18. schôdza

13.6.2017 - 21.6.2017
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

13.6.2017 o 13:37 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 13:37

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, výhrady pána prezidenta k schválenému zákonu o výkone, o podmienkach výkonu volebného práva sú ústavnoprávneho charakteru. Pán prezident vyjadruje pochybnosti o tom, či zásah do aktívneho a pasívneho volebného práva je v súlade s ústavou a či chráni slobodnú súťaž politických síl tak, ako to pri výklade základných ľudských práv a slobôd, alebo dajme politických práv, vyžaduje ústava v čl. 31. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Danko, Andrej, predseda NR SR
Pán poslanec Petrák. Pán poslanec Petrák!
Nech sa páči, pán poslanec.

Dostál, Ondrej, poslanec NR SR
Zákon, o ktorom rokujeme, získal počas procesu schvaľovania symbolické označenie lex Raši. Je to totiž účelový zákon, ktorý sa schvaľuje z dôvodu, aby primátori a starostovia zvolení v jesenných krajských voľbách za predsedov samosprávnych krajov mohli sami rozhodnúť o tom, kto ich zvyšok toho obdobia, čiže rok alebo takmer rok nahradí vo funkcii primátora alebo starostu, aby to neboli obyvatelia dotknutých miest a obcí, ktorí si sami zvolia svojich zástupcov na takmer štvrtinu volebného obdobia, pretože legitimita zástupcu primátora alebo starostu nie je zhodná ako s legitimitou primátora alebo starostu zvoleného priamo občanmi. Ak je to východisko z núdze dočasné riešenie na obdobie pol roka, ako máme všeobecné pravidlo, ako ho máme doteraz a ako ho budeme mať aj v budúcnosti, tak to asi nie je problém, pretože niekto musí byť štatutárom mesta alebo obce, ak sa táto pozícia uvoľní a v tomto prípade však miesto polročného obdobia zavádzame podstatne dlhšie obdobie. A ak sme mali iba podozrenie alebo pochybnosti, že lex Raši je v skutočnosti lex Raši, tak teraz pri rokovaní o prezidentom vetovanom zákone to už vieme úplne s určitosťou. Lex Raši je lex Raši, pretože pán primátor Košíc Raši už ohlásil, oficiálne oznámil svoju kandidatúru za predsedu Košického samosprávneho kraja. Čiže už to nemôžme odbiť, že je to iba také podozrenie. Už je to úplne zjavné.
Ako spomenul vo svojom vystúpení aj kolega Klus, ide o druhý veľmi vážny zásah do volebného práva a do pravidiel, ktoré upravujú volebnú súťaž. Účelové zásahy do zákonov sú vždy zlé a nebezpečné. Obzvlášť to platí o volebných pravidlách. Ten prvý zásah bol zrušenie dvojkolovej voľby predsedov samosprávnych krajov. Argumentovalo sa tu vecami ako úspora finančných prostriedkov na druhé kolo alebo nezáujem voličov o druhé kolo. Jedno aj druhé bolo presvedčivo vyvrátené už len tým, že akú legitimitu majú noví predsedovia samosprávnych krajov, ktorí sú zvolení v druhom kole väčšinou tých účastníkov a nie je dôležité, koľko ľudí sa zúčastní toho druhého kola, ale koľko ľudí hlasuje za kandidáta, ktorý sa nakoniec stane predsedom samosprávneho kraja.
Tento zákon, lex Raši, je svojím spôsobom ešte horší, ako zrušenie dvojkolovej voľby, lebo to zrušenie dvojkolovej voľby je síce zlé, nesprávne, znižuje to legitimitu zvolených kandidátov a môže to mať fatálne dôsledky v podobe úspechu extrémistov v krajských voľbách, ale tam sa môžte aspoň tváriť, že ste to zaviedli ako nové pravidlo, ktoré bude teraz platiť odteraz až navždy, alebo až kým ho nikto nezmení. Toto pravidlo, zákaz doplňujúcich volieb alebo teda nemožnosť vyhlásiť doplňujúce voľby primátorov, starostov, ale aj poslancov zastupiteľstiev rok pred predpokladaným termínom komunálnych volieb, má platiť iba teraz. Je to akýsi jednorazový zásah, ktorý sa už nikdy v budúcnosti nebude opakovať z dôvodu, že budú spojené termíny krajských a komunálnych volieb, a teda prípadne vaši smerácki starostovia a primátori, ak náhodou budú zvolení za predsedov samosprávnych krajov, tak si to už nebudú potrebovať poisťovať tým, že nebudú nové voľby v ich obciach a mestách, ktoré by rozhodli o ich nástupcoch, ale oni sami si určia svojich zástupcov, ktorí za nich dovládnu.
Jedno aj druhé je zlé a dvojkolovú voľbu už pre tieto voľby nemáme šancu navrátiť, ale tuto môžme zísť z kratšej cesty a nezavádzať do slovenského práva ďalší čisto účelový zásah, ktorý je pochybný aj z hľadiska ústavy. Možno nie je explicitne v rozpore s textom ústavy, ale určite je v rozpore s duchom a zmyslom úpravy politických práv zakotvených v ústave.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.6.2017 o 13:37 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

13:45

Martin Klus
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo a aj pánovi poslancovi Dostálovi za to, že zdôraznil práve toho ducha Ústavy Slovenskej republiky, lebo nie všetko, čo je v nej explicitne napísané, zároveň súvisí s duchom ústavy. A ten duch ústavy, ako sme spomínali v našich vystúpeniach, hovorí o určitom aktívnom a pasívnom volebnom práve, ale aj o tom, že mestá a obce, prepánakráľa, nemôže rok alebo takmer rok riadiť niekto, kto nemá demokratickú legitimitu. A toto je dôležité zdôrazniť v tejto diskusii a o to som radšej, že to bolo zdôraznené aj v tomto príspevku a ešte radšej budem, keď naozaj sa stotožníme s tými pripomienkami pána prezidenta a dnes o piatej tento nešťastný návrh zákona zvrátime.
Skryt prepis

13.6.2017 o 13:45 hod.

doc. PhDr. PhD. MBA

Martin Klus

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

13:45

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem kolegovi za faktickú poznámku. Ja by som zasa rád ocenil, že si takúto vec všimol aj pán prezident Kiska, lebo zdanlivo je to maličkosť. Možno sa to bude týkať jedného mesta alebo obce, teda to, čo je v skutočnosti účelom tohto návrhu, čiže možnože naozaj celý tento zákon meníme a deformujeme právo iba kvôli pánu poslancovi a primátorovi Rašimu, aby sa mu ľahšie odchádzalo z postu košického primátora a aby znemožnil Košičanom zvoliť si jeho nástupcu až do riadnych komunálnych volieb, ale je dosť možné, že sa to negatívne dotkne aj ďalších miest a obcí, ktoré nie sú dôvodom, prečo sa teraz mení ten zákon, ale takisto sa na nich to pravidlo, že rok, alebo teda od 31. októbra 2017 nebude môcť, nebudú môcť byť vyhlásené doplňujúce voľby, bude vzťahovať.
Takisto budú musieť celé toto obdobie, ak prídu o svojich primátorov alebo starostov z najrôznejších dôvodov, nielen preto, že sa stanú županmi, čo asi nebude úplne masovka, tak nebudú si môcť ich obyvatelia zvoliť svojich primátorov a starostov a v prípade, ak sa to stane v zastupiteľstvách, v ktorých nie sú zvolení náhradníci, lebo aj také obce nepochybne sú, tak bude musieť zastupiteľstvo až do konca volebného obdobia fungovať v neúplnom zložení. Aspoň na toto ste mohli myslieť, pretože starostu alebo primátora je možné nahradiť zástupcom starostu alebo primátora, ale poslanec sa nahrádza - teda v prípade, že je zvolený náhradník - tým náhradníkom. Ak nie je, tak iná možnosť, ako jeho dovolenie, nie je, čiže budú zastupiteľstvá neúplné.
Skryt prepis

13.6.2017 o 13:45 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:47

Jozef Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi pár poznámok k tejto téme, ktorá naozaj z hľadiska toho, ako pán prezident definoval problém, by mala každého jedného demokraticky zmýšľajúceho človeka, ktorý chce prijímať zákony v súlade s ústavou, takpovediac zburcovať alebo zdvihnúť zo stoličky. Je veľmi dôležité povedať, tak ako obaja predrečníci hovorili, a to je človek, ktorý je priamo súčasťou samosprávy alebo človek, ktorý sa dlhodobo venuje volebným problémom a podmienkam, pán poslanec Dostál a pán poslanec Klus, ozrejmiť ešte jeden a veľmi dôležitý fakt, a to je práve ten fakt možného rozporu toho navrhnutého prechodného ustanovenia s ústavou.
Ústava totižto definuje a dáva veľmi veľký dôraz a veľmi veľký pozor na výkon aktívneho a pasívneho volebného práva. Sú potoky krvi a neskonalé množstvá zápasov o to, aby sme, aby sa v ústavách demokratických štátov objavilo právo voliť a právo byť volený. Právo, ktoré je, v našej ústave ho poznáme pod takým zadefinovaním, že má byť všeobecné, má sa vykonať tajnou voľbou, a tuná nerobíme dobre, pretože od 31. októbra 2017 definujeme možné úradnícke spravovanie našich samospráv a z môjho pohľadu sa nemusí jednať alebo ani sa nejedná len o pána poslanca Rašiho, ale kľudne tu môže nastať aj problém s naším podpredsedom Národnej rady, ktorý primátoruje v Martine a keď sa tak, ako niekedy svojho času sľúbil kvôli podpredsedníckej funkcii v parlamente, po 31. októbri vzdá v Martine primátorovania, tak je to úplne rovnaká situácia, ako chcú kvôli župným voľbám zabezpečiť pre pána poslanca Rašiho.
Prezident hovorí o tom, že máme si, máme si ctiť aktívne a pasívne volebné právo, máme si ctiť ústavu a upozorňujem, že tu hrozí reálne podanie na Ústavný súd k preskúmaniu tohto momentu a myslím si, že tridsať poslancov v tomto pléne, ktorí majú na mysli, aby sme neprijímali normy, ktoré sú v rozpore s ústavou, sa jednoducho veľmi rýchlo nájde a budeme nútení vami, ak neakceptujete pripomienky prezidenta, požiadať o výklad Ústavný súd.
Myslím si, že okrem v rozpore s ústavou, chcem ešte povedať jednu vec, čo sa v argumentácii pána prezidenta nevyskytlo, a to je to, že okrem všeobecného volebného práva by sme mali dbať na to, aby každý jeden zákon nemal takpovediac ad hoc účinok alebo účinok vzťahujúci sa len na nejakú určitú situáciu určitého človeka a aby sme prijímali normy so všeobecnou platnosťou. Podľa mňa nie je pre Slovenskú republiku dobré, ak v prechodných ustanoveniach tejto nedobrej novely a tohto nedobrého zásahu do výkonu volebného práva pre samosprávy sa tak troška z môjho pohľadu upustilo od toho pravidla všeobecnosti a vládna koalícia si rieši konkrétnu situáciu, možno konkrétnych ľudí zmenou zákona a tvári sa, že prijíma nejakú všeobecnú normu.
Preto sa aj na našom klube zhodujeme s argumentáciou pána prezidenta a dúfam, že vyhovieme aspoň v tomto bode, i keď nesúhlasíme vôbec s celou normou, ktorá bola prijatá, ale aspoň táto malá oprava by mohla presvedčiť kolegyne a kolegov, že vydávať sa po ceste protiústavnosti, aby sme vyhoveli zopár politickým záujmom alebo jednoduchým politickým záujmom ľahko odhaliteľným, ktoré sa vzťahujú na možné konkrétne osoby, takým spôsobom, že prezidentskú pripomienku prijmeme.
Myslím si, že je veľmi dôležité a deje sa nám tu v pléne Národnej rady často, aby sme naozaj na všeobecnú platnosť nami ako všeobecných zákonodarcov, ktorú na nás kladú voliči a vôbec náš parlamentný ústavný systém, rešpektovali do dôsledkov a dúfam, že, neviem, niekto to už spomenul, volá sa to "zísť z kratšej cesty dolu", aby sme v tomto bode prechodných ustanovení zišli z kratšej cesty dolu a zahlasovali za pripomienky pána prezidenta.
Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.6.2017 o 13:47 hod.

Mgr.

Jozef Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:53

Martin Klus
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Jozef, tradične dobrý príspevok k téme a my v klube sme už niektorí poslanci na túto tému tiež hovorili a ak sa zhodneme a, nedajbože, dnes o piatej prejde tento zákon opäť, ak sa na tom teda zhodneme, tak určite minimálne s mojou pomocou v tejto súvislosti počítaj, pretože keď už nie duch ústavy, tak možno aj samotná ústava bude týmto zákonom narušená a bolo by dobré, aby nám o tom povedali tí najkompetentnejší, a teda, a teda Ústavný súd Slovenskej republiky. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.6.2017 o 13:53 hod.

doc. PhDr. PhD. MBA

Martin Klus

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:53

Peter Osuský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja len taká krátka reminiscencia do nie celkom dávnej minulosti. Už sa tu raz prijímali zákony, ktoré neplnili nijaký iný zvláštny účel, len aby sa vyhovelo primátorom a v paradoxerweise, aj v jednom aj v druhom prípade v tom lietal i pán primátor Raši. Teda mali sme prijatý vtedy v dvojičke lex Raši a lex Ftáčnik na tému primátora a viceprimátori a zdá sa, že "dobří holuby" sa vracajú, pretože opäť tu zas raz máme jeden zákon, ktorý je úlitbou celkom konkrétnemu človeku, v tomto prípade pánovi primátorovi Rašimu.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.6.2017 o 13:53 hod.

MUDr. CSc.

Peter Osuský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:56

Jozef Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Áno, v blahej pamäti, nazvem to tak, máme z dielne Raši, Choma napríklad aj to, ako plénum parlamentu muselo opravovať návrh zákona, ktorý riešil takzvané vyvolané investície alebo to, akým spôsobom sa budú vykonávať opravy a rekonštrukcie stavieb a akým spôsobom, asi si všetci pamätáme, muselo zabrať celé plénum parlamentu, sme tieto návrhy zákonov opravili. Myslím si, že možno zhoda okolností určila službu aj súčasnému predsedajúcemu pánovi Hrnčiarovi, čiže problém po 31. októbri nebude mať ani primátor Martina, ak by náhodou rozmýšľal o tom, že či jeho predsednícka funkcia, podpredsednícka funkcia parlamentu ho vyťažuje natoľko, že sa vzdá primátorovania. Po 31. októbri by sme to mohli volať aj lex Hrnčiar, lex Raši, pretože by nemohli byť vykonané doplňujúce voľby.
Takže uvidíme, myslím si, že na toto by sme zákony a hlavne volebné zákony, a na to upozorním následne a veľmi, veľmi tvrdo, sme v júni roku 2017 a voľby do samospráv alebo vyšších územných celkov budú v novembri. Myslím si, že v každej slušnej spoločnosti sa pravidlá hry nemenia tesne pred tým, ako sa majú uskutočniť voľby a my už sme iba a len pár mesiacov pred voľbami a stále riešime zásah do volebného systému. Upozorňovali sme na to a dúfam, že aspoň to zostane ako poučenie a teda navrhujem, aby sme túto výhradu prezidenta prijali.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.6.2017 o 13:56 hod.

Mgr.

Jozef Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:02

Andrej Hrnčiar
Skontrolovaný text
Ďakujem. Nejdem sa vzdať, pán poslanec.
Pýtam sa, že (reakcia z pléna), pýtam sa, že či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. 
Končím možnosť nahlásiť sa ústne do rozpravy.
Nech sa páči, pán poslanec Budaj.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.6.2017 o 14:02 hod.

Mgr. art.

Andrej Hrnčiar

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:04

Ján Budaj
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dámy a páni, zákony, ktorými sa operatívne zvýhodňuje pozícia momentálnej parlamentnej väčšiny pred nadchádzajúcimi voľbami, nie sú, nie sme v tomto, Slovensko jedinečné. Niektoré neférové režimy to s obľubou robievajú, menia sa, menia sa obvody, volebné, menia sa pravidlá. Aj v tomto prípade v tomto parlamente sa menila ústava a zrušila sa dvojkolová voľba, čo ja považujem za jeden krok späť vo vývoji slovenskej demokracie a som presvedčený, že aj každý volič, ktorému vládna koalícia odoprela možnosť druhej voľby, čím sa znížila legitimita volených županov.
Teraz sa chystá aká operácia? Je teda pravda, že niektorí primátori sa majú v budúcnosti stať županmi? Že niektorí župani preto si nehajú stoličku, napríklad v Košiciach, aby tam nezasadol nejaký konkurent, aby tam bol iba miestodržiteľ, aby sa počkalo na komunálne voľby? Je teda pravda to, čo sa šepká po kútoch, že aj zákon o Bratislave by sa takto zmenil a ak by župné voľby dopadli tak, ako si vládna koalícia bude priať, tak by sa prijal zákon, ktorý by umožňoval vytvoriť mesto-župu? Ak sú obidve tieto, ak sú obidva tieto chýry pravdivé, tak potom sa pred nami vytvára postupným varením povestnej žaby na plameni, vytvára naozaj barličky pre vládnu koalíciu, ktorá si nevie pomôcť s veľkými mestami. Nevie v nich dominovať najmä strana SNS, samozrejme ani SMER a hľadá spôsoby, ako by túto dominanciu získal. Opakujem, stáva sa to aj v iných domácnostiach. Nechcem z toho robiť žiaden protidemokratický puč. Nevznášam žiadne dramatické obvinenia. Je to za prvé dôkaz stratégie slabosti. Tam, kde si niekto netrúfa, tak si pomáha zákonmi Národnej rady.
A za druhé, je to postup, ktorý my ako opozícia sme povinní povedať nahlas a označiť ho ako demokraticky nezrozumiteľný a demokraticky škodlivý. Prečo by mal takú dlhú dobu zostávať na poste primátora jeho miestodržiteľ, ktorého si sám určí? Prečo by voliči nemali dajme tomu štvrtinu svojho volebného obdobia mať demokratickú kontrolu ich rukami vykonanú, ich rukami, ich vôľou, ich rozhodnutiami? A prečo by táto politická vôľa mala byť delegovaná na takúto dlhú dobu na súčasného politika, ktorý by odišiel z funkcie?
Plne sa stotožňujem s výhradami pána prezidenta a apelujem, aby si koalícia nepomáhala takýmito barličkami v tomto prípade a ešte väčšmi apelujem, že ak má politický plán premeniť niektoré mestá na súčasne mestá, ktoré budú mať primátora, ktorý bude súčasne županom, nech to voličom otvorene povie. Nech neklame slovenskú verejnosť nejakým záhadným a nezrozumiteľným postupom. Nech sa to povie férovo a napokon reformu VÚC SMER sľuboval, ibaže na ňu nezozbieral buď odvahu alebo politickú podporu. Skôr by som povedal, že odvahu, lebo v minulom volebnom období, keď to sľuboval, tak mal dostatočnú silu na to, aby urobil akékoľvek reformy verejnej správy. Napriek tomu máme stále ten istý počet VÚC, iba sa tesne pred voľbami, tak ako môj predrečník protestoval, menia pravidlá hry a v tomto prípade už druhé pravidlá za krátku dobu.
Dámy a páni, ak máte nejaké plány s reformami VÚC, povedzte to otvorene verejnosti, pretože podľa toho sa budú rozvíjať aj volebné stratégie jednotlivých občanov, ktorí prídu k voľbám. A pokiaľ naozaj veríte, že tento postup nahradí slabnúcu silu koalície v regiónoch, verte, že celkom nie. Trikmi a zmenami pravidiel sa čo-to poplátať dá, ale v zásade sa nikdy ten trend nezvráti. Ak jednoducho prichádza doba, kedy od mladých študentov cez stredný, stredné ročníky až ku starším sa volá po zmene, po skončení korupcie, po zásadnej zmene kvality demokracie, tak tú kvalitu demokracie si občania vynútia takisto od pravice, ako od ľavice, ako od každej, od každého politického subjektu. A ja teda verím, že ku tomu skutku prichádza.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.6.2017 o 14:04 hod.

Ján Budaj

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:05

Jozef Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Podľa mňa sa to, to dá ešte, to, čo pán prezident kritizuje, označiť aj slovami, že asi každý politik vo vládnej koalícii, alebo ten, kto drží nejaký mandát, špekuluje, ako si ten mandát predĺžiť. A našli spôsob, a to je, že v prechodných ustanoveniach určili, že od 31. októbra 2017 až do riadneho termínu volieb bude: nemôžu byť vykonávané doplňujúce voľby. Rozumejme teda, že predlžujú mandáty tých ľudí, ktorí kvôli iným mandátom o toto prišli.
My máme v programe napísané, že nám je bytostne odporné, ak sú spájané funkcie, alebo ak existujú takzvaní funkcionárski supermani, a tu - a preto aj súhlasím s pánom prezidentom - si dokonca našli aj spôsob, ako udržať ľudí vo funkcii aj bez toho, že v tej funkcii reálne sú. A udržia ich na základe toho, čo my vyhodnocujeme spolu s pánom prezidentom za protiústavné a dúfam, že naozaj zídeme z kratšej cesty dolu, pretože to nabúrava parlamentný duch parlamentnej demokracie, čo dúfam, že ešte naša republika je.
Ďakujem.
Skryt prepis

13.6.2017 o 14:05 hod.

Mgr.

Jozef Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video