12. schôdza

1.2.2011 - 11.2.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.2.2011 o 11:09 hod.

Ing. PhD.

Viera Tomanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:09

Viera Tomanová
Skontrolovaný text
A ja len pripomínam, že najnižšia miera nezamestnanosti bola práve po účinnosti našej novely zákonníka, po roku účinnosti v roku 2008. Dokonca rok 2009 sme ukončili s nižšou mierou nezamestnanosti ako ste nám vy nechali v roku 2006. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.2.2011 o 11:09 hod.

Ing. PhD.

Viera Tomanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:11

Pavol Hladký
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja by som chcel v mojom príspevku podporiť návrh pána poslanca Matoviča. Myslím si, že tak z pohľadu zamestnávateľov ako aj zamestnancov ubudne byrokracie, ubudne zbytočných krokov, zbytočných nákladov a nemyslím si, že by sa stravnými lístkami zabezpečila vyššia kvalita zdravia našej populácie. Ten, kto si chce objednať teplé jedlo, ten si ho objedná, kto si ho nechce objednať, kto požiada o stravné lístky, ten sčasti môže ísť niekde do reštaurácie na nejaké jedlo, alebo si za tie lístky kúpi normálny tovar. A toto si myslím, že je úplne postavené na hlavu, zavádzať ďalší druh platidla. Asi toľko z mojej strany.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.2.2011 o 11:11 hod.

Mgr.

Pavol Hladký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:12

Igor Matovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za všetky reakcie. Pán poslanec Radošovský, povedali ste niečo v tom duchu, že v prípade, že by sa tento návrh prijal, v prípade, že by slobodne sa zamestnanec rozhodol miesto stravných lístkov mať finančný príspevok, že sa zhorší zdravotný stav samotného zamestnanca. Myslím si, že to je taký trošičku byrokratický pohľad na vec človeka, ktorý asi nemá prehľad o tom, ako tie stravné lístky v súčasnosti sa využívajú. Jednoducho ten, kto sa stravovať chce, sa stravuje v reštaurácii, ten kto si chce kúpiť potraviny, kúpi si potraviny a ten, kto si chce kúpiť alkohol, dohodne sa so známym predavačom a kúpi si alkohol. Pán poslanec Ondruš, pani poslankyňa Vaľová, Tomanová, trochu ma mrzí váš prístup k veci, že ste to zobrali čisto politicky. Nejde vám o to, že či je to dobrá zmena, alebo nie, ale to, že akou formou to predkladám, že som sa o tom s vami nebavil. A to, že pán poslanec Ondruš a pani poslankyňa Vaľová tvrdíte, že v parlamente sa nevyvíja tlak... (Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.2.2011 o 11:12 hod.

Mgr.

Igor Matovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:14

Igor Matovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Ondruš, pani poslankyňa Vaľová, to že tvrdíte, že firmy v parlamente nevyvíjajú nátlak a nelobujú v prospech čohokoľvek, tak je doslova lož. Vy dobre viete, že to takto funguje a mrzí ma, že takto vyslovene klamete. Pani poslankyňa Tomanová, vo vašom prípade ma mrzí to, že zase ste použili také nejaké tie formulky čarovné, ktoré používate vždy v súvislosti so Zákonníkom práce, že kladieme bremeno na zamestnancov. Čím? Tým, že on sa slobodne rozhodne požiadať zamestnávateľa, aby mu zamestnávateľ vyplácal stravovaciu poukážku v hotovosti alebo na účet. Je to slobodné rozhodnutie na základe jeho podpisu, na základe jeho slobodnej vôle.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.2.2011 o 11:14 hod.

Mgr.

Igor Matovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 11:14

Jozef Mihál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Dovoľte mi pár poznámok k rozprave, ktorá zaznela k vládnemu návrhu zákona. Pokiaľ ide o spoločnú správu výborov a pokiaľ ide o odporučenie prijať určité technické zmeny v návrhu zákona, tak dovolím si vysloviť súhlas s návrhom, ktorý vyplynul zo spoločnej správy výborov a odporučiť poslancom, aby tento návrh schválili. Pokiaľ ide o pozmeňovacie návrhy, ktoré predniesol pán poslanec Kaník, teda zaregistroval som tri body v jeho poslaneckom návrhu. V prvom rade chcem povedať, že nespochybňujem právo poslancov na to, aby... (Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

8.2.2011 o 11:14 hod.

RNDr.

Jozef Mihál

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:21

Jozef Mihál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Nespochybňujem právo poslanca na to, aby k akémukoľvek zákonu v tejto snemovni predniesol svoj pozmeňovací návrh a takisto má toto právo samozrejme aj pán poslanec Kaník a má toto právo aj pokiaľ ide o vládny návrh zákona, ktorého cieľom je transpozícia práva Európskej únie do právneho poriadku Slovenskej republiky. To je v poriadku.
Druhá vec je taký istý cit pre to, čo poslanec navrhuje svojím pozmeňovacím návrhom. Z pohľadu toho istého cítenia by som trošku rozdelil návrhy pána poslanca Kaníka do troch skupín presne tak, ako ich aj on vlastne predniesol. Prvý návrh znamená technické zlepšenie dvoch ustanovení, prvý bod teda znamená technické zlepšenie dvoch ustanovení Zákonníka práce. Je to síce nad rámec transpozície smerníc, ale z hľadiska tej technicity v Zákonníku práce by som v celku súhlasil. Nejde o nejakú dramatickú zmenu, kde by sme mali špekulovať, či mala byť, nemala byť prejednaná povedzme v pripomienkovom konaní v tripartite a pod. Tam ide o pozitívny krok pred.
Pokiaľ ide ale o druhý bod, druhý poslanecký návrh pána poslanca Kaníka a to je zrušenie súbehu odstupného a odchodného, tak tu ide, nazval by som to, o dramatickú zmenu, kde myslím, nie je vhodné, aby takáto zmena bola prijatá takýmto spôsobom. Je síce pravda, že v programovom vyhlásení vlády sa navrhuje zrušenie súbehu výpovednej doby a odstupného, ale je teda niekoľko možností ako to urobiť, to po prvé. A po druhé ide o natoľko závažnú zmenu, že táto zmena by sa mala prejednať v rámci regulárnych rokovaní v rámci tripartity, v rámci pripomienkového konania a podobne. A preto odporúčam poslaneckej snemovni nesúhlasiť s týmto poslaneckým návrhom.
Pokiaľ ide o tretí bod alebo tretí návrh pána poslanca Kaníka, tam už skutočne ide o návrh, ktorý je v súlade s cieľom predkladateľa, to znamená s cieľom transpozície smerníc Európskej únie a je vylepšením toho, čo bolo predložené do poslaneckej snemovne, preto s týmto tretím návrhom odporúčam poslancom vysloviť súhlas. Samozrejme, to vlastne znamená, že odporúčam, ak si to môžem, prosím, dovoliť, hlasovať o týchto troch bodoch pána poslanca Kaníka osobitne.
Teraz by som prešiel k návrhu pána poslanca Matoviča. Čiže to je taký ten súboj stravné lístky versus hotovosť a tak ďalej. Pokiaľ ide o vecnú podstatu návrhu, ja osobne nemám problém s tým, aby, ak na to príde, bolo možné čerpanie hotovosti namiesto poskytnutia stravného lístku, teda v tých nevyhnutých prípadoch a v prípade, že sa zamestnanec so zamestnávateľom na takomto riešení dohodne. Takéto riešenie dnes vlastne už v Zákonníku práce máme, ale je úzko ohraničené na prípady, kedy zamestnanec nemôže čerpať teplú stravu a tak ďalej z rôznych zdravotných dôvodov a pod. Táto možnosť, mimochodom, je dôkazom toho, ako sa dá veľmi voľne vykladať Zákonník práce v niektorých bodoch, napr. práve tu, pretože čo sú tie zdravotné dôvody a pod., no o tom sa dá niekedy úspešne pochybovať a svojím spôsobom sa dá toto súčasné obmedzenie v Zákonníku práce obchádzať.
Ale znovu, podobne ako to bolo pri poslaneckom návrhu pána poslanca Kaníka číslo dva, je to natoľko závažná zmena, ktorú neodporúčam poslancom prijať takýmto spôsobom. Odporúčam teda nesúhlasiť s poslaneckým návrhom pána poslanca Matoviča, a to z dôvodu, že ide o dôležitý návrh, ktorý by mal byť prerokovaný v rámci tripartity, pracovných skupín, ktoré máme zriadené na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny pri príprave tzv. veľkej novely Zákonníka práce. Malo by to byť v pripomienkovom konaní samozrejme vyriešené, resp. vykomunikované a hlavne chcem ešte zdôrazniť aj to, že poslaneckým návrhom pána poslanca Matoviča sa otvára aj zákon o dani z príjmov. Nielen Zákonník práce, ale otvára sa aj zákon o dani z príjmov. Ide o pomerne dôležitú zmenu, kde ja cítim po tom istom zhodnotení v tom krátkom čase možnosti nesúhlasu ministra financií, resp. ministerstva financií ako takého, pretože to tam trošku zaváňa istými možnosťami daňových únikov. Tým chcem vlastne znova zdôrazniť, že ide o natoľko dôležitý a zásadný návrh, ktorý by sa nemal prejednávať takýmto spôsobom, že teraz tu zaznie a o pol dňa sa to, nebodaj, schváli. Treba si to riadne prediskutovať v riadnom legislatívnom procese. Ďakujem.
Verím, že návrh zákona poslanci podporia s tými výhradami, ktoré som uviedol.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

8.2.2011 o 11:21 hod.

RNDr.

Jozef Mihál

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:27

Edita Pfundtner
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Takže ako spravodajca uvádzam, že v rozprave vystúpilo sedemnásť poslancov, traja, a to páni poslanci pán Ondruš a pán Madej, pani poslankyňa Gabániová predniesli procedurálne návrhy. Poslanci pán Ondruš a pani Gabániová podľa § 73 ods. 3 písm. b) rokovacieho poriadku Národnej rady zhodne navrhli, aby sa Národná rada uzniesla, že nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona. Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tomto procedurálnom návrhu.
Skryt prepis

8.2.2011 o 11:27 hod.

Mgr.

Edita Pfundtner

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:27

Edita Pfundtner
Skontrolovaný text
Ďakujem. Pán poslanec Ondruš podľa § 73 ods. 3 písm. a) rokovacieho poriadku Národnej rady navrhol vrátiť návrh zákona na dopracovanie. Prosím, pán predseda, dajte hlasovať o tomto procedurálnom návrhu.
Skryt prepis

8.2.2011 o 11:27 hod.

Mgr.

Edita Pfundtner

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:27

Edita Pfundtner
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďalej budeme hlasovať o procedurálnom návrhu pána poslanca Madeja, ktorý podľa § 39 ods. 5 rokovacieho poriadku navrhol, aby sa o tom, že Národná rada prerokuje návrh v druhom čítaní hlasovalo podľa mien. Ja vám, vážení kolegovia, dávam len do pozornosti informáciu, že Národná rada uznesením v roku 1997 schválila pravidlá hlasovania na schôdzach Národnej rady a čl. 8 týchto pravidiel v bode 1 hovorí o tom, že hlasovanie podľa mien sa použije najmä pri slávnostných príležitostiach alebo dôležitých hlasovaniach. Ďakujem. Z mojej strany toľko informácie. Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o procedurálnom návrhu. (Ruch v sále.)
Skryt prepis

8.2.2011 o 11:27 hod.

Mgr.

Edita Pfundtner

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:27

Edita Pfundtner
Skontrolovaný text
Ďakujem. Teraz prosím, pán predseda, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm.c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.
Skryt prepis

8.2.2011 o 11:27 hod.

Mgr.

Edita Pfundtner

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video