18. schôdza

13.6.2017 - 21.6.2017
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.6.2017 o 18:28 hod.

Mgr.

Zuzana Zimenová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:28

Zuzana Zimenová
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Chcem len poďakovať Ondrejovi Dostálovi, ktorý priblížil celú tú situáciu, ktorú sme spoločne riešili už od februára. Naozaj to bola veľmi zvláštna situácia, keď to všetko stroskotalo nie na vecných pripomienkach, ale na financiách, ktoré vraj nie sú.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.6.2017 o 18:28 hod.

Mgr.

Zuzana Zimenová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:29

Miroslav Sopko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, ctené panie poslankyne, vážení páni poslanci, nedá mi opätovne konštatovať, že tak ako vždy, keď sa jedná o školstvo, sme v tejto naozaj komornej atmosfére. (Reakcia navrhovateľa.) Áno, pán minister. A keďže sme v prvom čítaní, kde sa rozoberá skôr ten filozofický obsah a potreba tohto zákona s jednotlivými cieľmi, ktoré sú v ňom načrtnuté alebo podrobnosti, potom o nich diskutujeme skôr v tom druhom čítaní.
Na začiatok si dovolím možno prehnane poznamenať, že som optimista. Som optimista hlavne v tom, že určité veci sa konečne hýbu, že aj, alebo jednotlivé konania v rámci pripomienok ukázali obrovskú energiu a prácu ľudí, ktorým na školstve záleží a je ich stále ešte dosť. A zasypali doslova a do písmena ministerstvo jednotlivými návrhmi opatrení, ktoré pevne verím, ak by sa prijali v hojnejšom počte, tak máme omnoho dokonalejší zákon pred sebou.
Vo svojom vystúpení sa chcem venovať len niekoľkým oblastiam, čiastočne už niektoré tu boli spomenuté, ale mňa mierne ešte stále trápia, že nie sú plne poriešené. Už tu bol spomínaný ten nešťastný príspevok na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl. Toto opatrenie sa odrazu v návrhu zákona ocitlo, presnejšie jeho účel aj viazanie tohto príspevku v § 6b sa ocitlo kdesi mimo, na čo som aj reagoval v médiách na základe podnetov učiteliek a riaditeliek materských škôl, ktoré sa naozaj reálne obávajú, že ak vypadne účelovosť tohto príspevku, tak sa stane len toľko, že naozaj peniažky, ktoré majú prísť na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl, tak sa z nich budú sanovať iné veci, energie, svietenie, kúrenie, k čomu ale tento príspevok pôvodne nebol zameraný.
Tento príspevok podľa najnovšieho prieskumu, ktorý aj nám poslancom vo výbore pre vzdelávanie došiel e-mailom od Slovenskej komory učiteľov, veľmi značné percento riaditeliek materských škôl sa obáva, že jednoducho bude sa míňať svojmu účelu, pretože ak štát dáva peniaze na dieťa v materskej škole a ja oceňujem, že už sa táto kategória rozširuje aj o deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, je tu teda viac peňazí. Ak je tu táto vážna obava, potom niečo nie je v poriadku v našom systéme, keď v skutočnosti si priznávame tým, že odstraňujeme túto účelovosť, že jednoducho tieto školy to musia vykryť za každú cenu práve z tých peňazí, ktoré budú mať po ruke. Pričom naopak, keby to bolo na nich, tak by ešte rozšírili jednotlivé opatrenia, na čo by sa tento príspevok mal využívať.
Z prieskumov vyplýva, že väčšinou ho využívajú práve na vybavenie jednotlivých miestností v škôlkach, kde prebieha táto činnosť, menej už na nákup jednotlivých pomôcok, teda hlavne dedaktických, ale pre mňa osobne, pre mňa osobne je dôležité, aby sme dali signál týmto ľuďom, že tento príspevok sa neminie svojmu účelu, pretože on sa aj tak naozaj volá. Je to príspevok na výchovu a vzdelávanie. Pokiaľ si chceme priznať, že naozaj sa má využívať aj na niečo iné, tak zmeňme názov, ale pokiaľ je naozaj príspevkom na výchovu a vzdelávanie, tak nech slúži práve k tomuto účelu.
Ďalšou vecou, ktorú verím, že po diskusii a jednotlivých jednaniach bude možné otvoriť, sú vychovávateľky školských klubov detí, kategória pracovníkov a hlavne pracovníčiek, ktoré, na ktoré sa stále zabúda. Už od roku 1998 sa vychovávateľky z praxe snažia poukázať na závažné problémy, s ktorými sa vo svojej praxi stretávajú. Vypichnem najmä nereálne stanovený úväzok a nemožnosť jeho naplnenia na 100 %, rôzne diskriminačné praktiky, ktoré sú pri prepočítavaní hodín, pri dopĺňaní úväzkov vyučovacou povinnosťou v škole, vysoké počty detí v oddelení, spájanie oddelení za účelom šetrenia finančných prostriedkov alebo aj nedostatočný odborno-metodický servis zo strany štátu.
Nechcem dávať rozumy, ale minimálne, minimálna vec, ktorú môžeme pre nich urobiť, je, že naozaj budeme oceňovať najmä prácu tých, ktorí vedú skupiny alebo aspoň vedúcich školských klubov detí tak, aby boli aj oni oceňovaní viac, ako tí ostatní. Je napokon, triednictvo v materských školách sa zaviedlo a oni sa oprávnene pýtajú, kedy sa začne konečne myslieť na nich.
Tiež by som rád, a už som to spomínal pri jednej faktickej poznámke na moju poslaneckú kolegyňu Soňu Gaborčákovú, by sme mali alebo mali by sme sa sústrediť aj na deti s nadaním. Hovorme o nich už otvorene a naozaj nastavme pravidlá aj pre nich. Konkrétne tak, ako sa to navrhovalo v tom bode 10 v § 94 ods. 4, to je v treťom článku. Nemala by byť vypustená možnosť pre školy žiadať o finančné prostriedky na osobné náklady školského špeciálneho pedagóga práve pre tieto deti. Aj títo žiaci potrebujú pre rozvoj svojho individuálneho potenciálu tú najlepšiu podporu, rovnako ako žiaci so zdravotným znevýhodnením.
A napokon, a dalo by sa o tom hovoriť ešte veľmi, veľmi dlho, chcem oceniť aj to, že ministerstvo začína riešiť školy, kde dochádza k vážnym pochybeniam a rieši sa to aj paragrafmi a ustanoveniami pri štátnej školskej inšpekcii. Tu by som išiel možno aj hlbšie, pretože po pravde na základe indícií, ktoré sú z regiónov z rôznych druhov škôl, častokrát začína zriaďovateľ konať v prípade neodborného a nekompetentného riadenia školy až vtedy, keď to pocíti na peniazoch.
Takže ako som povedal, som optimista a verím, že vzájomnou diskusiou koalícia prejaví nám opozícii priazeň a niektoré naše návrhy, ktoré naozaj vylepšia tieto drobné krôčiky, pretože nejde o systémové zmeny, ide o drobné krôčiky, ako môžeme niečo zlepšovať, prijme a poukáže tým veľkosť, ale nie nám, preukáže tým veľkosť našim deťom.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.6.2017 o 18:29 hod.

Mgr.

Miroslav Sopko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:38

Soňa Gaborčáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja v neúčelovosti dotácie pre materské školy nevidím taký problém. Z toho dôvodu, že môžu si ho vlastne použiť podľa toho, na čo tá materská škola tento príspevok potrebuje. V čom ja vidím problém, je, že z paragrafu nám sa nejakým spôsobom vypustil, taká stať, kde mohla ísť dotácia aj pre odmenu učiteľa a práve riaditeľky škôl riešili cez túto dotáciu odmenu pani učiteľke, ktorá mala ročníky predškolákov a snažili sa ju nejakým spôsobom motivovať, pretože naozaj majú na starosti toho v tomto ročníku viac, ako ich kolegyne, lebo pripravujú deti na zápis a podobne. Takže mne skôr vadí to, aj keď nemôžem spochybniť to, čo hovoril kolega, že musíme sa zamyslieť nad tým, na čo má slúžiť tento príspevok a keďže je to príspevok na výchovu a vzdelávanie, tak buď to musíme zmeniť, alebo teda minimálne názov, aby to tam nekričalo, ale každopádne chápem aj tie materské školy, ktoré potrebujú mať rozviazané ruky a potrebujú tú dotáciu dať tam, kde horí. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.6.2017 o 18:38 hod.

PhDr.

Soňa Gaborčáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:40

Michal Bagačka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán kolega, ja som v takej pozícii; ja som učiteľ a zároveň v tomto momente som ako v štvrté volebné obdobie ako primátor mesta. To znamená, že snažím sa to riešiť aj z jednej pozície, aj z druhej pozície. A pred časom som sa aj vyjadril, že my tu strašne radi v Národnej rade zovšeobecňujeme. To znamená, že aj z tohto, z tohto prejavu aj s niektorými vecami súhlasím, ale mi to tak pripadalo, že tí zlí zriaďovatelia. Dovolím si povedať, že 95 % zriaďovateľov mesta a obce sa snažia, tak ako povedal pán kolega Petrák, cez 200, 270 miliónov, ktoré sa vlastne z rozpočtov mesta dáva na rozvoj týchto zariadení na originálne kompetencie, ale ja tu vždy cítim ako keby, ako keby sme hľadali nejakého vinníka a jeden z tých vinníkov sú zriaďovatelia. Nie je to tak. Nie je to tak. Mám naozaj množstvo skúseností aj z mojich kolegov. Konkrétne naše mesto Hnúšťa prispieva na dve materské školy, keďže tie počty sú limitované, okolo 50 až 70-tisíc euro ročne. To znamená, že ja nemám im z čoho ešte brať na energie alebo robiť si, ako tu bolo niekedy zvyknuté, čo ma irituje a niekedy až ma dvíha z lavice, že si my na samospráve robíme z toho chodníky alebo neviem aké veci. Každá seriózna samospráva, každý seriózny starosta alebo primátor... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.6.2017 o 18:40 hod.

Mgr.

Michal Bagačka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:42

Miroslav Sopko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo a ďakujem za faktické pripomienky. Ku kolegyni, ktorá sedí hneď vedľa mňa, ďakujem za pripomenutie jedného faktu, a to je ten, že naozaj sa tento príspevok využíval aj na, lebo je to tam striktne uvedené, aj na odmenu tých učiteliek, ktoré naozaj vykonávajú túto veľmi dôležitú prácu a v nadväznosti na to určite z mojich úst nebudete nikdy počuť nejaké paušalizovanie, pretože sám som aj poslancom v našej samospráve, náš pán starosta je tiež učiteľ, takže o to lepšie pozná aj túto oblasť, ale možnože treba pozrieť si ten výskum, ktorý momentálne prebehol a možno aj ministerstvo môže urobiť tiež svoju verziu, aby sme si to porovnali, tieto dáta. Častokrát sa skrátka stane, že chyba je niekde v komunikácii a tieto komunikačné šumy máme odstraňovať nielen na úrovni samospráv, aj tu v parlamente. Preto som aj nakoniec uzatvoril tento svoj príspevok tým spôsobom, že verím, že ak budeme navzájom komunikovať, tak nájdeme tie najlepšie riešenia. Asi som naivný, možno, ale ešte stále som optimista. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.6.2017 o 18:42 hod.

Mgr.

Miroslav Sopko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:44

Ľubomír Petrák

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:53

Zuzana Zimenová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán predseda školského výboru pán poslanec Petrák, ja, nedám mi nereagovať, pretože rozumiem tomu, čo chcete povedať, že teda tie nároky stúpajú a že niekde v tom systéme asi nie je všetko v poriadku, keď nám stúpajú tak rapídne a prudko, ale ja sa zase pýtam, odkiaľ vieme, že tie nároky, ktoré vtedy naplnil pán minister Pellegrini, boli skutočné? Že naozaj to boli, nevieme to, pretože, pretože nemáme v tom systéme poriadok. Pretože stále ani RIS nefunguje tak, aby sme vedeli, koľko tých detí naozaj v tom systéme máme, aké špecifické potreby majú, to-ktoré dieťa, a akým spôsobom navrhuje tá-ktorá škola tieto potreby naplniť. Toto neexistuje.
Čiže pokiaľ si neurobí štát domácu úlohu, že toto bude mať na poriadku a bude mať prehľad, tak nemôžete hádzať loptičku na plecia tých rodičov a učiteľov, že teda oni majú tie nároky neoprávnené, alebo že teda prečo tak veľmi stúpajú. Kritériá áno, súhlasím s vami, treba urobiť kritériá a aj vďaka tomu, keby tie kritériá boli a ja som ich aj čítala, ako v tej Českej republike k tomu pristupujú, to nevyriešia všetko len asistenti. My nemáme v systéme inú možnosť, učitelia si pýtajú asistentov, lebo nevedia s tým pohnúť sami. My sme neurobili zmeny ani v obsahu vzdelávania, ani v organizácii, ani v mzdách tých učiteľov, ani v tých pedagogických tímoch, nerozšírili sme ich tak, aby sa mohli naplniť nové pozície normatívom.
Ja som prišla s návrhom, ktorý tu bol odmietaný a bol aspoň čiastočne nejakou úľavou na to, bol ten návrh na toto smerovaný, aby to neboli vždy iba asistenti tou najvyššou kvalifikáciou, ľudia s tou najvyššou kvalifikáciou, ktorí sú najdrahší, aby to mohli byť aj pomocní vychovávatelia, aby mohli byť dobrovoľníci, ale veď to mi vláda zmietla zo stola. Tak nerozprávajme tu o tom, že tu nie je vôľa na našej strane. My sa chceme dohodnúť... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.6.2017 o 18:53 hod.

Mgr.

Zuzana Zimenová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:55

Peter Plavčan
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. No tak sme to zas len my. To nie je výčitka pre tých ostatných, ale pravdepodobne nám leží (reakcia z pléna), nám leží asi vzdelávanie našich detí a mládeže na srdci najviac.
Veľmi pekne ďakujem za mnoho cenných pripomienok. Mám do rána o čom premýšľať. Možno nie všetko s tak veľkou pompou medializujeme, ale napríklad sa vrátim aj k zoštíhľovaniu, aby som použil iný pojem. Zachytili ste v jednej peeročke, že sa niečo deje a ja sa domnievam, že to zoštíhľovanie bude aj u nás na úrade, bude aj niekde inde, ale nechcem o tom tu podrobne hovoriť, nie je to predmetom tohto nášho stretnutia.
Tak isto som rád, že sa nám v zákone podarilo oddeliť to, čo bolo kameňom úrazu dlhé roky, a to je modernizácia havárie, pretože tam sa naozaj akosi splietalo zanedbanie starostlivosti o okná, že ich zabudli akosi ošmirgľovať po pár rokoch a natrieť a potom naraz sa zosušili a netesnia a tak ďalej. A tak isto aj to, že vieme aj podporiť nadané talentované deti, máme tam predsa len precíznejšie rozvojové projekty a toto je podľa môjho názoru jedna z ciest, to zaviedli niektorí z mojich predchodcov a jednoducho tá cesta je cez rozvojové projekty. A to sa týka nielen v regionálnom školstve, ale aj vysokom, pretože rozvojové projekty umožňujú adresnejšie si pýtať peniaze na konkrétne, na to, čo konkrétne tá škola potrebuje.
Takže nebudem opakovať to, čo som povedal pri prvom mojom vystúpení dnes na tejto pôde, že sa snažíme veľmi rýchlo urobiť to, čo sa dá veľmi rýchlo urobiť, ale ešte raz sa chcem poďakovať za veľmi cenné pripomienky, námety, ktoré tu dnes zazneli.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

13.6.2017 o 18:55 hod.

Peter Plavčan

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:58

Árpád Érsek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené poslankyne, poslanci, dovoľte mi, aby som na dnešné rokovanie predložil návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 17/2006 Z. z. o osobitnom kvalifikačnom predpoklade na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania.
Štátny fond rozvoja bývania je jediným najvýznamnejším nástrojom podpory rozvoja bývania, predovšetkým podpory obstarávania nájomných bytov a obnovy bytových budov. Pre motiváciu žiadateľov obstarávania nájomných bytov sa v predloženom návrhu zákona navrhuje doplniť dva nové účely, ktorým sú možnosť podpory obstarávania technickej vybavenosti k obstarávaným nájomným bytom a kúpi pozemku k obstarávaným nájomným bytom. Súčasťou návrhu sú aj úpravy a doplnenia ako rozšírenie typov zariadení sociálnych služieb na výstavbu alebo obnovu, v ktorých je možné poskytnúť úver zo Štátneho rozvoja bývania, rozšírenie okruhu žiadateľov pri fyzickej osobe o osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom do 15 rokov, zvýšenie maximu výšky úveru pri obstarávaní typu a nájomného bytu a určenie podmienok pre možnosť poskytovania úveru na obstarávanie nájomných bytov vo výške 100 % z obstarávacej ceny v obciach, kde je vyšší predpoklad obsadenosti týchto bytov.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, chcem vás požiadať o podporu tohto zákona.
Ďakujem. Skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

13.6.2017 o 18:58 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19:00

Milan Mojš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pán minister, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k predmetnému vládnemu návrhu zákona. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. V zmysle § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 31. augusta 2017 a v gestorskom výbore do 5. septembra 2017.
Ďakujem, pán predsedajúci. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

13.6.2017 o 19:00 hod.

Ing.

Milan Mojš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video