Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

14.7.2020 o 11:22 hod.

Ing. Mgr.

Tomáš Taraba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 14.7.2020 11:22 - 11:30 hod.

Tomáš Taraba Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán minister, ctená snemovňa, dali ste do skráteného legislatívneho konania úpravu štátneho rozpočtu, ktorá, ktorý dosiahne tento rok 12 mld., približne 12 mld. eur. Za úplne normálnych okolností, si myslím, že by sme používali slová, že sme v podstate konfrontovaní takmer s rozpadom verejných financií, pretože slovenská ekonomika nedokáže absorbovať dlhodobo deficity, ktoré sú na takejto úrovni. Samozrejme, že to, čo k tomu viedlo, z vašej strany je zdôrazňovaná aj kontinuita, akým spôsobom SMER vládol. To je na nich, aby obhajovali.
To, čo by som ja sa chcel zamerať, je skôr taká nejaká možno otázka na vás. Včera som si prečítal asi 130-stranovú správu Allianzu o stave svetového bohatstva, kde v časti, ktorá je venovaná strednej Európe a vrátane Slovenska, boli tam veľmi nelichotivé čísla, čo sa týka stavu zadlženosti slovenských domácností a najmä prepadu, reálneho prepadu čistého majetku Slovákov. Ak by som to mal v skratke povedať, tak Česi sú dvojnásobne bohatší k dnešnému dňu, ako sú Slováci. Hovorím, tieto čísla sú ešte za rok 2019. To znamená, to nezohľadňuje stav koronakrízy a nezohľadňuje to ani nejaké politické zmeny, ale to, čo je, že Slovensko, slovenské domácnosti sú oproti ostatným krajinám takmer dvojnásobne viac zadlžené. To znamená, neexistuje nejaký veľký priestor na navyšovanie tohoto zadlženia ako nejakého nástroju, akým akcelerovať spotrebu slovenských domácností prostredníctvom úverov alebo prostredníctvom nejakého možno znižovania veľkého daňového zaťaženia. Pretože toto sa stalo v Spojených štátoch amerických, že USA, ktoré boli známe práve tým, že mali veľmi nízku mieru úspor domácností, tak túto mieru úspor narástli práve tým, že tam prišlo k tej výraznej daňovej reforme.
Ale chcem sa teda spýtať, lebo je v kontexte toho daňového odvodu, ktorý sa v podstate prezentuje, že to je ako keby taký barter, že vy ste bankám nechali 300 mil., ktoré ony cez pákový efekt dokážu desaťnásobne viac vrátiť do ekonomiky cez pôžičky, že či vidíte ako hlavný ťahúň do budúcnosti investičné aktivity štátu, či očakávate to, že zatiahnete ešte do viac spotreby slovenské domácnosti. Ak, aká je prognóza z tohto pohľadu, pretože písať si tu na papier, že budeme mať o dva, o tri, o štyri roky vyrovnaný deficit; ja osobne tomu neverím a nie preto, že to hovoríte vy, ja by som tomu neveril, keby to hovoril z tejto východiskovej polohy dneska už ktokoľvek.
Ak si pozreme napríklad aj to, čo sa dialo na Západe, každá politická garnitúra vždy, keď zvyšovala deficit, tak súbežne s tým povedala, ale v horizonte dvoch, štyroch, šiestich, siedmich rokov sa dostaneme tam, kde sme boli. Nikdy sa to nestalo. Je veľmi málo krajín, možno Nemecko, ktoré úplne že, že výnimka, kde sa to stalo, ale aj keď si pozrieme, akým vývojom išiel deficit Spojených štátov amerických, proste to len prestreľuje každý rok extrémnejšie, extrémnejšie hodnoty.
A Slovensko sa v podstate vydáva touto cestou, a preto moja primárna proste otázka je, kde vidíte postavenie slovenských domácností o dva, o tri roky, keď dnes vieme, že patríme medzi najzadlženejšie; čisté aktíva finančné sú najnižšie, pod nami je len Rumunsko. Rumunsko má štyritisíc okolo 400 eur, Slováci majú 6 200, všetky ostatné krajiny majú deväť, desať, dvanásť. A toto je proste, to sú dva mantinely, medzi ktorými dnes sa bez ohľadu na to, kto pri moci je, musíme vysporiadať, a preto ma teraz primárne zaujíma, že či v tej revitalizácii ekonomiky teda primárne rátate s tým, že sa bude zadlžovať štát, že či tieto deficity sa nestanú chronickými deficitmi, pretože nedajú sa všetky ciele, ktoré sa stanovujú, dosiahnuť naraz. To znamená aj znižovanie deficitu, aj nárast ekonomickej aktivity, pretože investície na Slovensku podnikateľskej sféry stagnujú, stagnujú dlhodobo. Neexistuje teraz veľký predpoklad očakávať, že, alebo prečo by mali investície nejako narásť. To znamená, že či celý ten ekonomický rast je postavený na čerpaní vlastne eurofondov, či toto je vlastne ten jediný teraz prvok, ktorý bude tým, tým úplne že gro motívom.
A keď áno, tak potom vzniká tá druhá otázka, že či naozaj veríte tomu, že akíkoľvek úradníci dokážu namodelovať ekonomický rast od stola, že áno, toto je cesta, akým, ako sa dosahuje prosperita. To znamená, začneme tu produkovať proste rôzne štátne projekty, proste budeme možno štyri-päť rokov betónovať všetko, čo nás napadne, budeme cez to míňať eurofondy, cez to, áno, spôsobíme nejaké investičné aktivity, spôsobíme nejaký nárast podnikateľskej činnosti, ktorá je na to naviazaná, ale výsledok nakoniec z tohoto celého bude, veď to je elementárna ekonomická poučka, že štát tak výrazne zosilnie, že vytlačí súkromné investície, pretože štát bude mať najjednoduchšiu cestu sa k tým peniazom dostať.
A niečo už ste aj naznačili, keď, myslím, pán minister povedal, že okolo 500 mil. eur by banky mali investovať do štátnych projektov. To je možno taká tretia taká otázka, že v akej podobe ste to rokovali s tými bankami, že čo sú ochotné zafinancovať, aký typ aktivít, pretože ak to bude pod tým schované to, že budú len kupovať vlastne štátny deficit, tak z dlhodobého hľadiska alebo aj zo strednodobého hľadiska potom iba, iba zvýšime tú chuť politikov vlastne financovať štát cez jednoducho úverové peniaze alebo cez tlačenie peňazí.
Chcem len pripomenúť, a pán Sulík minule mi dal za pravdu, za uplynulých 10 rokov narástla súvaha centrálnych bánk Európskej centrálnej banky, FED-u päťnásobne k HDP. To znamená, dnes predovšetkým tlačené peniaze robia nízke úroky, robia ekonomický rast a Slovensko práve vzhľadom na obrovskú výšku zadlženosti našich domácností už dnes nevie ľuďom dávať veľké stimuly.
To znamená, otázka možno štvrtá, či rátate jednoducho s grantovými peniazmi domácností. Zachytil som niekde, že pripravujete sociálny balík, proste ako dostať, ako dostať tú, tú kompenzáciu straty nejakého, nejakého bohatstva alebo tú dodatočnú spotrebu medzi ľudí. To znamená, toto sú otázky, ktoré ma zaujímajú, a budem veľmi rád za odpoveď.
Všetko dobré, ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 9:55 - 9:57 hod.

Tomáš Taraba Zobrazit prepis
Vážená koalícia, keď skrátené legislatívne konanie sa používa pre opatrenia COVID-19, tak je to pochopiteľné. Keď sa používa na zmeny v štátnom rozpočte, je to úplne pochopiteľné. Ale čoraz viac zákonov začína v skrátenom legislatívnom konaní, v podstate neviem, či boli zatiaľ dva zákony, ktoré tu išli štandardným procesom, preto normálne vzniká otázka, že či proste neupravíte za štandardný proces skrátené legislatívne konanie. Potom to treba úplne otvorene povedať.
A nedávno sme tu mali dve správy, jedna bola pani Patakyovej, druhá bola pani Tomanovej. Pri tej správe pani Patakyovej sme počúvali, ako je neslušné, nevhodné, nemiestne, že Národná rada neprijala na vedomie alebo nevzala správu tejto pani, že to proste bola neúcta voči nej. Na druhý deň správa pani Patakyovej nebola taktiež prijatá; pani Tomanovej, a vtedy tí predstavitelia koalície, ktorí kritizovali, že pri pani Patakyovej sme správu nezobrali a pri pani Tomanovej rovnako nie, už boli ticho. Dnes je tu odvolanie pani Tomanovej, preto ja si myslím, že potom to otvorme, rozšírme to, ak niekomu nebola vyjadrená absolútne dôvera parlamentu, tak to bola rovnako pani Patakyová, a poďme sa potom baviť aj o jej odvolaní.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.7.2020 12:33 - 12:35 hod.

Tomáš Taraba Zobrazit prepis
Vážený pán Čepček, na prvom mieste vám chcem poďakovať, že vy naozaj dlhé roky sa venujete tejto agende a nám ľuďom zvonku ani sa veľmi nedá predstaviť, že aké riziko je to častokrát ísť do konfliktu s týmito lobistami z biznisu, teda z okolia hazardu. Veď počuli sme pána predsedu parlamentu, ako poslanca Národnej rady chcel niekto fyzicky zlikvidovať len preto, že túto vec napáda. A práve preto ja si len myslím, že úplne chápeme, že pri tejto malej novele sa nedá ísť možno ďalej, ale myslíme na tie obce a mestá, že minimalizujme tlak na tých poslancov, ktorí sú oveľa jednoduchšie ovplyvniteľní, a preto znížme, nielen že by sme odstránili podmienku petície, ktorá úplne logicky vie predstavovať nejakú brzdu pre to, aby práveže hazard sa nezakázal, ale snažme sa znížiť práve to kvórum, aby to neboli dve tretiny, ale polovica. Ja si myslím, že v tom momente jednak tá, ten priestor manévrovací pre týchto lobistov sa oveľa zužuje.
No a potom áno, pri tom veľkom hazarde bude treba začať riešiť aj online. V Spojených štátoch amerických za uplynulé tri mesiace rozdávali počas koronakrízy 1 500 dolárov občanom. A to, čo sa udialo, že vyleteli neskutočným neproporcionálnym pomerom ceny akcií na burzách skrachovaných firiem, ktoré, ktoré idú do bankrotu, ktoré nevedia vrátiť nikomu návratnosť, ako Firma Hertz a podobne. Záver je ten, že jednoducho tie peniaze v oveľa väčšej miere, tým, že boli pozatvárané herne, tým, že bol pozatváraný vlastne gambling, tak sa preniesli v tej rýchlosti do online biznisu, takže toto je naozaj... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.7.2020 11:42 - 11:44 hod.

Tomáš Taraba Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, myslím, že s tým hodnotením, že hazard je... Mohol by som, pán predseda, chcem...? Myslím si, že s tým, že hazard je negatívny pre rodiny, rozvracia rodiny, to vieme úplne všetci. To, čo sme my napadli, že chcete, aby o tom rozhodovala nie petícia, ale o zatvorení v podstate hazardu aby rokovali nejakí poslanci v Podolínci. Bojíte sa tu prijať rozhodnutie, resp. nepovažujete ho za správne, o všeobecnom zákaze hazardu a potom poviete, že Peter Pčolinský mal byť zlikvidovaný mafiánmi, pretože bojoval ako poslanec Národnej rady proti hazardu. Takže aby som to zhrnul, vy vlastne chcete, aby títo mafiáni a tieto zločinecké gangy, aby sa proti nim postavili poslanci v obci Podolínec a keď, sa teraz pýtam, že ako bezpečnostne viete zabezpečiť teraz všetky tie, tie obce.
A po druhé, nedáva mi to úplne logiku, lebo keď teraz vy viete, že to je úplne negatívny jav, hazard, a likviduje to rodiny, s čím sa všetci zhodneme, tak prečo potom ste ako koalícia podporili podporu, finančnú podporu hazardu na minulej schôdzi s tým, s odôvodnením, že oni vytvárajú 17-tisíc pracovných miest? Veď tých 17-tisíc pracovných miest je postavených na tom, že tam ľudia prerábajú tie peniaze. Veď hazard nemá žiaden iný príjem iba ten, že niekto prerobí peniaze. To znamená, to je druhý aspekt.
A tretí, že ma trochu ešte prekvapuje, keď hovoríte, že veď sú zdravé komunity a zdravá komunita si má rozhodnúť, čo tam chce mať. No tak ja si myslím, že keď je raz hazard definovaný, že to je negatívny jav, tak žiadna zdravá komunita takýto negatívny jav nemôže ani akceptovať. Preto si myslím, že je úplne legitímne požadovať, aby k hazardu, aspoň k jeho totálnej regulácii prišlo na úrovni Národnej rady a nie na úrovni poslancov miestnych a obecných zastupiteľstiev.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.7.2020 16:55 - 16:55 hod.

Tomáš Taraba Zobrazit prepis
Ja len v krátkosti, ďakujem za... (Ruch v sále a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Prepáčte mi, páni poslanci, poprosím vás, na svoje miesta alebo potom mimo rokovacej sály, aby sme mohli sme toto dokončiť a potom následne o 17.00 hod. budeme hlasovať. Dobre?
Nech sa páči.


Taraba, Tomáš, poslanec NR SR
Ďakujem za slovo. Len teda v krátkosti ďakujem za, za pripomienky. Určite jediný návrh zákona, ktorý reálne rieši otázku ochrany života, predložili na túto schôdzu Kotlebovci, a preto tá kombinácia, keby prešiel jeden aj druhý zákon, pretože tie ekonomické motivácie sú tiež dôležité, by bol ideálny.
Alternatíva nie je smrť, ale alternatíva je adoptovať, dať na adopciu deti a takto to vnímajú aj v Amerike, teda v tých zákonoch, kde, kde nevládnu zástupcovia toho, čo najnovšie nazývajú stranu smrti, teda demokratov.
A ja si myslím, že stačí aj si pozreť na veľmi pozitívne príklady, ako napr. fotbalista Ronaldo, ktorý tiež mal byť zabitý, Céline Dion, ktorá ako 12. dieťa, myslím, sa narodilo do veľmi, veľmi chudobných pomerov. A toto sú všetko prípady, ktoré v tých vašich eugenických scenároch by boli odkázané na odpálenie... (Ruch v sále. Rečník sa obrátil dozadu.) Pán Blaha...
Takže ja vás ešte raz len chcem všetkých poprosiť, je to to najmenej, aby, aby ste stlačili gombík na ochranu života. Ak to druhé vie každý, nikto vám, za vojny bolo treba obrovskú odvahu, vyvražďovali rodiny, keď niekto niekoho chcel ochrániť, a ja sa len vraciam k tomu, čo už povedal, myslím, pán Dostál tu, kto zachráni jedno dieťa, zachráni celé, celé ľudstvo. Je to, je to krásna židovská metafora a dnes vám nikomu nehrozí nič, ak sa postavíte na ochranu týchto detí. O to väčšia hanba, ak to nespravíte.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 9.7.2020 16:39 - 16:45 hod.

Tomáš Taraba Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Dámy a páni, máme v Národnej rade predložené štyri návrhy, ktoré určitým spôsobom chcú dopomôcť k tomu, aby na Slovensku sa mali právo deti narodiť, pretože je to jedno z najviac nerešpektovaných práv aj v pomere s okolitými krajinami, kedy Slovensko systematicky zabíja svoje vlastné deti, a robí to už 60 rokov. Myslím si, že každý na toto má urobený vlastný názor a každý vie, o čo ide.
Jeden návrh zákona sme predložili aj my s pánom Podmanickým a pánmi Kuffovcami. Tento návrh s najväčšou pravdepodobnosťou buď stiahneme, alebo posunieme práve preto, že cieľom tohoto zákona bolo, aby svojím spôsobom koalícia prišla s niečím veľmi minimálne identickým. To, čo ste predložili, vo veľmi veľa častiach presahuje ten minimalistický návrh. Nepredložili sme ho tak, lebo by sme ho považovali za zákon, ktorý nejakým spôsobom ochraňuje život, pretože tie návrhy predložili skôr Kotlebovci. A práve preto, keďže naším cieľom bolo, aby sme rozhýbali po štyroch mesiacoch aj konkrétne hlasovania o týchto veciach, pretože nie je normálne, že sme dokázali akceptovať takmer 10-miliardový deficit pri boji za ochranu ľudských životov pri koronakríze, a medzitým nám bolo ako keby jedno, že 2-tisíc detí sa nemohlo za toto obdobie narodiť. Tak svedčí to iba o tom, že možno prestávame veriť v to, že človek je nositeľom ľudského života vo všetkých svojich fázach.
To, čo sa v podstate udialo, a môžete to aj teraz vidieť, že ten váš koaličný návrh sa snaží veľmi často zdôrazňovať, že vlastne nerieši ochranu života, nejde po potratoch a tak ďalej, prináša tie ekonomické návrhy, ktoré by mali stimulovať ženy, aby deti prijímali. Tak môžete na vlastnej koži vidieť, že pre liberálov je aj toto veľa.
Jednoducho je to faktom, že existuje skupina politikov, a ktorá aj čoraz početnejšia, možno aj na Západe to vidíme úplne na dennom poriadku, podľa ktorej sa úroveň civilizácie meria podľa toho, ako efektívne, rýchlo, kvalitne vieme vraždiť deti. Proste takto to znie, stačí sa ísť pozrieť do New Yorku, kde guvernér New Yorku prišiel s tým, že v deň pôrodu môžete zavraždiť dieťa. Dokonca tie zákony idú tak ďaleko, že ak to dieťa nejakým spôsobom prežije tú vraždu a zostane na stolíku, tak nemôže lekár mu v ničom pomôcť. Ak mu pomôže, tak bude trestne stíhaný ten lekár, pretože zabránil dokonaniu tejto vraždy a tým pádom zasiahol do života vlastne tej ženy.
Ja som otec štyroch detí, piate máme na ceste s tým, že nám bolo potvrdené pri jednom, pri druhom našom dieťati, že sa určite narodí s genetickými poruchami. Odmietli sme ísť na absolútne všetky tie odporúčané procedúry, ktoré nám ten, ja to nazývam Mengele, navrhoval. Dieťa sa narodilo úplne zdravé.
Chcem to zdôrazniť, že aby sme si povedali úplne jasne. Otázka života týchto detí nezávisí od nejakej chudoby, rovnako tak ako nezávisí kradnutie od chudoby. Môžeme si to tu rozprávať, môže to znieť oveľa tak akože ľúbivejšie, že postavíme ešte tisíc bytov, ešte 10-tisíc bytov, ešte také zariadenie, onaké zariadenie. Jednoducho potraty sú biznis, sú to špinavý biznis. Počúvame to aj dnes, že ako klesajú na Slovensku. Trošku ma prekvapuje, keď niekedy aj ochrancovia života tvrdia, že vlastne netreba nič robiť, lebo veď čísla idú dole. No nejdú dole. Na Slovensku sa len deje to, že čoraz menej potratov je vykonávaných klinicky, a deje sa to, nahrádza sa to tými tabletkami. To znamená situáciou, kedy žena je ešte viac ohrozená, pretože je ponechaná sama na svoj osud doma. Celá tá procedúra je oveľa viac ešte nebezpečnejšia.
Takže ja tento zákon, ktorý ste predložili, považujem za chvályhodný. Ďakujem, že ste ho predložili. Všetkým ďakujem, ktorí čokoľvek predložili. My podporíme všetky zákony. Bol by som rád, keby naozaj môžete čokoľvek úspešne spraviť pre Slovensko, pokiaľ pri týchto zákonoch budete hlasovať za vraždy tých detí, nikdy nebudete úspešní ani ako ľudia, ani ako politici. Jednoducho vražda nikdy nie je, dieťaťa, akýmkoľvek riešením sociálnych problémov. Ak je, tak potom dajte návrh, že treba ísť vystrieľať brazílske slamy, pretože aj tam sú sociálne problémy. Pani Laššáková tu povedala, že pozná nejaké týrané dieťa, vlastne ho mali zabiť, lebo otec ho týra. Tak sa pýtam, dali ste trestné oznámenie na toho otca? No, to znamená, čo s tým má to dieťa? Tak potom riešte toho otca, ktorý týra. My budeme riešiť nekonečne, to dieťa raz keď je obeťou čohokoľvek, to dieťa treba chrániť. A je úroveň civilizácie nás všetkých, či sa vieme, alebo nevieme postaviť za tých, ktorí nemajú na advokátov, ktorí nemajú na to, aby sa za nich niekto ozval, ktorý ich začal chrániť.
A jednoducho tento parlament má jedinečnú šancu a v tomto chcem, aby sme boli zajedno, má jedinečnú šancu posunúť túto agendu dopredu po 30 rokoch. A je úplne jedno, kto je z akého politického spektra. Našu podporu máte pre akékoľvek zákony. Do budúcna budem rád, ak sa, ak sa v tejto veci zhodneme všetci, a ja to beriem ako prvý krok, toto neberme, že je o ochrane života, ani ten zákon sa nenazýva inak.
To znamená, že treba to prijať ako fakt, pre, pre liberálov, čokoľvek pôjde cestou ochrany života, je pre nich neprijateľné. A jednoducho nevysielajme signály, že sa im pomaly budeme ospravedlňovať, že my chceme chrániť deti. Jednoducho sú politici, podľa ktorých je civilizačná úroveň to, že ako efektívne tie deti vraždiť vieme, a je druhá kategória politikov, ktorí tie deti chrániť chcú a chrániť budú. A nech si na to zvykajú. A našu podporu na toto vždy mať budete.
A preto vás v tomto pozývam, aby toto nebol braný ako krok, že týmto končíme. Toto je krok, kedy iba začíname.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.7.2020 11:35 - 11:37 hod.

Tomáš Taraba Zobrazit prepis
Vážený pán minister, ja tiež sa prikláňam k tomu, že ak by sme oddelili na jednej strane to, to kilečko, ktoré je proste plné dobrých nápadov, od tohoto bankového odvodu a bavili sa úplne separátne o tom, ako vytvoriť na Slovensku dobrú pozíciu pre fungovanie bánk, ktoré vitálne musia byť, ale na druhej strane, aby práve v čase koronakrízy niesli primeranú mieru svojej participácie z toho, že oni sú subjekty, ktoré najviac profitujú nielen teraz na koronakríze, ale najviac budú profitovať, pretože všetky opatrenia, ktoré sa v Európskej únii nastavujú a materskými matkami vlastne týmito našich bánk, sú európske banky, tak jednoducho oni budú najväčší víťazi tohoto celého balíka, ktorý ide, či už Európska únia si ide požičiavať peniaze. Jednoducho to je perpetuum mobile, kedy na jednej strane sa peniaze idú tlačiť, na druhej strane banky sa idú stavať iba servisnými agentúrami, ktoré si zoberú svoje podiely zisku na úrokoch, a jednoducho tu sa ide umelo kreovať všelijaké nápady štátnych projektov. Ja viem, že vy sa zasmejete nad štátnou bankou, ale to, čo vidíte vlastne robiť, je, že vidíte generovať zisky tým bankám, sú všelijaké vymyslené štátne veľké projekty.
A ja mám pocit, že naozaj tu veľká časť poslancov aj koalície si myslí, že my máme nízke úroky preto, lebo máme kvalitné banky. No my máme nízke úroky preto, pretože sa natlačilo od roku 2008 štvornásobne viac peňazí, ktoré sa ponúkajú ľuďom na všeličo. To znamená, tie úroky sú nízke preto, nie preto, že tie banky sú kvalitné. Ale tie úroky sú nízke preto, že Európska centrálna banka a FED tlačia do oblbu peňazí a iba od marca natlačili ďalšiu tretinu.
To znamená, že tie banky budú profitovať z toho enormne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.7.2020 10:46 - 10:48 hod.

Tomáš Taraba Zobrazit prepis
Povedzme si, aké sú fakty. Fakty sú také, že niekedy, ak niekto niečo usporil, doniesol si to do banky, tak banka musela s touto hotovosťou rozumne nakladať tak, aby ju požičala, z toho, čo požičala, zafinancovala nejaký projekt, ktorý jej musel vyniesť viac, ako, ako požičala, aby vedela peniaze vrátiť. Toto základné pravidlo už dávno nefunguje, dnes banky fungujú tak, že sa tlačia v Európskej centrálnej banke peniaze, Európska centrálna banka zadarmo dáva peniaze bankám ako servisným agentúram, ktoré nič iné nemajú za úlohu, iba tieto peniaze rozhadzovať.
A už to, že dokáže vláda urobiť nejakú dohodu s bankami, že vopred si ujednáte, že koľko stoviek miliónov oni dajú na financovanie štátnych projektov, už to je vidieť, že banky sú v područí vplyvu štátov cez to, že iba od štátu vedia dostať v podstate peniaze v neobmedzených množstvách. Takže toto je realita, preto nerozumiem, prečo ešte aj na tých poplatkoch potrebujete jednoducho tým bankám prihodiť ten darček. A druhá vec, myslím si, že nie je to náhodou, že práve tieto telekomunikačné stanice, vysielače, chcete bez stavebných povolení dávať, pretože pri 5G sieťach vieme, že pôjde o státisíce týchto jednotiek, a viem si predstaviť, aký veľký problém by mali telekomunikačné spoločnosti, keby mali robiť pri takomto projekte, voči ktorému existuje dosť ešte veľa takých zdravotných pochybností, keby mali konať riadne podľa stavebných povolení. Preto dáte im tam druhý, do tohoto kilečka, darček, to znamená, že státisíce proste vysielačov bude na Slovensku daných bez akýchkoľvek stavebných povolení.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.7.2020 10:24 - 10:26 hod.

Tomáš Taraba Zobrazit prepis
Vážený pán Viskupič, chcem sa len dotknúť jednej veci, ktorú ste spomenuli, že banky využili základné trhové pravidlo a bankový odvod preniesli na spotrebiteľov, to znamená na, na svojich klientov, no a práve ja v tomto nevidím základné trhové pravidlo, pretože oni tu urobili en bloc, urobili to spolu, urobili to pri-, pri-, približne proporčne na všetkých, to znamená, toto nie je základné trhové pravidlo, základné trhové pravidlo by bolo, keby to jeden urobil viac, druhý to urobil menej, tretí to urobil - absolútne to nespravil. To znamená, toto skôr dokazuje, že tu je oligopolické správanie sa týchto bánk, jednoducho že na toto by sa mal pozrieť Protimonopolný úrad, pretože tu očividne došlo k nejakej kartelovej dohode, pretože banky na Slovensku vykazujú 600 mil. zisk. To znamená, keby ony vykazovali nulový zisk a vtedy by im niekto povedal, že a ešte budeš platiť niečo dodatočne, tak vtedy by to dávalo možno nejakú obhájiteľnú logiku, že nechceli byť v strate, tak dobre, nemali sme inú možnosť, ale oni mali vankúš 620 mil.
Takže toto skôr dokazuje o tom, že banky sa správajú na Slovensku monopolne, a práve preto nerozumiem, prečo, keď to vidíte, že sa správajú monopolne, tak v týchto opatreniach ste ich neprinútili, aby vrátili tie navýšené poplatky na pôvodnú úroveň.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.7.2020 9:44 - 9:46 hod.

Tomáš Taraba Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Každý, ktorý sme tu, si myslím, že má záujem na tom, aby na Slovensku fungovalo predovšetkým malé a stredné podnikanie. To znamená všetky opatrenia, ktoré zjednodušia byrokraciu, nepodceňoval by som ich, ten signál je dôležitý vyslať podnikateľskej sfére, že naozaj prebry..., prebyrokratizovaná krajina nedokáže, nedokáže dlhodobo stimulovať hospodársky rast.
Na druhej strane je pre mňa nepochopiteľné, prečo ten bankový odvod, ktorý jednoducho je darčekom pre veľmi solventný sektor hospodárstva, ste vložili do tohto zoznamu. Jednoducho ja to nevnímam inak, ako to, že možno sa obávate, že ten bankový odvod by neprešiel, tak jednoducho ste ho tam dali do zoznamu, aby poslanci boli nútení za to buď hlasovať, alebo prinajmenšom aby ho tak neatakovali, lebo je v nejakom balíku, ale faktom zostáva, že ešte nikdy žiadna vláda tak veľa pre banky nespravila, ako ste stihli vy spraviť za tieto tri mesiace. Kedysi bankovníctvo bola proste sofistikovaná, náročná činnosť, kedy niekto banke dal 100 eur, on musel nájsť podnikateľský zámer, podporiť 100 eurami, aby toto zarobilo ešte 120, z toho mal zisk a vyhodnocoval projekty. Dneska to tak nefunguje. Dnes sa tlačia peniaze, zadarmo banky dostávajú peniaze, jediná ich úloha je nájsť úverové linky, ako tie peniaze dostať medzi ľudí. Proste banky dnes sú a budú najrentabilnejší biznis, pretože z ničoho sa tvorí zadlženie.
To znamená, nerozumiem, čo je za tým, že už keď ste takéto darčeky tým bankám dali, tak ste nenašli ani toľko z ich strany empatie, že by vám dali nejaký politický argument, že áno, mohli by ste tu odprezentovať, že ste aspoň vrátili na pôvodnú úroveň ten, tie poplatky v bankách. Tomuto nerozumiem.
Skryt prepis