38. schôdza

27.11.2018 - 7.12.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.11.2018 o 18:57 hod.

Mgr.

Peter Pčolinský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:57

Peter Pčolinský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja len chcem pripomenúť kolegom, že keďže vzniká úrad, vzniká nový úrad, ktorý bude mať hazard pod palcom, tak napríklad výsledkom tých spoločných rokovaní bolo, že nad úradom vznikne tzv. rada pre reguláciu. To znamená, bude to nejaký druhý, druhostupňový, bude to vlastne druhý stupeň rozhodovania, resp. nejaký odvolací orgán. Čiže výsledkom aj tých debát je to, že vznikne niečo nad úradom, ktoré bude môcť meniť rozhodnutia úradu v prípade, ak sa tam niečo udeje.
To znamená, že naozaj, naozaj si treba uvedomiť, že takéto pozmeňováky alebo takýto výsledok vzniká vtedy, ak dlhodobo je tam nejaká komunikácia. Ja som to, samozrejme, zistil už napríklad pri pani ministerke Žitňanskej pri exekučnej amnestii, kde napríklad sa mi podarilo presadiť zníženie odmien exekútorov. Ale to nebolo, že sme si zmysleli z minúty na minútu, ale chodil som s ňou konzultovať dlhodobo tieto veci. Čiže toto je podľa mňa cesta, ktorá by mohla fungovať aj na ďalších ministerstvách, že ak sa naozaj snažíme presadiť nejaké veci, tak bolo by fajn, aby aj vládna koalícia, páni ministri všetci boli ochotní počúvať opozíciu a zapracovať naše pripomienky.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.11.2018 o 18:57 hod.

Mgr.

Peter Pčolinský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:59

Eugen Jurzyca
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja som vnímal tento návrh tak, ako to bolo napísané v dôvodovej správe, že to je liberalizačná novela. Rozumiem, že nie je možné robiť kroky, ktoré nie je možné robiť. Napriek tomu mám pocit, že sa tam pomerne na konci procesu objavili, alebo v neskorých fázach procesu objavili niektoré ustanovenia, ktoré môžu ohroziť príjmy verejných financií z hazardu. Tak sa chcem opýtať, je mi jasné, že mi, pán minister, nepoviete, že tých 64 mil. pozitívny dopad na príjmy verejnej správy, že nie je reálny. Ale chcel by som počuť váš komentár, čo si myslíte, že v ´19., či to je veľmi pravdepodobná suma, ktorá sa objaví ako plus vo verejných financiách, alebo vidíte s ňou nejaké riziká spojené. Vzhľadom na to, že, najmä že tie licencie sa javia aspoň mne pomerne vysoké cenovo a že nejaké to obmedzenie súťaže sa na trhu objaví.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.11.2018 o 18:59 hod.

Ing.

Eugen Jurzyca

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19:00

Anna Verešová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Keď; samozrejme, že som si vedomá, že podnikanie v hazarde je legálne, len mám taký pocit, že vtedy je to také pragmatické, ten postoj je taký pragmatický, alebo sa to tak javí, že je to taká, také pragmatické, keď hovoríme o tom podnikaní a keď hovoríme o pomoci rodinám a o vplyvoch na rodinu z hazardu, tak to vyzerá tak veľmi také že emočné. Tak ja by som chcela povedať, že vieme všetci veľmi dobre, aké sú obrovské finančné dopady na štát pri liečení následkov z hazardu a takisto pri úprave tých vzťahov v rodine. To sa nedá len vysvetliť alebo vyčísliť peniazmi. Tie bolesti sú obrovské a vôbec nie som v rovine emočnej. A práve preto, pán minister, si myslím, že ako minister financií, ako dobrý gazda, spravovateľ našich peňazí, občanov krajiny, občanov Slovenska ste teda že mali venovať obrovskú pozornosť vplyvom, sociálnym vplyvom, a na to som práve najviac poukázala.
No a pripravili sme veľa pozmeňovacích návrhov, nebanujem za tým. Budú pripravené ako novela k zákonu o hazardných hrách, keď preberieme vládnutie, pretože tu takéto pozmeňovacie návrhy si žiadajú v novom zákone o hazarde občania.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.11.2018 o 19:00 hod.

Mgr.

Anna Verešová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

19:00

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Naozaj veľmi, veľmi krátko, aby ste nemali pocit, že je to nejaký pingpong. Fiškálny dopad je plánovaný, je odhadnutý pri najlepšej proste miere a vedomí a svedomí z pohľadu toho, čo máme informácie ohľadom možných záujemcov, samozrejme. Ideme do licenčného konania. To znamená, naozaj to záleží od toho, koľko účastníkov v reálnom čase sa proste prihlási a splní podmienky. A snažili sme sa ponaučiť z príkladov zo zahraničia. Napríklad v Českej republike, kde sa nepodarilo dosiahnuť takéto efekty aj kvôli veľmi komplikovanému licenčnému konaniu, a to niekedy dokonca nereálnym podmienkam, ktoré tomuto konaniu boli proste zadané. Takže dúfame, že legislatívne sme vychytali proste chyby, detské chyby našich susedov. A samozrejme, áno, výsledok budeme vidieť až v rokoch ´20, ´19, na prelome rokov ´19 a ´20.
Ale tu musím povedať, že je to podobne ako pri aukciách, pri napríklad Telekomunikačnom úrade, keď sa proste predávajú, keď prebieha licenčné konanie na rôzne telekomunikačné licencie. Takže je to, bude to proste otázka záujemcov. Samozrejme, my sme boli v kontakte aj s medzinárodnými hráčmi, takže nejaké odhady tu sú. Na výsledok si počkáme a miera pozitívneho rizika z hľadiska, z hľadiska fiškálnych dopadov tu je.
A pani Verešovej musím len povedať, že nikto nie je dokonalý. Takže naša primárna agenda je oblasť regulácie a snahou, samozrejme, stráženie verejných financií. Ten zvyšok sa rieši aj v rámci medzirezortného pripomienkového konania a proste princípu tvorby legislatívy ako takej.
Ďakujem veľmi pekne za spoluprácu.
Skryt prepis

29.11.2018 o 19:00 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

19:00

Radovan Baláž
Skontrolovaný text
Hlasovať o tomto návrhu budeme v utorok o jedenástej.
Skryt prepis

29.11.2018 o 19:00 hod.

Ing.

Radovan Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 19:05

Irén Sárközy

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19:10

Eduard Adamčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsedajúca. Dovoľte mi, prosím, aby – ako určenému spravodajcovi výboru – som predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Irén Sárközy, Bélu Bugára a Tibora Bastrnáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a doplní zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného poslaneckého návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 1438 z 23. októbra 2018 pridelila návrh poslancov na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému poslaneckému návrhu zákona.
K predmetnému poslaneckému návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: Odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť, výbor pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených v bode III tejto spoločnej správy nevyplývajú žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 367 z 26. novembra 2018. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu, mňa, aby na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem, pani predsedajúca, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

29.11.2018 o 19:10 hod.

Ing.

Eduard Adamčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 19:12

Anna Verešová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, my poslanci a poslankyne sme boli prví, ktorí v tomto pléne hovorili o rodinnej politike. Moja prvá rozprava v tomto pléne bola, aby sme konečne prestali, aby sme konečne začali rozdeľovať sociálnu politiku a rodinnú politiku a aby sme upriamili pozornosť významne na rodinu, pretože je tu demografická kríza, pretože máme ohrozený dôchodkový systém a máme ohrozenú dlhodobú starostlivosť sociálnu aj zdravotnú o dlhodobo chorých, o našich starých a chorých členov rodiny. A tohto roku 15. mája, na deň rodiny, na Medzinárodný deň rodiny sme spoločne všetci predstavili náš koncept rodinnej politiky.
Dnes už totiž, a povedala som to ikskrát, ekonómovia hovoria viac o demografickej krivke ako o HDP a o tom, čo hovoria sociológovia, prognostici. Hovoria o tom, že ak konečne nezačneme odstraňovať bariéry, ktoré prekážajú rodinám, rodičom rozhodnúť sa pre deti, tak naozaj dôchodkový systém, ale aj starostlivosť o našich starých a chorých členov rodiny bude naozaj neudržateľná.
Nie som naivná a viem, že finančné stimuly nenapomôžu takým spôsobom okamžite naštartovať, zlepšiť demografickú krivku, ale, ale; a samotní odborníci hovoria, že nevieme, ako sa budú správať generácie, ktoré na stole nájdu opatrenia v prospech rodičovstva. Jednoducho oni môžu naozaj, naozaj zmeniť svoje správanie. Takže odborníci nás k tomu vyzývali, aby sme niečo robili.
A teraz je tu naozaj dobrý návrh. Ja musím pochváliť predkladateľov zo strany MOST – HÍD, že prinášajú dobrý návrh, ktorý pomôže rodinám. A môžem povedať, že budeme hlasovať za tento návrh, pretože rodinám pomôže. Bohužiaľ, pomôže iba ale rodinám, rodičom s deťmi do šesť rokov. A to sa mi zdá nespravodlivé, takto vlastne nejak selektovať rodiny, pretože práve na deti od šesť rokov majú rodičia ešte vyššie náklady, pretože deti nastupujú do školy a tam sú naozaj či na oblečenie, či na ďalšie cestovanie a všetky tie pomôcky oveľa, oveľa ešte vyššie náklady.
Tento návrh daňovo zvýhodniť pracujúcich rodičov je dobrý a navrhovali sme ho aj v rodinnej politike, v koncepte rodinnej politiky aj my v hnutí OĽANO, ale prichádzali sme aj s progresom, to znamená s rastom na každé ďalšie dieťa. Nie je to žiadna novinka a vôbec sme neobjavovali teplú vodu. Ja sa takto, takýmto spôsobom ani týmto nechválim. Práve naopak, hovorím, že bol najvyšší čas a bude najvyšší čas, aby sme k dvojnásobnému zvýšeniu daňového bonusu na všetky deti pre všetkých rodičov, ktorí majú v starostlivosti deti, ale aj s progresom, aby sme s takýmto návrhom prišli.
A ja verím, že toto je prvý krok a že tie ďalšie naozaj budú nasledovať napriek tomu, že to našu krajinu, naše Slovensko bude niečo stáť. Ale však, keď si povieme, čo je pre nás dôležité, aké máme priority, že potrebujeme deti, potrebujeme, naše Slovensko potrebuje ľudí, naše; potrebujeme ich kvôli tomu, aby sme udržali dôchodkový systém, aby sme sa vedeli postarať o našich ľudí, ktorí starnú, o našich členov rodiny, tak teda budeme vedieť na to nájsť aj peniaze, pretože na daňové zvýhodnenie, k daňovému zvýhodneniu sa veľmi progresívne postavili aj naši susedia, všetky krajiny, susedné krajiny V4.
Poviem príklad. V Českej republike nielen majú dvojnásobný proti nám daňový bonus, poviem číslo, my ho máme vo výške ročne cirka 270 eur a v Českej republike majú na prvé dieťa 600 eur ročne. Takže dvojnásobný, ale zároveň prijali aj progres, aby odstránili bariéry k rodičovstvu, a na druhé dieťa je už vyše 700 eur ročne a na tretie 900 eur ročne. Takže v Českej republike na to majú, aby takto zvýhodnili daňovo pracujúcich, pracujúcich rodičov a my nie? Takže veľmi dobre, zdvojnásobiť daňový bonus a ešte k tomu v budúcnosti pridať aj progres. S týmto návrhom opätovne za hnutie OĽANO prídem.
Preto som si dovolila, aby sme boli spravodliví ku všetkým rodinám, tak som si, si dovolím predniesť vám pozmeňujúci návrh, ktorým chceme, aby dvojnásobné zvýšenie daňového bonusu bolo na všetky deti pre všetkých pracujúcich rodičov, ktoré majú v starostlivosti vyživované svoje deti. Takže nielen pre tie do šesť rokov, to je veľmi dôležité. A verím, že jednak keď aj my budeme, podporíme, vás chceme podporovať v tomto dobrom návrhu, že aj vy by ste mohli nás podporiť v tomto pozmeňujúcom návrhu. Pozmeňujúci; dovoľte mi ho prečítať, dovoľte mi prečítať jeho paragrafové znenie.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny Verešovej, Eduarda Hegera a Soni Gaborčákovej k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén Sárközy, Bélu Bugára a Tibora Bastrnáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1147).
Návrh poslancov Národnej rady Irén Sárközy, Bélu Bugára a Tibora Bastrnáka na vydanie zákona, sa mení a dopĺňa takto:
V čl. I bode 1 v § 33 ods. 1 sa slová „a) 22,17 eura mesačne, alebo b) dvojnásobok sumy podľa písm. a) mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo šesť rokov veku a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov veku" sa nahrádzajú slovami "44,34 eura mesačne".
Teda dvojnásobne pre všetky deti.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.11.2018 o 19:12 hod.

Mgr.

Anna Verešová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19:20

Eugen Jurzyca
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne. Ja sa chcem len tak laicky opýtať, že do koľkých rokov by ten pozmeňujúci návrh platil. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.11.2018 o 19:20 hod.

Ing.

Eugen Jurzyca

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19:21

Anna Verešová
Skontrolovaný text
Tak ako doteraz na vyživované deti, to sú deti, dokým navštevujú školu, teda aj strednú školu, aj vysokú školu. Tak ako aj doteraz.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.11.2018 o 19:21 hod.

Mgr.

Anna Verešová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video