22. schôdza

6.9.2011 - 14.9.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.9.2011 o 16:20 hod.

MUDr. MPH

Peter Kalist

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:15

Mária Sabolová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Kalist, niekoľko poznámok. Hovoríme o množstve e-mailov a krížom-krážom posielaných. Ja dlhé roky robím v zdravotníctve, a tak ako bolo povedané, asi ťažko ma niekto z niečoho obviní alebo v parlamente. Je veľmi zaujímavé, že mne nejaké farmafirmy ani nikto nepísal. Pýtam sa, je to také dosť zaujímavé.
Chcem ale povedať, že veľmi odvážne ste nazvali platenú reklamu ako nehoráznosť a možno ešte horšie ste to nazvali. Ja poviem, možno bola odvážna. Ale poznáte stav? Ak nepoznáme stav, tak ho nehodnoťme a mňa argumenty, ktoré boli na túto platenú reklamu zverejnené pani doktorkou Gajdošovou, nepresvedčili.
Chcem povedať, že mi vadia zisky, ak majú byť neúmerné zisky, ale je na to priestor už niekoľko rokov, či bývalá vláda, či predbývalá vláda, či táto vláda už mohla riešiť maržami a cenami dávno tento problém.
A ešte, aby bojovali lekárne za dobré. Súhlasím s vami, za kvalitu služieb nech bojujú, ale nesúhlasím, aby to boli marketingové ťahy, že odborný garant lekárnik je povinný v sieťových lekárňach, kde sú vernostné programy, ponúkať už dnes lieky, ktoré má na pulte, ktoré mu majiteľ prikáže ponúkať, lebo však iste nemá všetky typy liekov, generiká už dnes ponúka. Čiže tie marketingové ťahy mi vadia. Nevadí mi, aby kvalita lekárne bola všade rovnaká, a je jedno, či je sieťová alebo je vlastníkom fyzická osoba lekárnik.
A ešte jedna poznámočka. Ste nedopovedali, že český zákon, vynechali ste odsek 4 a 5, ktoré zakazujú, tak ako u nás, vernostné programy, len ste prečítali ods. 6, ktorý hovorí o precizovaní pri pomernej... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.9.2011 o 16:15 hod.

Ing.

Mária Sabolová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:17

Marek Maďarič
Skontrolovaný text
Pán poslanec, vy ste hovorili veľmi zapálene a horlivo, ale ja si myslím, že ak ste tomuto zákonu chceli trochu pomôcť, tak ste premeškali príležitosť mlčať. Pretože ja sa vás pýtam, v koho mene ste tu hovorili, občanov alebo spoločnosti ProCare, pre ktorú pracujete a ktorá patrí spoločnosti Pente? Vy ste totiž, pán poslanec, v tejto chvíli v hlbokom konflikte záujmov tak, ako mnohí ľudia z ministerstva zdravotníctva. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.9.2011 o 16:17 hod.

Mgr.

Marek Maďarič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:17

Dušan Čaplovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec tuná hovoril o nejakom teple v tejto váženej snemovni. Nuž, ja mám zvýšenku 37,2. Pán doktor, pán poslanec, 37,2, len preto som tu, aby som si mohol tie vaše vyjadrenia, ktoré budete v mene alebo robíte v mene istých skupín, aby som si ich mohol vypočuť naživo. Ja sa vás preto aj pýtam, kto vám píše libreto týchto vašich vystúpení? Haščákovi ľudia? Na to mi odpovedzte.
A ešte jedna poznámka. Aj v čistom prostredí, ako ste hovorili, vás ošklbú. To je o ľuďoch. A predovšetkým o morálke ľudí.
A napokon, posledná poznámka. Prepáčte, ale musím vám tu natvrdo povedať, pretože pochádzam z lekárskeho prostredia, že vy ste už dávno zradili Hippokratovu prísahu.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.9.2011 o 16:17 hod.

doc. PhDr. DrSc.

Dušan Čaplovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:19

Jozef Valocký
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán poslanec, podľa tvojho vystúpenia mi to pripadá tak, ako keby sme z lekární chceli už spraviť obchody, také komerčné nejaké miesta, kde sa budú rozdávať za vernostné nejaké vysávače, žehličky a už neviem čo všetko. Už nedehonestujte celý zdravotnícky stav a lekárenský stav.
Po druhé. Neustále tvrdíme, že v zdravotníctve je málo peňazí. Prečo ste dovolili zisk zdravotným poisťovniam, ak je málo peňazí? Firma, ktorá má málo peňazí, má zisk? Pán poslanec, no nemá zisk. Tak prečo vehementne ste sa bili za poisťovne, aby mohli vykazovať zisk? Ako vykážu ten zisk? Len tak, že to nedajú do zdravotného systému tie peniaze, ktoré k nim prídu zo zákona od ľudí. A ešte aj z lekární chcete urobiť jedno biznis centrum, no tak toto už absolútne nechápem.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.9.2011 o 16:19 hod.

MUDr.

Jozef Valocký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:20

Peter Kalist
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
No, ja si dovolím reagovať len na tu poznámku, o tom údajnom konflikte záujmov. Ja skutočne pracujem pre uvedenú spoločnosť ako radový lekár. Nemám nič spoločné ani s manažérskym rozhodovaním, ani s lekárňami a vôbec nie so žiadnymi liekmi. Práca lekára, ako už isto tu prítomní lekári vedia, je, bohužiaľ, taká, že pokiaľ vypadnete z praxe, tak prichádzate o diplom, takže toto je základný bod. Ale taká zásadná otázka, že kde má vlastne strana SMER hlavného odborníka svojho pre zdravotníctvo? Nie je náhodou v lietadle, aby stihol ďalšie svoje superpovinnosti?
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.9.2011 o 16:20 hod.

MUDr. MPH

Peter Kalist

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:21

Tibor Bastrnák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, milé dámy, vážení páni, vážený pán minister, dovoľte mi, aby som krátko reagoval na margo zníženia kvalifikácií či odbornosti v poskytovaní lekárenskej starostlivosti. Vypočul som si množstvo názorov jednak tu v parlamente, jednak u samotných lekárnikov. Musím vás však upozorniť, že či už pohľad Slovenskej lekárnickej komory, alebo niektorých poslancov v určitých bodoch môže byť skreslený alebo účelovo zneužívaný na to, aby zákon o lieku bol spochybnený.
V súčasnom zákone a ani v novele zákona o lieku nie je ani len zmienka o tom, že by lekárnickú starostlivosť nemali poskytovať iba lekárnici. Nie je nikde preukázané, že vlastníctvo lekárne má negatívny vplyv na kvalitu poskytovanej služby. Zákon predsa prísne stanovuje, že prevádzkovanie lekárne je možné len prostredníctvom kvalifikovaných farmaceutov. Je v záujme každého vlastníka, aby ľudí, ktorí sú erudovaní, zamestnával. Dôležité je, aby mal dostatok informácií a cenovo dostupný liek.
Vo všetkých typoch lekární, sieťových i nesieťových, pracuje a s pacientom komunikuje kvalifikovaný personál. Garantuje to platná legislatíva, ktorou sú viazaní všetci vlastníci lekární. Navyše v prípade vyššieho konkurenčného tlaku na kvalitu poskytovaných služieb budú vlastníci lekární nútení investovať viac prostriedkov aj do ďalšieho vzdelávania svojich zamestnancov, čo sa týka odbornej spôsobilosti dĺžky odbornej praxe. Vieme, že dĺžka odbornej praxe lekárnika je tri roky. Požiadavky na odbornú spôsobilosť lekárnikov sú v navrhovanom zákone rovnaké ako v doterajšom zákone č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach. Podľa doterajších skúseností sú tri roky praxe lekárnika postačujúce na to, aby mohol zastávať funkciu odborného zástupcu, a nie je vôbec potrebné toto obdobie navyšovať.
Ďalšou otázkou je odborná spôsobilosť, požiadavka na potrebné zavedenie atestácie. V požiadavke na znovuzavedenie atestácie namiesto odbornej praxe nie je možné vyhovieť preto, že v Európskej únii nie je ani jeden špecializačný odbor pre povolanie farmaceuta harmonizovaný, na rozdiel od špecializovaných odborov, povolanie lekár, ktoré sú všetky harmonizované. Vyžadovanie špecializácie pre farmaceutov vykonávajúcich funkcie odborného zástupcu vo výrobe liekov, vo veľkodistribúcii liekov a pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni a v nemocničnej lekárni je podľa smernice č. 2005/36S o uznávaní odborných kvalifikácií prekážkou voľného pohybu osôb farmaceutov, pretože mnohé členské štáty EÚ nemajú zavedený systém postgraduálneho vzdelávania formou atestácie z príslušného špecializovaného odboru tak, ako je to zavedené v Slovenskej republike.
Podľa príslušnej smernice o uznávaní odborných kvalifikácií možno vyžadovať od farmaceutov len diplom o skončení vysokoškolského štúdia v odbore farmácia a doplňujúcu odbornú prax. To je dĺžka, opakujem znovu, je ponechaná ako doteraz platná dĺžka odbornej praxe tri roky.
Milé dámy, vážení páni, iste nie tieto sú najdôležitejšie argumenty za alebo proti tomuto zákonu, ale preto som hovoril o týchto, lebo mám pocit, že niekedy aj odborníci skôr hľadajú argumenty nato, ako niečo neurobiť, ako by skôr hľadali argumenty nato, ako naše spoločné veci posunúť trošku dopredu.
Na druhej strane musím konštatovať, že keď globálne pozrieme na tieto zákony, tak je to pravda. Dúfam, že prax to potvrdí, že lieky, že budeme šetriť týmito zákonmi financie, verejné financie, tým pádom viac peňazí zostane v systéme. Na druhej strane aj pacient, aj pre pacienta sú prospešné tieto zákony kvôli tomu, že bude doplácať za lieky menej. A preto, lebo som o týchto veciach presvedčený, tento zákon podporím.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

8.9.2011 o 16:21 hod.

MUDr.

Tibor Bastrnák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:26

Mária Sabolová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Stále mi nefunguje nejako to moje zariadenie, tak potom. Chcela by som len krátko zareagovať.
Pán poslanec, hovorili ste, samozrejme, vlastník lekárne musí mať lekárnika, kvalifikovaného farmaceuta, ale výhrada lekárnickej obce nebola. Bola aj k dĺžke a žiada päť rokov ako bola predtým, ako sa to skrátilo na tri roky, ale skôr je výhrada mať tri roky odbornej praxe, všeobecne odbornej praxe, kdekoľvek ten lekárnik pracuje, aby bol potom odborným garantom v lekárni, kde je nelekárnik majiteľom, je odvážne.
Ich návrh bol, a to ste všetci na výbore pre zdravotníctvo videli, keby sme odmysleli päť rokov, ale aby bola prax najmenej, teraz upravím, tri roky vo verejnej lekárni alebo v nemocničnej lekárni, čiže má odbornú prax v lekárni a potom je určite aj po troch rokoch kvalifikovaný odborný garant, ak nemá, ktorí si urobia aj špecializačné štúdium v odbore lekárenstvo, a to vlastne je možné získať až po troch rokoch odbornej praxe.
Čiže aby sme boli na jasnom. Ich požiadavky boli dobré, primerané, ničím nevyvažujúce alebo neporušujúce nejaké smernice. Ale mať prax v lekárni je rozdiel, ako mať lekárnika, ktorý skončí farmaceutickú fakultu, aby niekde praxoval, odbornú prax môže mať kdekoľvek a potom byť odborným garantom, poviem, trošku odvážne. Takže to by som chcela dať na pravú mieru. A pripomienka bola k tomu náhradnému a odbornému, aby bolo v správnom konaní vydané rozhodnutie o odbornom garantovi aj druhýkrát, ak prvý zomrie alebo odíde.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.9.2011 o 16:26 hod.

Ing.

Mária Sabolová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:28

Juraj Blanár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený poslanec Bastrnák, dovoľte, aby som zacitoval zopár viet zo zákonov v okolitých krajinách a podporil vaše obavy. Maďarský parlament napríklad prijal zákon taký, že v lekárňach má byť zabezpečené len nepretržité väčšinové vlastníctvo lekárnikov. Žiadnych finančných skupín, žiadnych investorov, ktorí by nemali s lekárnictvom nič spoločné. V Poľsku napríklad platí zákon o úhrade liekov a potravín pre zvláštnu výživu a zdravotnícke pomôcky, ktorý zavádza pevné ceny a marže. Nedodržaním tohto opatrenia môže hroziť až väzenie. V Českej republike je zasa zákon, ktorý zakazuje poskytovanie bonusov a zliav. No a príkladom civilizovaných krajín je napríklad Nemecko, kde Vyšší súd v Mníchove rozhodol, že cenová regulácia má v solidárnom systéme zaručiť výdaj liekov za jednotné ceny.
U nás ideme robiť obchodné reťazce s pochybným dávaním licencií pre lekárne. No a môžeme možno povedať rovno, že by bolo dobré predaj liekov presunúť do obchodných reťazcov, ktoré už existujú. Všetko sa to zjednoduší. Nuž ale obávam sa, že aj to by ste zrušili, lebo už ste zrušili aj zákon, ktorý ochraňoval dodávateľov pri obchodných reťazcoch. Čiže toto je prístup ku liekovej politike súčasného vedenia súčasnej vlády.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.9.2011 o 16:28 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:30

Tibor Bastrnák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani poslankyňa, ja si myslím, že sme nehovorili, vlastne hovorili sme o tom istom a nespochybnil som to, že, samozrejme, tie tri roky praxe musia byť v tých určitých oboroch lekárnictva. Hej, takže ako ja si myslím, že, samozrejme, lekárnik, keď urobí školu, potom nemôže mať prax, neviem, niekde inde v potravinách, alebo nie. Nie, bude musieť mať takisto prax ako v tomto odbore. To je jedna vec.
Druhá vec, pán poslanec Blanár, už predtým som vystúpil s faktickou poznámkou, kde som reagoval na vášho poslanca, ako poslanca zo SMER-u. Bohužiaľ, či chceme, alebo nechceme, reťazce už sú tu na Slovensku. To, či sa páči nám, alebo nie, o tom teraz nerozhodujeme. Reťazce sú tu, len teraz je iná otázka. Buď dáme hlavu do piesku a povieme, že reťazce nie sú tu, pritom sú, vieme dobre. Alebo otázka je taká, že v poriadku, keď sú tu, tak poďme, môžete e pôsobiť, ale na druhej strane ministerstvo a rôzne dotknuté orgány aj podľa tohto zákona budú vás kontrolovať. Takže to je dosť veľký rozdiel a myslím si, že toto je podstatná otázka. Nie to, čo je, či budú, alebo nebudú reťazce. Bohužiaľ, či sa vám páči alebo nie. Mne sa to nepáči vôbec, ale reťazce už sú tu na Slovensku.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.9.2011 o 16:30 hod.

MUDr.

Tibor Bastrnák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:31

Ivan Uhliarik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážení páni poslanci, vážené pani poslankyne, vážený pán predsedajúci, zaznelo tu množstvo pripomienok. Tento zákon naozaj sa vytváral niekoľko mesiacov. Pre tento zákon neváhalo sedem veľvyslancov západných, alebo teda európskych krajín napísať pani premiérke nótu. Videli sme v slovenskej politike alebo v ovplyvňovaní slovenskej politiky naozaj veľmi neštandardné nástroje typu platených inzercií a podobne.
Páni poslanci, nebudem sa vyjadrovať k jednotlivým bodom zákona, pretože už tu naozaj zaznelo sprava, zľava množstvo argumentov, protiargumentov. Ale chcem povedať, naozaj o čom tento zákon je. Tento zákon je novelou zákona z roku 1998. Trinásť rokov na Slovensku, za týchto trinásť rokov sa udialo množstvo zmien v liekovej politike, ktoré zásadným spôsobom zmenili aj pohľad vôbec na spotrebu liekov, zmenili pohľad na narábanie s liekmi. Začali tu fungovať rôzne systémy po vstupe do Európskej únie, rôzne praktiky, ktoré v roku 1998, naozaj nikto o ktorých ani nechyroval. Napríklad predaj falošných liekov, ktoré ohrozujú životy a zdravie našich pacientov. Napríklad predaj internetových, teda internetový predaj liekov, voľný predaj liekov cez hranice a podobne.
Preto tento zákon, a to tu ešte nebolo zaznené a naozaj chcem sa tohto dotknúť, je hlavne o tom, že je a obsahuje zvýšenú bezpečnosť pre pacienta, pre jeho život a pre jeho zdravie. Ďalej hovorí o tom, že ľudia môžu platiť za lieky menej, či už na doplatkoch v podobe možných zliav, alebo v podobe najlacnejšej generickej alternatívy bez zníženia jej kvality. A ich náklady na lieky nerastú a ich finančná situácia sa môže tým pádom zlepšiť, prípadne nezhoršovať.
Hovorí aj o tom, ako zlepšiť podnikateľské prostredie práve lekárnikom. Práve aj bežným lekárnikom, ktorých napríklad postihne nepriaznivá situácia a stratia odborného zástupcu, prípadne stane sa niečo iné, zlepšujeme a zvýhodňujeme administratívnu náročnosť pri procese vybavovania žiadostí pre lekáreň, spresňujeme a sprísňujeme pojem náhradný odborný zástupca.
Tento zákon ale umožňuje nielen šetriť peniaze pacientov, ale peniaze štátu. Umožňuje a zavádza významné protikorupčné opatrenia, ktoré doteraz žiadny zákon nijako, nijakým spôsobom neobmedzoval. Farmaceutické firmy za tých dvadsať rokov existencie slovenského štátu skutočne rozbehli veľmi lukratívny biznis, ktorý je, len za posledné štyri roky narástol o takmer 400 mil. eur. My sme dnes hovorili o tom, že dlhy nemocníc, alebo teda oddlženie je vo výške zhruba, alebo je potrebné zhruba vo výške 420 mil. eur. Tam sú tie peniaze. A keď toto obmedzíme a keď tu peniaze ušetríme, môžeme využiť peniaze na lepšie nemocnice, platy zdravotníkov, lekárov a sestier a pre lepšiu zdravotnú starostlivosť pre pacientov.
Preto tento zákon zásadným spôsobom obmedzuje marketingové aktivity farmaceutických firiem a na základe tohto zákona, práve niektoré európske krajiny, ako Česká republika, si tento zákon zobrali ako vzor. Proti týmto zákonom obrovskej liekovej reformy bol obrovský tlak, ako som povedal, či už farma firiem alebo aj lekárnikov. A nechcem sa k tomu nejako hlbšie vyjadrovať, ale dovoľte mi, takú úvahu, ktorá mi napadla včera.
Často z úst niektorých predstaviteľov lekárnikov počúvame o tom, že lekáreň je hlavne poslanie a zdravotnícke zariadenie. Absolútne to nespochybňujem, pretože sám som zdravotník, sám som lekár, a naozaj je to určité poslanie a je to poslanie a nie je to iba podnikanie. Ale predstavme si teda povolanie lekárnika naozaj ako čisté poslanie a zrušme úplne marže na lieky a urobme kapitáciu presne tak, ako má kapitáciu všeobecný lekár. To znamená, na základe počtu pacientov, ktorý má v rajóne, urobme to isté pri lekárni na základe počtu pacientov, ktorí do danej lekárne vojdú, a absolútne nezávisí na tom, ktorý liek a za akú cenu danému pacientovi by vydali, pretože, samozrejme ide hlavne o odborné doporučenie. Samozrejme, potom, ale by asi bolo množstvo presvedčovaní verejnosti o tom, že to nie je poslanie, ale podnikanie ako každé iné, ktoré v sebe má určité riziko a ktoré naozaj je sčasti a zo zásady podnikaním. Keďže je to teda podnikanie, a síce podnikanie špecifické, ale je, patria k tomu aj štandardné podnikateľské nástroje a my chceme ako regulátor, aby tieto nástroje boli transparentné, regulovateľné a kontrolovateľné. V tomto zákone, vážení páni poslanci, je niekoľko stupňov kontroly práve na tieto zľavy na lieky.
Záverom mi dovoľte, vážení páni poslanci, samozrejme, vás požiadať o podporu tohto zákona, pretože zdravotníctvo v súčasnosti má naozaj veľa problémov a bolo by dobré, keby sa nám podarilo spoločne relatívne veľký problém slovenského zdravotníctva, a to drahé lieky, vyriešiť. Zákon je napísaný pre ľudí, pre pacientov. Nie je pre lobistické záujmy organizácií, ktoré v zdravotníctve podnikajú, či nejakým spôsobom neovplyvňuje alebo neuprednostňuje niektoré záujmy lobistických skupín. Ich odpor k zákonu je pochopiteľný, pretože im môže znížiť zisky. Nečudujem sa preto, že všetky skupiny sa všemožne snažili zabrániť tomu, a snažia, aby zákon vstúpil do platnosti, ale my a vy nastavujete pravidlá hry. Tým regulátorom, ktorý rozhodne, či budú ľudia ďalej platiť za lieky viac, desiatky miliónov eur viac, tým regulátorom, ktorý rozhodne, že každoročne narastajúci trh liekov a trh na Slovensku s liekmi sa podarí nejakým spôsobom stabilizovať a ušetrené peniaze späť investovať do zdravotníctva. Tak skutočne vy ste ten regulátor, ktorý toto môže zmeniť a zlepšiť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

8.9.2011 o 16:31 hod.

MUDr.

Ivan Uhliarik

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video