12. schôdza

1.2.2011 - 11.2.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

8.2.2011 o 15:03 hod.

Mgr.

Alojz Přidal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 15:03

Alojz Přidal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň, vážené dámy a páni, milé kolegyne a kolegovia. Musím na začiatku povedať, že sa mi nevystupuje ľahko, pretože je to poslanecký návrh koaličných poslancov a moje vystúpenie nebude podporné k tomuto návrhu.
Chcel by som povedať, že keď som zistil, že je na internete ako novela zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska, tak som si myslel, že sme v tom skrátenom legislatívnom konaní niečo zabudli, niečo sme opomenuli, čo by mohlo byť nejaký neprekonateľný problém, ale keď som si to otvoril a zistil som, že o čo ide, že ide o mzdu, tak som nevedel, či sa mám smiať, alebo či sa mám nejakým spôsobom, či mám plakať.
Ja by som chcel pripomenúť nejaké fakty. Teda 5. 11. 2010 bolo prvé čítanie, 30. 11. 2010 sme schválili v parlamente tento zákon, pán prezident ho vrátil a 15. 12., 17.24 hod., osemdesiatimi hlasmi koaličných poslancov, nás bolo sedemdesiatosem, pán poslanec Zajac tu nebol a tento zákon bol schválený aj hlasmi dvoch poslancov opozičných, pána Rafaja a Lukáča. Chcem povedať, že tri minúty predtým sme hlasovali o bode 5 z pripomienok pána prezidenta, kde teda bola schválená tá pripomienka pána prezidenta, ktorá sa týkala veľkosti mzdy generálneho riaditeľa a zo 140 prítomných poslancov bolo 116 za túto pripomienku pána prezidenta a zahlasoval aj pán poslanec Galbavý.
Ja som si už prečítal, a iste aj vy, reakciu na niektorých internetových portáloch a chcem povedať pánovi poslancovi Galbavému, že sa čudujem, že on sa čuduje, že niektorí jeho kolegovia sa tejto predloženej novele ako čudujú. (Potlesk.) Ja neviem, čo sa za dva mesiace stalo také výnimočné, čo je tu nové, aby sme museli meniť ten text, ktorý sme schválili, ako som hovoril, 15. 12. osemdesiatimi hlasmi.
Chcem sa dotknúť argumentu, ktorý je uvádzaný v dôvodovej správe, a to taký, že riaditeľ Slovenskej televízie mal podľa predchádzajúcej úpravy nárok na mzdu vo výške dvojnásobku platu poslanca Národnej rady, čo je 6-násobok priemernej mesačnej mzdy a teda, že nie je dôvod na to, aby generálny riaditeľ tej zlúčenej inštitúcie mal plat menší. Nebudem hodnotiť prácu riaditeľky Slovenského rozhlasu, ale dovoľte mi, zdá sa mi táto logika, teda hľadania nejakého vzťažného bodu, taká trošku čudná a zvrátená.
Páni predkladatelia, ja by som na vašom mieste bývalého riaditeľa STV, ktorý dokatoval Slovenskú televíziu tak ako ju dokatoval, ani len nespomínal. Tento politický nominant SMER-u dokázal spraviť z TV niečo strašné. Stav STV je naozaj výsledok kultúrnej politiky predchádzajúcej koalície. Nebudem hovoriť o stave hospodárenia v tejto inštitúcii, ani nebudem hovoriť o externých zmluvách, ani nebudem hovoriť o úrovni spravodajstva, ale keď som tak rozmýšľal, že čo by som ja povedal, ako by som charakterizoval to programové vysielanie Slovenskej televízie, ku všetkej úcte aj tým, ktorým sa páči aj taký program ako tá televízia má, tak ja by som to charakterizoval asi tak, že ráno Repete, poobede Vtipnejší vyhráva a večer nejaký senzi program. Dobre, beriem to raz, ale toto bolo stále a je to stále dookola. Za posledné pomerne krátke obdobie som videl dvakrát 35-ročný taký, taký program Vtipnejší vyhráva. Bolo to v jednej odevnej organizácii a tam vrchol vtipu bolo to, že konferenciér, ktorý nemal košeľu, mal kravatu a keď sa odovzdávali na konci hrebíčky tým, ktorí rozprávali ako vtipy, tak mu tam riaditeľ povedal, že pre vás máme košeľu v podnikovej predajni, čo bol teda vrchol humoru a dvakrát to zopakovali, túto 35-ročnú reláciu.
Úplná pýcha Slovenskej televízie bolo vysielanie STV 3. Ja by som chcel povedať, že to, čo je najčastejšie vysielané na STV 3 je, teda na tomto športovom kanáli, vysielaný monoskop. Mrzí ma, že je tu aj pán kolega Galis, ktorý bol reprezentačný tréner slovenského futbalového mužstva a že ste nezaintervenovali aspoň tak u pána riaditeľa, vášho nominanta, aby slovenskí muži jednoducho mohli pozerať na STV 3, na tomto športovom kanáli aspoň futbal zo Slovenskej ligy.
Páni kolegovia, návrh mzdy pre nového manažéra je návrh pána prezidenta, ktorý sme už raz schvaľovali. Ja nepochybujem o tom, že pán prezident je známy svojím sociálnym cítením a zohľadnil vo svojom návrhu svoje sociálne väzby, ale aj stav hospodárstva na Slovensku, ten stav hospodárstva, ktorý tu zanechala predchádzajúca vládna koalícia, teda prázdnu špajzu. Iste si pán prezident dobre uvedomuje, že treba šetriť na každom mieste. Ja si myslím, že my všetci by sme mali byť rovnako zodpovední.
Iste viete ako u nás žijú bežní zamestnanci i manažéri, aké majú mzdy a chcel by som vám povedať, aby ste naozaj rozlišovali manažérov, ktorí pôsobia vo verejnom sektore a súkromnom sektore. Chcem vám zacitovať § 16, 7 platného zákona, ktorý okrem mzdy hovorí, aké sú podmienky výkonu práce generálneho riaditeľa. A tam je napísané: Generálnemu riaditeľovi možno priznať primeranú odmenu, ktorej výšku určí rada, pričom súhrn ročných odmien nesmie presiahnuť sumu rovnajúcu sa jeho ročnej mzde. Odmena nemôže byť generálnemu riaditeľovi priznaná, ak priebežne nedodržiava záväzné ukazovatele schváleného rozpočtu Rozhlasu a televízie Slovenska na príslušný kalendárny rok.
V súlade so zákonom jednoducho riaditeľ, generálny, spoločne so svojím tímom si navrhuje rozpočet, nikde nie je napísané, že ten rozpočet musí byť hneď taký, že je v čiernych číslach, ale mne bolo sympatické, pozeral som cez internet jednotlivých záujemcov o tento post a mnohí hovorili, že jednoducho si nevedia predstaviť deficitný rozpočet, súčasná riaditeľka hovorila, že v roku 2012 by chcela byť v čiernych číslach. No, takže si myslím, že jednoducho podľa týchto ukazovateľov, keď nový riaditeľ bude robiť tak ako má robiť, má istých 90-tisíc korún po starom mesačne a resp., keď bude dodržiavať ten rozpočet, tak s veľkou pravdepodobnosťou mesačne zarobí 180-tisíc korún. Vy mu navrhujete 160-tisíc, resp. 320-tisíc korún mesačne. Vieme, že za platných podmienok výkonu funkcie generálneho riaditeľa je o tento post veľký záujem. Máme dvadsať uchádzačov, o ktorých predpokladám, že podmienky výkonu generálneho riaditeľa si prečítali. Ja si myslím, že kto chce primárne ísť na túto funkciu, aby zarábal, tak nech tam nejde. Nech ide do nejakej súkromnej televízie, súkromného média a keď bude taký vynikajúci, tak ho tam zoberú.
Pán Viskupič, ja sa čudujem aj vám ako predstaviteľovi strany SaS a Obyčajných ľudí, ktorý dobre viete, že treba šetriť. Až tak, že orgány verejnej moci by mali nakupovať vozidlá za cenu maximálne 40-tisíc eur, až tak, že by stačilo možno sto poslancov namiesto stopäťdesiat, až tak, že vaši kolegovia navrhujú, že plat primátora mesta nad 100-tisíc korún, teda aj hlavného mesta, by mal byť 3,58-násobku priemerného platu. Jednoducho, páni poslanci, strana SMER nám zanechala prázdnu špajzu. Na svojich platoch šetrí pani premiérka, poslanci, jednoducho všetci musíme šetriť, ja si myslím, že nemôžme zostať stáť tuná pri volených zástupcoch regionálnych a komunálnych orgánov, ale musíme byť konzistentní, v opačnom prípade by to bol čistý populizmus.
Staré slovenské príslovie hovorí, že babka k babce, budú kapce, a preto ja nepodporím túto vašu novelu zákona.
Ďakujem vám za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

8.2.2011 o 15:03 hod.

Mgr.

Alojz Přidal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:15

Martin Fronc
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja som bol prihlásený ako druhý, ak som sa dobre díval a tu sa stalo zvykom, že sa tu hrá na "preskáčku", to myslím, že by sme si mali odvyknúť. Celkom krátko, aby som zareagoval na kolegu Přidala. Viete, bol návrh 9-násobok, 4-násobok, taký mantinelizmus a stávajú sa tu preteky a stáva sa z toho taký podivný zápas. Ako som práve dostal jednu informáciu, jeden z kandidátov na riaditeľa navrhol, aby ten plat bol rovný minimálnemu platu a potom bral ako percentá zo zisku, keď bude mať. Takže aj takéto návrhy sú, ale celkom vecne by som rád povedal, že bolo by rozumné naozaj, aby sme prestali tento politicky smiešny zápas a skúsili sa rozumne porozprávať o nájdenie vhodného variantu na takýto plat s tým, že naozaj je pravdou, že krajina je v situácii, keď všetci šetríme, no tak ako treba, aby to bolo cítiť všade, pretože ľudia potom takýto návrh platu skôr vnímajú ako istý druh provokácie. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.2.2011 o 15:15 hod.

doc. Mgr. PhD.

Martin Fronc

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:16

Július Brocka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Přidal, súhlasím s vami, len mi vo vašom vystúpení predsa len niečo chýbalo. Vy ste vôbec neocenili vo svojom vystúpení tak ohľaduplný prístup predkladateľa pána poslanca Galbavého, keď uvádzal tento poslanecký návrh zákona, proste s takou empatiou voči verejnej mienke, že to je tak citlivá téma, že ho to vôbec neteší, priam ho to mrzí, že taký návrh musí predkladať.
Ale teraz vážne, pán poslanec, súhlasím s vami, že sa nepatrí, aby sme iba z takéhoto dôvodu teraz menili dva mesiace starý zákon. No a menej vážne, ja si myslím, že za týchto podmienok ísť za generálneho riaditeľa do Slovenskej televízie, to je veľká výzva. Ak to ten generál dokáže a dá Slovenskú televíziu do takého poriadku ako to očakávame, tak tento človek to je budúci nielen minister kultúry, možno predseda slovenskej vlády.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.2.2011 o 15:16 hod.

Ing.

Július Brocka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:17

Dušan Galis
Skontrolovaný text
Pán poslanec Přidal, čo sa týka tých zápasov, čo ste hovorili, že by mali byť vysielané v STV 3, tak problém bol v tom, že STV 3 nekúpila televízne práva. A potom, keď chcela kúpiť televízne práva, už boli predané. Čiže to nebolo o ochote vysielať, alebo nevysielať, ale bolo to o predaji televíznych práv a na tom to skončilo.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.2.2011 o 15:17 hod.

Mgr.

Dušan Galis

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:18

Jozef Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Keďže som tu bol oslovený priamo počas rozpravy, tak budem reagovať na pána Přidala, pána poslanca Přidala nasledovne. Ja tiež teraz neviem či mám plakať, alebo ako ste to spomínali, lebo sa mi zdá, že pritom ako sme schvaľovali prelamovanie prezidentského veta, bola predsa jasná dohoda. Bola jasná dohoda, že je to nerozumný návrh, nič iné nám nezostáva, tak sa to podporí a novela následne príde. Tá novela prišla a už pri predkladaní začal byť problém a urobilo sa to, čo kritizoval pán Fronc, ja som to urobil prvýkrát, pretože my sme sa bavili v trojici aj s pánom poslancom Brockom a vy ste spomínali presne nejaký úplne iný dôvod prečo toto nepodporíte a bolo to spomínané tým, že sme si dovolili hovoriť o platoch poslancov a tým, že platy poslancov boli schválené, bolo schválené ich zníženie, tak ste dali predsa, dúfam, že si na ten rozhovor spomínate, do súvislosti to, že tento návrh nám nepodporíte. Tak toto teraz sa mne zdá ako úplne podpásové, a preto neviem, či mám naozaj teraz plakať, ako ste sa spýtali vy. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.2.2011 o 15:18 hod.

Mgr.

Jozef Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:19

Ján Podmanický
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Ja si myslím, že aj vystúpenie pána poslanca je ďalším dôkazom toho, že celá reforma televízie a rozhlasu je šitá horúcou ihlou a je to ďalší dôkaz chaosu, ktorý vládol pri tejto dôležitej reforme. Nie je predsa normálne, že len mesiac po nadobudnutí účinnosti tohto zákona ho znova otvárame a znova riešime otázku, ktorú sme riešili v priebehu posledných dvoch mesiacov už štyrikrát. Jednoducho je to dôkaz toho, že tá reforma televízie a rozhlasu prinesie viac problémov a už prináša viac problémov ako riešení. Nechápem, prečo majú predkladatelia problém so schváleným platom generálneho riaditeľa RTVS, keďže rada môže tento jeho plat až zdvojnásobiť, ak bude spokojná s výkonom jeho funkcie. Čiže naozaj to nechápem a zdá sa mi to absolútne nevhodné, že v dnešnej dobe, keď všade sa šetrí, všade sa platy znižujú vo verejnej správe, tak tu ideme dávať kráľovský plat v podstate politickému nominantovi, ktorého už teraz zrejme koaličná rada vybrala. Ja si myslím, že celá reforma televízie a rozhlasu je len dôkazom toho, že celý proces je motivovaný politicky, ide tu o politické ovládnutie verejnoprávnych médií a ak si koaličná rada vybrala nejakého vhodného kandidáta, ktorý ich politickú objednávku bude plniť, no tak mu chcú dať aj kráľovský plat, ale, podľa môjho názoru, je to absolútne nevhodné, pán poslanec Galbavý.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.2.2011 o 15:19 hod.

JUDr. PhDr.

Ján Podmanický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:21

Ján Senko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec, my sme upozorňovali na problém s týmto zákonom pri prerokovávaní v druhom čítaní, keď pani poslankyňa Kiššová prišla s malou novelou novely zákona a medzi nimi bol aj návrh na plat generálneho riaditeľa. Osobne som ju vyzval, aby dala na osobitné hlasovanie práve výšku platu generálneho riaditeľa, ako aj niektoré iné ustanovenia v navrhovanom zákone. Samozrejme nebolo to prijaté a postupovalo sa tak, ako bola politická direktíva. Ja vám poviem, čo sa stalo, keď ste sa nad tým zamysleli. Stalo sa to, tak ako to povedala jedna poslankyňa zo SaS, že nezoženiete takého riaditeľa za taký plat. Vo výberovom konaní sa včera prezentovalo devätnásť vypočutí, devätnásť kandidátov. Tí všetci vedeli, že za aký plat by zrejme túto funkciu mohli vykonávať. Ale zrejme ten jeden kandidát, dopredu vybratý, ktorý zrejme je už jasný a koalícia o ňom zrejme vie, kto to bude, nechce vykonávať funkciu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska za tento plat. A práve preto pán poslanec Galbavý so svojimi súkmeňovcami z iných politických strán súčasnej koalície predkladá tento návrh platu pre generálneho riaditeľa, ktorý je šitý na mieru pre politického nominanta koalície, ktorý sa včera preukázal, ale nevieme, ktorý je to, o tom vie len koalícia. Je to politický nominant.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.2.2011 o 15:21 hod.

PhDr.

Ján Senko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:23

Jana Kiššová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, vo svojej rozprave ste spomínali, že ste prekvapený z tohto návrhu, keďže za pripomienku pána prezidenta hlasovalo stošestnásť poslancov. Úprimne, toto prekvapilo veľmi aj mňa a ja za seba môžem povedať, ja som za túto pripomienku pána prezidenta nehlasovala, takže nepripadá mi čudné, keď tento návrh podporím. Faktom je, že môžeme túto situáciu vnímať z pohľadu šetrenia a je to úplne legitímne, ja s tým absolútne súhlasím. Na druhej strane je to aj iný uhol pohľadu. Vznikla tu nová inštitúcia RTVS, ktorá je pred veľkou reformou. Nový generálny riaditeľ bude mať obrovskú zodpovednosť. Bude mať dostať túto inštitúciu a hlavne jej časť Slovenskú televíziu z tak obrovských problémov, do akej ju dostal predchádzajúci generálny riaditeľ, ktorý mal vyšší plat, ako by mal mať ten človek, ktorý ju teraz z problémov bude ťahať, čo sa mi nezdá vôbec v poriadku. Na druhej strane, neviem či sa na túto otázku niekto niekedy z vás, kolegovia, pozrel aj očami praktického nastavenia odmeňovacieho systému v tejto inštitúcii. Táto inštitúcia vznikla zlúčením dvoch inštitúcií, kde generálni riaditelia, aj jednej z nich, aj druhej z nich, mali vyšší plat ako má mať dnes riaditeľ zlúčenej RTVS. Od platov predchádzajúcich generálnych riaditeľov bola nastavená štruktúra odmeňovacieho systému, čiže platov manažérov nižších stupňov a pod. Vieme si my vôbec predstaviť, že teraz bude mať generálny riaditeľ tejto inštitúcie takto podhodnotený plat? Vôbec nepovažujem 4-násobok, resp. 7-násobok, ktorý je navrhovaný, za kráľovský plat. Je to plat, ktorý kopíruje... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.2.2011 o 15:23 hod.

Ing.

Jana Kiššová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:25

Juraj Blanár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán poslanec Přidal, mňa naozaj potešilo, keď pán prezident vrátil zákon, ktorý bol šitý horúcou ihlou a hovorilo sa pri jeho návrhu a zdôvodňovaní, že predovšetkým ide o ušetrenie finančných prostriedkov. Keď pán prezident navrhol, aby bol znížený plat generálnemu riaditeľovi a vtedy som si tak v duchu povedal, keď som za to hlasoval, že prispejem aspoň teda ja svojou troškou, že ušetríme hneď na plate generálneho riaditeľa, aspoň trošku pomôžeme teda tomu, čo ste vy pripravili tak nesystémovo. Takže ušetrilo sa na plate generálneho riaditeľa a zrazu zistíme, že to tak nie je. A dokonca vaše vystúpenie, by som povedal, tak plasticky poukázalo na chaos, ktorý v rámci koalície v súčasnosti vládne, pretože ste prišli s populistickými úpravami platov, ktoré sú absolútne nesystémové. Postaví sa poslanec, nechcem menovať, rýchle príde, lebo je nejaký návrh v pléne a navrhne, aby bol znížený plat niekomu, pritom neberie sa do úvahy zodpovednosť a všetky veci k tomu dané. Dnes, dokonca som prekvapený, že ten populizmus robíte aj v rámci vládnej koalície, pretože doteraz to bolo len voči opozícii, teraz je to aj v rámci vašej koalície. Výsledkom toho je aj napr. schválená zmena zákona o sociálnom poistení, kde ste tým, ktorí poberajú predčasné dôchodky, zvoleným poslancom mestských a krajských parlamentov vlastne dostali do pozície, že buď sa vzdajú mandátu, alebo jednoducho budú musieť prísť o predčasný dôchodok. Čo je podľa mňa protiústavné a budete to musieť opäť zmeniť a bude to tu a neviem ktorý z vašich poslancov to príde predložiť a bude si sypať popol na hlavu.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.2.2011 o 15:25 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:27

Viliam Jasaň
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán kolega Přidal, možno že ste chceli povedať aj to, alebo upozorniť na to, že koalícia chce šetriť všade, kde sa dá, že chce znižovať platy starostom, poslancom a vo verejnej správe a tu ešte človeku, ktorý vlastne ešte ani nie je vo funkcii, ešte nič nedokázal, nič neurobil, len sa zúčastnil konkurzu, už mu navrhujete vysoký plat. Ak ten nový generálny riaditeľ dokáže transformovať obidve inštitúcie v niečo čo bude naozaj fungovať podľa predstáv väčšiny tohto národa, tak mu dajte potom odmenu. S tým ja nemám problém. Ale teraz, keď ešte nič neurobil, už mu navrhujete vysoký plat? A ak by ten plat bol prekážkou toho, že by ste nemohli nájsť manažéra na túto funkciu, tak by sa určite nebolo prihlásilo devätnásť ľudí. Zrejme tam nejde len o plat. Ale, možnože pán Galbavý "and" kolektív už vie, kto bude novým generálnym riaditeľom. Aj takýmto spôsobom sa mu už dopredu chcú odvďačiť. Ak to tak je, tak ľudsky ho chápem. Ale politicky určite nie. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.2.2011 o 15:27 hod.

RSDr.

Viliam Jasaň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video