43. schôdza

26.3.2019 - 4.4.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

3.4.2019 o 11:20 hod.

Dip Mgmt

Jozef Rajtár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11:20

Jozef Rajtár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú zo zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 3. mája 2019 a gestorský výbor do 7. mája 2019.
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

3.4.2019 o 11:20 hod.

Dip Mgmt

Jozef Rajtár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 11:21

Martin Beluský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ešte raz ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, štáty vo svete na účely zabezpečenia prežitia štátotvorného národa využívajú rôzne nástroje populačnej politiky. Vo všeobecnosti platí, že demokratický štát nemôže žiadnemu páru muža a ženy, teda s výnimkou incestu, brániť možnosti mať ľubovoľný počet detí. Zároveň však žiadny štát nie je povinný finančne podporovať rodiny s deťmi, a preto žiadna forma štátneho príspevku na deti nie je právne nárokovateľná.
Rozumná vláda by sa mala snažiť priamo podporovať pôrodnosť len tých skupín obyvateľstva, ktoré sa s najväčšou pravdepodobnosťou dokážu podieľať na budúcom kultúrnom a hospodárskom rozvoji daného štátu. Ekonomicky aktívni obyvatelia nepochybne patria ku skupine, ktorá je hodná aktívnej podpore pôrodnosti, pretože títo ľudia tým, že sú ekonomicky aktívni, preukázali svoju schopnosť osvojiť si pracovné návyky, vzdelávať sa, rozvíjať svoje zručnosti a tieto zručnosti používať na vytváranie spoločensky prospešných hodnôt.
Cieľom tohto legislatívneho návrhu je preto zvýšenie daňového bonusu tak, aby motivovalo pracujúce rodiny k vyššej pôrodnosti a aby poskytol týmto rodičom lepšie podmienky na výchovu detí. Okrem toho tento legislatívny návrh zavádza závislosť výšky uplatniteľného daňového bonusu od počtu vyživovaných detí žijúcich v domácnosti s daňovníkom. Výška uplatniteľného daňového bonusu je nastavená tak, aby bola, aby bolo pre každú rodinu ekonomicky najvýhodnejšie mať práve tri deti. Tento počet detí na dvojicu rodičov je z pohľadu demografického vývoja v štáte optimálny.
Výška daňového bonusu je nastavená tak, aby priemerná rodina, v ktorej obaja rodičia zarábajú priemernú nominálnu mzdu, neplatili pri uplatnení daňového bonusu za tri deti takmer žiadnu daň z príjmu. To znamená, že uplatniteľný daňový bonus za tri deti je v aktuálnom roku rovný dvojnásobku dane z príjmu z priemernej nominálnej mesačnej mzdy za uplynulý rok.
Na tento účel sa v zákone o dani z príjmov zavádza nová definícia tzv. bonusového koeficientu, ktorý zodpovedá dani z príjmu fyzickej osoby zarábajúcej priemernú nominálnu mesačnú mzdu v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok. Následne je výška uplatniteľného daňového bonusu definovaná tak, aby celková suma daňového bonusu za prvé tri deti bola rovná dvojnásobku bonusového koeficientu.
Tento predložený legislatívny návrh bude mať negatívny dopad na štátny rozpočet. Aby bolo možné dopad zodpovedne premietnuť do štátneho rozpočtu, tak účinnosť tejto legislatívnej novely je navrhovaná až od 1. 1. 2020. Pokles príjmov štátneho rozpočtu nie je možné presne kvantifikovať. Na jednej strane síce príde k poklesu výberu dane z príjmov, na druhej strane však rodinám zostane k dispozícii väčší balík peňazí, ktoré môžu použiť na bežnú spotrebu. Tým príde k zvýšenej agregátnej spotreby a zároveň zvýšeniu výberu nepriamych daní. V dlhodobom horizonte sa predpokladá, že toto opatrenie bude mať pozitívny dopad na vývoj štátneho rozpočtu, keďže zvýšenie počtu pracujúcich ľudí povedie k rastu ekonomiky a zlepšeniu ekonomickej situácie na Slovensku.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

3.4.2019 o 11:21 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 11:25

Milan Mazurek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ctený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, ďalší z návrhov, ďalší návrh zákona, ktorý tu Ľudová strana Naše Slovensko predkladá, je jedným z balíčka v rámci našej reformy sociálneho systému, o ktorý sa na Slovensku už v podstate dlhodobo snažíme. Totiž to málokto z vás môže poprieť to, že na Slovensku je dnes sociálny systém nastavený spravodlivo, že je nastavený tak, aby reflektoval potreby ekonomiky, že je nastavený tak, aby reflektoval potreby slušných pracujúcich ľudí, aby im pomáhal, aby sa snažil ich podporovať, aby jednoducho či už mladé, ale aj všetky slušné rodiny, ktoré sa snažia, ktoré pracujú bez ohľadu na to, akú majú farbu alebo čokoľvek podobné, mali v štáte deti, aby sa nám prestal rúcať súčasný dôchodkový systém, aby jednoducho Slovensko mohlo ďalej ako štát fungovať, aby sa ekonomika nezrútila. Systém dnes na Slovensku funguje totižto tak, že zvýhodňuje práve tých, ktorí pracovať nechcú, zvýhodňuje práve tých, ktorí si chcú iba z rodenia detí, o ktoré sa potom nestarajú, robiť biznis, zvýhodňuje všetkých tých, len nie tých, ktorých by zvýhodňovať mal. A práve tento návrh zákona, ktorým chceme odstupňovať daňový bonus, to znamená, že navyšovať ho podľa toho, koľko má ktorá pracujúca rodina detí, by mohol pomôcť k tomu, aby práve tie rodiny, ktoré sú žiaduce pre štát, aby tie deti mali, ktoré pre ten štát v budúcnosti budú tie deti vychovávať slušne, pretože tam ten predpoklad logicky existuje na základe toho, že tí rodičia pracujú, že sa snažia, práve pri tých by sme takéto metódy podpory jednoducho akceptovať a prijímať mali.
To znamená, keby tento náš návrh zákona začal platiť, keby bol aplikovaný do platnosti, tak by si všetky pracujúce rodiny polepšili ročne o takmer 1000 eur. To znamená, keby mali už len tri deti, tak by neplatili takmer žiadnu daň z príjmu a ostalo by im v peňaženkách omnoho viac peňazí, ako je tomu dnes. A ja si myslím a to je podľa mňa neoddiskutovateľný fakt, že úlohou štátu každého zdravého racionálne uvažujúceho štátu a správy, ktorá sa o neho stará, by malo byť to, aby mali jeho občania, tí, ktorí pracujú, ktorí vytvárajú hodnoty, v peňaženkách čo najväčší objem peňazí. Čím viac peňazí v peňaženkách všetci slušní pracujúci ľudia majú, tým lepšie sa darí ekonomike, tým viac pracovných miest sa vytvára, tým sa zvyšuje spotreba, logicky s tým rastie aj výroba. Pani Vaľová, poprosím, aby ste ma nevyrušovali. A tým na základe toho sa zvyšuje aj podiel daní, ktoré štát neskôr vyberá. Či už ide o dépeháčku alebo všetky ostatné dane. To znamená, nemôžme tu hovoriť o tom, že by tento návrh zákona mal nejaký negatívna dopad na rozpočet verejnej správy, keďže, ako hovorím, ak ostane v peňaženke všetkým slušným pracujúcim ľuďom viac peňazí, tak následne štát na všetkých daniach opätovne vyberie viac, ako hovorím, narastá spotreba a zvyšuje sa zamestnanosť a jednoducho ekonomika rastie.
Mnohokrát sa tu hovorí o tom, že súčasný dôchodkový systém je neudržateľný. Že sa rodí príliš málo detí, že jednoducho tí, ktorí dnes majú, povedzme, toľko ako ja 25, 30 rokov, tak ich dôchodky už dnes sú len možno nejaké science fiction. Že jednoducho na tie dôchodky nebude mať kto pracovať, že tieto dôchodky v súčasnom nastavení ekonomiky Slovenska proste nebude mať kto vytvárať a že ten dôchodkový systém sa rúti. Pretože už dnes máme dôchodkový systém, ktorý je deficitný. A prečo? No preto, že sa na Slovensku rodí veľmi málo detí.
A aj súčasný predseda vlády Peter Pellegrini to priznal, na Slovensku máme obrovský problém s demografiou, rodí sa príliš málo detí, myslím do tých slušných rodín, nie do tých v osadách, tam sa ich rodí až viac ,ako by sme chceli, a dôchodkový systém je neudržateľný a v budúcnosti nastane veľký problém. Ale keď má vláda prísť s nejakým opatrením, s nejakým návrhom, s niečím, čo môže pomôcť tejto pôrodnosti, čo môže motivovať slušné pracujúce rodiny, predovšetkým mladé rodiny, ktoré dnes štát systematicky vyháňa do zahraničia, núti ich pracovať na nejakých podradných prácach v Nemecku, v Rakúsku, v Anglicku, v Taliansku, ale nechce, aby ostávali doma, aby vytvárali hodnoty, pracovali a mali deti, zakladali si rodiny tu, tak jednoducho vidíme, že vláda nerobí nič. Nakupujú sa tu lietadielka, stíhačky z Ameriky za 1,6 miliardy, ale podpora rodín prakticky neexistuje. Kupujú sa tu transportéry, radary, dáva sa tu 650 miliónov eur do Jaguaru, jednoducho rozhadzujú sa tu obrovské peniaze do nezmyselných výmyslov, hlúpostí, na korupcii sa tu strácajú obrovské peniaze, vidíme tu neuveriteľné daňové podvody, ale keď má prísť podpora priamo tam, kde by podpora ísť mala, tak jednoducho neprichádza. Mladé rodiny, ako hovorím, sú vyháňané do zahraničia, podpora neexistuje, materská je smiešna. Jednoducho tu mladí ľudia, tí slušní, tí, ktorí chcú pracovať, ktorí chcú tie deti naozaj vychovávať slušne, ktorí chcú vytvoriť ekonomicky aktívnych občanov, ktorí v budúcnosti budú pre tú ekonomiku prínosom a ktorí budú pracovať na tie dôchodky, tí necítia od štátu tú potrebnú podporu a motiváciu, ktorá by ich k takémuto konaniu predsa len mohla nejako presvedčiť.
A toto je obrovský problém. Môžme si teraz zakrývať oči a tvrdiť, že ešte 10 rokov to možno nejako vydržíme, že to bude v poriadku, ale ten systém sa skôr či neskôr musí zrútiť, pretože tá pôrodnosť na Slovensku je okolo 1,3 dieťaťa na jednu ženu. A ako vieme z rôznych štúdií, z rôznych výskumov, štát, národ, ktorý chce prežiť, potrebuje ten priemer aspoň 2,1 dieťaťa na jednu ženu. A keď je to 1,3, tak to znamená, že Slovensko skôr či neskôr vymrie. A prísť tu potom s nejakými absurdnými návrhmi, že potrebujeme nejakú lacnú pracovnú silu z Balkánu, že potrebujeme lacnú pracovnú silu z Afriky, z Ázie a dovážať sem imigrantov len preto, že vláda odmieta podporiť tých, ktorých by podporiť mala, to znamená predovšetkým domácich obyvateľov, ktorí pre štát môžu byť prínosom, jednoducho nemôžeme ako Ľudová strana Naše Slovensko akceptovať. A práve kvôli tomu tu dávame tento návrh zákona.
Dávali sme množstvo iných návrhov zákona, napríklad preto, aby sa prestali rodinné prídavky vyplácať asociálom, aby sa jednoducho nepodporovala pôrodnosť v osadách, kde jednoducho ju musíme zastaviť, pretože to je ďalšia časovaná bomba, ale práve naopak, aby sa podporovali tí, ktorých podporovať musíme. Pretože keď na jednej strane rastie podiel obyvateľstva v osadách, ktoré je nevzdelané, ktoré jednoducho nerešpektuje naše zákony, naše hodnoty, jednoducho tam tie deti sú vychovávané alebo skôr nevychovávané a na druhej strane tu klesá podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva a všetko to, čo, ako sa hovorí, má zdravé nohy, uteká do zahraničia, že mladí ľudia sú masovo systematicky vyháňaní do zahraničia, tak si tu proste pripravujeme katastrofu. Pripravujeme si tu katastrofu a každému, komu aspoň trošku záleží na budúcnosti Slovenska, kto chce, aby jeho deti mohli vyrastať v normálnom demokratickom, prosperujúcom, ekonomicky zdravom štáte, by takéto opatrenia mal podporovať. A ja verím tomu, že sa táto vláda, alebo aspoň chcem veriť tomu, že sa táto vláda zobudí a začne mladých ľudí konečne podporovať. Či už je to podpora na trhu bývania, aby jednoducho mladí ľudia mohli konečne nájsť nejaké adekvátne bývanie, aby sa mohli osamostatniť, či už je to podpora v takýchto daňových výhodách, aby nemuseli platiť také vysoké dane z príjmu, aby im v peňaženkách ostávalo viac peňazí, alebo rôzne iné sociálne výhody, príspevky, aby sme jednoducho konečne mohli tú pôrodnosť na Slovensku naštartovať. Lebo keď to pôjde takto ďalej, tak to jednoducho dovedie Slovensko ku tragédii.
A my sa v Ľudovej strane Naše Slovensko nechceme na to len pozerať, pripravujeme takéto návrhy, takéto riešenia, predkladáme ich, chceme ukazovať slovenským občanom, že máme riešenia, že ich chceme nejakým spôsobom aplikovať do praxe, že chceme pomôcť pôrodnosti v slušných rodinách a toto je jeden z tých návrhov. To znamená, komukoľvek záleží na tom, aby sa Slovensko naštartovalo, aby sa tu slovenský dôchodkový systém nezrútil, aby boli mladí ľudia motivovaní k tomu, aby ostávali na Slovensku a neutekali do zahraničia, by za takýto návrh zákona mal hlasovať a potom prípadne v druhom čítaní ho možno ešte vylepšiť, ešte viac nastaviť ten daňový bonus tak, aby zvýhodňoval tých slušných pracujúcich ľudí, a potom verím tomu, že sa nejakým spoločným úsilím nám podarí konečne naštartovať tú pôrodnosť v slušných rodinách a zastaviť práve ten obrovský populačný boom v osadách, ktorý na Slovensku v budúcnosti musí zákonite priniesť katastrofu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie

3.4.2019 o 11:25 hod.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 11:34

Martin Poliačik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený, dúfajme, dosluhujúci predseda Národnej rady, vážené dámy, vážení páni. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)


Danko, Andrej, predseda NR SR
Pán poslanec, dôrazne vás upozorňujem, preruším schôdzu, ak sa nebudete venovať téme a osobne budete znova na mňa útočiť. Povedať mi chrapúň v sále Národnej rady Slovenskej republiky vám nezabudnem, a preto na vás dám disciplinárne konanie. Ešte raz sa nevenujte svojej téme, prerušujem schôdzu a vykážem vás zo sály.

Poliačik, Martin, poslanec NR SR
Pán predseda, ja sa venujem téme. To, že vyjadrím nadej, že čoskoro skončí váš mandát ako predsedu Národnej rady, nie je ani neslušné, je to iba vyjadrením vôle mnohých občanov tohto štátu.
Teraz, ak dovolíte, nechajte mi, prosím vás, priestor odprezentovať zákon, ktorý som priniesol. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Danko, Andrej, predseda NR SR
Ešte raz a teraz to hovorím poslednýkrát dôrazne, nerobte si srandu z Národnej rady.

Poliačik, Martin, poslanec NR SR
Ja si nerobím srandu z Národnej rady, pán predseda. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Danko, Andrej, predseda NR SR
A neurážajte mňa počas svojho vystúpenia a nerobte tu náznaky niečoho, čo je váš osobný problém, ktorý neviete zniesť. Keď budete mať vy raz možnosť riadiť veci, tak určite sa ja k vám tak správať nebudem, že vám v sále budem hovoriť, že ste chrapúň.
Nech sa páči, pán poslanec.

Poliačik, Martin, poslanec NR SR
Vážený pán predseda Národnej rady, ja som vám nepovedal, že ste chrapúň. To, keď o niekom poviete, že sa tak správa, neznamená, že ním je. Je tam rozdiel, keď niekomu poviete, že smrdí ako pes, tak neznamená, že je pes. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Danko, Andrej, predseda NR SR
Podľa § 32 ods. 2 som vás opakovane niekoľkokrát vyzval zachovať poriadok v sále Národnej rady...

Poliačik, Martin, poslanec NR SR
Pán predseda, ja som prišiel prezentovať zákon... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Danko, Andrej, predseda NR SR
... ani po opätovnom upozornení ste neuposlúchol výzvu.

Poliačik, Martin, poslanec NR SR
Pán predseda, ja som prišiel prezentovať zákon. Ak ma necháte rozprávať, tak budem pokračovať. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Danko, Andrej, predseda NR SR
Prosím vás, pán poslanec, aby ste opustil sálu rokovacej, rokovania Národnej rady Slovenskej republiky. Na toto obdobie, kým to neuposlúchnete, prerušujem schôdzu do 11.40. Potom budeme pokračovať ďalším návrhom zákona. (Reakcia z pléna.)
Pani poslankyňa Cigániková, keby som vám ja povedal, že ste úbožiačka, ako vy teraz mne, tak vbehnete pred kamery a budete nariekať. Naučte sa vyslovovať, pani Cigániková. Ešte raz, pani Cigániková, kľud, kľud, lebo použijem ten istý nástroj voči vám. Nech sa páči, 11.40 pokračujeme druhým bodom programu. Pán poslanec je vykázaný dnešný deň zo sály.
Pripraví sa pani poslankyňa Šimkovičová a poslanec Beblavý.

(Prestávka.)

(Po prestávke.)
Skryt prepis

Vystúpenie

3.4.2019 o 11:34 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:44

Simona Petrík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Takže predkladám návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dôvod, prečo opätovne predkladám tento návrh, je podpora rôznych stratégií rodičov s malými deťmi pri plánovaní rodičovstva, pri zabezpečení starostlivosti o dieťa a pri zlaďovaní rodinného a pracovného života. Súčasná právna úprava ustanovuje mesačné vyplácanie základnej sumy rodičovského príspevku na 220 eur 70 centov fixne do dovŕšenia tretieho roku veku dieťaťa, čo rodičov zbytočne obmedzuje.
Cieľom novely zákona je zavedenie flexibilného poberania rodičovského príspevku. Výška mesačne vyplácaného rodičovského príspevku by závisela od počtu mesiacov, za ktorý sa ho rodič rozhodne vyčerpať. Celkovú sumu, ktorú dnes aktuálne predstavuje 6621 eur, ktorú by rodič získal za celú dobu poberania rodičovského príspevku, čo je v prípade dieťaťa s dobrým zdravotným stavom dokopy dva a pol roka, by bolo možné vybrať aj skôr, ako dieťa dosiahne tri roky veku. Navrhujem, aby dolnou hranicou výberu rodičovského príspevku boli dva roky dieťaťa. Výška rodičovského príspevku sa tak bude pohybovať v intervale od 220 eur 70 centov až do 367 eur 80 centov mesačne, ak by si rodič skrátil poberanie rodičovského príspevku na dobu, kedy dieťa dosiahne dva roky svojho veku.
Rovnaký systém sa osvedčil a funguje aj v Českej republike, kde zavádzajú štvrtú rýchlosť čerpania, lebo rodičia túto možnosť radi využívajú. Výhodou tejto úpravy je najmä finančná podpora mladých rodín a riešenie ich ťaživej finančnej situácie, keďže súčasná výška rodičovského príspevku nestačí na dôstojné prežitie. Rodičia v rôznych životných situáciách by si mohli vďaka zvýšeniu mesačnej sumy rodičovského príspevku zaistiť lepší životný štandard. Očakávam, že ustanovenie pomôže napr. osamelému rodičovi pri bežných výdavkoch na život, než sa opätovne zamestná. Taktiež by pomohol rodičom, ktorým sa narodili deti za sebou s menším odstupom, ako sú tri roky, aby neprišli o finančné zdroje od štátu.
Nárok detí s nepriaznivým zdravotným stavom, ktorých rodičia môžu poberať rodičovský príspevok až do šiestich rokov ich veku, sa zachováva v tomto návrhu v plnej miere. Ak rodič čerpá rodičovský príspevok v skrátenom čase a u dieťaťa počas tohto poberania dôjde k zhoršeniu zdravotného stavu, teda ono získa nárok na predĺženie poberania rodičovského príspevku, bude musieť bezodkladne prejsť na poberanie rodičovského príspevku v štandardnej výške 220 eur 70 centov za mesiac. Toľko v skratke k tomuto návrhu, viac by som sa vyjadrila v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvá.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

3.4.2019 o 11:44 hod.

Mgr.

Simona Petrík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:48

Petra Krištúfková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku, som bola predsedníčkou výboru určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1359. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1433 z 11. marca 2019 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 3. mája 2019 a v gestorskom výbore do 7. mája 2019.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

3.4.2019 o 11:48 hod.

Petra Krištúfková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 11:49

Simona Petrík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, kolegyne, kolegovia, vážený pán predseda, ja by som túto rozpravu začala možno trochu zoširoka a povenovala sa chvíľu vôbec oblasti rodinnej politiky, ktorá je mnohé roky poslednými vládami Roberta Fica a vládnej strany SMER zaznávaná a na periférii záujmu.
Slovenská populácia starne. Rodí sa málo detí a ešte aj tie najúspešnejšie po ukončení strednej školy odchádzajú. Slovensko je krajina, ktorej hrozí najrýchlejšie starnutie obyvateľstva v rámci Európskej únie. Spolu s ďalšími krajinami Európskej únie sa nachádzame na konci druhého demografického prechodu, to je, prevláda vysoká rozvodovosť, zároveň čoraz menej párov chce uzatvárať manželstvá.
Toto obdobie je ďalej charakteristické aj vyšším vekom prvorodičiek, vyšším dosiahnutým vzdelaním u vyššieho počtu žien, nízkou plodnosťou a predlžujúcim sa vekom dožitia. Preto politiky, ktorých cieľom je zvyšovať pôrodnosť a zároveň spokojnosť rodín s deťmi, teda propopulačné politiky, majú v tejto krajine aktuálne, nielen aktuálne, ale najmä aktuálne svoj význam. Ukazuje sa, že najúčinnejším opatrením sú služby, ktoré rodičom pomôžu so starostlivosťou o deti. V rámci rodinnej politiky by mal štát vytvárať podmienky pre lepšie fungovanie rodín na Slovensku a poskytovať im možnosti a služby, z ktorých si môžu vyberať podľa vlastnej aktuálnej situácie. Je potrebné vytvoriť poriadnu koncepciu rodinnej politiky a je potrebné ju zamerať najmä na podporu flexibility a dostupných služieb pre rodiny s deťmi. Snahou strany SPOLU – občianska demokracia preto nie je prinášať opatrenia, ktoré len reflektujú súčasný stav rodinnej politiky a opravujú jeho trhliny. Rodinná politika na Slovensku dnes nefunguje, je príliš zväzujúca, neodráža potreby rodín v modernej dobe, teda najmä časovú a finančnú flexibilitu finančnej podpory a služieb. Vládne v nej rezortizmus, ministerstvá medzi sebou často nekomunikujú alebo komunikujú len minimálne. Príliš zložitý systém dávok prirodzene produkuje nezamýšľané situácie, ktoré umožňujú tým šikovnejším získať viac z rozpočtu.
Rodinnú politiku je potrebné zásadne zmeniť tak, aby v jej centre bola spokojnosť a sloboda rodín s deťmi, ktorej sa má podriadiť spolupráca inštitúcií a tvorba legislatívy. Nové pravidlá by mali byť komplexné, to znamená, mali by prepájať rôzne oblasti, mali by byť variabilné, to znamená, majú oslovovať čo najširší okruh obyvateľov a čo najviac typov rodín, pretože tých máme v súčasnosti veľmi veľa a mali by byť dlhodobo stabilné. To znamená, mala by byť vytvorená koncepcia s dlhodobejšími cieľmi, ako sú štyri roky. Širší spoločenský konsenzus, ktorý bude postupne meniť prístup štátu a myslenie spoločnosti v oblasti rodinnej politiky. V praxi ide o kombináciu finančnej podpory, služieb a flexibilného manažovania času. Najmä teda v pracovnom procese, keďže sa bavíme o rodičoch a ich deťoch.
Vplyvom týchto opatrení sa postupne musí meniť spoločenská klíma, pretože bez zvýšenia statusu rodiča a dieťaťa a všeobecne žien v spoločnosti sa opatrenia na podporu rodín presadzujú ťažko a neprinášajú želaný efekt. Je potrebné, aby inštitúcie štátu začali vytvárať nástroje, ktoré budú reflektovať potreby rodín a nebudú stavané na jednotlivca, ktorý ako by nemal žiadne iné väzby. Na tieto faktory je potrebné prihliadať pri tvorbe všetkých opatrení, ktoré by mali tvoriť koncepciu rodinnej politiky, ktorú, žiaľ, na Slovensku stále nemáme. A práve zavedenie flexibilného čerpania rodičovského príspevku spolu aj s mojím ďalším opatrením, ktoré budem predkladať hneď potom, a ide teda o návrh štrnásťdenného plateného voľna pre otcov hneď po narodení dieťaťa, sú presne takýmito opatreniami. Sú koncepčné, systémové a vedia prispieť k tomu, aby mladí chceli mať možno viac ako jedno dieťa. Mrzí ma úprimne za všetky mladé rodiny, že tento štát pre ne nevytvára podmienky ani podporu a spomenie si na ne akurát vtedy, keď sa zvolebnieva, ak vôbec.
A teraz konkrétne k návrhu. Rodičovský príspevok je dlhodobo občanmi kritizovaný z viacerých dôvodov. Tým prvým a hlavným dôvodom je jeho výška. Aktuálne je to 220 eur 70 centov mesačne. Ide o sumu, z ktorej sa dá
po materskej chvíľu prežiť, no rodina s malým dieťaťom sa musí pripraviť na uťahovanie opaskov.
Druhou negatívnou charakteristikou rodičovského príspevku je, že nie je citlivý na situáciu v rodine. Automaticky počíta s príjmom druhého partnera, ktorý pracuje na plný pracovný úväzok. Ak rodina nie je úplná, rodičovský príspevok niekedy vedie k poberaniu príspevkov v hmotnej núdzi. No niekedy sú príjmy rodiny len o kúsok vyššie a tým pádom tieto rodiny nedosiahnu na tieto sociálne dávky. Nerozprávame sa tu teraz o ľuďoch, ktorí pracovať nechcú alebo ktorí stratili pracovné návyky. Do situácie, kedy musí občan vyžiť len z rodičovského príspevku, sa ľahko môže dostať ktokoľvek. Úplne stačí, že jeden partner toho druhého opustí, starí rodičia už nežijú a dieťa nemôže do jaslí, lebo má napríklad oslabenú imunitu.
Tretím negatívnym aspektom rodičovského príspevku je, že sa dá poberať len po fixnú dobu. Teda aktuálne po tri roky, v prípade dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým stavom, zdravotným stavom je to šesť rokov. Čiže podpora rodín medzi materskou a tromi rokmi malého dieťatka je nastavená tak, že rodina dostáva malú sumu peňazí pomerne dlhú dobu, ak to porovnávame napríklad so zvyškom Európy. Mnohí rodičia samozrejme začínajú pracovať skôr ako v troch rokoch dieťaťa a potom rodičovský príspevok vymenia za príspevok na starostlivosť alebo poberajú rodičák ďalej a popritom pracujú, čo je samozrejme okej.
Lenže časy, kedy sme všetci robili presne to isté, sú už za nami. Táto jednotná politika troch rokov naznačuje rodičom, že dieťaťom treba zostať doma len a práve tie tri roky, čiže ani menej, ani viac, ale tie tri roky. V Českej republike pochopili, že rodičia dnes majú rôzne predstavy o tom, kedy sa vrátiť do práce. Flexibilné poberanie rodičovského príspevku majú už dlhšie, rodičia si ho obľúbili a dokonca ho nastavili tak, že ten rodič ho môže poberať nielen kratšie, ale aj dlhšie. To je veľmi dôležité povedať. Čiže nielen napríklad najkratšie do roku a pol, ale najdlhšie až do štyroch rokov veku dieťaťa. Preto tu dnes v pléne Národnej rady opäť podávam návrh, aby výška mesačného vyplácaného rodičovského príspevku závisela od počtu mesiacov, za ktorý sa ho rodič rozhodne vyčerpať. Celkovú sumu 6 621 eur, ktorú by rodič získal za celú dobu poberania rodičovského príspevku, by bolo možné ukončiť aj v inom mesiaci ako v tom, kedy dieťa dosiahne tri roky veku. Výška rodičovského príspevku by sa tak pohybovala v intervale od 367 eur 80 centov mesačne, ak by si teda ten rodič chcel vyčerpať celú tú sumu v mesiaci, kedy dieťa dovŕši dva roky. Čiže ten rodičák by čerpal jeden a pol roka, pretože prvý polrok sa čerpá materská, takže plus ešte jeden a pol roka. A keď dieťa dosiahne dva roky veku, vtedy skončí to branie rodičovského príspevku, ale mesačne by mali na účte 367 eur 80 centov a nie 220 eur 70 centov.
Samozrejme tá možnosť čerpať ho tie tri roky tam stále zostáva. Pretože mojou snahou, ani snahou strany SPOLU – občianska demokracia nie je diktovať ľuďom ako majú žiť, akým spôsobom sa majú starať o svoje deti, kedy ich posielať do jaslí či do škôlok. Našou snahou je vytvoriť im čo najväčšie spektrum služieb, aby si mohli vybrať podľa toho, v akej sú aktuálnej situácii. Samozrejme podmienkou by bolo, že ak by rodič chcel poberať rodičovský príspevok šesť rokov, ihneď po uznaní dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu by bol povinný nahlásiť túto skutočnosť úradu práce a rodičovský príspevok by sa mu potom opäť vyplácal v pôvodnej výške 220 eur 70 centov až do šiestich rokov veku dieťaťa.
Tu by sa samozrejme mohli navýšiť rozpočtové výdavky, ale len vo veľmi špecifických prípadoch. V prípade detí s nepriaznivým zdravotným stavom, ktorým sa zdravie zhoršilo počas poberania rodičovského príspevku a ktorým bol rodičovský príspevok vyplácaný rýchlejšie. Avšak takýchto prípadov je minimum. Toto opatrenie si teda nevyžaduje nejaké obrovské zvýšenie rozpočtových výdavkov. Je to skôr o manažmente a dobrej vôli zákonodarcov.
Preto verím, milé kolegyne a kolegovia, že vám záleží na životnom štandarde mladých rodín s deťmi a že tomuto opatreniu alebo návrhu zákona vyjadríte podporu.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

3.4.2019 o 11:49 hod.

Mgr.

Simona Petrík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
43. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní
 

Uvádzajúci uvádza bod 14:01

Gabriela Matečná
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň prajem. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dopredu sa ospravedlňujem, keby som tak troška kašlala, som taký kašlavý človek, takže ospravedlňujem sa za moju indispozíciu, miernu.
Takže dôvodom návrhu na skrátené legislatívne konanie je v nadväznosti na predbežné opatrenie Európskej komisie o pozastavení účinnosti zákona č. 385/2018 Z. z. o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov zamedziť ohrozeniu potravinovej bezpečnosti Slovenskej republiky.
Ak by ostal citovaný zákon platný aj napriek tomu, že jeho účinnosť bola pozastavená bežným opatrením Európskej komisie, právna istota poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov by mohla byť ohrozená v dôsledku toho, že pri vyhodnocovaní svojich prevádzkových a investičných možností by si neboli isté, do akej miery, resp. či vôbec môžu počítať s podporou štátu v nadväznosti na prerozdelenie časti odvodov od obchodných reťazcov, čo by mohlo viesť k narušeniu ich finančnej stability, tvorby rezerv na krytie potenciálnych rizík a strát spôsobených nepriaznivým počasím, napríklad suchom, povodňami, silným vetrom, a k ich existenčným problémom.
Bližšie uvedené riziko ohrozenia ekonomickej stability poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov by v konečnom dôsledku mohlo ohroziť aj potravinovú bezpečnosť Slovenskej republiky a spôsobiť štátu značné hospodárske škody, čím je aj odôvodnené prerokovanie návrhu v skrátenom legislatívnom konaní. Zároveň čo najskorším zrušením citovaného zákona zanikne dôvod pre pokračovanie konania zo strany Európskej komisie.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vzhľadom na vyššie uvedené dovoľujem si vás požiadať o prerokovanie predloženého návrhu.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

3.4.2019 o 14:01 hod.

Ing.

Gabriela Matečná

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:03

Radovan Baláž
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážená pani ministerka, vážené kolegyne, vážení kolegovia, predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1496 z 3. apríla 2019 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa zrušuje zákon č. 385/2018 Z. z. o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, tlač 1413, na prerokovanie výboru pre financie a rozpočet s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu bude informovať Národnú radu.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 66. schôdzi dňa 3. apríla 2019 a prijal uznesenie č. 397, ktorým odporúča Národnej rade vysloviť súhlas s prerokovaním návrhu skupiny poslancov Národnej rady na vydanie zákona, ktorým sa zrušuje zákon č. 385/2018 Z. z. o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v skrátenom legislatívnom konaní na 43. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

3.4.2019 o 14:03 hod.

Ing.

Radovan Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:05

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani ministerka, vážený pán podpredseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia, dostali sme od vlády návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa zrušuje zákon, ktorý tí istí poslanci pred pár mesiacmi do tejto Národnej rady priniesli, a napriek tomu, že boli upozorňovaní na to, že to môže vyvolať problémy vo vzťahu k právu Európskej únie, tak aj presadili jeho schválenie.
Paragraf 89 ods. 1, na ktorý sa vláda vo svojom návrhu na skrátené legislatívne konanie odvoláva, hovorí o tom, že za mimoriadnych okolností, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody, Národná rada sa môže na návrh vlády uzniesť na skrátenom legislatívnom konaní o návrhu zákona.
Ako sú alebo nie sú splnené podmienky dané § 89 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku pri tomto návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie? Vláda hovorí o ohrození potravinovej bezpečnosti. Nie je teda jasné, že či teda myslí tým bezpečnosť alebo potravinovú bezpečnosť ako súčasť bezpečnosti. Ale vysvetľuje to tým, že Európska komisia prijala predbežné opatrenie o pozastavení účinnosti zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov, a teda ak by ostal citovaný zákon platný aj napriek tomu, že jeho účinnosť bola pozastavená predbežným opatrením Európskej komisie, právna istota poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov by mohla byť ohrozená v dôsledku toho, že pri vyhodnocovaní svojich prevádzkových a investičných možností by si neboli isté, do akej miery, resp. či vôbec môžu počítať s podporou od štátu v nadväznosti na prerozdeľovanie časti odvodov od obchodných reťazcov, čo by mohlo viesť k narušeniu ich finančnej stability, tvorby rezerv na krytie potenciálnych rizík a strát spôsobených nepriaznivým počasím, napríklad suchom, povodňami, silným vetrom a k ich existenčným problémom.
Ja by som sa chcel spýtať pani ministerky ako zástupkyne vlády, že či toto myslíte naozaj vážne. Že toto je skutočný dôvod na skrátené legislatívne konanie? No, nie je mi jasné, že či považujete nárok na nejaké dotácie alebo podporu z fondov, ktoré ešte neboli založené, ktoré ešte neboli naplnené finančne a ktoré tu doteraz neboli, za ohrozenie základných ľudských práv a slobôd? Majú producenti potravín, poľnohospodárske a potravinárske podniky nejaký právny nárok na to, aby čerpali dotácie z odvodu, z osobitného odvodu obchodných reťazcov? A my tým, že nevieme v tejto chvíli, ako dopadne konanie pred Európskou komisiou, tak tým ohrozujeme základné práva a slobody týchto producentov? To snáď nemyslíte vážne? Alebo ohrozujeme bezpečnosť? Veď až do minulého roku žiadny takýto odvod neexistoval, neexistoval osobitný odvod pre obchodné reťazce, poľnohospodári aj potravinári fungovali, vyrábali, predávali, potravinová bezpečnosť nebola ohrozená. Vy ste schválili zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov a my sme vás tu upozorňovali opakovane v prvom čítaní, v druhom čítaní, vo verejných vystúpeniach, že to nepôjde, že nemôžete schváliť ten návrh tak, aby ste dosiahli to, čo chcete, teda zvýhodňovať domácich na úkor zahraničných a zároveň, aby to nebolo v rozpore s právom Európskej únie. Lebo však v tom je ten problém.
Keby ste prijali zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov tak, že by, že by ste postihovali rovnako všetky obchodné reťazce, aj tie domáce, aj tie zahraničné, no tak teraz by sme tu nemali konanie zo strany Európskej komisie, lebo by to nebolo diskriminačné. Ale tým by ste popreli to, čo ste deklarovali ako účel toho, prečo predkladáte ten návrh, teda zvýhodniť domácich. Upravili ste ten návrh tak, že zvýhodňuje domácich alebo potenciálne zvýhodňuje domácich a tým znevýhodňuje obchodné reťazce zahraničné, a máte na krku konanie zo strany Európskej komisie a dokonca predbežné opatrenie, čo je veľmi výnimočný nástroj, ktorým bola pozastavená účinnosť zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov.
Čiže ešte raz sa pýtam, ohrozuje bezpečnosť krajiny, čo i len potravinovú, skutočnosť, že zatiaľ nemôžu poľnohospodári a potravinári čerpať nejaké dotácie, ktoré doteraz neexistovali a s ktorými roky alebo bez ktorých roky fungovali? Alebo hrozia štátu značné hospodárske škody? V čom by tie značné hospodárske škody mali spočívať? V tom, že nejaký jeden konkrétny producent nedostane nejakú finančnú podporu navyše?
No ja neviem, ale teda naozaj by som poprosil aj vysvetliť, v čom sú ohrozené základné ľudské práva a slobody alebo bezpečnosť alebo ak štátu hrozia značné hospodárske škody? Ja sa ale obávam, že to, čo vláda deklaruje ako účel alebo dôvod, pre ktorý by mal parlament pristúpiť k skrátenému legislatívnemu konaniu, nie je skutočný dôvod. Skutočný dôvod je to, že skupina poslancov na čele s Andrejom Dankom predložila do parlamentu plagiát. Pán Danko si zvykol, že predloží plagiát ako svoju rigoróznu prácu a že mu to prejde, že za to získa titul doktora práv. A potom, aj keď sa na to príde, tak sa nič nestane, sa mu to nejako prepečie. Obsahovo identický návrh predložili poslanci Mihál a Poliačik, návrh na zrušenie zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov. Ten návrh je obsahovo zhodný, ruší ten zákon, ruší jedno ustanovenie zákona o dani z príjmov a líši sa akurát označením prechodných ustanovení, ktoré je v návrhu kolegov Mihála a Poliačika označené iným číslom paragrafu ako v návrhu skupiny poslancov na čele s Andrejom Dankom, ale inak vykazujú oba tieto návrhy veľmi vysokú mieru zhody. Asi tak, ako bola vysoká miera zhody medzi rigoróznymi prácami advokáta Daniela Pisáka a predsedu Národnej rady a Slovenskej národnej strany Andreja Danka a rovnako je tam vysoká miera zhody s tými zdrojovými prácami. Ale na samotný fakt, že koaliční poslanci prichádzajú s návrhmi, ktoré predtým predložili opoziční poslanci, a koaliční poslanci im ich predtým zamietli, na to sme si už nejako zvykli. To sa tu deje bežne a v zásade si myslím, že väčšine opozičných poslancov to nevadí, keď sa presadí dobrá vec, keď, aj keď to nie je už potom ich návrh, je to návrh koaličných poslancov. Ale pokiaľ nám ide o vec, tak je v poriadku, že aj keď, aj keď nezahlasujete za návrh opozičného poslanca a potom predložíte rovnaký alebo veľmi podobný návrh zákona, ktorý rieši tú istú vec. Ale tu ste dosiahli nejaký nový stupeň v plagiovaní. Nielenže vy ste spravili to, že nepodporíte opozičný návrh, s ktorým súhlasíte, lebo ste predložili rovnaký, ale tu odsunuli ste riadne predložený v termíne, ktorý bol stanovený na predkladanie návrhov zákonov do parlamentu, návrh opozičných poslancov Poliačika a Mihála, odsunuli ste ho nakoniec schôdze, predložili ste vlastný, skoro identický a ešte ste si aj vo vláde vybavili skrátené legislatívne konanie. Čiže nielen kradnete obsah, ešte sa s tým ukradnutým obsahom aj predbiehate.
Čiže ak by sme mali povedať pravdu, tak dôvodom na toto skrátené legislatívne konanie nie sú mimoriadne okolnosti spočívajúce v tom, že sú ohrozené základné ľudské práva a slobody alebo bezpečnosť alebo hrozia štátu nejaké značné hospodárske škody. Skutočným dôvodom, pre ktorý vláda predložila návrh na skrátené legislatívne konanie o tomto návrhu zákona, je ješitnosť Andreja Danka. Nič iné. Ješitnosť Andreja Danka, lebo nemôže pripustiť, aby jeho výmysel – osobitný odvod pre obchodné reťazce bol zrušený na návrh opozičných poslancov, keď už sa ukázalo, že opozícia má pravdu, keď už sa ukázalo, že váš návrh alebo váš zákon má problém s právom Európskej únie. A miesto toho, aby ste počkali, však ste mohli počkať, ako dopadne to konanie pred Európskou komisiou. Mali by ste síce trochu viac hanby, lebo keď to teda zrušíte, tak sa môžte tváriť, že možno by to ani nebolo v rozpore. To sa už nikdy nedozvieme, lebo Európska komisia o tom nerozhodla. Tak radšej si poviete, zrušíme to, aby nám nepovedali, že sme prijali niečo, čo je v rozpore s právom Európskej únie. Ale keďže, nemilá vec, poslanci Poliačik a Mihál mysleli na to isté skôr, ešte teda pred tým, ako sa dozvedeli, ako rozhodne Európska komisia, že pozastaví účinnosť, tak musíte prísť s rovnakým návrhom a zrušíte si to sami za cenu porušenia rokovacieho poriadku, lebo nie sú dané dôvody, ktoré zákon o rokovacom poriadku predpokladá pre skrátené legislatívne konanie. Za cenu predloženia návrhu zákona, ktorý je plagiátom, ktorý je opísaný od kolegov Mihála a Poliačika, a ešte aj nekorektným predbiehaním sa, že odsuniete ich návrh až na koniec, lebo máte väčšinu, tak si to môžte dovoliť. A že pri tom asistuje ešte aj vláda Slovenskej republiky, tak to už je pekná hanba.
Takže dovoľujem si predložiť procedurálny návrh, aby Národná rada rokovala o návrhu skupiny poslancov, ktorým sa zrušuje zákon č. 385/2018 Z. z. o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, tlač 1412, aby o tomto návrhu zákona rokovala až po hlasovaní o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Mihála a Martina Poliačika na vydanie zákona, ktorým sa zrušuje zákon č. 385/2018 Z. z. o osobitnom odvode obchodných reťazcov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, číslo parlamentnej tlače 1330.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

3.4.2019 o 14:05 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video