2. schôdza

18.4.2016 - 26.4.2016
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.4.2016 o 17:29 hod.

doc. PhDr. PhD.

Alena Bašistová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:29

Alena Bašistová
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne. Zvolávam schôdzu výboru pre sociálne veci ihneď v zasadacej miestnosti č. 245, druhé poschodie. Potom budeme pokračovať. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.4.2016 o 17:29 hod.

doc. PhDr. PhD.

Alena Bašistová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:29

Ladislav Kamenický
Skontrolovaný text
Ďakujem. Ja by som chcel poprosiť členov výboru pre financie a rozpočet o to, aby sme sa stretli ihneď, č. dverí 31, kde bude ustanovujúca schôdza výboru a potom sa dohodneme následne o, hneď bude výbor na prerokovanie programového vyhlásenia vlády. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.4.2016 o 17:29 hod.

Ing.

Ladislav Kamenický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:29

Róbert Madej
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel tiež pripomenúť cteným členom ústavnoprávneho výboru, že prvá ustanovujúca schôdza výboru bude ihneď po prerušení rokovania a až následne bude druhá schôdza týkajúca sa programového vyhlásenia vlády. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.4.2016 o 17:29 hod.

JUDr. PhD.

Róbert Madej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:29

Boris Kollár
Skontrolovaný text
Vážení členovia výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, budeme sedieť v priestoroch v kancelárii č. 147. Poprosím vás ihneď po prerušení schôdze.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.4.2016 o 17:29 hod.

Mgr.

Boris Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:30

Anton Hrnko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážení členovia výboru pre obranu a bezpečnosť, vzhľadom na to, že sme si už ustanovujúcu schôdzu odbavili cez obed, prosil by som vás, aby ste hneď po skončení schôdze... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Danko, Andrej, predseda NR SR
Poprosím vás!

Hrnko, Anton, poslanec NR SR
... teda 17.40 prišli do výboru. Zároveň pozývam aj pána ministra vnútra a pána ministra obrany, aby 17.40 sa dostavili na predmetný výbor. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.4.2016 o 17:30 hod.

PhDr. CSc.

Anton Hrnko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:30

Ľubomír Galko
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Ja zvolávam úvodné zasadnutie výboru na kontrolu činnosti NBÚ na zajtra na 13.15 hod. v miestnosti č. 71. Už to nebudem druhýkrát vám oznamovať. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.4.2016 o 17:30 hod.

Mgr.

Ľubomír Galko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:31

Jana Kiššová
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne za slovo. Chcem upozorniť členov hospodárskeho výboru, že zasadnutie nášho výboru bude teraz, ale upriamiť pozornosť chcem na to, že nebude v našej zasadacej miestnosti, ale tu v hlavnej budove v miestnosti č. 30. Takže stretneme sa tam teraz. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.4.2016 o 17:31 hod.

Ing.

Jana Kiššová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
2. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:02

Ladislav Kamenický
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Vážený pán predseda Národnej rady, vážená pani podpredsedníčka vlády, vážení páni podpredsedovia vlády, vážená pani ministerka, ministri, kolegyne, kolegovia, dámy a páni, dovoľte mi, aby som ako spoločný spravodajca predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky k Programovému vyhláseniu vlády Slovenskej republiky a žiadosti o vyslovení dôvery vláde, tlač č. 45a.
Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky a vyslovenie dôvery vláde, tlač 45, bolo predložené vládou Slovenskej republiky Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s čl. 86 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky v termíne stanovenom čl. 113 Ústavy Slovenskej republiky. Uvedený materiál bol doručený v písomnej forme poslancom Národnej rady Slovenskej republiky pred druhou schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky ako tlač 45.
Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky a žiadosť o vyslovenie dôvery vláde na rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky na základe poverenia predsedu vlády Roberta Fica predniesol podpredseda vlády pre investície Peter Pellegrini dňa 18. apríla 2016 s tým, že schôdza Národnej rady Slovenskej republiky bola prerušená do 19. apríla 2016. Počas tohto obdobia zasadali výbory Národnej rady Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 35 zo dňa 14. apríla 2016 pridelil uvedený návrh na prerokovanie všetkým výborom, okrem určených špecifických výborov. Zároveň predseda Národnej rady určil termín na prerokovanie do 19. apríla 2016 a gestorský výbor, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Konštatujem, že všetky výbory Národnej rady prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenom termíne. Výbory vyslovili súhlas s predloženým programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky a so žiadosťou o vyslovenie dôvery vláde, tlač 45, a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky schváliť a vysloviť dôveru vláde Slovenskej republiky.
Gestorský výbor na základe uznesení výborov k Programovému vyhláseniu vlády Slovenskej republiky a žiadosti o vyslovenie dôvery vláde, tlač 45, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky v termíne stanovenom čl. 113 Ústavy Slovenskej republiky po prvé, schváliť Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky, po druhé, vysloviť dôveru vláde Slovenskej republiky.
Na záver konštatujem, že spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 6 z 19. apríla 2016. Výbor určil poslancov Kamenického, Náhlika, Mojša, Ďurovčíka, Sárközy, Baláža a Adamčíka za spoločných spravodajcov výboru. Zároveň ma výbor poveril ako spoločného spravodajcu predniesť spoločnú správu na schôdzi Národnej rady a navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

19.4.2016 o 10:02 hod.

Ing.

Ladislav Kamenický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:08

Igor Matovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, členovia vlády, kolegovia, kolegyne, dovoľte, aby som sa vyjadril k predkladanému programovému vyhláseniu vlády. Na úvod by som začal takou ľudovou múdrosťou, ktorú často používame, a to je, že papier znesie všetko. V tomto prípade to platí do bodky. A pokračoval by som druhou ľudovou múdrosťou, a to je, pozri, kto to hovorí.
Garantom tohto programového vyhlásenia vlády, ktorý dnes tretia vláda Roberta Fica predkladá do parlamentu, sú ľudia, ktorí v minulých rokoch a desaťročiach vo veľkom rozkrádali naše spoločné. Najprv pred voľbami, každými jednými, v ktorých kandidovali, snažili sa ohlúpiť svojich vlastných voličov o tom, ako to oni s nimi myslia vážne, dobre, ako chcú pre nich na Slovensku vybudovať pomaly raj a sociálny štát, a bezbožne po voľbách tých istých voličov, ktorých si kupovali pred voľbami gulášmi, okradli o ich vlastné peniaze, o ich vlastné dane, odvody, o ich vlastné eurofondy. A títo ľudia dnes nám tu predkladajú, spoločne tentokrát, sa zgrupili všetci dokopy, nám predkladajú programové vyhlásenie vlády, ktorým nám chcú povedať, že tentokrát to už myslia so Slovenskom naozaj dobre. Sedia tu aj v tomto pléne ľudia, ktorí privatizovali, následne tunelovali a následne nechávali na ulici ľudí s nevyplatenými mzdami a nezaplatenou pohľadávkou Fondu národného majetku za privatizáciu toho, čo sprivatizovali. Dnes sú garantami toho, že to, čo tu napísali, myslia vážne. Sedia tu medzi nami alebo vo vláde ľudia, ktorí ako súčasť konkurznej mafie čistili firmy cez bielych koňov od dlhov voči štátu, voči svojim zamestnancom a dnes sú garantami toho, že toto myslia vážne. Sedia tu medzi nami aj ľudia vo vláde, ktorí manipulovali, a nie raz, ale desiatky- a stovkykrát verejné obstarávania tak, aby vyhrávali tí správni, a okrádali takto nás všetkých a hlavne svojich voličov o miliardy eur z našich spoločných peňazí. Čiže o charaktere alebo hodnovernosti tohto programového vyhlásenia vlády, tretej vlády Roberta Fica nehovoria tie písmenká na papieri, ale charaktery a skutky týchto ľudí, ktorí nám majú byť garantami toho, že to myslia vážne.
Jedno sú skutky predvolebné, ale sú medzičasom už aj skutky povolebné. Ľudia, ktorí sa nehanbili novinárom a celej verejnosti klamať ako patologickí klamári na obyčajné otázky, boli alebo neboli ste na Úrade vlády, dnes sú garantami, že to myslia vážne. Ľudia, ktorí sú schopní si zaprieť nos medzi svojimi očami alebo predať svoju vlastnú mater za misu šošovice, sú garantami toho, že to myslia so Slovenskom vážne a dobre.
Títo ľudia vytvorili zlepenec zlodejov a zradcov svojich vlastných voličov a tí nám chcú byť zárukou a svojim vlastným voličom, že to so Slovenskom myslia vážne. Títo ľudia a, bohužiaľ, dnes aj za asistencie takých ikon boja proti korupcii, ako je pani Žitňanská, dnes zverejňujú zmluvy, kde pokračujú naďalej v rozkrádaní našeho spoločného. Už po voľbách, už po tom, ako sa títo ľudia v zlepenci dohodli, že vytvoria túto vládu, podpisujú zmluvy na eurofondy, kde si politik, politik na Donovaloch napíše projekt, že si postaví chatu na Donovaloch za milión eur, a Robert Fico s požehnaním ikony boja proti korupcii za otvorené vládnutie Lucie Žitňanskej podpisuje 500-tisíc eur. Dvojchatku, pardon, opravím sa, dvojchatku na Donovaloch za milión eur. Kto by ju nechcel mať? Nezaslúžia si ju vari viacej tí ľudia, ktorí vás volili? Prečo práve politik dostane takýto projekt a prečo po voľbách ho schválite a nikto z vás 81 ľudí sa neozve? Toto sú skutky, ktoré nás oprávňujú mať zásadné pochybnosti o tom, ako to vážne myslíte s písmenkami, ktoré ste napísali do týchto 70 strán.
Rovnako teraz po voľbách 17. marca ste zverejnili zmluvu na eurofondy, čo je tým, 18. marca sa stala platná, čiže už po termíne, kedy ste sa dohodli, čiže všetci 81 ľudia aj všetci vo vláde ste za ňu zodpovední. Aj tí, ktorí sú tam iba priskočjankovia alebo taký prílepok, aj tí, ktorí tam majú dominantnú moc, ste zverejnili zmluvy, že jednému človeku ste doručili, dopriali dotáciu na penzióny v obci Makov, v ktorej je kopa penziónov poloprázdnych, kde ľudia ledva žijú, tí, čo si to tam čestne rozbehli, kde zadlžili svoje rodiny, ste podpísali dotáciu na eurofondy 1,7 mil. eur na jeden penzión a 1,7 mil. eur na druhý penzión. Čuduj sa svete, že obidva penzióny majú de facto toho istého majiteľa, len cez druhú firmu to vlastní. Toto je skutočný váš záujem o lepšie Slovensko. Svojim kamarátom dohadzovať biznis, tunelovať naše spoločné peniaze ešte pred tým, ako si necháte schváliť programové vyhlásenie vlády. Rovnako v ten istý deň ste zverejnili zmluvu, kde ste žene, ktorá predtým mala vo firme obrat 30-, 20-, 40-tisíc eur každý rok, tak ste jej dali dotáciu na nákup 24 kamiónov. Znova 1,7 mil. eur. Ako k tomu prídu všetci tí dopravcovia na Slovensku? Ktorý má jedno auto a robí poctivo nejakú dopravu, nejakú možno taxislužbu alebo niečo podobné, nákladnú, alebo ten, ktorý si poctivo kúpil a zadlžil svoju rodinu alebo svoju firmu a rozbehol si svoju kamiónovú prepravu? Vy tu zrazu žene, ktorá nemá absolútne žiadnu skúsenosť s kamiónovou dopravou, doprajete dotáciu 1,7 mil. eur na to, aby si rozbehla biznis a popritom ešte postavila nejakú umývačku.
Všetky tie tri prípady, ktoré som spomínal, sú ešte paradoxne z poľnohospodárskej platobnej agentúry, z poľnohospodárskej platobnej agentúry. Odtiaľ financujete nákup kamiónov, odtiaľ financujete nákup súkromných chát alebo výstavby súkromných chát na Donovaloch, odtiaľ financujete výstavbu penziónov v Makove, kde ostatné rodiny, ktoré si tam rozbehli svoj rodinný biznis, ledva prežívajú, a vy ich idete takýmto spôsobom zničiť. Niečo, čo je naše spoločné, posúvate svojim kamarátom a ničíte trh. Ničíte ostatných ľudí, ktorí poctivo pracujú, a to, čo malo slúžiť na rozvoj zanedbaných regiónov, používate na to, aby ste ničili poctivých ľudí. Tieto príklady som považoval za dôležité povedať, lebo skutky sú dôležitejšie ako slová. Toto sú skutky vašeho zlepenca ešte pred tým, ako ste začali reálne vládnuť. Môžete nás ohlupovať 70 stranami textu. Kvantum fráz a ľúbivých slov. Nič z toho nie je uveriteľné, ak garantami majú byť ľudia, ktorých som tu pred chvíľkou spomínal.
Taktiež ako na dokreslenie toho, ako to myslíte vážne, zrejme svedčia aj skutky posledných dní, kedy ste nechali zastaviť vyšetrovanie alebo obžalobu v kauze cétečka. V kauze cétečka, ktorého statočný lekár Suchánek dnes je naším kolegom v tejto sále. Zrazu ste sa uspokojili s argumentom, že keď sa dokazuje výška škody, tak predsa sa nemôže použiť nejaká cena niekde z Čiech, za čo tam kúpili cétečko. My musíme určite zistiť, začo sa také cétečko kúpilo na Slovensku. Jednoducho nechali ste si vyrobiť argument, len aby ste mohli stíhanie ľudí, ktorí mali byť stíhaní, zastaviť. A znova aj táto kauza pôjde pod koberec tak ako všetky ostatné. Ale môžem povedať, že našli ste sa, a ja vám v podstate z tohto pohľadu gratulujem. Konečne ste sa dali dokopy a konečne prestane pretvárka a tí, ktorí myslia politiku ako biznis, dnes vytvorili zlepenec a je vás 81. Bohužiaľ, až 81, lebo myslel som si, že sa nájde viacej statočných ľudí v SIET-i a v MOSTE - HÍD. O SMER-e a SNS som žiadne nádeje nemal.
Môžme v podstate povedať, že vrana k vrane sadla a Slovensko čakajú ťažké časy. Zároveň ale vyslovujem presvedčenie, že čas sa kráti, a môžeme povedať: užite si to! Ale majte sa na pozore, lebo všetko, čo zoberiete týmto ľuďom nezákonne, aj spôsobom takým, že to síce bude v súlade so zákonom, ale bude to nemorálne, všetko vám nasledujúca vláda, v ktorej konečne už nebudú ľudia ako vy, nebudú ľudia, ktorí majú za cieľ rozkrádať naše spoločné, všetko vám zoberieme a doplatíte na to. Že buďte veľmi opatrní pri vašich zlodejinách, ktoré budete činiť.
Zlodej zostane zlodejom a zradca zradcom bez ohľadu na počet napísaných slov. Napriek tomu pozrime sa, čo si v programovom vyhlásení píšete. Hneď prvých päť slov je napísaných: "Nastupujúca vláda je vládou kontinuity." A ja sa pýtam z tohto miesta, nevidím ju tu, Lucii Žitňanskej, že či si nepripadá trápne. Podpísať sa pod to, že je v podstate hrdá, lebo keď si niečo napíšem ako prvých päť slovo do programového vyhlásenia vlády a týchto prvých päť slov je to, že som vládou kontinuity alebo som súčasťou vlády kontinuity, zároveň hovorím, že súhlasím so všetkými tými svinstvami, ktoré sa tu za prvej a druhej Ficovej vlády diali. Lebo inak si nemôžem napísať, že som vládou kontinuity. Kontinuita znamená, že pokračujeme. Tak ja sa z tohto miesta ešte raz pýtam Lucii Žitňanskej: ste na toto hrdá? Je to tam napísané s vaším vedomím, že ste vládou kontinuity prvej a druhej zlodejskej vlády Roberta Fica? Ste hrdá na Hedvigu Malinovú? Na to, ako ju tu lynčoval verejne Robert Fico alebo Robert Kaliňák, ako z človeka, ktorý bol občanom Slovenskej republiky, urobili utečenca, ktorý musel utiecť do vedľajšieho štátu, lebo bol prenasledovaný orgánmi činnými v trestnom konaní? Lucia Žitňanská, ste hrdá naozaj na to, že ste kontinuita toho, ako minister vnútra vystúpi na tlačovke a bez toho, aby rozhodol akýkoľvek orgán, ktorý je oprávnený rozhodovať, vyriekol ortieľ nad ňou, že je podvodníčka? Ste naozaj na to hrdá, že ste kontinuita takejto vlády? Ste hrdá na kauzu CT, ste hrdá na to, ako Robert Fico nereprivatizoval SPP a hral tu mŕtveho chrobáka rok a pol, len aby to sprivatizovali jeho kamaráti z J&T a dnes zarábajú 500 mil. eur ročne na tom, čo sme mohli mať v štáte a mohli sme to kúpiť bez akýchkoľvek úrokov? Naozaj ste na to, Lucia Žitňanská, hrdá?
Edita, aj ty si na to hrdá? Si hrdá, že si kontinuitou tejto zlodejiny, ktoré tu, alebo tých zlodejín, ktoré tu boli? Si Maďarka, myslím si, že si hrdá Maďarka. Si hrdá na to, že ste kontinuita vlády, ktorá opľula Hedvigu Malinovú?
Lucia Žitňanská, ste hrdá na podvod so slnečnými elektrárňami, kedy za prvej vlády Roberta Fica ste si zmenili zákon tak, dopredu dali vedieť svojim kamarátom? Aj našemu bývalému kolegovi pánovi Brhelovi, ktorý dnes je takým, by som povedal, už de facto pasákom niektorých poslancov tuná v parlamente a robia vlastne pre neho zákony. Tak si na tom urobil biznis a zarobil stovky miliónov eur, že dnes môže investovať a skupovať slnečné elektrárne vo Fínsku. Ste naozaj, Lucia Žitňanská, na toto hrdá? Na tento podvod, ktorý okradol všetkých občanov Slovenskej republiky, a najbližších 15 rokov, odkedy to spáchali, sa všetci budú skladať každý rok 300 mil. eur cez vyššie účty na elektriku za poplatok za obnoviteľné zdroje, ktoré končia vo vrecku týchto ľuďoch, tak na toto ste hrdá? Pätnásť rokov krát 300 miliónov je 4,5 miliardy eur, znova ukradnutých ľuďom tejto krajiny. A v tomto prípade ani nieže z vybraných daní, ale cez vyšší účet obyvateľov alebo rodín alebo firiem. A potom sa čudujme, že na Slovensku firmy platia najviac za elektriku zo všetkých krajín v rámci Európskej únie.
A pozrime si druhú časť, ktorú som si vyznačil vo vašom programovom vyhlásení vlády na prvej strane, a dovolím si ju prečítať. "V časoch spoločenských búrok a vášni bola krajina v dejinných zlomoch Slovenského národného povstania alebo naposledy pri odmietnutí autoritárskej politiky na konci 20. storočia schopná vytvoriť široký spoločenský a politický konsenzus ľavicových a pravicových síl. Dnešná vláda je pokračovateľom a nositeľom tejto myšlienky stojacej na premise nevyhnutnosti historického kompromisu štandardných politických síl v záujme krajiny." Dovoľte mi, aby som to preložil: možno. Táto vláda si na prvej strane v treťom odstavci hrdo píše o sebe, že je takou nejakou hrdou opäť pokračovateľkou boja proti fašizmu v časoch SNP a boja proti mečiarizmu na konci 20. rokov. Akosi príznačne tam vynecháva obdobie Novembra 89. Ale tak prečo, to si asi domyslíme, viacerí. Zrejme možno preto, lebo niekto kachličkoval a nikto si to nevšimol. Ale tento odstavec v skutočnosti slúžil len ako výhovorka. Keď sa v skutočnosti pozrieme, keď aj nebudeme pozerať na SNP, ale pozrieme sa na to, proti čomu ľudia sa vzbúrili a proti čomu sa všetky demokratické strany spojili v roku 1998 v čase mečiarizmu, na čo sa v programovom vyhlásení vlády odvolávate, za čo budete hlasovať, tak sa spojili proti bezbrehému rozkrádaniu nášho spoločného majetku. Proti korupcii prelezenej krížom-krážom. Proti tomu, že nebolo pomaly politika, ktorý by niečo z vládnej strany alebo z vládnej koalície niečo neukradol, nevytuneloval. Postavili sa proti tomu, že 110 mld. korún sme museli naliať do slovenských bánk, lebo Mečiarova vláda rozdávala úvery hocikomu na hocijaký papier bez akéhokoľvek ručenia. Postavili sa proti tomu, že vo veľkom tu politici rozkrádali Slovensko. A rovnako sa ľudia v týchto voľbách postavili rozkrádaniu Slovenska vládnej strany SMER, samovlády vládnej strany SMER. Vo veľkom odmietli túto stranu a vo veľkom povedali, že nechcú, aby táto strana vládla. Stratila 400-tisíc voličov. Zo 44 % išla na 28 percent. Ľudia dali vizitku druhej vláde Roberta Fica a odsúdili ju tak isto, ako ľudia v 98. odsúdili vládu Vladimíra Mečiara. Čiže nieže ľudia sa postavili proti Kotlebovi, lebo ľudia sa zľakli, že tu bude nejakých pätnásť hnedých mužíkov pobehovať po parlamente. Nie, ľudia sa postavili proti bezbrehému rozkrádaniu Slovenska vládnou stranou SMER v predošlých štyroch rokoch. Lenže, bohužiaľ, našli sa zlodeji, či zlodeji, pardon, prepáčte, zradcovia. Nehovorím teraz o SNS, o nich som si nikdy ilúzie nerobil a vždy som si myslel, že vymenili sa iba figúrky na vrchu. A keď som si pozrel kandidátku, v podstate sú tam tí istí ľudia, ktorí robili podržtašky Slotovi, ktorí tunelovali Slovensko za prvej vlády Roberta Fica. Takže očakávať od nich, že sa postavia proti rozkrádaniu, bolo naivné. Ale nikdy by ma nenapadlo, že asistovať a záchranné koleso zlodejom, ktorí systematicky Slovensko posledné štyri roky rozkrádali, hodí záchranné koleso niekto zo SIET-e a niekto z MOST-u – HÍD. Prepáčte, poslanci, ktorí ste tam zostali, naozaj si myslím, že ste zradili svojich voličov. Vaši voliči, keď si dáte ruku na srdce, vás nevolili s tým, že budete asistovať zlodejom v tom, aby pokračovali v pľundrovaní Slovenska. Ak ste nepochopili ich skutočný cieľ, ich skutočný cieľ je 15 mld. eur eurofondov, ktoré sa začali čerpať práve teraz tými príkladmi, ktoré som povedal. A takto ich budú čerpať všetky a vy im budete robiť iba alibi. Ale história sa na vás bude pozerať ako na tých, ktorí ste to umožnili, lebo oni sami osebe by to neurobili, sami by to nezvládli a vaše hlasy im chýbajú. Šesť ľudí z vás rozhoduje o tom, či sa na Slovensku vytuneluje 15 mld. eur.
Pre tých z vás, ktorým ide iba o spravodlivosť, tak sa snažím týmto spôsobom apelovať na to, čo ste hovorili vašim voličom pred voľbami. To, čo vaši voliči pred voľbami od vás očakávali, a to, čo možno už s malou dušičkou očakávajú aj dnes, že sa voči tomu postavíte. Nikto z vašich voličov vás nevolil preto ani v SIET-i, ani v MOST-e – HÍD, aby ste asistovali týmto zlodejom, ktorí si robia zálusk na posledné eurofondy, ktoré Slovensko dostane. Lebo dobre viete, že po roku 2020 zrejme už žiadne eurofondy na Slovensko neprídu, a nie na Slovensko, ale ani do všetkých krajín, s ktorými sme v jeden čas vstupovali do Európskej únie. Keď chcete týmto ľuďom asistovať dobrovoľne, naozaj potom dajte si otázku, ako sa s tým vysporiadate, keď vaše deti a vnúčatá sa raz budú pýtať, prečo ste v tejto historickej chvíli zlyhali a nepostavili sa proti týmto zlodejinám. Robia si z vás posmech. Ak by si ho nerobili, tak by vám ponúkli adekvátne miesto vo vláde. Dnes, keď vás predseda SIET-e oblbuje tým, že predsa sme nemohli mať viac ako jedného ministra, je to hlúposť. Keď vás predseda Bugár oblbuje tým, že to je adekvátne nášmu výtlaku, je to hlúposť. Včera som volal s Jánom Figeľom a povedal mi, že v roku 2010 mu osobne Robert Fico ponúkol polovičku miest vo vláde, ak pôjde, ak KDH zradí a pôjde s vládnou stranou SMER a nevytvorí koalíciu Radičovej, alebo teda nepôjde do koalície s Radičovou. Ponúkol im polovičku miest. Vám ponúkol odrobinky a robia si z vás posmech. Urobili si z vás podrážku, či jak sa to nazýva, handru na nohy, ktorá sa dáva pred vstupom do dverí. Robia si z vás srandu, smejú sa vám poza chrbát a vy im dodáte tie kľúčové hlasy na to, aby oni mohli pľundrovať nasledujúce štyri roky Slovensko.
Keď sa chcete nechať ohlúpiť rečami, či už Bélu Bugára, alebo Radoslava Procházku, predsa to bola nevyhnutnosť a budete sa snažiť ohlúpiť samých seba. Tým, čo ste si napísali do programového vyhlásenia vlády, že vlastne ste sa postavili, a to je nejaký spoločenský konsenzus, a postavili ste sa voči nejakému zlu. Tak, prepáčte, je to hlúposť, lebo vy sa týmto nestaviate proti zlu, ale vy týmto idete zlo podporovať. Lebo zlo nie je Kotleba, jeho pätnásť hnedých mužíkov v parlamente. Čo, čím nám ublížia? Keď by boli predčasné voľby, koľko ich tu bude? Bude ich tu dvadsať. Ale toto je parlamentná demokracia, to znamená, čiara je tuná, čiara je 76 hlasov. Keď tam budú mať svojich dvadsať ľudí, dvadsaťpäť, tridsať, čo sa nám stane? Predsa tu bude ďalších stodvadsať normálnych. Prečo ste súhlasili s týmto argumentom? Prečo sa necháte klamať, že musíte ísť do tejto vlády zlepenca zlodejov a zradcov iba preto, aby ste zabránili rastu Kotlebu? Kam narastie? Koľko, si myslíte, ľudí, že je takých, že ich budú voliť? Dobre, 10-15 percent? A čo by sa stalo? Nie sú iné krajiny v Európe, ktoré majú rovnaký problém? A nemajú ani Rómov, napríklad. A majú ich tam. Jednoducho je skupina ľudí v spoločnosti, ktorí volia takéto strany. Pozrite si príklad Fínska, strana Naši Fíni, alebo jak sa volajú, majú 19 %, je to, plus-mínus je to bratská strana pána Kotlebu. Majú 19 % a nemajú tam ani Róma jedného, možno tisíc v celej krajine. My ich máme 400-tisíc a hovoríme si, že kvôli Rómom. Ak by náhodou teraz sme sa rýchlo nepobratali, tak by tu nastal Armageddon, lebo Kotleba by mal 20 poslancov. A čo keby mal 20 poslancov? Nie je omnoho dôležitejšie zabrániť tomu, aby tu tí zlodeji, ktorí tu osem rokov rozkrádajú, alebo desať rokov, s malinkou prestávkou, svetlou prestávkou vlády Ivety Radičovej, aby konečne sme ich eliminovali? Aby sme zachránili tých 15 mld. eur našich eurofondov, ktoré majú slúžiť na to, aby sme rozvíjali tie zanedbané regióny. Nestačia vám tie príklady, ktoré som uviedol? Toto budú robiť s eurofondami. Toto bude robiť aj váš predseda MOST-u – HÍD, aj predseda SIET-e Radoslav Procházka cez svojho kamaráta Barana, ktorý mu financoval kampaň. Budú tunelovať naše spoločné eurofondy. Tam kamarátovi na Donovaloch na chatu, tam kamarátke na 24 kamiónov, tam druhému kamarátovi na penzión a pre istotu, nech mu nie je málo, tak mu dám v tej istej dedine dva penzióny, nech si ich postaví. Toto dovolíte, dovolíte rozkradnúť naše spoločné peniaze. Nie Kotleba je ohrozením Slovenska, ale korupcia vládnej strany SMER je ohrozením Slovenska. Prosím vás, spamätajte sa, nezrádzajte svojich voličov.
Prepáčte, pán zo SIET-e, teraz mi vypadlo vaše meno, z Oravy, počul som, že ste veľmi váhali nad tým, neviem, kde sedíte, možno hore (reakcie z pléna). Nie. Že ste váhali veľmi nad tým, či podporíte alebo nepodporíte, či teda vystúpite a pridáte sa podľa mňa k tým statočným, alebo zostanete s Radoslavom Procházkom. Že vraj ste sa vyjadrili, že podľa toho, že teda či vám sľúbia cestu na Oravu, alebo nie. Že keď vám ju tam sľúbia, tak asi by ste pri nich zostali. To vám nie je hanba, predať za cestu na Oravu, ktorá by tam bola tak či tak, len možno o dva roky neskôr a postavená za tretinovú cenu, predať vlastné svedomie, predať vôľu vašich voličov? Ján Skuliak, Ján Skulík, tak sa voláte.
Čiže ešte raz, nie Kotleba je problém slovenskej politiky, ale korupcia vládnej strany SMER a ľudí v SMER-e, ktorí to majú hlboko v DNA, ktorí to nedokážu už poprieť, lebo jednoducho už ako kleptoman, keď sa priblíži k niečomu, čo nie je prišrobované, tak to musí ukradnúť. Títo ľudia sú ohrozením Slovenska. A týmto ľuďom aj vy, pán Adamčík, idete robiť garde. Týmto ľuďom idete asistovať a zrejme dobrovoľne. Ale naozaj si myslím, že politika by mala byť v prvom rade o tom, že keď ľuďom raz niečo pred voľbami sľúbime, tak to do písmenka splníme. A v prvom rade strana SIEŤ sľubovala to, že nepôjdete so SMER-om, aj keď sa predseda vykrúcal, sľúbili ste, že nepôjdete so SMER-om. A aj strana MOST – HÍD to sľúbila. Dobre, Béla Bugár to sľuboval iba od júla minulého roku, kedy zázračne aj s Radoslavom Procházkom unisono začali tvrdiť alebo odpovedať na otázky, či pôjdu so SMER-om, nevieme si to predstaviť. Čo už samozrejme nebolo vylučovanie. A zrejme vtedy nastala nejaká tá dohoda o tom, že túto zradu spáchajú. Ale Béla Bugár nechal hovoriť svojho podpredsedu strany, a ani raz ho nezaprel, Zsolta Simona, kde verejne odmietol, verejne odmietol v celoštátnom médiu, že MOST v žiadnom prípade nepôjde do koalície so SMER-om. Rovnako sa vyjadrovala ešte deň pred voľbami Lucia Žitňanská, hovorila, že to je absolútny blud, že by MOST – HÍD mal ísť do nejakej koalície so SNS. V skutočnosti však títo predsedovia vašich strán vás podviedli a vy dnes iba skloníte hlavu a nepostavíte sa voči tomu podvodu.
Edita, ja som teba obdivoval, keď si sa pred pár rokmi postavila voči tomu, keď bola krivda voči tebe páchaná v MOST-e – HÍD, odišla si, nabrala si tú odvahu sa postaviť. Dobre, nakoniec si sa vrátila. Ale takisto aj teraz som od teba očakával, že sa voči tomu postavíš,. Aj od ostatných vás, ktorí z týchto strán ste. Vaši predsedovia vás predali. To, za čo, sa dozviete možno za tri roky, za štyri, možno za desať, ale predali vás a kúpili si vaše vlastné svedomie. Ale vy ste tu boli zvolení, aby ste hlasovali sami za seba, aby ste hlasovali v súlade s vaším svedomím a presvedčením, nie s presvedčením vášho predsedu. Keď chcete, tí z vás, ktorí ste uverili argumentu, že musíte ísť do tejto koalície preto, aby ste bojovali proti extrémizmu, keď chcete návod na boj proti extrémizmu, tak najlepší je fungujúci štát. Urobte všetko pre to, aby tento štát reálne fungoval, aby konečne politici prestali okrádať svojich vlastných voličov, a potom extrémizmus nebude mať na ružiach ustlaté. Keď chcete oslabiť Kotlebu a ľudí, ktorí ho volili, urobte zo Slovenska fungujúci štát a nedovoľte vznik tretej vlády Roberta Fica a nebojte sa predčasných volieb.
Áno, uznávam, že je to asi zlý pocit, keď niekto teraz, poslanec za stranu SIEŤ vie, že má predsedu patologického klamára, ktorý tú SIEŤ alebo tú stranu položil úplne na dno, tak zrejme asi je teraz jednoduchšie stláčať to správne tlačítko a mať 3-tisíc eur mesačne na účte a možno kedy-tedy nejaký kšeftík sa prihodí a ešte svojho kamaráta alebo sesternicu dosadiť niekam na úrad, ako teraz hrdo povedať, že nebudem asistovať zlu, že nebudem asistovať rozkrádaniu Slovenska a budem riskovať tie predčasné voľby, a možno ma zvolia, a možno nie. Ja viem, že v tejto situácii, keď sa pozriem do prieskumu verejnej mienky a SIEŤ má 1 % v preferenciách, tak je asi ťažké od pána Adamčíka očakávať, že teraz dobrovoľne bude súhlasiť s predčasnými voľbami, lebo potom asi by ten 3-tisíceurový plat mesačne tak ľahko nenastal a zrazu by možno po tých predčasných voľbách sa do parlamentu nedostal. Ale nie všetko v živote stojí za peniaze a nie všetko sa oplatí predať. Takže na všetkých vás, či už v MOST-e – HÍD alebo v SIET-i, s malou dušičkou, ale napriek tomu apelujem, aby ste nabrali tú odvahu urobiť správne rozhodnutie a nie asistovať tretej vláde zlodejov, v ktorej budete len takým úbohým prílepkom.
Keď sa pozrieme na jazyk, akým spôsobom bolo písané to programové vyhlásenie vlády, tak môžeme si povedať, že veľmi takým nesúrodým. Akoby každú kapitolu písal niekto iný a nemalo to nejakého spoločného česateľa alebo niekoho spoločného, komu by na tom záležalo. Pripadá mi to skôr také, že mnohí z tých ľudí, ktorí to písali, chceli to mať čím skôr za sebou, čím skorej niečo napísať a hŕŕ k tomu korytu, po ktorom tak veľmi túžite. Bohužiaľ, preto z toho to robí iba takú spleť fráz a úbohých slov, kedy-tedy s nejakým dobrým nápadom, ale ten dobrý nápad stojí na piesku. Tak jako keď postavíte dom na piesku, tak stojí na vašich charakteroch. Na charakteroch ľudí, ktorí majú byť garantami toho, čo ste do toho programu napísali.
MOST – HÍD popri ilúzii, že najväčším ohrozením Slovenska je Kotleba, preto teraz treba takúto vládu národnej jednoty urobiť, tak popri tejto ilúzii sa snaží svojim voličom predať číslo 90 percent. Už toľkokrát bolo povedané v každom jednom vystúpení Bélu Bugára alebo iných, že ľudia pomaly začínajú mať pocit, že ten Bugár je génius, on presadil 90 % programu, on jednoducho, také malinké jedno slovíčko tam je dôležité, a to je, že priority. Lebo on hovorí, že 90 % priorít sa nám podarilo presadiť. A keď začnete pátrať po tom, že čo sú to tie priority, tak zistíte, že ľuďom pred voľbami, ich voličom neboli komunikované, že MOST – HÍD má nejaké priority. Nie, bol komunikovaný celý program Občianska vízia, ktorých bolo 200 priorít. Ale Béla Bugár si po voľbách spravil výber, zrejme po dohode na Úrade vlády, že čo má povedať, že čo si praje do programového vyhlásenia vlády. A aby vypadal frajer, tak teda symbolicky odtiaľ dve veci vyhodíme a presadili sme 90 % priorít, čiže nie 90 % programu, ale 90 % z vecí, ktoré sa zrejme dopredu dohodli, že si napíšu a budú požadovať od Roberta Fica. Keď si pozriete a porovnáte program MOST-u – HÍD a porovnáte ho s programovým vyhlásením vlády, máte tam ani nie 10 % z programu MOST-u – HÍD. Jednoducho 90 % nepresadili do programového vyhlásenia vlády. Čiže idú robiť iba priskočjankov Robertovi Ficovi preto, aby sa vo veľkom mohli tunelovať naše spoločné eurofondy v sume 15 mld. eur. Ak by niekomu teda matematika robila problém, 15 md. eur je suma, ktorú zaplatia všetci zamestnanci a všetci živnostníci za najbližších 10 rokov na dani z príjmu. Ešte raz, všetci zamestnanci, všetci živnostníci 10 rokov všetku daň z príjmu, keď odvedú štátu, tak dokopy to je 15 mld. eur. Inak povedané jeden a pol miliardy eur ročne, ale eurofondy sú 15 mld. eur a dopadnú presne tak, ako som hovoril tie prvé dva príklady.
A teraz sa opýtam vás teda z tej vládnej koalície, či sa vám tam páči toto vyjadrenie alebo táto citácia, ktorú ste si napísali do programu. "Je nestatočného nadobúdania majetku, nech sa ho dopúšťa ktokoľvek. V prvom rade pôjde o zvýšenie morálky a disciplíny, o bezúhonnosť a nepodplatiteľnosť v štátnych orgánoch. To umožní aj pozitívne ovplyvňovanie disciplíny, morálky a statočnosti občanov." Páči sa vám táto formulácia vo vašom programovom vyhlásení? Keď kývate, tak asi sa vám to páči, že? Pekné vyjadrenie. A ďalšie vyjadrenie, ktoré tam máte napísané, že: "Vláda bude dôsledne potierať nehospodárne nakladanie s verejnými prostriedkami. Vláda sa dôrazne zasadí za potláčanie korupcie." Páči sa vám to vyjadrenie? Zase kývate, nie všetci, ale niektorí, a sa vám to páči. No, čuduj sa svete, tieto vyjadrenia nie sú vo vašom programovom vyhlásení vlády. Čiže keď ste mi kývali, ste iba dokázali, že ste to ani nečítali, o čom budete hlasovať. Tieto vyjadrenia sú citácie z programového vyhlásenia vlády Vladimíra Mečiara z 1994. roku, to je prvá citácia. A druhou citáciou, ktorou som vás skúšal, či ste čítali svoje vlastné programové vyhlásenie vlády, bola citácia z prvej vlády Roberta Fica alebo z programového vyhlásenia vlády, prvej vlády Roberta Fica. Nie je vám hanba, že kývate aj v situácii, keď sa stotožňujete s niečím, čo ani vo vašom programovom vyhlásení nie je? Nie je vám hanba, že budete hlasovať o programovom vyhlásení vlády, o ktorom ani neviete, čo tam je napísané? Pani Vaľová, nie je vám (reakcie z pléna), nie je vám hanba? (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, poprosím vás, nediskutujte.

Matovič, Igor, poslanec NR SR
Vláda si dáva za kľúčovú úlohu systematicky likvidovať korupciu na všetkých stupňoch spoločnosti. Toto si napísala vláda, druhá vláda Roberta Fica do programového vyhlásenia vlády. Vláda si dala za kľúčovú úlohu systematicky likvidovať korupciu na všetkých stupňoch spoločnosti. Sme to videli, tú kľúčovú úlohu, ako ste plnili. Cétečko, Kostka, kedy alibi masérovi Kostkovi písala priamo sexi asistentka Roberta Fica z Úradu vlády. Toto bolo potláčanie korupcie podľa vás? Tá veta, ktorú som napísal, je nevyhnutné, alebo čítal, "je nevyhnutné eliminovať korupciu, ako aj všetky formy nestatočného nadobudnutia majetku", a tak ďalej, "vláda bude dôsledne potierať nehospodárne nakladanie s verejnými prostriedkami", citácie z Mečiarových a vašich programových vyhlásení vlády, ale nie z tohto, z tých starých, čo ste z toho naplnili? Čo z toho naplnil Mečiar? Čo ste z toho naplnili vy? Tieto citácie sú dôkazom toho, že papier znesie všetko, ale treba sa pozerať na to, kto to hovorí. A práve preto, že viem, kto to hovorí, vám jednoducho neverím a môžte tam mať napísaných aj milión ľúbivých slov. V roku 94 si Mečiar napísal do programového vyhlásenia vlády, že zámerom vlády bude konsolidovanou rozpočtovou politikou zabezpečiť v nasledujúcich štyroch rokoch postupný pokles podielu deficitu štátneho rozpočtu s cieľom postupne dosiahnuť vyrovnaný štátny rozpočet. V roku 94. Pred dvadsiatimi dvomi rokmi. Robert Fico v každom jednom svojom programovom vyhlásení vlády napísal rovnako, že chce dosiahnuť a zaväzuje sa dosiahnuť vyrovnaný štátny rozpočet. Ale, čuduj sa svete, ani raz ho nedosiahol. Ako máme veriť tomu, keď to, tretíkrát píše to isté, že teraz ho už dosiahne? Sľuboval nám ho v roku 2009, potom v roku 2016, potom v roku 2018, teraz máme v roku už 2020 napísané. Ako máme tomu veriť, keď ten termín si Robert Fico stále iba posúva? V každej vláde sľúbi vyrovnaný štátny rozpočet, už budeme sa zakrývať takou perinou, na akú máme a vždy, čuduj sa svete, na konci sa to nejako nepodarí a znova do ďalšieho programového vyhlásenia vlády si to napíšeme, znova. Tretíkrát sľubujete to isté. Jednoducho znova to nesplníte. Lebo na to nemáte. Nemáte na to mentálnu výbavu, aby ste boli schopní hospodáriť iba s tým, čo od ľudí a od firiem vyberiete.
Takisto má Robert Fico unikátnu schopnosť sľubovať vždy dostavanie diaľnic do konca toho volebného obdobia. V prvej vláde Roberta Fica sľuboval do roku 2010 bude diaľnica z Bratislavy do Košíc. Tí, čo ste z východu, zrejme po nej jazdíte. Ale ja nemám stále pocit, že by bola diaľnica z Bratislavy do Košíc. Sme šesť rokov po termíne a termín nie je splnený. V minulom volebnom období znova si napísal, že bude postavená diaľnica z Bratislavy do Košíc a zase neni postavená z Bratislavy do Košíc. A teraz znova píše, že bude do roku 2020. A ja vám prezradím tajomstvo, no nebude. Lebo už dnes klamete ľudí, tých, ktorým na tom záleží, lebo postaviť tunel Korbeľka, ešte keď ste sa ani nerozhodli, či tam budete robiť tunel alebo to pôjde povrchovou verziou, tak sa jednoducho za štyri roky alebo tri roky nedá. Jednoducho už dnes viete, že máte napísané v programovom vyhlásení klamstvo. Ale už to bude tretí termín, aj ten nebude splnený. Popri tom sú tam aj konkrétne ciele. Myslím si, že už aj niekde to na prednej strane bolo. Áno, je to vlastne aj na tej prvej strane, že sa zaväzujete znížiť nezamestnanosť pod 10 percent. A sa pýtam, to vám naozaj nie je hanba? Pod 10% v čase, keď vo februári bola nezamestnanosť 10,09? Kedy 1800 ľudí bolo nezamestnaných nad vašou latkou? Takto obrovský, ťažký cieľ ste si museli dať? Cieľ, ktorý, možno už keď sa bude hlasovať o tom programovom vyhlásení vlády, bude splnený a Slovensko bude mať nezamestnanosť pod 10 %, a vy si napíšete, že cieľ 10%. Keď vo februári sme mali 10,09.
Taktiež programové vyhlásenie vlády obsahuje aj jedno veľké a zásadné verejné priznanie. Verejné priznanie, že ste zdravotníctvo spľundrovali a doviedli do krízy, kedy potrebuje krízového manažéra. To nie je to, že vy sa teraz tu objavili ako nejaká Majka z Gurunu a prišli ste do nemocnice a pozeráte, frasa, čo to tu je, jak to tu funguje. Ale vy desať rokov, s malou prestávkou vlády Ivety Radičovej, ste za zdravotníctvo zodpovední. Vy ste ho dovolili rozkrádať košickej zdravotníckej mafii, ktorej členovia pochádzajú priamo aj z poslaneckého zboru vládnej strany SMER, či bývalého, aj súčasného. Vy ste dovolili zdravotníctvo rozkrádať vo veľkom košickej zdravotníckej mafii a dnes si bez hanby priznáte, že zdravotníctvo je v kríze, potrebujeme nasadiť krízového manažéra. A kto tu krízu spôsobil? Vy ste ju spôsobili. Je to výsledok vašeho bačovania, vašeho rozkrádania. A tomuto idú poslanci SIET-e a MOST-u – HÍD asistovať.
Rovnako obsahuje programové vyhlásenie vlády jedno veľké verejné priznanie, že slovenské školstvo za posledných desať rokov, s tou malou prestávkou vlády Ivety Radičovej, v podstate bolo úplne bezprizorné a bolo spravované bez akejkoľvek koncepcie dlhodobej a vízie. Keď som zároveň hľadal v programovom vyhlásení vlády, že koho ste nepodviedli, lebo vlastne začali ste celé tým, že ste podviedli svojich vlastných voličov, poslanci za SIEŤ a MOST – HÍD, tak veľmi ťažko sa mi hľadalo, koho ste nepodviedli. Ale každopádne viem, že týmto... (Reakcie z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Poprosím niekoho z členov vlády, aby zaujal miesto navrhovateľa. Mali by ste sedieť na mieste navrhovateľa. Poprosím vás, páni poslanci, kľud.
Nech sa páči, pán Matovič, pokračujte.

Matovič, Igor, poslanec NR SR
Keď som hľadal... Pani Vaľová, nie ja mám diagnózu, ale vy máte diagnózu (reakcia z pléna). Teraz ste to povedali dobre. Viete čo? Ja keď naozaj si predstavujem ženu ako antipríklad ženy, tak akože vždy sa mi zjavíte vy. Prepáčte. A už by ste s tým mohli prestať, vykrikovať tu po druhých poslancoch. Je to neslušné a očakávam to aj od vedenia parlamentu, aby zabezpečili, aby pani Vaľová tu nevykrikovala po druhých poslancoch. (Reakcie z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Ja vás poprosím, aby ste zachovali kľud v rokovacej sále. Vás, pán Matovič, žiadam, aby ste neurážali poslancov osobnými urážkami. A, kolegovia, správajme sa korektne a slušne.

Matovič, Igor, poslanec NR SR
A ja vás, pán podpredseda, žiadam o to, aby ste pani Vaľovej neumožnili vykrikovať po druhých poslancoch ako v štvrtej cenovej skupine (reakcie z pléna).
Takže keď som hľadal, koho ste nepodviedli, tak ono ľahšie sa mi hľadalo, koho ste podviedli týmto programových vyhlásením vlády. Popri svojich voličoch, ktorých ste podviedli a ktorým ste sa zaprisahávali, že v žiadnom prípade nezradíte s vládnou stranou SMER, áno, Radoslav Procházka, ty si sa zaprisahával a opakovane, aj Zsolt Simon, aj Lucia Žitňanská, aj ostatní poslanci za MOST – HÍD a aj Béla Bugár pred júlom minulého roka, tak popri tom, že ste podviedli a zradili svojich voličov, ste podviedli a zradili zdravotné sestry a učiteľov. Dva najvykričanejšie príklady v tomto programovom vyhlásení vlády. Na zdravotné sestry absolútne nemyslíte. Zdravotné sestry sa stretli s ministrom zdravotníctva pred tým, ako sa písalo programové vyhlásenie vlády. Nič z toho, na čo im pritakával, sa do toho programového vyhlásenia vlády nedostalo. Na učiteľov ste sa vykašľali a nechali ste ich naďalej, aby žili s pocitom nedocenených ľudí v porovnaní s ostatnými vysokoškolsky vzdelanými ľuďmi na Slovensku. Lebo je to čistá matematika, a tí učitelia, mnohí z nich študujú matematiku, keď učiteľom, ktorí majú 43% z platu priemerného vysokoškoláka na Slovensku, budete zdvíhať plat o 6 percent. Tak 6 % zo 43 % je 2 percentá, 3 percentá, necelé 3 percentá, povedzme. Ani nie 2 percentá, 2,58. Čiže o 2,58 percenta budete zdvíhať de facto týmto ľuďom alebo učiteľom platy v porovnaní s ostatnými vysokoškolsky vzdelanými ľuďmi na Slovensku. Inak povedané a pre lepšie pochopenie pre vás, keď je priemerný plat vysokoškolsky vzdelaného človeka 100 a učiteľa 43 eur, tak učiteľovi sa bude zdvíhať plat o 2 eurá a tomu inému vysokoškolsky vzdelanému je predpoklad o 3 až 4 eurá ročne. Čiže záväzkom, ktorý dávate učiteľom, iba po štyroch rokoch spôsobíte, že sa priepasť medzi platmi učiteľov a ostatných vysokoškolsky vzdelaných ľudí na Slovensku iba zväčší. Vy im týmto nesľubujete, že budú dobiehať ostatných ľudí, vysokoškolsky vzdelaných, ale vy iba naďalej budete vytvárať zo školstva inštitúciu, do ktorej mladí vyštudovaní učitelia nebudú chcieť vstúpiť, a radšej pôjdu do súkromnej sféry. Vy naďalej vaším záväzkom, tým, že ste podviedli týchto učiteľov, a Radoslav Procházka aj Béla Bugár podpísali záväzky, verejné záväzky, čo je, voči zdravotným sestrám aj voči učiteľom, a dnes tie záväzky tuto v tom programovom vyhlásení vlády nie sú. A dnes, keď im to niekto vyčíta, povedia: mohli sme skákať iba do výšky percent, ktoré nám ľudia dali. Ale to nie je pravda. Ešte raz hovorím, včera som volal s Jánom Figeľom. Ponuka od Roberta Fica v roku 2010 malej strane, kľúčovej strane, na to, aby mohla vytvoriť, aby mohol SMER vytvoriť ďalšiu vládu, bola polovička mandátov vo vláde. Polovička ministerských postov. Čiže dnes si kladiem otázku, keď sa Radoslav Procházka a Béla Bugár uspokojili s jedným, respektíve dvomi ministerstvami a klamú svojich vlastných poslancov a svojich vlastných voličov, že viac sa nedalo, že viac sa nedalo presadiť do toho programového vyhlásenia vlády, čím v skutočnosti si ich kúpili? Čo je skutočná cena za to, že prihodia aj svojich poslancov, aby stláčali tie správne gombíčky? Lebo dalo sa vybojovať viac a vy to veľmi dobre viete.
Ku konkrétnym častiam programového vyhlásenia vlády a podrobnejšie budú určite hovoriť moji kolegovia, či z nášho hnutia alebo zo strany SIEŤ, a preto nepovažujem za, pardon, zo strany SaS, preto nepovažujem za dôležité komentovať každé jedno z týchto, z tých oblastí. Snažím sa skorej upozorniť na to, že nie je dôležité to, čo je tam napísané, ale to, kto je, to hovorí. Tým som začínal a tým by som chcel skončiť.
Prajem Slovensku, aby prípadnú vládu, ak dnes vyslovíte dôveru vláde, alebo dnes asi nie, možno zajtra, pozajtra, aj napriek tomu apelujem možno aj ostatných mojich kolegov, že sa rozhodnete dokonať podvod na vašich voličoch, aby Slovensko túto vládu zlepenca zlodejov a zradcov prežilo v čo najlepšom zdraví a aby sa čím skôr dožilo vlády, ktorá prvýkrát bude zložená z ľudí, ktorí nemyslia vládnutie ako spôsob svojho vlastného obohatenia a okrádania svojich vlastných voličov.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

19.4.2016 o 10:08 hod.

Mgr.

Igor Matovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:56

Ján Budaj
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Je celkom logické, že v úvodnom prejave zaznelo veľa o politickej kontinuite a politickom alebo možno až historickom kontexte tohoto vládneho vyhlásenia. Kedysi strany prevzali štát po štátostrane, sľúbili ho spravovať v prospech verejnosti a nie v prospech nejakej úzkej skupiny ľudí. Tento, táto vízia takéhoto štátu spravovaného v prospech verejnosti, táto vízia je trvalou víziou Slovenskej republiky a Igor Matovič správne pripomenul, že na tento vládny program sa treba dívať osobitne. Stala sa, stali sa udalosti, ktoré sa za 26 rokov vlastne nestali. Je logické, že Igor Matovič pripomenul kontext, ktorý vládnemu programu vtelili jeho samotní autori, ktorí vyhlásili, že je to program kontinuity s druhou vládou Roberta Fica. Je logické preto aj to, že poukázal na fakt, že dve strany, dovtedy kritizujúce vládnutie Roberta Fica, sa dnes hlásia ku kontinuite toho, čo nedávno odmietali. Toto sa dosial nikdy nestalo, aby kritici, ostrí kritici vlády sa s ňou spojili a vydali prehlásenie, že sa hlásia ku kontinuite dovtedajšieho vládnutia. Je logické, že toto salto, pre niektorých možno aj salto mortale, budí rozhorčenie u voličov. A nečudujme sa, že budí rozhorčenie aj ich niekdajších opozičných kolegov, spojencov z protificovskej opozície. Chcel by som ale poznamenať, že rozpory... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

19.4.2016 o 10:56 hod.

Ján Budaj

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video