58. schôdza

10.11.2015 - 15.12.2015
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

20.11.2015 o 10:50 hod.

Mgr. PhD.

Anton Martvoň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:48

Ľubomír Petrák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán kolega, nesúhlasím s vami, lebo dovolenka je pseudoargument. Lebo ak ste volený funkcionár, ak budete vykladať zákon týmto spôsobom, že nemáte právo na dovolenku, tak vám počas celého kalendárneho obdobia, 365 dní v roku, patrí odmena, ktorú máte schválenú. Bez ohľadu na to, či robíte, ste na dovolenke alebo ste niekde inde. Týmto spôsobom nikto nebude mať jedno euro zvýšených nákladov, nikto nebude mať žiadne zvýšené náklady, akurát sa vyrieši problém, že v niektorých samosprávach sa kolegovia možno správajú tým spôsobom, že nerozlišujú medzi osobným časom alebo časom stráveným na výkon funkcie a časom, ktorý strávia na výkon verejnej, teda pre vlastné blaho, a jednoducho sa zavedie do tohto poriadok. Bude povedané, v týchto dňoch starosta vykonáva funkciu starostu a má sedieť na obecnom úrade. V týchto dňoch starosta je na dovolenke, to znamená, občania, nesťažujte sa, že vám nebol dvadsaťštyri hodín denne k dispozícii. To je celá logika tohto návrhu. A hovorím, nemá to žiadne zvýšené nároky na rozpočty obcí a miest, len znovu dáva nejaký, systematickosť a nejaký prehľad.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.11.2015 o 10:48 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:50

Anton Martvoň
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dovoľte, aby som iba v krátkosti zdôvodnil náš návrh zákona, ktorý je nasmerovaný proti pretáčaniu kilometrov na tachometroch alebo teda na odometroch motorových vozidiel, zároveň je proti montovaniu antiradarov a majákov a samozrejme cez pozmeňujúci návrh, ktorý sme dali v ústavnoprávnom výbore a ktorý sme konzultovali aj, samozrejme, potom na výbore pre hospodárstvo, sme to rozšírili aj o zákaz predaja motorových vozidiel s pretočenými kilometrami v autobazároch podnikateľmi, fyzickými osobami-podnikateľmi.
V úvode chcem povedať, že na Slovensku sú to desiatky tisíc, ak nie už niekoľko stoviek tisíc áut, ktoré chodia a sú na trhu s pretočenými kilometrami, čím je, samozrejme, ohrozovaná bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách a sú klamaní spotrebitelia ako takí, ktorí v domnení, že si kupujú auto, povedzme, iba s 50-tisíc kilometrami, sú oklamaní, a to auto je vo veľmi zlom stave kvôli tomu, že bolo pretočené o 100-tisíc kilometrov.
Predmetný pozmeňujúci návrh, ktorým sme doplnili po odbornej diskusii, či už na Slovenskej obchodnej inšpekcii, ministerstve vnútra, ministerstve dopravy, taktiež na úseku ministerstva hospodárstva, po rozhovore a diskusii s pánom poslancom Zajacom z opozície, ale aj s odborníkmi z praxe, sme teda v ústavnoprávnom výbore doplnili cez pozmeňujúci návrh do nášho návrhu zákona aj to, kto bude oprávnený subjekt na pretočenie alebo nastavenie kilometrov do pôvodného stavu alebo približne pôvodne zistiteľného stavu, kde sme to zverili výrobcovi, zástupcovi výrobcu alebo autorizovanému servisu. Zároveň sme upresnili to oprávnenie Slovenskej obchodnej inšpekcie, kde Slovenská obchodná inšpekcia bude môcť dať pokutu od 3- do 50-tisíc eur za, teda pre osobu, ktorá pretáča kilometre. Zároveň sme doplnili zákaz predávania takýchto motorových áut s pretočenými kilometrami v autobazároch a podnikateľmi, čo znamená, že Slovenská obchodná inšpekcia v prípade, že autobazár bude predávať motorové vozidlá s pretočenými odometrami, alebo teda kilometrami na odometroch, bude môcť uložiť pokutu od 3- do 50-tisíc eur. Pri opakovanom zistení to bude až do dvojnásobku a sa zároveň, pokiaľ sa to bude opakovať neustále, že pôjde o chronického porušovateľa zákona zo strany autobazáru, tak bude môcť dať Slovenská obchodná inšpekcia podnet na živnostenský úrad na odobratie živnostenského oprávnenia takémuto autobazáru, ktorý v podstate klame spotrebiteľa a našich občanov.
V podstate zároveň sme doplnili, že Slovenská technická kontrola každú neoprávnenú manipuláciu, ktorú zistí, zaznamená do centrálneho informačného systému technickej kontroly. Taktiež sme zakotvili, že každá právnická osoba, ktorá teda zistí, že došlo k neoprávnenému pretočeniu kilometrov, či to už bude pri dovoze, stanica kontroly originality alebo to bude autorizovaný servis, alebo iný servis, bude mať povinnosť to oznámiť Slovenskej obchodnej inšpekcii, ktorá bude potom samozrejme môcť začať konanie na ochranu spotrebiteľa, našich občanov. V prípade, že tak neurobí tá právnická osoba, tak bude môcť uložiť takej právnickej osobe SOI-ka pokutu do 300 euro.
Taktiež v podstate sme do predmetného zákona doplnili alebo zapracovali všetky pripomienky, ktoré nám dala aj Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky. Toľko z mojej strany, v krátkosti.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

20.11.2015 o 10:50 hod.

Mgr. PhD.

Anton Martvoň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

10:54

Michal Bagačka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Dámy a páni, podávam spoločnú správu výborov Národnej rady Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Otta Brixiho a Antona Martvoňa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1748), v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením zo 7. októbra 2015 č. 2055 pridelila predmetný návrh zákona týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 711 z 3. novembra 2015 a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti uznesením č. 513 z 5. novembra 2015. Z uznesení výborov Národnej rady pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o všetkých bodoch spoločnej správy spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach pod bodom III tejto správy odporúča Národnej rade návrh poslancov Národnej rady Otta Brixiho a Antona Martvoňa na vydanie zákona schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením č. 526 z 10. novembra 2015. Týmto uznesením ma výbor poveril predložiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

20.11.2015 o 10:54 hod.

Mgr.

Michal Bagačka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:54

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, za slovo. Dovoľte mi, aby som v zmysle § 35 ods. 6 rokovacieho poriadku Národnej rady ako člen vlády Slovenskej republiky vystúpil a tým opätovne otvoril rozpravu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 1728. Robím to na základe aj medializovaného vyhlásenia pána generálneho prokurátora.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.11.2015 o 10:54 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:16

Alojz Hlina
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia. Mohli ste mi dať ten procedurálny a mohli sme si v zásade toto ušetriť. Ale keďže ste sa tvárili, že ste nevideli, oko vidí, no ale nevadí.
Prosím vás pekne, tento zákon o prokuratúre, už tretíkrát, tretíkrát pre pamäť času a miesta vystupujem a hovorím zodpovedne pri plnom vedomí, zavádzate nový druh poslaneckej imunity. Prosím vás pekne, je korektné to aspoň tým ľuďom povedať. Je korektné poslancov o tom informovať. Prosím vás, keď je vás tu už toľko, tak vám to vysvetlím, že naozaj v § 13, ešte to má aj takú nešťastnú číslovku, zavádzate nový typ poslaneckej imunity. Niektorí z vás ju možno budú potrebovať.
Čiže naozaj, buďte spokojní, je tam. Je tam hradba, je tam bariéra, ktorá nedovolí šiahnuť, nedovolí šiahnuť na poslanca, poloboha, hociktorému prokurátorovi zo Svidníka. Prosím vás, to len citujem slová ministra spravodlivosti, nie Janka z Dolnej Lehoty, ministra spravodlivosti Tomáša Boreca, ktorý po prvom čítaní povedal, že: prosím vás, hádam si nemyslíte, že hociktorý prokurátor môže zadržať alebo dať žiadosť na zadržanie poslanca? A ja si myslím, môže. Hociktorý okresný prokurátor, aj zo Svidníka, môže dať návrh na zadržanie poslanca, môže dať návrh na vzatie do väzby. Doteraz mohol. Prijatím tohto zákona nebude môcť. Bude to môcť urobiť len generálny prokurátor.
Čiže, vážení, obchádzajte si generálneho prokurátora. Obchádzajte si generálneho. Keď bude mať narodeniny, pošlite mu kvety, pohľadnicu. Neviete, kedy ho budete potrebovať. Neviete, kedy sa vám taký generálny zíde. Lebo len generálny prokurátor bude môcť podať návrh na, návrh na vzatie. Ja nerozporujem, pán Susko, a buďte korektný, prosím vás, ja nerozporujem to, že sa nemení, že ako to prebieha, to schvaľovanie. Ale hovorím o procesnej záležitosti, že kto ten návrh dá. A dať ho môže len generálny prokurátor. Čiže ten okresný prokurátor zo Svidníka si sakramentsky dobre rozmyslí, keby náhodou zadokumentoval nejakú činnosť nejakého poslanca, že ako vypracuje ten návrh, keď vie, že ide ku generálnemu. A generálny môže vrátiť návrh naspäť, môže ho posúdiť ako nedôvodný, môže s ním urobiť, asi podľa zákona, čo uzná za vhodné a skôr, ako ho pošle sem.
Však, však, pán Susko? To nerozporujete, však? Môže to vyhodnotiť. Prosím vás, pri nejakých jednoduchých trestných činoch asi nebude problém. Ale pri trestných činoch, u ktorých by mohol byť uhol pohľadu, nejaké ekonomické, tak bude mimoriadne dôležité posúdenie generálneho prokurátora, či ten návrh, ktorý mu poslal nejaký okresný prokurátor, je naozaj dostatočný, či je zodpovedný, či vykonal všetky úkony, či nevykonal všetky úkony. A "gé-pe" povie, dám to teraz, dá to po voľbách, dám to pred voľbami, dám to na Fera alebo nedám to. Prosím vás pekne, my čakáme na Cattaniho, my čakáme na jedného hrdinského prokurátora, na hrdinského vyšetrovateľa niekde z okresu, ono to tak zvykne byť, ktorý vypracuje jeden poriadny návrh. A vyzerá, že už by sa aj možno našiel, zľakli ste sa. Zľakli ste sa a vopchali ste do § 13 ustanovenie, ktoré tam nemá čo robiť.
Prosím vás, pán Susko, ako spravodajca by ste tomu mali rozumieť. Povedzte mi jedinú, jeden jediný dôvod, jeden jediný mi stačí. Prečo je potrebné, keď doteraz príslušný orgán, to znamená, aj hociktorý okresný prokurátor mohol dať, prečo teraz to môže urobiť len generálny? Prečo len generálny to teraz môže urobiť? Prosím vás, tu rozporujeme, že Generálna prokuratúra je monokratická inštancia, že proste je to stalinského typu. A čo robíte teraz? Však to posilňujete, to je, už ani neviem, jak sa volal ten KGB, ešte horšie, už asi horšie od Stalina nemôže byť. Proste nerozumiem, práve naopak, posilňujete.
Korektne, vážení poslanci, zavádza sa nový druh poslaneckej imunity. Hradba medzi žiadosťou o vydanie, tam to všetko zostáva, ale musí to ísť cez "gé-pe". Ak ste, pud sebazáchovy máte vyvinutý, niektorí, fantasticky, prosím vás, to tu vnímam. Jak je pred voľbami, vidím tu bledosť tvárí. Vidím ten váš pud sebazáchovy, jak viete, čo treba a kedy treba. Prosím vás, teraz v rámci pudu sebazáchovy vám odporúčam, obchádzajte si generálneho. Obchádzajte si. Poloboha. Tu bude už ďalší. To je ten, ktorý vás má v rukách. Ten, ktorý nás má v rukách. Ten, ktorý môže rozhodnúť, či dá návrh na zadržanie. Ten, ktorý dá, môže rozhodnúť, či návrh na vzatie do väzby. Potom samozrejme bude rozhodovať o tom Národná rada, ale niekto ten návrh sem musí poslať. Doteraz to mohol poslať príslušný orgán, to znamená, aj možno nejaký hrdinský prokurátor. Odteraz nie. Odteraz len generálny prokurátor.
Veľká sláva bola, veľká. Jaká to bola veľká sláva, keď sme rušili poslaneckú imunitu. Tak ma teraz trošku mrzí, že vám a čo vám to všetkým tu nejako vyhovuje? Alebo čo máte, jako sa na to pozeráte? Ja sa toho nebojím, vážení. Ja sa nebojím toho ani trošku. Nebojím sa toho ani trošku. A to, že zavádzate ďalšiu hradbu, proste len robíte v úplnom protismere proti tomu, čo sa deklaruje.
Vážení občania, skončím, dnešným hlasovaním zákona o prokuratúre a schválením § 13, mimochodom, je tam pozmeňovací návrh pani Žitňanskej, ktorá vypúšťa tie odseky, kľudne môžete zahlasovať za poslanecký návrh pani Žitňanskej a bude to v poriadku. Ak nezahlasujete za poslanecký návrh pani Žitňanskej, tak ste zaviedli a, prosím vás, to hovorte, je pred voľbami, hovorte ľuďom poctivo. Aj vám, neviem, skade ste, ľudia, by ste neverili, znova sú tam, kde boli. Znova chcú mať poslaneckú imunitu. Znova chcú mať poslaneckú imunitu. Vybavili to a tak obrazne cez Košice, cez generálneho. Dnešným hlasovaním, schválením § 13 sa zavádza nanovo nový typ poslaneckej imunity.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.11.2015 o 11:16 hod.

Alojz Hlina

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:23

Martin Chren
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. No, je to do veľkej miery pravda, pán kolega, čo ste povedali. Vládnej strane a poslancom sa podarila jedna taká veľká vec. Tá taktika sa volá, že hromozvod. To je, že dáme do zákona niečo, na čo sa všetci vrhnú, čo budú kritizovať, potom to na poslednú chvíľu stiahneme preč a prejdú v zákone úplne iné veci, ktoré sú oveľa zásadnejšie, ale o nich sa nedebatuje. V tomto prípade to boli dôchodky sudcov a prokurátorov a sú tu skryté v tomto zákone oveľa zásadnejšie a oveľa nebezpečnejšie veci. A mne je ľúto, že aj mnohí kolegovia, aj z opozície, možno nie úplne dostatočne na ne upozorňovali. Jedna je tá, o ktorej hovoríte vy.
Ďalšia vec alebo ďalšie dve veci, ja mám tiež pozmeňujúci návrh na samostatné hlasovanie vyčlenené body 3 a 7. Jeden sa týka toho, že generálny prokurátor je absolútne nepostihnuteľný, pretože návrh na začatie disciplinárneho stíhania môže podať len sám na seba, inak ho nikto nemôže disciplinárne stíhať. To znamená, je to nedotknuteľný feudál podľa tohto návrhu zákona. A druhý návrh sa týka toho, že generálny prokurátor môže svojvoľne preradiť ktoréhokoľvek iného prokurátora na nižšiu prokuratúru, čo Benátska komisia, ku ktorej sa odvoláva aj SMER vo svojom programovom vyhlásení vlády, hovorí, že to je spôsob nátlaku a teroru na prokurátorov. Ak tieto dva body prejdú, spolu s tým, o ktorom ste hovorili vy, pán kolega, tak sa taktika hromozvodu absolútne podarila. Pretože sme nastúpili cestu k harabinizácii Generálnej prokuratúry, urobili sme z generálneho prokurátora, bez ohľadu na to, kto tam sedí, absolútneho feudála, ktorý môže robiť úplne čokoľvek a je nepostihnuteľný. A to celé sa podarilo vďaka tomu, najmä vďaka tomu, že to prekryla debata o 170-eurovom zvyšovaní dôchodkov prokurátorov. Čiže potvrdzujem vaše slová.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.11.2015 o 11:23 hod.

Ing.

Martin Chren

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:25

Daniel Lipšic
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Jedna reakcia k pánovi poslancovi Hlinovi. Ten návrh, ktorý sa týka predkladania návrhov do parlamentu generálnym prokurátorom, ja som to už spomínal, minister to nevedel vysvetliť, je nielenže vecne zlý, on je v rozpore s Trestným poriadkom. Ja som tu citoval § 231 Trestného poriadku, podľa ktorého vo výlučnej kompetencii akéhokoľvek prokurátora je, a ja vám to znovu odcitujem, aby to bolo zrejmé, vyžiadať súhlas na trestné stíhanie alebo na podanie návrhu na vzatie do väzby osoby, v ktorej prípade je na takýto úkon potrebný súhlas Národnej rady. A argument, že veď aj generálny prokurátor je prokurátor, je v princípe idiotský. Poviem prečo. Tam, kde Trestný poriadok zveruje nejakú kompetenciu priamo generálnemu prokurátorovi, ako je to pri mimoriadnych opravných prostriedkoch, pri zrušovaní právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní či dovolaní, sa výslovne uvádza, že to je kompetencia generálneho prokurátora. Tu sa uvádza, že to je kompetencia ktoréhokoľvek prokurátora, ktorý vykonáva dozor v danej veci.
Čiže vy týmto, aj keď vám to je asi úplne šumafuk v zásade, idete do rozporu s Trestným poriadkom, čo len dokazuje absolútnu, proste, bezútešnosť, bezmocnosť legislatívy, proste chaos, neprehľadnosť. Lebo ak by ste aspoň trošku o tom uvažovali, tak aspoň vyjmete v Trestnom poriadku tú kompetenciu a dáte ju do kompetencie generálneho prokurátora. Teraz budú v konflikte dva zákony. Vy týmto nepriamo novelizujete, čo je blbosť absolútna, kódex trestný, Trestný poriadok a je vám to absolútne lautr jedno. A nemáte ani jeden argument, lebo však kde by ste ho nabrali, na to, že k takejto zmene prichádza.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.11.2015 o 11:25 hod.

JUDr. LL.M.

Daniel Lipšic

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:27

Anton Martvoň
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Hlina, v prvom rade, keď ste vystúpili, ste mali spomenúť, že ste v konflikte záujmov, nakoľko posledný poslanec Národnej rady, ktorý bol zadržaný, ste boli vy. To je po prvé.
Po druhé. Pán poslanec Hlina, vy ste si ani nevšimli, že poslanec je viac ako nejaký policajt, o ktorom rozhoduje špeciálny prokurátor. Čiže o poslancoch má rozhodovať obyčajný prokurátor, o vzatí do väzby, a o policajtoch, samozrejme, špeciálny. To vám nevadí. Ale, pán Hlina, ten, kto sa tu bojí, ste vy. Lebo pokiaľ prichádzajú z okresných prokuratúr také, poviem to, ako rozhodnutia, ako ste, keď ste napadli vy mňa, že útok na verejného činiteľa môže spáchať iba neverejný činiteľ, čo je zjavne dôkazom, že chápadlá vašej rodiny sú na okresných prokurátoroch a na okresnej prokuratúre, tak je jasné, že sa bojíte, že to bude na Generálnej prokuratúre, lebo tam nemáte dosah, pán Hlina. A to je najlepšie. Generálny prokurátor je volený Národnou radou. A kto má lepšiu legitimitu zatýkať alebo dávať zatýkať poslancov ako generálny prokurátor?
Čiže, pán Hlina, ste v konflikte záujmov. Bojíte sa, že nebudete mať dosah na prokurátorov, ktorí budú rozhodovať o vás, keď budete vy páchať trestnú činnosť. A, samozrejme, vám to plne vyhovuje, to, že jednoducho nás obviníte, že zavádzame nejakú poslaneckú imunitu. Nie, vy sa bojíte, že vy prídete o vašu imunitu, ktorú máte skrz vaše kontakty a kontakty vášho svokra tu v Bratislave.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.11.2015 o 11:27 hod.

Mgr. PhD.

Anton Martvoň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:29

Boris Susko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Pán poslanec Hlina, je to obyčajné zavádzanie, čo hovoríte, že my ideme zaviesť nejakú poslaneckú imunitu. To vôbec nie je pravda. Podľa tohto ustanovenia jediné čo je, sa nastavuje komunikačný kanál smerom z prokuratúry k Národnej rade. Ešte raz prečítam to ustanovenie, aby sme vedeli, o čom hovoríme. "Generálny prokurátor oznamuje predsedovi Národnej rady a predsedovi Mandátového a imunitného výboru Národnej rady, že poslanec Národnej rady bol pristihnutý a bol pristihnutý a zadržaný pri trestnom čine a žiada o vydanie súhlasu na jeho zadržanie." Čiže on už bol zadržaný a tým pádom generálny prokurátor musí to oznámenie Národnej rade, ktorá rozhoduje, o zadržaní dať. Takže žiadne zavádzanie poslaneckej imunity tu nie je.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.11.2015 o 11:29 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:30

Štefan Kuffa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja mám taký iný názor tuná na to. Ja som to už aj odprezentoval, aj to poviem znova. Minule som nejak na to nereagoval, ale je tu plná rokovacia sála, tak, a stojím si za tými slovami. Poslanecká imunita nepatrí osobe, ale poslancovi Národnej rady. Ja si myslím, že táto Národná rada sa pomýlila, keď zrušila poslaneckú imunitu. To bola chyba a myslím si a verím, že raz táto Národná rada sa vráti späť k zavedeniu poslaneckej imunity a nebudú nás tu zachvacovať také hysterické záchvaty, ako sa to deje tuná.
Ale treba si uvedomiť jednu vec. Ty si poslancom Národnej rady nie preto, aby si túto pozíciu zneužíval, ale aby si bol chránený. A dneska tí poslanci Národnej rady majú byť chránení. Myslím si, že tak kopeme do pozície poslanca Národnej rady a tak dehonestujeme túto pozíciu, že to nemá obdoby. Táto téma sa hnusne spolitizuváva. (Potlesk.) Prepáčte mi to, že to takto hovorím. Ja nevystúpim v rozprave a ja som sám zvedavý, že čo ešte tuná aj odznie, aj v rámci pozmeňujúcich návrhov.
Na druhej strane generálny prokurátor má tieto kompetencie. Táto Národná rada ho tuná zvolila a či už si dal ten hlas alebo si nedal, ale vždycky Národná rada je tým vrcholným orgánom, ktorý rozhoduje aj o tak závažných záležitostiach, ako je aj voľba generálneho prokurátora.
Je mi to ľúto, na záver poviem, ešte raz to zopakujem, že táto Národná rada zrušila imunitu poslancom Národnej rady. Na druhej strane koľkokrát tu hovoríme o oligarchoch, kadejakých skupinách, a poslanec Národnej rady pomaly bude ten posledný a nebude chránený touto imunitou. Imunita chráni poslanca Národnej rady, nie osobu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.11.2015 o 11:30 hod.

PhDr.

Štefan Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video