Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

16.2.2023 o 19:45 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15.3.2023 10:45 - 10:59 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja ešte než decká odídu, ja som sa s nimi stretol aj dole, takže, decká, užite si to tu ešte a ďakujeme, že ste nás prišli pozrieť. Ďakujeme. Ahojte!
A po, než začnem teda moje vystúpenie, by som si dovolil ešte, samozrejme, reagovať na tieto dve veci, lebo tie sú úplne zásadné. Pán kolega predkladateľ to povedal nie správne, môj návrh posúva účinnosť na 1. 7., ale vlastne posúva, samozrejme, aj to, čo by malo nastať od 1. 4. To znamená, nie, od 1. 4. nenastanú tie, tie zmeny proste, ktoré mali nastať, tie nesprávne, to sa tiež odkladá na 1. 7. a zároveň ale teda sa to nahrádza tým novým riešením od 33 do 1 000 euro. Takže nič takéto nehrozí, vlastne ten jediný rozdiel vlastne medzi tými dvomi pozmeňovákmi je, že u pána poslanca Kremského to bude od 1. 1. 2024, dovtedy sa nič nestane, a od 1. 1. ´24 to bude teda od 33 do 2 400. Môj návrh hovorí o tom, že sa do 1. 7. nič nestane a od 1. 7. teda bude platiť tabuľka od 33 do 1 000 a teda bude už platiť nový stav. Takže toto je, toto je takto, aby to bolo jasne povedané.
No a teraz by som si teda dovolil ešte vystúpiť vlastne ku samotnému, k samotnej celej téme. No v prvom rade treba jasne povedať, že motiváciou zmeny výšky registračných poplatkov bolo ich zníženie. Zníženie výšky registračných poplatkov je dlhodobou témou strany SaS. Práve preto bola súčasťou dohôd na podpore rozpočtu aj táto dohoda, že sa poplatky znížia tak, že celková úspora pre firmy a občanov bude 30 miliónov ročne, teda že sa poplatky upravia tak alebo ich výška sa upraví tak, aby ich výber bol o spomínanú sumu nižší. Zároveň boli dva ďalšie legitímne ciele, ktoré sú dôležité, a boli sme aj o ne ako krajina žiadaní, a to je teda, aby poplatky mali v sebe environmentálny aspekt, čiže jednoducho povedané, že ekologickejšie vozidlo platí menej, či už teda s vyššou normou alebo aj s nižším výkonom, lebo aj to je ekologickejšie, lebo má menšie emisie, či už CO2 alebo aj všetkého ostatného, a zároveň teda, aby sa odstránila tá diskriminácia nových a novších vozidiel, pretože tie nové vozidlá platili alebo dodnes platia extrémne vysoké poplatky. Áno, v spoločnosti rezonovalo to, že tie staré teda po novom by mali platiť viacej, ale ten reálny dnešný stav je, že nové vozidlá platia poplatky až do výšky 3 900 euro, čo, samozrejme, spôsobuje, že sa ich predáva menej.
Priemerný vek slovenského vozidlového parku aj vďaka pôvodne platným pravidlám sa stále zvyšuje. Ten systém vlastne vysokých poplatkov na nové vozidlá a ich znižovanie s postupným rastúcim vekom vozidla využívajú iba dve krajiny v Európskej únii – Malta a teda práve Slovensko. A v oboch týchto krajinách tento systém spôsoboval postupné starnutie vozidlového parku. U nás je to už takmer 15 rokov, čiže priemerné slovenské vozidlo má 15 rokov, priemerné, pričom práve vek vozidla má zásadný vplyv na čistotu prevádzky, ale, samozrejme, aj na bezpečnosť. A tej bezpečnosti sa budem chvíľku venovať. Stačí si pozrieť porovnanie crashtestov 15-ročných áut, nedajbože ešte starších, ale už 15-ročných a aktuálnych vozidiel. To je diametrálne odlišná situácia. Ak vozidlá za posledných, v posledných rokoch sa niekam posunuli, tak sa posunuli práve v tom, že sú bezpečnejšie, že následky nehody v novom vozidle sú výrazne-výrazne nižšie ako následky nehody v staršom vozidle. Toto, to, že vlastne máme takýto autopark, samozrejme spôsobuje, nehody tu máme, to je bežné a tie zranenia sú väčšie a ťažšie ako by mohli byť, a to zasa, samozrejme, je vplyv zasa na slovenský zdravotný systém. To znamená, snažiť sa o to a nastavovať aj tú poplatkovú politiku tak, aby to motivovalo ľudí k tomu, aby si kupovali novšie vozidlá, je, je úplne legitímny cieľ. To, to je v poriadku, na to by sme mali byť akoby hrdí. Čiže každopádne aj z týchto dôvodov má zásadný význam, aby registračné poplatky reflektovali potrebu obnovy vozidlového parku v našej krajine.
To, že nastavenie poplatkov nie je úplne banálna vec, vidíme a aj preto sa vlastne už pri tom samotnom prijímaní tej, tej pôvodnej verzie dohodla účinnosť od 1. 4. 2023, aby bol priestor na úpravy, lebo už vtedy sme videli, že ich určite bude treba urobiť. No a úprimne priznávam, že v prvom kroku sa mi nepodarilo nastaviť výšku poplatkov správne. Hlavne pri starších vozidlách sa tie poplatky zvýšili alebo by sa zvýšili nad mieru, ktorú považujem aj ja osobne za únosnú. Navyše teda celá tá zmena by priniesla ľuďom iba minimálnu úsporu. Takže áno, hovorím, že sa to na prvýkrát nepodarilo, preto tu stojím, preto sa to snažíme opraviť a proste je to tak, kto robí, robí aj chyby, tak proste teraz ich opravujeme, aby to, aby to bolo v poriadku.
Preto teda prichádzam s úpravou, o ktorej práve rokujeme. Vznikla z viacerých kôl rokovaní so všetkými relevantnými účastníkmi, či už ministerstvo vnútra, či už ministerstvo dopravy, samozrejme, aj ministerstvo financií, ale, samozrejme, aj so samotnými motoristami. No a tá dohoda, ktorá sa zhmotnila v podstate v oboch pozmeňujúcich návrhoch, či už kolegu Petra Kremského, alebo mojom, reflektuje pripomienky všetkých relevantných. Len, len teda poviem, že čo sa teda podarilo, znížil sa počet, znížil sa počet výkonových kategórií, pôvodne ich bolo 16, teraz ich je 11. Upravili sme tú tabuľku pohonov, ak si pozriete, v decembri sme prijali dve tabuľky, jedna teda pre benzínové pohony, druhá pre dieselové, teraz sa to podarilo zlúčiť do jednej tabuľky presne preto, aby som to bolo jednoduchšie, aby ten počet možných kombinácií bol nižší, aby sa aj ten samotný poplatok jednoduchšie vypočítaval.
Na čom sa teda, bohužiaľ, nenašla dohoda, a to je vlastne tá jediná vec, na ktorej sa nenašla dohoda, je to skutočné zníženie poplatkov, teda vplyv na verejné financie. No a to je vlastne ten jediný rozdiel, keď si pozriete pozmeňujúci návrh pána Kremského a môj, že tá tabuľka výkonov je od tých 33 euro do 2 400 euro a tá moja je od 33 do 1 000. Čiže ľudia budú platiť výrazne nižšie poplatky, a to znamená to, že dosah novely Petra Kremského za celý rok na verejné financie je 8 miliónov a dosah tejto mojej zmeny je 27 miliónov. Čiže je to v tom rozsahu tej pôvodnej dohody, ktorá bola urobená pri schvaľovaní štátneho rozpočtu. Strana SaS dohody drží, držíme ich, samozrejme, vtedy, keď sú pre nás výhodné, ale držíme ich aj vtedy, keď sú pre nás nevýhodné, keď zožneme kritiku či už od občanov, alebo od médií. Proste jednoducho strana SaS dohody drží.
Preto v rámci teda podpory tohto môjho návrhu vás, kolegovia, teda špeciálne z bývalej koalície, prosím, ani nieže žiadam, prosím o dodržanie vlastne dohody, o dodržanie toho, s čím sme spoločne, spoločne podporili štátny rozpočet, a keď sa pozriete, keď vám niekto povie, že taká dohoda nebola urobená alebo že ju vidím len ja, treba sa pozrieť vlastne v tom pôvodnom schvaľovaní registračných poplatkov. Veď tam v dôvodovej správe je jasne napísané, že dopad tejto zmeny je 31 miliónov eur. Takto to tam bolo napísané, s týmto sme to schvaľovali všetci spoločne. To, že tá realita je, že ten výpočet sa ukázal ako nie správny, že tá, tá prijatá novela prináša úsporu len asi necelý jeden milión eur, je proste ten fakt, že tu stojíme a opravujeme to. Čiže to, keď teraz hovorím, že opravme to na tých 27 miliónov ročne, pre tento rok len 13,5, lebo to bude platiť až od pol roka, to nie je žiadny populizmus, to nie je žiadne vŕtanie dier do štátneho rozpočtu. To je vlastne len žiadosť, prosba o dodržanie dohody, ktorú sme všetci spoločne urobili. A ja verím, že tak ako proste pre každého gentlemana, aj pre politika by malo byť tou najväčšou cnosťou dohody, dohody dodržiavať.
Zároveň ale sa obraciam, samozrejme, na celé plénum, aj na dnes už kolegov z opozície, toto nie je politika, prosím, toto je vec, ktorá jasne vie pomôcť občanom. Veď vieme, že kedysi skutočne sme mali tie poplatky, tak ako to už bolo spomenuté, 33 alebo 66 euro, keď si človek teda kupoval aj značku, a my teda dlhodobo hovoríme, že to, čo sa kedysi v minulosti nastavilo, že to sú proste fakt extrémne vysoké čísla a že jednoducho takto to nemá byť. Že tí motoristi nemajú slúžiť ako dojná krava. Aj tak tak slúžia, pretože je spotrebná daň na palivá, je tam dépeháčka z palív, samozrejme, platí sa dépeháčka z motorových vozidiel, firmy platia cestnú daň, čiže tí motoristi sú skutočne veľkým donorom štátneho rozpočtu a aj tu hlásim, že teda im za to patrí veľká vďaka. Ale všetko má nejakú mieru. Aj nám by sa najviac páčilo, keby to bola tá úplne nízka suma, ale teda sú nejaké veci, ktoré sa podarili dohodnúť. Podarilo sa dohodnúť zníženie o 30 miliónov, preto ten návrh je teda ani nie celých 30, ale 27 podľa toho modelu na prihláseniach z minulého roku, takže toto vlastne sme tým motoristom dlžní a teda prináša môj pozmeňujúci návrh najvyššie možné zníženie registračných poplatkov, ako bolo možné dohodou dosiahnuť.
Na záver teda už len to zosumarizujem. Tá pôvodná tabuľka, ktorá by mala platiť od 1. 4., mala rozsah súm 33 euro – 3 900 euro. Zlé riešenie, nemala by sa dostať do platnosti. Pozmeňujúci návrh pána poslanca Kremského tabuľku mení od 33 do 2 400 s účinnosťou od 1. 1. 2024, dovtedy sa nič nestane, zostanú pôvodné a môj návrh tabuľku mení od 33 euro do 1 000 euro s účinnosťou od 1. 7. 2023 s tým, že takisto do 1. 7. sa nič nestane, to znamená, bude pôvodný stav a bude nahradený týmto stavom zníženým, ktorý v tomto roku ušetrí motoristom za toho pol roka 13,5 milióna eur, v budúcom roku 27.
Toľko asi za mňa. Ešte raz to poviem, strana SaS, samozrejme, máme chyby, nie sme dokonalí, ale ak niečo sa snažíme držať, skutočne sú to dohody vtedy, keď sa nám to hodí a ešte viac vtedy, keď sa nám to nehodí. Kolegovia, nechcem nič iné, než vás chcem poprosiť o to isté, aby sme dokázali dodržať dohodu, ktorú sme spoločne urobili, SaS komplet celú časť dohody dodržala. Takisto, kolegovia z opozície, prosím o podporu môjho pozmeňujúceho návrhu, prosím o to, aby sme priniesli občanom tejto krajiny najlepšie možné riešenie.
Veľmi pekne ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.3.2023 18:53 - 18:55 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Áno, ja som to povedal aj to zopakujem, ten dopad je cca 27 miliónov, vypočítaný je presne rovnako ako tie ostatné varianty. No, čo sa týka, preto sa odvolávam na dohodu. Proste tá dohoda bola takáto, proste bola to, bola to dohoda okolo rozpočtu, bola to dohoda na iné veci, napríklad na navýšení dane z liehu, čiže jednoducho bola to dohoda. V SaS si dohody ctíme, v SaS dohody vždy dodržiavame a jednoducho toto isté žiadame aj od našich partnerov. A tak ako je najväčšou cnosťou džentlmena proste dodržiavať dohody, tak si myslím, že to dodržiavanie dohôd by malo byť najväčšou cnosťou aj nás politikov, či už voči sebe a ešte viac voči občanom.
No, čo sa týka toho dátumu, no tak od 1. 1. ´24, nepomôže občanom v tomto roku vôbec. Od 1. 7. ´23 to pomôže v tomto roku už občanom. Takže to je jeden z rozdielov vlastne tej účinnosti.
Áno, ešte raz zopakujem, má to negatívny dosah na výber tejto dane, alebo poplatkov a vyplýva to z pôvodne urobených dohôd. A poslednýkrát sa obraciam na kolegov, že bolo by fajn tie dohody dodržiavať. Je to dobré aj smerom do minulosti a ono je dobré, keď sa tie dohody dodržiavajú aj smerom do budúcnosti, dnes nie je koniec sveta ešte.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.3.2023 18:47 - 18:49 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Tak, kolega Jožko, no, takto, v prvom rade okej, zle som to povedal, áno, nižšia úspora, vyššie ná... nižšie náklady, proste človek sa pomýli, to sa normálne že stane. Mám pocit, že aj tebe sa už stalo, takže to nie je taký zásadný problém.
Trošku problém je možno, že si buď nepočúval, alebo tá matematika je problém. Ten návrh Petra Kremského prináša úsporu 8 miliónov eur, slovom osem miliónov eur a až od roku ´24. Tento návrh, čo som práve teraz prečítal, je tak výrazné zníženie poplatkov, že to prinesie úsporu motoristom 27 miliónov ročne a už od 1. 7. 2023. To znamená v tomto roku 13,5 a v budúcom roku už plných, plných 27 miliónov. Čiže vieš, no dobre, však treba sa pousmiať, keď sa človeku niečo nepodarí, však o tom to je, preto musíme dávať pozor, aby sme rozprávali správne. No ale tak zároveň vlastne ty si povedal teda násobne väčšiu nepravdivú, alebo teda nesprávnu informáciu, no stane sa, stane sa aj mne, aj tebe, to je ako v pohode.
Pán kolega Kotleba, ďakujem pekne za pripomienky. Samozrejme, vždy sa dá viacej. Jasné, že keď idú poplatky od 33 do tisíc, tak, samozrejme, ten výber a zaťaženie občanov bude vyššie, než teda keby boli 33 a 60, ale zároveň pozerajme vlastne, že ten výber poplatkov sa v podstate zníži na polovicu, takto to treba povedať. Ten výber bol niekde okolo necelých 60 miliónov a bude vlastne, bude nejakých 30, 33, takže skúsme sa na toto pozrieť, že čo sa v tejto inflačnej dobe znížila cena o... (Prerušenia vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14.3.2023 18:20 - 18:43 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte aj mne vystúpiť teda k tomuto bodu programu. Tak ako sme už pri schvaľovaní pôvodného zákona v tých pohnutých časoch, keď sa schvaľoval rozpočet, avizovali, že sa teda k tejto téme vrátime a upravíme vlastne tú výšku registračných poplatkov.
Áno, jednoznačne hovorím, že naším zámerom, a o to išlo, bolo, aby ľudia ušetrili na registračných poplatkoch, to znamená, aby boli poplatky nižšie a aby teda občania zaplatili menej. Tá predstava bola, aby to bolo do výšky približne 30 miliónov eur, a tuto jednoznačne priznávam, že v tom prvom kroku sa to jednoducho nepodarilo. To znamená, priniesli sme úpravu, ktorú som tu teda ja predkladal, ale nenaplnila svoj cieľ, toto sme jasne povedali už vtedy a jasne sme sa teda k tomu postavili a aj preto tu stojím, aby sme teda navrhli riešenie, ktoré to, čo bolo pôvodným zámerom – zlacnieť alebo výrazne zlacnieť registračné poplatky, aby sa toto teda podarilo. Takže preto sa to pokúšame robiť nanovo a verím, že tentokrát už dobre.
Čo sa týka toho procesu, no, tak ako to bolo behom jedného-dvoch dní prijaté, jednoducho tie problémy sme videli, ale nebolo to v tej rýchlosti možné zvládnuť, proste to prijatie rozpočtu bolo dôležitejšie. Áno, boli urobené dohody, z ktorých sa už niektoré naplnili, a toto je jedna z tých dohôd, kde sa jasne uchádzame o to, aby kolegovia z koalície aj túto časť dohody naplnili, to znamená, aby sme boli schopní prijať úpravu, ktorá do tejto výšky vlastne zlacnie registračné poplatky, takže o to sa pokúšame.
Čo sa medzitým stalo? Je to problém komplexný, je to zložitý, čiže skutočne v spolupráci s kolegom Petrom Kremským, v spolupráci s ministerstvom dopravy, v spolupráci s ministerstvom vnútra, samozrejme, v spolupráci s ministerstvom financií sme mali viacero, koľko (?), štyri, päť stretnutí, no jednoducho skutočne sme tomu venovali hodiny a hodiny času, aby sme teda ten návrh, ktorý bol v tom momente surový a nie, nie finálny alebo nie dobrý, aby sme ho teda dostali do podoby, ktorá je ďaleko lepšia.
Čiže v podstate už to kolega Peter Kremský avizoval, ja to tak v tej rýchlosti zopakujem. Čiže podarilo sa nám na týchto spoločných stretnutiach nájsť zhodu a našli sme teda zhodu v tom, že sme znížili množstvo kategórií, pôvodných výkonových kategórií bolo 16, znížili sme to na 11, pôvodná tabuľka, ktorá hovorila o výko... alebo o benzíne, o nafte a o rôznych časoch, teda dátumoch, sa podarila zlúčiť do jednej tabuľky a týmto toto, toto všetko teda sa podarilo nájsť na tomto zhodu a myslím, že tá zhoda je všeobecná.
Má to, samozrejme, aj ďalšie pozitívne, pozitívne body, a to je to, že ono sa to nezdá, ale tých kombinácií rôznych, ktoré aj teraz boli, vlastne tých 16 kategórií výkonových, potom kopu kategórií časových, toto spôsobovalo vlastne v tých e-kolkoch, v tých automatoch fakt že tisícky, vyše, vyše 3,5-tisíc kombinácií. Takže týmto znížením sa vlastne podarí aj znížiť množstvo kombinácií, čiže vôbec náročnosť na systém, ale aj na tú, na tú prácu. Takže to je taký jeden, jeden benefit z toho. Takže určite, čo sa podarilo a myslím si, že za čím si stojíme obaja s kolegom, vyladiť tieto technické veci tak, aby, aby to dávalo zmysel.
No jediná vec sa nepodarila, a to takto vždy býva, proste dohodnúť sa na tých financiách je vždy najťažšie, takže ten návrh, ktorý sme teda prijali na výbore, ide od, keď sa bavíme o tej teda základnej tabuľke tých výkonov, tak ide od 33 euro do 2 400 euro a to zníženie, ktoré tento návrh prináša, je približne 8 miliónov za rok, za celý rok, proste keď to je v platnosti. Dohoda teda bola do 30 miliónov, takže tento návrh túto dohodu vlastne nedosahuje, a teda ale dôležité je to, že prináša nižšiu úsporu pre, pre vodičov.
A hlavne to, čo mal ten pôvodný návrh problém, to je to, že pri tých vysokovýkonných starých vozidlách bez ohľadu na to, že ich teda nie je veľa, tak tam tá suma bola veľká, tá suma je veľká aj tých 2 400, hej? To stále tento, tento argument tu je, ale to je tá extrémna hranica, tú skutočne dosahujú, to len aby sme vedeli, že ono to je v tej Euro 1 tie najvýkonnejšie vozidlá, je to asi 50 vozidiel do roka a povedzme, že v Euro 2, kde teda tá, nie je to tých 2 400, ale teda o niečo menej, je to asi 65 vozidiel do roka. Čiže to je skutočne akože malilinký segment. Ale keď tie poplatky idú od 33 po 2 400, tak tie nižšie kategórie, kde je tých vozidiel ďaleko viacej, tak tie, samozrejme, majú vyššie poplatky, výrazne vyššie poplatky a to je to vlastne, kde sa aj tá úspora dá urobiť. A teda preto, preto vlastne budem dávať pozmeňujúci návrh, ktorý vlastne zachováva všetky tie technické dohody, ktoré sa urobili, a odvoláva sa na tú dohodu na pôde bývalej koalície, kde teda sa dohodlo, že vie to mať negatívny dosah na štátny rozpočet až do tej výšky 30 miliónov za celý rok.
Robíme tuto určité kompromisné alebo v tomto pozmeňujúcom návrhu určité kompromisné riešenia a to je to, že posúvame účinnosť od 1. 7. a ten návrh, tak ako je koncipovaný, tak má dosah za celý rok 27 miliónov eur. Čiže za pol roka je to teda 13,5 milióna eur v tomto, v tomto roku. Čiže prinesie to ľuďom úsporu už v tomto roku, samozrejme v polovičnej výške ako teda potom v tých ďalších rokoch pri porovnaní s pôvodným, stále ešte aktuálne platným riešením.
No... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Pán kolega Viskupič, to znamená podľa toho, čo som porozumel, ste povedali, že nižšiu úsporu, ale podľa toho, čo hovoríte, je to vyššia úspora. Len pre usmernenia starších, dobre, aj pre tých, čo sledujú.

Viskupič, Marián, poslanec NR SR
Áno, samozrejme, vyššiu úsporu, jasné, jasné. Ďakujem za upozornenie.
Každopádne treba, treba vnímať ešte aj to, že áno, v spoločnosti, samozrejme, rezonovali tie negatívne prípady, kde teda tie staršie vozidlá zaplatili, zaplatili výrazne viac, a teda, samozrejme, to ľudia vnímajú negatívne. Treba si uvedomiť, že dnes tieto vysoké poplatky až do tých 3 900 euro platia v plnej výške nové vozidlá a, samozrejme, v určitej poníženej výške tie novšie. Takže tu to treba vnímať, že tento návrh, tento návrh vlastne prinesie skutočne úsporu vlastne aj novším vozidlám, novým vozidlám, ale aj pri tých starých vozidlách tie nárasty tým pádom už budú minimálne. Čiže sú to skutočne už dobré, dobré správy, dobré správy pre všetkých.
Čo treba zároveň povedať, je, že áno, boli vlastne teda dve tie základné myšlienky. Jedna bola, a to si stále za tým stojíme, aby ľudia ušetrili, a druhá bola zároveň priniesť do týchto poplatkov ekologický aspekt. Proste to je to, čo po nás aj za prvé Únia žiada, aj dáva určitý zmysel, lebo proste treba aj na tú prírodu trošku pozerať. A zároveň aj podpora novších vozidiel, omladzovania autoparku je niečo, o čo by sa vlastne štát mal napríklad aj svojou poplatkovou politikou snažiť.
Čo treba povedať, je, že ten aktuálny, stále aktuálne platný stav, kedy sa vlastne znižovala výška poplatkov s vekom vozidla, mali dve krajiny v Európskej únii, Slovensko a Malta, v oboch krajinách to znamenalo postupné starnutie vozového parku, čo, samozrejme, nie je úplne žiaduci jav. Jedna vec je, samozrejme, čím staršie vozidlá, tým ten, tá ich ekologickosť je nižšia, ale potom je tu ešte jeden veľmi, veľmi, veľmi dôležitý faktor a to je to, že stačí si pozrieť nejaké tie crashtesty, kde je naprosto diametrálny odlišný vlastne nárast a potom, samozrejme, vplyv na, teda na zranenia vodiča alebo teda posádky vozidla pri starých vozidlách a pri nových. Treba jednoznačne povedať, že ak niekde sa posunul vlastne ten vývoj, tak hlavne v tom, že tie nové vozidlá sú výrazne, výrazne bezpečnejšie, proste všetky tie bezpečnostné zóny, všetky tie aktívne bezpečnostné prvky, airbagy a všetko toto ostatné skutočne dokáže výrazne lepšie ochrániť, ochrániť život a zdravie vodičov, respektíve posádok vozidiel. Takže toto tiež je samozrejmé, samozrejme, kľúčová, kľúčová vec.
No, čo sa týka toho akoby pôvodného návrhu, od ktorého vlastne pán kolega ustúpil, to znamená tých 70 % zľavy pri situáciách, keď vozidlo nepotrebuje meniť značku, už tu bolo veľa povedané, jedna vec je ešte aj tá, že a to vyplynulo, samozrejme, z rokovaní s ministerstvom financií, kde jasne hovorili, že je to situácia diskriminujúca nielen v rámci krajiny, ale aj v rámci jednotného trhu Európskej únie a proste hrozil by nám tam infringement. Niečo podobné sme už v minulosti mali a toto by vlastne prinieslo vlastne veľmi, veľmi totožnú alebo veľmi podobnú situáciu.
Kolega teraz predniesol pozmeňujúci návrh, vlastne ten strop pri 210 eurách. Ten problém je zasa z viacerých dôvodov podobný, či už takto vnútroštátne, ako aj pán poslanec Kotleba spomínal, ale zasa je tam aj ten pri tom vnútornom trhu, hej, že tam vlastne akoby tá diskriminácia vozidiel, ktoré sa vozia zvonku a značku slovenskú nemajú, takže ten problém tam akoby stále zostáva. A potom sú tam, samozrejme, ešte také tie ďalšie špecialitky, že 19,5-ročné vozidlo s nižším výkonom by malo vlastne vyšší poplatok ako dvadsaťajpárdníročné vozidlo s vysokým výkonom, čiže už to by bolo, akože všetky také hranice, keď dávate pevnú a jasnú hranicu vlastne nejakú, napríklad túto vekovú, a teda je tam nejaký zlom v tých platbách, tak to jednoducho nie je dobré a potom to prináša rôzne väčšie alebo menšie extrémnosti.
Zároveň teda toto pomohlo by tým 20-ročným vozidlám znížiť ten poplatok, ale je to výrazne menej funkčné riešenie a hovorím, že má to problémy aj z hľadiska diskriminácie, takže toto riešenie nepovažujem za úplne ideálne. A ten pozmeňujúci návrh, ktorý plus-mínus uvádzam a teda na konci vystúpenia prečítam, to zníženie poplatkov vo všetkých kategóriách robí výrazne, výrazne zmysluplnejšie riešenie.
Zároveň myslím si, že by bolo dobré hlasovať o každom bode pozmeňujúceho návrhu kolegu Petra Kremského samostatne, pretože tie ďalšie body, napríklad to zvýšenie kilowattov pre vozidlo, ktoré teda... jak je to tam vlastne, že rodiny, ktoré majú štyri a viac detí, a teda to vozidlo má šesť sedačiek, takže to je určite, určite dobrá vec a aby vlastne z tohto mohli byť, mohli byť prijaté. Takže bolo by lepšie, keby sa o tom hlasovalo ako každý bod.
No, takže ešte než začnem čítať samotný, samotný pozmeňujúci návrh, skutočne by som si dovolil ešte raz povedať, že čo sa týka rozpočtu a dohôd okolo rozpočtu, bola skutočne ťažko sa rodiaca a mnohovrstvová dohoda, ktorá teda viedla k riešeniu. Strana SaS sme dodržali všetky časti dohody z našej strany, a preto chcem teda ešte raz poprosiť, požiadať kolegov z koalície, keby sa skutočne pozreli na ten návrh ešte raz a tiež skúsili teda dodržať všetky dohody tak, ako sme ich urobili. Treba jasne povedať, že tuná s kolegom Peťom Kremským a teda s dotknutými ministerstvami sa fakt urobilo kopu dobrej roboty. Môj pozmeňujúci návrh obsahuje v sebe všetko to, čo vlastne je aj ten koniec koncov spoločný pozmeňujúci návrh, ktorý bol prijatý na výbore, takže všetky tieto veci to zachováva, ten jediný rozdiel je vlastne vo výške alebo v sume tých jednotlivých výkonových kategórií, no a samozrejme, čím sú tam nižšie čísla, tým to má vyšší negatívny dopad na verejné financie. Ešte raz opakujem, 27 miliónov ročne, dohoda znela 30, takže je to v tej línii, prosím, keby sme sa takto na to vedeli pozrieť.
Dobre. Pán predsedajúci, v tomto momente by som si dovolil prečítať pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mariána Viskupiča k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Kremského, Milana Kuriaka, Richarda Vašečku, Petra Libu a Petra Vonsa na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 1379).
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám pozmeňujúci a doplňujúci návrh k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Kremského, Milana Kuriaka, Richarda Vašečku, Petra Libu a Petra Vonsa na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 1379). V návrhu zákona navrhujem tieto zmeny a doplnenia:
1. V čl. I sa doterajší text pod úvodnou vetou nahrádza novými bodmi 1 a 2, ktoré znejú:
"1. V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v časti VI. Doprava v položke 65 písmeno a) tabuľky č. 1 a č. 2 znejú:
Tabuľka č. 1
Výkon motora v kW nad – do, sadzba poplatku v eurách.
do 80 kW vrátane – 33
80 až 90 vrátane – 60,
90 až 100 vrátane – 90,
100 až 110 vrátane – 120,
110 až 125 vrátane – 200,
125 až 140 vrátane – 300,
140 až 155 vrátane – 500,
155 až 170 vrátane – 700,
170 až 210 vrátane – 900,
210 a viac – 1000.
Tabuľka č. 2
Druh vozidla vzhľadom na druh paliva*, ekologický koeficient vozidla
1. Vozidlo staršie ako 40 rokov od dátumu prvej evidencie (bez rozdielu druhu paliva) – 0,1
2. Vozidlo s druhom paliva H2, kombinácia akékoľvek palivo + PHEV (Plug-in hybrid) – 0,2
3. Vozidlo s iným druhom paliva ako v riadku 1 a 2 alebo iné vozidlo ako v písm. c),
emisná norma, dátum prvej evidencie**
Vozidlo Euro 1/I do 31. 12. 1996 – 1,0
Vozidlo Euro 2/II od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2001 – 0,8
Vozidlo Euro 3/III od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2006 – 0,7
Vozidlo Euro 4/IV od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2011 – 0,6
Vozidlo Euro 5/V/EEV od 1. 1. 2012 do 31. 8. 2016 – 0,5
Vozidlo Euro 6a, b, c/VIA, B, C od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2020 – 0,45
Vozidlo Euro 6d/VID a novšie od 1. 9. 2020 – 0,4
Poplatok sa vzhľadom na ekologický koeficient zníži najviac na 33 eur.
* (vysvetlenie hviezdičky) Druh paliva sa určí z položky 18 osvedčenia o evidencii časť II Druh paliva/ zdroj energie.
** Kritériá časového rozmedzia dátumu prvej evidencie sa použijú, len ak sa pre motorové vozidlo nedá určiť emisná norma Euro.
2. V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v časti VI. Doprava v položke 65 v poznámkach sa vypúšťa bod 3."
Doterajší bod 4 sa označuje ako bod 3.
2. Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
"Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 59/2023 Z. z., ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
V čl. V sa slovo "apríla" nahrádza slovom "júla"."
Nasledujúce články sa primerane preznačia.
Toto ustanovenie nadobudne účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti.
3. V čl. II sa slová "dňom vyhlásenia" nahrádzajú slovami "1. júla 2023"."
Zároveň si dovoľujem vyňať body... koniec pozmeňujúceho návrhu a zároveň si dovoľujem vyňať body 1 a 2 spoločnej správy na osobitné hlasovanie, teda o každom zvlášť a o bode č. 1 môjho pozmeňujúceho návrhu žiadam hlasovať osobitne a o bode 2 a 3 môjho pozmeňujúceho návrhu spoločne.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.3.2023 18:06 - 18:09 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Kremského, Milana Kuriaka, Richarda Vašečku, Petra Libu, Petra Vonsa na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 1379), vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov:
Národná rada uznesením č. 1995 z 8. februára 2023 pridelila návrh poslancov týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru a tiež výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Zároveň určila výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol tento návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory toto stanovisko: odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 434 zo dňa 13. marca a ústavnoprávny výbor svojím rozhodnutím č. alebo uznesením č. 697 a takisto výbor pre, aha, pardon, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj o návrhu nerokoval, keďže nebol uznášaniaschopný.
Z uznesení výborov uvedených pod bodom III tejto, tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy 1, číslo 1 až 4 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 437 zo 14. marca 2023. Týmto uznesením výbor ma, týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, ďakujem pekne. Skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

17.2.2023 11:25 - 11:25 hod.

Marián Viskupič
Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o zákone ako o celku bez odporúčania gestorského výboru.
Skryt prepis
 

17.2.2023 11:25 - 11:25 hod.

Marián Viskupič
Pán predsedajúci, sme v treťom čítaní, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

17.2.2023 11:25 - 11:25 hod.

Marián Viskupič
Vážený pán predseda, v rozprave vystúpili traja poslanci.
Pán predseda, budeme hlasovať o jednej pripomienke vyplývajúcej z rozhodnutia prezidentky Slovenskej republiky bez odporúčania gestorského výboru.
Skryt prepis
 

16.2.2023 19:45 - 19:45 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja už fakt len minútku. Pán kolega Kremský, teraz ťa chválime, hej, proste. (Povedané so smiechom.) To neni, že teraz akože, teraz ten postoj je, samozrejme, správny, ochraňujúci ekonomiku a tak to má byť.
Ale chcel som ešte k tým registračným poplatkom. Áno, na základe teda návrhu pána kolegu Kremského tak skutočne hľadáme zmysluplné riešenie tak, aby sa to proste doladilo, čiže je v poriadku, keď sa to schváli, to znamená, že do platnosti prípadne sa bude posúvať, sa vyrieši aj ten, tie problémy, ktoré proste tie registračné poplatky majú, takže tuto aj ja to hovorím, že skutočne sa pre tie staré vysoko výkonné vozidlá tam tá suma poplatkov bola veľmi vysoká, a hľadáme a verím, že nachádzame a nájdeme to riešenie tak, aby bola, boli tie poplatky zmysluplné.
Veľmi pekne ďakujem. Hlasujeme zajtra o 11.00 hod.
Skryt prepis
 

16.2.2023 19:45 - 19:45 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. No, no v prvom rade SaS je proste stále konzistentná. My teda hovoríme, že skutočne potrebujeme štíhly štát a potom nám stačia čo najnižšie dane v každom prípade. Čiže my skutočne, dneska ste odo mňa nič iné nepočuli, len proste v každom prípade hovorím, že nezdaňujme, špeciálne nezdaňujme veľa a radšej sa pozerajme na to, kde ten štát by mohol na sebe trošku šetriť, takže toto je ten pohľad nás.
No tiež teraz sa vlastne teším, že v tomto momente teda kolega Kremský vlastne hovorí to, čo my, že teda veľké dane sú zlé a proste vie to škodiť a v tom najhoršom prípade to vie aj zabiť, takže to sa teším, len o to mi je teraz trošku smutnejšie, že vlastne pri... teda predchádzajúcom bode, tam vlastne to vidí inak, že tá konzistentnosť nie je úplne, no ale však O. K.
No čo sa týka tej televízie, koncesionár... zrušenie koncesionárskych poplatkov, no zas treba povedať, že koncesionárske poplatky tvoria asi polovicu financovania televízie a tú druhú polovicu tvoria priamo teda tiež príspevky, zmluvy so štátom, to znamená zo štátneho rozpočtu, takže dnes keby sme to teda pojali tou, tou optikou, akú pán poslanec povedal, je vlastne, že tak tá televízia je vlastne nezávislá teda do miery, že zaplatí svojich zamestnancov a možno ešte zaplatí účet za elektrinu, a ten zvyšok je ďalej od štátu. Ale toto je, to je v poriadku.
Toto, toto nie je problém, proste sú krajiny, kde tie, kde tie televízie sú platené priamo štátom, bude to akoby jedna platba namiesto výberu koncesionárskych poplatkov, ktorý stojí asi dva a pol milióna ročne, len ten výber a proste jednoducho áno, treba garantovať vlastne, aby, aby zo štátu tie isté peniaze boli, a tým pádom tá televízia mala nezávislosť, alebo teda potom chceme povedať, že je aj všetko ostatné závislé a tým nie je v poriadku, keď je to... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis