18. schôdza

13.6.2017 - 21.6.2017
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

14.6.2017 o 11:39 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:39

Gábor Grendel
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Chcel by som pripomenúť členom Osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti SIS, že o trinástej máme výbor na obvyklom mieste. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

14.6.2017 o 11:39 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:39

Erika Jurinová
Skontrolovaný text
Ďakujem. Tiež, takisto chcem pripomenúť poslankyniam a poslancom z výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny, že pokračovanie 26. schôdze bude o jednej hodine v miestnosti č. 30.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

14.6.2017 o 11:39 hod.

Ing.

Erika Jurinová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:39

Róbert Madej
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Rád by som pripomenul členom ústavnoprávneho výboru schôdzu o 13.00. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

14.6.2017 o 11:39 hod.

JUDr. PhD.

Róbert Madej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:39

František Šebej
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Poprosil by som členov zahraničného výboru, aby si pripomenuli, že o trinástej máme schôdzu v rokovacej miestnosti finančného výboru na prízemí. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

14.6.2017 o 11:39 hod.

PhDr. CSc.

František Šebej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 11:43

Anton Hrnko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, dámy, páni, milí kolegovia, i debata k predchádzajúcemu návrhu zákona ukázala, že sme národ s veľmi čudným vzťahom k svojej minulosti, že nevieme si uctiť ľudí, ktorí nejakým spôsobom vystúpili – často nezištne – v prospech národa, za jeho práva, za jeho budúcnosť, a vždy hľadáme v našich osobnostiach to zlé. Nehľadáme to, čo tieto osobnosti pre nás urobili, ale to, či niekedy sa niekomu, s prepáčením, nevyšpinili na piesoček, aké mali dlhé nohy, aké mali ponožky. Len to nám uniká, že títo ľudia s vlastným nasadením, vlastnou snahou sa pričinili o to, že národnú káru posunuli trochu ďalej.
V roku 2009 bol prijatý zákon č. 285/2009 Z. z., ktorý ako také svetielko určitým spôsobom vrátil nás tam, že by sme mali sa nejakým spôsobom zaslúžiť o to, aby aj tí, ktorí pre nás niečo urobili v minulosti, často nezištne, boli ocenení nami všetkými. Pretože tak možno do pamäti, mladší, tí si to ani nepamätáte, ale my, čo sme starší, si pamätáme, že v roku 1984 išlo veľké päťzväzkové dielo o Slovenskom národnom povstaní. Ono bolo poplatné svojej dobe. Pán Budaj by povedal, že je to komunistická história, ale napriek tomu je tam encyklopédia, ktorá hovorí aj o účastníkoch Slovenského národného povstania. A keby si človek urobil štatistiku, čo niektorí aj urobili, tak by zistil, že všetci tí významní dejatelia, ktorí nejakým spôsobom boli vo vedúcich funkciách v Slovenskom národnom povstaní, si v 50. rokoch namiesto úcty a slávy zaslúžili nejaký ten kriminálik, nejaké to vyhodenie z roboty, skrátka boli postihovaní za to, že pracovali pre národ. A toto je náš vzťah k minulosti a to by sme mali zmeniť, ak chceme byť skutočným suverénnym a sebavedomým národom.
Náš návrh o poskytnutie príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2016 Z. z. by mal finančne a morálne oceniť niektoré aspekty služby pre vlasť účastníkov národného boja za oslobodenie. Účastníkmi národného boja za oslobodenie sú osoby, ktoré sa buď priamo so zbraňou v ruke, alebo ako pomocníci partizánov zúčastnili bojov v druhej svetovej vojne s cieľom boja proti fašizmu a za oslobodenie našej vlasti z cudzej okupácie.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej návrh zákona), sa predkladá s cieľom zlepšenia finančnej situácie účastníkom národného boja za oslobodenie a vdov a vdovcov po týchto osobách. Vzhľadom na zásluhy uvedeného druhu osôb, ako aj vzhľadom na závažné zdravotné a sociálne problémy, ktoré vyplývajú z ich vyššieho veku, je žiaduce zvýšiť ich dávky sociálneho zabezpečenia z dôvodu, že tieto dávky boli priznané už pred dlhším časom a nedosahujú dostatočnú úroveň. Inflácia je, takže treba aj toto zvažovať.
Navrhuje sa zvýšenie súčasného príspevku k dôchodku účastníkom národného boja za oslobodenie od 1. novembra 2017 o sumu 20 euro mesačne na sumu 40 eur mesačne a zvýšenie príspevku vdovám a vdovcom po týchto osobách od 1. novembra 2017 o sumu 10 eur mesačne na sumu 20 eur mesačne. Zároveň sa v návrhu zákona navrhuje zvýšenie príspevku k dôchodku účastníkom národného boja za oslobodenie od 1. januára 2019 na sumu 70 eur mesačne a zvýšenie príspevku vdovám a vdovcom po týchto osobách od 1. januára 2019 na sumu 35 eur mesačne. Vzhľadom na to, že ide o osoby v pokročilom fyzickom veku, zvýšenie príspevku k dôchodku by bolo žiaduce realizovať v čo najkratšom čase.
Prijatie návrhu zákona bude mať pozitívne sociálne vplyvy, negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy a nebude mať vplyv na služby verejnej správy pre občana, na podnikateľské prostredie, životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.
Ja by som ešte pridal jednu takú rodinnú skúsenosť. Môj krstný otec, mamin brat, bol svobodovec a pri Přerove ho ťažko ranilo, odtrhlo mu celú pravú sánku, a teda bol doživotne postihnutý a za znížené spoločenské uplatnenie dostával vtedy príplatok k platu 130 korún. Bol to malý príplatok, ale viete ako, ráta sa všetko. A chcel by som ešte povedať, ako citlivo vnímajú títo ľudia, keď sa im niečo berie alebo dáva. Raz po niekoľkých rokoch prišiel na kontrolu k lekárovi, lekár sa naňho pozrel a hovorí, však to máte celkom zahojené, a znížil mu tento príplatok zo 130 na 120 korún. Tento človek do smrti to nezabudol. Do smrti to pokladal za veľkú krivdu. A preto my, keď môžeme, urobme týmto ľuďom, ktorí sa skutočne zaslúžili o niečo, aj trošku niečo pozitívne, aby vedeli, že národ si vie oceniť ľudí, ktorí sú ochotní nasadiť aj svoj život za jeho slobodu a nezávislosť.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

14.6.2017 o 11:43 hod.

PhDr. CSc.

Anton Hrnko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11:50

Jozef Buček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený výborom Národnej rady pre obranu a bezpečnosť za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 594. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 31. augusta 2017 a v gestorskom výbore do 5. septembra 2017.
Prosím, pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

14.6.2017 o 11:50 hod.

Mgr.

Jozef Buček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:52

Natália Grausová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán predsedajúci, páni navrhovatelia, páni kolegovia a kolegyne, nedá mi, keďže sa držím zásady a verím tomu, že len pravda nás oslobodí, tak mi nedá, aby som sa neprihlásila do tejto rozpravy.
Pokiaľ ja mám informácie, tak ľudia, o ktorých sa tu rokuje, o ktorých je tento návrh zákona, počas celého obdobia boľševického socialistického Československa boli dostatočne odškodňovaní. Požívali rôzne výhody, boli oproti ostatným bežným občanom zvýhodňovaní, poberali príplatky. Existoval tu paragraf 255, podľa ktorého boli títo ľudia zvýhodňovaní. Viem, ako lekárka som sa stretla na svojej ambulancii aj s tým, že som sa dozvedela, že viem, že mali dokonca jednu lekáreň, ktorá, v ktorej lekárni si mohli vyberať zahraničné lieky, ktoré boli v tom čase, pred tými tridsiatimi-štyridsiatimi rokmi pre bežného občana nedostupné. Čiže boli tu ľudia rovnejší, rovní a rovnejší. Boli rovnejší a boli preferovaní oproti občanom, ostatným občanom teda bývalého Československa, resp. Slovenska.
A preto nemôžem s týmto návrhom ja ako osoba súhlasiť.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14.6.2017 o 11:52 hod.

MUDr.

Natália Grausová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:54

Erika Jurinová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja len kratučkú poznámku by som si dovolila. Pani kolegyňa, to mi príde ako taká možno závisť z vašej strany. Ja beriem, že ľudia, ktorí boli spojení s druhou svetovou vojnou, si zaslúžia odškodnenie, ale ja by som sa možnože zároveň cez tento príspevok predkladateľov spýtala, že či tak ako sa snažia vybojovať nejaké prilepšenie pre veteránov vojny a ich blízkych príslušníkov, že či nebudú uvažovať vybojovať takéto zadosťučinenie aj pre tých, ktorí zažili hrôzy iného režimu, komunistického režimu. Bude možnosť hlasovať o takom návrhu zákona na októbrovej schôdzi.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.6.2017 o 11:54 hod.

Ing.

Erika Jurinová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:55

Natália Grausová
Skontrolovaný text
Pani poslankyňa Jurinová, neviem, prečo na mňa útočíte, a môžem vás uistiť, že závisť nepatrí k mojim vlastnostiam.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.6.2017 o 11:55 hod.

MUDr.

Natália Grausová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:55

Anton Hrnko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený predsedajúci, dámy, páni, ťažko je mi vyjadriť sa na takéto vystúpenie, aké odznelo v našej rozprave, pretože už v úvode som hovoril o tom, že mnohí tí, ktorí s nasadením svojho vlastného života bojovali proti fašizmu a za oslobodenie našej vlasti, boli postihovaní tým režimom a že dostávali nejaké výhody, to bolo hádam, snáď prirodzené, pretože každý štát, každý národ si cení tých, ktorí zaň bojujú. Aj bývalá Československá republika mala celý systém ochrany a podpory legionárov, tých, ktorí bojovali za svoju vlasť, za národné oslobodenie. Veľké výhody majú veteráni vo všetkých štátoch, ktoré sa rátajú medzi kultúrne národy, vo Francúzsku, v Taliansku, choďte sa pozrieť aké. Taliani žiadnu vojnu nejakú veľkú neviedli ani nevyhrali, ale ako si oni vedia uctiť svojich veteránov, ako si vedia uctiť veteránov v Amerike, v Kanade, v iných krajinách. (Reakcia z pléna.) Ale my musíme si tiež zvyknúť na to, že tí, ktorí urobia niečo viac ako tí ostatní, si zaslúžia našu úctu a možno aj finančnú podporu.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

14.6.2017 o 11:55 hod.

PhDr. CSc.

Anton Hrnko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video