2. schôdza

18.4.2016 - 26.4.2016
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

18.4.2016 o 13:44 hod.

JUDr. LL.M.

Daniel Lipšic

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 13:44

Daniel Lipšic
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, milé kolegyne, vážení kolegovia, v kľude si môžete aj do predného radu sadnúť, nemusíte sa až tak báť.
Dovoľte mi vystúpiť s návrhom na zmenu v zložení výborov. Ja som už o tom hovoril na predchádzajúcej schôdzi, na ustanovujúcej, kde nám vládna väčšina povedala, že sa bude snažiť problém riešiť na prvej schôdzi. Aj sa ho, samozrejme, snaží riešiť spôsobom, ktorý je v novovzniknutej vládnej koalícii pomerne blízky. A ten spôsob, ktorý je podľa mojej mienky novovznikajúcej vládnej koalície pomerne blízky, je kombinácia pomsty a strachu. Spomeniem to na pár konkrétnych prípadoch. Týka sa to jednak výboru pre obranu a bezpečnosť a jednak výboru aj pre financie.
Keď už vládna koalícia nemohla obhájiť pomer vo výboroch, lebo ten vyplýva pomerne ľahko z matematiky a z toho, aké sú pomery na pléne, tak sa rozhodla urobiť ďalší precedens, že kľúčové výbory budú mať najnižší počet členov v ich histórii. Výbor pre obranu a bezpečnosť mal vždy dvanásť alebo trinásť členov podľa toho, aký bol pomer koalície, opozície a rovnako, ak sa nemýlim, to som presne nezisťoval, výbor finančný. Keďže je potrebné ale, aby tam opozícia mala nie šesť, ale päť členov, tak sa dal výbor na jedenásť členov. Opakujem, pri výbore, ktorý považujem na odhaľovanie káuz za kľúčový, pre obranu a bezpečnosť v novodobej histórii Slovenska nikdy nemal jedenásť členov, pričom Národná rada zostala v rovnakom zložení. Stále nás je 150, nie je dôvod ten výbor zosekávať. Aspoň nie je racionálny a legitímny dôvod ho zosekávať.
Samozrejme, že nelegitímnych dôvodov je pomerne veľa a jedným z nich je obava novonastupujúcej vlády z korupčných káuz, ktoré sa aj po vzniku vlády začali množiť ako huby po daždi. Myslím si, že práve výbor pre obranu a bezpečnosť je ten, na ktorom sme aj v minulosti s našimi kolegami z opozície, dnes sú už vo vládnej koalícii, rokovali o mnohých kauzách.
Keďže ide o tri pomerne kauzy novodobé, ktoré vznikli od nástupu novej vlády, tak ich aj spomeniem, pretože oni odzrkadľujú práve tú obavu a ten strach, že by opozícia sa razantne zhostila svojich kontrolných právomocí. Ale ubezpečujem vás, že tak či tak sa toho zhostíme. Takéto hlasovanie väčšinové v tomto nám nezabráni a budeme na výbory chodiť, aj na výbory, ktorých nie sme členmi.
Prvý prípad, ktorý sa zdá byť, že je úplne zjavne, ku ktorému budeme zvolávať výbor pre obranu a bezpečnosť, je kauza Bašternák. Je to príbeh človeka blízkeho vládnej koalícii, blízkeho vládnemu SMER-u, ktorý je mimoriadne podozrivý z daňového úniku v jednej kauze vo výške 2 mil. euro, v ďalších vo výške 6 mil. euro.
Tí, ktorí ste právnici a sa venujete trestnému právu, vám odporúčam si prečítať uznesenie vyšetrovateľky NAKA, ktorým bolo trestné oznámenie Finančnej správy zmetené spod stola a pod stôl. Priznám sa, že som čítal mnohé uznesenia orgánov činných v trestnom konaní, ale tak absurdné uznesenie som ešte nečítal. Aby som vás trošku uviedol do problematiky... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Danko, Andrej, predseda NR SR
Pán poslanec, ak dovolíte, prerokujeme obsadenie výborov ...

Lipšic, Daniel, poslanec NR SR
Hm, ja k tomu vystupujem, pán predseda.

Danko, Andrej, predseda NR SR
... a určite bude veľký priestor tieto veci, ktoré chcete prezentovať, ale keby ste sa mohli držať tej témy, ktorú práve prerokúvame.

Lipšic, Daniel, poslanec NR SR
Držím sa tej témy. Držím sa témy, prečo vládna koalícia v rozpore so zaužívanou praxou sa rozhodla jednak nieže nerešpektovať návrhy opozície - toto môžete, máte väčšinu - ale ísť do počtu, a teraz hovorím konkrétne o výbore pre obranu a bezpečnosť, ísť do počtu, ktorý nemá precedens v histórii Národnej rady. Lebo, samozrejme, môžete sa dohodnúť, že budú aj len členovia traja výboru pre obranu a bezpečnosť a že tam bude za opozíciu len jeden človek a poviete, veď v princípe to pomerom vyhovuje, ale podľa mňa je to prejav strachu. A preto budem hovoriť o konkrétnych kauzách, pán predseda, aby som aj verejnosti vedel preukázať alebo poukázať na to, z akého dôvodu sa bojíte pokračovať v zaužívanej praxi, čo sa týka počtu členov výboru, ktorý je kľúčový na odhaľovanie korupčných káuz, ktoré, opakujem sa, sa množia aj po vzniku tejto vlády a o jednej z nich hovorím, pán predseda. Takže hovorím podľa mojej mienky k veci.
Takže vrátim sa k tomuto prípadu. Ten prípad Ladislava Bašternáka je taký, že jeho firma BL 202, to je číslo jeho ešpézetky - to je taký milý fenomén v podsvetí, že si ľudia dávajú rôzne zaujímavé ešpézetky a potom podľa toho aj firmy nazývajú - kúpila sedem bytov spoločnosti Residence Five Stars... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Danko, Andrej, predseda NR SR
Poprosím vás, pán poslanec Lipšic, chcem vás ešte raz dôrazne upozorniť, že...

Lipšic, Daniel, poslanec NR SR
Ja zdôvodňujem svoj návrh, pán predseda.

Danko, Andrej, predseda NR SR
... toto sú témy na tlačové besedy politických strán a nie k prerokovaniu obsadeniu výborov.

Lipšic, Daniel, poslanec NR SR
Pán predseda, poprosím vás... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Danko, Andrej, predseda NR SR
Idete hlboko, (potlesk) naozaj pri všetkej úcte k výkonu poslaneckého mandátu ja vás poprosím, aby sme využili ten čas rokovania pri obsadení výborov, pretože nedržíte sa absolútne témy a chcel by som vás teda ešte raz upozorniť skôr, než by sme pristúpili k opatreniu, ktoré nám rokovací poriadok umožňuje. Skúste zvážiť naozaj...

Lipšic, Daniel, poslanec NR SR
Takže budem o tých kauzách hovoriť, pán predseda. Poprosím vás ma neprerušovať. Je to k veci. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Danko, Andrej, predseda NR SR
Veľmi dobre viete, že...

Lipšic, Daniel, poslanec NR SR
Hovoríme, hovoríme, pán predseda, hovorím k veci, hovorím o dôvodoch, prečo vládna koalícia urobila to, čo urobila... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Danko, Andrej, predseda NR SR
Hrubo zneužívate, hrubo zneužívate...

Lipšic, Daniel, poslanec NR SR
... že sa snaží eliminovať počet členov opozície v kľúčovom výbore na odhaľovanie korupcie. Vám sa to asi nepáči... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Danko, Andrej, predseda NR SR
Bez ohľadu na to, aké ....

Lipšic, Daniel, poslanec NR SR
Vám sa to asi nepáči, ale ja budem v tom pokračovať... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Danko, Andrej, predseda NR SR
Pán poslanec, môžem vás poprosiť? Môžem vás poprosiť? Bez ohľadu na to, o akej kauze rozprávate, nehovoríte k veci...

Lipšic, Daniel, poslanec NR SR
Hovorím k veci.

Danko, Andrej, predseda NR SR
... zneužívate procedurálny alebo zneužívate možnosť svojho vystúpenia na svoju osobnú prezentáciu.

Lipšic, Daniel, poslanec NR SR
Nie. Hovorím k veci a hovorím k veci, aj keď vám je, aj keď vám je nemilá, a to sú kauzy, ktoré by mali byť na rokovaní výboru pre obranu a bezpečnosť, ktorého členstvo ste vo svojom návrhu podsekli. Takže musíte proste vydržať a ja vám poviem, kvôli čomu vašu motiváciu, kvôli čomu ste takýmto neštandardným spôsobom podsekli počet členov výboru pre obranu a bezpečnosť. Hovorím o veciach, ktoré spadajú do kompetencie tohto výboru, hovorím o kauzách, ktoré sú čerstvé, ktoré sú nové, o ktorých by mal v krátkom čase práve tento výbor rokovať. Čiže je to absolútne k veci, aj keď samozrejme pripúšťam, že vám sa tá vec nepáči, ale k veci to samozrejme, že je.
Takže budem pokračovať v kauze Bašternákových bytov. Spoločnosť tohto človeka blízkeho SMER-u kúpila sedem bytov za takmer desaťnásobok ich reálnej ceny. Za 12 mil. eur. Zaplatila však len 1,5 mil. eur a uplatnila si z tejto kúpnej ceny, z toho malého si uplatnila nadmerný odpočet DPH vo výške 2 mil. eur. Dohodnutá fiktívna cena tých 12 mil. nebola nikdy zaplatená a predávajúca spoločnosť Rent and Wash, čo sa prekladá Prenajmi a vyper - aký príznačný názov pre spoločnosť blízku SMER-u - skoro žiadnu DPH neodviedla. Následne cez rôzne zápočty predal pán Bašternák byty za reálnu cenu približne 1,4 mil. eur, teda z tých 12 na 1,4 a štát na tejto jednej transakcii - spomínal som, že ich je viacej - prišiel o 2 mil. eur, ktoré boli vyplatené pánovi Bašternákovi cez nadmernú vratku DPH.
Odvážni zamestnanci finančnej správy podali trestné oznámenie, začala to "preverovať" NAKA, no a čuduj sa svete, trestné oznámenie bolo odmietnuté, pričom v uznesení NAKA, ktoré som zmienil pred chvíľou, ktoré podpísala vyšetrovateľka podplukovníčka magisterka Tatiana Ujváryová, sa nachádzajú skutočné perly. Niekoľké z nich spomeniem.
Po prvé. NAKA požiadala daňový úrad o informáciu, či spoločnosť Prenajmi a vyper priznala a zaplatila DPH. Daňový úrad jej oznámil vo svojom dožiadaní, že len priznala a neodviedla. NAKA to vyhodnotila a urobila absurdný záver, že nielen priznala, ale aj odviedla.
Po druhé. V Bašternákovej spoločnosti BL 202 došlo následne k zmene majiteľa. Najskôr kúpil obchodný podiel istý pán Ďuroška od Bašternáka za 5-tisíc eur. Následne ho previedol spolu s celým účtovníctvom na osobu menom Levente Farkaš z Rumunska, a to za symbolickú cenu 1 euro. Zrejme chcel pomôcť chudobnejšej krajine Európskej únie. Aj spoločnosť Prenajmi a vyper zmenila svojho majiteľa. Stala sa ním Tímea Szakács z Maďarska a samozrejme, aj jej previedli celé účtovníctvo. Takže Tímea a Levente.
Po tretie. Viacerí svedkovia, ktorí v tejto veci vypovedali v štádiu pred začatím trestného stíhania, trpeli buď značnou amnéziou alebo odmietli uviesť relevantné údaje, dokonca o pomerne kľúčových veciach. Tak napríklad svedok Ziman, ktorý následne od Bašternáka nadobudol šesť bytov za trhovú cenu vo výške 1 milión 200-tisíc eur, ich získal na základe pôžičky v rovnakej sume, ktorú mal Bašternákovi pol roka predtým poskytnúť. Keďže, samozrejme, na takúto pôžičku, citujem z jeho výsluchu "nedisponoval s celou hotovosťou", tak si časť finančných prostriedkov požičal od inej osoby, ktorú odmietol menovať. Majiteľ spoločnosti Prenajmi a vyper pán Hrkotáč si zase nepamätal, ako sa dostal k osobe, na ktorú firmu pôvodne previedol. Citujem z uznesenia: "Nevedel odpovedať, vraj cez svojho nejakého známeho, ktorý mu ho poradil, ale s odstupom času neviem povedať, kto to bol.". Byty získala spoločnosť Prenajmi a vyper od pána Grossa ako zápočet za predchádzajúcu obchodnú činnosť, pritom výšku zápočtu si už pán Hrkotáč, ako obvykle, nepamätal. Ešteže si pán Hrkotáč pamätal, že mu cenu za byty, tých 12 miliónov eur, uhradil Bašternák. Ani tam si nebol celkom istý. Však išlo iba o 12 miliónov. To keď príde, nepríde, si nepamätáte úplne presne, či to prišlo, neprišlo, možno áno, možno nie. Vo svojom výsluchu tvrdil, že cena nebola uhradená naraz, ale postupne v niekoľkých splátkach. Ale pokiaľ si spomína, pokiaľ si spomína, tak cena bola uhradená. Keby nebola uhradená, tak by si to asi pamätal. Samozrejme, žiadne doklady o tom, že bola cena uhradená, 12 miliónov, nepredložil. Na záver výsluchu len uviedol, že sa pokúsi zohnať doklady k predmetnej veci a spojiť sa s novou majiteľkou, tou šarmantnou Tímeou z Maďarska, za účelom zabezpečenia požadovaných dokladov, čo sa však nepodarilo. Proste účtovníctvo nie.
Po tom, ako v tom uznesení na niekoľko strán popisuje vyšetrovateľka skutkový stav, jej právne zhrnutie je pomerne stručné, pomerne stručné. Jedna veta. V princípe vyšetrovateľka tvrdí, že po tom, čo urobila úkony, nezačala trestné stíhanie vo veci, keďže dospela k názoru, že tieto skutočnosti nenapĺňajú znaky skutkových podstát žiadneho trestného činu. Toľko vyčerpávajúca právna úvaha na samotný záver.
Proti tomuto škandalóznemu rozhodnutiu NAKA sa rozhodli odvážni zamestnanci Finančnej správy vypracovať sťažnosť. Je to úplne štandardný postup, pokiaľ je trestné oznámenie odmietnuté. Úplne štandardný postup. Sťažnosť bola vypracovaná a bola predložená vedeniu Kriminálneho úradu finančnej správy, ktoré sťažnosť nikdy nepodalo. S dohľadom a dozorom Špeciálnej prokuratúry.
Ak je nejaký čítankový príbeh daňového podvodu, čítankový príbeh podvodného uplatnenia nadmerného odpočtu DPH, je to tento prípad. Je to tento prípad. A tým, že je to váš človek, človek, v ktorého byte býva váš premiér - teda ktovie, koho to je byt, ale minimálne formálne to tak vyzerá, že býva v jeho byte - tak túto evidentnú kauzu, kde prišli daňoví poplatníci v jednej transakcii o 2 milióny euro, ste zamietli pod koberec. A to je podľa mňa dôvod, táto kauza a dve ďalšie, ktoré spomeniem, prečo sa bojíte, aby mala opozícia plný počet vo výbore pre obranu a bezpečnosť.
Rovnaký príbeh je príbeh podvodov na DPH na východnom Slovensku. Sú tu medzi nami poslanci, a nehovorím to s veľkou radosťou, ktorí podľa výpovede kľúčového svedka a ďalších dôkazov, ktoré boli zdokumentované v spise, sa podieľali na daňových podvodoch v obrovskom rozsahu. Keďže korunný argument vládnej koalície je, že veď to nie je v princípe žiaden problém, pretože vyšetrovanie začalo za vašej bývalej vlády, tak by som si dovolil odcitovať odvážneho vyšetrovateľa, ktorý prípad vyšetroval a ktorého ste z policajného zboru vyštvali. Dokonca jeden z našich kolegov pán poslanec Buček naňho podával, ak sa nemýlim, aj trestné oznámenie, ktoré preverovala inšpekcia. Na vyšetrovateľa ministerstva vnútra, ktoré vyšetrovalo prípad obrovských dépeháčkarských podvodov na východnom Slovensku. Tento človek je dnes už v civile, lebo nemohol vec vyšetrovať. A k tomu, kedy sa naozaj začalo vyšetrovanie, sa vyjadril aj verejne. Aby sme si povedali jasne. Otázku, ktorú dostal, znela: "Minister Kaliňák hovorí, že vyšetrovanie rozbehol on." To je korunný argument vašej obhajoby. Odpoveď vyšetrovateľa znie: "To nie je pravda. Do roku 2011 bolo vyšetrovanie rozbité na viacero paralelných konaní. Až potom som dostal za úlohu zdokumentovať trestné činy Ladislava P. a začalo sa na tom intenzívnejšie pracovať. Všetko bolo pripravené už pred voľbami 2012, teda za ministra Lipšica. Kaliňák s tým nemal absolútne nič spoločné. Akurát sa stal ministrom v čase, keď došlo k obvineniu Chovanca a ďalších ľudí." To bolo niekoľko dní po zmene vlády.
K tomuto prípadu Chovanec a spol., o ktorom ja budem hovoriť rozsiahlejšie potom na jednotlivých výboroch, sme mali rokovanie výboru pre obranu a bezpečnosť, ktoré zablokovala predchádzajúca vládna strana ešte pred voľbami. Zvoláme ho opätovne, pretože tu nejde len o jeho výsluch a jeho výpoveď, ktorá mohla byť teoreticky vyfabulovaná. Ten problém je ten, že výsluch Chovanca v tejto kauze a jeho vierohodnosť je potvrdzovaná ďalšími dôkazmi. Inými slovami, keď Chovanec hovorí, aj v rámci tých odposluchov, kedy ide požiadať o vratku, kedy to dohodol, kedy to príde, tak tie vratky naozaj v tie dni proste prišli. To je zdokumentované a potvrdené konkrétnymi ďalšími dôkazmi. Čiže jeho výpoveď, áno, je vierohodná, lebo jej vierohodnosť bola overená ďalšími dôkazmi. Úplne evidentnými a objektívnymi.
Kvôli tomu sa podľa mojej mienky vy bojíte dať opozícii adekvátne postavenie vo výbore pre obranu a bezpečnosť, lebo sa bojíte, že by sme tie kauzy proste odhaľovali, hovorili o nich. Budeme to robiť aj tak, veď poznáte rokovací poriadok, môže ísť na výbor aj iný, ktorýkoľvek poslanec. Čiže akože v princípe veľa si nepomôžete vaším rozhodovaním, ale minimálne to robí jednu vec, že nás to trošku približuje k vášmu svetu. Svetu, ktorý je motivovaný strachom a pomstou. A pomsta sa hovorí, že môže byť sladká. A ona asi sladká trošku je v tom úvode. Ale ako povedal raz, a budem ho parafrázovať, minister Churchill, keď ten kalich pomsty pijete až do úplného dna, tak už potom nie je až taký sladký, už je skôr horký. A myslím, že horký nakoniec bude.
Posledná kauza, ktorú chcem spomenúť v tomto, pri tomto výbore, je kauza piešťanského cétečka, kde generálna prokuratúra minulý týždeň v stredu zrušila obvinenie obvineným osobám. Pred niekoľkými rokmi, možno to bolo rok a pol dozadu, sme kauzu cétečka, o nej hovorili tuná v tomto parlamente. Odhalil ju jeden z nás, jeden z našich dnešných kolegov, jeden neznámy odvážny lekár, ktorý si povedal, že nechce, aby fungovalo zdravotníctvo tak, ako funguje doteraz, že nechce, aby museli jeho deti z tejto krajiny odísť, lebo tuná, čo nie je prišróbované, sa ukradne a ešte to, čo je prišróbované nakoniec sa ukradne. Úplne všetko. Pokiaľ by sme mali len zdravotnú starostlivosť, ako majú Češi a dáme do zdravotníctva rovnaké peniaze na obyvateľa ako Češi, tak by sme vedeli zachrániť tritisíc ľudských životov, tritisíc ľudských životov pri odstrániteľných úmrtiach len v porovnaní s Českou republikou. To môžu byť aj naši blízki, to môžu byť aj naše deti. Vtedy ľudia stáli v uliciach, padla ministerka zdravotníctva, padla podpredsedníčka parlamentu, padol predseda parlamentu, ale bolo treba ísť ďalej. Dávali sme vtedy s Igorom Matovičom, s Rišom Sulíkom trestné oznámenie. Začalo sa konať. Bola odvážna vyšetrovateľka NAKA, dobre dozorujúci prokurátor z Krajskej prokuratúry v Trnave, vec sa hýbala. Bolo to pred podaním obžaloby. Tesne.
Zrazu musel prísť zásah zhora, tentokrát z generálnej prokuratúry. Nie preto, že by obvinené osoby boli veľké ryby, ale podľa mojej mienky preto, že pokiaľ by zistili, že vec ide na súd a že už nad nimi nie je žiadna ochranná ruka mocných tohto štátu, tak by začali rozprávať. Tak by začali rozprávať, ako to je zvykom, a teraz to nehovorím pejoratívne, v princípe v každom trestnom stíhaní zločineckej skupiny nakoniec začnú rozprávať. A to bolo treba zastaviť. A ten motív rozprávania by bol, samozrejme, celkom logický. Prečo by oni si mali ísť odsedieť so sadzbou desať až pätnásť rokov biznis, z ktorého profitoval niekto iný, Medical Group a ostatní? Prečo by to urobili? Takže by rozprávali. A kvôli tomu bolo obvinenie zrušené. Možno nebola symbolickejšia kauza bývalej a dnešnej vlády, lebo tá vláda je v princípe rovnaká, ako bola kauza cétečka, ako bola kauza cétečka. A už aj táto kauza sa zametá pod koberec.
To je podľa mojej mienky váš motív hlavný, pán predseda, aby ste v rozpore so zaužívanými zvyklosťami znižovali počet členov kľúčových výborov, v tomto prípade aj výboru pre obranu a bezpečnosť. Veľmi stručne, lebo bude asi kolega Beblavý vystupovať, to sa týka aj výboru finančného. Tam možnože on bude mať lepšie čísla, ale tiež si nepamätám, že by počet členov tohto kľúčového výboru bol jedenásť, ktoré nebolo nikdy v minulosti, pokiaľ sa dobre pamätám. Je to len z toho dôvodu, aby kolega Beblavý, ktorý je jeden z najkompetentnejších poslancov v tejto oblasti, nemohol byť v tomto výbore.
A počúvame, počúvame, že aká je koalícia k opozícii ústretová. Napríklad, a tuná by som sa rád k tomu, rád vyjadril, asi stručne s tým, že v ústavnoprávnom výbore je pani poslankyňa Macháčková. Pri všetkej úcte, ona tam je za opozíciu, lebo ak by tam nebola za opozíciu, ale bola by to pozícia koaličná, tak je pomer vo výbore 8:5. A to si myslím, že nevie zdôvodniť nikto ani s pomerne elementárnejšími znalosťami matematiky, ako sú znalosti jednoduchého právnika. Čiže tam pomer je 7:6, čo je správny pomer, ale to miesto tým pádom je opozičné miesto, nie koaličné. To nie je vec nejakej akože ó, my sme grandi, nie. Inak by to bolo osem päť, prepánajána.
Takže, pán predseda, myslím si, že aj kultúra v Národnej rade sa nie peknými prejavmi úvodnými nastavuje, ale reálnym konaním vládnej koalície. Začínate zle. Priznám sa, že mne to zase až tak žily netrhá, pretože ešte raz, na výbory, dávam taký verejný prísľub, budem sa snažiť chodiť, možno aj ďalší kolegovia, na mimoriadne výbory pre obranu a bezpečnosť práve ku kauzám, ktorých bude určite neúrekom. Takže s týmto ste nič nevyriešili. Len ste sa snažili napnúť svaly a napli ste ich a máte väčšinu a väčšina rozhoduje. Fajn. Aj keď nekorektne, aj keď v rozpore so zaužívanou tradíciou, nevadí. My sa len tak ľahko nedáme a ubezpečujem vás, že tejto vláde, môže mať sto dní na program, môže mať sto dní na vízie, môže mať sto dní na analýzy, ale nedáme vám ani jeden deň na korupčné kauzy a rozkrádanie. To vám sľubujem.
Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

18.4.2016 o 13:44 hod.

JUDr. LL.M.

Daniel Lipšic

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:09

Richard Vašečka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Ako člen grémia a predseda poslaneckého klubu chcem potvrdiť slová pána poslanca Lipšica o tom, že naozaj sme verili v nejakú takú vecnú dohodu, keď bola ustanovujúca schôdza a dostali sme prísľub, že pokiaľ sa nejaké zmeny budú môcť udiať, tak sa udejú. Na dnešnom grémiu som nevidel takúto ochotu, ktorá teda zostala tak v najlepšom prípade na pol ceste. Ale to nie je najrozhodujúcejšie. Najdôležitejšie je to, že branno-bezpečnostný výbor naozaj je kľúčový, je podstatný. Dnes sme mali jeho ustanovujúcu schôdzu, kde som avizoval, tak ako spomínal pán poslanec Lipšic, zvolanie mimoriadneho výboru postupu polície pri vyšetrovaní medializovaného prípadu podvodu s DPH a zbierame naňho podpisy. Naozaj veľmi často sa toto deje na branno-bezpečnostnom výbore a preto ho pokladám za kľúčový. Nerozumiem tomu, prečo takzvaným riešením je presun jedného poslanca SMER-u do iného výboru, aby sa počet poslancov zmenšil na 11? Naozaj to nikdy nebolo. Preštudoval som si zloženie výboru pre obranu a bezpečnosť od začiatku Slovenskej republiky. Stále bol počet členov 13. Raz, keď to zodpovedalo pomerom v pléne, tak 12. Osobne si myslím, že naozaj to nie je krok dobrým smerom. Urobíme všetko preto, aby branno-bezpečnostný výbor bol funkčný, bol aktívny. A na tej ustanovujúcej schôdzi bolo vytknuté, že nie sme vyšetrovací výbor. Áno, nie sme. Návrh, aby existovali vyšetrovacie výbory, dávame, ale v každom prípade Národná rada a aj výbor pre obranu a bezpečnosť má kontrolnú funkciu, a to chceme robiť. Je to služba aj pre vás, je to služba pre demokraciu, je to služba pre Slovensko, aby sme vám pozerali na prsty. To znamená, ak predvoláme ministra, tak má prísť podať vysvetlenie. Čo nemôže povedať, nemusí, ale čo môže povedať, nech povie, aby tu na Slovensku fungovali tieto veci v poriadku.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.4.2016 o 14:09 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:11

Béla Bugár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Lipšic, vy ste kritizovali nepomer v jednotlivých výboroch a keď to meníme, lebo fakt je pravda, že nie je sedem päť, alebo povedzme osem šesť je ten pomer, ale o jedného viac má vládna koalícia, no tak to vám vadí, lebo vy tam potrebujete dostať jedného človeka, lebo ten jeden jediný človek určite vyrieši, poviem to tak, korupčné kauzy. Takže vy neveríte napríklad pánovi poslancovi Galkovi, Laurenčíkovi, Vašečkovi, Kotlebovi a Krajňákovi? Vy im neveríte, že oni nebudú odhaľovať, oni asi sa spolčia s vládnou koalíciou. Prepáčte, mýliť sa je ľudské, hovorí niekto, keď.
Ale hovoríte o zaužívaných zvyklostiach. Dokonca iks rokov, iks volebných, dá sa povedať iks volebných obvodov alebo volebných období dá sa povedať, vždy sme to robili tak, lebo iné možnosti nie sú, že predseda strany navrhuje na ustanovujúcu schôdzu každého poslanca do nejakého výboru. To je zaužívaná zvyklosť. Vy ste to zrušili okamžite. A viete, prečo sme sa nevedeli dohodnúť? Lebo na miesto toho, tak ako aj pán kolega vedľa sediaci, na miesto toho, aby to prišiel riešiť, začali ste kričať o noci dlhých nožov. Tu máte výsledok. Prepáčte, my sme mali fakt záujem to riešiť. Vy hovoríte napríklad a znovu, prepáčte, klamete. Hovoríte o tom, že aký je dobrý odborník povedzme pán kolega Beblavý. Ale len na jednu vec? On bol štátnym tajomníkom na ministerstve práce a sociálnych vecí. Mne povedal, že preňho nie je problém sa dostať do toho výboru. Tak isto mi povedal, nakoľko sa zaoberal napríklad so zdravotníctvom, preňho nie je problém sa dostať do toho výboru. Vy silou mocou ho tlačíte do jedného. Ešte raz mi povedzte, kde v rokovacom poriadku máte napísané, že poslanec musí ísť do výboru, kde on chce? (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.4.2016 o 14:11 hod.

Ing.

Béla Bugár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:13

Igor Matovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dano, myslím si, že bolo dobré, že si neustúpil a prezentoval si tie kauzy, lebo práve toto je podstata, aj keď tu noví koaliční partneri budú prezentovať, že predsa aj to je tak, to vždy to takto v Národnej rade bolo, veď oni ako podpredsedovia parlamentu môžu rozhodovať o tom, kto v ktorom výbore bude a nie samotný poslanec. Nie, podstata je naozaj tá, že boja sa toho, aby v týchto výboroch bolo dostatok ľudí na to, aby mohli zvolávať kedykoľvek chcú mimoriadne zasadnutia týchto výborov, aby mohli si pozývať či už teda generálneho prokurátora alebo vyšetrovateľov a zisťovať, ako kauzy, v akom štádiu sa nachádzajú a tohoto sa obávajú. A je dobré opakovať tieto kauzy, lebo v tomto prípade naozaj, keď premiér republiky, ktorá za dva mesiace bude hrdou predsedníckou krajinou, býva v byte postavenom z daňových podvodov, kde si jeden človek za jeden rok vypýtal od štátu, nieže nezaplatil dane, ale on si vypýtal niečo, čo mu nikdy nepatrilo, 8 miliónov eur nadmerných odpočtov a premiér hrdo v tomto byte býva a odmieta z tohto bytu odísť a hovorí sa, že tento byt práveže, obýva práve preto, lebo to dostal ako odmenu, že bude kryť tento podvod a on sa k tomu nevyjadruje a všetci ostatní členovia koalície strkajú hlavy do piesku, aj pani Žitňanská, keď sa jej na tú kauzu opýtajú, zrazu už nevie, o čom sa bavia a to budú prerokovávať niekde v koaličnej rade. Jednoducho je na mieste upozorňovať na tieto kauzy a presne z tohto dôvodu do výborov nechcú pustiť ľudí, ktorí by na ne opakovane a nástojčivo upozorňovali.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.4.2016 o 14:13 hod.

Mgr.

Igor Matovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:15

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Lipšic tu poukázal na to, že na ustanovujúcej schôdzi sa otvorila táto otázka a kolegovia z opozície otvorili tento problém a poukázali na to, že v niektorých výboroch neboli rešpektované pomery a zastúpenie poslaneckých klubov, resp. pomer vládnej koalície a opozície v Národnej rade a že nebola rešpektovaná vôľa tých poslancov Národnej rady, ktorí vystúpili zo svojich klubov, alebo teda zo svojich strán, teda poslancov SIET-e a v jednom prípade poslanca MOST-u - HÍD. Bola prerušená schôdza, zvolané poslanecké grémium a to rozhodlo, že ten problém sa bude riešiť neskôr, na tejto druhej schôdzi. Je to klasický spôsob, keď sa nejaký problém nechce riešiť, tak sa povie, že sa bude riešiť neskôr, prípadne sa zriadi k tomu komisia. V tomto prípade sa to vyriešilo bez komisie, ale postupovalo sa presne takým istým spôsobom a dostali sme návrh, ktorý nerieši tie veci, na ktoré upozorňovali kolegovia na ustanovujúcej schôdzi.
Rád by som pripomenul znenie zákona o rokovacom poriadku Národnej rady, ktorý v § 26 ods. 1 hovorí, že pri prerokovaní veci zaradenej do programu schôdze Národnej rady ako prvý vystúpi navrhovateľ. V odseku 2 ten istý paragraf hovorí, že návrh podaný Národnej rade musí byť vyhotovený písomne a musí obsahovať odôvodnenie. Návrh, ktorý sme dostali, žiadne odôvodnenie neobsahuje a rozprava bola otvorená bez toho, aby tento návrh ktokoľvek uviedol. Pán predseda Národnej rady dal najavo, že si váži rokovací poriadok a rešpektuje ho, tak by som bol rád, keby bol zachovaný aj v tomto prípade a keby nám niekto vysvetlil, prečo máme na stole práve takýto návrh, ktorý nerieši nič z toho, na čo kolegovia upozornili na ustanovujúcej schôdzi a čo mal ten... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.4.2016 o 14:15 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:17

Ján Budaj
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Chcem poďakovať pánovi Lipšicovi, že zdôraznil kľúčovú tému Slovenska a tohoto volebného obdobia.
Dámy a páni, tou kľúčovou témou je boj s korupciou, o tom som presvedčený, že nikto z nás nepochybuje. Vy, ktorí držíte vládu, by ste mali mať v tomto rovnaký záujem ako my, ktorí sme v opozícii, myslím teraz ústavných činiteľov, ktorí majú mandát poslanca Národnej rady a funkcionárov Národnej rady. Mali by ste mať záujem odhaľovať ich chyby, niekedy aj prehrešky práve preto, aby vaše vládnutie bolo úspešné. K tomu by ste mohli šikovne zneužívať a využívať prácu a usilovnosť opozície.
Pán Lipšic hovoril ale o tom, že vy sa to bojíte používať. Bojíte sa výborov, v ktorých by bol dostatočný počet opozičnej kapacity. Pán Lipšic hovoril o kauze, ktorú zametajú pod koberec orgány ministerstva vnútra. Čiže hovoril priamo o chorobe, o prejave rakoviny inflagranti. Ak ministerstvo, ktoré má práve takéto kauzy vyšetriť a postaviť pred súd, zametá veci pod koberec, tak v štáte Dánsko, v tomto prípade v Slovenskej republike ryba smrdí od hlavy. Občania dane platia, pracujú, zvolili si zástupcov, ale orgány ministerstva vnútra neprenasledujú porušovanie zákona. O tom hovoril pán poslanec Lipšic a tí z vás, ktorí máte, obraciam sa teraz na koalíciu, ktorí máte triezve uvažovanie, viete, že pomáha vám, pomáha predovšetkým verejnému záujmu. (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.4.2016 o 14:17 hod.

Ján Budaj

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:19

Miroslav Číž
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, vážený pán predseda. No, pán Lipšic, bol som zvedavý, že ako to bude s kontinuitou vašej politiky, či teda tá bezuzdná politická konfrontácia hlava-nehlava, bez akýchkoľvek pravidiel bude pokračovať, alebo či predsa len v tom novom období aspoň na začiatku sa nebudete snažiť preukázať ako poslanec, ktorý má elementárny vzťah k politickej kultúre a k etike rokovania parlamentu.
Jeden dôležitý moment, že schôdze Národnej rady Slovenskej republiky sú riadené. Riadi ich predsedajúci, buď predseda Národnej rady alebo podpredsedovia a dokonca rokovací poriadok ešte v príslušnom paragrafe hovorí o tom, že zákony vykladá predsedajúci. Prípad pochybnosti, môže sa pán poslanec, ten-ktorý požiadať Ústavnoprávny výbor, aby zaujal stanovisko k tej alebo onej interpretácii rokovacieho poriadku.
To vy, pán Lipšic, viete. Demonštratívne a neokrôchane porušujete právo predsedajúceho a ešte ako, a robíte kvalitu z toho, že ho nebudete rešpektovať. Len viete, zákon o rokovacom poriadku je zákonom. A tu sme ešte počuli kolegov, ktorí prisahali na predloženú ústavu, že budú dodržiavať zákony. To demonštratívne nerešpektovanie zákona, pán Lipšic, to má byť prejavom vašej kvality? V slušnom štáte predsa skončili voľby, sme v štádiu konštituovania orgánov, následne sa konštituuje vláda, vláda predloží programové vyhlásenie a keď ho prerokujeme, môže začať normálne fungovanie parlamentu vrátane vášho boja proti korupcii a neviem čomu všetkému, čo tu hovoríte. Ale tá túžba predvádzať sa prebíja všetky potreby, to, aby naozaj schôdza Národnej rady bola riadenou, aby sme rešpektovali všetci pravidlá. Program, ktorý tu máme, si schvaľujeme všetci a nemôže si ani vám, poslanec určovať sám, ani vy, pán Lipšic, nie. Takže vás chcem len poprosiť, ako ak trošičku máte právneho a ľudského citu v sebe, skúste sa správať ako muž, ako džentlmen, ak to aspoň trošku je možné.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.4.2016 o 14:19 hod.

JUDr.

Miroslav Číž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:21

Jozef Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Nuž ja som veľmi pozorne vnímal, keď bola ustanovujúca schôdza a musím, pán poslanec Lipšic, uznať, že opäť a raz si mal pravdu. Ja tu teraz počúvam len reči a reči a reči. Tu prichádza k tomu, aby sme tak, ako dopadli voľby, ich premietli do orgánov Národnej rady, tak veľmi dôležitých orgánov na ďalšie 4 roky. A stalo sa nám to, že ste si vykreovali trestný výbor, tam ste dali poslancov. Doteraz nevieme, ak si voľne pamätáte tú debatu spred mesiaca, doteraz nevieme, kto tam tých poslancov dal a ty si vtedy hovoril, že je treba, aby sme to doriešili na tej ustanovujúcej schôdzi, lebo nás, ak si dobre pamätám ten termín, opinkajú.
Snažíte sa nás, vážená koalícia, opinkať a uvariť minimálne rečami o slušnosti? Je vôbec slušné to, že keď niekto má nejakú odbornosť a chceme sa do verejnosti tváriť, že budú orgány vykreované na základe toho, kto má akú odbornosť, tak ho tam proste dáme?
A druhá vec, ktorá tu bola priamo o matematike, ak bolo v tomto parlamente jednoznačne matematicky určené, že väčšina má väčšinu a má 7 a doteraz bolo, že má menšinu a má šesť, tak prečo to ohýbate? Ani jednu zmenu, ktorú sme chceli po vás, ste proste neurobili. Toto je celá podstata, všetko ostatné sú reči. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.4.2016 o 14:21 hod.

Mgr.

Jozef Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:23

Jana Cigániková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, ja by som tak adresnejšie trošku kolegom Bugárovi a Hrnčiarovi. Po celú dobu, ako tu pán Lipšic hovoril o kauzách proti... (Reakcie z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Danko, Andrej, predseda NR SR
Poprosím vás, musíte faktickou reagovať na pána poslanca Lipšica.

Cigániková, Jana, poslankyňa NR SR
Tak dobre, tak fakticky reagujem na to, keď pán Lipšic hovoril o kauzách, pri ktorých tuto kolegovia bojovali ešte pred pár týždňami. Videla som v jeho pozadí posmešnú gestikuláciu, úsmevy, pri slovách, ktoré, alebo teda pri kauzách, ktoré nás pracujúcich Slovákov v tom čase teda stáli peniaze a my sa skladáme na štátny rozpočet. Ja si ale myslím, že najmä nás to stojí kus nádeje a vám príde smiešne, ak kolega Lipšic chce tú nádej ľudom vrátiť? Aspoň sčasti vrátiť? Keď chce tie kauzy z príslušných výborov strážiť? Nie on je tu na smiech, kolegovci, ale vy. Nechajte si, prosím, tú vašu gestikuláciu, lebo človeku sa z toho prudkého obratu celkom zdvíha žalúdok. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.4.2016 o 14:23 hod.

Mgr.

Jana Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:24

Gábor Grendel
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. V minulom volebnom období vládol v tomto parlamente duch, ktorý najviac vystihoval výrok Pavla Pašku: "Vyhraj voľby, môžeš všetko." Ak sa niekto v tejto krajine nádejal, že vytvorenie koaličnej vlády, keď už SMER nebude vládnuť sám, na tomto duchu niečo zmení, tak sa mýlil. Dnešná vláda dokonca posunula tento prístup do ešte vyššieho levelu, a to vďaka koaličným partnerom SMER-u. Dnes už ani nemusíte vyhrať voľby, aby ste mohli všetko. Vlastne stačí prehrať voľby a môžte všetko, ak sa spojíte so SMER-om.
Pán podpredseda Bugár nepovedal jediný dôvod, prečo (potlesk) prvýkrát v histórii znížila koalícia počet členov branno-bezpečnostného výboru. Ani jeden dôvod nepovedal.

Danko, Andrej, predseda NR SR
Poprosím vás, reagujeme na pána poslanca Lipšica.

Grendel, Gábor, poslanec NR SR
Reagujem na pána poslanca Lipšica, iba konštatujem fakt. To, samozrejme, nie je o tom, že by sme my v opozícii neverili našim opozičným kolegom vo výboroch. Ešte raz, to nie je o tom, že by sme my v opozícii... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Danko, Andrej, predseda NR SR
Poprosím vás, aby ste reagovali na pána poslanca Lipšica...

Grendel, Gábor, poslanec NR SR
... neverili našim kolegom vo výboroch... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Danko, Andrej, predseda NR SR
... lebo budem musieť pristúpiť k odobratiu slova poslanca.

Grendel, Gábor, poslanec NR SR
My nedôverujeme vám, páni z koalície. Ale, samozrejme... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Danko, Andrej, predseda NR SR
Poprosím vás o odobratie slova pánovi poslancovi Grendelovi. (Reakcie z pléna.)
Pani poslankyňa Remišová Veronika. (Reakcia poslankyne Remišovej: Gábor, chceš dokončiť?)
Poprosím, pani poslankyňa Remišová Veronika.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.4.2016 o 14:24 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video