12. schôdza

1.2.2011 - 11.2.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

8.2.2011 o 11:27 hod.

Mgr.

Edita Pfundtner

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

11:27

Edita Pfundtner
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu. Ďalej, aby za gestorský výbor určila hlasovaním Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky s tým, že určené výbory návrh zákona prerokujú v druhom čítaní do 16. marca 2011 a gestorský výbor do 18. marca 2011.
Skryt prepis

8.2.2011 o 11:27 hod.

Mgr.

Edita Pfundtner

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:27

Ján Golian
Skontrolovaný text
Vážený pán predseda, kolegyne a kolegovia, keďže v rozprave nevystúpil nik a ani spoločná správa neobsahuje žiadne pripomienky a sme v režime skráteného legislatívneho konania, otvorte, prosím, rozpravu v treťom čítaní.
Skryt prepis

8.2.2011 o 11:27 hod.

PhDr. CSc.

Ján Golian

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:27

Ján Golian
Skontrolovaný text
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o vládnom návrhu zákona ako o celku s návrhom gestorského výboru schváliť.
Skryt prepis

8.2.2011 o 11:27 hod.

PhDr. CSc.

Ján Golian

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:27

Pavol Hladký
Skontrolovaný text
Ďakujem. V rozprave k predkladanému návrhu vystúpili traja poslanci, pričom nepodali žiaden pozmeňovací návrh. Podľa rokovacieho poriadku by som poprosil, pán predseda, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený vládny návrh zákona v druhom čítaní.
Skryt prepis

8.2.2011 o 11:27 hod.

Mgr.

Pavol Hladký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:27

Pavol Hladký
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideľuje predložený vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Ďalej, aby týmto hlasovaním za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a určila lehoty na prerokovanie návrhu zákona výborom do 16. marca 2011 a gestorskému výboru do 18. marca 2011. Prosím, dajte hlasovať.
Skryt prepis

8.2.2011 o 11:27 hod.

Mgr.

Pavol Hladký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:54

Marián Radošovský
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, v rozprave k zákonu č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach nevystúpil v rozprave žiaden poslanec. Keďže neboli podané žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a taktiež nevyplynuli žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy zo spoločnej správy, sme v treťom čítaní a prosím, pán predseda, aby ste otvorili rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

8.2.2011 o 11:54 hod.

Ing.

Marián Radošovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:54

Marián Radošovský
Skontrolovaný text
Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o vládnom návrhu ako celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

8.2.2011 o 11:54 hod.

Ing.

Marián Radošovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:54

Štefan Tomčo
 

Vystúpenie v rozprave

8.2.2011 o 11:54 hod.

Ing.

Štefan Tomčo

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:54

Štefan Tomčo
Skontrolovaný text
Ďakujem. Pán predsedajúci, v rozprave vystúpili dvaja poslanci a to pán poslanec Želiezka, ktorý podal pozmeňujúci návrh a pán poslanec Kalist, ktorý tak isto podal pozmeňujúci návrh.
Najprv, pán predseda, dajte hlasovať o bodoch 1 a 5 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.2.2011 o 11:54 hod.

Ing.

Štefan Tomčo

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:54

Štefan Tomčo
Skontrolovaný text
Prosím, dajte hlasovať o bodoch 2, 3 a 6 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

8.2.2011 o 11:54 hod.

Ing.

Štefan Tomčo

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video