31. schôdza

9.5.2018 - 29.5.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

25.5.2018 o 11:45 hod.

JUDr.

Katarína Macháčková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:06

Ján Mora
Skontrolovaný text
Pán predsedajúci, navrhujem zlúčiť rozpravu k bodom programu č. 77 a 78, čo je číslo parlamentnej tlače 962 a 963, z dôvodu, že obidva návrhy zákonov sa týkajú tej istej veci a teda imunity prezidenta Slovenskej republiky. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

25.5.2018 o 11:06 hod.

Ján Mora

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:06

Martin Klus
Skontrolovaný text
Pán predsedajúci, s vaším dovolením a s dovolením kolegýň poslankýň a kolegov poslancov, by som rád poprosil o stiahnutie bodu, pôvodného bodu 45, to je tlač 931, a presunutie na ďalšiu schôdzu. Ďalej prebiehajú rokovania s ministerstvom vnútra. Komunikujeme so zahraničnými Slovákmi. Takže vás prosím o ústretovosť v tejto veci.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

25.5.2018 o 11:06 hod.

doc. PhDr. PhD. MBA

Martin Klus

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:18

Richard Vašečka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja by som chcel požiadať, či by bolo možné, že z organizačného odboru by poslancom zaslali elektronicky poradie schôdze, lebo sa presúvali body. Nie vždy to súvisí s tou, ako je to na stránke. Viem, že to majú, vyvesujú to bežne, ale bude to dneska prebiehať nejak, bohužiaľ, mnohé body prepadávajú, že či by sa dalo povedzme po skončení rokovania v piatok z organizačného odboru poslať zoznam, v akom poradí sú schválené body a budú pokračovať v pondelok.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

25.5.2018 o 11:18 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:26

Veronika Remišová
Skontrolovaný text
Prosím opraviť hlasovanie 133, bola som za, chcela som byť proti. Ďakujem veľmi pekne.
A ešte v jednom prípade pri zákone mojich kolegýň to nebola ich chyba, ony tu sedeli, ale bol to problém na strane tajomníčky výboru, či predsa len ten bod nemohol byť zaradený.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

25.5.2018 o 11:26 hod.

Mgr. art. M.A. ArtD.

Veronika Remišová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 11:32

Viera Dubačová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som uviedla dôvodovú správu nášho zákona. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízie Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov v znení niektorých neskorších predpisov, predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Miroslav Beblavý a Viera Dubačová.
Návrh zákona je predložený v rámci plánu na zásadnú rekonštrukciu štátu a to ako prvý balík opatrení, ktorý má tri základné ciele – ochranu nezávislosti a životaschopnosti médií, ochranu novinárov a ich zamestnávateľov a posilnenie investigatívnej žurnalistiky. Cieľom predloženého návrhu zákona je ustanovenie povinnosti verejnoprávnych médií zabezpečiť tvorbu investigatívnej žurnalistiky. K tejto povinnosti sa pridáva aj adekvátne finančné krytie a to najmenej 1 % z rozpočtových výdavkov Rozhlasu a televízia Slovenska a 2 % z rozpočtovaných výdavkov Tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
Je vo verejnom záujme, aby sa verejnoprávne médiá venovali investigatívnej žurnalistike čo možno najpodrobnejšie. Návrh zákona zároveň demonštratívnym spôsobom ustanovuje, čo sa rozumie pod pojmom investigatívna žurnalistika. Ide napríklad o verejnú kontrolu výkonu verejnej moci, analytickú a expertnú činnosť v oblasti prevencie protispoločenskej činnosti, či o zvyšovanie informovanosti verejnosti v oblasti hospodárenia s verejnými prostriedkami, nakladania s majetkom štátu, majetkom vyššieho územného celku, majetkom obce alebo majetkom subjektov podliehajúcich zákonu o slobodnom prístupe k informáciám.
Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie, s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Ďakujem. Môžete otvoriť zákon.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

25.5.2018 o 11:32 hod.

Mgr. art.

Viera Dubačová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11:35

Peter Marček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá.
Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

25.5.2018 o 11:35 hod.

Peter Marček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:37

Miroslav Beblavý
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vy ste nám chceli povedať, že, ak sa nemýlim, v predvolebnej debate v televízii Markíza pred dvoma rokmi, vtedy ste to povedali ale tak zábavnejšie. Ďakujem za možnosť vystúpiť k tomuto návrhu zákona, ktorí sme pripravili a predkladáme v spolupráci s kolegyňou Vierkou Dubačovou, ktorá je našou expertkou na kultúrne a mediálne záležitosti. Ja nechcem zdržovať, ale predsa len sa mi zdá, že každý z týchto našich zákonov stojí aspoň za to, aby sme sa nad ním zamysleli a prediskutovali ho.
Ide o balík, to znamená tento zákon sám osebe nie je úplným riešením tej situácia, ktorá je v našich médiách, preto sme predložili balík piatich zákonov, lebo spolu podľa nás predstavujú ucelený návrh.
Tento prvý hovorí o tom, že verejnoprávne médiá, ktoré tak či tak platíme, ktoré majú významnú a zásadnú funkciu v našom štáte, by mali zo zákona venovať časť svojich kapacít aj investigatívnej žurnalistike a venovaniu sa ťažkým témam. Samozrejme, nie je to jediná funkcia verejnoprávnych médií, ale je to podľa nás zásadná funkcia verejnoprávnych médií v krajine, kde sa deje toľko neprávostí, podvodov, zneužívania moci, aby sa tomu venovali. Takýto zákon ako mnoho iných zákonov by samozrejme nebol potrebný, keby sa dialo aj tak. Nemusíme zákonom upravovať to, čo sa tradíciou a rozhodnutiami deje, ale, bohužiaľ, musím konštatovať, že sa to nedeje.
V podstate z trojice verejnoprávnych médií tlačová agentúra vôbec nevyčleňuje žiadne kapacity na takúto hlbšiu žurnalistiku, hoci vďaka svojej unikátnej sieti regionálnych reportérov by práve mohla viac ako ktorékoľvek iné slovenské médium sa venovať, keďže bežné tlačové médiá N, SME, Nový Čas a tak ďalej, buď nemajú vôbec spravodajcu v regiónoch, alebo majú jedného, dvoch, troch. TASR má oveľa hlbšiu sieť, čo je dané jeho fungovaním, a pre týchto ľudí by bolo veľmi dobré a pre nás všetkých by bolo veľmi dobré, keby sa mohli venovať investigatívnej žurnalistike. Samozrejme, obmedzene, chápeme, že to nie je ich hlavný chlieb, ale mohlo by to pomôcť regiónom. A v situácii, ako sme to aj včera videli, keď sa odvolávala pani Matečná, že roky sa niečo dialo na východnom Slovensku, roky sa niečo dialo v okresoch Michalovce, Humenné, Sobrance, Trebišov a nikto o tom nenapísal, lebo predsa je to ďaleko od Bratislavy. Až keď to prepuklo vraždou Jána Kuciaka, tak zrazu sme to všetci začali riešiť a dospelo to až na pôdu Národnej rady. Keby tlačová agentúra so svojou unikátnou sieťou venovala aspoň časť svojich kapacít aj takýmto príbehom, možno sme, nemuselo dôjsť ani k tým demonštráciám, ani k vražde, ani k takému dlhodobému zneužívaniu.
Tento argument samozrejme platí aj pre rozhlas a televíziu, ktorí majú ešte väčší rozpočet. Ja som začal agentúrou, ktorá má z nich rozpočet samozrejme najskromnejší. V televízii, v Slovenskej televízii fungovali dlhodobo reportéri, ktorí ale už nefungujú, to znamená, tam ide o povinnosť nadviazať na niečo, čo sme tu mali, a v rozhlase momentálne investigatíva tohto typu neexistuje vôbec.
Preto si myslíme, že sme dospeli do situácie, ktorú treba zmeniť, hovorím, nejde o vyčleňovanie veľkých prostriedkov, nejde o to, aby to bolo hlavnou náplňou verejnoprávnych médií, ale vzhľadom na situáciu, v ktorej sa Slovensko nachádza, by to malo byť dôležitou súčasťou ich práce, pretože len verejnoprávne médiá sú tie, o ktoré sa v tomto môžeme oprieť.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

25.5.2018 o 11:37 hod.

doc. Ing. PhD.

Miroslav Beblavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:41

Viera Dubačová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja iba na záver pár slov. Ako po tragickej vražde novinára Jána Kuciaka sa začalo rozprávať o investigatívnej žurnalistike, o jej potrebe. Odkryli sa vlastne všetky slabiny, ktoré naša krajina má, čo sa týka investigatívnej novinárčiny a jej nepodpore. Posledné kroky aj generálneho riaditeľa Slovenskej televízie, ktoré vlastne viedli k tomu, že sa zrušili reportéri. Až na tlak samotných redaktorov a verejnosti sa potom prihliadalo na toto a upozorňovalo sa, teda pán riaditeľ povedal, že sa bude v reportéroch pokračovať vo vylepšenej podobe.
Je veľmi dôležité povedať, že investigatívni novinári tu odkrývali a verím, že budú odkrývať veľmi závažné problémy, ktoré sa dotýkajú nás všetkých. Ja len ako posledný príklad by som rada uviedla napríklad aj Fond na podporu národnostných menšín, na čo opäť upozornil investigatívny novinár. Preto je pre našu spoločnosť nesmierne dôležité, aby sme toto začali riešiť aj na pôde parlamentu, a ja som veľmi rada, že SPOLU – občianska demokracia pripravuje celý balík riešení práve tejto problematiky.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

25.5.2018 o 11:41 hod.

Mgr. art.

Viera Dubačová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:43

Viera Dubačová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení zákona č. 87/2017 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Miroslav Beblavý a Viera Dubačová. Návrh zákona je predložený v rámci plánu na zásadnú rekonštrukciu štátu a to ako prvý balík opatrení, ktorý má tri základné ciele – ochranu nezávislosti a životaschopnosti médií, ochranu novinárov a ich zamestnávateľov, posilnenie investigatívnej žurnalistiky.
Investigatívna žurnalistika nemá na Slovensku výslovného nepriateľa, na druhej strane predkladatelia vnímajú realitu. Za posledné roky je investigatívna žurnalistika na ústupe ako z elektronických médií, tak aj z printových médií. Je potrebné zamerať sa na príčiny tohoto stavu. Predkladatelia ich vyhodnotili tak, že príčiny existujú aj v oblasti súdnych žalôb. Cieľom predloženého návrhu zákona je tak znemožnenie neodôvodnenej žaloby na novinárov, ich zamestnávateľov a investigatívne mimovládne organizácie cez takzvanú osobitnú podmienku konania, kde súd najprv preskúma spôsobenie ujmy a iba v prípade zistenia závažnej ujmy ďalej koná podľa britského vzoru. Občianskoprávne konanie by po prijatí predloženého návrhu už nemohlo byť voči týmto subjektom zneužité.
Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie, s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Pán predsedajúci, prosím, môžete.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

25.5.2018 o 11:43 hod.

Mgr. art.

Viera Dubačová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:45

Katarína Macháčková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpila v prvom čítaní ako spravodajkyňa určená ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z legislatívno-právnej a formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v Národnej rade v prvom čítaní. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom, vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán podpredseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

25.5.2018 o 11:45 hod.

JUDr.

Katarína Macháčková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video