14. schôdza

21.3.2017 - 7.4.2017
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.3.2017 o 15:40 hod.

RNDr.

Jozef Mihál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:40

Jozef Mihál
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne.
Ďakujem, pani kolegyňa poslankyňa, za váš príspevok. Plne s ním súhlasím, ako s každou jednou vetou. A vlastne ste mi aj ušetrili čas, ktorý môžem venovať vo svojom príspevku niečomu inému. Naozaj sa stotožňujem s tým, čo ste povedali. A verím, že tí, čo vás pozorne počúvali, dostali dobré argumenty, ak by niekto pochyboval o tomto návrhu, že je to skutočne dobrý návrh a treba ho podporiť.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.3.2017 o 15:40 hod.

RNDr.

Jozef Mihál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:40

Irén Sárközy
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne za vašu pripomienku. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.3.2017 o 15:40 hod.

Ing. JUDr.

Irén Sárközy

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:41

Erika Jurinová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, pán minister, kolegyne, kolegovia, tak aj v druhom čítaní by som sa rada vyjadrila k téme, ktorá bola tuná odprezentovaná, a to programový výber, ktorý sa týka v podstate II. piliera.
V prvom čítaní som možnože, začala som tým, začala som udržateľnosťou nášho dôchodkového systému. Zopakujem tie čísla, lebo pre mňa to boli také nepríjemné zistenia. Ak sa robil prieskum v 54 krajinách, tak Slovensko bolo na 36. priečke v udržateľnosti dôchodkového systému. Za nami, teda... Udržateľnejší dôchodkový systém ako my, udržateľnejší, teda lepší ako my, majú viaceré menej vyspelé krajiny Latinskej Ameriky, ale aj Bulharsko či Rumunsko. To ma dosť prekvapilo. Takže nachádzame sa v udržateľnosti celkovo dôchodkového piliera na 34. priečke z 54 krajín.
A potom ešte jedna štatistika. Ukázala by som vám aj graf, ale máme to zakázané. A druhá štatistika je udržateľnosť dôchodkového systému vybraných krajín strednej a východnej Európy. Tam je zoradených 14 krajín a Slovensko sa v tejto stupnici nachádza na 11. mieste. Tretie od konca. Za nami je Chorvátsko a Slovinsko. A ako prvé sa práve v týchto vybraných krajinách strednej a východnej Európy nachádza Litva, Estónsko, Češi sú napríklad na štvrtej priečke, Poliaci na piatej priečke. Takže pre mňa je to také opäť nepríjemné potvrdzujúce zistenie, ktoré sme všetci tušili, a teda o to viac nám to môže byť ľúto, že sa s tým stále nič nerobí.
Ale teraz máme na programe dňa novelu zákona, ktorá sa týka vyplácania anuít. A rovno poviem, tak ako v tom predchádzajúcom zákone, kde sme vyjadrili súhlas, rovnako aj so znením tejto novely zákona vyjadrujeme súhlas. A v prvom čítaní som vyjadrila dva také okruhy, ktoré by som bola rada, keby sa začali riešiť a podarili by sa vyriešiť, a to odloženie anuity, hej, na poberanie v budúcnosti a priamy vstup pre mladých do II. piliera alebo automatický vstup pre mladých do II. piliera.
Prvou vecou sa nebudem dnes zaoberať alebo teda môžem sa zaoberať len teoreticky, ale prakticky máme pripravený pozmeňujúci návrh práve k tomu automatickému vstupu, kde by som krátko chcela povedať, že ocenili by sme, keby sa pri takejto pozitívnej zmene, aká je dnes prezentovaná, ja viem, že pán Burian má na to iný názor, a môžeme a ja som vyslovila takú myšlienku, že možno by bolo ešte dobré počkať s tým programovým výberom rok, dva, ale tak o pár mesiacov sa to predsa len odloží účinnosť zákona pozmeňovákom pána Vážneho, takže aj to možno pomôže celému systému. Ale vo všeobecnosti súhlasím s myšlienkou, že možnože s takouto zmenou sa mohlo počkať, kým bude ten anuitný trh viac rozvinutý, ale každopádne zavedenie tohto princípu programového výberu má stanovenú hranicu priemerného dôchodku. Vítam, súhlasím a verím tomu, že to sporiteľom pomôže.
Nie som ochotná takisto, ako myslím, že to povedal, nie myslím, ale určite to povedala pani Sárközy v príspevku, že úlohou politikov nie je garantovať vysoké zisky poisťovniam, ale skôr občanom. A s tým sa stotožňujem, takže podporíme tento návrh.
A vrátim sa teraz k pozmeňovaciemu návrhu, ktorý by som vám chcela predniesť a súvisí s automatickým vstupom sporiteľov do II. piliera. Musíme si uvedomiť, že žijeme naozaj v dobe, kedy, ako som vám povedala, že tá udržateľnosť dôchodkového, nášho dôchodkového systému je veľmi otázna. Samozrejme, štát má... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Pán poslanec, Bugár, prosím vás...

Jurinová, Erika, poslankyňa NR SR
To je pán podpredseda Bugár! (Reakcie z pléna.)
Udržateľnosť dôchodkového systému je naozaj otázna, a preto si myslím, že každý má právo snažiť sa alebo každý občan by mal dostať automaticky právo zaradiť sa do systému, ktorý v budúcnosti mu môže byť prospešný. Som o tom presvedčená, že II. pilier bude prospešný pre každého jedného občana, ktorý sa zapojí. A už sme vyrástli z tých žabomyších vojen, či áno, či nie II. pilier, či je dobrý, či je zlý. Jednoducho berme to ako jasný fakt.
V I. pilieri boli určité zmeny urobené, ktoré na niekoľko rokov oddialili vážny problém, ale ten problém nás časom dobehne. Takže preto si myslím, že štát by sa mal oveľa viac zaoberať aj vzdelávaním ľudí v oblasti práve svojich dôchodkových... čoho? ... dôchodkových nárokov v budúcnosti, vzhľadom k tomu, že doteraz som mala pocit, že Sociálna poisťovňa robila viac antikampaň ako osvetovú činnosť ohľadom dôchodkového systému.
Myslím si, že spôsob, ktorý, alebo princíp, ktorý zaviedol do anuitnej novely vtedy minister Mihál, bol veľmi dobre nastavený, správne, pretože na jednej strane síce bol automatický, existoval automatický vstup sporiteľov do II. piliera. Na druhej strane každý jeden mal možnosť nevôľu s bytím v II. pilieri prejaviť tým, že ten, tú nevôľu vyjadrí jasným svojím podpisom, že nechce byť súčasťou II. piliera. Takže žiadna diskriminácia v tomto nenastávala. Ale faktom je, že tí mladí ľudia oveľa menej myslia na svoju budúcnosť v mladom veku ako potom, keď už prichádza alebo ako sa približuje dôchodkový vek. Alebo kým človek dozrie možno k určitým hodnotám, tak speje k tomu ťažšia cesta a fakt mi je ľúto, že tá Sociálna poisťovňa im k tomu nejakým spôsobom nepomôže. Preto možno by som aj navrhovala, aby Sociálna poisťovňa mala povinnosť v budúcnosti robiť naozaj osvetovú činnosť v tejto oblasti, vzdelávaciu činnosť a nie antikampaň voči ľuďom, ktorí sú v II. pilieri.
Dovoľte mi teda predniesť pozmeňovací a doplňujúci návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Eriky Jurinovej, Anny Verešovej, Soni Gaborčákovej a Silvie Shahzad k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 346). Ešte teda doplním jednu myšlienku. Takisto ako sa zdá, že proste ide o automatický vstup sporiteľov, predstavovala som si, že ten pozmeňovací návrh bude oveľa jednoduchší, no, bohužiaľ, odvtedy prešlo niekoľko noviel. Veľakrát bol už odvtedy, ako pán Mihál tento princíp do zákona odviedol alebo priniesol, takže vzhľadom na všetky zmeny, ktoré boli uskutočnené, sa aj ten pozmeňovací návrh natiahol, hej? Museli sme nanovo zadefinovať niektoré pojmy, niektoré veci. Takže pokračujem.
1. V čl. I sa vkladajú nové body 1 až 6, ktoré znejú:
"1. V § 6 prvej vete sa za slovo "osoba," vkladajú slová "ktorej vznikla prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení podľa tohto zákona".
2. § 14 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
"(3) Osoba zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení je aj fyzická osoba narodená po 31. decembri 1983, ktorej po 31. januári 2018 vzniklo prvé dôchodkové poistenie ako zamestnancovi, povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe alebo dobrovoľne dôchodkovo poistenej osobe podľa osobitného predpisu, fyzickej osobe riadne sa starajúcej o dieťa do šiestich rokov jeho veku podľa osobitného predpisu, fyzickej osobe riadne sa starajúcej o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov veku podľa osobitného predpisu, fyzickej osobe poberajúcej peňažný príspevok na opatrovanie alebo ako fyzickej osobe vykonávajúcej osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu, poznámka č. 3."
Odôvodnenie všeobecne k obidvom bodom môžem povedať. Naozaj snahou vlády by malo byť to, aby ten kmeň poistencov v II. pilieri bol čo najširší. Vtedy dochádza k lepšiemu hospodáreniu a širšiemu využívaniu portfólia činnosti. Hovorila som o tom, že dlhodobo Slovensko bojuje aj s demografickou krízou. Prognózy nie sú príliš pozitívne, preto považujeme II. pilier za prostriedok, ktorý bude garantovať lepší a hlavne aj vyšší príjem v starobe. A to je práve v dôsledku, sa môže udiať aj v dôsledku rozšírenia poistného kmeňa. Samozrejme, nie násilného, ale rozšírenie poistného kmeňa, kde bude mať možnosť každý z neho vystúpiť, kto s tým nebude súhlasiť.
V druhom bode som čítala vlastne takú rozširujúcu definíciu osoby zúčastnenej na starobnom dôchodkovom sporení o osoby, ktoré sa prvýkrát stanú dôchodkovo poistenými, teda prvopoistenci. Takto zadefinovaná skupina prvopoistencov už bola raz súčasťou zákona, ako som povedala, o starobnom dôchodkovom sporení počas V. volebného obdobia. Naďalej bude pritom platiť, že táto osoba bude vo veku do 35 rokov alebo teda že bude osobou mladšou ako 35 rokov.
3. V § 15 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a vkladajú sa tieto slová: "okrem prípadu podľa odseku 3".
4. V § 15 sa za odsek 2 vkladá odsek 3, ktorý znie:
"(3) Fyzickej osobe uvedenej v § 14 ods. 3 vzniká prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení odo dňa prvého dôchodkového poistenia podľa osobitného predpisu, poznámka 3, vzniknutého po 31. januári 2018."
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
5. V § 15 ods. 5 sa slová "180 dní" nahrádzajú slovami "60 dní" a na konci sa vkladajú tieto slová: "počas 730 dní od vzniku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení."
V tomto bode sa len skracuje lehota zo 180 dní na 60 dní, počas ktorej Sociálna poisťovňa informuje prvopoistencov o práve na uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení.
6. Doterajší text § 17a sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Sporiteľovi uvedenému v § 14 ods. 3, ktorému vznikla prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení po 31. januári 2018 a pred uplynutím 730 dní odo dňa vzniku jeho prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení, doručí Sociálnej poisťovni písomné oznámenie s úradne osvedčeným podpisom alebo oznámenie podpísané pred zamestnancom Sociálnej poisťovne, ktoré obsahuje prejav vôle nebyť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení, zaniká právne postavenie sporiteľa v deň, v ktorom bolo doručené Sociálnej poisťovni toto oznámenie, a to spätne odo dňa vzniku jeho prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení. Prejav vôle podľa prvej vety nemožno vziať späť.“
V tomto bode ustanovujeme teda zánik sporenia. Hej? Takže do dvoch rokov sa môže sporiteľ rozhodnúť vystúpiť z tohto II. piliera alebo neuzatvoriť, no proste prejavom vôle, svojím podpisom povedať, že nechce byť súčasťou II. piliera.
2. V čl. I sa za bod 12 vkladajú nové body 13 a 14, ktoré znejú:
"13. V § 64 odsek 1 znie:
"(1) Prvú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení môže s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou uzatvoriť fyzická osoba podľa § 14 ods. 3 do 180 dní odo dňa vzniku jej prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení.“
14. V § 64 ods. 2 sa za slovo „uzatvoriť“ vkladajú slová „do 180 dní odo dňa vzniku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení“.“
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Bod 3 pozmeňovacieho návrhu. V čl. I bode 13 sa doterajší text 123at označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 až 5, ktoré znejú:
"(2) Fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení alebo ktorej dôchodkovú správcovskú spoločnosť určila Sociálna poisťovňa podľa zákona účinného do 31. januára 2018, je sporiteľ podľa zákona účinného od 1. februára 2018; to neplatí, ak jej účasť na starobnom dôchodkovom sporení zanikla podľa § 17a.
(3) Dôchodkové poistenie podľa osobitného predpisu, poznámka 3, ktoré fyzickej osobe uvedenej v § 14 ods. 3 účinnom do 31. januára 2018 vzniklo pred 1. februárom 2018 a netrvalo nepretržite najmenej 150 dní, sa nepovažuje za prvé dôchodkové poistenie podľa zákona účinného od 1. februára 2018, ak táto fyzická osoba sa do šiestich mesiacov nerozhodla byť zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení podľa zákona účinného do 31. januára 2018.
(4) Fyzická osoba uvedená v § 14 ods. 3 účinnom do 31. januára 2018, ktorej prvé dôchodkové poistenie podľa osobitného predpisu vzniknuté a zaniknuté pred 1. februárom 2018 netrvalo nepretržite najmenej 150 dní a rozhodla sa byť zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení do šiestich mesiacov od vzniku tohto prvého dôchodkového poistenia, je sporiteľ podľa zákona účinného od 1. februára 2018. Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení, ktorú uzatvoril sporiteľ uvedený v prvej vete, sa považuje za zmluvu uzatvorenú v súlade s týmto zákonom.
(5) Ak fyzickej osobe uvedenej v § 14 ods. 3 účinnom do 31. januára 2018 vzniklo dôchodkové poistenie podľa osobitného predpisu, poznámka 3, pred 1. februárom 2018 a trvá aj po 31. januári 2018 a do 31. januára 2018 neuplynula šesťmesačná lehota na rozhodnutie byť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení, táto lehota plynie aj po 31. januári 2018; na zápis zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení uzatvorenej týmto sporiteľom do registra zmlúv a na právne účinky tohto zápisu sa vzťahuje zákon účinný do 31. januára 2018. Podmienka nepretržitého trvania dôchodkového poistenia podľa zákona účinného do 31. januára 2018 sa nevyžaduje. Fyzická osoba podľa prvej vety je sporiteľ podľa tohto zákona.“
V súlade s princípom právnej istoty a posunutím účinnosti návrhu zákona z 1. mája na 1. februára 2018 vyplývajúceho zo spoločnej správy výborov sa ustanovujú tieto osobitné ustanovenia, ktoré som práve prečítala.
Takže to je znenie celého pozmeňovacieho návrhu. Ešte raz zopakujem alebo teda už iba zopakujem, že hlavným cieľom je, aby existovala, existoval opäť automatický vstup do II. piliera. Situácia, demografická situácia na Slovensku nie je veľmi potešujúca. Vieme, že už nedokážeme obsadiť ani existujúce pracovné miesta, ktoré nám, chvalabohu, pribúdajú, takže ľudia by sa mali dozvedieť o tom, že náš dôchodkový systém nebude schopný plniť také záväzky, aké plní doteraz. Preto si myslíme a sme o tom presvedčení, že práve II. pilier by mohol pomôcť zabezpečiť ľudí v starobe. Čím viac poistencov sa v tomto II. pilieri bude nachádzať, tým väčšia možnosť lepšieho zhodnotenia financií v II. pilieri.
Ďakujem pekne. Verím, že vláda alebo pán minister sa zamyslí nad týmto pozmeňovacím návrhom a minimálne sa inšpiruje takýmto niečím do budúcna. Ešte raz chcem povedať, že návrh novely, ktorý je predložený vládou, podporíme, lebo to považujeme za správne riešenie. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

22.3.2017 o 15:41 hod.

Ing.

Erika Jurinová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:00

Jozef Mihál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Súhlasím s týmto pozmeňovacím návrhom, myslím, že som ho dokonca aj podpisoval. A chcem zdôrazniť a odkázať mladým ľuďom, že či už tento pozmeňovací návrh prejde alebo neprejde, aby si veľmi dobre uvedomili, o čom to dôchodkové sporenie je. Ak niekto vstúpi ako 35-ročný do II. piliera, čo je teda vlastne tá horná veková hranica, ktorú môže ešte využiť, tak to jeho dôchodkové sporenie bude trvať povedzme 30 rokov, do povedzme šesťdesiatich piatich, kedy prestane pracovať. Ak niekto vstúpi do II. piliera už ako 25-ročný, tak nie 30, ale 40 rokov si bude sporiť. A ak má niekto poruke kalkulačku, kde sa dá exponenciálne násobiť, tak nech si vyskúša, čo to spraví pri povedzme troj- alebo štvorpercentnom výnose, ak sa sporí 30 rokov alebo ak sa sporí 40 rokov. Ľudia budú veľmi prekvapení, keď si to porovnajú, pretože tých plus desať rokov z hľadiska absolútneho výnosu spraví strašne veľa.
A ja by som tu pripomenul návrh, ktorý nie je môj, ale je to návrh skupiny ľudí okolo pána Šeba z Banskej Bystrice, ktorý napríklad navrhuje to, aby rodičia mohli dôchodkovo sporiť na svoje deti už od narodenia, ak majú záujem. Ak pridajú ďalších 20 rokov do sporenia, tak skutočne tým princípom úroky z úrokov, alebo ako to povedať, sa dá za dlhú dobu našetriť na dôchodok veľmi, veľmi, veľmi zaujímavý peniaz.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.3.2017 o 16:00 hod.

RNDr.

Jozef Mihál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:02

Soňa Gaborčáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Automatický vstup mladých ľudí do systému dôchodkového poistenia je vlastne takým prvým krokom k prebratiu zodpovednosti mladého človeka za svoj život v budúcnosti. Vieme, že štát má už teraz problémy s I. pilierom a do budúcnosti je naozaj otázne, či v takej výške, ako sa teraz poskytujú dôchodky, budeme môcť to udržať. Práve preto je potrebné, aby tento vstup bol teda zautomatizovaný tak, ako to navrhujeme my. A naozaj je treba povedať, že čím dlhšie budú v tom systéme, tým viac budú mať možnosti zrealizovať ten svoj kvalitný dôchodkový odpočinok.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.3.2017 o 16:02 hod.

PhDr.

Soňa Gaborčáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:03

Erika Jurinová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Áno, bolo by veľmi dobré, keby sa vláda rozhodla prijať takýto pozmeňovací návrh, lebo myslím si, že aj odvtedy, ako ste zrušili túto automatizáciu vstupu, ste vlastne vy páchateľmi škody, ktorá na, áno, ste páchateľmi škody, ktorá na vlastne všetkých mladých ľuďoch týmto vzniká a vznikla.
Tiež možno som nejako pozabudla povedať o tom, že vlastne tí sporitelia v II. pilieri sú viac znevýhodnení oproti I. pilieru, keďže vieme, že to krátenie dôchodkov I. piliera pri tých, ktorí sú súčasťou II. piliera, je naozaj podľa mňa nie správne alebo teda je nespravodlivé. Takže keď sa podarí niekedy v budúcnosti aj takúto nespravodlivosť odstrániť, bude to veľmi dobré. Ale každopádne, čím väčší poistný kmeň sa bude v II. pilieri nachádzať, tak tým väčšia šanca na lepší dôchodok v budúcnosti nastane. A hlavne to, že budú si tí ľudia dlhšie šetriť. Hej, všetci vedia, že čím dlhšie šetríme, tým sa nám tie peniaze tam viac môžu zúročiť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.3.2017 o 16:03 hod.

Ing.

Erika Jurinová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:04

Jozef Mihál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážený pán spravodajca, vážené kolegyne, kolegovia, vážení prítomní, najskôr by som rád povedal vo všeobecnosti, že druhý dôchodkový pilier, ktorý bol zavedený alebo teda rozbehnutý od roku 2006, je veľmi dôležitou súčasťou nášho dôchodkového systému, 2005, pardon, ďakujem za opravu, je veľmi dôležitou súčasťou nášho dôchodkového systému. A je dôležitý najmä pre mladšiu a strednú generáciu, pre vekové ročníky, ktoré keď pôjdu do dôchodku, tak ten pomer pracujúcich k počtu dôchodcov bude zásadne iný, ako je dnes.
My v týchto rokoch ešte necítime to, čo tu bude o 20, 30 rokov a najmä v roku 2060, kedy to bude kulminovať. To všetko sú známe veci, to nie je žiadna politika. Všetci, ktorí robia s demografiou, Štatistický úrad a podobne, by toto vedeli obratom každému, kto sa o to zaujíma, potvrdiť. Jednoducho my vieme, aký máme počet detí povedzme vo veku päť rokov, desať rokov, pätnásť rokov. Vieme, aký máme počet ľudí v strednom veku, tridsiatnikov, štyridsiatnikov, čiže naozaj veľmi hravo si dokážeme namodelovať, ako to bude na Slovensku vyzerať o 10, o 20, o 30 rokov. Dnes to ešte nevyzerá až tak zle napriek tomu, že sa dôchodcovia sťažujú, aké sú tie dôchodky nízke. Ale čo budú robiť dnešní tridsiatnici, štyridsiatnici, ak potom, alebo tá generácia Husákových detí, to bude veľký problém, pretože, ako sa hovorí, nebude mať kto robiť na ich dôchodky. A preto je dôležité mať v dôchodkovom systéme II. pilier a je dôležité mať ho silný, čo najsilnejší a atraktívny. Najsilnejší.
No škoda komentovať to, čo sa stalo pred štyrmi, piatimi rokmi v lete, pamätná dvojtýždňová schôdza v parlamente v roku 2012, kedy sme sa tu bili o podobu dôchodkového systému, kedy vlastne strana SMER skresala výšku príspevkov z deviatich pôvodných percent na štyri percentá. Dnes je to štyri percentá a štvrtinka k tomu. Postupne sa to začína zdvíhať, ale jednoducho keď si to porovnáme s tým, čo tu bolo do roku 2012, tak II. pilier vlastne viac ako o polovicu sa vlastne oslabil. A to nie je dobré, pretože všetky tie argumenty, ktoré som sa tu v rýchlosti snažil vymenovať, ako k tomu prídu tí naši dvadsiatnici, tridsiatnici, štyridsiatnici, kto im vysvetlí, keď oni pôjdu do dôchodku, prečo majú tie dôchodky také nízke? My už budeme možno po smrti niektorí, ale oni budú chcieť mať slušný dôchodok. Takže mali by sme na nich pamätať a jednak postupne a čo najrazantnejšie, ako je to možné, zvyšovali výšku príspevku do II. piliera a ďalej robili II. pilier čo najatraktívnejším.
A tento návrh, o ktorom sa teraz práve bavíme, vlastne znamená to, aby bol II. pilier atraktívnejší. Jednou z mála výhod pri súčasnom nastavení II. piliera je napríklad to, že tie príspevky, tú našetrenú sumu v prípade, že sa sporiteľ dôchodku nedožije, dedičia zdedia v plnej výške, rovnako ako iný majetok, ktorý zomretý otec alebo matka majú. Čiže to je jedna z výhod II. piliera. Týmto zákonom prinesieme ďalšiu výhodu, ak to schválime, to znamená výhodu pre tých, ktorí majú relatívne nadpriemerné príjmy, lepšie, slobodnejšie naložiť so svojimi dôchodkovými úsporami v čase, kedy odchádzajú na dôchodok, respektíve už na dôchodku sú.
Zaznelo tu, myslím, vo faktickej poznámke, a treba to pripomenúť možno ešte presnejšie, zazneli tu nevýhody, ktoré dnes, bohužiaľ, v II. pilieri máme a treba si pripomenúť, že skrátka sú. Je mi to veľmi ľúto. Z pozície opozičného poslanca s tým asi ťažko niečo narobím, je to v rukách vládnej koalície, ale fakt je ten, že deklarovaný pomer odvodov z celkových 18 % na dôchodky, 14 Sociálna poisťovňa a štyri, no zjednodušujem, už je to štyri celá štvrť, tak 14 ku 4 v skutočnosti, ale na výplatu starobných dôchodkov nejde tých 18 či 14 %, pretože v skutočnosti na výplatu starobných dôchodkov do Sociálnej poisťovne ide kompletne celý rezervný fond solidarity – 4,75 %, a ďalej každoročne dochádza k presúvaniu zdrojov z tzv. prebytkových fondov do deficitného fondu dôchodkového poistenia. Najmä ide o fond poistenia v nezamestnanosti, sčasti fond nemocenského poistenia, úrazového poistenia a keď to celé spočítame, tak vlastne z tých odvodov, ktoré idú do Sociálnej poisťovne, v podstate 25 až 26 %, nie 18, ale 25 až 26 % je určených na výplatu dôchodkov a z toho teda tí sporitelia si berú 4,25 % dnes na dôchodkové účty.
Ale – a to je ten zlý vtip – pri výpočte starobného dôchodku sporiteľovi sa odpočíta v pomere vyššia suma, ako by sa z hľadiska toho pomeru odvodov odpočítať mala. Toto, mimochodom, a toto je teraz veľmi zaujímavé a trošku pikantné, toto, čo hovorím tu teraz ja, tu mnohokrát v minulom volebnom období opakoval súčasný štátny tajomník Ivan Švejna. Pikantné je teda to, že dnes ako poslanec, resp. ako štátny tajomník za stranu MOST – HÍD tieto svoje názory sa ako-tak snaží presadzovať v rámci súčasnej vládnej koalície a ďakujem mu veľmi pekne, že sa mu podarilo presadiť aspoň tú zmenu, o ktorej sa bavíme dnes.
Ale bolo by dobré vrátiť sa k širšej diskusii, pokiaľ ide o II. pilier, a napríklad sa, pán minister, vrátiť pomyslene do roku 2012 – 2013 a určite si spomínate na váš, pôvodne váš návrh na presadenie ústavného zákona o ochrane dôchodkového systému. A pikantné zase pri tomto návrhu ústavného zákona bolo vtedy to, že vy ste vtedy deklarovali, že ste za, ak bude za aj celá opozícia, a tá pikantnosť spočíva v tom, že sa to zaseklo na názore strany MOST – HÍD, resp. práve konkrétne Ivana Švejnu, ktorý bol proti prijatiu tohto ústavného zákona.
No ja neviem, dnes ste vo vládnej koalícii, sedíte doslova a dopísmena za jedným stolom, doslova a dopísmena dennodenne, predpokladám, na ministerstve, ak tá komunikácia funguje, a ja osobne si myslím, že by sme mali sa vrátiť k tejto myšlienke a v najbližšom čase otvoriť diskusiu o ústavnom zákone na ochranu dôchodkového systému. Ja osobne som odhodlaný tak urobiť, ak to neurobíte vy ako vládna koalícia, a túto diskusiu na pôde parlamentu otvoriť. Budem zvedavý na vašu reakciu v súčasnom rozložení politických síl.
No ale poďme k tomuto návrhu ešte. Tak. So záujmom som si prečítal dôvodovú správu, ktorú pripravili vaši ľudia na ministerstve, kde som sa dočítal zaujímavé číslo. Pri súčasnom stave zákona, a teda jedinej možnosti, ktorú sporitelia dnes majú po dosiahnutí dôchodkového veku, a to vybrať si z ponuky troch životných poisťovní tzv. doživotný dôchodok alebo tú anuitu, tak podľa toho, čo ste uviedli do dôvodovej správy, z tých sporiteľov, ktorí sú už na dôchodkovom veku, túto možnosť využilo len 43 percent. Čiže keď to poviem naopak, 57 % sporiteľov, ktorí už sú v dôchodkovom veku a mohli by čerpať dôchodok, odmietlo túto formu vyplácania svojich dôchodkových úspor a radšej tie úspory nechali ďalej v DDS-ke, čiže zrejme možno poberajú dôchodok zo Sociálnej poisťovne príslušným spôsobom krátený, ale tie úspory na dôchodkovom účte nechali ležať v správcovskej spoločnosti a nečerpajú ich formou doživotného dôchodku. Jednoducho odmietli ten súčasný systém. A prečo? No preto, lebo to vyhodnotili tak, že je to pre nich nevýhodné a radšej sa v tej súčasnej situácii rozhodli pre tú druhú existujúcu alternatívu, a to je nechať úspory na dôchodkovom účte až do svojej smrti s tým, že po ich smrti tú sumu si zoberú ako dedičstvo ich potomkovia.
No tak toto je naozaj veľmi nešťastná situácia a treba ju zmeniť. A myslím si, že tento návrh tomu pomôže, pretože časť sporiteľov, tí s nadpriemernými príjmami, si budú môcť tie dôchodkové úspory naozaj vyčerpať pre seba a to tým, tou formou programového výberu. Bolo to tu už povedané, takže nebudem to nejako dookola opakovať. A zároveň si myslím, že práve vznik tejto alternatívy spôsobí – aj keď to divne znie – istý konkurenčný prvok voči súčasnému systému, voči tým súčasným životným poisťovniam, pretože tie životné poisťovne budú musieť viac zabojovať o toho klienta, ako to robili doteraz. Pretože ten klient sa bude môcť rozhodnúť tak, ak sa tie ponuky životných poisťovní nezlepšia, že si skrátka tie svoje peniaze vyčerpá formou programového výberu a bodka.
Samozrejme, mohlo v tejto novele byť aj viac, mohli tam byť aj ďalšie možnosti, ale to by som asi veľa chcel. Ďalšie možnosti čerpania dôchodkových úspor, viem si ich predstaviť a najlepšie by o nich vedel hovoriť už spomínaný pán Šebo z bystrickej univerzity, ale nechám to tak. Pokiaľ tu zaznievajú určité argumenty najmä po mojej strane sediaci pán kolega poslanec Burian, že tie životné poisťovne teda nejakým spôsobom potom budú dávať, práveže naopak, horšie ponuky pre tých sporiteľov, ktorí nebudú mať až také vysoké dôchodky, že ich to vlastne poškodí. No ja neviem.
Prosím vás, možno viete, možno neviete, dnes, v tomto momente je na dôchodkových účtoch sporiteľov 7 mld. eur. Môj odhad je, že jeden vekový ročník, keď to vydelím zhruba 22; deleno 20 – 25 vekových ročníkov sporiteľov; tak na jeden vekový ročník pripadá našetrená suma možno okolo 300 mil. eur. Aj keď to nie je tak, že v tomto roku alebo v budúcom roku sa presunie z dôchodkových účtov do životných poisťovní suma kompletných 300 mil., ale tá suma sa postupne takto bude dvíhať a keď to naozaj trošku zjednoduším, každoročne pri súčasnom stave môžu životné poisťovne rátať s tým, že do ich správy na výplatu doživotných dôchodkov príde suma 300 mil. eur. O 300 mil. eur každý rok, to je podľa mňa veľmi, veľmi vysoké číslo. Ak z toho povedzme 50 mil. pôjde formou programového výberu priamo sporiteľom, tak stále to je 250 mil. eur. Veď to je pre z pohľadu slovenského poistného trhu, ja som v tom laik, akurát že moja mama bola úspešná poisťováčka, takže ma čosi naučila o tom, že poistný trh, napríklad pokiaľ ide o neživotné poistenie, pokiaľ ide o životné poistenie, poistenie majetku, je na Slovensku vyčerpaný a poisťovne nemajú priestor, nemajú už klientelu, tak tuto sa práve pre tie životné poisťovne otvoril obrovský nový trh s týmito vlastne anuitnými dôchodkami.
Ak mi chce niekto tvrdiť, že 250 mil. ročne je málo, no tak potom ja teda neviem, ja teda neviem. Ja teda neviem, nebudem to radšej komentovať. Čo je tak asi za tým? Ja si myslím, že toto, tento návrh, o ktorom sa bavíme, neznamená, že ten trh so životným, s doživotnými dôchodkami zrazu padne a že bude pre naše poisťovne neatraktívny. Práve naopak.
Chcem zdôrazniť to, že my musíme naozaj, tak ako to pani kolegyňa alebo pani kolegyňa ďalšia Erika Jurinová povedali, my musíme predsa zastávať práva ľudí, sporiteľov a prinášať im atraktívnejší produkt vo forme lepšieho zákona. To mi tu snáď niekto chce tvrdiť, že keď za ním príde nejaký manažér zo životnej poisťovne, ktorý sa bude sťažovať, že im vypadnú nejaké milióny zo systému, že my sa tu teraz zbláznime a budeme robiť všetko preto, aby sme životným poisťovniam vytvorili čo najlepšie podmienky? Ak tu bude nejaká ďalšia novela, tak ja sa napríklad budem pýtať, či nie je napríklad priestor po piatich rokoch na zníženie poplatkov pre správcovské spoločnosti. Teraz sme to s kolegom rátali a vyšlo nám, že DDS-ky dostávajú ročne na poplatkoch okolo 35 až 40 mil. eur, ak nie viac. Na to, že majú dokopy sto zamestnancov a že... no, radšej budem ticho.
Myslím si, že je tu obrovský priestor na to, aby sme zákon menili v budúcnosti nielen takouto relatívne jednoduchou novelou, ale aby sme prinášali ďalšie zmeny, ktoré môžu byť pozitívne pre ľudí. A ďalej si myslím, že nie je to len o zákone, je to aj o kampani. A teraz nemyslím kampaň, ktorá tu bola pred pár rokmi, kde Sociálna poisťovňa posielala letáčiky ľuďom, aby vystúpili z II. piliera. No ale to bol tiež príklad toho, že keď sa chce, tak sa kampaň vie urobiť. Mala by sa urobiť kampaň zo strany vlády, lebo nikto iný to neurobí, aby ľudia dostali informácie napríklad o tom, ako majú sporiť.
Zoberte si, prosím, porovnajte si, ako vyzerá II. pilier z pohľadu výnosnosti v dlhopisových fondoch oproti indexovým fondom. Indexové fondy za päť rokov svojej existencie dosiahli priemerné zhodnotenie, priemerné zhodnotenie medzi 10 až 12 % ročne. Desať až dvanásť percent ročne. Pozor, to nie je jednorazovo, že bol silný rok vlani. V priemere za päť rokov. Čiže za tých päť rokov, keď to spočítame, tak to zhodnotenie je 50 až 60 % kumulatívne. Viete si to predstaviť, že zo 100 eur, ktoré by niekto vložil pred piatimi rokmi, má dnes 150? Poznáte nejaký iný sporivý produkt dlhodobého charakteru, ktorý by dokázal niekomu takto zhodnotiť prostriedky? A to nie je žiadny Fruni ani Mojžiš. Toto je dôchodkové sporenie, ktoré okrem iného stráži ako top správca Národná banka Slovenska. Plus 50 % za päť rokov. Naproti tomu však dlhopisové fondy v priemere plus 2 %, možno 2,5. Čiže je to tesne nad priemernou infláciou. Čiže ten, kto má svoj majetok v konzervatívnom fonde, v dlhopisovom fonde, výrazne v porovnaní s tým, kto má v indexovom fonde, výrazne prerába. Máte 100 eur, ak ste v indexovom fonde, po piatich rokoch 150. Ak ste v konzervatívnom fonde, po piatich rokoch 102 alebo 105. To je rozdiel. Čiže treba robiť kampaň, vysvetľovať ľuďom, ako to funguje, aby si toho boli vedomí.
A v tejto súvislosti v zostávajúcom čase chcem rovno podporiť návrh mojej porečníčky kolegyne Bašistovej, ktorá prináša vynikajúci návrh v tom zmysle, aby ten povinný presun vo vyššom veku sporiteľa, povinný presun prostriedkov z indexového, resp. akciového fondu do dlhopisového fondu, aby nebol až taký povinný, ale, naopak, dobrovoľný v prípade, že sporiteľ využíva aj možnosť dobrovoľného sporenia v II. pilieri.
A vo zvyšnom čase, ešte nejaký mám, by som chcel ešte odkázať pánovi ministrovi Kažimírovi, ministrovi financií, v tejto súvislosti a pripomenúť aj vám, kolegyne a kolegovia, dobrovoľné príspevky do II. piliera boli daňovo zvýhodnené v rokoch ´13, ´14, ´15, ´16. Štyri roky. Boli vlastne nezdaniteľnou časťou a o výšku tých príspevkov si mohol daňovník znížiť základ dane. Bohužiaľ, pre rok 2017 to už neplatí. Bolo by dobré sa nad tým zamyslieť a v prípadnej novele zákona o daniach z príjmov znovu zaviesť daňové zvýhodnenie týchto dobrovoľných príspevkov do II. piliera, aby sme takto podporili aspoň symbolicky tých, ktorí si zodpovedne šetria na svoju starobu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

22.3.2017 o 16:04 hod.

RNDr.

Jozef Mihál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:24

Alena Bašistová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážený pán spravodajca, vážené kolegyne, kolegovia, vážení prítomní, dovoľte mi pred vás predstúpiť s pozmeňujúcim návrhom k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ďakujem veľmi pekne za podporu, pán Mihál odišiel.
Návrh, ktorý predkladám, zatraktívňuje dobrovoľné príspevky sporiteľov do II. piliera, ktorým následne pomôžu zvýšiť príjmy a životnú úroveň počas dôchodkového veku. Odstraňuje sa nedostatok súčasného znenia zákona, ktorý 10 rokov pred dosiahnutím dôchodkového veku začína postupne presúvať celé úspory do súčasnosti nízko výnosných dlhopisových fondov bez ohľadu na to, či boli tvorené z povinných alebo z dobrovoľných príspevkov. Tento pozmeňujúci návrh umožní sporiteľom slobodne sa rozhodnúť, v ktorých fondoch budú sporiť svoje dobrovoľné príspevky, a tým im môže umožniť ich lepšie zhodnotenie. Návrh bude navyše motivovať ľudí odkladať si peniaze na dôchodok navyše, pretože II. pilier ponúka v súčasnosti zaujímavé zhodnotenie úspor pri relatívne nízkych poplatkoch.
Týmto pozmeňujúcim návrhom nadväzujem aj na volebný program SIET-e, ktorým sme chceli priniesť viac slobody sporiteľom, ktorí zhodnocujú svoje úspory v II. pilieri. Pevne verím, že po tomto čiastkovom naplnení sľubov našim voličom budúci rok pôjdeme ešte ďalej. Dúfam, že schválime aj zlepšenie v rámci výplatnej fázy tak, ako sme sa na tom dohodli na ministerstve práce.
Teraz dovoľte, aby som prečítala znenie.
V čl. I sa za 12. bod vkladá nový 13. bod a 14. bod, ktoré znejú nasledovne.
"13. V § 92 ods. 1 písm. a) až j) sa za slovo "majetku" pripájajú tieto slová: "zodpovedajúcej aktuálnej hodnote dôchodkových jednotiek pripísaných z povinných príspevkov".
14. V § 92 ods. 3 sa slová "čistej hodnoty svojho majetku" nahrádzajú slovami "sumy uvedenej v certifikáte" a slová "všetok majetok sporiteľa" sa nahrádzajú slovami "majetok sporiteľa zodpovedajúci sume uvedenej v certifikáte"."
V súvislosti s vložením nových bodov sa vykoná prečíslovanie nasledujúceho novelizačného bodu.
Odôvodnenie: Podľa aktuálneho znenia zákona sa po dosiahnutí 52 rokov veku čistá hodnota majetku sporiteľa s jeho zvyšujúcim vekom postupne presúva do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu. Do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu sa tak presúva aj majetok tvorený z dobrovoľných príspevkov. Cieľom pozmeňujúceho návrhu je, aby tomuto režimu nepodliehali dobrovoľné príspevky, ktoré si platí sporiteľ sám a nad rámec zákonom ustanovených povinných príspevkov. Sporiteľ tak bude môcť počas sporiacej fázy naďalej určovať, v ktorom dôchodkovom fonde sa mu budú jeho prostriedky zhodnocovať bez obmedzení.
V závere by som sa chcela ešte poďakovať za spoluprácu a pripomienky pri tejto problematike Mirovi Beblavému, s ktorým sme spolupracovali v rámci pracovnej skupiny ešte v rámci SIET-e, Jozefovi Burianovi, Ivanovi Švejnovi, Jozefovi Mihálovi, pánovi ministrovi, ako aj niektorým zamestnancom ministerstva a aj koaličným a opozičným poslancom, ktorí tento môj návrh podpísali.
Ďakujem za pozornosť a prosím o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

22.3.2017 o 16:24 hod.

doc. PhDr. PhD.

Alena Bašistová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

16:29

Ján Richter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, ďakujem pekne aj za rozpravu. Chcem poďakovať aj tým, ktorí nevystúpili, Jozef, vážim si to. (Smiech v sále.) To myslím veľmi úprimne, ja to aj zdôvodním, pretože meritum veci zákona ako také bol programový výber. Na tom bola dohoda v koalícii, to sme sa zaviazali, že máme spoločne všetky vládne strany sa k tejto problematike vrátiť, ale prirodzene, že sa týmto zákonom tak trošku pustil džin z fľaše a venovali sme sa niečomu, čo sme zabsolvovali tu niekde 3, 4 roky dozadu. A tu chcem povedať úplne jednoznačný postoj: Absolútne si stojíme na všetkých zmenách, ktoré sme predtým urobili. Stojíme si.
Pán Mihál, ak by som mal nejaké zmeny robiť, áno, súhlasím s vami, že by som sa po istom období zamýšľal nad poplatkami, ktorý a ako a do akej miery je efektívny. Možno by som sa ešte nad inou vecou zamýšľal a povedal som to aj na výbore, a to je otázka nákladov na vymáhanie nedoplatkov pre II. pilier. Prečo by to mal sanovať štát, v tomto prípade Sociálna poisťovňa? To sa niekde pohybuje na úrovni 16 mil., to nie je malá suma. Dobre, ale v tejto chvíli rešpektujem, že sme sa dohodli na programovom výbere a jednoducho ten je na stole.
Ak dovolíte, k samotnej diskusii a k niektorým aj, samozrejme, k tomu poslaneckému návrhu.
No, pani poslankyňa Jurinová, nechcem absolútne spochybňovať prieskumy. Otázka udržateľnosti dôchodkového systému je a bude veľmi aktuálna. Pre túto dobu, možno tí, ktorí prídu po najbližších parlamentných voľbách, ešte viac a ešte viac. S tým v plnej miere súhlasím. Len tak trošku, vychádzajúc z tých štatistík a čísel, mám takú dilemu: Ak sú najlepší Česi, Poliaci a Maďari, no tak asi sme mali zrušiť alebo v minimálne miere úplne devalvovať druhý dôchodkový pilier? My sme ho reparovali, ale ponechali. To znamená, idem sa inšpirovať Čechmi? V tom je tá udržateľnosť? Skúste mi povedať, čo ste s touto štatistikou myslela, čo tento prieskum nám mal dať pre udržateľnosť dôchodkového piliera ako takého. Ja ho nespochybňujem, ale kladiem si otázku, že ako sme mali v tomto prípade asi postupovať, keď na rozdiel od našich susedov, ktorí to zmietli zo stola, my sme to upravili, ponechali, rozvíja sa. Dnes sme v takej situácii, že sa opätovne vraciame po prechodnom období a následne sa navyšujú percentá do tých šiestich percent. Nerozumiem celkom tomu.
No a tá kritika na tú Sociálnu poisťovňu a to všeobecne treba povedať, viete, Sociálna poisťovňa je zodpovedná za sociálne poistenie. Za starobné dôchodkové sporenie veľmi významnú spoluzodpovednosť nesú aj DSS-ky. A keď sa tu bavíme o kampaniach a o ďalších veciach, keď vedeli dať tie nehorázne milióny do kampaní, aby získali do II. piliera ľudí, ktorí tam nemajú čo robiť. A na tom trvám, že je tam 700-tisíc ľudí, ktorí tam nemajú čo robiť, stále platí a za tým si stojím, minimálne 1 000 eur zárobok a minimálne 30 rokov doba sporenia je aktuálna pre tých, ktorí, si myslím, že z hľadiska budúcnosti bude výhodné to pôsobenie a účinkovanie v II. pilieri. Takže protirečíte si viacerými vecami, ktoré s tým súvisia.
Isteže urobíme aj po tomto istú vysvetľovaciu kampaň, ale kladiem si otázky, čo robia DSS-ky pre to, aj na to napríklad, aby trošku viacej oslovili a hovorili o výhodnosti sporenia, ktoré doteraz prebiehalo a jeho jednotlivých vyhodnotení? Asi stále ešte splácajú tú podlžnosť, ktorú majú z toho predchádzajúceho obdobia, keď podviedli a oklamali veľmi veľa ľudí, ktorí vstúpili a vstúpili a vôbec nevedeli, do čoho vstupujú. Ale v tomto smere tiež máme čisté svedomie, bola tu viacero možnosť krát, keď bol prerušený II. pilier a bola možnosť vystúpenia, aby zhodnotili svoju situáciu. Tí, ktorí to urobili, rešpektujeme, tí, ktorí ostali, tiež v plnej miere rešpektujeme.
Za ďalšie, paradox doby. Tu mám takú poznámku. Viete, ako predkladateľ hovorím veľmi konkrétne, že to, čo predkladám, je do istej miery oslabenie celoživotného dôchodku. Ale zvážili sme riziko a povedali sme, do akej hranice to riziko je možné podstúpiť. No ale vy zároveň hovoríte, ako vehementne podporujete tento návrh, a zároveň hovoríte o rizikách, ktoré vyplývajú z nízkych dôchodkov. Nerozumiem celkom tomu. Ja sa veľmi otvorene priznávam, ale my sme mali ambíciu pomenovať to riziko. Ale vy hovoríte o nízkych dôchodkoch a zároveň podporujete, aby boli ešte nižšie. Skúste sa nad tým zamyslieť.
Ústavný zákon na ochranu dôchodkového systému. K tomu asi toľko: Pán Mihál, dobre sa pamätáte, že prvý, ktorý prejavil iniciatívu, som bol ja, vtedy so štátnym tajomníkom začali prvé rokovania na túto tému, postupne sa dostávali do nejakej fázy. Viete ale, v čom bola hlavná pointa hlavne zo strany vás opozície vtedy? To bola nedôvera. To bola nedôvera voči SMER-u o tom, že či ho nezrušíme úplne, ten II. pilier, prípadne či v nejakom ďalšom období nebudeme robiť doňho nejaké vstupy a úpravy. Je tu obdobie, keď prvýkrát opätovne vraciame a o tých štvrť percenta navyšujeme a vraciame sa k tým 6 percent. Nikto nič neruší, ale aj napriek tomu nemám problém, ja budem osobne iniciovať stretnutie všetkých parlamentných klubov, ak sa tá vôľa nájde podporiť terajší stav a zakotviť ho do ústavného zákona, som pripravený. Ale opakujem ešte raz, hlavná pointa, ktorá z toho vyplývala, súvisela z nedôvery vás smerom k politickej strane SMER a veciam, ktoré súviseli vtedy s úpravami okolo II. piliera.
K pani poslankyni alebo predsedníčke Bašistovej, čo sa týka pozmeňováku. Samozrejmá vec, že podporujem, myslím si, že je to dobrý pozmeňovák.
No a, pani Jurinová, čo sa týka ten váš pozmeňovák, no, vraciame sa niekde tam, kde sme boli, veď to je úplne to, čo tu bolo v dvanástom! Ja tomu rozumiem, je to návrat k povinným alebo ak chcete automatickému vstupu, ktorý od roku ´12 do konca decembra ´12 vtedy zaviedol pán Mihál, rovnako v dvanástom roku sa navrhovala aj využiť možnosť výstupu z II. piliera, tých 730 dní, to znamená dva roky. Skrátka chcete opätovne zaviesť automatický systém. Hovorím to veľmi otvorene, zásadne nesúhlasím a zdôvodňujem tento konkrétny, nesúhlasím z vecného hľadiska a tento konkrétny návrh má aj ďalšie chyby. Je nevykonateľný, tak ako ste ho napísali. Aj vám môžem povedať v čom. V bode 5, tak ako je navrhnutý, je nevykonateľný. A so zvyškom návrhu, nakoľko v ňom uvádzajú povinnosť Sociálnej poisťovne informovať sporiteľov o možnosti uzatvoriť zmluvu s DDS-kou počas 730 dní, podľa iného ustanovenia v tomto istom návrhu má však sporiteľ možnosť rozhodnúť sa len do 180 dní. Znovu rozpor. Znovu rozpor, ktorý tam je, na ktorý ma moji kolegovia v tomto smere upozornili. Za ďalšie, neobsahuje ustanovenia, na základe ktorých by Sociálna poisťovňa po uplynutí 180 dní určila sporiteľovi DSS napriek tomu, že sa v konkrétnom odôvodnení toto nachádza. Takže technická otázka, ale čo je najpodstatnejšie, je vecná, obsahová stránka, ja by som sa s týmto jednoducho nikdy nestotožnil. Som presvedčený, že tak, ako je nastavený teraz, že sa má možnosť mladý človek slobodne rozhodnúť, je tá najideálnejšia a najdemokratickejšia.
Ďakujem pekne, skončil som. Uchádzam sa o podporu.
Skryt prepis

22.3.2017 o 16:29 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:38

Ján Richter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda.
Vláda Slovenskej republiky sa v programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky na roky ´16 – ´20 zaviazala podporovať rodinu, ktorá je nielen základnou bunkou spoločnosti, ale aj hlavnou nositeľkou základných ľudských, kultúrnych, sociálnych, občianskych a samozrejme, že aj duchovných hodnôt. Tento záväzok sa snaží naplniť aj novelou zákona o rodičovskom príspevku, ktorý predkladáme na rokovanie pléna Národnej rady teraz v druhom a treťom čítaní.
Obsahom uvedeného návrhu je zvýšenie sumy rodičovského príspevku zo sumy 203,20 eura na sumu 213,2 eura, čo v zásade korešponduje do istej miery aj so zvýšením materského, ktoré vláda navrhuje s rovnakou účinnosťou.
Vzhľadom na zámer celkového zvýšenia finančnej podpory rodín s deťmi sa predloženým návrhom zabezpečí, aby zvýšenie materského, na ktoré sa vláda zaviazala v programovom vyhlásení, výslovne pocítili aj rodiny s deťmi, ktoré poberajú materské v sume nižšej, ako je suma rodičovského príspevku. Ich príjem v súvislosti so starostlivosťou o deti totiž tvorí súčet materského a doplatku do sumy rodičovského príspevku. Bez zvýšenia rodičovského príspevku by sa teda ich celkový príjem nezvýšil.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky neobsahuje k predmetnému návrhu zákona žiaden pozmeňujúci návrh, preto vás prosím o podporu pri hlasovaní o návrhu zákona ako o celku.
Ďakujem. Skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

22.3.2017 o 16:38 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video