19. schôdza

5. 9. 2017 - 19. 9. 2017
 
 
Loading the player...

Vystúpenie v rozprave

5. 9. 2017 o 18:03 hod.

Ing.

Eugen Jurzyca

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 18:03

Eugen Jurzyca
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja som avizoval v predchádzajúcom vystúpení, že sa ešte prihlásim k tomu, ako sa robia analýzy vplyvov jednotlivých predkladaných bodov a že by zrejme tie analýzy potrebovali nejaký upgrade. V tomto konkrétnom bode analýza hovorí toto: "Prijatie navrhovaného zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie a vplyvy na služby verejnej správy pre občana. Predpokladáme pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie... (bodky, bodky, bodky) pri prevažujúcich negatívnych vplyvoch na podnikateľke prostredie. Predkladaný materiál nemá vplyv na informatizáciu spoločnosti." Čiže tie vplyvy sú buď žiadne alebo negatívne. Tak sme si pozreli na túto schôdzu z tohto pohľadu všetky body a našli sme 11 materiálov, ktoré majú buď žiadne alebo negatívne vplyvy, z toho 3 materiály sú tie harmonizačné, to znamená, v podstate v troch prípadoch, ako keby sme, alebo vláda ako keby hovorila, že musíme prijať tieto pravidlá, lebo to chce Únia a poškodí to Slovensko. V jedenástich prípadoch celkovo, teda vláda hovorí, musíme prijať toto alebo toto, hoci to škodí Slovensku. Ja si predovšetkým myslím, že to tak nie je, v niektorých prípadoch som dokonca odporúčal alebo ja som hlasoval za takýto materiál, ale myslím si, že a je to aj v MPK na niekoľkých miestach spomínané, že tie analýzy, tá metodika má svoje rezervy, napríklad dlhodobé vplyvy tam nie sú premietnuté. No a dôvod, pre ktorý to hovorím, nie je politický pri rozdelení politického spektra podľa osi pravo-ľavej, ale skôr podľa osi, nechcem povedať štandardných politikov, ale politiky a antipolitiky, pretože ak budú takéto materiály dlhodobo chodiť do parlamentu, kde ani v tom základnom materiáli nie je popísané, prečo je vlastne prijímaný, tak síce môže predkladateľ pri uvádzaní toho bodu naozaj zabojovať a dovysvetliť to, ale neviem, prečo by sa mali takto materiály robiť a prečo by to takto malo vyzerať. Myslím si proste, že keď prichádza materiál sem, tak z doložky dopadov by malo byť jasné, čo sú jeho výhody. No a, samozrejme, ešte potom ich môže predkladateľ ďalej lepšie vysvetliť, ale napríklad aj v tomto prípade by teda musel byť zrejme veľmi kreatívny.
Tak toľko. Hovorím to tu aj preto, že tu sedí nielen minister, ale aj podpredseda vlády, ktorý síce nemá v gescii tie analýzy, ale analýzam rozumie, takže mám nádej, že sa vo vláde pobaví s niekým, kto zodpovedný za to je.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

5. 9. 2017 o 18:03 hod.

Ing.

Eugen Jurzyca

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:07

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ale ja budem reagovať aj z úcty k pánovi Jurzycovi k výtke, ktorá sa vlastne opakovala dneska niekoľkokrát, a dúfam, že to teda nie len výtka vo vzťahu k práci rezortu financií. Musím povedať, že všetci sme sa prihlásili k rule of law, ako to znamená k väčšej miere dodržiavania pravidiel aj v legislatívnom procese. Verte mi, že podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti aj súc verná svojej praxi naozaj a pamätajúc si ju ako osobu, ktorá vždycky zásadne vystupovala proti skratkám cez džungľu tvorby zákonov, keď sedela v opozičnej lavici, tak ona naozaj sa snaží a dbá na čistotu tohto procesu. Ale je pravdou, že máme proste za sebou mnohotisícový aparát, ktorý sa vysporadúva po svojom a po starom s týmito vecami.
Pán poslanec, snáď uznáte, že na rezorte financií je jeden z najsilnejších analytických tímov, ale ktorý sa venuje kľúčovo rozpočtovým dopadom. Zároveň musím povedať a v tomto často súperím aj so samotným Inštitútom finančnej politiky, ktorý si vážim a rešpektujem a zároveň s ním bojujem, že nie všetko sa dá vyrátať, naozaj nie všetko, v tomto sa proste líšim s mnohými aj so svojimi kolegami, nie všetko sa dá vyrátať a nie všetko sa dá predpokladať. A obzvlášť v spoločnosti, kde prevláda ten mediálny názor, že každá regulácia, každý spôsob riadenia nejakého procesu je vlastne zhoršovanie toho prostredia. Áno? To znamená, v našej krajine bezbrehosť v akejkoľvek ľudskej činnosti, napríklad vo finančnom sprostredkovaní a proste založené na nejakej, možno súc najlepšej praxi, ale vernej obrazu 90. rokov. Som si istý, že akýkoľvek druh regulácie, ktorý na jednej strane podľa mňa povedie k lepšej ochrane spotrebiteľov to znamená tých, pre ktorých je tá činnosť smerovaná, akože pre ľudí, a tak z hľadiska vyhodnotenia to bude vnímané, že to bude poškodzovať podnikateľské prostredie, pretože ho bude regulovať. Také je naše vnímanie a tak sa to dostalo zrejme už aj do proste do DNA našich úradníkov, ktorý proste vyhodnotia takýto dopad zákona ako poškodzujúci. Už nehovorím o lobistických organizáciách typu RÚZ a všetkých tých ďalších tripartitných partnerov, lebo všetci sú to lobisti, či sú to odborári alebo zamestnávatelia. Lobujú za svoje záujmy, záujmy svojich členov. No a oni vyhodnotia akýkoľvek typ regulácie, tobôž prichádzajúci z miesta na zemi, ktoré sa volá Brusel, ako niečo, čo je negatívne. Ale to je naozaj vec názorov a všetko ostatné je debata.
Chápem ,poznám vás ako človeka, ktorý je proste má rád vo veciach, hej, ale tuto to nie je ani čierne, ani biele, je to proste o výkladoch, ale beriem aj výtku, že v tomto sa treba zlepšiť.
Dovoľte mi zároveň povedať, že sme spolu strávili niekoľko hodín a prebrali sme 11 zákonov z rezortu ministerstva financií, a dovoľte mi sa poďakovať za veľmi, veľmi konštruktívnu atmosféru v tejto snemovni.
Ďakujem pekne a prajem vám pekný deň a pekný večer. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

5. 9. 2017 o 18:07 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:12

Tomáš Drucker
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, účelom predloženého návrhu zákona je doplniť prílohu č. 1 o dve omamné látky prvej skupiny a dve psychotropné látky prvej skupiny na základe rozhodnutia prijatého na 59. zasadnutí Komisie pre omamné látky Úradu OSN pre omamné látky a zločinnosť o jednu novú látku prvej skupiny a šesť psychotropných látok prvej skupiny na základe rozhodnutia prijatého na 60. zasadnutí Komisie pre omamné látky Úradu OSN pre omamné látky a zločinnosť a doplniť jednu psychotropnú látku prvej skupiny na základe hodnotenia rizík novej psychoaktívnej látky v súlade s čl. 6 rozhodnutia Rady 2005/387/JHA o výmene informácií týkajúcich sa hodnotenia rizík a kontroly nových psychoaktívnych látok. Súčasne sa s prihliadnutím na požiadavky aplikačnej praxe precizujú niektoré ustanovenia zákona, napríklad ustanovenia odbornej spôsobilosti na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami, v ktorých sa dopĺňajú doklady na preukazovanie odbornej spôsobilosti na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami, a navrhuje sa predĺžiť lehota troch rokov na šesť rokov na preukázanie, či riziková látka má vlastnosti omamnej látky alebo psychotropnej látky. Návrh zákona prispeje k zvýšeniu sociálnej ochrany a k prevencii vzniku závislosti od užívania omamných látok a psychotropných látok.
Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu tohto predloženého návrhu zákona.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

5. 9. 2017 o 18:12 hod.

Tomáš Drucker

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:14

Igor Janckulík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 617). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pani predsedajúca, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

5. 9. 2017 o 18:14 hod.

Igor Janckulík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:16

Tomáš Drucker
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, páni poslanci, predložený návrh novely zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky reaguje na požiadavky aplikačnej praxe pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie na projekty v oblasti vedy a výskumu Vedeckou radou ministerstva zdravotníctva a podľa § 2 ods. 1 písm. a) tohto zákona.
Vedecká rada ako odborný poradný orgán ministra zdravotníctva plní v rámci svojej činnosti aj úlohy vedecko-výskumného zamerania v rámci rezortu zdravotníctva. Vzhľadom na to sú jej členovia vymenovávaní z pracovísk, zaoberajúcich sa vedeckými úlohami výskumu a vývoja v oblasti biomedicíny, ako sú napr. univerzity, vysoké školy, Slovenská akadémia vied a podobne. V rámci doterajšej právnej úpravy nie je možné hodnotiť mnohé žiadosti o dotácie, pri ktorých je člen vedeckej rady ako orgánu posudzujúceho žiadosti, vo vzťahu k žiadateľovi, napríklad ako štatutárny orgán alebo člen jeho štatutárneho orgánu, zamestnanec a podobne. Vo veľkej väčšine prípadov sú však žiadateľmi o dotácie práve vyššie zmienené kvalitné vedecko-výskumné a vzdelávacie inštitúcie, ktoré doterajšia právna úprava takýmto spôsobom diskvalifikuje. Cieľom predkladanej novely je preto upraviť proces hodnotenia žiadostí, kde žiadatelia sú v takom vzťahu k členovi Vedeckej rady, aby bola zachovaná nestrannosť pri hodnotení žiadostí o poskytnutie dotácie a súčasne aby sa vytvoril priestor pre kvalitné vedecké projekty v záujme podpory výskumu a vývoja v oblasti zdravotníctva.
Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, páni poslanci, verím, že aj tento predložený návrh zmeny zákona podporíte. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

5. 9. 2017 o 18:16 hod.

Tomáš Drucker

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:18

Juraj Blanár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani predsedajúca, pán minister, kolegyne, kolegovia, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený spravodajcom k tomuto návrhu zákona (tlač 625). Teda predkladám informáciu k tomuto zákonu.
Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejme, že účel navrhovanej úpravy ďalej môže dopĺňať aj spravodajca. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady zároveň navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade.
Prosím, pani predsedajúca, aby ste otvorili všeobecnú rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

5. 9. 2017 o 18:18 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:21

Tomáš Drucker
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, páni poslanci, návrh zákona, ktorého cieľom je riešenie financovania zdravotnej starostlivosti zo systému verejného zdravotného poistenia, sa predkladá ako iniciatívny návrh. Návrh zákona zavádza sadzbu za poistencov štátu vo výške 4,73 %, čo predstavuje v nominálnom vyjadrení zvýšenie platby štátu v roku 2017 o sumu 50 miliónov 498-tisíc 703 eur za predpokladu účinnosti zákona od 1. novembra 2017. Kritickým faktom momentálnej situácie je výpadok príjmov zdravotných poisťovní z poistného plateného štátom oproti roku 2016. Pre zabezpečenie uhrádzania zdravotnej starostlivosti v potrebnom rozsahu je potrebné zo strany štátu tento výpadok príjmov doplniť tak, aby boli zabezpečené práva občanov.
Pripomínam, že pri schvaľovaní rozpočtu sme avizovali tento nedostatok. My sme sa dohodli s pánom ministrom financií, že urobíme v rámci projektu revízie výdavkov alebo v rámci projektu Hodnoty za peniaze niekoľko opatrení a dôjde k dofinancovaniu po tom, ako budú spresnené ukazovatele za príjmy ekonomicky aktívnych poistencov. V priebehu mesiaca apríl, máj, jún sme zhodnotili aj výsledok hospodárenia štátnej zdravotnej poisťovne a zostatky ostatných zdravotných poisťovní a predložili sme v mesiaci jún návrh tohto zákona alebo zmeny zákona na vládu s tým, že náš očakávaný odhad na výpadok oproti príjmom, ktoré sme predpokladali k 1. januáru t. r., bol mínus 150 miliónov eur a dohodli sme sa, že skutočné číslo, o ktorom teraz hovoríme, bude spresnené po daňovej prognóze 20. septembra podľa tohto, ako bude vyzerať celkový príjem alebo celkový podiel príjmov za ekonomicky aktívnych poistencov. Výdavky z verejného zdravotného poistenia sa teda predpokladajú vo výške 4,7 mld. eur, čo predpokladá dofinancovanie na úrovni alebo nedostatok peňazí na úrovni 150 mi. eur. Po zohľadnení prognózy Inštitútu finančnej politiky o príjmoch ekonomicky aktívnych osôb 20. septembra sa bude suma dofinancovania korigovať podľa aktuálneho vývoja výdavkov a príjmov z verejného zdravotného poistenia v druhom čítaní vo výboroch. To znamená, že požiadame aj kolegov zo zdravotníckeho výboru, aby predložili pozmeňovací návrh zmeny zákona v súlade s prognózou Inštitútu finančnej politiky ministerstva financií. Toto číslo teda môže byť buď potvrdené, alebo bude vyššie alebo bude nižšie v závislosti práve od vývoja ekonomicky aktívnych poistencov.
Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, páni poslanci, rovnako mi dovoľte vysloviť moje presvedčenie aj v tomto prípade, že tento návrh zmeny zákona podporíte. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

5. 9. 2017 o 18:21 hod.

Tomáš Drucker

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:24

Juraj Blanár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, pán minister, vážená snemovňa, v súlade s rokovacím poriadkom som bol určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo ako spravodajca k tomuto zákonu pod parlamentnou tlačou 626. Konštatujem, že predložený návrh spĺňa formálno-právne stránky v zmysle rokovacieho poriadku a rovnako aj v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo samotného znenia zákona je zrejmé, o čo ide. Chcem potvrdiť rovnako aj tú vôľu súčinnosti v súvislosti s prognózou, ktorá bude potom stanovená s našim výborom pre zdravotníctvo. Čiže vychádzajúc z oprávnení, ktoré som dostal ako spravodajca, zároveň navrhujem, aby v druhom čítaní tento návrh zákona v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a samotný gestorský do 32 dní po prerokovaní tohto návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky. Toľko z mojej strany.
Vážená pani predsedajúca, môžete otvoriť všeobecnú rozpravu. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

5. 9. 2017 o 18:24 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:26

Jozef Mihál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážený pán minister, vážený pán kolega predkladateľ, vážené kolegyne, kolegovia, vážení prítomní, využijem príležitosť a to, že tu máme vládnu novelu zákona o zdravotnom poistení, ktorý teda rieši jedinú vec v tejto novele zatiaľ, a to je a to sú odvody za poistencov štátu. Využijem na túto príležitosť na to, aby som pánovi ministrovi takto a nie niekde v kuloároch povedal, ak sa nemýlim, ak dobre počítam, dve veci. Prvá sa týka odpočítateľnej položky pri zdravotnom poistení a druhá sa týka športových poukazov podľa zákona o športe, kde je teda väzba na zákon o zdravotnom poistení. Vysvetlím ako.
Takže po prvé, odpočítateľná položka, ktorú máme už tri roky v zákone o zdravotnom poistení bola vtedy nastavená na konštantu na veličinu 380 eur s tým, že vtedy, teda v roku 2015 bola aj minimálna mzda 380 eur. Čiže odpočítateľná položka bola vlastne nastavená vo výške minimálnej mzdy ale nebola definovaná ani nie je definovaná v zákone, že je teda vo výške minimálnej mzdy, ale je definovaná v zákone tvrdou konštantou 380 eur.
Odvtedy sa minimálna mzda už zvýšila, momentálne je 435 eur, na budúci rok, ako sa zdá, podľa toho, čo presakujú informácie z prostredia vlády alebo od premiéra, by mala byť 480 eur. Takže, aby bolo jasné na čo mierim, ak bude minimálna mzda 480 eur, odpočítateľná položka podľa zákona najviac 380, tak to znamená pre zamestnanca, ktorý bude zarábať presne túto minimálnu mzdu tú novú, že ak v roku 2015 to bolo tak, že žiadne zdravotné odvody ani on ani jeho zamestnávateľ neplatil, čiže malo to 100-percentný efekt zavedenia odpočítateľnej položky, tak v roku 2018 mzda 480 eur, to je o 100 viac ako 380, odpočítateľná položka sa teda zníži o dvojnásobok tohto rozdielu, o 200 eur a odpočítateľná položka bude už len reálne 180 eur. Čiže zamestnanec s minimálnou mzdou 480 eur si zníži vymeriavací základ len o 180 eur a jeho výsledný základ bude 300 eur. Čiže, on 4 percentá platí 12 eur, zamestnávateľ 10 percent sadzba platí 30 eur. Čiže ak pred dvoma rokmi buď to bolo nula aj na strane zamestnanca, aj zamestnávateľa, od januára 12 eur zamestnanec, 30 eur zamestnávateľ. A to je teda rozdiel.
Čiže chcem vás vyzvať, pán minister, chcem vás upozorniť v prvom rade na tento problém, lebo to je skôr vec ministerstva financií, ktoré s tým vlastne niekedy ešte samozrejme dávno pred vaším nástupom prišlo, ale chcem vás na to upozorniť ako šéfa rezortu, že takýto je stav v zákone, a ja ten stav nepovažujem za dobrý, pretože ten zmysel dobrého opatrenia, ktoré tu bolo pred troma rokmi, presadené, sa postupne vytráca. Tlačí sa na rast minimálnej mzdy v súkromnej sfére, podotýkam,. Zamestnanci vo výkone práce vo verejnom záujme, to sú napríklad aj ľudia v nemocniciach, mnohí, tí platy zvyšované tak nemajú, bohužiaľ. Ale ten efekt nulových, resp. nižších odvodov sa postupne stráca. Čiže stráca to celé zmysel. Je to potom aj vaša hanba, prepáčte, že to takto vyzerá a že tie výhody, ktoré boli pred nejakým nedávnym časom zamestnancom poskytnuté, sa jednoducho vytrácajú a tí, ktorým sa malo pomôcť, aby mali čistý vyšší príjem ten vyšší čistý príjem nemajú. Ešte pre vašu informáciu, ak sa zvýši minimálna mzda o jedno euro tak z toho jedného eura navýšenej hrubej mzdy zamestnancovi zostane len 42 centov, 58 centov zostane Finančnej správe na dani, Sociálnej poisťovni sociálne odvody a zdravotným poisťovniam na zdravotných odvodoch. Takto to jednoducho dnes v tom systéme vyzerá.
Považujete za normálne, aby zo zvýšenia mzdy o jedno euro hrubého zostalo zamestnancovi 42 centov? A to sa bavíme o nízkopríjmovom zamestnancovi, pre ktorého je skutočne každý cent dôležitý. Nebavíme sa o niekom, kto zarába desaťtisíce mesačne. Čiže tu to je systémová chyba a poprosím, z pozície vás ako ministra zdravotníctva uvažujte o tom.
Druhá téma, ktorú som chcel tu otvoriť, je téma zdravotných, teda športových poukazov, ktoré nájdete v zákone o športe, ale nie je zabezpečené ich financovanie, ktoré sa navrhovalo, aj stále to je, aby bolo financované zo zdravotného poistenia. Ja neviem dneska presné čísla, tie viete vy, ale tá suma, ktorá sa pohybuje v systéme zdravotného poistenia, je niekde okolo alebo viac ako 4 mld. ročne. Však áno? Štyri celá tri miliardy, 4,3 miliardy sa vlastne vyberie na zdravotných odvodoch, resp. štát spolu, dokopy je to 4,3, vrátane poistencov štátu. A to športové hnutie teda nepriamo od vás, ale teda od zdravotných poisťovní si veľmi pekne prosí pre financovanie športu, športu mládeže sumu na začiatok aspoň 10, 20 miliónov. Keď si dáte do protiváhy, koľko je 10 miliónov zo 4,3 miliardy, no tak to je menej ako jedno promile. Financovanie športu týmto spôsobom by športu veľmi pomohlo a pomohlo by z hľadiska tejto logiky, neviem, či to mám teraz básniť o tom, že ako je, aký prínos je, znamená šport mládeže pre výchovu mládeže pre zdravie životný štýl a samozrejme s tým spojené aj nižšie náklady, ktoré potom potenciálne zdravotné poisťovne alebo systém zdravotníctva má s platením za rôzne vyšetrenia, diagnózy, lieky, liečbu a tak ďalej.
Čiže tento šport mládeže treba podporiť. No a toto je spôsob, ktorý je vymyslený, je dobrý, športové hnutie s tým, samozrejme, veľmi súhlasí ale to športové hnutie čaká, že sa to konečne aj začne financovať. Je to skutočne veľmi malý zlomok z toho obratu peňazí, ktorý sa točí v systéme zdravotného poistenia, ale tomu športu, tomu športovému hnutiu a zdôrazňujem mládeži, lebo to nepôjde o financovanie reprezentácií, ale o malé deti, o žiačikov vo veku 6 až 10 rokov, veľmi by to pomohlo, veľmi by to pomohlo, a váhou vašej osobnosti by ste sa o to, poprosím, mohli skúsiť zasadiť.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

5. 9. 2017 o 18:26 hod.

RNDr.

Jozef Mihál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:34

Natália Grausová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážený kolega spravodajca, pardon. Chcela by som, nebudem dlho hovoriť, chcem len povedať pár slov. Návrh zákona zavádza sadzbu za poistencov štátu vo výške 4,73 %, čo predstavuje v nominálnom vyjadrení zvýšenie platby štátu v roku 2017 o sumu 50 miliónov 498-tisíc 703 eur za predpokladu účasti účinnosti zákona od 1. novembra 2017 do 31. decembra 2017. Podľa odhadu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky výpadok financií v rezorte tento rok je na úrovni 150 mil. eur. Tento stav je priamym dôsledkom toho, že ministerstvo financií v súčasnosti, týmto ministerstvom financií v súčasnosti stanovená sadzba poistného za poistencov štátu je na úrovni 3,78 %, čo je bezprecedentný amaterizmus pri zostavovaní štátneho rozpočtu zo strany Ministerstva financií Slovenskej republiky. Škoda, že tu nie je pán minister, aby si to vypočul. Dohoda Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky s Ministerstvom financií Slovenskej republiky, keď sa nateraz navrhuje 50 mil. eur, nakoľko sa predpokladá priaznivý vývoj príjmov od ekonomicky aktívnych osôb, je, žiaľ, ťažko akceptovateľná. Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

5. 9. 2017 o 18:34 hod.

MUDr.

Natália Grausová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video