18. schôdza

13.6.2017 - 21.6.2017
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13.6.2017 o 13:04 hod.

Mgr.

Branislav Gröhling

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:04

Branislav Gröhling
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, navrhujem doplniť program schôdze o informáciu ministra školstva, vedy, výskumu a športu Petra Plavčana o stave, o stave reformného dokumentu Učiace sa Slovensko, termínoch schvaľovania finančného plnenia realizácie.
Odôvodnenie. Pred rokom minister školstva vyhlásil, že chystá najväčšiu reformu za 25 rokov a po roku stále nevieme, kedy sa konečne začne realizovať, aký objem financií bude vyžadovať, aký objem financií vyrokoval s ministrom financií. Klesajúce výsledky žiakov z rôznych medzinárodných meraní a vyjadrenie a konanie ministerstva a pána ministra sú v rozpore s týmto reformným dokumentom a sú dôvody naviac, aby tieto informácie zaujímali všetkých poslancov Národnej rady.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13.6.2017 o 13:04 hod.

Mgr.

Branislav Gröhling

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:05

Jozef Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Navrhujem zaradiť ako 67. bod 18. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky Správu o činnosti RTVS za roky 2012 až 2017, ktoré prednesie plénu generálny riaditeľ RTVS Václav Mika. Ostatné body sa v poradí následne prečíslujú. K bodu 67 by sme sa správali ako k bodom 65 a 66, čím upozorňujem, že sme už po vykonaní voľby.
Odôvodňujem to tým, že v tradícii generálnych riaditeľov naposledy generálna riaditeľka pani Zemková mala možnosť vystúpiť v pléne parlamentu. Asi o debate o médiách verejnej služby by médium verejnej služby mohol reprezentovať aj v pléne parlamentu pán generálny riaditeľ Mika.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13.6.2017 o 13:05 hod.

Mgr.

Jozef Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:06

Milan Krajniak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Navrhujem zaradiť do programu tejto schôdze nový bod s názvom Správa ministra financií Slovenskej republiky o výbere DPH v rokoch 2012 až 2016 s prílohami.
1. Zoznam všetkých vyplatených vratiek DPH nad 500-tisíc eur v rokoch 2012 až 2016 s uvedením dátumu vyplatenia mien a IČO subjektov, ktorým boli tieto vratky vyplatené.
2. Zoznam všetkých dlžníkov na DPH nad 500-tisíc eur v rokoch 2012 až 2016 s uvedením mien a IČO subjektov, ktoré DPH nad 500-tisíc eur neuviedli.
Svoj návrh odôvodňujem takto: v tomto štáte sa ročne na DPH stratí viac ako 2,2 miliardy eur. Tridsať percent DPH v tomto štáte sa neodvedie. Chcem vedieť prečo, kto za to môže a ktoré subjekty podvádzajú.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13.6.2017 o 13:06 hod.

Bc.

Milan Krajniak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:07

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Navrhujem doplniť do programu schôdze tri body. Ako body: 71 - Výročná správa o činnosti Ústavu pamäti národa za rok 2016, bod 72 - Správa o činnosti komisára pre deti za obdobie roka 2016 a 73 - Výročná správa Slovenského pozemkového fondu za rok 2016. Navrhujem, aby body 71 až 73 boli prerokované vo štvrtok 22. júna o 9.00 hodine.
Návrh odôvodňujem tak, že ide správy príslušných inštitúcií za predchádzajúci kalendárny rok, ktoré boli riadne predložené Národnej rade Slovenskej republiky, dokonca boli zaradené v pracovnej verzii návrhu programu, ale v pozvánke sa neocitli. Nevidím žiadny vecný dôvod, aby sme rokovanie o týchto správach presúvali až na jeseň.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13.6.2017 o 13:07 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:08

Erika Jurinová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Budem mať dva procedurálne návrhy. V jednom žiadam obdobne ako pán poslanec Dostál doplniť do programu schôdze správu o činnosti Ústavu pamäti národa, dopĺňam ročnú uzávierku Ústavu pamäti národa a rovnako správu komisára pre deti na presne stanovený termín.
Druhý procedurálny návrh. Žiadam vedenie Národnej rady, aby správy verejných inštitúcií boli zaraďované vždy priebežne na schôdzu parlamentu hneď po prerokovaní na výboroch, najlepšie vo vopred stanovených či dohodnutých termínoch.
Ako odôvodnenie obidvoch týchto procedurálnych návrhov uvádzam, že naozaj považujem za veľmi zlú prax vedenia Národnej rady presúvať správy verejných inštitúcií na ďalšie schôdze rokovaní, prípadne vôbec, sa valia ako, ako nejaký kameň pred nami a tak sa dostávajú tieto správy na okraj záujmu. Je jednoznačne nedôstojné a nekorektné voči... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13.6.2017 o 13:08 hod.

Ing.

Erika Jurinová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:09

Erika Jurinová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Iba to odôvodnenie druhé som nedokončila, že je nedôstojné a nekorektné voči predkladateľom, ale najmä signalizuje nezáujem parlamentu o to, čo sa deje v štátnych a verejnoprávnych inštitúciách, ba až rezignáciu na kontrolnú funkciu parlamentu. Rovnako vidím v prípade Ústavu pamäti národa, že prerokúva sa veľmi dôležitá zmena tejto inštitúcie a pokiaľ nebude naozaj na tejto schôdzi zároveň prezentovaná ich skutočná činnosť, ktorá sa udiala v priebehu roka, podľa mňa poslanci nedokážu normálnym spôsobom posúdiť ich prácu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13.6.2017 o 13:09 hod.

Ing.

Erika Jurinová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:10

Ján Marosz
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo. Žiadam Národnú radu prijať uznesenie alebo respektíve zaradiť bod programu, aby pán minister dopravy Árpád Érsek zverejnil všetky zmluvy, ktoré sa týkajú výkupov pozemkov pod cesty D4 a R7. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13.6.2017 o 13:10 hod.

Mgr.

Ján Marosz

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:19

Jozef Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Keďže nemám inú možnosť, využijem túto. Navrhujem, aby v otázkach vedenia schôdze, ak bolo zvolané poslanecké grémium, bola vypracovaná zápisnica z poslaneckého grémia, ak sa to dotýka týchto esenciálnych otázok, pretože mám za to, že na poslaneckom grémiu sme sa dohodli ohľadom vyradenia, resp. zaradenia bodov inak, ako bolo interpretované a priamo na poslaneckom grémiu sme upozorňovali na to, že predpokladáme, že poslanci, ktorí sa týmto veciam venujú, budú trvať na ich zaradení do schôdze. Čiže dostávajú informácie relevantné, keďže som sa toho zúčastnil. Napriek tomu si myslia, že správy mali byť zaradené riadne do tejto schôdze. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13.6.2017 o 13:19 hod.

Mgr.

Jozef Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

13:24

Dušan Bublavý

Vystúpenie v rozprave 13:29

Martin Klus
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Príjemný dobrý deň, ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Dovoľte mi, aby som opätovne zaujal stanovisko k tomuto návrhu zákona, ktorý pán prezident vrátil s pomerne zásadnou pripomienkou. Po tom, ako sme zrušili druhé kolo voľby predsedov samosprávnych krajov niekoľko mesiacov pred voľbami, je toto ďalšia, a dovolím si povedať chuťovka, ktorá podľa nášho názoru ide do rozporu s dobrými úmyslami, pokiaľ ide o demokratické zriadenie štátu a to namieta nakoniec aj pán prezident a hovorí to úplne jednoznačne takmer deväť mesiacov, pokiaľ by tento návrh zákona prešiel, by totižto samosprávy miest a obcí a teda starostovia obcí a mestských častí, primátori miest, obecné a miestne zastupiteľstvá, respektíve mestské zastupiteľstvá nebudú pracovať v kompletnom zložení, čo je v rozpore s platnou a účinnou zákonnou úpravou. A toto by sme si mali uvedomiť pri opätovnom schvaľovaní tohto návrhu zákona. Hlava štátu pán prezident považuje takéto obmedzenie konania doplňujúcich volieb za neopodstatnené a za obmedzujúce výkon aktívneho volebného práva i pasívneho volebného práva garantovaného čl. 30 Ústavy Slovenskej republiky a som teda veľmi rád, že sa pán prezident stotožnil s argumentami, ktoré som tu uvádzal pri prvom aj pri druhom čítaní v rámci tohto návrhu zákona.
Dovolím si teda odcitovať, keďže predpokladám, že väčšina kolegov si správu pána prezidenta pri navracaní tohto zákona do Národnej rady neprečítala, s akými konkrétnymi argumentami túto, alebo túto legislatívu pán prezident do Národnej rady vracia a chcem tak trošku v kútiku duše veriť, že niektorých koaličných poslancov to presvedčí o tom, že zákon, ktorý sa rozhodli prijať, je holý nezmysel.
Pán prezident teda navrhuje zo schváleného zákona vypustiť toto ustanovenie, ktoré som spomínal, z nasledovných dôvodov:
1. Účelom zákonov pracujúcich, pardon, upravujúcich podmienky výkonu volebného práva je ochrana základných práv zaručených v čl. 30 Ústavy Slovenskej republiky, ďalej teda budem hovoriť len o ústave, t. j. predovšetkým aktívneho volebného práva a pasívneho volebného práva, to už som spomínal. Ústava garantuje všetkým oprávneným voličom právo voliť svojich zástupcov do voľbami kreovaných orgánov verejnej moci, čo je aktívne volebné právo a teda rozhodovať o personálnom, respektíve politickom zložení nimi volených orgánov verejnej moci, opäť raz čl. 30 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Ústava v čl. 30 ods. 4 garantuje možnosť alebo teda právo občanov vo vzťahu k voľbám do orgánov územnej samosprávy, aj cudzincom s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky uchádzať sa o zvolenie do funkcie starostu obce, mestskej časti, primátora mesta alebo funkcie poslanca obecného, miestneho, mestského zastupiteľstva za rovnakých podmienok, čo je zase otázka pasívneho volebného práva. Základným interpretačným pravidlom pre zákony, ktoré bližšie upravujú výkon politických práv, je čl. 31 ústavy, podľa ktorého zákona o úpravách všetkých politických práv a slobôd a jej výklad a používanie musia umožňovať a ochraňovať slobodnú súťaž politických síl v demokratickej spoločnosti.
A práve táto, vážené dámy, vážení páni, bude narušená schválenou legislatívou. Slobodná súťaž politických síl nachádza svoje vyjadrenie predovšetkým vo voľbách a je základným predpokladom a podmienkou fungovania demokratického štátu, o čom, verím, v tomto pléne nie je najmenších pochybností.
2. Pán prezident namieta nasledovné: prechodné ustanovenie čl. 1 druhý bod § 219a schváleného zákona obmedzuje vyhlásenie volieb do orgánov územnej samosprávy v prebiehajúcom volebnom období, dátum 31. október 2017, čím vytvára situáciu, v ktorej by mohlo dôjsť k tomu, že obec, alebo keď chceme mestská časť alebo mesto, ktoré starostovi, primátorovi zanikol mandát po 31. októbri 2017, napríklad 1. novembra 2017, by zostala bez legitímneho orgánu územnej samosprávy po dobu, ktorá vysoko prekračuje všeobecný koncept, podľa ktorého za predošlej novej úpravy, právnej úpravy voľby do orgánov samosprávy obcí sa nevykonajú v posledných šiestich mesiacoch ich volebného obdobia. Hovorili by sme o takmer dvojnásobku tejto doby, čo je samozrejme v demokratických podmienkach neakceptovateľné.
Tretí dôvod, ktorý spomína pán prezident, je prekročenie tej doby šiestich mesiacov, ktorú tu spomíname a tá je významným zásahom do aktívneho volebného práva i pasívneho volebného práva občanov Slovenskej republiky, súčasne bráni bez rozumného a primeraného dôvodu v slobodnej súťaži politických síl, čiže to je tiež niečo, čo by nás prirodzene všetkých malo zaujímať. Napokon taká prechodná úprava, aby o obci, mestskej časti alebo meste rozhodovali namiesto riadne zvoleného orgánu územnej samosprávy zástupcovia starostu alebo primátora, alebo dokonca nevolení funkcionári, ktorí nedisponujú žiadnou demokratickou legitimitou, je opäť raz v rozpore s duchom Ústavy Slovenskej republiky. A preto som tu tretíkrát a tretíkrát vás prosím, aby ste sa nad tým, akú legislatívu vlastne schvaľujete, dôkladne zamysleli.
Štvrtý bod. Takto formulované prechodné ustanovenie je tiež v rozpore s § 5 ods. 4 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého prechodné ustanovenia obsahujú právnu úpravu režimu prechodného spolupôsobenia doterajšieho právneho predpisu a nového právneho predpisu na právne vzťahy upravené doterajším právnym predpisom. Formulácia prechodných stanovení musí byť úplná a presná, aby ich prepojenie s konkrétnymi zmenami v právnom predpise bolo jednoznačné a vytvárali tak právny základ pre plynulý prechod existujúcich právnych vzťahov na novú právnu úpravu.
Piaty bod. Podľa čl. 6 zákona č. 180/2014, t. j. zákona o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2014, okrem čl. 1 a 2, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2015 a čl. 5, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2016. Podľa § 6 ods. 4 zákona č. 400/2015 Z. z. však prechodné ustanovenia, zrušovacie ustanovenia, ktoré nadobudli účinnosť, nemožno novelizovať. To neplatí, ak v prechodných ustanoveniach ešte neuplynula lehota ustanovená na uplatnenie práva alebo splnenie povinnosti. Schválený zákon teda neupravuje otázku lehoty ustanovenej na uplatnenie práva alebo splnenie povinnosti, preto sa plne použije prvá veta § 6 ods. 4 zákona č. 400/2015 Z. z., ktorá, a to by som rád zdôraznil, bráni prijatiu časti schváleného zákona, konkrétne čl. 1, druhý bod § 219a. A toto je tiež jedna z dôležitých vecí, na ktorú by som tu rád ctené poslankyne a ctených poslancov upozornil.
Vzhľadom teda na tieto výhrady a pripomienky sa pán prezident rozhodol vrátiť tento návrh zákona na opätovné prerokovanie nám poslancom Národnej rady a vzhľadom na to, s akými vážnymi argumentami a pripomienkami sa na nás ako poslancov Národnej rady Slovenskej republiky obrátil, chcem veriť tomu, že sa opätovne zamyslíme dnes o 17. hodine nad tým, že takýto nezmyselný zákon nikdy nemal nadobudnúť platnosť alebo teda účinnosť a dúfam, že ju ani 1. júla tohto roku nenadobudne, a preto všetkých prizorných poslancov v tejto Národnej rade prosím, aby sa nad tým opätovne zamysleli, za čo vám vopred veľmi pekne ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.6.2017 o 13:29 hod.

doc. PhDr. PhD. MBA

Martin Klus

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video