Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.2.2022 o 20:08 hod.

JUDr. PhDr. PhD.

Ján Podmanický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.4.2022 17:32 - 17:34 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja chcem nadviazať na tú pasáž pána podpredsedu Národnej rady, kde hovoril o tom odôvodnení, ktoré tu predniesol pán predseda vlády Heger.
Ja neviem, ale ja si myslím, že inteligentní poslanci vládnej koalície, ako aj inteligentní voliči vládnej koalície sa musia pri takýchto krokoch vlády naozaj hanbiť. To, čo predniesol alebo predviedol pán Heger, to bolo naozaj hlboko nedôstojné. Táto znôška útokov na Roberta Fica, okej, v poriadku, v stanovisku vlády môže zaznieť aj kritika predkladateľa, ale ani jednou jedinou vetou, ani jedným jediným argumentom neboli vyvrátené tie obvinenia a tie podozrenia, ktoré sú späté s pánom ministrom Mikulcom. Ani takú robotu ste si nedali, aby ste aspoň jeden-dva argumenty dali dohromady, ktorými by ste nejakým spôsobom vyvrátili to, čo zaznelo na adresu pána ministra Mikulca.
Ja si myslím, že poslanci vládnej koalície si uvedomujú v hĺbke duše, že pán minister Mikulec je naozaj problém. Tých podozrení z trestnej činnosti, ktoré pri ňom sú, je naozaj obrovské kvantum a že sa vláda už ani nesnaží ich vyvracať, no tak to už je naozaj, to už je naozaj signifikantné, že považujú svojich voličov, ale myslím si, že aj svojich poslancov, za také ovečky, ktoré všetko zožerú, a keď povedia, že za všetko môže Fico, tak tým je všetko vysvetlené. Ale ja si myslím, že aj vaši voliči vám toto vaše počínanie spočítajú.
Skryt prepis
 

24.3.2022 15:13 - 15:21 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda, vážení páni ministri, pani ministerka, dámy a páni, ja by som v úvode svojho vystúpenia chcel požiadať tu prítomných členov vlády, ktorým slúži ku cti, že nás poctili svojou návštevou, aby v budúcnosti, aby v budúcnosti oslovili aj ďalších kolegov a aby bolo lepšie zastúpenie vlády, členov vlády na bode interpelácie, nakoľko interpelácie sú v podstate jeden z mála nástrojov, kedy poslanci Národnej rady môžu priamo konfrontovať ministrov, členov vlády s problémami, s otázkami, s návrhmi, ktoré trápia občanov Slovenskej republiky. Je to klasický nástroj kontroly vlády zo strany parlamentu a myslím si, že prospelo by k vzájomnej úcte aj k základným demokratickým pravidlám, aby tu boli prítomní viacerí ministri, pretože v mojom prípade sa idem obrátiť na pána ministra životného prostredia Jána Budaja, no a privítal by som, keby tu bol priamo, mohol hneď zareagovať na moju interpeláciu, ktorú prednášam. Ale zoberte to teda ako podnet na dobrú prax do budúcnosti.
Ja sa teda obraciam na pána ministra Budaja vo veci podnetu na rezortnej zelenej linke zo dňa 15. 3. 2022 (pod č. P210/2022-O). Ide o podnet, ktorý podali na tejto zelenej linke občania Kysuckého Nového Mesta vo veci prešetrenia fungovania spaľovne nebezpečných odpadov A.S.A, v súčasnosti FCC Kysucké Nové Mesto. Ja by som si dovolil časť toho podnetu, ktorý bol adresovaný zelenej linke, prečítať a požiadal by som pána ministra, aby mi podal komplexnú odpoveď, ako sa s týmto podnetom naložilo, či boli zodpovedané všetky otázky, či bola vypracovaná komplexná odpoveď, a rovnako by som požiadal, keby táto odpoveď a tieto materiály mi boli doručené v rámci písomnej odpovede na interpeláciu.
Takže podnet, ktorý bol podaný na zelenej linke dňa 15. 3. 2022. Zastupujúci pán Peter Janík, ktorý zastupuje občiansku iniciatívu občianskeho združenia v Kysuckom Novom Meste, zastupujúci roky poškodzovaných občanov Kysuckého Nového Mesta, podal podnet na prešetrenie fungovania spaľovne nebezpečných odpadov A.S.A, teraz FCC, v Kysuckom Novom Meste v súvislosti s nakladaním s infekčným a nebezpečným toxickým odpadom.
1. Viac ako 20 rokov zastaralý (vyradený) kotol zlikvidovaných skladových zásob, už vtedy nespĺňajúci technologické a emisné parametre Hoval GG 24, ktorý používajú, bol naprojektovaný na likvidáciu bežného komunálneho odpadu spaľovacími horákmi do 850 °C. Dnešné normy Európskej únie požadujú teploty spaľovacej komory 1 200 °C.
2. Spoločnosť FCC verejne deklarovala, že spaliny v kotli pri 850 °C dopaľujú horákom v komíne, resp. kotli pri vyšších teplotách, avšak po komunikácii s odborníkmi dopaľovací horák, ktorý nefunguje, už nezlikviduje dioxíny, furany, ortuť zo žiariviek, chemické zlúčeniny vzájomne interagujúcich spaľovaných vyradených liekov, PCR testovacích súprav a iné nebezpečné, nebezpečné karcinogénne a toxické plyny vzniknuté pri nedokonalej technológii spaľovania dopaľovacím horákom.
3. Spoločnosť podľa podávateľa podnetu urobila zásah do originálnej technológie švajčiarskej výroby, za ktorej značkou skrýva svoje pofidérne praktiky, takto sa to píše v podnete, odstavením vodnej práčky spalín za suchý filter s aktívnym uhlím, čím znížila efektívnosť čistenia spalín. Pravidelne tu cítime zápach chrómu, hovoria alebo píšu občania Kysuckého Nového Mesta, zápach z plastov, likvidujú PCR testy z biologicky nebezpečného infekčného odpadu, starých olejov, chlóru, vyradených liekov, automobily s odpadom. Má spoločnosť FCC schválenú homologizačnú kontrolu technológie, keď svojvoľne vymieňa technológie filtrácie a dopaľovania (vlastnými zásahmi), spĺňajúce prísne kritériá smerníc Európskej únie?
4. Posledným schválením FCC Kysucké Nové Mesto dostala schválenie štátnych orgánov na desaťročnú prevádzku sedem dní v týždni. Ako postihnutí občania požadujeme, aby spaľovňa nebezpečných odpadov mala úplne pozastavenie prevádzky počas dní so zlými rozptylovými podmienkami, hlavne v noci a počas víkendov, do obdobia, kým sa nepotvrdí jej parametrom Európskej únie nevyhovujúci zastaralý technický stav. Spomínaný kotol nebol nikdy projektovaný na likvidáciu nebezpečných odpadov a neodbornými zásahmi slabo vyškoleného personálu nedokáže trvalo zabezpečiť optimálne tepelné podmienky na bezpečnú likvidáciu nebezpečného odpadu.
V nočných hodinách znečisťuje ovzdušie aj spoločnosť INA Kysucké Nové Mesto (tvrdia to zadávatelia podnetu, ja sa preto pýtam, či sa toto obvinenie alebo podozrenie potvrdilo), ktorá vypúšťa extrémne množstvá vody a odpadového dusíka z kaliacich procesov v ochrannej dusíkovej atmosfére, ktorá takisto prekračuje podľa podávateľov podnetu trikrát oficiálne schválené limity používania dusíka vo výrobných procesoch. Pod vodnou parou zmiešanou s odpadovým dusíkom a spaľovaním priemyselných olejov v spoločnosti INA vzniká v našej kotline nepreniknuteľná prikrývka, pod ktorou sa plus-mínus desaťkrát, hlavne v noci po 23. hodine až do štvrtej hodiny ráno, koncentrujú aj spaliny zo spomínanej spaľovne nebezpečných odpadov FCC. Chceli by sme, aby sa v Kysuckom Novom Meste konečne po viac ako dvadsaťročnom pôsobení konečne zrealizovala dopadová štúdia pôdy, spodných vôd a zdravia obyvateľov Kysuckého Nového Mesta, spaľovne, predtým A.S.A, dnes FCC, a priemyselnej prevádzky INA Kysucké Nové Mesto, KLF Kysucké Nové Mesto na znehodnotenie životného prostredia a zdravia obyvateľov v Kysuckom Novom Meste so zvýšeným výskytom rakoviny a srdcovocievnych chorôb z prízemného ozónu z rozkladajúceho sa dusíka a spalín spomínaných firiem v nočnom smogu pri pôsobení slnečného žiarenia počas dňa.
Ja vidím, že je tu prítomný pán minister zdravotníctva a možno by som ho takto neformálne požiadal, keby sa aj on pozrel na uvedenú situáciu, nakoľko uvedené obvinenia teda môžu mať dopad naozaj na zhoršenie zdravotného stavu obyvateľov Kysuckého Nového Mesta a okolia a naozaj by bolo načase takúto štúdiu spracovať a pozrieť sa na to, ako to teda naozaj je.
Na záver chcem povedať, že k podnetu boli priložené zo strany oznamovateľov fotografie a ďalšie prílohy s označením dátumov a časov v záhlaví.
Veľmi pekne ďakujem za kvalifikovanú odpoveď a riešenie uvedenej situácie.
Skončil som, pán podpredseda.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.2.2022 22:04 - 22:06 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Pán poslanec, ja vnímam vaše vystúpenie ako snahu nejakým spôsobom upokojiť tých poslancov vládnej koalície, ktorí majú naozaj problém so zavádzaním cenzúry takýmto rýchlym spôsobom. Pokúšali ste sa nás nejako upokojiť tým, že to bude len do 30. júna, že bude teda rozšírený ten okruh, ktorý skončí 30. júna, ale neviem, či je to tou večernou hodinou, jedným dychom ste vlastne povedali, čo je váš plán. Váš plán je tento zatiaľ teda podľa vás nedokonalý zákon o cenzúre priviesť k dokonalosti. A keď 30. júna skončí platnosť tohto, tohto prvého inštitútu cenzúry, ktorý zavediete, medzitým už budete mať pripravený riadny zákon, ktorý tu cenzúru úplne, absolútne zavedie do právneho poriadku. To ste povedali, pán poslanec, ja to len snažím sa preložiť tým poslancom vládnej koalície, ktorí naozaj majú s týmto problém.
Ja chcem znova povedať, pán poslanec, nerobte to, nechoďte touto cestou, treba zahlasovať za pozmeňujúci návrh pána poslanca Suska, zhodiť túto tému zo stola a treba sa naozaj baviť, veď obmedzovanie ľudských práv, áno, ústava to pripúšťa, ale musia byť jasne stanovené limity. Tie limity musia byť na lekárnických váhach nastavené, aby bolo jasné, kedy dochádza k obmedzeniu ľudských práv, nie takto, prosím vás pekne, o desiatej večer po všelijakých šachoch a matoch, ktoré ste tu robili a všetci sme ich videli vo vašich hádkach vzadu, vpredu, o pobehovaní s lajstrami, s notebookmi. Prosím vás pekne, obmedzovanie základných ľudských práv a slobôd treba vážiť na lekárnických váhach. Nerobte to, prosím vás pekne, zhodnime sa na tých zákonoch, ktoré sú v prospech ľudí, ktorí sú ohrození vojnou, ale toto nerobme, naozaj to nerobme.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.2.2022 20:08 - 20:10 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán poslanec, ja chcem poďakovať za ten pozmeňujúci návrh a rovnako ako ty chcem vyzvať kolegov z vládnej koalície, aby si dobre zvážili, či nepodporia tento pozmeňujúci návrh, nakoľko je rozumný, racionálny a správny. Nikto z nás nemá problém s tým, naopak, všetci cítime povinnosť, že treba ľuďom, ktorí sú v núdzi, pomôcť a treba všetko pre to urobiť, aby sme sa na tomto rýchlo dohodli a aby sme vyslali aj jednoznačný signál, že slovenský parlament sa v tomto zhodol. Nekazme to, prosím vás, zavádzaním cenzúry. To sú vážne inštitúty, viete, na ktoré treba aj trocha času, na ktoré treba aj trocha porozmýšľať, treba urobiť aj nejaké odborné debaty. Takéto zrýchlené zavádzanie cenzúry, to je strašne nebezpečná vec.
Vážení kolegovia z vládnej koalície, ktorí troška viete, o čom hovorím, hovorím o základných právach a slobodách, ktoré máme v ústave. S tým sa nenarába v skrátenom legislatívnom konaní. Ja chcem naozaj poprosiť, zvážte to, aby sme neurobili niečo, že tu zavedieme inštitút cenzúry. Ja viem, že sa nám nepáčia všetky názory. Ani mne sa nepáčia, ale to vždy bolo aj to vždy bude, ale ľudstvo predsa dospelo v určitom štádiu k názoru, že sloboda prejavu je viac ako cenzúra. Spomeňme si na slová Winstona Churchilla, povedal: Pane, hlboko s vami nesúhlasím, ale urobím všetko pre to, aby ste mohli povedať svoj názor.
A zas nepodceňujme tých ľudí natoľko, že oni nevedia si vyhodnotiť, ktorý názor je hlúpy, ktorý je správny. A zas nemôžeme všetci rovnako myslieť, veď to nemôžeme od ľudí chcieť. Veď v tom je tá spoločnosť aj pekná, že je pestrá, že zaznievajú aj rôzne názory. Skôr sa učme počúvať. A keď sa budeme učiť počúvať, potom môžu zaznievať aj iné názory a budeme mať harmóniu v spoločnosti.
Takže, kolegovia, prosím vás, schváľte ten pozmeňujúci návrh pána poslanca Suska.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2022 12:19 - 12:21 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Pani ministerka, stále dookola sa tu ako argument používa to rozhodnutie krajského súdu, ktorý rozhodoval o väzbe, nerozhodoval o merite veci, o vine a nevine. Rozhodoval o dôvodoch väzby, teda či sú útekové dôvody, kolúzne dôvody alebo iné, alebo, ja neviem, ovplyvňovacie dôvody, alebo iné dôvody. To dobre viete. To nebolo rozhodovanie o vine alebo nevine tých vyšetrovateľov. Bola to ťažká nadpráca sudkýň, ktorá jednoducho bola následne odmenená tým, že boli posunutí, posunuté na nejakú pozíciu. Takže neobhajujte sa týmto rozhodnutím, lebo v tejto časti to bolo nezákonné, a to dobre viete aj vy, pani ministerka, aj pán minister, aj ostatní.
Pán poslanec Suja mi vyfúkol tú krásnu vetu klasika: „Mária, Mária, ty si ten podvod spáchala.“ (Povedané so smiechom.) To je krásna veta, ktorú treba opakovať, ale ja mám dnes ešte lepšiu vetu pre vás, pani ministerka. A povedali ste ju vy pred chvíľou. Podvedomie je beťár, podvedomie je beťár. Viete, čo ste povedali? A budem to opakovať až do konca mojej faktickej poznámky: „Minister Mikulec nastúpil v čase, keď políciu ovládla mafia.“ Inými slovami, minister Mikulec nastúpil v čase, keď políciu ovládla mafia, jeden deň, spolu prišli. Rozumiete, čo ste povedali? Minister Mikulec nastúpil v čase, keď políciu ovládla mafia. Minister Mikulec nastúpil v čase, keď políciu ovládla mafia. (Reakcia z pléna.) Áno, aby ste to pochopili aj vy, pani poslankyňa, pre vás, minister Mikulec nastúpil v ten deň, keď spolu s ním polícia ovládla mafia. (Ruch v sále.)
To som parafrázoval, aby to pani poslankyňa pochopila. To som pre ňu urobil špeciálne vysvetlenia podvedomia pani ministerky.
Ďakujem pekne. (Reakcia z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2022 12:18 - 12:19 hod.

Ján Podmanický
Áno, áno. Ospravedlňujem sa. Pijem kávu, takže...
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2022 12:03 - 12:05 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán minister, vy ste sa tu snažili tie dôkazy, ktoré boli zverejnené, bagatelizovať, relativizovať, snažili ste sa navodiť atmosféru, že čo tu my robíme nejakú vedu z nejakých neformálnych debát vyšetrovateľov. Takých debát je na Slovensku milión.
Pán minister, dobre viete, že je to len márny pokus niečo schovať pod koberec. To nebola žiadna neformálna debata nejakých ľudí, ktorí niekde sedia a rozprávajú sa. Bola to debata štátnych orgánov o príprave trestnej činnosti, o manipulovaní dôkazov. To neboli nejakí chlapci, ktorí sa o niečom rozprávajú. To boli vyšetrovatelia, štátne orgány, ktoré vykonávali svoju právomoc a vykonávali ju spôsobom absolútne protiprávnym, nepovoleným, zločinným.
Nie sú to len nejaké nahrávky, ktoré si niekto urobil. Sú to legálne, povolené nahrávky, povolené krajským súdom, použiteľné v trestnom konaní. To nebola žiadna nejaká vec, ktorá sa dá vypnúť, ako povedal jeden z mála novinárov, ktorý sa tejto téme venujú a ktorého nemožno nijakým spôsobom obviňovať, že je naklonený SMER-u, mám na mysli pána Daga Daniša, ktorý povedal vo svojom komentári, tieto ohavnosti, použil slovo ohavnosti, sa nedajú vypnúť. Tieto ohavnosti sa nedajú vypnúť.
Vy máte jediné šťastie, pán minister, že vás ešte médiá chránia. Ale už viacerí novinári si uvedomujú, že ak budú toto obraňovať, tak zavedú precedens, že v budúcnosti sa už nebudú môcť nikoho, žiadneho politika na nič pýtať, lebo ak toto prikryjú, tak potom už nemôžu nikomu nič vyčítať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.2.2022 17:36 - 17:37 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Pán predseda, ďakujem vám, že ste mi vrátili slovo a že ste si uvedomili, že ste konali protiprávne. Keby ste mi slovo nevrátili, bol by som sa prihlásil do tretieho čítania a reagoval na legislatívno-technické pripomienky. Takže dobre, že ste to urobil, lebo by to trvalo dlhšie, takto to bude trvať len minútu.
Pani poslankyňa...

Kollár, Boris, predseda NR SR
Ďakujem za úvod. Dajte ešte raz dve minúty, aby mohol vyčerpať celé dve minúty, dobre? Ďakujem pekne.

Podmanický, Ján, poslanec NR SR
Toľko ani nebudem hovoriť. Ja som len chcel poprosiť pani poslankyňu, ktorá čítala pozmeňujúci návrh, voči ktorému obsahovo nemám nič, ale toto nie je normálne, aby sa takýmto spôsobom na poslednú chvíľu vkuse pomaly každý druhý zákon otváral a dopĺňal. Veď si už uvedomte, že takto vychádzate na posmech, len to svedčí o žalostnom stave, v akom vládna koalícia funguje!
Pani poslankyňa, nabudúce odmietnite takýto pozmeňujúci návrh a aj vy tlačte predsedu parlamentu, aby sa tu dodržiaval nejaký základný, elementárny legislatívny proces.
Takže to chcem povedať, keď robíte zákony, nerobte ich na poslednú chvíľu, neotvárajte zákony v hlasovaní, ale radšej ich podajte na nasledujúcu schôdzu a riadne pripravené, nech to má štandardný proces.
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, za ústretovosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.2.2022 17:31 - 17:32 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pán predseda, teda, pani poslankyňa, ja vás ľutujem, že vás si vybrali ako obeť, ktorá tu musela prečítať tento pozmeňujúci návrh, ale prosím vás pekne, pani poslankyňa aj všetci ostatní kolegovia na čele s pánom predsedom parlamentu, prestaňte takýmto spôsobom sústavne zneužívať hlasovanie a ministerské otváranie druhého čítania. O jedenástej... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Pán poslanec, máte hovoriť k veci, nie, nemáte nás čo poučovať, ako máme viesť schôdzu. Buďte taký láskavý, buď budete hovoriť k tomu, alebo vám zoberem slovo. (Povedané súbežne s rečníkom.)

Podmanický, Ján, poslanec NR SR
Hovorím, hovorím. Pán predseda, neskáčte mi, prosím vás, pán predseda, neskáčte mi do reči, ja reagujem... (Hovorené súbežne s predsedajúcim. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, zoberte pánovi poslancovi slovo. (Výkriky z pléna.)
Koniec. (Výkriky z pléna.)
S ďalšou faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Beluský. (Výkriky z pléna.) Naučíte sa chovať. (Výkriky z pléna.)
Pán poslanec Beluský, máte slovo. (Reakcie z pléna.) Ale nešiel k veci. (Reakcie z pléna.) Nie, nehanbím. Pani poslankyňa Bittó Cigániková!
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16.2.2022 17:13 - 17:13 hod.

Ján Podmanický
Pán podpredseda, naháňate tu zdravých poslancov, aby, mali rúška na tvári alebo respirátory, a zároveň sa nezaujímate o to, či je medzi nami pozitívna osoba. To mi vysvetlite, prosím vás, ako teda chcete viesť túto schôdzu. Naháňate zdravých ľudí a neriešite chorých.
Skryt prepis