14. schôdza

21.3.2017 - 7.4.2017
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

21.3.2017 o 13:52 hod.

Mgr.

Jozef Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 13:52

Jozef Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi za klub OĽANO pár poznámok k tomu, čo sme dostali do lavíc, a v zlúčenej rozprave sme nútení sa tým zaoberať. Myslím, že na začiatku musím predostrieť to, čo sme počas prvého, druhého čítania hovorili, väčšina teda z opozície, že tento návrh zákona nezíska podpis od pána prezidenta, tak dnes máme túto - vtedy predpokladanú - teraz realitu na stole. Myslím, že nemá veľmi význam opakovať dokolečka argumenty, ktoré jednak môj predrečník, a sú to argumenty čísel, skúseností, našej vlastnej skúsenosti za doby fungovania dvojkolovej voľby, ale aj skúsenosti zo zahraničia, kde jednoznačne platí, že dvojkolový systém zvyšuje legitimitu a zabraňuje možnej voľbe extrému.
A chcel by som sa možno pozastaviť práve pri tom, čo nemohlo odznieť ani v prvom, ani druhom kole rozpravy, pretože sme nepodpis alebo nepridanie podpisu pána prezidenta len predpokladali. Je veľmi dôležité pre tento účel povedať a je to v bode 3 pri..., v tlači 437, kde pre mňa, a predpokladám aj pre náš klub, je zhrnuté to najzákladnejšie, prečo prezident nechce svoj podpis pridať pod váš zamýšľaný, pod vašu zamýšľanú novelu, pod vami zamýšľanú zmenu volebných pravidiel. V bode 3 sa totižto odvoláva na ústavu. Hovorí: "Vo svojom sľube prezidenta Slovenskej republiky zloženého podľa čl. 104 ods. 1 ústavy som sa zaviazal, že svoje povinnosti budem vykonávať v záujme občanov a zachovávať i obhajovať ústavu a ostatné zákony. Plnenie tohto záväzku je osobitne významné pri ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb v oblasti aktívneho aj pasívneho volebného práva. Preto považujem za potrebné uviesť, že na základe faktov uvedených v článku alebo v časti II rozhodnutia nepodpísať vami zamýšľanú zmenu volebných pravidiel, že podpísaniu schváleného zákona mi bráni zachovávanie a obhajoba ústavy." Zopakujem: Podpísaniu schváleného zákona pánovi prezidentovi bráni zachovávanie a obhajoba ústavy. "Podľa čl. 31 ústavy zákonná úprava všetkých politických práv a slobôd a jej výklad a používanie musia umožňovať a ochraňovať" - a tu je ten dôležitý argument - "slobodnú súťaž politických síl v demokratickej spoločnosti. Citované ustanovenie ústavy sa vzťahuje aj na schválený zákon." Preto pán prezident vyslovuje vážnu pochybnosť o tom, či schválený zákon možno vykladať a aplikovať tak, aby umožňoval a ochraňoval slobodnú súťaž politických síl v našej spoločnosti. Umožniť a ochraňovať slobodnú súťaž vo voľbách je totiž základný účel, mieni pán prezident, ktorému musí zodpovedať každý zákon upravujúci voľby, resp. výkon volebného práva vrátane, vrátane volieb do orgánov samosprávnych krajov.
Pán prezident ďalej hovorí, prečo nepridá podpis pod vami schválený zákon, a to je, že schválený zákon v kritizovanej časti nenapĺňa reálnym obsahom ústavne definovaný základný účel tejto zmeny. Ani jeden z dôvodov, ktoré viedli predkladateľov k navrhovaniu novely zákona o výkone volebného práva v súvislosti s voľbami do orgánov samosprávnych krajov, sám osebe alebo aj v kontexte, alebo v súvislostiach nevedie k takej zákonnej úprave, ktorá umožňuje a ochraňuje slobodnú súťaž politických síl v Slovenskej republike. Dokonca mieni presný opak. Schválený zákon oslabuje úroveň slobodnej súťaže politických síl vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov. Schválený zákon vstupuje do tejto slobodnej súťaže s faktormi, ktoré nemajú a nesmú vplývať na organizáciu, priebeh a výsledky volieb, či už spomínaná nízka účasť, alebo úspora prostriedkov vynakladaných na organizáciu volieb do orgánov samosprávnych krajov, nedostatočne vyjadrená vôľa voličov, to je v úplne, v úplnom rozpore s obsahom a výkonom aktívneho aj pasívneho volebného práva, ktoré nezávisí od počtu zúčastnených voličov, ale od iných ústavne upravených faktorov a tie sú splnené pri..., a tie sú splnené aj pri nižšej účasti a menej reprezentatívne výsledky druhého kola volieb než prvého kola volieb. Navyše v Slovenskej republike sa od vzniku v roku ’93 vyvinula ústavná prax – a to citoval už Martin Klus –, podľa ktorej sa volebné zákony nemenia, resp. nenovelizujú v úzkej nadväznosti na blížiace sa voľby. Táto ústavná prax je súčasťou ústavného poriadku nášho štátu a musí po štvrťstoročí byť rešpektovaná bez akýchkoľvek, akýchkoľvek výnimiek. Schválený zákon túto ústavnú prax ako zdroja ústavného poriadku však evidentne porušuje a dôsledkom je okrem iného aj ďalšie oslabovanie súťaže politických síl vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktorá je garantovaná čl. 31 našej Ústavy Slovenskej republiky.
Chcel by som teda povedať, že oba spomínané, dva, resp. v kontexte tri dôvody, sú momentami, ktoré, ktorými sme atakovaní z pohľadu silnej ústavnej inštitúcie priamo volenej, prezidentom republiky, a minimálne by stálo za to, či by sme na základe tejto argumentácie, ktorá nehovorí len tak do vetra, nehovorí o možných politických dôvodov a presadzovaniu záujmov jednej, druhej alebo tretej politickej strany, ale priamo argumentuje tým, že je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky. Ak máme na mysli, že chceme volebné pravidlá vylepšiť, tak súhlasím s pánom prezidentom a rozumiem, prečo nechce pripojiť podpis pod túto zmenu, a to je, že sa politická súťaž oslabuje a že sa pravidlá menia počas doby hry. Myslím si, že ak použijem voľnú analógiu, ak je napríklad vo futbale nariadená jedenástka alebo pokutový kop, nie v čase, kedy sa hrá alebo kedy vybehnú hráči na ihrisko a zadefinujú sa pravidlá, ale v čase, kedy je priamo nariadená, a niekto sa vtedy rozhodne, že sa nebude kopať z jedenástich metrov, ale z polky ihriska. To namieta z hľadiska ústavného úzusu a ústavný... a zmien, ktoré má prezidentská kancelária za protiústavné, ktoré oslabujú politickú súťaž, je presne tento príklad, kedy počas už priamo, priamo sme sedem dní pred voľbami, sedem mesiacov, pardon, pred voľbami, a meníme pravidlá súťaže. To znamená, viem o niektorých, že sú oficiálnymi kandidátami. Viem, že niektoré volebné tímy, sú rozbehnutí, a súhlasím s argumentom, ktorý použil predrečník Martin Klus, že túto neblahú prax sme mali iba jedenkrát v histórii, a to je to, čo nám aj dnes pri debate o zrušení amnestií prinášajú 90. roky, a to je vtedy, keď Vladimír Mečiar sa snažil takisto meniť pravidlá hry počas hry samotnej. Preto za klub aj za seba hovorím, že rozumiem dôvodom, prečo pán prezident nechce mať podpis pod ohýbaním pravidiel, prečo sa nechce zúčastniť toho, že by mohlo prísť alebo prichádza z jeho pohľadu v rozpore s čl. 31 ústavy, a ja ho v tomto jeho snažení podporím.
Myslím si, že ak dôvody, či už z finančného charakteru, alebo ak by sme mali reálne veriť dobromyseľnému, dobromyseľnej zmene pravidiel, aby bola vyššia účasť, vyššia následná legitimita zvolených županov, tak vieme a vedeli by sme toto urobiť nie počas behu pár mesiacov pred voľbami županov do samosprávnych krajov. Argumenty, ktoré sme uvádzali v prvom a druhom čítaní, však zostávajú. Je naozaj pravdou, že dvojkolový systém zvyšuje legitimitu a bráni výbuchom a bráni možnému nástupu akéhokoľvek extrému. Ja som nepoužíval pri svojej argumentácii príklady, ale myslím si, že je v záujme všetkých nás, z akéhokoľvek politického subjektu sme, aby nástupu a možné prekvapenia deň po voľbách sme jednoducho eliminovali tým, že nastavíme dobré pravidlá. Pánovi prezidentovi rozumiem, prečo pod vami zamýšľanú novelu alebo vami schválenú novelu nepridal svoj podpis. Ak sa s týmto viete stotožniť, veľmi ťažko sa mi odvoláva na to, čo tu boli dvaja kolegovia, pán Paška aj pán Klus, obaja sa odvolávali na zdravý rozum. Niekedy mám pocit, že v týchto žabomyších vojnách naozaj zdravý rozum odchádza preč, ale tu narábame so silnými ústavnými inštitútmi, a preto by som radšej, ak je ešte možnosť, zišiel z kratšej cesty dolu a aj na vašom mieste podporil argumenty pána prezidenta.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

21.3.2017 o 13:52 hod.

Mgr.

Jozef Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:03

Martin Klus
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Veľmi dobré vystúpenie, Jozef. Som rád, že si zopakoval tie silné argumenty, ktoré hovorí pán prezident, ktoré sme hovorili my v prvom a druhom čítaní a ktoré si kolegovia z vládnej koalície akosi nechceli pripustiť.
Ja len pripomínam, že to, na čo si poukazoval, že takéto veci sa nemenia pár mesiacov pred voľbami, o čom sme nakoniec hovorili už pri mojom vystúpení, to som chcel eliminovať pozmeňovacím návrhom v druhom čítaní, ktorý hovoril, a v treťom čítaní, pardon, ktorý hovoril úplne jasnou rečou, že ak už mienime zmeniť tieto pravidlá, tak ich zmeňme až na tie voľby, ktoré sme zlúčili na rok 2022. To by dávalo logiku, keďže v tom čase sa budú konať spoločne voľby aj primátorov, starostov a rovnako tak županov, resp. jednotlivých zastupiteľstiev samosprávy miestnej a regionálnej, v takom prípade by som tomu ešte rozumel. Ale prečo sa ženieme do takejto zásadnej zmeny už v týchto voľbách, to je pre mňa, s výnimkou toho, čo povedala Renátka Kačšáková, hnusný politický kalkul, nepochopiteľné. A to zdôrazňujem.
Alebo potom poďme na to inak a to je ten návrh, ktorý sme takisto dávali ako pozmeňujúci, ktorý hovoril, že ak už chceme zavádzať alebo teda ak je problém s dvojkolovou voľbou pri vyšších územných celkoch v roku 2022, no tak zaveďme dvojkolovú voľbu aj pre samosprávy miest a obcí. Aj tam by sa výrazne zvýšila legitimita jednotlivých starostov a primátorov a určite by po serióznej niekoľkomesačnej, možno aj ročnej diskusii bolo zrejmé, že to je omnoho správnejšia cesta ako to, o čo sa teraz práve pokúša vládna koalícia a na čo veľmi správne upozornil pán prezident, že nie je nič iné, len rozbíjanie slobodnej súťaže politických síl v tejto krajine.
Ďakujem veľmi pekne teda za tvoj príspevok.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.3.2017 o 14:03 hod.

doc. PhDr. PhD. MBA

Martin Klus

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:05

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som tiež chcel poďakovať kolegovi Viskupičovi a hlavne za to, že si poukázal na tie, na tie dva dôležité body, ktoré boli v argumentácii pána prezidenta, a to je teda zachovanie a obhajoba ústavy práve tým, že umožňuje, alebo chce teda chrániť umožňovanie slobodnej súťaže. Myslím, že to, čo pán Paška povedal, bolo jasným dôkazom toho, alebo teda kým poukázal práve na to, že tu neni záujem o férovú súťaž, a tá súťaž tu musí byť fér a musí byť slobodná a férová, pretože to je základným prvkom demokracie. Pretože ak tohto sa vzdáme, tak potom, čo sa tu bude diať? Každé volebné obdobie si koalícia bude prispôsobovať pravidlá volieb podľa toho, ako, aký politický boj chce dosiahnuť? Toto proste nemôžme dopustiť, a lebo to nedáva ani zmysel. Ani, myslím si, že to neni ani v súlade so zdravým rozumom.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.3.2017 o 14:05 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:06

Gábor Grendel
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Myslím si, že diskusia o jednokolovom systéme je legitímna, myslím si, že diskusia o zlúčení viacerých volieb do jedného termínu je legitímna, a z toho, čo nám napísal prezident, nemám pocit, že by bol apriórne proti takejto diskusii. Čo je však zvláštne, a to sme hovorili aj my tu na pôde parlamentu v prvom aj v druhom čítaní, takéto veci sa nerobia cez poslanecký návrh a už vôbec nie trištvrte roka pred konaním volieb.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.3.2017 o 14:06 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 14:07

Jozef Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, kolegovia. Gábor, myslím si, že presne, presne tu je ten zakopaný pes alebo ten diabol, ktorý je v detailoch, a to je, že kedy, akým spôsobom a prečo bola vedená diskusia o zmene volebných systémov. Potom aj rozumiem kolegyni Kaščákovej, ktorá môže uvažovať o tom, že to bol len malý a hlúpy politický kalkul. Ja si však dovolím povedať aj jednu vec, aj možno pri argumentácii pána prezidenta a to je, že, ako vravia Česi, môžu tí, ktorí toto vymysleli, a akým spôsobom to priniesli do Národnej rady, splakat nad vejdělkem, pretože zabudli na jeden podstatný element, a ten element sú samotní voliči a to, akým spôsobom sa v jednokolovej voľbe volieb zúčastnia, akým spôsobom rozhodnú, sa môže a podľa mňa aj stane tak, že si nezabezpečia žiadnu výhodu, skôr sa to môže obrátiť proti nim samotným. My uvidíme, a preto rozumiem, že prezident namieta oslabenie súťaže politických síl a prezident namieta aj to, že sa to nerobí, ako som vravel, pár mesiacov pred voľbami.
A posledná poznámka k Martinovi Klusovi. Myslím si, že je veľmi dôležité presne argumentovať tým, že pán prezident jednoducho pod túto novelu svoj podpis nepripojí, a je to presne aj preto, že si to zargumentoval s rozporom s ústavou. To sme my veľmi nemohli použiť pri prvom a druhom... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

21.3.2017 o 14:07 hod.

Mgr.

Jozef Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:09

Dušan Bublavý
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Kolegyne, kolegovia, keďže je zlúčená rozprava, tak je potrebné, aby aj na 438 bola uvedená správa, takže ospravedlňujem sa.
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 444 z 27. februára 2017 pridelil zákon z 2. februára 2017, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 125/2016 Z. z., vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 438), doručený 23. februára 2017 na prerokovanie týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj s tým, že ako gestorský výbor podá Národnej rade Slovenskej republike správu o výsledku prerokovania vráteného zákona vo výbore. Z rozhodnutia prezidenta o vrátení zákona z 2. februára 2017, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 125/2016 Z. z., vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 438), vyplýva: prezident Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí z 22. februára 2017 č. 1792/2017 Kancelária prezidenta Slovenskej republiky v nadväznosti na pripomienku uvedenú v časti 2 a 3 rozhodnutia navrhol, aby Národná rada Slovenskej republiky pri opätovnom prerokovaní zákon neprijala ako celok.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady prerokoval zákon a uznesením č. 174 zo 14. marca 2017 odporučil zákon schváliť v pôvodnom znení. Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj prerokoval zákon a uznesením č. 82 z 20. marca 2017 odporučil zákon schváliť v pôvodnom znení.
III. Gestorský výbor rokoval o stanoviskách výborov, ktorým bol zákon z 2. februára 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 437), a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky schváliť zákon v pôvodnom znení.
Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady o výsledku prerokovania vráteného zákona bola schválená uznesením Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj č. 88 z 21. marca 2017. Výbor určil poslanca Dušana Bublavého za spoločného spravodajcu výborov a súčasne ho poveril podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky informovať Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania a prekladať návrhy na ďalší postup.
Ďakujem pekne za pozornosť a ospravedlňujem sa.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

21.3.2017 o 14:09 hod.

Mgr.

Dušan Bublavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14:13

Jozef Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja nepatrím medzi puristov procedurálneho postupu, ale myslím si, že, vážená pani predsedajúca, napriek snahe o opravu a buď všeobecným súhlasom, alebo neviem ako, lebo po tomto vystúpení vy ste mali dať otvoriť rozpravu. Tak asi sme si to s Maťom Klusom spravili nanečisto a mali by sme vystúpiť znova, pretože my sme vystupovali, predpokladám, mimo, mimo rozpravy, keďže po odznení spravodajskej správy podľa znenia rokovacieho poriadku mala nasledovať otvorenie rozpravy. Tak neviem, ako sa s tým vysporiadame.
Ja dávam procedurálny návrh, či už všeobecným súhlasom, aby sme teda schválili to, že rozprava bude nanovo otvorená. (Reakcie z pléna.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

21.3.2017 o 14:13 hod.

Mgr.

Jozef Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:15

Ján Budaj
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Dámy a páni, zrušenie druhého kola regionálnych volieb je druhým zásahom do demokratického organizmu slovenskej politiky. Prvým zásahom boli náhubkové opatrenia rokovacieho poriadku Národnej rady a to bol taký zásah, o ktorom sme si mohli alebo mnohí si nahovárali, že to je taká vnútorná vec Národnej rady, oni tam sa hádajú, tak niekto s nimi chce urobiť poriadok. Tento zásah je už vážnym poškodením kvality demokracie na Slovensku. My tu máme niekoľko volieb, ktoré sú priamou voľbou, keďže parlamentné voľby máme pomerné, našťastie v tých priamych voľbách predsa len môžu zavážiť osobnosti a takou priamou voľbou je voľba prezidenta, voľba župana a voľba primátorov a starostov. Tieto troje volieb mali jednu nepríjemnú výnimku, že práve voľba primátorov a starostov bola jednokolová. Celé roky sme mohli sledovať, ako pre túto anomáliu sa darilo niektorým nastavať si fiktívnych konkurentov, niektorým primátorom, a udržať sa pri moci dlhé roky.
V mojich spomienkach, lebo nehovorím to ako nejakú klebetu, ale ako osobný zážitok, v mojich spomienkach je v tomto hlavným bohatierom práve skoro by večný primátor Žiliny Ján S., inak tiež šofér a abstinent, ktorý bol šikovný natoľko, že vždy si našiel ešte aj z tábora politických oponentov nejakého dôverčivého alebo úplatného človeka, ktorý išiel kandidovať a rozdrobil tábor demokratov natoľko, že tento politik bol primátorom, ako sa zdalo, na večné veky a nikdy inak. Dlhé roky sa uvažovalo v demokratických kruhoch nad dôsledkami tejto situácie a ja som dúfal a očakával, že už dozrel čas - a, mimochodom, som to tu avizoval - na revíziu samosprávnych mechanizmov a súčasťou tej revízie, ako som veril, na prvom mieste malo byť odstránenie tejto anomálie, že pri všetkých tých väčšinových voľbách jedna úroveň moci, úroveň starostov a primátora nemala druhé kolo. To znamená, napríklad v takej Petržalke podobne tradične a večne vyhráva starosta, ktorý má menej hlasov, než som mal povedzme ja ako poslanec, ktorý som tam kandidoval, ale rozdrobenosť ďalších a ďalších kandidátov spôsobuje, že v 120-tisícovej Petržalke môžete vyhrať siedmimi tisícmi hlasov a vaša demokratická legitimita je pod bodom mrazu, ale je to legálne.
Toto, samozrejme, všetko by riešila druhá voľba primátorov a starostov, druhé kolo voľby. Namiesto toho ideme odbúrať druhé kolo u županov. Vykročujeme teda presne opačným smerom, nezlepšujeme demokratickú kvalitu, ale odbúravame demokratickú kvalitu, berieme občanovi jeden z jeho hlasovacích lístkov, roztrháme ho, zamedzíme mu vyberať si v druhom kole, hoci v druhom kole sa teda pri všetkých týchto väčšinových voľbách, môžte sa pozrieť do Poľska, do Maďarska, do Českej republiky, všade sa vyberá dvojkolovo. Vyberá sa dvojkolovo najmä preto, lebo poslanci alebo koalície by si netrúfli občanom zobrať lístok, volebnú šancu, ktorú už majú, a netrúfli by si im bezočivo do očí tvrdiť, že úspora nejakých, domnelá úspora, podčiarkujem, peňazí je viac, než ich šanca mať primeranú legitimitu voleného zástupcu.
To je veľká škoda, že ste sa touto cestou vydali, a ešte viac ma mrzí, že mnohí to budú považovať za signál pribratia ďalšieho koaličného partnera, a to je strany pána Kotlebu. Je predsa očividné, v čí prospech to koalícia robí. Robí to s plnou vedomosťou napriek tomu, že viacerí poslanci - nebol som to ja - v minulom období na to upozorňovali. Ja si teraz len ako človek starší dovolím malý exkurz nad tým, nad týmto problémom, že strana, ako je SMER, v ktorej je nemálo ľudí spojených s bývalou komunistickou stranou, a strana pána Kotlebu, v ktorej, obávam sa, sú nejakí ľudia spojení s myslením fašizmu, že tieto strany si môžu vychádzať v ústrety. Na prvý pohľad sa to zdá absurdné, neuveriteľné a neverme tomu, nie je to možné. No ale máme tu zákon o zrušení druhého kola volieb. Zákon priam upečený pre pomoc tejto strany. A hneď tu máme ohlas, včera počas rokovaní o tom, ako bude prebiehať zrušenie Mečiarových amnestií, priamo na tie rokovania prišla, prišla správa, ktorá prakticky zvrátila tie rokovania. Strana pána Kotlebu sa pridala k SMER-u a ku koalícii.
Nie je to, nie je to vlastne, keď mám byť úprimný, až taký šok. Táto, tento tieň nad slovenskou politikou, že ľavica nie je poriadnou ľavicou, že nemá všetky tie parametre, ktoré ľavica má mať, nie je prvýkrát a možno tá nemravnosť začala kedysi dávno, keď Tretia internacionála nútila komunistickú stranu, aby sa, aby bola tolerantná ku paktu s nacistami, ktoré urobil Stalin v prvej časti vojny. Preto komunisti na Slovensku propagovali, propagovali solidaritu s útokom na Poľsko, a to aj útokom nacistického Nemecka, pretože to od nich žiadali moskovskí bratia.
Po vojne sme už tých príbehov videli viacero. Povedzme si otvorene, že Gustáv Husák kryl potom pred trestom niektorých členov HSĽS, a, naopak, v neskorších rokoch kryli oni jeho, teda v skorších rokoch, cez vojnu kryli oni jeho a nemravné afilácie medzi komunistami a fašistami sa preplietajú aj ďalšími rokmi, mohol by som o tom napísať veľa, aj čo sa týka rokov revolučných a porevolučných. Ľudácke myslenie a komunistické myslenie majú vskutku veľa spoločného. Je to, je to bezbrehá nenávisť k Západu, je to nedôvera k Európe, viď západnej Európe a k jej inštitúciám, je to príchylnosť k Rusku a podrobovanie sa ruskému diktátu. Je to, samozrejme, aj extrémna nedôvera k všetkému slobodnému, otvorenému, k otvorenej spoločnosti, k slobode slova, k slobodnej spoločnosti.
Dámy a páni, teraz si možno niektorí z vás hovoria, no ty si dobre zabehol od obyčajného čítania, od, od vráteného pánom prezidentom, od rušenia druhého kola akýchsi regionálnych, malých a pre mnohých z vás bezvýznamných volieb.
Dámy a páni, demokratický chrám, ktorým je táto Národná rada, je postavený na to, aby stále zvyšoval kvalitu demokracie. To, za to nás sem poslali občania, aby zdokonaľoval ich verejnú kontrolu. Nie, aby ju znižoval. Toto je krok ku zníženiu legitimity a ku zníženiu účasti občana na výbere svojich zástupcov. Bude musieť vybrať nasilu aj takého, koho by nechcel. Zoberieme mu tú možnosť v druhom kole predsa len zvažovať medzi dvomi kandidátmi, ktorí prešli. Je to na prvý pohľad malý krok pre zničenie demokracie, naozaj malý, aby som parafrázoval slávne slová o vystúpení na Mesiac. Je to malý krok pre zničenie demokracie. Ale prečo by sme ho mali robiť, preboha? Prečo by sme mali ísť opačným smerom, než ide celý svet? Celý svet zdokonaľuje mechanizmy demokracie, približuje ich občanom, dáva im viac a viac príležitostí rozhodovať, zavádza prvky priamej demokracie. To nami obdivované Švajčiarsko, tie bohaté krajiny Škandinávie naozaj pozývajú ľudí k spoluúčasti. Iba vtedy aj u nich dokážu uchrániť moc pred deviáciami a pred korupciou. Len každodenná účasť občanov a čo najčastejšia účasť občanov na rozhodovaní ich vťahuje do demokratického procesu a robí zo štátu organizmus občanov a demokratov.
Prosím vás, mnohí možno ste naozaj hľadeli, obraciam sa teraz na ctených, ctené poslankyne a poslancov koalície, možno ste naozaj hľadeli na tie peniaze, ja to netvrdím, že ste nehľadeli. Zvážte ešte stále, či to stojí za to, či stojí za to napríklad aj ľavici, aby išla celkom iným smerom, než ide ľavica v Európe, kde, ktorá všade zdôrazňuje práve prvky spoluúčasti občana na riadení štátu, ktorá neruší, ale, naopak, presadzuje, proti ultrapravici a pravici presadzuje ešte ľudovejšiu demokraciu, väčšiu spoluúčasť, uznávanie menšín, presadzovanie ich podielu pri takýchto rozhodovaniach. Prečo by ste nevyhnutne museli urobiť tento krok? Ešte stále si ho musíte zvážiť, zaznievajú tu praktické argumenty, ale zaznievajú a ja som si dovolil, viem, že som sa niektorých mohol dotknúť, lebo som zjednodušoval, a sa im za to ospravedlňujem, ale dovolil som si pripomenúť tú historicky, ten historický tieň, kedy ľavica nadmerne, sa nadmerne zaplietla spoluprácou s ultrapravicou a s fašistami. Poďme z toho preč, neprijmime obmedzenie jedného volebnej, jednej volebnej šance pre občanov, nechajme im právo voliť v druhom kole.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

21.3.2017 o 14:15 hod.

Ján Budaj

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:26

Martin Klus
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, som veľmi rád, že ste trošku dôslednejšie pomenovali ten problém, o ktorom sme hovorili aj s predrečníkmi pred vami, a teda že keď už máme meniť voľby v rámci samosprávy, tak potom poďme do dvojkolovej voľby aj v miestnej samospráve, samozrejme, hneď niektorým sa postavili vlasy dupkom, že o ďalšie voľby navyše, ale áno, veď ideme predsa zlučovať voľby v roku 2022, čiže ak by sme tu nezmyselne nerušili druhé kolo volieb do VÚC, tak by sme mali pekne dvojkolovú voľbu aj v rámci vyšších územných celkov, a teda predsedov, aj v rámci primátorov a starostov, to dáva omnoho väčšiu logiku a zároveň legitimitu a slobodnejšiu súťaž politických strán ako to, čo sa tu dnes a vo februári, resp. v decembri dialo a deje. A zároveň treba ale zdôrazniť, že toto by sa, samozrejme, týkalo len tých starostov a primátorov, ktorí by nedosiahli už v prvom kole viac ako 50 % hlasov zúčastnených voličov, tak ako je dnes napísaný zákon vo voľbách predsedov samosprávnych krajov. Čiže strašiť tu teraz tým, že v každej obci by sa diali druhé kolá volieb, je absolútny nezmysel a bol by som veľmi rád, keby sme proti takejto demagógii bojovali od samého začiatku, pretože som si istý, že ak sa raz demokratická opozícia v tomto parlamente stane exekutívou, alebo teda exekutívnymi politickými stranami, tak do tohto návrhu pôjdeme, pretože je to tak, ako ste povedali, pán poslanec Budaj, omnoho správnejšie, legitímnejšie aj dôstojnejšie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.3.2017 o 14:26 hod.

doc. PhDr. PhD. MBA

Martin Klus

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:28

Miroslav Sopko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Chcem sa poďakovať môjmu poslaneckému kolegovi pánovi Budajovi za to, že opäť vyzýval, uvádzal pri tejto téme tak podstatnú vec, aby sme sa všetci zamysleli nad dôsledkami, čo tieto zákony môžu priniesť. Nazdávam sa ale a mám taký pocit, ako keby sme sa navzájom nepočúvali a boli tu dve strany, ktorá každá chce vidieť len tú svoju pravdu. Žiaľ, rokovací poriadok mi neumožňuje využiť jednoduchý obraz, ktorý by som vám mohol ukázať, kde by som vám ukázal na jednom logickom fakte alebo jednom logickom obraze, čo môže spôsobiť, ak sa na nejakú vec pozeráme z rôznych uhlov. Skúsim to opísať. Máme valec, ktorý je postavený naležato, a nasvietime ho z obidvoch strán. Z jednej strany bude vrhať tieň, ktorý bude mať tvar kruhu. Z druhej strany však jeho tieň bude vytvárať obdĺžnik alebo štvorec. Jedna strana teda vidí svoju pravdu, druhá strana vidí tú druhú, tiež svoju. Ale čo je podstatné, skutočnou pravdou je stále to, že je to valec. My vidíme v prijatí týchto zákonov vážne ohrozenie, ktoré môže spôsobiť pre demokraciu. Neodvažujem sa hádať, čo vidíte vo svojom pohľade vy v koalícii, ale v konečnom dôsledku tento valec nás môže v budúcnosti zvalcovať všetkých.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.3.2017 o 14:28 hod.

Mgr.

Miroslav Sopko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video