14. schôdza

21.3.2017 - 7.4.2017
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

22.3.2017 o 16:40 hod.

PhDr.

Jana Vaľová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:40

Jana Vaľová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážené panie poslankyne, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 347).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 411 z 1. februára 2017 pridelila predmetný vládny návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Predmetný návrh vlády, vládneho zákona, tlač 347, prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 164 zo 14. marca 2017, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 134 z 15. marca 2017 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uznesením č. 43 z 21. marca 2017.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky nevyplývajú žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona a v ich uzneseniach uvedených pod bodom 3 spoločnej správy odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 50 z 21. marca 2017. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku.
Pán predsedajúci, prosím vás, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

22.3.2017 o 16:40 hod.

PhDr.

Jana Vaľová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:43

Petra Krištúfková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Dobrý deň, vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, úprimne sa teším, že ministerstvo práce prichádza so zákonom na zvýšenie rodičovského príspevku, a verím, že k tomu prispeli aj opakované návrhy na zvýšenie, ktoré sme podávali minulý rok v parlamente.
Čo ma však neteší, je navrhované zvýšenie o 10 eur, teda na sumu 213. Viackrát sme už v parlamente upozorňovali na to, že rodičovský príspevok sa nezvyšoval už niekoľko rokov po sebe, pretože ide o dávku naviazanú na životné minimum, ktoré sa nezmenilo od roku 2013. Bohužiaľ, musím skonštatovať, že zvýšenie o 10 eur je skôr dorovnanie straty za posledné roky, čo sa príspevok nezvyšoval.
Chcem sa preto vrátiť k návrhu hnutia SME RODINA, ktorý sme predložili v parlamente minulý rok v júni. Navrhla som, aby bol rodičovský príspevok zvýšený na 280 eur, tak, aby bol v rovnakej výške, ako je príspevok na starostlivosť o dieťa. Považujem za diskriminačné, nespravodlivé a nesprávne, ak matka, ktorá dá dieťa do troch rokov napríklad do jasieľ a ide pracovať, môže poberať príspevok 280 eur, a tá, ktorá zostane do troch rokov doma s dieťaťom, má teraz 203 a od 1. mája bude mať 213 eur.
Čítala som pred pár dňami jeden vynikajúci rozhovor s vysokoškolským pedagógom pánom Škovierom. Prezentoval svoje návrhy, názory na výchovu detí. Okrem iného hovorí o tom, aký unikát máme na Slovensku v podobe trojročnej rodičovskej dovolenky, že je to niečo, čo iné krajiny nemajú a čoho by sme sa určite nemali vzdávať pri starostlivosti o deti. V takýchto dôležitých oblastiach by sme nemali podliehať ekonomickému diktátu. Je to veľmi podnetný rozhovor o našich hodnotách, kde deti a rodina by mali byť na prvom mieste. Odporúčam si ho prečítať.
Nemôžem sa však ubrániť dojmu, že vláda finančne uprednostňuje tie matky, ktoré sa vracajú do zamestnania skôr ako po troch rokoch veku dieťaťa. Nie je to spravodlivé. Dobrá mama je každá mama, ktorá sa starostlivo a s láskou stará o svoje dieťa, a každá by mala dostávať rovnakú finančnú podporu zo strany štátu. Nech sa sama a slobodne môže rozhodovať, či zostane doma tri roky alebo pôjde do práce skôr. Nezabúdajme na to, že rodičovský príspevok nahrádza jeden príjem v rodine, keď jeden z rodičov, najčastejšie je to matka, zostáva s dieťaťom doma. A dvojnásobne to platí pre osamelé matky, pre ktoré je rodičovský príspevok najdôležitejší príjem. Vieme zo štatistík, že takéto rodiny sú najviac ohrozené chudobou.
Pán premiér a minister financií na začiatku tohto roka oznámili dobrú správu, že príjmy do štátneho rozpočtu budú vyššie, ako očakávali. Myslím si, že najlepšie, čo môžeme urobiť, je dať časť týchto peňazí na podporu rodín s deťmi.
A teraz mi dovoľte predniesť môj pozmeňujúci a doplňujúci návrh na zvýšenie rodičovského príspevku na 280 eur.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Petry Krištúfkovej, Borisa Kollára a Zuzany Šebovej. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení takto:
V čl. I sa slová "213,20 eura" nahrádzajú slovami "280,00 eura".
Odôvodnenie: Dôvodom predloženia takejto legislatívnej úpravy je snaha o finančné zrovnoprávnenie rodičovského príspevku (navrhovaná výška 213,20 eura mesačne) s príspevkom na starostlivosť o dieťa. Rôzna výška príspevkov pri starostlivosti o dieťa do troch rokov je diskriminačná a nemá žiadnu opodstatnenosť. Sme toho názoru, že každý rodič má nárok na rovnaký príspevok od štátu, či zverí svoje dieťa do troch rokov do starostlivosti v príslušnom zariadení, alebo do starostlivosti inej osobe, alebo rodič zostane s dieťaťom doma na rodičovskej dovolenke do troch rokov dieťaťa.
Ďakujem za pozornosť a podporu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

22.3.2017 o 16:43 hod.

Petra Krištúfková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:48

Boris Kollár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Nedávno som si vypočul Roberta Fica v rozhovore so svojím ministrom financií pánom Kažimírom na videjku, ako zvestujú Slovensku dobrú správu. Výsledok hospodárenia štátu je omnoho lepší ako za posledných osem rokov. Dokonca sa spomínala nejaká miliarda. Ak je toto pravda, tak kto iní ako obyčajní ľudia by to mali pocítiť vo svojich peňaženkách alebo na svojej životnej úrovni. A preto som presvedčený, že tento návrh pani poslankyne Krištúfkovej by mali podporiť všetci poslanci. A najmä by ho mali podporiť poslanci SMER-u – SD. Aj teraz sa ukáže, vážení občania, kto to na vás iba hrá vo videu, alebo kto to myslí úprimne a vážne.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.3.2017 o 16:48 hod.

Mgr.

Boris Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:49

Jozef Mihál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja chcem podporiť argumenty pani kolegyne poslankyne, pretože naozaj je to tak. Keď sa matka vráti skôr do zamestnania a povedzme čerpá príspevok na starostlivosť o dieťa, tak štát ušetrí rodičovský príspevok. Síce vyplatí príspevok na starostlivosť o dieťa, ale ten je z troch štvrtín financovaný zo zdrojov Európskej únie, len z jednej štvrtiny z prostriedkov samotného štátneho rozpočtu. No ale potom vtip je vlastne v tom, že štát za už pracujúcu matku neplatí napríklad dôchodkové poistenie. To môže byť chápané ako určitá ďalšia úspora na strane štátu. Neplatí zdravotné poistenie, to je ďalšia úspora na strane štátneho rozpočtu. A naopak, tá pracujúca matka začína zo svojho príjmu platiť dane, platiť odvody. No nechcite odo mňa presný výpočet, ale sú to rádovo stovky eur rozdielu medzi pracujúcou a nepracujúcou matkou. Takže je veľmi veľa pravdy na tom, čo povedala pani poslankyňa Krištúfková a ja ju v tomto podporujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.3.2017 o 16:49 hod.

RNDr.

Jozef Mihál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:50

Simona Petrík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Lebo my sme mali s pánom Mihálom takú dohodu, pretože my spolu predkladáme vlastne pozmeňujúci návrh, tak aby to malo nejaký logický sled. Tak pôjdem ja prvá, ak dovolíte.
Takže ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán minister, pani spravodajkyňa, vážené kolegyne, milí kolegovia, dovoľte mi teda, aby som povedala pár slov k problematike rodičovského príspevku, pretože spolu s kolegami Miroslavom Beblavým a Jozefom Mihálom sme podali pozmeňujúci návrh, ktorý sa týka jeho sflexibilnenia. Takže o tom by som rada hovorila.
Výška vyplácaného rodičovského príspevku by závisela od počtu mesiacov, za ktorý sa ho rodič rozhodne čerpať. To je naša základná idea. Rodičovský príspevok by tak mohol mať počas najkratšieho obdobia poberania, a to je do dvoch rokov veku dieťaťa, výšku 355 eur 33 centov, mesačnú výšku myslím.
Vládny návrh zákona, ktorý pripomienkujeme, navrhuje zvýšenie rodičovského príspevku o 10 eur, ako sme to už párkrát počuli, a je to potrebné privítať určite, aj keď je to teda len táto suma.
Náš pozmeňujúci návrh už počíta s týmto zvýšením pri výpočte. Pri tejto príležitosti by sme však radi presadili väčšiu slobodu rodičov pri starostlivosti o dieťa prostredníctvom flexibilného poberania rodičovského príspevku. Podali sme aj rovnaký návrh zákona na túto schôdzu, ktorý zavádza flexibilitu rodičovského príspevku, a sme ochotní ho stiahnuť za predpokladu, že táto zmena pre rodičov bude akceptovaná formou nášho pozmeňujúceho návrhu.
Teraz by som vám rada predstavila, ako si fungovanie flexibilného rodičovského príspevku predstavujeme. Celkovú sumu 6 396 eur, ktorú by rodič získal za celé obdobie poberania rodičovského príspevku a ktorá sa, podotýkam, nemení oproti tej, ktorá by bola vyplatená za tri roky, by bolo možné vybrať aj skôr, ako dieťa dosiahne tri roky veku. Zároveň navrhujeme, aby dolnou hranicou výberu bolo 48 mesiacov veku dieťaťa, čiže dva roky. Výška rodičovského príspevku by tak bola v intervale od základnej sumy 213, eur 20 centov, ako je to teraz, až do spomínaných 355 eur 33 centov, a to v závislosti od mesiaca, v ktorom by rodič poberanie rodičovského príspevku ukončil. To znamená, že ak by sa rodič rozhodol, že si rodičovský príspevok vyčerpá dajme tomu, keď jeho dieťa bude mať dva a pol roka, podľa toho sa mu prispôsobí mesačná suma.
Chcem podotknúť, že nejde o nevyskúšaný experiment. Rovnaký systém sa osvedčil a funguje v Českej republike, kde zavádzajú už štvrtú rýchlosť čerpania, lebo rodičia túto možnosť radi využívajú. To znamená, že tam si rodičia už môžu tento rodičovský príspevok čerpať aj skôr, ako keď dieťa dosiahne dva roky, čiže napríklad na jeden a pol alebo jeden rok to dieťa.
Životné situácie sú rôzne a mnohým rodičom môže táto možnosť pomôcť v rodinnom rozpočte práve v období, keď je rodič doma s dieťaťom a nemá príjem. Napadajú mi aj osamelí rodičia, ktorí sú ešte viac odkázaní na zvýšenú pomoc pri bežných výdavkoch na život, než sa opätovne zamestnajú. Rodičovský príspevok v súčasnej výške nestačí na to, aby rodina s jedným rodičom z neho dôstojne vyžila. A takýchto rodín je na Slovensku mnoho.
Zrýchlené čerpanie rodičovského príspevku by pomohlo aj rodičom, ktorým sa narodili deti za sebou s menším odstupom, ako sú tri roky, aby neprišli o finančné zdroje od štátu. Tu musím povedať, že tým, že je rodičovský príspevok aktuálne nastavený na fixne tri roky, veľa rodičov vyslovene plánuje, kedy bude mať to druhé alebo tretie dieťa, pretože nechcú prísť o ten rodičák. Lebo vieme, že keď máte dve deti do troch rokov, tak ten rodičovský príspevok čerpáte síce v trochu vyššej sume, ako je 213 eur, ale je to len asi o 40 eur vyššie na to druhé dieťa. Zároveň sa zlepší zamestnanosť žien, pretože namiesto šiestich rokov mimo pracovný trh budú na rodičovskej dovolenke štyri roky.
Áno, ja viem, že aj v súčasnosti ženy pracujú popri poberaní rodičovského príspevku, ale práve tým, že im umožníme túto flexibilitu, možno dosiahneme aj to, že reálne budú chcieť s tým dieťaťom ostať doma dva roky a naplno si užijú tú starostlivosť a potom zasa naplno pôjdu pracovať.
Ministerstvo práce náš návrh odmietlo v medzirezortnom pripomienkovom konaní a to preto, že sme vraj v návrhu neriešili situáciu detí s nepriaznivým zdravotným stavom. Vzali sme to do úvahy a náš súčasný návrh ustanovuje, že rodičia týchto detí budú môcť poberať rodičovský príspevok až do šiestich rokov veku dieťaťa. Ihneď, ako sa zistí alebo objaví nepriaznivý zdravotný stav a rodič má záujem poberať rodičovský príspevok šesť rokov, bude musieť prejsť na čerpanie základnej fixnej sumy 213 eur 20 centov. Tu treba dodať, že takýchto rodín nie je veľa. V súčasnosti ich je približne 10 500, teda konkrétne detí, pričom mnohé tieto deti majú zdravie zhoršené už od narodenia a dá sa preto očakávať, že počet prípadov rodín, ktoré by čerpali rodičovský príspevok zrýchlene a následne by nastalo zhoršenie zdravotného stavu ich dieťaťa, by bol minimálny.
Taktiež by som rada adresovala otázku vzťahu medzi dvoma príspevkami, o ktorých sme už dnes aj hovorili. A to medzi rodičovským príspevkom a príspevkom na starostlivosť o dieťa. Dnes sú oba tieto príspevky nastavené tak, že ich poberanie končí v treťom roku veku dieťaťa a spolu ich poberanie nie je možné. Rodina teda poberá buď jeden, alebo druhý príspevok, väčšinou podľa toho, či dieťa pošle do súkromných jaslí alebo nie. Tu by som chcela povedať, že nie všetky rodiny, ktoré poberajú rodičovský príspevok, tak ich deti sú doma. Nie je to pravda, pretože veľa rodín využíva štátne jasle, ktoré sú lacnejšie, a ten rodičovský príspevok im stačí, a preto nevyužívajú príspevok na starostlivosť o dieťa, ale využívajú tú fixnú sumu, z ktorej platia štátne jasle alebo lacnejšie jasle. Niekoľko tisíc rodín si teda vyberá radšej príspevok na starostlivosť, podľa toho, ak dávajú deti do súkromných jaslí, lebo jeho maximálna suma je vyššia.
Po vyčerpaní rodičovského príspevku zrýchleným spôsobom chceme ponechať nárok rodičov na príspevok na starostlivosť, kým dieťa nedosiahne vek tri roky... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Poprosím o kľud v rokovacej sále.

Petrík, Simona, poslankyňa NR SR
Milé kolegyne a kolegovia, zhrniem tento náš návrh do niekoľkých viet. Flexibilné čerpanie rodičovského príspevku by výrazne mohlo zlepšiť finančnú situáciu mladých rodín s deťmi do troch rokov a zároveň sa tu bavíme o zanedbateľnej záťaži pre štátny rozpočet. Ide preto z môjho pohľadu o elegantné a efektívne riešenie. Dnes majú rodiny rôzne pracovné a výchovné stratégie. Rozdielne sú tak isto aj deti, ktoré potrebujú kolektív v rôznom veku, no aktuálne nastavený rodičovský príspevok je vždy na tri roky a je to zbytočne obmedzujúce. Preto vás žiadam o podporu nášho pozmeňujúceho návrhu, ktorý, dúfam, že ešte stihnem celý prečítať.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Simony Petrík, Miroslava Beblavého a Jozefa Mihála k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 347).
V čl. I sa pred doterajší text návrhu zákona vkladá nový 1. bod, ktorý znie:
1. § 3 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
"(11) Oprávnená osoba, ktorá zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa podľa odseku 2 písm. a) a ktorej vznikol nárok... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Poprosím kľud v rokovacej sále.

Petrík, Simona, poslankyňa NR SR
... na rodičovský príspevok po vyčerpaní nároku na materské alebo nároku na obdobnú dávku ako materské v členskom štáte, môže vlastným prihlásením určiť kratšie obdobie čerpania nároku na rodičovský príspevok ako do troch rokov veku dieťaťa, nie však kratšie ako do 24 mesiacov veku dieťaťa; nárok v prípade podľa odseku 2 písm. b) tým nie je dotknutý."
Doterajší text návrhu zákona sa označuje ako 2. bod.
Odôvodnenie: Navrhuje sa možnosť flexibilného poberania rodičovského príspevku tak, že namiesto súčasnej doby poberania (tri roky veku dieťaťa) sa bude môcť poberať do dvoch rokov veku dieťaťa, avšak vo vyššej sume. Náklady z hľadiska verejných financií pritom ostávajú rovnaké ako v súčasnosti, dochádza len k tomu, že pri využití tejto možnosti budú prostriedky vyplatené skôr. Zároveň sa ustanovuje, že pokiaľ by v prípade využitia tejto možnosti došlo k dlhodobo nepriaznivému zdravotnému stavu dieťaťa, nárok na poberanie rodičovského príspevku do šiestich rokov veku by ostal zachovaný v rovnakej podobe ako v súčasnosti. Počíta sa s možnosťou, že rodič bude mať po rýchlejšom vyčerpaní rodičovského príspevku možnosť využívať príspevok na starostlivosť o dieťa do troch rokov veku dieťaťa.
V čl. I sa za doterajší text návrhu zákona vkladá nový 2. bod, ktorý znie:
2. § 4 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
"(7) Suma rodičovského príspevku pre oprávnenú osobu uvedenú v § 3 odseku 11 sa stanoví ako násobok sumy v odseku 1 a koeficientu určeného ako podielu počtu mesiacov zostávajúcich do troch rokov veku dieťaťa a počtu mesiacov, ktorý si oprávnená osoba určila prihlásením ako obdobie čerpania rodičovského príspevku."
A odôvodnenie k tomuto bodu: V nadväznosti na bod 1 sa navrhuje spôsob výpočtu zvýšenej sumy rodičovského príspevku, pokiaľ oprávnená osoba využije možnosť flexibilného poberania.
V súvislosti s bodmi 1 a 2 pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu sa v názve návrhu zákona za slovo "mení" vkladajú slová "a dopĺňa".
Ďakujem, skončila som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

22.3.2017 o 16:50 hod.

Mgr.

Simona Petrík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:05

Miroslav Sopko
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Žiadam uviesť do zápisu opravu hlasovania č.13. Zlyhalo mi zariadenie, hlasoval som za. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

22.3.2017 o 17:05 hod.

Mgr.

Miroslav Sopko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:06

Soňa Gaborčáková
Skontrolovaný text
No dobre. Ďakujem za slovo. Žiadam uviesť do zápisu opravu hlasovania č. 13. Hlasovala som za.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

22.3.2017 o 17:06 hod.

PhDr.

Soňa Gaborčáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:06

Lucia Ďuriš Nicholsonová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela ctené dámy a ctených pánov informovať a pripomenúť vám to, že pred časom vám prišla do mailboxov pozvánka na zajtrajšiu konferenciu, ktorú organizujem ja, pán poslanec Budaj a pán poslanec Kresák v priestoroch kinosály od 11.30. Je to pod názvom Zrušme Mečiarove amnestie, osloboďme spravodlivosť. Budeme tam premietať aj film Únos. V kinosále. Takže kto ste ho nevideli, príďte. Ale bude tam aj diskusia s odborníkmi na ústavné právo. Budú reagovať vo svojich prejavoch na aktuálne vzniknutú situáciu, to znamená na koaličný návrh, na pripomienky opozície, čo sa stane, keď budú zapracované. Budete sa môcť pýtať odborníkov na ústavné právo, ktorí sú naozaj zoširoka. Nie sú to len signatári tej výzvy. Takže všetkých vás veľmi pekne prosím, aby ste v čo najväčšom počte prišli. Budú tam tí, čo neprídu kvôli odborníkom na ústavné právo, budú tam aj herci ako Maroš Kramár a ďalší. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

22.3.2017 o 17:06 hod.

Lucia Ďuriš Nicholsonová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:07

Martin Poliačik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Chcem len pripomenúť všetkým poslankyniam a poslancom, že do konca mesiaca je potrebné podať majetkové priznania. Bol by som rád, keby ste to všetci stihli. Mne tým šetríte prácu, mne tým šetríte aj na výbore všetkým prácu, sebe šetríte peniaze za prípadné pokuty. Tak, prosím vás, dajte si záležať, nech je to vypísané poriadne. Ak by ste potrebovali niečo konzultovať, na výbore je sekretariát pripravený. Takže, prosím vás, nezanedbajte to, aby sme na budúci rok nemuseli rozdávať toľko pokút ako tento. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

22.3.2017 o 17:07 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:08

Natália Grausová
Skontrolovaný text
Ja sa chcem spýtať, že prečo tam zajtra budú komedianti. (Smiech v sále.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

22.3.2017 o 17:08 hod.

MUDr.

Natália Grausová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video