40. schôdza

29.1.2019 - 14.2.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.1.2019 o 14:16 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:16

Gábor Grendel
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja teda plynule naviažem faktickou poznámkou svojimi otázkami, a tým pádom už nevystúpim v rozprave.
Moja otázka, takisto som tú otázku kládol už včera, ale teda pánovi Rašimu, ktorý, samozrejme, na to nemohol odpovedať, moja otázka je teda, neodďaľuje sa iba brexit, ale odďaľuje sa aj vaše rozhodnutie, pani ministerka, o ďalšom pôsobení pána Gašpara vo funkcii odborníka ústavného činiteľa.
Takže chcem sa opýtať, či je podľa vás únosné a v poriadku, že zostáva vo svojej funkcii, a či je podľa vás v poriadku, že pán Vorobjov zostal vo svojej funkcii riaditeľa spravodajskej jednotky finančnej polície, pretože to je jedna z najcitlivejších útvarov Policajného zboru a faktom je, že pán Vorobjov lustroval informácie o pánovi Kuciakovi, vypovedal tak pred vyšetrovateľom a pravdepodobne na to neexistuje žiaden podnet alebo trestné oznámenie, alebo nejaký kvalifikovaný dokument, prečo tak urobil.
Čiže ak platí, že lustroval, tak podľa mňa nemá v tejto pozícii ďalej čo robiť. Už teraz bez ohľadu na to, či to robil na pokyn pána Gašpara, alebo nerobil na pokyn pána Gašpara.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.1.2019 o 14:16 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:17

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Ďakujem kolegovi Gáborovi Grendelovi za doplňujúce otázky k mojim otázkam. Tiež verím, že dostaneme na tieto otázky odpoveď. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.1.2019 o 14:17 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:18

Denisa Saková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Najprv by som teda odpovedala na otázku pána Klusa. Tento proces, čo sa týka v rámci Európskeho parlamentu, vyriešený ešte nie je, ako bude procesne pokračovať, a bude to naďalej riešiť Európsky parlament. Keď Európsky parlament presne vyrieši situáciu, kedy odíde, alebo resp. čo po odídení Spojeného kráľovstva z Európskej únie bude nasledovať, ako sa to procesne vyrieši, budeme vás informovať s tým, že - ako som povedala - kandidát, ktorý bude 14., nezloží sľub a bude čakať na vystúpenie do právoplatného odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ.
Myslím si, že k pánovi poslancovi Dostálovi len poviem to, áno, je to tak, že 14, nie 13. Všetko ostatné vieme. Brexit je, nebude, nie je otázka na nás, ale je otázka na rokovaniach, čo sa týka Bruselu a Spojeného kráľovstva, prečo ešte doteraz brexit nie je uskutočnený. Sú asi viaceré dôvody a myslím si, že ako Slovensko to môžme ovplyvniť, ale len veľmi čiastočne, že sme aktívni na pôde Bruselu, takže budeme čakať na výsledky, ako sa dohodne Európska únia s Bruselom.
Čo sa týka mojej neúčasti včera tu. Áno, skutočne, ja som bola v zahraničí, mala som plánovanú dovolenku, mala som plánované na oveľa dlhšie, preto som si dovolila požiadať pána podpredsedu vlády pána Rašiho o zastúpenie na tejto schôdzi, keďže som nevedela predigovať, ako tie body jednotlivo budú nasledovať. Po dohode s pánom premiérom som veľmi operatívne pricestovala na Slovensko a išla som na to stretnutie, o ktoré ma požiadal.
Takže myslím si, že tie dôvody, ako skutočne, ospravedlnila som sa, nebola som tu, požiadala som náhradníka a vôbec som nepredpokladala, že už včera tu budem. Bola som tu na tom na základe toho, že som sa s pánom premiérom dohodla a mali sme vyriešiť nejaké veci. Keby som tie veci riešila s pánom premiérom a doriešila včas, určite by som na tie svoje body sem bola prišla už včera. Ale omlúvila som sa, ospravedlnila som sa, že som tu nebola. Dnes už som prítomná na týchto jednotlivých bodoch.
A čo sa týka pána poslanca Grendela a pána Gašpara a pána Vorobjeva, ja nepoznám detaily z vyšetrovacieho spisu. Dozvedela som sa všetky veci, ktoré odzneli tu, dozvedela som sa ich z médií. Nie som orgán činný v trestnom konaní, a preto sa nebudem ja ani vyjadrovať k tomu, kto pochybil alebo ako to nastalo, alebo čo sa stalo. Ja si počkám na výsledky vyšetrovania a potom sa k tejto téme budem vyjadrovať.
Čo sa týka témy zostania pána Gašpara ako na mieste poradcu alebo nezostatia v jeho funkcii poradcu, určite v najbližších hodinách sa k tejto téme vyjadrím. Nemyslím si ale, že to patrí k tým bodom, ktoré sme dneska rokovali, a budem to prezentovať pred médiami.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

30.1.2019 o 14:18 hod.

Ing. PhD.

Denisa Saková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:22

Denisa Saková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, ďakujem veľmi pekne za slovo.
Predložený návrh zákona má nahradiť v súčasnosti platný zákon, ktorý predstavoval v čase jeho prijatia dovtedy neexistujúci nástroj právnej pomoci, právnej ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti, no však aplikačná prax za posledné štyri roky si vyžiadala, alebo resp. priniesla viaceré poznatky a vzhľadom na tieto poznatky a skúsenosti dobrej praxe môžme vlastne aplikovať do predloženého návrhu zákona.
Tieto zmeny sú najmä v posilnení ochrany oznamovateľov a v jej novom inštitucionálnom zakotvení, čo je hlavným účelom predloženia novej právnej úpravy.
Tento účel sa má dosiahnuť predovšetkým presunom podstatných kompetencií týkajúcich sa ochrany oznamovateľov z inšpektorátov práce na novozriadený Úrad na ochranu oznamovateľov Slovenskej republiky. Úlohou tohto nezávislého orgánu štátnej správy s celoštátnou a celoslovenskou pôsobnosťou bude najmä poskytovať ochranu oznamovateľom, kontrolovať dodržiavanie predmetného zákona, poskytovať odborné stanoviská, poradenstvo v oblasti aplikácií návrhu zákona, robiť osvetu v oblasti poskytovania takzvaných whistleblowerov, poskytovať odmenu oznamovateľovi a raz ročne predkladať Národnej rade Slovenskej republiky správu o jej činnosti.
Celý tento návrh zákona bol prerokovaný v určených výboroch a pripomienky, ktoré v týchto výboroch vzišli, odporúčame schváliť.
Vládny návrh zákona obsahuje aj viaceré ďalšie opatrenia, ktoré majú za cieľ posilniť ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ako napríklad rozšírenie definície závažnej protispoločenskej činnosti, zavedenie priestupkovej zodpovednosti pre osobu, ktorá v mene zamestnávateľa urobí voči oznamovateľovi nejaký negatívny postih alebo ktorá vyzradí totožnosť oznamovateľa.
Novelizujeme touto novelou aj Trestný poriadok, v rámci ktorého posilňujeme práva oznamovateľov v trestnom konaní.
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Dovolím si, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, požiadať o podporu predloženého materiálu.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

30.1.2019 o 14:22 hod.

Ing. PhD.

Denisa Saková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:24

Jozef Ježík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní tohto návrhu zákona vo výboroch Národnej rady.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1513 zo 4. decembra 2018 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre sociálne veci, výboru pre obranu a bezpečnosť a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny. Určila zároveň ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali a odporúčali ho schváliť. Z uznesení výborov vyplýva deväť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča o všetkých pozmeňujúcich návrhoch hlasovať spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor taktiež odporúča Národnej rade návrh zákona schváliť ako celok, a to v znení uvedených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu zákona bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 561 z 29. januára 2019. Týmto uznesením ma výbor ako spoločného spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

30.1.2019 o 14:24 hod.

MUDr.

Jozef Ježík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:26

Radovan Baláž
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážená pani ministerka, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som za skupinu poslancov podal pozmeňujúci návrh, ktorý ale filozoficky nesúvisí s hlavnou podstatou tohto predkladaného návrhu, ale využívame možnosť, že v tomto návrhu v čl. V dochádza aj k otvoreniu zákona o dani z príjmov.
Týka sa to úpravy výplaty takzvaných 13. platov a tie zmeny, ktoré sme už pred časom avizovali. Tento spôsob využívame z toho dôvodu, aby sme nastolili právnu istotu, aby sme v dostatočnom predstihu vedeli tento inštitút zmeniť tak, aby nebola ohrozená výplata 13. platov podľa nových pravidiel. Preto aj po konzultácii s odborom legislatívy sme pristúpili k tomuto riešeniu. Je to legislatívne čisté. Aj tento postup, ktorý sme zvolili, máme taktiež odkonzultované s príslušným odborom legislatívy.
Teraz by som zdôvodnil náš pozmeňujúci návrh.
Tento návrh sa týka novozavedeného inštitútu takzvaných 13. platov podľa § 118 ods. 4 písm. a) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
Na základe príslušnej platnej právnej úpravy k inštitútom takzvaných 13. platov musia byť na oslobodenie tohto príjmu od dane z príjmov fyzických osôb v sume najviac 500 eur ročne v úhrne od všetkých zamestnávateľov kumulatívne splnené viaceré podmienky na strane zamestnanca i na strane zamestnávateľa. Jednou z týchto podmienok je, že toto peňažné plnenie musí byť zamestnávateľom vyplatené najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca. V dôsledku tejto podmienky sa u zamestnancov, ktorých výška priemerného mesačného zárobku je vyššia ako suma 500 eur so stúpajúcou výškou ich priemerného mesačného zárobku, sa znižuje motivácia zamestnávateľov vyplácať svojim zamestnancom 13. platy, a preto prichádzame s touto zmenou, aby tá motivácia u zamestnávateľov bola vyššia.
Vzhľadom na skutočnosť, že je v záujme nás ako predkladateľov tohto návrhu maximálne zvýšiť motiváciu zamestnávateľov vyplácať 13. a 14. platy, navrhujeme zmenu vyššie uvedenej podmienky v prípade len 13. platov. Navrhujeme, aby v prípade 13. platov došlo k zníženiu potrebnej sumy vyplateného peňažného plnenia zamestnávateľom na účely získania nároku na daňové a odvodové oslobodenie sumy 500 eur zo súčasnej sumy, to je najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku, aby klesla na pevnú sumu 500 eur. Táto bude najmenej v rovnakej výške, ako je výška maximálnej sumy oslobodenia od dane z príjmov fyzických osôb.
Taktiež navrhované prechodné ustanovenie súvisí s bodom 1 tohto pozmeňujúceho návrhu. Vzhľadom na vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa týmto spresňuje okamih prvého použitia podľa ustanovených paragrafov.
Teraz prečítam samotný pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Danka, Tibora Bernaťáka a Radovana Baláža k vládnemu návrhu zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1197).
Vládny návrh zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1197) sa dopĺňa takto:
1. V čl. V sa pred doterajší novelizačný bod vkladá nový bod 1, ktorý znie: 1. V § 5 ods. 7 písm. n) sa slová „priemerného mesačného zárobku (funkčného platu) zamestnanca24f)“ nahrádzajú slovami „500 eur od jedného zamestnávateľa“.
Doterajší novelizačný bod sa označuje ako bod 2.
2. V čl. V sa za doterajší novelizačný bod vkladá nový bod 3, ktorý znie: 3. Za § 52zw sa vkladá § 52zx, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠52zx
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. marca 2019
Ustanovenie § 5 ods. 7 písm. n) v znení účinnom od 1. marca 2019 sa prvýkrát použije na sumu peňažného plnenia podľa osobitných predpisov24d) vyplatenú v mesiaci jún 2019."
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

30.1.2019 o 14:26 hod.

Ing.

Radovan Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:32

Denisa Saková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, na zintenzívnenie spoločného úsilia a spolupráce v organizovanej trestnej činnosti súvisiacej s vozidlami a s vodičskými preukazmi pristúpila Slovenská republika k zmluve o Európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov, nazývaného aj EUCARIS, a zmluva je pre Slovenskú republiku platná od 1. mája 2009.
Po viacerých rokoch praktického využívania a uplatňovania podmienok, ktoré sa v jednotlivých článkoch, ktoré sa v zmluve nachádzajú, iniciovali jednotlivé strany zmenu a tento protokol tieto zmeny obsahuje. Z uvedeného dôvodu bol teda doručený aj návrh na uzatvorenie Protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa zmluva o Európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov a predkladaná je teraz na Národnej rade. Predpokladá sa jeho podpísanie zmluvnými stranami, ktoré k tejto zmluve pristúpili. Takouto zmluvnou stranou je teda aj Slovenská republika.
Protokol bol schválený vládou Slovenskej republiky 16. novembra 2011, podpísaný 8. júna bol 2017 v Luxemburgu v Belgickom kráľovstve.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, s konštatovaním, že tento návrh zodpovedá záujmom zahraničnej politiky Slovenskej republiky vás žiadam o vyjadrenie vášho súhlasného stanoviska.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

30.1.2019 o 14:32 hod.

Ing. PhD.

Denisa Saková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:33

Milan Laurenčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ma určil ako spoločného spravodajcu k tomuto bodu programu, preto dovoľte, aby som vám predniesol správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov (EUCARIS), tlač 1209.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov (EUCARIS), podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto správu.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1298 z 26. novembra 2018 pridelil návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov (EUCARIS), na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť predmetný návrh prerokoval na svojej 63. schôdzi dňa 22. januára 2019 a neprijal platné uznesenie, keďže navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas požadovanej väčšiny poslancov podľa § 52 ods. 4 rokovacieho poriadku.
Za návrh hlasovali 5 poslanci, proti nehlasoval nikto, hlasovania sa zdržali 2 poslanci. Z celkového počtu členov výboru 10 bolo prítomných 7 poslancov. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov (EUCARIS), v stanovenej lehote a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky
1. vysloviť súhlas s Protokolom, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov (EUCARIS) a
2. rozhodnúť o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky a táto má prednosť pred zákonmi.
Prílohou tejto správy je aj navrhované uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Prosím, pán predsedajúci, aby ste otvorili rozpravu k tomuto materiálu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

30.1.2019 o 14:33 hod.

Ing.

Milan Laurenčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:37

Milan Laurenčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Keďže sa nikto neprihlásil do rozpravy, ja by som si dovolil prečítať uznesenie, o ktorom budeme hlasovať.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov (EUCARIS), tlač 1209.
Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky
A. vyslovuje súhlas s Protokolom, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov EUCARIS,
B. rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky a táto má prednosť pred zákonmi.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

30.1.2019 o 14:37 hod.

Ing.

Milan Laurenčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:39

Ján Richter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda, ospravedlňujem sa.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, ako som už v prvom čítaní uviedol, návrhom zákona dochádza predovšetkým k zmene pri poskytovaní aktivačného príspevku, ktorý sa navrhuje poskytovať na dvoch úrovniach, pričom vo vyššej sume bude patriť osobám, ktoré majú príjem zo závislej činnosti najmenej vo výške mesačnej minimálnej mzdy. Ide o opatrenie, ktorého cieľom je zvýšenie a posilnenie motivácie pracovať.
Navrhuje sa tiež zvýšenie súm dávky v hmotnej núdzi aktivačného príspevku, ochranného príspevku a príspevku na nezaopatrené dieťa s prihliadnutím na skutočnosť, že k ich úprave, resp. k zvýšeniu nedošlo už niekoľko rokov. Presne je tomu 9 rokov.
Tiež sa navrhujú ďalšie zmeny vyplývajúce z aplikačnej praxe, ktorých cieľom je zvýšenie ochrany, zvýšenie motivácie a zníženie administratívnej náročnosti, ako aj zamedzenie zneužívaniu príslušnej pomoci.
V rámci prerokovania návrhu zákona vo výboroch Národnej rady boli predložené dva pozmeňovacie návrhy, ktorých cieľom je ďalšie posilnenie motivácie ochrany a znižovania administratívnej náročnosti pri poskytovaní pomoci. Ako napríklad
1. predĺženie poskytovania osobitného príspevku na 18 mesiacov,
2. nevyužívanie predĺženia osobitnej žiadosti pri uplatňovaní nároku na osobitný, á, nevyžadovanie predloženia osobitnej žiadosti pri uplatňovaní nároku na osobitný príspevok,
3. zvýšenie hranice nezapočítateľného príjmu z projektov podporujúcich uplatňovanie na trhu práce v súvislosti s posudzovaním stavu hmotnej núdze zo súčasných 50 % na 75 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu a súčasne sa navrhuje rozšíriť okruh príjmov o príjmy z projektov a programov, ktoré nie sú organizované iba podľa zákona o službách zamestnanosti,
4. zavedenie pravidelného valorizačného mechanizmu, ktorým sa umožní každoročne upravovať sumy dávky pomoci v hmotnej núdzi k 1. januáru kalendárneho roka na základe úpravy sumy životného minima k 1. júlu predchádzajúceho kalendárneho roka z dôvodu zachovania reálnej hodnoty súm dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v hmotnej núdzi v čase na základe vývoja sociálno-ekonomickej situácie v krajine.
A posledná úprava, aby súčasťou domácnosti nebolo dieťa do 25 rokov veku, ktoré bude mať príjem zo závislej činnosti vyšší, ako je polovica mesačnej minimálnej mzdy. Ide o opatrenie podporiť mladých ľudí k osamostatneniu sa a v riešení ich vlastnej sociálnej situácie ako novej domácnosti.
Všetky uvedené návrhy považujeme za mimoriadne prínosné a súhlasíme s nimi a prirodzene, že ich aj podporujeme.
Uchádzam sa o podporu, vážené panie poslankyne, páni poslanci, zákona o pomoci v hmotnej núdzi v druhom čítaní.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

30.1.2019 o 14:39 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video