38. schôdza

27.11.2018 - 7.12.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.11.2018 o 17:48 hod.

RNDr. MSc.

Karol Galek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:48

Karol Galek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Jozef, ďakujem. Ty si mi tam dal ešte jeden moment, na ktorý som zabudol v rozprave. Ale ty si to veľmi dobre spomenul, že dnes naozaj tým vlastníkom toho 49-percentného balíka v SPP Infrastructure je skupina EPH, ktorú vlastní pán Všetinský a ktorý, pokiaľ by sme dnes neprijali alebo na budúci týždeň neprijali práve tento zákon o exekučnej amnestii, ktorý by bol tak isto priamo dotknutý a ovplyvnený touto exekučnou amnestiou, pretože by do celej tej štruktúry mohol vstúpiť niekto tretí. Toto, samozrejme, nevyhovuje ani jemu, a preto je otázka, že v koho prioritnom záujme práve túto exekučnú amnestiu riešime.
Pochopiteľne, nič to nemení na veci, že ju podporíme.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.11.2018 o 17:48 hod.

RNDr. MSc.

Karol Galek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:50

Peter Žiga
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Pár poznámok k vystúpeniu pána poslanca Galeka. A neviem, lebo bola to taká, tá vaša, to vaše vystúpenie v rozprave bolo také, na jednej strane malo tie logické zdôvodnenia, čo hovoríte. A potom ste do toho vniesol politikum, ktoré, ktorému nie celkom rozumiem, a ešte sa do toho zapojil aj pán poslanec Rajtár, ktorý nie celkom tomu rozumie, ale potreboval si kopnúť.
Tak dobre, tak počúvajte chvíľku, pán poslanec Rajtár, skúsim to nejakým spôsobom vysvetliť a možno sa vám to tak trošku rozsvieti v tej hlave.
Ja by som sa nevrátil do roku 2013, pán poslanec Galek, a ja by som sa vrátil do roku 2004. V roku 2004 sa stalo niečo, čo ja veľmi významne vyčítam vláde, ktorá vtedy vládla. A to bolo to, že bolo sprivatizované SPP ako také. A bolo sprivatizované spôsobom, o ktorom potom hovoril spis Gorila a ďalšie podobné veci, kedy sa do privatizácie prihlásila jedna firma, konzorcium Ruhrgaz a Gaz de France. Zaplatili za celé SPP, teraz nie som si presne istý, asi 2 mld. dolárov plus-mínus. To je nepodstatné. A potom sme ešte aj na kurzovej strate, pretože pán minister Mikloš vtedy nezabezpečil tieto peniaze proti pohybom kurzu a keďže dolár vtedy klesal, tak Slovenská republika prerobila asi 7 mld. korún.
A vtedy sa stalo to, čo ja považujem, že je dôsledkom aj tie ďalšie kroky, ktoré nastali v roku 2013, lebo v roku 2013 nie Ficova vláda privatizovala 49 %, ale Ruhrgaz s Gaz de France predávali svoj podiel. A vtedy sa stalo to, že ho kúpila súkromná spoločnosť J&T a neskôr aj EPH. To nie, nie Fico za to môže. To nie Fico za to môže. A v roku 2013 bola ambícia vlády kúpiť tento podiel naspäť. Ale keď si pozriete na rok 2013, dva roky po finančnej kríze, kedy už platil zákon o rozpočtovej zodpovednosti a nedalo sa zadlžiť štát viac, ako bolo možné, pretože sú tam stropy nejaké. A pán minister financií, ktorý by, ktorý tu sedí, by vám o tom vedel povedať, lebo vtedy bol už ministrom financií. Tak jednoducho mohli sme v tej situácii, ja som nebol vtedy minister hospodárstva, ja to poznám len z rozprávania kolegov, mohli sme vtedy využiť tú pozíciu, by som povedal 51-percentného hráča, ale nastaviť tie podmienky tak, že sme si zobrali SPP matku, to je to SPP, o ktorom dnes hovoríme, že je stopercentne v rukách štátu, ktoré vlastní kontrakt s Ruskou federáciou. To vlastní kontrakt s Ruskou federáciou, toto SPP matka. Do roku 2028 dokonca sa mi zdá, že je ešte aj predĺžený ten kontrakt na 2033 alebo ´34. A je zároveň dodávateľom poslednej inštancie a zároveň zabezpečuje cenové návrhy z hľadiska podielu cien pre domácnosti.
A tie Duckého zmenky, vy ste správne povedali, kolega absolútne netušil, o čom hovorí, sú z roku ´99. Vtedy nebola Ficova vláda; alebo z ´98, vtedy bola úplne iná vláda. A keď sa robia privatizácie a podobné predaje takýchto obchodov, teda takéto predaje takýchto podnikov, tak sú tam tzv. indemnity. To znamená, preberá; ten, ktorý predáva, preberá zodpovednosť za neznáme pohľadávky. Čiže, či to bol SPP, či by to bol štát, či by to bolo ministerstvo, ktokoľvek by vlastnil tú entitu, pod ktorou sú zavesené všetky tie spoločnosti SPP distribúcia, SPP Infrastructure, čokoľvek, Nafta a podobne, ten vždy bol, by to bol štát, ktorý by musel sa vysporiadať s tými zmenkami, ktoré vtedy vypísal štátny zamestnanec, riaditeľ SPP pán Ducký. Čiže tá vaša logika mi nesedí. Preto hovorím, že rozumiem tej argumentácii, o ktorej hovoríte, niekde je správna, ale ten problém vznikol v 2004., nie v 2013. Tam sa už len hasilo, čo sa dalo.
A ešte raz, s týmto by mal problém každý ďalší nastupujúci majiteľ, pretože, pretože Duckého zmenky boli ako neznáma pohľadávka vždy voči štátu. To je všetko, čo som k tomu chcel povedať. Ako k tomu sa nedá viac povedať, pretože vy ste vlastne uznali celý ten postup, ktorý teraz ministerstvo robí, pretože naozaj ideme ochrániť štátny majetok v rámci legislatívnych možností, ktoré máme, a naozaj sme neočakávali, že Najvyšší súd, keďže doteraz vždy v týchto kauzách rozhodol v prospech štátu, že rozhodne tak, ako rozhodol. A zároveň keď ste tam hovorili, že tá spoločnosť hovorí, že to sú iné tie zmenky, no ale zároveň omylom banka bola v akej kauze? Že to nie sú Duckého zmenky voči Zubíkovi, ale voči Union banke. No a toto bolo čo? Čiže ja nemám čo k tomu viac dodať. Snažil som sa to vám vysvetliť, aby ste pochopili, že o čo ide a akým spôsobom sa to dostalo teraz v tejto chvíli na stôl ku mne, keďže som akcionár 100-percentný v SPP. V zásade celý ten spor vedie SPP. A ja som tu len vlastne tlmočník a rečník a politicky zodpovedný človek za to.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

29.11.2018 o 17:50 hod.

Ing. PhD.

Peter Žiga

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:57

Anna Verešová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som teraz prečítala už paragrafové znenie našich pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k vládnemu návrhu zákona o hazardných hrách. Ide o pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny Verešovej a Eduarda Hegera k vládnemu návrhu zákona o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1136).
Vládny návrh na vydanie zákona o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I v § 24 ods. 3 písm. b), § 32, § 33 ods. 1 a 3, § 34 ods. 2 a § 50 ods. 2 písm. k) sa slová "18 rokov" nahrádzajú slovami "21 rokov".
2. V čl. I v § 14 ods. 10 písmeno a) znie:
"a) na Veľký piatok, na Veľkonočnú nedeľu, 2. novembra, 24 a 25. decembra,".
3. V čl. I v § 16 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: "Prevádzkovanie hazardných hier v kasíne vrátane hazardných hier podľa druhej vety sa v čase od 3.00 hod. do 10.00 hod. zakazuje."
4. V čl. I v § 33 ods. 2 sa slová "podľa § 4 ods. 2 písm. c) a e) až h)" nahrádzajú slovami "podľa § 4 ods. 2 písm. c) až i)".
5. V čl. I v § 34 ods. 4 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: "a dátum jej výmazu z tohto registra podľa odseku 7".
6. V čl. I v § 34 ods. 7 sa slová "najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa uskutočnenia zápisu" nahrádzajú slovami "k dátumu, ku ktorému o to požiadala vo svojej žiadosti podľa odseku 2 písm. b), ktorý nesmie byť kratší ako šesť mesiacov odo dňa podania žiadosti" a slová "pri tomto zápise" sa nahrádzajú slovami "pri podaní žiadosti".
7. V čl. I v § 36 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: "Ak fyzická osoba, ktorá sama požiadala o vylúčenie podľa odseku 2 písm. b), vo svojej žiadosti neuvedie dátum, ku ktorému chce byť vymazaná z registra vylúčených osôb, môže ako osoba zapísaná v registri vylúčených osôb požiadať o výmaz z tohto registra najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa uskutočnenia zápisu; o tejto skutočnosti musí správca registra poučiť fyzickú osobu pri tomto zápise."
Ďalší pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny Verešovej a Eduarda Hegera k vládnemu návrhu zákona o hazardných hrách.
Vládny návrh zákona o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I v § 4 ods. 3 druhej vete sa vypúšťajú slová za bodkočiarkou a bodkočiarka sa nahrádza bodkou.
2. V čl. I v § 14 ods. 11 sa slová "§ 79 ods. 7" nahrádzajú slovami "§ 79 ods. 6".
3. V čl. I v § 15 sa odsek 5 dopĺňa písmenami f) až h), ktoré znejú:
"f) detského ihriska,
g) cintorína, krematória, domu smútku, kostola alebo inej budovy používanej ako miesto na bohoslužby alebo na náboženské podujatia,
h) železničnej stanice alebo autobusovej stanice."
4. V čl. I v § 15 odsek 7 znie:
"(7) Herňu možno umiestniť len v týchto budovách:
a) hotely triedy 4**** a 5*****,
b) budovy, v ktorých sa nachádza aspoň 5 000 metrov štvorcových nebytových priestorov určených pre obchod a služby za podmienky, že celkový počet výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi, terminálov videohier a iných technických zariadení prevádzkovaných vo všetkých herniach v obci vynásobený číslom tisíc nepresiahne počet obyvateľov obce."
5. V čl. I v § 16 odsek 5 znie:
"(5) Kasíno možno umiestniť len v týchto budovách:
a) hotely triedy 4**** a 5 *****,
b) budovy, v ktorých sa nachádza aspoň 5 000 metrov štvorcových nebytových priestorov určených pre obchod a služby za podmienky, že celkový počet výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi, termínálov videohier a iných technických zariadení prevádzkovaných vo všetkých kasínach v obci vynásobených číslom 3-tisíc nepresiahne počet obyvateľov obce.".
6. V čl. I § 18 znie:
"§ 18
(1) Žreby možno predávať len v budovách pre obchod a služby.
(2) Žreby možno predávať v priestoroch budovy podľa odseku 1 len so súhlasom vlastníka alebo správcu tejto budovy. Takýto súhlas sa nevyžaduje na predaj žrebov v priestoroch, ktoré užíva prevádzkovateľ hazardnej hry s platnou licenciou.
(3) Žreb v žrebových peňažných lotériách, v žrebových peňažno-vecných lotériách a v okamžitých lotériách nesmie obsahovať kreslené motívy zvierat ani iné motívy, ktoré by mohli priťahovať pozornosť detí. Súčasne sa zakazujú názvy žrebov a heslá, ktoré by vytvárali dojem, že hranie hazardných hier je zárobkovou činnosťou.
(4) Stávky na číselné lotérie a lotériu pokladničných dokladov je možné prijímať aj formou krátkej textovej správy a multimediálnej správy."
7. V čl. I v § 40 ods. 2 sa slová "§ 79 ods. 3, 4, 6 a 7" nahrádzajú slovami "§ 79 ods. 3, 4, 5 a 6".
8. V čl. I v § 50 ods. 4 sa slová "§ 79 ods. 6" nahrádzajú slovami "§ 79 ods. 5".
9. V čl. I v § 58 ods. 1 písm. f) sa slová "§ 79 ods. 6" nahrádzajú slovami "§ 79 ods. 5".
10. V čl. I v § 58 ods. 2 sa slová "§ 79 ods. 6" nahrádzajú slovami "§ 79 ods. 5".
11. V čl. I v § 59 ods. 1 písm. e) sa slová "§ 79 ods. 6" nahrádzajú slovami "§ 79 ods. 5".
12. V čl. I v § 59 ods. 2 sa slová "§ 79 ods. 6" nahrádzajú slovami "§ 79 ods. 5".
13. V čl. I v § 62 ods. 1 písm. h) sa slová "§ 79 ods. 6" nahrádzajú slovami "§ 79 ods. 5".
14. V čl. I v § 62 ods. 2 sa slová "§ 79 ods. 6" nahrádzajú slovami "§ 79 ods. 5".
15. V čl. I v § 63 ods. 1 písm. i) sa slová "§ 79 ods. 6" nahrádzajú slovami "§ 79 ods. 5".
16. V čl. I v § 63 ods. 2 sa slová "§ 79 ods. 6" nahrádzajú slovami "§ 79 ods. 5".
17. V čl. I v § 77 ods. 9 písm. r) sa slová "§ 79 ods. 3, 4 a 6" nahrádzajú slovami "§ 79 ods. 3 až 5" a slová "§ 79 ods. 7" sa nahrádzajú slovami "§ 79 ods. 6".
Ďalší pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny Verešovej a Eduarda Hegera k vládnemu návrhu zákona o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1. V čl. I v § 34 sa odsek 2 dopĺňa písmenami e) až i), ktoré znejú:
"e) ktorej bol súdom uložený zákaz účasti na hazardných hrách,
f) ktorej bola rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou uložená povinnosť platiť výživné nezaopatrenému dieťaťu, ktoré má nárok na náhradné výživné,
g) voči ktorej bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin zanedbania povinnej výživy,
h) voči ktorej bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo ktorá sama podala návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na určenie splátkového kalendára podľa osobitného predpisu, 32a),
i) ktorá je podľa návrhu na vykonanie exekúcie povinnou osobou, 32b)."
Poznámky pod čiarou k odkazom 32a a 32b znejú:
"32a) Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
32b) § 48 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov."
Bod 2 pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu. V čl. I v § 34 odsek 5 znie:
"(5) Údaje do registra vylúčených osôb podľa odseku 4 písm. a) a b) o fyzickej osobe podľa odseku 2 písm. a) a f) poskytuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vždy do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o priznaní nároku na pomoc v hmotnej núdzi alebo rozhodnutie o priznaní nároku na náhradné výživné.
Údaje do registra vylúčených osôb podľa odseku 4 písm. a) a b) o fyzickej osobe, ktorá študuje na verejnej vysokej škole, súkromnej vysokej škole alebo štátnej vysokej škole v dennej forme štúdia v študijnom programe prvého stupňa, v študijnom programe druhého stupňa alebo v študijných programoch spájajúcich prvý stupeň a druhý stupeň a zároveň jej bolo priznané sociálne štipendium, poskytuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vždy do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o priznaní sociálneho štipendia.
Údaje podľa odseku 4 písm. a) a b) o fyzickej osobe, ktorej bola diagnostikovaná choroba patologického hráčstva, sa poskytujú vždy do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol do registra podľa osobitného predpisu zapísaný údaj o tom, že sa tejto fyzickej osobe diagnostikovala choroba patologického hráčstva.
Údaje do registra vylúčených osôb podľa odseku 4 písm. a) a b) o fyzickej osobe, voči ktorej bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin zanedbania povinnej výživy, poskytuje orgán činný v trestnom konaní vždy do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom takéto trestné stíhanie začalo.
Údaje do registra vylúčených osôb podľa odseku 4 písm. a), b) a e) o fyzickej osobe, ktorej bol súdom uložený zákaz účasti na hazardných hrách, vrátane informácie o skrátení lehoty trvania tohto zákazu poskytuje súd, ktorý vydal rozhodnutie o tomto zákaze; tento súd poskytuje údaje v listinnej podobe do času, kým nie je zabezpečené automatizované získavanie údajov z informačného systému súdu. Tieto údaje poskytuje súd, ktorý vydal rozhodnutie o tomto zákaze vždy do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom takéto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.
Údaje do registra vylúčených osôb podľa odseku 4 písm. a), b) a e) o fyzickej osobe, voči ktorej bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo ktorá sama podala návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na určenie splátkového kalendára, poskytuje súd, ktorý prijal takýto návrh ako súd príslušný pre toto konanie; tento súd poskytuje údaje v listinnej podobe do času, kým nie je zabezpečené automatizované získavanie údajov z informačného systému súdu. Tieto údaje poskytuje súd, ktorý prijal takýto návrh vždy do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom takýto návrh prijal.
Údaje do registra vylúčených osôb podľa odseku 4 písm. a), b) a e) o fyzickej osobe, ktorá je podľa návrhu na vykonanie exekúcie povinnou osobou, poskytuje súdny exekútor, ktorý prijal takýto návrh. Tieto údaje poskytuje súdny exekútor, ktorý prijal takýto návrh, vždy do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom takýto návrh prijal.
Údaje do registra vylúčených osôb podľa odseku 4 písm. a) a b) o fyzickej osobe, ktorá sama požiadala o vylúčenie, poskytuje táto osoba."

Bod 3 pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu. V čl. I § 34 ods. 7 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: "Na tento účel Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, orgán činný v trestnom konaní, súd a súdny exekútor poskytujú údaje o každej zmene rozhodnutia alebo návrhu, ktoré bolo podkladom pre vykonanie zápisu údajov do registra vylúčených osôb vždy do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli doručené návrhy alebo nadobudli právoplatnosť rozhodnutia odôvodňujúce vykonanie výmazu fyzickej osoby z registra vylúčených osôb; z registra podľa osobitného predpisu sa poskytujú údaje do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol do tohto registra zapísaný údaj o tom, že sa fyzická osoba, ktorej bola diagnostikovaná choroba patologického hráčstva, považuje za vyliečenú."
A posledný doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny Verešovej
a Eduarda Hegera k vládnemu návrhu zákona o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vládny návrh zákona o hazardných hrách sa mení a dopĺňa takto:
V čl. I v § 77 sa odsek 9 dopĺňa písmenami u) a v), ktoré znejú:
"u) financuje výskumnú činnosť špecializovanej zdravotníckej inštitúcie pôsobiacej v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby látkových a nelátkových závislostí zameranú na správanie patologických hráčov liečených na území Slovenskej republiky,
v) financuje výskumnú činnosť špecializovanej zdravotníckej inštitúcie pôsobiacej v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby látkových a nelátkových závislostí zameranú na výskyt látkových a nelátkových závislostí v populácii Slovenskej republiky, ako aj na správanie obyvateľstva v súvislosti s užívaním návykových látok; návykovými látkami sa na účely tohto výskumu rozumejú najmä alkohol, tabak, lieky, konopné a nekonopné drogy, hazardné hry, počítačové hry a aktivity na internete."
Všetko, skončila som. Ďakujem vám pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.11.2018 o 17:57 hod.

Mgr.

Anna Verešová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:12

Andrej Hrnčiar
Skontrolovaný text
Pani poslankyňa Milanová.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.11.2018 o 18:12 hod.

Mgr. art.

Andrej Hrnčiar

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:12

Natália Milanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, ja sa musím priznať, že tento môj pozmeňujúci návrh, z môjho pohľadu som sa spamätala neskoro trošku a všetko to, čo urobili moji kolegovia vo veci svojich pozmeňujúcich návrhov, že ich aj prediskutovali s ministerstvom, ja som to, žiaľ, nespravila. Zatiaľ sa v istých veciach ešte stále zorientovávam, ako fungujú. Ale na druhej strane, keby som ho nepredložila, tak by som si povedala, že neurobila by som všetko pre sen, ktorý mám, a myslím, že sny tu máme viacerí, a tak ako aj Martin Luther King mal veľký sen, môj je trošku menší, ale rovnako ako ho mal aj on, ten môj je možný a súvisí s hazardom. Žiaľ, z môjho pohľadu žiaľ. A moja kolegynka Anka Verešová povedala, že hazard nemôžeme považovať za kultúrne dedičstvo, ale hazard môže kultúrnemu dedičstvu pomôcť.
Musím sa priznať, že som v takom rozpore, pretože uvedomujem si, čo všetko spôsobuje hazard rodinám, že patologickí hráči dokážu hlava-nehlava prehrať aj svoje deti. Na druhej strane hovorím si, skúsim to poňať bez emócií a keď už to vnímam ako zlo, skúsim z toho spraviť menšie zlo.
Mojou ambíciou je a veľkým snom, aby keď raz pôjdem cez Slovensko, nemusela som sa zhrozene pozerať na naše kultúrne pamiatky, ktoré sa nám doslova rúcajú pred očami, a aby sme ich mali v plnej kráse, tak ako v okolitých krajinách, aby sme sa nimi pýšiť mohli, aby nám lákali turistov, aby nám mohli zamestnávať našich ľudí, pretože to, že tu máme výrobné haly a všetky tie veľké automobilové firmy, dajme tomu zamestnávateľov obrovských, zahraničných, je to fajn, ale chýba mi tu to naše, to, čo by pomohlo aj cestovnému ruchu, aj zamestnancom či už udržať, alebo aj rozprúdiť ekonomiku.
Ja si stále hovorím, že my si tú našu minulosť skrátka nevieme vážiť. A keď si ju nevieme vážiť, nezaslúžime si ani lepšiu budúcnosť. Ale ono je to taký ten duch doby, že v dnešnej dobe sa skrátka nestaráme, je to taký fenomén. Všetko tu máme na nejaký čas, práčka – záruka dva roky, muž – no, možno v nejakom prípade aj na dlhšie, možno nejaký servis na autá nám dajú šesť rokov aspoň to servisovanie niekde, ale všetci žijeme v tom, že no, dokážeme to nahradiť a dokážeme to nahradiť úplne jednoducho. Ale sú tu veci, ktoré jednoducho nahradiť už nedokážeme a to naše kultúrne dedičstvo a hnuteľné a nehnuteľné pamiatky sú jednou z tých vecí, ktoré už sme nechali veľmi dlhodobo chátrať, veľmi dlhodobo sme ich nechali podfinancované. Nemáme vytvorené podmienky ani pre majiteľov, aby sa o tieto svoje pamiatky dokázali postarať a, žiaľ, už teraz ten spoločenský dlh je natoľko obrovský, že tie dotačné schémy sú nedostatočné.
Keď si aj pozrieme do údajov ministerstva, tak len letmým pohľadom zistíme, že 970 žiadateľov si žiada finančné prostriedky na obnovu kultúrnych pamiatok vo výške 44 mil. a my sme schopní dať im, teraz im dáme 12 miliónov. Je to šialene málo. Obnova národnej galérie tiež koľko rokov stagnovala. Až teraz sme sa k nej dostali a bude nás stáť 26 mil., nie? (Reakcia navrhovateľa.) Ja som sledovala vašu tlačovú konferenciu, tam ste povedali, že to bude hrozne drahá záležitosť, ale netušila som, že až takáto drahá. Je to neskutočná suma, rovnako v prípade rusoveckého kaštieľa, tak dlho sme ho nechali sa rúcať, až nás teraz vyjde nekresťanské peniaze.
Keď som rozmýšľala nad tým, ako by sme dokázali do toho systému vliať viac peňazí, ostal mi tu ten hazard, z ktorého už odvody aj do umenia teraz v podstate prúdia, a mojím návrhom je, aby sme ten hazard dofinancovali odvodom z kurzových stávok. (Reakcia z pléna.) Umenie! Pardon. Kultúrne pamiatky. Pardon. Počúvate, ja som veľmi rada, že ma počúvate. Ďakujem vám pekne. Aby sme tie kultúrne pamiatky práve dofinancovali zo stávkových hier. Tá suma za rok 2017 z prevádzkovania kurzových stávok bola 62,8 mil. eur. Je to vcelku pekná suma a mojím návrhom je, aby sa počas troch rokov odvádzal tento odvod na účely obnovy národných kultúrnych pamiatok, najprv vo výške 25 % v roku 2020, 50 % v roku 2021, 75 % v roku 2022 a od roku 2023 by 100 % tohto odvodu išlo na obnovu kultúrnych pamiatok.
Nebolo to tak dávno, čo francúzsky prezident Macron vyhlásil štátnu lotériu práve na pamiatky a napríklad aj v Anglicku funguje loterijný fond a myslím, že tieto krajiny by nám vedeli byť príkladom, pretože návštevníci tam chodia práve kvôli tým kultúrnym pamiatkam, ktoré je hodné obdivovať.
Teda preto, vážené kolegyne, vážení kolegovia, chcela by som vás poprosiť o podporu tohto môjho návrhu, aby sme sa aj našim deťom mohli pozrieť do očí a povedať im, že aj toto sme pre vás dokázali urobiť. Ja chápem, že aj je to na poslednú chvíľu, aj to nie je v momentálnej situácii úplne jednoduché, ale poviem to tak, ako to je, ja si svoje cestičky hľadať budem aj naďalej (povedané s pobavením), lebo myslím si, že kultúrne pamiatky a celé kultúrne dedičstvo to ozaj už veľmi potrebujú.
Dovoľte mi prečítať teraz znenie pozmeňujúceho návrhu. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Natálie Milanovej k vládnemu návrhu zákona o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vládny návrh zákona o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1. Za čl. V sa vkladá nový čl. VI, ktorý znie:
"Čl. Vl
Zákon č. 49/ 2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 208/2009 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 38/2014 Z. z., zákona č. 104/2014 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z., zákona č. 376/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 160/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 34 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
"(1) Zdrojmi financovania obnovy a reštaurovania kultúrnych pamiatok sú:
a) príspevky podľa odseku 2,
b) dotácie zo štátneho rozpočtu,
c) prostriedky štátneho rozpočtu vo výške odvodu zo stávkových hier, 34), do štátneho rozpočtu v rozpočtovom roku, ktorý predchádza bežnému rozpočtovému roku; v roku 2020 25 % z tohto odvodu, v roku 2021 50 % z tohto odvodu, v roku 2022 75 % z tohto odvodu a od roku 2023 100 % z tohto odvodu,
d) iné zdroje, 36)."
Poznámky pod čiarou k odkazom 34 a 36 znejú:
"34) § 71 ods. 1 písm. h) až j) zákona č..../2018 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
36) Napr. § 3 ods. 2 písm. k) zákona 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov."
Doterajšie odseky 1 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 6.
2. Za § 45a sa vkladá § 45b, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 45b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2019.
Ustanovenie § 34 ods. 1 písm. c) sa prvýkrát použije na obnovu a reštaurovanie kultúrnych pamiatok v rozpočtovom roku 2020."
Doterajšie čl. VI až X sa označujú ako čl. VII až XI.
2. V čl. IX (pozn. red.: správne malo byť "čl. X") sa slová "okrem čl. III až čl. IX" nahrádzajú slovami "okrem čl. II a IV až X".
Ďakujem vám veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.11.2018 o 18:12 hod.

Mgr.

Natália Milanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:23

Emil Ďurovčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, vážení kolegovia, aby tých pozmeňovacích návrhov nebolo tak málo, tak ja by som ešte k tým pozmeňovacím návrhom doplnil ďalšie. Je to, sú to pozmeňovacie návrhy, ktoré predkladám ja a predkladá taktiež spolu so mnou Irén Sárközy a Radovan Baláž. Odôvodnenie týchto mojich pozme; našich pozmeňovacích návrhov je takéto.
Navrhovanou úpravou sa ustanovuje maximálny počet hracích zariadení v herni, ktorou sa docieli kapacitná primeranosť dostupnosti hazardných hier. Na základe tejto úpravy bude môcť byť v herni umiestnených najviac 40 výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi, terminálov videohier alebo iných technických zariadení, spolu najviac 40 takých prístrojov, zariadení, terminálov alebo iných technických zariadení slúžiacich na prevádzkovanie týchto hazardných hier v herni. To znamená, že ak prevádzkovateľ hazardných hier v herni bude mať umiestnené napr. len výherné prístroje, musí ich byť minimálne 15 kusov a maximálne 40 kusov. Ak bude mať prevádzkovateľ hazardných hier v herni umiestnených viacero druhov zariadení, napr. výherné prístroje a terminály videohier, uplatní sa rovnaký princíp, t. j. minimálny počet hracích zariadení musí byť 15 kusov spolu pre výherné prístroje a terminály videohier (napr. 5 výherných prístrojov a 10 terminálov videohier) a rovnako aj maximálny počet hracích zariadení musí byť 40 kusov spolu pre výherné prístroje a terminály videohier (napr. 20 výherných prístrojov a 20 terminálov videohier). Zároveň sa zavádza vhodnejší výraz pre súčet technických zariadení v herni.
Ďalej, v záujme posilnenia opatrení, ktoré by mali napomôcť pri zamedzení vzniku závislosti na hraní, sa navrhuje poskytnúť hráčom hazardných hier v online prostredí možnosť nastaviť si svoje finančné obmedzenia a zároveň určiť povinnosť pre prevádzkovateľov internetových hier umožniť hráčom takéto nastavenia. Navrhuje sa možnosť nastavenia si finančných limitov za určité časové obdobie, a to maximálnu sumu peňazí vložených do hry a najmä stanovenia si hornej hranice množstva prehraných peňazí za definované obdobie.
Zároveň sa vzhľadom na odlišný charakter hier navrhuje odlíšiť nastavenie finančných limitov samostatne pre internetové hry v internetovej herni a samostatne pre internetové hry v internetovom kasíne. Zavedenie nových navrhovaných sebaobmedzujúcich limitov prispeje k zníženiu rizika vysokých prehier.
Ako príklad uvediem nastavenie výšky stávky. Hráč si nastaví výšku stávok za mesiac napr. 100 eur. Ak nastavenie chce zmeniť na 50 eur, čiže dôjde k sprísneniu nastavenia, prevádzkovateľ mu zmenu nastaví do 24 hodín. Ak chce zvýšiť maximálnu stávku na 150 eur, čiže zmierniť nastavenie, prevádzkovateľ zmenu nastaví až siedmy deň od zadania, čiže hráč čaká na zmenu sedem dní, dovtedy môže vkladať stávky kumulatívne v mesiaci do výšky 100 eur.
Príklad pre nastavenie výšky prehry: Hráč si nastaví sumu prehry za mesiac vo výške 100 eur. Ak nastavenie chce zmeniť na 50 eur, čiže sprísniť nastavenie, prevádzkovateľ mu zmenu nastaví do 24 hodín. Ak chce zvýšiť maximálnu prehru na 150 eur, čiže zmierniť nastavenie, prevádzkovateľ zmenu nastaví siedmy kalendárny deň od zadania, čiže hráč čaká na zmenu sedem dní. Dovtedy môže prehrať len do výšky kumulatívne 100 eur v danom mesiaci. Ak si hráč zadal nastavenie len jedného sebaobmedzujúceho nastavenia, napr. výšku prehry, môže v tomto kalendárnom mesiaci zadať nastavenie ďalšieho sebaobmedujúceho opatrenia kedykoľvek v kalendárnom mesiaci. Zmenu pôvodne zadaného sebaobmedzujúceho opatrenia možno zadať len raz v kalendárnom mesiaci.
Ďalej k zmenám. Návrhom sa ruší možnosť opcie pri individuálnej licencii na prevádzkovanie hazardných hier na výherných prístrojoch, hazardných hier na termináloch videohier, hazardných hier na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi, hazardných hier na iných technických zariadeniach v herni a internetových hier v internetovom kasíne. Na prevádzkovanie uvedených hazardných hier bude tak možné priamo udeliť individuálnu licenciu najviac na 5 rokov pri správnom poplatku 2 mil. eur.
Návrh súvisí s úpravou § 39 ods. 5 písm. g) a vypúšťajú sa ustanovenia § 50, ktoré s ňou súvisia.
Ďalej sa navrhuje, aby finančná zábezpeka na výherné prístroje bola upravená tak, že bude postačujúca na pokrytie záväzkov vzhľadom na charakter tejto hazardnej hry. Preto sa navrhuje jej konštrukciu upraviť tak, aby finančná zábezpeka bola stanovená na jeden výherný prístroj vo výške 1 000 eur, minimálne 75 000 eur. Ak počet povolených kusov výherných prístrojov presiahne u prevádzkovateľa 75 kusov, za každý ďalší kus musí navýšiť finančnú zábezpeku o 1 000 eur. Navýšiť výšku finančnej zábezpeky zo 60 000 eur; súčasne platný zákon; na 75 000 eur bude musieť splniť prevádzkovateľ výherných prístrojov do 31. mája 2019.
Ďalej dopĺňa sa ustanovenie o prevádzkovateľoch hazardných hier, ktorí majú udelenú individuálnu licenciu, o povinnosť zvýšiť výšku finančnej zábezpeky do 31. mája 2019.
Navrhuje sa taktiež posunúť povinnosť prevádzkovania hazardnej hry v herni len jedným prevádzkovateľom hazardnej hry o jeden rok, t. j. do 31.12. 2020. Tento dátum je súladný s technickým nastavením systémov, ich pripojenie na server prevádzkovateľa a následne servera prevádzkovateľa na server úradu a tiež z pohľadu povinnosti plnenia informačných povinností v rámci novej štruktúry zasielania údajov.
Prevádzkovatelia hazardných hier sú oprávnení požiadať o odborné posúdenie systémov a zariadení uvedených v § 86 ods. 2 podľa ustanovení tohto zákona, pričom posúdenie podľa tohto zákona sa považuje za posúdenie podľa zákona účinného do 28. februára 2019. Podrobnosti o spôsobe odborného posudzovania takýchto systémov upraví vykonávací predpis.
Týmto navrhovaným ustanovením sa má zabezpečiť, aby evidencia vkladov, stávok a výhier podľa tohto návrhu zákona sa uplatňovala najneskôr od roku 2021. Do tejto lehoty môže prevádzkovateľ hazardnej hry používať doterajšie ustanovenia zákona účinného do 1. 3. 2019 a doterajší predpis sa použije aj na oznamovacie povinnosti súvisiace s touto evidenciou. Oznamovacie povinnosti, ktoré nesúvisia s evidenciou vkladov, stávok a výhier, musí prevádzkovateľ hazardnej hry plniť už podľa navrhovaného zákona.
Vážené kolegyne, kolegovia, teraz predkladám vám pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a to Emila Ďurovčíka, Irén Sárközy a Radovana Baláža k vládnemu návrhu zákona o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1136).
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladáme nasledujúci pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1. V čl. I § 14 ods. 2 sa za slová "najmenej 15" vkladajú slová "a najviac 40" a slovo "spoločne" sa nahrádza slovom "spolu".
2. V čl. I § 32 sa dopĺňa novým písmenom, ktoré znie:
" ) informáciu o možnosti nastavenia sebaobmedzujúceho opatrenia, a to maximálnej výšky celkových stávok a maximálnej výšky prehry hráča počas času hrania na tomto hráčskom účte kumulatívne za kalendárny mesiac od prvého prihlásenia hráča na jeho hráčsky účet v tomto kalendárnom mesiaci vždy do aktuálneho prihlásenia na jeho hráčsky účet v tomto kalendárnom mesiaci, a to samostatne pre internetové hry v internetovej herni a samostatne pre internetové hry v internetovom kasíne. Za prehru hráča sa považuje suma predstavujúca rozdiel medzi súčtom všetkých stávok hráča vrátane tých stávok, ktoré nepriniesli výhru a súčtom všetkých jeho výhier."
3. K čl. I § 32
Doterajší text sa v § 32 dopĺňa novými odsekmi, ktoré znejú:
"Prevádzkovateľ internetovej hry je povinný zabezpečiť, aby pri každom prihlásení sa hráča na jeho hráčsky účet a počas hry hráča si mohol hráč zadať nastavenie sebaobmedzujúceho opatrenia podľa odseku 1; ak si hráč takéto sebaobmedzujúce opatrenia zadá, prevádzkovateľ internetovej hry je povinný nastaviť toto sebaobmedzujúce opatrenie do 24 hodín od tohto zadania. Hráč si môže zadať sprísnenie sebaobmedzujúceho opatrenia alebo zadať zmiernenie sebaobmedzujúceho opatrenia podľa odseku 1.Ak si hráč zadal sprísnenie sebaobmedzujúceho opatrenia, prevádzkovateľ internetovej hry je povinný nastaviť toto sprísnenie najneskôr do 24 hodín od času, kedy hráč zadal sprísnenie sebaobmedzujúceho opatrenia. Ak si hráč zadal zmiernenie sebaobmedzujúceho opatrenia, prevádzkovateľ internetovej hry je povinný nastaviť toto zmiernenie siedmy kalendárny deň od času, kedy hráč zadal zmiernenie sebaobmedzujúceho opatrenia. Hráč môže zadať zmenu sebaobmedzujúceho opatrenia len raz v kalendárnom mesiaci.
Ďalší bod. Prevádzkovateľ internetovej hry nesmie hráčovi, ktorý si zadal nastavenie sebaobmedzujúceho opatrenia, umožniť po jeho nastavení zadať stávku nad limit uvedený v sebaobmedzujúcom opatrení; ak si hráč zadal nastavenie limitu prehry, prevádzkovateľ internetovej hry je povinný zabezpečiť, aby nemohol hráč pokračovať v internetovej hre od okamihu prekročenia nastaveného limitu prehry."
V čl. I § 39 ods. 5 písm. g) sa slová "tri roky s možnosťou opcie na ďalšie dva roky" nahrádzajú slovami "päť rokov".
Ďalej v čl. I § 50 ods. 4 sa vypúšťa tretia veta a vypúšťa sa odsek 6.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 6.
V čl. I § 69 ods. 1 písm. h) sa číslo "750-tisíc" nahrádza slovami "za každý výherný prístroj 1 000 eur, najmenej však 75-tisíc eur".
V čl. I § 99 ods. 13 sa za slovo "licencie" vkladajú slová "alebo na základe individuálnej licencie" a za číslo 68 sa vkladajú slová "alebo § 69".
V čl. I § 99 ods. 36 sa číslo "2019" nahrádza číslom "2020".
V čl. I § 99 odsek 37 znie:
"(37) Prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorému bola udelená individuálna licencia podľa zákona účinného od 1. marca 2019, je oprávnený prevádzkovať hazardnú hru za podmienok, za ktorých mu bola udelená individuálna licencia podľa zákona účinného do 28. februára 2019, a to do uplynutia platnosti individuálnej licencie, ak v tomto paragrafe nie je ustanovené inak. Podmienka odborného posudzovania technických zariadení a systémov na prevádzkovanie hazardnej hry na základe individuálnej licencie udelenej pred 1. marcom 2019 sa považuje za splnenú, aj ak sa vykoná ich odborné posudzovanie po 1. marci 2019."
V čl. I § 99 ods. 41 sa za slovo "výhier" vkladajú slová "a na s touto evidenciou súvisiace oznamovacie povinnosti" a za číslo "2019" sa vkladá slovo "najdlhšie".
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.11.2018 o 18:23 hod.

Ing.

Emil Ďurovčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:39

Peter Pčolinský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Moja pravá a ľavá ruka, ste tam. Ja len veľmi stručne, nie každý deň môže byť nedeľa, nie každý deň svieti slnko a nie všetko môže byť dokonalé. Aj zákon o hazarde je taký. Chcem vám povedať len pár krátkych vecí.
Určite viete mnohí, že ja som zástancom toho, aby sa hazard zrušil úplne. Na druhej strane som pragmatik a viem, že je to nereálne. Tak namiesto toho, aby som požadoval nereálne veci, tak chcem aspoň nejaké reálne veci. A medzi tie reálne veci patrí to, že keď to nevieme zrušiť, lebo počty sú jasné, zrušiť to nevieme, tak poďme to aspoň prísne regulovať, čo najprísnejšie, ako sa len dá, ako si vyjednáme.
Zákon o hazarde som riešil asi päť mesiacov s ministerstvom financií. Bolo to iks stretnutí, iks rozhovorov, iks tabuliek, iks analýz, iks čísiel a som rád, že ministerstvo financií, resp. pán minister bol ústretový a do tohto návrhu zákona bolo zapracované naozaj veľké množstvo pripomienok nielen mojich, ale aj v rámci pripomienkového konania.
Môžem vypichnúť 200 metrov herňa od herne. Môžem vypichnúť samoobmedzujúce opatrenie. Môžem vypichnúť stropy na počty zariadení a mohol by som tak pokračovať ďalej. Tých vecí je veľa, ktoré sa nám podarilo dostať do tohto zákona. Nie všetky sú ideálne, ako som si to predstavoval, ale ešte raz, každý deň nemôže byť nedeľa. Som rád, že tam prešlo to množstvo vecí, ktoré pravdepodobne budú schválené, a zase je to krok k tomu, aby sme hazard regulovali, ako sa len dá.
Rozumiem aj argumentom kolegov z OĽANO, rozumiem aj argumentom Aliancie za rodinu, od ktorej máte tie podklady, keďže sú z ich pripomienkového konania, ale treba si uvedomiť jednu vec, že zákon o hazarde nikdy nebude prorodinný. V akejkoľvek podobe zákon o hazarde ako taký nikdy nemôže byť prorodinný. To znamená, v tomto smere som trošku taký prekvapený, že sa toto používa, lebo logicky toto prorodinné nemôže byť nikdy.
Som veľmi rád, že sa výrazným spôsobom obmedzí počet hráčov.
Pani predsedajúca, poprosil by som zjednať řád.

Ďuriš, Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
Poprosím vás, páni vzadu v rokovacej sále, keby ste boli buď tichšie, alebo odišli z rokovacej sály, s výnimkou pána ministra.

Pčolinský, Peter, poslanec NR SR
Pán minister, ale keď nechcete, však...
Chcem vám len povedať, že je naozaj veľmi dobré, že sa rozširuje, resp. že sa vôbec zavádza a od januára začína fungovať register vylúčených osôb. Rozširuje sa register vylúčených osôb, to znamená, že desaťtisíce ľudí, ktorí dnes majú problém s hraním, už hrať nebudú môcť. Aby ste si predstavili v praxi, dotkne sa to najmä obyvateľov východného a stredného Slovenska. Tam je totiž najvyššia nezamestnanosť, tam je najviac tých sociálnych prípadov, ktoré spadajú do špecifikácie registra vylúčených osôb. Na východnom Slovensku ja už dnes vidím, že mnohí prevádzkovatelia budú zatvárať svoje prevádzky, pretože tí žili najmä z tých sociálne slabých, ktorí dnes už budú v tom registri. To znamená, toto je veľmi významný krok, si treba uvedomiť.
Samozrejme, v tom návrhu zákona sú aj veci, ktoré sa mi nemusia veľmi páčiť, ale opakujem, toto je taký kompromisný návrh a ja som presvedčený, že do budúcna pristúpime k ďalšiemu sprísňovaniu a k ďalšej regulácii. A naozaj, pán minister, ja vám chcem poďakovať za ústretový prístup, bodaj by každý minister bol taký ústretový ako vy, lebo zatiaľ ste len dvaja na mojom zozname, resp. len dvoch ministrov som vyhodil zo svojho sankčného zoznamu, a to ste vy a pán minister Sólymos, ktorí sú vždy ochotní a ústretoví so mnou komunikovať a zapracovať moje pripomienky. Ostatní sú ešte zatiaľ na tom zozname. Ešte si to musia zaslúžiť, aby som ich škrtol.
Chcem tiež pochváliť aj predsedu finančného výboru pána Kamenického, ktorý bol ochotný so mnou konzultovať, bol ochotný mi poskytnúť všetky materiály, o ktoré som žiadal. A chcem tiež poďakovať pracovníkom ministerstva financií, ktorí boli častokrát veľmi trpezliví pri stretnutiach so mnou a boli ústretoví, keď som žiadal o podklady, žiadal som materiály, vyjadrenia a tak ďalej. Čiže bodaj by sme vedeli k práci poslanca pristupovať pri každom jednom zákone tak, že predkladateľ, teda ministerstvo, je ochotné počúvať aj opozičných poslancov a sú ochotní zapracovať aj tie pripomienky.
Vzhľadom na to, že v tomto návrhu zákona sa nachádza naozaj veľké množstvo mojich pripomienok, resp. mojich návrhov, ja vám už vopred chcem povedať, že ja za tento návrh zákona zahlasujem, lebo logicky asi nebudem hlasovať voči vlastným pozmeňovákom. A chcem vás poprosiť naozaj, pozrime sa na to, pozrime sa na to faktograficky, nie emočne, tento návrh zákona v mnohom naozaj sprísňuje hazard. Na druhej strane sú tam veci, ktoré sa nám páčiť nemusia, ale opakujem, nie každý deň je nedeľa.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.11.2018 o 18:39 hod.

Mgr.

Peter Pčolinský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:46

Martin Fecko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega, jasné, že hazard nemôže byť prodinná problematika, ktorá rieši nejakú súdržnosť a neviem aké super rodinné možnosti a väzby, takže s tým úplne súhlasím, ale musím povedať, že všetko bude závisieť od kontroly. My máme super zákony, len výkon kontroly, ktorý má nastupovať, v mnohých absentuje.
A keď si pochválil pána ministra, tak bodaj by aj iní ministri takto pristupovali, pretože zdá sa mi, že mnoho rezortov si robí z opozičných návrhov, vieš čo. Takže áno, on je svetlý príklad, ale konkrétne môžem povedať, že návrhy, ktoré možnože dávame na našom výbore pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, žiaľ, ani pán Sólymos ich neberie vážne a o ministerke Matečnej ani nebudem hovoriť. Takže berte takto, že; a dokonca ideme protiústavne v niektorých prípadoch, a dokonca to potvrdil aj pán Hogen na výbore, že ako máme vnímať to naše vlastníctvo a, žiaľ, pani ministerka nie a nie povoliť. Ale dobre, takže je to o kontrole a vymáhaní tých príslušných sankcií, aby zákon bol taký, aký má byť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.11.2018 o 18:46 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:47

Peter Pčolinský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja len veľmi stručne. Pán kolega, čo sa týka tej kontroly, tak keďže vznikne úrad, tak je tam naprojektovaných, myslím, že 65 kontrolórov, ktorí nebudú robiť nič iné, len kontrolovať všetky tie prevádzky, a ja už vám dnes viem povedať, že budem sa veľmi intenzívne zaujímať o výsledky tých kontrol a určite budem zbierať podnety od občanov a budem priamo kontaktovať úrad, aby kontrolórov posielali na jednotlivé prevádzky a riešili tieto veci. To znamená, na tú kontrolu ja si naozaj posvietim v tomto smere.
A čo sa týka toho ostatného, čo ste vraveli, pán kolega, tak máte pravdu. Tá spolupráca s ostatnými rezortmi je veľmi chabá, my sme opozícia, môžme sa aj na hlavu postaviť, ale opakujem, sú aj výnimky.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.11.2018 o 18:47 hod.

Mgr.

Peter Pčolinský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

18:47

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vystupujem v rozprave, áno. Ďakujem za tú možnosť.
Teraz nechcem spomínať ako partizán, ale naozaj, tuším v roku 2012, v prvom roku môjho ministrovania som v tejto miestnosti bol s návrhom novely zákona o hazardných hrách a môj zážitok ako takého že ministra zelenáča bol taký, že som tu proste po dvoch dňoch rozpravy v prvom čítaní a dvoch dňoch rozpravy takej; druhého čítania bol na základe vyjadrení niekoľkých predstaviteľov opozície, hlavne jednej strany, ktorá tu už nie je, lebo sa pre svoje videnie kresťanských hodnôt nedostala do Národnej rady v posledných voľbách, tak proste ústami týchto ľudí sme boli proste tuná z rezortu financií arcikniežatá zla, ktorí od rána do večera učia proste mladých ľudí a deti z chudobných rodín, aby premrhali svoju budúcnosť v herniach.
Vtedy som si povedal, že už nikdy v živote neprídem do Národnej rady a do pléna Národnej rady s týmto zákonom, s jeho novelou. A ak si niekto všíma, dodržal som to slovo. Niekoľkokrát to boli nepriame novely cez nejaké iné zákony, keď to bolo naozaj nevyhnutné. Ale musím povedať, že priebeh rozpravy k tomuto novému návrhu zákona, či už to bolo na minulej schôdzi alebo na tejto, ma naozaj veľmi príjemne prekvapuje, pretože oceňujem jeho kultivovanosť. A chcem poďakovať za to, že nikto, naozaj nikto z vystupujúcich sa nevydal takou tou ľahkou, lacnou cestou bojovníka za niečo, čo proste nie je možné.
Ja chcem podotknúť, zaznelo to aj dnes, boli spomínané také drsné slová a sú proste pravdivé, ako je alkoholizmus, prostitúcia, mnohé ďalšie dekadentné správania ľudskej rasy. Ale treba povedať, že gambling, hazard, gaming proste sa dneska podľa zákonov Slovenskej republiky a podľa ústavy nenachádza v tejto kategórii. Môžme mať ľudí, ktorí majú pohľad, morálny pohľad, hodnotový pohľad na tento druh činnosti podnikania taký, že sa proste tento druh biznisu ako keby ocitá niekde na hrane. Ale opakujem, podľa našich zákonov toto nie je nedovolené podnikanie. Je to podnikanie, ktoré prináša so sebou mnoho negatívnych, tzv. negatívnych externalít, a to máte podobné ako pri obchodovaní s alkoholom alebo proste s nejakými ďalšími látkami, ktoré môžu mať, aj tie tienisté stránky života môžu pútať na seba. A z tohto pohľadu je tu naozaj potom veľmi dôležitá regulácia, ktorá musí byť s otvorenými očami a ušami.
A absolútne súhlasím s tým, čo na záver povedal pán Fecko, aj ktorý sa síce odborne naozaj venuje celý život úplne niečomu inému, ale toto proste vyjadril tak, ako to je, že jedna vec je dobrá legislatíva, dobrá regulácia a druhá je realizácia. A tu treba povedať, že prichádzame s návrhom zákona, ktorý ak dostane svoju podporu aj v týchto ďalších čítaniach a budete o nich hlasovať zrejme budúci týždeň, tak bude predstavovať naozaj nový, ďalší stupeň regulácie po, možno po desaťročí. Je to zásadná zmena. Snaha o reakciu na nové fenomény, hlavne proste našej mládeže, ktorá naozaj žije viac na sociálnych sieťach, ako sme zvykli žiť my. A z tohto pohľadu proste tieto nové trendy sa snažíme zachytiť, ale prvýkrát, a to hovorím s plnou mierou vážnosti, nielen z pohľadu fiš-kál-ne-ho. Hej, proste z toho pohľadu, že aby sme z toho mali my a obce viac peňazí, ale aj z pohľadu toho, aby to bolo fér, aby niekto, kto z hľadiska využitia proste globálneho elektronického proste biznisu nemohol využívať to, tak jednoducho že proste ten biznis je nezdanený, nezdôvodnený a v podstate neregulovaný. To je proste tá snaha o demonopolizáciu, ak chcete z hľadiska internet gamingu, ale je tu aj otázka naozaj sprísnenej regulácie klasického, klasického hazardu ako takého.
A jeden z, jeden z receptov, ako to potom lepšie kontrolovať, je aj vznik úradu, ktorý tú mnohých proste dráždi. Ale pevne verím, že radou, ktorú sme ustanovili vlastne až pozmeňovacím návrhom, o tom zložení tu verejne vyhlasujem, sa budeme snažiť, aby bolo pestrofarebné z pohľadov toho, aby bolo z hľadiska odbornosti a záujmov oddelené priamo od rezortu financií ako takého a odsledovania len fiškálnych záujmov.
Potvrdzujem záväzok voči výzve pána poslanca Hegera z pohľadu štúdie patologického hráčstva, ktorú ako zriaďovateľ Národnej lotériovej spoločnosti nariadim písomne TIPOS-u, že si proste takúto analýzu zadá a zafinancuje transparentným spôsobom. Dúfam, že sa to proste podarí, táto akcia, a že v podstate bol by som potom rád, keby výsledky takejto štúdie sa preberali aj tu na odbornej úrovni, zrejme na výboroch, ktoré sa tomu budú chcieť, tomu naozaj budú chcieť venovať.
A tu chcem ale povedať, aj trošku reagovať na to, že tu musí snáď aj rezort zdravotníctva a tým, ktorým to proste patrí, vstúpiť viacej, viacej do hry. Pretože to sú proste fenomény, ktoré sú spojené, aj vzdelávanie a podobne, to znamená, nie sú spojené len s rezortom financií, ktorý je z tohto pohľadu niekedy bezcitný, prepáčte mi to slovo, nemá farbu ani chuť. Ale je proste podstatné, aby sme boli, vytvorili; aby sme vytvorili reguláciu, ktorá legálnemu biznisu vytvorí prostriedky na to, podmienky na to, aby mohol pri dodržiavaní zákonov fungovať.
Pozmeňovacie návrhy. Mne je ľúto, ale proste viete to veľmi dobre a v mojom prípade ste to v podstate aj potvrdili. Viete, že historicky sme otvorení na rezorte financií prijímaním pozmeňovacích návrhov, ktoré sú s nami ale dostatočne dopredu odkomunikované. Takže, tak sa tu proste, mne je ľúto aj tej energie, tu niekto proste prečíta desať pozmeňovacích návrhov, tak my nie sme schopní ich proste ani legislatívne, technicky ani nijak proste teraz posvätiť. Takže ja by som sa dal do neutrálneho módu, ja nechcem špiritizovať o tom, či sú to dobré alebo zlé nápady, ale proste pri tak závažnej agende proste tu od stola, od tohto pultíku nemôžte odo mňa chcieť seriózny postoj.
To, čo bolo odkonzultované, predniesol pán poslanec Ďurovčík. A tie návrhy, aj keby ste mohli mať pocit, že to, len koaličný poslanec, tak prehlasujem, ja myslím, že to, o tom vieme, že sú tu návrhy aj opozičných poslancov a sú to vlastne návrhy, ktoré aj vo výbore, aj tu v pléne sa vlastne odzrkadľuje aj výsledok debaty aj z rozpravy pri prvom čítaní. Či je to, proste aj mnohé nápady, ktoré len zazneli ako nápady sa potom v spolupráci s ľuďmi, ktorí to sú schopní legislatívne, technicky zapísať, zapracovali do pozmeňovacích návrhov. A tie, ktoré predniesol pán poslanec Ďurovčík, teda z hľadiska rezortu financií technicky posväcujeme, ale zvyšok je na vás, samozrejme. Môžte si to vybrať, či už na jednotlivé hlasovania, alebo ako balík, ako celok. Je to, ste poslanci Národnej rady, máte plné právo túto legislatívu dokončiť podľa vášho vedomia a svedomia s podčiarknutím, že my zodpovedáme za kvalitu tej legislatívnej techniky u tých pozmeňovacích návrhoch, ktoré predniesol pán poslanec Ďurovčík.
A v poslednom rade chcem proste len poďakovať a pevne verím, že ak tento návrh proste prejde, tak potom vlastne len začína cesta, ktorá bude trvať niekoľko rokov z hľadiska realizácie a že to bude cesta, kde tá interakcia aj s trhom, ale aj s ľuďmi, aj s hráčmi, že budeme spolu svedkami toho, čo sme vlastne spolu vytvorili. Lebo z tohto pohľadu je to spoločný, to bude spoločný výsledok. Takže si držíme palce.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

29.11.2018 o 18:47 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video