2. schôdza

18.4.2016 - 26.4.2016
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.4.2016 o 13:08 hod.

Mgr.

Peter Pčolinský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:08

Peter Pčolinský
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo. Pán predseda, mal by som procedurálny návrh. Navrhujem, aby každá schôdza Národnej rady Slovenskej republiky začala štátnou hymnou Slovenskej republiky. Myslím si, že s týmto návrhom by nemal mať žiaden z poslancov problém, nakoľko ide o prejav úcty voči jednému zo štátnych symbolov Slovenskej republiky. Prosím, aby ste dali o tomto návrhu hlasovať.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.4.2016 o 13:08 hod.

Mgr.

Peter Pčolinský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:09

Martin Fecko
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Pán kolega ma síce predbehol, ale dobre, ďakujem pekne, pán Pčolinský, mal som zhruba to isté na mysli, ale doplňujem ešte, aby aj na záver schôdze Národnej rady (smiech v pléne) bola tiež hymna. Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.4.2016 o 13:09 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:10

Igor Matovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predseda, ospravedlnili ste sa pani poslankyni Cséfalvayovej za podľa mňa maličkosť, ako stane sa. Ja by som vás chcel poprosiť, aby ste sa ospravedlnili aj poslankyni Petruchovej za omnoho závažnejšiu vec. Ste predseda Národnej rady a už vaša koalícia mesiac vie o tom, že tu spolu s nami bude sedieť človek, ktorý je zdravotne ťažko postihnutý. Vaši zamestnanci, ľudia, ktorých ste si zvolili do vedenia tejto, alebo organizácie práce tejto Národnej rady sľúbili našej kolegyni, že bude mať zabezpečené dôstojné miesto na výkon svojho poslaneckého mandátu. Dnes jej bolo oznámené, že znova tam bude sedieť ako prílepok niekde bokom. Čiže poprosím vás, nerobte viac teatrálne gestá, ale buďte chlap a zabezpečte jej dôstojné miesto na výkon jej poslaneckého mandátu.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.4.2016 o 13:10 hod.

Mgr.

Igor Matovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:12

Daniel Lipšic
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda, ja mám návrh, aby ste, aby plénum rozhodlo, že vec, ktorú ste v úvode zmienili, že by sa k nej vyjadril ústavnoprávny výbor, ktorý je jediný podľa rokovacieho poriadku oprávnený interpretovať rokovací poriadok, pokiaľ dôjde k sporu, nie je to grémium poslanecké. O tom vás žiadam, aby sme hlasovali, to je postup lége artis.
Druhá poznámka moja k tomu je, že budem navrhovať, ak to bude na ústavnoprávnom výbore, aby zostalo zachované právo poslancom navrhovať minútu ticha. Tak to bola prax desiatky rokov. Neviem, kvôli čomu by sme ju mali meniť pri rovnakom rokovacom poriadku.
A posledná poznámka je, že ale samozrejme, že minútu ticha podľa mňa, je potrebné alebo je možné navrhnúť k nejakej aktuálnej tragédii, keď niekto zomrie, nie k výročiam tragédií. Navrhovať ich k výročiam akýchkoľvek úmrtí podľa mňa, neviem, koho to napadlo, že sa stojí minúta ticha. Tá sa stojí vtedy, keď dôjde k nejakému aktuálnemu úmrtiu buď významnej osobnosti alebo k nejakej tragédii. Vtedy, nie pri desiatom, tridsiatom a stom výročí.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.4.2016 o 13:12 hod.

JUDr. LL.M.

Daniel Lipšic

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 13:15

Daniel Lipšic
Skontrolovaný text
No, nie. Ja som dal procedurálny návrh, aby v tejto veci prijal stanovisko, ako ho prijímal v mnohých ďalších veciach ústavnoprávny výbor.
Skryt prepis

Vystúpenie

18.4.2016 o 13:15 hod.

JUDr. LL.M.

Daniel Lipšic

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:15

Juraj Droba
Skontrolovaný text
Pán predseda, ja predkladám procedurálny návrh, aby sme dali hlasovať o tom, že používanie niektorých štátnych symbolov, v tomto prípade konkrétne štátnej hymny, by malo byť konsenzuálnou dohodou poslaneckého grémia, aby sme sa tu nepredbiehali o to, kto je väčší patriot. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.4.2016 o 13:15 hod.

Mgr. MBA M.A.

Juraj Droba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:16

Martin Fecko
Skontrolovaný text
Pán predseda, ale ja si nedovolím šaškárovať alebo šaškáriť v parlamente, takže ja si myslím, že kde inde, ak nie pri zasadnutí zákonodarného zboru, by mala zaznieť naša hymna, veď to je úcta voči našim predkom, ktorí sa bili za Slovensko a myslím, že to je správne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.4.2016 o 13:16 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:17

Peter Pčolinský
Skontrolovaný text
Ja by som len chcel poprosiť kolegov, aby zo štátnej hymny nerobili politický nejaký predmet a naťahovanie. Môj návrh bol myslený maximálne vážne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.4.2016 o 13:17 hod.

Mgr.

Peter Pčolinský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13:25

Richard Raši
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Príjemný dobrý deň prajem.
Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené dámy poslankyne, páni poslanci, na základe poverenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 18. apríla 2016 predkladám Národnej rade Slovenskej republiky túto informáciu.
Po ustanovujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky v začatom VII. volebnom období Národnej rady Slovenskej republiky došlo v súvislosti s kreovaním vedúcich funkcií ústredných orgánov štátnej správy k viacerým personálnym zmenám, ktoré majú svoj dopad na mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky zvolených vo voľbách dňa 5. marca 2016.
Predovšetkým ide o zmeny v obsadení členov vlády a zmeny vyplývajúce z vymenovania štátnych tajomníkov, ako i o ďalšie osobné rozhodnutia poslancov v súvislosti s ich mandátom.
Podľa čl. 77 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky mandát poslanca, ktorý bol vymenovaný za člena vlády Slovenskej republiky, nezaniká, iba sa počas výkonu tejto funkcie neuplatňuje. Podľa čl. 81a Ústavy Slovenskej republiky mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky zaniká vzdaním sa mandátu poslanca Slovenskej republiky.
Podľa čl. 5 ods. 8 ústavného zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. ak bol do verejnej funkcie vedúceho ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády Slovenskej republiky, alebo do funkcie štátneho tajomníka vymenovaný poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, jeho mandát počas výkonu tejto verejnej funkcie nezaniká, iba sa neuplatňuje.
Podľa § 71 ods. 1 zákona č.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak sa uprázdni počas volebného obdobia mandát poslanca, nastupuje náhradník tej istej politickej strany alebo koalície podľa poradia, v akom bol uvedený na kandidátnej listine. Ak však boli na hlasovacom lístku uplatnené prednostné hlasy, nastupuje z kandidátov, ktorí získali aspoň 3 % prednostných hlasov, ten kandidát, ktorý dostal najvyšší počet prednostných hlasov.
Prezident Slovenskej republiky po ustanovujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky dňa 23. marca 2016 prijal demisiu vlády Slovenskej republiky a následne vymenoval novú vládu Slovenskej republiky.
V dôsledku opätovného vymenovania poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica, Roberta Kaliňáka, Miroslava Lajčáka, Petra Kažimíra, Mareka Maďariča, Petra Žigu a Jána Richtera za predsedu vlády Slovenskej republiky a za členov vlády Slovenskej republiky sa ich mandát poslanca naďalej neuplatňuje.
Vymenovaním poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pellegriniho, Lucie Žitňanskej a Lászlóa Sólymosa za nových členov vlády Slovenskej republiky sa ich mandát poslanca od 24. marca 2016 rovnako neuplatňuje.
V dôsledku týchto rozhodnutí prezidenta republiky vyhlásil predseda Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 71 ods. 1 a 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 10 ods. 1 a 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov svojím rozhodnutím č. 11 z 24. marca 2016 nastúpenie náhradníkov podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 5. marca 2016 nasledovne:
Namiesto poslanca Petra Pellegriniho za stranu SMER – sociálna demokracia nastupuje 24. marca 2016 poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Martin Nemky, ktorý 23. marca 2016 nastúpil ako náhradník na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Počiatka.
Namiesto poslankyne Lucie Žitňanskej za stranu MOST – HÍD nastupuje 24. marca 2016 náhradník Péter Vörös, narodený 3. apríla 1966, bytom Komárno. Namiesto poslanca Lászlóa Sólymosa nastupuje za stranu MOST – HÍD, za stranu MOST - HÍD nastupuje 24. marca 2016 náhradníčka Irén Sárközy, narodená 2. marca 1970, bytom Dunajská Streda.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky súčasne vyhlásil v tomto rozhodnutí, že po prijatí demisie vlády Slovenskej republiky si začali uplatňovať mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za stranu SMER – sociálna demokracia Ján Počiatek, Ľubomír Vážny a Ľubomír Jahnátek, a že uplatnením ich mandátu dňom 24. marca 2016 zanikol mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za stranu SMER – sociálna demokracia Milanovi Mojšovi a Ladislavovi Andreánskemu, ktorí boli náhradníkmi na neuplatňované mandáty poslancov Ľubomíra Vážneho a Ľubomíra Jahnátka.
Ďalej predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil, že podľa § 71 ods. 5 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva po zániku mandátu náhradníka zostáva náhradník na tej istej kandidátnej listine a v pôvodnom poradí.
Pri rozhodovaní o nastupovaní náhradníka na neuplatňovaný mandát poslancov predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 10 z 24. marca 2016 zobral na vedomie vyhlásenie Petra Krajňáka, že sa vzdáva práva nastúpiť na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za stranu MOST - HÍD, pretože vykonáva funkciu štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky tiež zobral na vedomie, že ďalšia náhradníčka za stranu MOST - HÍD je podľa poradia uvedeného v zápisnici o výsledku volieb Národnej rady Slovenskej republiky Irén Sárközy, narodená 2. marca 1970, bytom Dunajská Streda.
Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Ján Počiatek doručil predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky dňa 11. apríla 2016 v súlade s čl. 81 Ústavy Slovenskej republiky písomné rozhodnutie o tom, že sa vzdáva mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Keďže podľa čl. 81 Ústavy Slovenskej republiky vzdaním sa mandátu poslanca tento mandát zaniká dňom doručenia jeho písomného rozhodnutia predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, mandát poslanca Jána Počiatka zanikol dňa 11. apríla 2016.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vzal uvedené skutočnosti na vedomie rozhodnutím č. 31 z 11. apríla 2016 a rozhodnutím č. 33 z 13. apríla 2016 vyhlásil podľa § 71 ods. 1 a 4 zákona č. 180/2014 Z. z. a § 10 ods. 1 a 2 písm. b) a c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. nastúpenie náhradníkov dňom 13. apríla 2016 za stranu SMER – sociálna demokracia nasledovne:
Na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Jána Počiatka nastupuje poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Jozef Buček, ktorý od 23. marca 2016 vykonáva mandát poslanca ako náhradník na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica.
Na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica nastupuje podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 5. marca 2016 náhradník Milan Mojš, narodený 11. novembra 1956, bytom Likavka.
Pri rozhodovaní o nastupovaní náhradníka na zaniknutý mandát poslancov predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 32 z 12. apríla 2016 zobral na vedomie vyhlásenie Borisa Suska a vyhlásenie Rastislava Chovanca, že sa vzdávajú práva nastúpiť na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za stranu SMER - sociálna demokracia, pretože vykonávajú funkciu štátnych tajomníkov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky tiež zobral na vedomie, že ďalší náhradník za stranu SMER – sociálna demokracia je podľa poradia uvedeného v zápisnici o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky Milan Mojš. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č.12 z 24. marca 2016 a č. 34 z 13. apríla 2016 požiadal Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky o preskúmanie dodržania podmienok nastúpenia náhradníkov a o podanie informácie o nastúpení náhradníkov na zaniknutý a neuplatňovaný mandát poslancov.
Na zabezpečenie požiadaviek vyplývajúcich z citovaných predpisov a rozhodnutí predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky sa oboznámil s predmetnými rozhodnutiami predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, prejavmi vôle poslancov, ktorí oznámili, že sa vzdávajú práva nastúpiť ako náhradníci a so zápisnicou Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 5. marca 2016 vrátane jej príloh. Podľa prílohy č. 1 uvedenej zápisnice nastupujú za poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorých mandát sa neuplatňuje a na zaniknutý mandát, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky a náhradníci za poslancov Národnej rady Slovenskej republiky uvedení v citovaných rozhodnutiach predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky vzal uvedené skutočnosti na vedomie a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky prijať toto uznesenie:
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z 18. apríla 2016 k Informácii Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na neuplatňovaný a zaniknutý mandát poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie
1. podľa § 2 ods. 3 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, že
a) sa naďalej v zmysle čl. 77 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky neuplatňujú mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica, Roberta Kaliňáka, Miroslava Lajčáka, Petra Kažimíra, Mareka Maďariča, Petra Žigu a Jána Richtera, ktorí boli znovu vymenovaní za predsedu vlády Slovenskej republiky a za členov vlády Slovenskej republiky,
b) sa od 24. marca 2016 podľa čl. 77 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky neuplatňujú mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pellegriniho, Lucie Žitňanskej, Lászlóa Sólymosa, ktorí boli vymenovaní za členov vlády Slovenskej republiky,
c) mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Počiatka dňom 11. apríla 2016 zaniká v zmysle čl. 81a písm. b) Ústavy Slovenskej republiky na základe doručenia písomného rozhodnutia o vzdaní sa poslaneckého mandátu predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky;
2. podľa § 71 ods. 1 a 4 zákona č.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 10 ods. 1 a 2 písm. b) a c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojimi rozhodnutiami č. 11 z 24. marca 2016 a č. 33 z 13. apríla 2016 vyhlásil nastúpenie náhradníkov podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 5. marca 2016 nasledovne:
a) na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pellegriniho nastupuje za stranu SMER – sociálna demokracia 24. marca 2016 poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Martin Nemky, ktorý 23. marca nastúpil ako náhradník na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Počiatka,
b) na neuplatňovaný mandát poslankyne Lucie Žitňanskej za stranu MOST – HÍD nastupuje 24. marca 2016 náhradník Péter Vörös, narodený 3. apríla 1966, bytom Komárno,
c) na neuplatňovaný mandát poslanca Lászlóa Sólymosa za stranu MOST – HÍD nastupuje 24. marca 2016 náhradníčka Irén Sárközy, narodená 2. marca 1970, bytom Dunajská Streda,
d) na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Počiatka nastupuje 13. apríla 2016 za stranu SMER – sociálna demokracia poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Jozef Buček, ktorý od 23. marca 2016 vykonáva mandát poslanca ako náhradník na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica,
e) na neuplatňovaný mandát poslanca Roberta Fica za stranu SMER – sociálna demokracia nastupuje 13. apríla 2016 náhradník Milan Mojš, narodený 11. novembra 1956, bytom Likavka.
Ďakujem veľmi pekne.
Poprosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu k tomuto bodu programu. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

18.4.2016 o 13:25 hod.

MUDr. PhD. MPH

Richard Raši

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:40

Béla Bugár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ústavou predpísaný sľub poslanca znie: "Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života".
Pán poslanec Péter Vörös.

Vörös, Péter, poslanec NR SR
Sľubujem. (Potlesk.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa Irén Sárközy.

Sárközy, Irén, poslankyňa NR SR
Sľubujem. (Potlesk.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pán poslanec Milan Mojš.

Mojš, Milan, poslanec NR SR
Sľubujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

18.4.2016 o 13:40 hod.

Ing.

Béla Bugár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video