19. schôdza

5.9.2017 - 19.9.2017
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.9.2017 o 15:21 hod.

Mgr.

Stanislav Mizík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:21

Stanislav Mizík
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo. Pán Heger, druhé Božie prikázanie znie: „Nevezmeš meno Božie nadarmo.“ V tomto humornom kontexte ste ho bral do úst nadarmo, aspoň si to myslím.
Potom ste sa čudoval, že je tu menej ľudí ako na rokovaní o dlhovej brzde. Ja si myslím, že rokovanie o dlhovej brzde bol určite vyšší level.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.9.2017 o 15:21 hod.

Mgr.

Stanislav Mizík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:22

Ján Budaj
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Chcem poďakovať pánovi Hegerovi za toto svedectvo, lebo v podstate počas jeho prejavu som si uvedomil, že hovorí tá generácia, ktorá za tej totality mala 10-12-13 rokov. Myslím, že v trinástich rokoch jeho zastihol november ’89, a teda vlastne je odkázaný na to, aby si vytváral názor na svet, na hodnoty už bez tej bezprostrednej skúsenosti s tým bývalým režimom. Stal sa ekonómom, manažérom a dnes si, dnes tu podal svedectvo o tom, že aj človek, ktorý nemá taký bezprostredný dôvod, ako povedzme ja, ktorý som prežil nejaký druh ústrkov alebo politické väzenie, aj tento človek, ktorý nemá takýto dôvod, nemá takúto bezprostrednú skúsenosť, je schopný porozumieť významu a oceniť význam, ktorý má ochrana našich myslí a duší pred vírusmi neznášanlivosti, zloby a vzájomnej intolerancie v mene znovu nejakej diabolskej ideológie.
A preto, pre toto pripomínanie je treba, aby ÚPN fungoval pokiaľ možno čo najnezávislejšie, bez straníckych záujmov, a aby sa stával pre ľudí, ako je aj náš mladý kolega, a ešte mladších ľudí možnosťou, možno nenásilnou, ale možnosťou nájsť si v tomto zložitom svete, keď nie vysvetlenia a ukazovatele, tak aspoň svedectvá.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.9.2017 o 15:22 hod.

Ján Budaj

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:24

Erika Jurinová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, ja tiež chcem v prvom rade oceniť pohľad človeka, ktorý s riadením procesov už má vlastné skúsenosti, takže ďakujem za, za to, čo ste vy povedali. Rovnako ako vy považujem za úplne chorý, choré nastavenie inštitúcie, ktorú má spravovať spoločný, kolektívny orgán. Rovnako ako vy som presvedčená o tom, že toto je cesta iba k znefunkčneniu Ústavu pamäti národa. Verím, že takto podobne by bola znefunkčnená každá jedna inštitúcia.
Myslím si, že človek, že musí byť jedna zodpovedná osoba za to, ako úrad funguje. Tak ako každé ministerstvo má jedného zodpovedného človeka, aj keď je možno riadené viac, akoby to riadenie prichádza od viacerých odborov, ale jeden človek, ktorý je zodpovedný za konanie v mene celej inštitúcie, je dôležitý.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.9.2017 o 15:24 hod.

Ing.

Erika Jurinová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:25

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, kolegovia, za faktické poznámky. Začnem pánom Budajom. Presne tak, je to presne tak. Ja teda som človek, ktorý som mal 13 rokov, keď padol režim. A môžem žiť z toho, čo mi ľudia porozprávajú, ktorí sú staršej generácie, ale vieme, že to je do veľkej miery subjektívne, a práve tento ústav je niečo, čo nám môže prinášať takú záruku toho, že to budú tie objektívne fakty tej histórie. A o to je pre našu generáciu a pre tie ďalšie generáciu omnoho dôležitejšie. Ja si to uvedomujem, že na tom sme závislí. Ja napríklad nie som historik a nemám ani čas, ani nejakú úplne túžbu sa hrabať v knihách a študovať si všetko, ale viem takémuto ústavu, ak vidím, že je riadený správne a zodpovedne, viem mu dôverovať a sú to pre mňa relevantné údaje. A myslím si, že na toto sme odkázaní viacerí alebo mnohí na Slovensku.
Kolegyňa Jurinová, áno, presne tak, tam by sa dalo veľa rozprávať o tých procesoch a o tom, ako nemôže kolektívne vedenie fungovať. O tom by sa naozaj dala samostatná prednáška urobiť. A toto bude veľké znefunkčnenie, pretože však tak jak som hovoril, ako história ukázala, čo je kolektívne vedenie a čo je kolektívna vina, a dnešné systémy, keď sa pozriete, kdekoľvek vo firme je dôležité, aby bol človek, ktorý nesie zodpovednosť, prináša víziu, proste vedie niekam či už úrad, firmu, ministerstvo, čokoľvek. To, že je obklopený svojím vodcovským tímom, to je dôležité, samozrejme. Ale vždy tam je dôležitosť, alebo teda tá podstatná tá postava, ktorá udáva víziu. Ak tá sa mení zo dňa na deň, z týždňa na týždeň, z roka na rok, tak tá organizácia ide doľava, doprava, proste chaoticky. Preto je dôležité, aby tam bola určitá kontinuita a stabilita aj v rámci tohto úradu.
A na záver už len poviem, že Pán Ježiš vie, ako sa som zobral jeho meno, a to mne stačí.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.9.2017 o 15:25 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:27

Anton Hrnko

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:42

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Aj keď teda pán Hrnko odišiel, tak na záznam snáď si to pozrie. Pán Hrnko, tak ako Záhorák Záhorákovi. Dovolil, dovolil som si vystúpiť k tejto téme ako objekt tejto zmeny, čiže keď ste hovorili, že držať svojho kopyta.
Ale musím povedať, že nesúhlasím, lebo trošku ste razili tú tému, alebo resp. ste povedali takú kultúru, drž hubu a krok. Ale tá tu už bola. A práve tento ústav odhalil rozmery tejto doby aj tejto kultúry a už by sme si to nechceli zopakovať.
Ale myslím si, že to, že keď som hovoril práve o tých systémoch, tak je niečo, čo sa týka môjho kopyta, keďže systémami sa zaoberám už od, od školy, môžem povedať. Takisto, takisto potreba histórie, či už v ekonómii, myslím si, že tam som tiež vo svojom fachu, ale vôbec potreba histórie, to aj ako vy historik musíte potvrdiť, že to sa týka každého človeka, a nie je to otázka fachu.
Ja som bol veľmi prekvapený, lebo vaše vystúpenie vlastne potvrdilo to, že vy ste tak ako vlastne povedali, že to ÚPN je zbytočné, že vy nie ste spokojný, že takto, vôbec že ÚPN existuje. A nehovoriac o tom, že ste vlastne potvrdili aj vo svojom vystúpení, že to je zamerané, že to je lex Krajňák, že to je o tom, aby ste odvolali pána Krajňáka. Takže to ma veľmi prekvapilo, tak akože milo, že aspoň je to povedané. Takže ďakujeme, že ste to takto jasne pomenovali.
Hovorili ste o tom, že pomsta nikomu nepomohla, ale ja by som chcel povedať jednu inú múdrosť, ktorú hovorí samotná Biblia, že pravda oslobodzuje. Vy stále hovoríte, že tu je história ako nejaký trest. Ale veď históriu treba poznať nie preto, aby sme niekoho mohli trestať, ale preto, aby sme sa jednak poučili a aby sme vedeli, aby sme mali tú úplnú mozaiku. A to je kľúčové, celé v tomto. A vy tu hovoríte, no nemôžme hovoriť o histórii, kde sa spáchali nejaké hriechy, lebo to potom tu bude sa stále vyťahovať na tých ľudí. Však ale tak tí ľudia to urobili. Tak akože sa hanbíme za to? Však to je história nie ako trest, ale pravda, ktorá oslobodzuje.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.9.2017 o 15:42 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:44

Alojz Baránik

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:47

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Hrnko, ako má vo zvyku, utiekol pred faktickými poznámkami, tak ale napriek tomu má nejaký problém s termínom Deň vzniku samostatného československého štátu.
A ja by som len upresnil, že tento termín sa nachádza v dnes platnom zákone o štátnych sviatkoch a pamätných dňoch, akurát nie ako štátny sviatok, ako, ale ako pamätný deň. Ak s tým má nejaký problém, tak nech príde s novelou.
Ale áno, 28. októbra nevznikla Československá republika, bol vyhlásený československý štát. O jeho forme, zriadenie sa rozhodlo až neskôr. Čiže ďakujeme za cenné podnety, a ak dnes alebo zajtra parlament neschváli náš návrh, vyhlási 28. október za štátny sviatok, tak pri ďalšom pokuse, ktorý príde, nepochybne zvážime, či nezapracujeme jeho cenné podnety do dôvodovej správy.
K téze, že štát buď je, alebo nie je a že to je niečo iné ako režim a že fašistický môže byť režim, ale nie štát, no nie je to celkom tak. Československo malo aj svetlejšie, aj temnejšie chvíle. Bolo aj demokratickou krajinou, aj autoritatívnou, aj úplne totalitnou. Vojnový Slovenský štát bol len autoritatívny až totalitný, čiže bol fašistický. Tisovu republiku nejde oddeliť od fašistického režimu, ktorý tam vtedy fungoval.
Pán poslanec Hrnko hovoril o nejakých čechoslovakistických extrémistoch, no, extrémisti obvykle presadzujú totalitu, chcú potláčať práva a slobody iných a šíria nenávisť. Priaznivci Československa, alebo ak chcete, ak ich chcete nazvať čechoslovakisti, tak čechoslovakisti nikdy nič také nerobili, žiadnu totalitu, žiadny extrémizmus. Naopak, sú to priaznivci demokracie.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.9.2017 o 15:47 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:49

Peter Osuský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. No, nestalo sa mi za tie roky, čo sa tu, čo sa tu vyskytujem, aby som odišiel po svojom vystúpení a nevyčkal faktických poznámok. Toto je taký tvorivý marxisticko-nacionalistický prístup, ale dobre. Ja som sa pred vystúpením kolegu Hrnka vrátil, celkom čestne priznávam, z toalety, aby mi neuniklo ani slovo. Stálo to za to, nesklamal.
Dotknem sa len jednej veci. V krátkom čase, ktorý mám k dispozícii, a síce k tvrdeniu, že československý národ znamená popretie existencie Slovákov. K tomu len toľko. Ani historici, ani dermatológovia nemajú výuku logiky, ale nepochybne, ak vyhlásim, že československý národ znamená popretie existencie slovenského národa, nepochybne to implicitne, a to skutočne môže pochopiť aj marxistický historik, znamená popretie českého národa, pretože takisto zanikol český národ v československom národe. Tak len toľko k takej drobnej logickej prešmyčke, ktorú kolega opomenul.
A pokiaľ ide o to, že hovorí o potrebe vydania pamätí Karola Sidora. Čestne sa priznávam, že vonkoncom sa zaujímam o takúto literatúru a o dejiny 20. storočia celý svoj život a mám jej vo vlastnej knižnici viac ako ktokoľvek, koho poznám. A nepochybne sú pre mňa zaujímavé i Sidorove pamäti. Ja by som si dokonca napísal, ak by dotyčný vedel písať, i Šalgovičove pamäti, ale domnievam sa a je možné so mnou nesúhlasiť, že Ústav pamäti národa nemá vydávať pamäti Šaňa Macha ani Karola Sidora, ani Vasila Biľaka, ani Viliama Šalgoviča. Môže ich vydať, kto chce, ale nie za daňové peniaze poplatníkov.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.9.2017 o 15:49 hod.

MUDr. CSc.

Peter Osuský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:51

Erika Jurinová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Na začiatku, pán predsedajúci, ja vás žiadam, aby ste sledovali rokovanie, lebo práve v čase, keď ste sa bavili a nesledovali, tak došlo k tomu incidentu tu o porušení rokovacieho poriadku.
A k pánovi Hrnkovi, možnože niekedy mi je ťažké pochopiť pochody pána Hrnka, ale určite súhlasím s ním, že pokiaľ existujú námietky voči tomu, že funkcia predsedu Správnej rady je neodvolateľná a chce, a chce ju akoby spriechodniť, ale právne spriechodniť, je dobré, aby sme sa tomu venovali, aby sme našli spôsob, ako naozaj rozumným spôsobom upraviť podmienky odvolania, ale nie tak, že dáte priamo do zákona, že rušíte konkrétneho človeka. Veď toto je úplne choré.
Pán Hrnko, ak niekde počujete, s tým, čo ste povedali, úplne sa stotožňujem. Ale nestotožňujem sa s tým spôsobom, akým ste to urobili. Lebo vy robíte zmenu, totálnu zmenu fungovania inštitúcie kvôli jednému človeku? To naozaj?
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.9.2017 o 15:51 hod.

Ing.

Erika Jurinová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video