu ešte pribudlo aj zo založenia a zosnovania zločineckej skupiny.
S kýmže sa to pán Bödör stretával vo vínnej pivničke v Radošine? No pokiaľ ja viem, ak sa nemýlim, s Robertom Kaliňákom, dlhoročnou dvojkou Roberta Fica, a tiež s Tiborom Gašparom či Dušanom Kováčikom. Na základe verejne dostupných informácií práve vo vínnej pivničke mali spolu koordinovať činnosť skupiny, ktorá mala i s pomocou policajných špičiek robiť pre SMER a ktorej členovia už tiež skončili v policajných putách. To sú všetko podozrenia. Verím, že sa objasnia. Hlava údajnej organizovanej skupiny podľa podozrení pán Bödör, nitriansky podnikateľ.
Prvé poschodie, javí sa podľa podozrení, policajný prezident, bývalý, Tibor Gašpar, zadržali ho 5. novembra v rámci akcie Očistec.
Ďalej pokračujeme.
Dušan Kováčik, špeciálny prokurátor. Zadržali ho 22. októbra, obvinili zo založenia a zosnovania zločineckej skupiny, korupcia a ohrozovanie utajovaných skutočností. Je vo väzbe.
Spolu s ním aj bývalý riaditeľ Úradu zvláštnych policajných činností Norbert Paksi, obvinený zo zločinu brania úplatku, ktorý už aj uzatvoril 16. apríla 2021 s dozorovým prokurátorom dohodu o vine a treste.
Bernard Slobodník, bývalý šéf Národnej finančnej jednotky. Zadržali ho 5. novembra v rámci akcie Očistec.
Robert Krajmer, bývalý riaditeľ Národnej protikorupčnej jednotky. Zadržali ho 5. novembra v rámci akcie Očistec.
Peter Hraško, bývalý riaditeľ NAKA. Zadržali ho 5. novembra v rámci akcie Očistec.
Ľudovít Makó, bývalý šéf Kriminálneho úradu Finančnej správy. Zadržali ho 17. septembra, je obvinený, že pomáhal zločineckej skupine takáčovcov.
Martin Zetocha, bývalý riaditeľ Odboru podpory riadenia NAKA. Zadržali ho 5. novembra v rámci akcie Očistec.
Ďalej pokračujeme.
Pavol Vorobjov, bývalý riaditeľ Spravodajskej jednotky finančnej polície. Zatkli ho 24. júna pre hromadnú nezákonnú lustráciu novinárov a ďalších osôb.
Milan Mihálik, zástupca šéfa Národnej finančnej jednotky. Zadržali ho 5. novembra v rámci akcie Očistec.
Peter Bisták, bývalý zástupca riaditeľa expozitúry Západ Národnej jednotky finančnej polície NAKA.
Milan Žáčik, bývalý referent expozitúry NAKA – Západ.
Milan Bobocký, bývalý referent expozitúry NAKA – Západ.
Toto všetko sú vaši nominanti, vážení páni, dámy zo SMER-u, vaši nominanti, ktorí sa priznávajú ku skutkom, vypovedajú aj o ďalších.
A môžme pokračovať.
Zoroslav Kollár, vplyvný právnik a podnikateľ. Zadržali ho 28. októbra 2020 počas akcie Víchrica, ktorá nadviazala na záťah z marca. Súd ho zobral do väzby za zasahovanie do nezávislosti súdov.
Peter Žiga, bývalý minister hospodárstva, poslanec strany HLAS. Petra Žigu obvinili z podplácania v polovici decembra. Monika Jankovská vypovedá na základe zverejnených informácií, že jej odovzdal, že jej mal odovzdať 100-tisíc eur pre sudkyňu Najvyššieho súdu Katarínu Pramukovú, aby rozhodla v prospech Slovenska spor o Gabčíkovo. Toto sú podozrenia, ktoré sa vyšetrujú.
Michal Suchoba, obvinený v kauze Mýtnik, tvrdí, že oligarcha Jozef Brhel uplácal bývalého ministra financií za SMER a súčasného guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra, na základe zverejnených informácií vyplýva z podozrení. Vo svojej výpovede cez telemost z Dubaja povedal, že mu to hovoril sám Brhel, ktorý je podnikateľom s väzbami na SMER.
Jozef Brhel, obvinený je v kauze Utajovaných dodávok IT systémov pre Finančnú správu, v ktorej bol zadržaný aj bývalý riaditeľ František Imrecze.
František Imrecze. Imrecze podľa vyšetrovateľov ušil na mieru mnohomiliónové IT zákazky pre firmu Alexis, na základe verejných informácií javí sa z týchto podozrení. Veríme, že sa to riadne vyšetrí. Za ktorou by mal byť asi okrem Michala Suchobu aj oligarcha s väzbami na SMER Jozef Brhel. Uvidíme, verím, že sa to riadne vyšetrí.
Neviem, či je potrebné hovoriť aj nejaké iné známe kauzy SMER-u a Roberta Fica: CT-čko, teta Anka, vietnamský občan, prázdne Štátne hmotné rezervy, prípad ohľadom pani Troškovej, pána Jasaňa. A potom je tu ešte výborné, možno by sme si mohli spomenúť na hodinky, s ktorými sa ukazoval Robert Fico, kým v roku 2009 šokoval kúskom za 20-tisíc eur. Po voľbách 2013 prekvapil hodinkami Cartier, v zbierke má podľa všetkého pán premiér, bývalý, aj iné drahé kúsky, ktorých cena, myslím, že nepadá pod 5-tisíc, také ja, o takom, také nepoznám.
O tomto sa teraz rozprávame, preto tu teraz stojím. Nech sa páči, pokram... prokram... pokračujme ďalej a ja, samozrejme, budem počúvať, a keď zvážim, že treba na niečo reagovať, veľmi rada sa zapojím.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.5.2021 11:17 - 11:48 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem veľmi pekne za slovo. Pán premiér... (Ruch v sále a následne smiech v sále.)
V čom je problém? V čom je problém?
Dobre. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, ja som rada, že začíname takto humorne, a som rada, že je vám do smiechu, pán poslanec Blaha. Ja verím, že vám bude do smiechu aj počas celého tohto rokovania, aj po jeho výsledku a aj po ďalšom pokračovaní pri plnom mojom mandáte a tejto vlády.
Podať návrh na odvolanie člena vlády je, samozrejme, legitímne právo poslancov a ja som pripravená tomu čeliť. Myslím si, že je to súčasť zastupiteľskej demokracie, aby sa člen vlády zodpovedal poslancom, a ak majú za to, že nevykonáva svoj mandát riadne, tak prišiel a zodpovedal sa. Ja som tu. Som pripravená zodpovedať všetko, čo mi, samozrejme, budete klásť či už na vinu, či za čokoľvek.
Z toho, čo som si vypočula od pána poslanca Kamenického, tak mám dojem, že som zodpovedná za všetko, nechcem rovno povedať koňovho brata sestry syna. Rok ´98, keď som bola ešte študentka práva, za všetko som zodpovedná. Ale však pokúsim sa, samozrejme, povedať aspoň to podstatné. Nedá sa reagovať úplne na všetko, lebo niektoré absurdity sa ani nedajú uchopiť, tak ja sa skúsim naozaj sústrediť len na tú podstatu.
Myslím si, že toto celé odvolávanie, keď sa to tak dá nazvať, tak je to, samozrejme, o hlasovaní ohľadom nedôvery v ministerku spravodlivosti, ja osobne považujem len za zúfalé kopanie pána poslanca Fica, ktorý sa usiluje využiť všetky dostupné nástroje, možnosti na to, aby sa ma zbavil. Dôvod vnímam ako jednoduchý: chce jednoducho dostať svojich kamošov z väzby, nechce, aby rozprávali ďalej. Myslím si, že naozaj majú o čom rozprávať.
Verím, že pán poslanec Fico sa naozaj potešil, keď som oznámila svoju demisiu. Verím tomu, že takí boli mnohí, ale určite pán poslanec Fico patril k tým, ktorí sa tešili najviac. Určite nepočítal s tým, že sa vrátim na ministerstvo. Koncom marca 2021 som oznámila svoju demisiu a, čuduj sa svete, vzápätí pár dní na to sa v parlamente objavuje pozmeňujúci poslanecký návrh pani poslankyne Vaľovej za SMER k návrhu môjho zákona o obetiach trestných činov. Čuduj sa svete, v rozpore s legislatívnym procesom hrubo navrhujúci úpravu kolúznej väzby, ktorý je súčasťou Trestného poriadku, napriek tomu, že návrh zákona vôbec neotváral Trestný poriadok. Jednoducho tu sa taký návrh objavil.
To, čo bolo kľúčové v tomto návrhu, bolo to, že kolúzna väzba sa nám skráti na pár mesiacov a automaticky všetci, ktorí sú v kolúznej väzbe, budú prepustení na slobodu. Súčasne sa skracovali aj všetky ďalšie lehoty, ktoré súvisia s väzbou. Bez akéhokoľvek prehodnotenia, či je na to nastavený trestný proces, čo to bude spôsobovať s vyšetrovaním trestných činov.
Myslím si, že pánovi poslancovi Ficovi zjavne veľmi záleží na tom, aby som mu nestála v ceste, a preto spustil sériu nezmyselných tlačoviek, na ktorých sprosto očierňuje mňa a mojich najbližších. Je absolútne v poriadku útočiť na členov vlády zo strany opozície, ale myslím si, že aj spôsob, akým sa to robí, je dôležitý. Myslím si, že ten spôsob, ktorý sa zvolil tu, ukazuje tú hrubosť politiky, ktorú robí opozícia, osobitne strana SMER. Považujem naozaj za chrapúnstvo a úbohé, spôsob, akým sa očierňuje moja rodina.
Myslím si, že akokoľvek, samozrejme, ja budem rozprávať o všetkých veciach, sú aj veci, ktoré nie sú pekné, ale naozaj nemôžem predsa ako ministerka spravodlivosti zodpovedať za všetky činy, ktoré môžu súvisieť aj s konaním, ktoré nie je pekné, ale keď je zrejmé, že za to nenesiem žiadnu zodpovednosť, tak nie je namieste, aby som vyvodzovala z toho zodpovednosť v súvislosti s mojou funkciou. To znamená, určite vždy je otázka, či zneužívam svoju funkciu, či som morálne niekde sklamala, ale nemôžem niesť zodpovednosť za celý svet.
Pokúsim sa postupne prejsť k jednotlivým dôvodom, ktoré súvisia s mojím odvolaním.
Navrhovatelia v prvom rade tvrdia, že cieľom novej súdnej mapy je zbaviť sa nepohodlných sudcov a spustiť lavínu predaja a nákupu lukratívnych súdnych budov a že súdna mapa má stáť 300 mil. eur z fondu obnovy. A je to, samozrejme, veľké klamstvo. Žiadny sudca nepríde o svoje miesto v súvislosti s novou súdnou mapou. Nová súdna mapa len znamená lepšiu organizáciu, lepšiu efektívnosť justície. Zachovajú sa všetky justiční pracovníci. Práve naopak, nová súdna mapa može umožní, aby sme mali, aj vedeli lepšie ohodnotiť justičný personál, umožnil im kariérny rast, pretože jednoducho lepšie budeme vedieť využiť finančné prostriedky, ktoré patria pre justíciu.
Je lož aj to, že súdna mapa má stáť 300 mil. eur. To som nikdy nikde nepovedala. Dokonca ani z fondu obnovy takáto čiastka nie je pre justíciu v takejto výške. Je tam čiastka cez vyše 200 mil., ktorá ale súvisí nielen s podporou budov, ktoré bude tzv. sídelné v rámci reorganizácie súdnej mapy, čo súvisí s reformou, to je pravda, ale je to na digitalizáciu, na hardvér. Jednoducho tá suma celková vôbec nesúvisí len s budovami.
Súčasne platí, že žiadne budovy sa v zásade vôbec nebudú hľadať a obstarávať, pretože v rámci reorganizácie súdnej mapy my budeme spájať obvody a v rámci nich budeme podporovať tie budovy, kde sú už dnes súdy. A tie chceme modernizovať. Výnimkou je jedine Mestský súd v Bratislave, Mestský súd v Košiciach, ktorý chceme nanovo vybudovať, to je pravda. Ale určite tie justičné budovy, kde máme, tak sa budeme snažiť ich v plnosti zachovať, podporiť, modernizovať a umožniť sudcom a všetkým, ktorí pracujú pre justíciu, mať moderné podmienky, aké si zaslúži justícia na Slovensku v dvadsiatom- už -druhom storočí.
Ďalší dôvod... Pardon, opomenula som prvý dôvod, ktorý súvisel s tým, že som neodborník a súvisí s tým kritika reformy súdnej mapy alebo reformy justície. Neviem si predstaviť reformu úprimne, kde by neboli kritici. No predsa tých, ktorých sa dotkýňa samotná reforma, asi je veľmi legitímne, že sa im nepáči, že nejakým spôsobom zasiahneme do toho aj spôsobu života, ktorý jednoducho majú. Akokoľvek to môže byť rozumné, správne, tak je to, samozrejme, citlivé. A v tejto súvislosti určite vnímam aj potrebu z mojej strany vo veľkej miere o tom diskutovať, ale asi sa nedá očakávať, že všetkých, ktorých sa dotkne reforma, tak budú ju vítať a budú sa z toho len tešiť.
Osobitne ma zaujala tá časť dôvodov, ktorá súvisí s tragickým úmrtím generála Milana Lučanského či úmrtia advokáta Krivočenka vo výkone väzby. Tu slovne bol osobitne dôraz na tragické úmrtie, ku ktorému došlo, áno, počas výkonu väzby. Je to, samozrejme, veľmi smutná udalosť a mne je veľmi ľúto, že k tomu došlo. Úprimne, aj keby som urobila maximum, akokoľvek zlepšila, zvýšila štandardy, čo, samozrejme, vyhodnocujem, či sa dá ešte urobiť niečo viac, aby sme predchádzali tomu, že ľudia, ktorí sú vo výkone trestu alebo výkone väzby, jednoducho spáchajú samovraždu.
Prehodnocujme momentálne štandard, či sa dá urobiť niečo viac. Ale, bohužiaľ, nedá sa tomu úplne zabrániť, keď je človek presvedčený, že takto ukončí svoj život, nedá sa proste tomu zabrániť. Aj keby ste ho monitorovali 24 hodín, tak sa tomu nedá zabrániť. Nemôžete mať ani kamery všade na všetkých miestach. Proste máte sociálne zariadenie, kde tú kameru nemôžete dať, aj keby ste ho monitorovali. Bohužiaľ, je to smutné, ale dochádza k takýmto smutným udalostiam, aj keby sme urobili maximum, tak aj tak, bohužiaľ, dôjde aj k takýmto tragickým úmrtiam.
Urobila som veľkú komisiu práve preto, aby som umožnila aj opozičným poslancom, samozrejme, koaličným tiež, ale naprieč veľmi neštandardne som zriadila komisiu, aby sa prešetrilo všetko, čo sa dá v rámci tohto úmrtia. Ako viete, aj z výsledkov tejto komisie sa nepreukázalo, že by došlo k úmrtiu na základe cudzieho zavinenia. Práve naopak. Takže neviem, čo viac sa dá v tomto momente spraviť. Samozrejme, rozumiem, je dobré mať aj výsledky trestného konania, ale to by určite ukončilo všetky tieto debaty a dezinformácie, ktoré sa šíria. Ale myslím si, že je zrejmé pre všetkých, ktorí si pozreli správu z komisie ohľadom úmrtia generála Lučanského, že sa jednalo, bohužiaľ, o pokus o samovraždu, ktorý bol úspešný.
Vyjadrím sa aj k prípadu úmrtia advokáta pána Krivočenka vo výkone väzby, pretože je to súčasťou písomného návrhu, a myslím si, že je dôležité, aby to tu odznelo. Jednalo sa o udalosti zo dňa 22. februára 2021, kedy pán Krivočenko bol vo väzenskej nemocnici v Trenčíne. Jeho stav sa, bohužiaľ, zhoršil. Bola oslovená fakultná nemocnica, teda civilná nemocnica, ktorá však v tom čase nemala voľné lôžko s umelou pľúcnou ventiláciou. Ja si dovolím teraz prečítať v tej súvislosti, ako bol beh udalostí:
„Lekár fakultnej nemocnice odporučil v tejto veci kontaktovať operačné stredisko podpory transportu pacienta Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, takzvaného COVID koordinátora. S touto informáciou bolo opakovane oslovené krajské operačné stredisko. COVID koordinátor poskytol väzenskej nemocnici informáciu, že aktuálne nie je v Slovenskej republike žiadne voľné lôžko pre pacienta vyžadujúceho umelú pľúcnu ventiláciu. Následne bolo koordinátorom oznámené, že o umiestnenie na umelú pľúcnu ventiláciu bolo žiadané u ďalších pätnástich pacientov, pričom boli umiestnení v tento deň iba dvaja. V prípade, že sa uvoľní lôžko, sľúbili kontaktovať väzenskú nemocnicu. Službukonajúca lekárka v takejto situácii nemala dôvod nedôverovať informácii z operačného strediska na podporu transportu kriticky chorých pacientov s COVID-19 o nedostupnosti lôžok s možnosťou umelej pľúcnej ventilácie na území Slovenskej republiky aj s poukazom na to, že operačné stredisko na podporu transportu kriticky chorých pacientov s COVID-19 je projektom, na ktorom je spoluúčastné aj operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby.
V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že údaje o disponibilnej kapacite lôžkového fondu, ktoré boli uvedené na stránke www.covidvnemocniciach.sk nekorešpondovali s informáciami od COVID koordinátora a neboli aktualizované niekoľko dní. Napríklad 19. marca 2021 boli na stránke stále staré údaje zo 16. marca 2021.“
Toľko k tomuto tragickému prípadu. My sme prešetrovali, samozrejme, túto udalosť. To, čo sme zistili, je, že zdravotníci, príslušníci, príslušníčky Zboru väzenskej a justičnej stráže v tomto prípade urobili maximum. Bohužiaľ, v tomto prípade sa nepodarilo pána Krivočenka zachrániť. Je mi to úprimne ľúto.
Ďalším dôvodom na moje odvolanie má byť to, že som rozdelila viac ako 700-tisíc eur mimovládnym organizáciám často na aktivity, ktoré skupina poslancov, podpísaných pod návrhom, vníma ako úplnú stratu zmyslu pre realitu. No tak pozreme sa teda, o čom to bolo.
Ministerstvo spravodlivosti skutočne aj tento rok, ako každý rok od roku 2016, rozhodlo o prerozdelení finančných prostriedkov pre úspešné projekty v rámci dotačnej schémy na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Ide o dotačnú schému, ktorá bola zverejnená ministerstvom spravodlivosti už za vlády SMER-u v roku 2016. Od uvedeného roku ministerstvo spravodlivosti pravidelne stanovuje priority týchto výziev pred z tejto dotačnej schémy.
Môžme si povedať, ktoré projekty napríklad teda tu boli podporené: linka pomoci deťom, podpora vzdelávania rodičov s deťmi s poruchou sluchu, podpora sebaobhajovania samostatnosti ľudí s mentálnym postihnutím, podpora mobilnej aplikácie pre osoby s autizmom na učenie sa identifikácie emócií.
Tak ja neviem, toto je naozaj, to sú naozaj aktivity, ktoré stratili úplnú realitu? (Reakcie z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Poprosím, poprosím pokoj.

Kolíková, Mária, ministerka spravodlivosti SR
Toto je absolútne nemiestne a necitlivé vyjadrenie smerom k zraniteľným a znevýhodneným skupinám nášho obyvateľstva, ktorým sú určené tieto schémy a tieto výzvy.
Ďalej dôvodom na moje odvolanie je aj podnikanie, teda mojich rodinných príbuzných. Nech sa páči. Chcem jasne povedať, že na moju osobu nikdy nebola a nie je napojená žiadna firma, ktorá čerpá štátne zákazky, a ani zo žiadnych štátnych zákaziek nemám žiaden profit.
Čo sa týka Elektroniky.sk, nech sa páči, môžme si povedať. ELEKTRONIKA.sk je firma, ktorú založil môj otec, ktorý sa venoval televíznemu prostrediu profesne celý život. Má v tom môj obdiv a som na neho hrdá, čo v tejto oblasti dokázal. Neviem, ktorí z vás, milí opoziční poslanci, ste naozaj toľkoto dokázali a môžte sa popýšiť reálnymi výsledkami svojej práce, ktorá bola, ktorá je primeraná svojej cene a nie je v žiadnom prípade predražená.
Keď kritizujete to, že v roku 2016-17 tu bol úspešný projekt s prenosovým vozom. Je to najlepší prenosový voz, ktorý Slovenská republika má. To, že akurát v tomto roku Slovenská televízia potrebovala riešiť prenosový voz a mala naňho finančné prostriedky, za to ja naozaj nemôžem, nijakým spôsobom na to som nemala žiadny dosah. Nakoniec bolo to za vašej vlády.
Ale pobavuje ma, že keď si už teda pozeráte, ako sa darí tejto firme, tak si vyberáte iba niektoré roky, lebo ja som bola štátna tajomníčka, a to asi sa vám nepáči, aj vo vláde Ivety Radičovej. A tam teda, keď si pozriete pomery tržieb Elektroniky.sk voči tržbám, ktoré mala s RTVS, tak to bolo 1-2 percentá. Takže určite nie je pravdou, že keď som bola vo funkcii, tak sa firme darí, a keď nie som, tak sa tej firme nedarí. To nie je pravda, je to lož.
Rovnako keď si pozriete tieto tržby naprieč jednotlivými rokmi, je zrejmé, že tej firme sa darí stále, pretože je dobrá. A to, že je dobrá, je zrejme aj tým, že neposkytuje zákazky... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Prepáčte, pani ministerka. Poprosím kameramanov, aby dodržiavali pravidlá, ktoré boli nadefinované vedúcim kancelárie. Ak to tak nebude, budete vykázaní. Ďakujem.
Pani ministerka, môžete pokračovať.

Kolíková, Mária, ministerka spravodlivosti SR
To, že táto firma, jej sa darí a je dobrá, je aj to, že neposkytuje zákazky iba vtedy, keď je niekto vo funkcii, a neposkytuje ich iba RTVS, ale poskytuje ich naprieč celým súkromným spektrom aj v zahraničí, aj pre Českú televíziu, aj pre TA3, aj pre Markízu. Jednoducho je to veľmi slušná profesionálna firma, ktorej sa darí. Asi to niekomu vadí.
Dobre. Povedzme si ten vtipný príbeh o vydržaní, lebo to je naozaj vtipný príbeh. Ja som rada, že ma spomínate s Andrejom Kiskom, lebo som hrdá, že som vstúpila do projektu Andreja Kisku. Tie bludy, čo ste tu narozprávali v súvislosti s ním, sú teraz ešte veselšie, že ste ich prepojili aj na mňa. A ja v tej obludnosti vám veľmi rada vysvetlím pozemok, na ktorom je budova, na ktorej je naozaj, v ktorej naozaj sídli ELEKTRONIKA.sk.
Áno, lebo ja nič nezakrývam. My sa tu nehráme, my tu nemáme milión päťsto firiem niekde, pán Kamenický, vy by ste vedeli asi porozprávať, na jednej adrese. Aj vy, pán poslanec Fico, by ste vedeli porozprávať, možno ako sa darí vášmu bratovi a všetkým ďalším firmám kade-tade.
Toto je reálna firma na reálnom pozemku v reálnej budove. Tu sa naozaj pracuje, tu sú naozaj výsledky a veľmi kvalitné výsledky. To sa normálne deje, dá sa to. Normálne na Slovensku to funguje a bez ohľadu na to, či ja som vo funkcii alebo nie, normálne tá firma, darí sa jej. Neupratuje iba vtedy, keď som vo funkcii, predstavte si. A naozaj je ich málo. Takto to je. (Ruch v sále. Zaznenie gongu.)
Takže k pozemku. Tento pozemoček pod touto budovou, milí moji, tak ten som si, sme si pozreli archív, lebo, áno, bol to súdny spor. Ale treba povedať, že súdny spor skončil tak, že pani, ktorá sa dožadovala, že má nárok k tomu pozemku, stiahla žalobu. Takže o tom, toto je akože celý súdny spor, ktorý tu bol. Jedná sa o pozemok, ktorý je 240 metrov štvorcových. Potom je tam, myslím, ešte niečo okolo nejakej desiatky. Proste je to smiešne. Do tristo metrov štvorcových, viac určite nie.
No, takže, pozreli sme si archív. Zistili sme, že to mala rodina Apponyiovcov, potom Dičkovcov, od 1926 Československý štát, obec Malinovo. No a tak si predstavte, že môj otec sa rozhodol, že si to z obci (obce, pozn. red.) Malinovo kúpi. No, to je strašné, čo sa stalo, keď som bola študentka práva. Tak za toto teraz, prosím, ma tu odvolajte, lebo to je niečo hrozné, čo sa stalo.
No a potom je pravda, že bola tu otázka, že či teda niekto tu má alebo nemá právo k tomu pozemku, máte pravdu. Áno, bola tu jedna otázka, ktorá súvisela s tým, že v katastrálnej mape nedošlo k správnemu zobrazeniu. Tak sme si to vysvetlili. Pretože keď sme pozreli do archívnych záznamov, ktoré súviseli so zápismi do Pozemkových kníh, a to hádam vieme rozlíšiť, že čo je to zápis v Pozemkovej knihe, tak tam jednoducho žiadna iná úvaha ako o tejto následnosti nie je. To nie je žiadna otázka, že by tu bolo spochybnené právo k tomu pozemku. A nakoniec v samotnom súdnom spore pani stiahla žalobu, lebo videla, že ten základ argumentácie nejak neobstojí. V tej žalobe nebolo povedané, ani koľko metrov štvorcových sa pani domáha. To bolo na úvahu, či vôbec to nie je aj porušením s etikou advokáta podať takúto žalobu, úprimne. Neurčitá, nezrozumiteľná žaloba bola stiahnutá.
Áno, máte pravdu, že tam došlo k vydržaniu, pretože obec sa rozhodla, že ten pozemok pre istotu vydrží, ale ako hovorím, tak v zápisoch je Československý štát do roku 1926, následne obec Malinovo. A v ´98. k tomu teda pristúpil prevod. To je všetko. Nič viac, nič menej. Ak sa vám niečo nepáči a v tej súvislosti ma potrebujete odvolať, rozumiem, že rok ´98, ja sa divím, že ešte ste niečo nenašli v roku ´80.
MK REAL. Áno, naozaj z tlačovky som sa dozvedela, že moja sestra spáchala trestný čin, nevlastná. Je to tak. Nebol to žiadny trestný rozsudok, pán poslanec Kamenický, bol to trestný rozkaz. Nie je pravdou, pán poslanec Fico, že som bola videná na pojednávaní. Viete veľmi dobre, že keď sa jedná o trestný rozkaz, žiadne pojednávanie nie je. Jedná sa o 15-tisíc, je to smutné, je mi to veľmi ľúto (reakcia z pléna), 16, okej, nech sa páči.
Pán poslanec Fico, aké máte drahé hodinky? Ja osobne nenosím, nepotrpím si. Myslím si, že je zrejmé, ako všetky moje, všetok môj majetok je jednoznačne doložiteľný z mojich príjmov, nepotrebujem sa nikde skrývať. Bývam tam, bývam tam, v dome, ktorý som budovala s mojimi rodičmi desiatky rokov svojpomocne, si predstavte. Neviem, kde bývate vy, pán Fico, v akej nehnuteľnosti, prečo sa musíte stále sťahovať? Čo zakrývate? Ja nezakrývam nič. Žijem stále na tej istej adrese aj teraz, aj predtým, aj pred desiatimi rokmi, si predstavte, dá sa to.
Neviem, čo ďalej ešte povedať k ostatným útokom. Ja som pripravená, že prídete možno ešte s ďalšími výbornými vecami.
Ale može ešte v krátkosti k verejnému obstarávaniu a čo ani nebolo verejné obstarávanie, pretože vieme, že keď sa jedná o nájmy, tak na ne neplatí pravidlá verejného obstarávania, pretože keď hľadáte nájom pre, aj pre štátnu inštitúciu, nejde o to, aby to bolo najlacnejšie. Musí to byť primerané miesto a v rámci neho, samozrejme, treba preukázať, že to bolo hospodárne, ak sa to porovná s inými porovnateľnými nájmami v tom čase.
Takže, áno, za Lucie Žitňanskej som bola štátna tajomníčka. Za Lucie Žitňanskej padlo rozhodnutie, že by sa už mal konečne vyriešiť problém, že v tej istej budove je najvyšší súd a ministerstvo spravodlivosti ako problém konfliktu súdna moc a výkonná moc. Padlo rozhodnutie, že teda, keďže nie je k dispozícii iná budova tak vhodná štátom, ktorá je vlastnená štátom, tak sa bude hľadať na základe nejakého prehľadu ponuky vhodný priestor v rámci Bratislavy. Stanovil sa proces aj na základe veľa rozhovorov s Útvarom hodnoty za peniaze, že je dobré hľadať taký priestor, ktorý by sa, kde by sa nielen sledovala otázka nájmu, ale otázka potenciálnej kúpy. V rámci tohto celého procesu boli nastavené kritériá už na začiatku. V rámci toho procesu, keď boli oslovené, keď boli oslovené, bol oslovený trh, tak sa v rámci neho okrem Digital Parku Westend prihlásil aj, keď to tak môžem v jednoduchosti povedať, Zváračský ústav. Bol vyradený hneď na začiatku, pretože formálne nespĺňa náležitosti.
Celý ten proces bez toho, aby som o tom veľa rozprávala, skončil v januári 2018, keď mi s ohľadom na politickú situáciu. Výsledkom bolo, že Lucia Žitňanská odišla a v marci 2018 prišiel minister Gál na ministerstvo spravodlivosti. Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská nepovažovala za korektné, že poslednú vec, ktorú urobí, tak podpíše takúto nájomnú zmluvu. Preto nechala na stole celé výberové konanie s výsledkom, že javí sa ako najvhodnejšie prenájom budovy Digital, Digital Parku, pričom prizvala do celého procesu aj mimovládne organizácie Transparency International a nadáciu Zastavme korupciu. Nimi proces nebol nijako spochybnený, skôr bolo potvrdené, že to bol transparentný proces a takto to nechala na stole ministrovi Gálovi.
Minister Gál sa rozhodol, že nechá uplynúť viazanosť ponúk, a to som sa dočítala, keď som si pozrela dokumentáciu, keď som prišla na ministerstvo spravodlivosti, pretože som v nijakom takom dobrom kontakte s ministrom Gálom nebola, aby som vôbec vedela, čo ide urobiť s týmto obstarávaním a s nájmom. Jednoducho ma o tom neinformoval, ako ma neinformoval o ničom, dá sa povedať, odkedy som nastúpila na, odkedy nastúpil na ministerstvo spravodlivosti. Jednoducho náš vzťah, by som povedala, pracovný nebol ideálny. Ukončil sa tým, že som ukončila svoju funkciu. Ostávala som tam v zásade len preto, aby som umožnila rozbehnúť projekty s Radou Európy a umožnil naštartovať reformu justície. To bol jediný dôvod, to som sľúbila Lucii Žitňanskej. Chcela som vydržať ešte mesiac, ale už to nebolo možné. Bol vtedy aj prípad vietnamského občana a ja už som jednoducho nedokázala dlhšie vydržať v tejto funkcii. Vrátila som sa z dovolenky a z dovolenky som sa rozhodla vzdať funkcie.
A keď som si pozerala aj časovo, ako prebiehalo potom, teda spätne, keď som bola na ministerstve spravodlivosti, už som prišla teda ako ministerka spravodlivosti, tak som zistila, že, áno, práve v tom čase môjho odchodu minister Gál spustil výber pre nový priestor, otváral ponuky, rozhodol o ponukách potom, čo som odišla, a neviem, možno otvoril obálky predtým, ja neviem, každopádne rozhodol o tom po tom, čo som bola preč, čo už som bola aj uvoľnená z funkcie a nájomnú zmluvu uzatvoril o rok neskôr v roku 2019. Aj on sám potvrdil, že som nijakým spôsobom nemala dosah na toto obstarávanie. Nemám s tým absolútne nič spoločné.
Skutočne ma ani vo sne nenapadlo, že mám sledovať, kto, kde je v akých štruktúrach a či náhodou niekto niekde v mojom okolí niekde v nejakej štruktúre nie je. Ja som ani netušila, keď som odchádzala z ministerstva spravodlivosti, či ešte niekedy budem vo verejnej funkcii. Ja som vôbec netušila, či sa ešte vrátim vôbec v nejakej miere na politickú scénu. Projekt Andreja Kisku v tom čase bol, maximálne môžem sa baviť, v nejakej diskusii.
Keď som prišla na ministerstvo spravodlivosti, prebiehalo vyšetrovanie. Som sa dozvedela krátko na to po mojom príchode, že prebehuje ináč vyšetrovanie s ohľadom týmto výberom zo strany orgánov činných v trestnom konaní a my sme im poskytli maximálnu súčinnosť.
Nemám žiadnu vedomosť k dnešnému dňu, že by sa zistili akékoľvek pochybenia takého rázu, že by sa jednalo o spáchanie trestného činu. Viem, že nejaké konanie ešte prebieha a samozrejme, že sme maximálne súčinní, aby sa všetko prešetrilo, či tam došlo niekde k zneužitiu funkcie alebo k porušeniu zákona.
Nemám k tejto súvislosti asi čo viac povedať, asi len toľko, že žijem z legálne nadobudnutých príjmov, ako som už povedala. Bývam v dome, ktorý sme prácne takmer 20 rokov s rodičmi svojpomocne rekonštruovali, teda stavali, a mám pocit, že tu naozaj asi iba niekomu stojím v ceste. A myslím si, že asi vám, pán poslanec Fico, mi to tak vychádza. Tak sa, prepáčte, na vás tak obraciam, že máme asi aj my k sebe nejakú blízkosť, že potrebujeme mať vzájomne takéto komunikácie. Máme taký intenzívny vzťah, ja to nazývam dynamicky, sa nám to tak nejak podarilo spolu.
Považujem každopádne za neakceptovateľné a nebezpečné, keď sa vyhrážate sudcom, prokurátorom, policajtom len za to, že si robia svoju robotu. Ja sa určite žiadnymi vašimi útokmi odradiť nedám. Môžete to skúšať. Na mňa to neplatí.
Ale, pán poslanec Fico, títo policajti, prokurátori, sudcovia vyšetrujú a rozhodujú veci. Som rada, že vám je veselo. Verím... (Reakcie z pléna.)
Títo sudcovia vyšetrujú, rozhodujú veci, o ktorých nehovorí Kolíková. Títo policajti, prokurátori, sudcovia vyšetrujú a rozhodujú veci preto, že je na to asi dôvod. Ani vo väzbe nesedia preto, lebo som na nich ja niečo povedala. Sedia tam preto, lebo hovoria na seba navzájom a hovoria stále viac a viac aj o iných. Paksi, Slobodník, Makó, Kodada, Jankovská, Suchoba a mnohí ďalší. To nie sú moji kamaráti, to sú vaši kamaráti.
Mám preto pocit, že s týmto návrhom na moje odvolávanie triafate vedľa. Ja sa týmto postavičkám a ich prepojeniam povenujem v ďalších svojich vystúpeniach, myslím, že na to budem mať viac času.
Teším sa na ďalšie pokračovanie.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis