22. schôdza

6.9.2011 - 14.9.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

13.9.2011 o 11:17 hod.

Mgr.

Bibiána Obrimčáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 11:17

Bibiána Obrimčáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi veľmi stručne vystúpiť k poslaneckému návrhu novely zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.
Táto malá a krátka novela zákona na prvý pohľad vyzerá veľmi jednoducho a bezproblémovo. Po konzultácii o jej dopade v praxi so zástupcami cirkví na Slovensku si treba uvedomiť, že jej dopad je smerovaný na všetky vysoké školy s teologickým programom... (Prerušenie vystúpenie predsedajúcim.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.9.2011 o 11:17 hod.

Mgr.

Bibiána Obrimčáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:17

Bibiána Obrimčáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
... s teologickým programom vzdelávania a je ju potrebné vyriešiť tak, aby ani jeden študijný program tohto vysokoškolského vzdelávania nebol diskriminovaný.
V prípade novelizácie zákona v znení, ako je to navrhnuté, je riešená iba problematika udeľovania titulu PhD. Táto úprava ale nie je v komplexnom riešení danej a v praxi existujúcej problematiky dostačujúca, nakoľko absolventom doktorandského študijného programu katolíckej teológie by nebolo možné konať v budúcnosti rigorózne konanie a získať tak titul ThDr., nakoľko v návrhu táto dôležitá skutočnosť nie je zakomponovaná. V návrhu sa rieši iba udeľovanie už spomínaného titulu PhD. prostredníctvom druhej časti vety § 54 ods. 16.
Predkladatelia tejto novely zabudli na ustanovenie § 53 ods. 8 písm. f), ktoré ak nebude v navrhovanej novelizácii upravené, v budúcnosti sa absolventom katolíckej teológie neumožní vykonať rigorózne konanie, ako je to však možné v súčasnosti absolventom iných teologických programov, napríklad pravoslávnej alebo evanjelickej teológie.
Z uvedeného dôvodu považujem tento návrh novely zákona za nekompletný a rovnocenne neriešiaci všetky teologické programy. Z uvedených dôvodov tento poslanecký návrh zákona, ak prejde do druhého čítania, budem sa snažiť doplniť o uvedenú skutočnosť.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.9.2011 o 11:17 hod.

Mgr.

Bibiána Obrimčáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:20

Martin Fronc
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani kolegyňa, som rád, že ste si to všimli, treba povedať, že v 2007 tá novela urobila tento problém a že dovtedy aj udeľovanie titulov na základe tzv. malého doktorátu bolo možné získať ThDr.
Ja vítam vašu iniciatívu, a pokiaľ sa tuná zhodneme, som pripravený ako takúto zmenu urobiť, len musí byť urobená ako v zhode. Cítil som, že tu by mohli nastať problémy. Preto sme to do návrhu nedali, ale celkom iste myslím si, že v tomto ak je všeobecný súhlas poslancov Národnej rady koalície aj opozície, sa dohodneme.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.9.2011 o 11:20 hod.

doc. Mgr. PhD.

Martin Fronc

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:21

Jana Laššáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som ťa, pani poslankyňa, len chcela doplniť, a to o jednu vec, že pokiaľ si spomínam, skoro na každej schôdzi rokujeme o novele vysokoškolského zákona. Ja si myslím, že to vôbec nie je dobrý signál a zvlášť tieto novely, či už školských zákonov, alebo vysokoškolského zákona, predkladajú poslanci Národnej rady, a to absolútne nesvedčí o nejakej profesionalite a o stabilite právneho poriadku.
Predsa vysokoškolský zákon je vysokoškolský kódex a nemyslím si, že je dobré, keď každú chvíľu do neho vstupujeme čiastkovými novelami. Treba sa naozaj zamyslieť a spraviť nejakú ucelenú koncepčnú novelu a nie takými čiastočnými novelami, keď zistíme, že je nejaký problém, to snažíme sa riešiť a odstraňovať. Sme právny štát a stabilita právneho poriadku by nám mala ležať na srdci.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.9.2011 o 11:21 hod.

JUDr.

Jana Laššáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 11:23

Martin Fronc
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja súhlasím s vami, pani kolegyňa, že nie je dobré, keď často novelizujeme, len jednoducho sú veci, ktoré sú urgentné a treba ich riešiť, pretože uplynie dlhá doba a odvtedy uplynulo pomaly tri a pol roka, od roku 2007.
A ja to tu poviem veľmi otvorene, však viete dobre, že sa chystá veľká novela vysokoškolského zákona, ale vieme aj dobre, že každá takáto novela vyvoláva pomerne dlhý proces, pokiaľ sa schváli, a myslím si, že toto je vec, ktorá je potrebná, aby sme ju urgentne riešili, a jednoducho by mohla byť bezproblémová.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

13.9.2011 o 11:23 hod.

doc. Mgr. PhD.

Martin Fronc

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:43

Pavol Paška
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolím si navrhnúť, aby sme hlasovali o tom, že prijmeme uznesenie o zmene zákona o rokovacom poriadku tak, že rokovací poriadok v preambule povie, táto koalícia sa radí, radí, radí, radí, radí, ak náhodou vznikne čas, zvolá na niekoľko minút Národnú radu, aby sa potom znovu mohla radiť, radiť a radiť, a ak trošku zostane času, tak aj vládne.
Ja neviem, čo sa stále radíte? Včera ste sa celý deň radili, predtým ste sa radili, len sa radíte, len nevládnete.
Dámy a páni, ja vás požiadam v záujme ľudí na Slovensku, už nerobte cirkus a vládnite! (Smiech v sále a potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13.9.2011 o 11:43 hod.

Mgr.

Pavol Paška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:44

Milan Hort
Skontrolovaný text
Mám procedurálny návrh, aby sa v tejto sále - teraz tiež poruším rokovací poriadok - dávali procedurálne návrhy a nie svoje pocity a vnemy.
A pánu poslancovi Paškovi chcem povedať, že lepšie sa je radiť, ako pri vládnych návrhoch utekať zo sály, pretože nie sme dohodnutí, a robiť hanbu tomuto parlamentu. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13.9.2011 o 11:44 hod.

Ing.

Milan Hort

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:44

Pavol Paška
Skontrolovaný text
Nie procedurálny, ja som podal procedurálny návrh, aby sme prijali uznesenie, ktorým zaviažeme Národnú radu prijať novelu zákona o rokovacom poriadku. Dajte o tom hlasovať. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13.9.2011 o 11:44 hod.

Mgr.

Pavol Paška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:59

Viliam Novotný
Skontrolovaný text
Vážený pán predseda, v rozprave boli podané dva procedurálne návrhy, nebol daný žiadny konkrétny pozmeňovací návrh, iba poslanec Novotný vyňal bod 77 na samostatné hlasovanie. Takže najprv budeme hlasovať o procedurálnych návrhoch tak, ako boli podané. Pani poslankyňa Gabániová podala procedurálny návrh vrátiť návrh zákona na dopracovanie.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.9.2011 o 11:59 hod.

MUDr.

Viliam Novotný

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:59

Viliam Novotný
 

Vystúpenie v rozprave

13.9.2011 o 11:59 hod.

MUDr.

Viliam Novotný

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video