12. schôdza

1.2.2011 - 11.2.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

8.2.2011 o 9:17 hod.

Ing.

Milan Laurenčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

9:17

Milan Laurenčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Tlač 191. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom vládnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti uvedené v § 6 a § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že uvedený návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo 6. decembra 2010 č. 186 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby výbory predmetný vládny návrh zákona prerokovali v lehote do 16. marca 2011 a gestorský výbor do 18. marca 2011.
Pán predseda, skončil som. Ďakujem.
Skryt prepis

8.2.2011 o 9:17 hod.

Ing.

Milan Laurenčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:18

Gábor Gál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážený pán minister, vážené dámy, vážení páni, dovolil by som si v krátkosti povedať svoj názor k tomuto návrhu zákona. Je to vládny návrh zákona, ktorým sme sa zaviazali, že budeme sa snažiť zlepšiť situáciu na cestách, ktorá je dnes veľmi zlá, ba katastrofálna. A to nehovorím len o kvalite tých našich ciest a asfaltov, lebo to je otázka peňazí. Bavme sa skôr o správaní sa našich vodičov a ďalších účastníkov cestnej premávky, kde dochádza k takým situáciám, ktoré v iných štátoch Európskej únie nevidíme. Neviem prečo to je, že keď náš vodič, účastník cestnej premávky, prekročí hranice, povedzme Rakúska, už sa správa troška inak, už sa správa disciplinovanejšie, už nie je z neho taký cestný pirát ako to je, povedzme, na Slovensku.
Čakal som troška viac od tohto návrhu, od tejto novely. A ja dúfam, že budem mať možnosť aj s touto novelou niečo vylepšiť, túto situáciu na cestách a nielen, dá sa povedať, administratívne urobiť zadosť niektorým požiadavkám Európskej únie. Na poslednom alebo predposlednom zasadnutí brannobezpečnostného výboru sme boli oboznámení s tým, že ako bude reorganizovaná polícia, že budú niektorí vedúci pracovníci polície zodpovední za zníženie trestnej činnosti aj za dopravnú nehodovosť. No, ale konkrétnosti sme sa nedozvedeli. Na moju otázku pán policajný prezident povedal, že aby sme to nechali na nich.
No, nemyslím si, že môžme všetko nechať len na políciu. My sme tu od toho, aby sme zmenili, alebo pripravovali zákony k lepšiemu, a keď môžme, keď je otvorený zákon o cestnej premávke, tak ja si myslím, že tie zmeny, ktoré by boli užitočné na zlepšenie situácie na cestách, by sme mali spraviť, mali by sme si k tomu sadnúť, lebo vidíme, aká bolo úmrtnosť na našich cestách v minulom roku. A to ešte nerátame do toho to, že to počasie nebolo vždy najhoršie. Takže ja očakávam, že v druhom čítaní sa objavia ešte nejaké návrhy, ktoré konkrétne budú vylepšovať situáciu na našich cestách.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

8.2.2011 o 9:18 hod.

Mgr.

Gábor Gál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:21

Anna Vitteková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň, vážené kolegyne, kolegovia, pán predseda, pán minister, predložili ste dnes vládny návrh zákona, o ktorom ste v mesiaci novembri 2010 do médií tvrdili, že citované obmedzenie platnosti vodičských preukazov je šikanovanie ľudí, ale bohužiaľ, vyžaduje si to implementácia smernice Európskej únie. Dá sa súhlasiť aj s vaším ďalším tvrdením, a to, že obmedzenie platnosti akéhokoľvek dokladu je v poriadku, pretože podoba človeka sa mení, takisto sa menia aj jeho osobné údaje a pritom pätnásť rokov je skutočne primeraná doba platnosti preukazu. Avšak nedá sa už súhlasiť s tým, že obmedzenie platnosti vodičského preukazu pre osoby nad 65 rokov na dva roky je skutočne šikanózne. Pán minister povedal navyše, že s tým nesúhlasí, ale je to nevyhnuté, lebo musíme implementovať smernicu Európskej únie a naviac k tomu povedal, že servilne práve toto ustanovenie odsúhlasil predchádzajúci minister vnútra. Človek by si skutočne zanadával na Brusel, ale celkom to tak nie je, ako sa nám to snaží pán minister povedať.
Podľa dôvodovej správy, opäť citujem: "V novele zákona o cestnej premávke je potrebné obmedziť platnosť vodičských preukazov kvôli smernici 2006/126-Európskeho spoločenstva." Je pravdou, že táto smernica ukladá členským štátom obmedziť platnosť vodičských preukazov na desať, resp. pätnásť rokov. Avšak vo vzťahu k starším osobám sa v nej uvádza len toľko, že členské štáty, zdôrazňujem, môžu skrátiť dobu platnosti držiteľom vodičských preukazov, ktorí dosiahli vek 50 rokov s cieľom uplatňovať častejšie lekárske prehliadky alebo iné osobitné opatrenia, ako príklad doškoľovacie kurzy. To znamená, že môže, ale nemusia. A už vôbec sa v smernici nehovorí o skrátení platnosti vodičských preukazov na dva roky.
Keby pán minister Lipišic argumentoval vecnými dôvodmi, pre ktoré je potrebné každé dva roky preverovať spôsobilosť dôchodcov viesť motorové vozidlá, možno by sa to dalo, áno, akceptovať. Áno, viem, aj keď lekárska prehliadka je skutočne niečo iné než výmena vodičského preukazu, pre ktorú si musí vystáť rad na polícii a o potrebe lekárskych prehliadok v dvojročných cykloch, ja osobne, nie som presvedčená.
Pán minister Lipšic však zvaľuje túto šikanu na Európsku úniu a ešte pritom kritizuje svojho predchodcu bez reálnych argumentov za jeho servilitu. Takže ja by som doporučovala, pán minister, aby v ďalšom období ste sa venovali aj dôchodcom. Iba keby váš cieľ bol taký, že vzhľadom na to, že dôchodky, ktoré majú, k zvyšovaným cenám skutočne budú stačiť iba na základné životné potreby, tak snáď by tí dôchodcovia nemuseli jazdiť a tobôž nepotrebovali vodičské preukazy. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

8.2.2011 o 9:21 hod.

JUDr.

Anna Vitteková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:24

Ján Richter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani poslankyňa, ja by som chcel v maximálnej miere podporiť tú časť vášho vystúpenia, kde analyzujete odkiaľ-pokiaľ odporúča smernica Európskej únie a čo z toho preberá a používa a ponúka v tejto novele zákona pán minister vnútra. Každopádne si myslím, že je tam veľký kus použijem výraz nadpráce, pretože to, čo ponúkame do nášho zákona, zďaleka nie je o obsahu smernice Európskej únie. Tento parlament má svoju minulosť a má aj svoju pamäť. Ja si veľmi dobre pamätám, aká prebiehala diskusia, keď sme prerokovávali v tom minulom období nazvem to Kaliňákov cestný zákon. Boli to vtedy práve, aj vy, pán minister, ale aj vaši kolegovia z opozície, ktorí vo viacerých prípadoch, by som povedal, protestovali proti psychotestom, ktoré tam boli navrhované. Vy tie psychotesty, hlavne pre dôchodcov, tu opätovne zavádzate a ja mám taký trošku dojem, že pre vás sú psychotesty nejaký všeliek, pretože vždy, keď sa vyskytne nejaký problém niekde v niečom v zbraniach a v ďalších veciach, akési zázračné pravidlo by malo byť zabsolvovať tie psychotesty a tie by mali všetko vyriešiť. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.2.2011 o 9:24 hod.

JUDr.

Ján Richter

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:26

Daniel Lipšic
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja vítam diskusiu, len tá predpokladá, že vôbec niekto ten návrh novely čítal. Po prvé návrh novely žiadne psychotesty, pán poslanec Richter, nezavádza pre dôchodcov, ani pre nikoho iného. Nehovoríte pravdu. Buď ste to nečítali, alebo ste si to proste teraz vymysleli priamo. Vy ste zaviedli, ešte raz, vy ste zaviedli dvojročnú zdravotnú spôsobilosť pre osoby nad 65 rokov. V poriadku. A my teraz to administratívne zľahčujeme, aby to bolo súčasťou vodičského preukazu vydaného bezplatne, aby nemusel dôchodca nosiť ešte tri papiere so sebou vo vodičskom preukaze. Nič viac, nič menej. Tak nabudúce kľudne kritizujte vecne, ale najskôr si prečítajte, čo vlastne kritizujete.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

8.2.2011 o 9:26 hod.

JUDr.

Daniel Lipšic

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:27

Pavol Paška

Uvádzajúci uvádza bod 9:29

Daniel Lipšic
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Stručne k obidvom pánom poslancom, k pánovi poslancovi Gálovi, k pánovi poslancovi Paškovi. Začnem pánom poslancom Paškom. Pán poslanec, pred týždňom ste možno zaregistrovali, bolo to aj v médiách, bol prípad v Rimavskej Sobote v jednom lese, kde chytili, teda našli jedného pytliaka, ktorý tam behal s guľovnicou a strieľal po, myslím, príslušníkovi lesnej stráže. Privolali policajnú hliadku, klasickú z obvodného oddelenia, po ktorej tento poľovník začal s guľovnicou strieľať. Policajt z tejto hliadky mal pri sebe samopal 58, zamieril a dvomi ranami ho zneškodnil ranou do nohy. Keby nemal pri sebe tento samopal, bola by ohrozená bezpečnosť aj tejto policajnej hliadky a potenciálne aj ďalších nevinných ľudí. S pištoľou, starou 82, by nikdy nemohol tohto pytliaka zneškodniť a bola to klasická hliadka z obvodného oddelenia. Čiže aj tento prípad z Rimavskej Soboty spred týždňa, som rád, že ste spomenuli túto vec, aby som to mohol v parlamente spomenúť, veľmi oceňujem zásah úplne klasickej obyčajnej hliadky obvodného oddelenia, ktorá bez toho, aby bola vyzbrojená samopalom 58 by nikdy nemala možnosť zneškodniť tohto páchateľa, ktorý strieľal z dlhej zbrane po nevinných ľuďoch. Čiže myslím si, že to opatrenie, ktoré bolo prijaté, je správne a práve minulý týždeň sa to potvrdilo.
K pánovi poslanci Gálovi. My pripravujeme na májovú schôdzu, máj - jún, novelizáciu zákona o cestnej premávke, kde chceme výraznejšie reagovať, alebo snažiť sa viacerými opatreniami znížiť počet nehôd, aj keď musím povedať, že zatiaľ vývoj v tomto roku je veľmi dobrý, sme na rekordne nízkych číslach, ale samozrejme, že vždy je čo zlepšovať. Zvolali sme poradu s odborníkmi na dopravu minulý týždeň a chceme, aby v priebehu pár týždňov bol návrh novely zákona pripravený, aby išiel do klasického pripomienkového konania a aby mohol byť na májovej - júnovej schôdzi v parlamente schválený.
Poviem aspoň sčasti, že čoho by sa to malo týkať. Samozrejme, čo už bolo avizované, alkohol za volantom trestným činom. Ten návrh tu už v parlamente bol a v tom čase neprešiel. Takisto chceme, aby boli výraznejšie sankcionované priestupky v zónach, kde sa nachádzajú chodci, najmä v zónach, kde sú prechody pre chodcov. Chceme takisto závažnejšie sankcionovať agresívnu jazdu a rovnako chceme zaviesť opatrenia, alebo zvážiť opatrenia ako minimalizovať dopravné nehody pri mladých vodičoch, pretože veľkú časť nehôd spôsobujú vodiči do piatich rokov, odkedy majú vodičský preukaz.
Čiže tento návrh novely by som bol rád, keby do parlamentu prišiel na májovú schôdzu, prešiel klasickým pripomienkovým konaním, tam rozdiel nebude veľký, pretože táto novela je od 1. mája, myslím, účinná, ak sa nemýlim, tu by sme chceli od 1. júla, ale myslím si, že tak závažné zmeny v zákone o cestnej premávke by sme nemali prijímať v druhom čítaní, ale v návrhu zákona, ktorý je v princípe aproximačný, ale skôr mať ambíciu a snažiť sa pripraviť v krátkom čase a už tu pripravujeme tú novelu, osobitný návrh novely.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

8.2.2011 o 9:29 hod.

JUDr.

Daniel Lipšic

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:33

Milan Laurenčík
Skontrolovaný text
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, len koštatujem, že v rozprave vystúpili traja poslanci, ani jeden z nich nemal žiaden návrh, preto odporúčam, aby sme uvedený návrh zákona prerokovali v druhom čítaní s tým, aby ho prerokovali výbory tak, ako som to povedal v úvodnom slove. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

8.2.2011 o 9:33 hod.

Ing.

Milan Laurenčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:33

Daniel Lipšic
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, východiskom spracovania tohto materiálu návrhu novelizácie zákona boli prioritné projekty operačného programu informatizácia spoločnosti a jeho cieľom bolo pripraviť legislatívne prostredie pre riešenie e-governmentu. Materiál vymenúva spolu 18 projektov s plánovaným termínom ukončenia v roku 2011 a 2012. Jedným zo zákonov uvedených v zozname je zákon o archívoch a registratúrach. Registratúra je súhrn všetkých spisov. Správu registratúry tak vykonáva každý subjekt, ktorý je tvorcom spisov, predovšetkým však orgány verejnej správy. Zákon o archívoch a registratúrach upravuje základné povinnosti v súvislosti s touto činnosťou. V rámci úlohy viesť určené agendy elektronickou formou, ktorá sa bude realizovať novelami príslušných zákonov, predstavuje tento zákon základný právny rámec, z ktorého budú jednotlivé novely vychádzať. Novela zákona o archívoch a registratúrach rieši vykonávanie správy registratúry elektronickou formou, to jest zakotvuje základné pojmy a povinnosti s tým súvisiace. Vo vzťahu k zavádzaniu elektronických systémov, prostredníctvom ktorých sa bude viesť správa registratúry, je potrebné zdôrazniť, že to nebude znamenať zánik registratúry v listinnej podobe.
Elektronický systém na správu registratúry dokáže spracúvať tak elektronické, ako i listinné záznamy. Návrh novely zákona obsahuje len nevyhnutné definície a povinnosti. Podrobnosti o elektronických systémoch slúžiacich na správu elektronickej registratúry, bude upravovať výnos ministerstva vnútra. Novela súčasne splnomocňuje na vydanie ďalšieho vykonávacieho predpisu, ktorý by mal upraviť podrobne správu registratúry orgánov verejnej správy.
Návrh novely zákona bol prerokovaný vo výbore pre verejnú správu a regionálny rozvoj a ústavnoprávnom výbore, ktoré k nemu neuplatnili pripomienky alebo iné návrhy.
Vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu navrhovanej novely zákona. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

8.2.2011 o 9:33 hod.

JUDr.

Daniel Lipšic

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 9:36

Marián Radošovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážené pani poslankyne, páni poslanci. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 152, podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 249 z 15. decembra 2010 pridelila uvedený vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona podľa § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady. Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská: ústavnoprávny výbor s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť bez pripomienok. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť bez pripomienok.
Ďakujem pekne. Pán predseda, poprosím, otvorte rozpravu k tomuto zákonu.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

8.2.2011 o 9:36 hod.

Ing.

Marián Radošovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video