43. schôdza

26.3.2019 - 4.4.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

4.4.2019 o 14:30 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:30

Gábor Grendel
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja by som sa predsa len opýtal, či by ste nezvážili, už odchádzate ako minister financií, takže skôr otázka pre vášho nástupcu, ale aj pre ostatných členov vlády, aj pána ministra obrany sa to týka, proste komplexné porovnanie alebo zrovnoprávnenie týchto zákonov, pretože čo sme sa snažili tou novelou zákona zmeniť ohľadne OČR, bolo to, že kým bežný zamestnanec podľa zákona o sociálnom poistení môže čerpať tzv. OČR-ku, ktorá, áno, nie je vo výške plného platu. Môže čerpať OČR-ku aj v prípade chorého rodiča alebo rodiča manžela, manželky, tak pre všetkých týchto príslušníkov spomínaných zborov v prípade chorých rodičov a rodičov manžela, manželky to možné nie je.
A pre mňa za mňa nech je to len 50 % platu alebo iný príplatok, ale proste v prípade, že im ochorejú rodičia, tak sa o nich proste nemôžu postarať v domácom prostredí.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

4.4.2019 o 14:30 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:30

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec, ja nepochybujem o tom, že keby na mojom mieste teraz tu stál minister sociálnych vecí a rodiny, tak by s vami súhlasil a ja mu to nebudem mať za zlé. Ale ja vám musím povedať práve v závere mojej (zasmiatie sa rečníka), mojej kariéry na rezorte financií, že naozaj vnímam výhody, a či už sa na mňa pán minister, teraz, obrany bude, alebo nebude hnevať, výhody ozbrojencov, ktorí vo verejnej správe pôsobia oproti bežným, civilným zamestnancom alebo zamestnancov v súkromných firmách, za nadštandardné. Najviac mi kole očí vyzliekanie týchto ľudí z uniforiem a s tým, že zostávajú vlastne v pracovnom pomere často na tých istých pracovných miestach, ale s výsluhovým dôchodkom v stovkách a niekedy až v tisíckach eur.
Takže musím povedať, že keby ste trvali na tom porovnaní, tak to porovnanie by mohlo skončiť veľmi krvavo v neprospech týchto ozbrojencov. Pretože ja, opakujem, ja nemám žiadnu, ani ako občan, ako civil, nemám žiadnu výhradu voči tomu, aby takéto benefity poberali ľudia, ktorí riskujú svoje životy, ale ktorí prežijú svoju kariéru v hradnej hudbe ministerstva obrany napríklad a výborne hrajú na nejaký hudobný nástroj, fúkací napríklad, a zároveň poberajú výsluhový dôchodok doživotne, tak s tým trošku problém mám.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

4.4.2019 o 14:30 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:34

Peter Gajdoš

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:35

Martin Klus
Skontrolovaný text
Nepredbiehajme s tým ministrom ešte, ale ďakujem pekne za túto možnosť. Pán minister, ak dovolíte, predsa len jedna otázka. Ak hovoríte, že budeme pripravení, predtým ako F-16 na Slovensko reálne prídu, z akých finančných prostriedkov to chceme financovať? Lebo to je spojená nádoba. Asi viete, v súvislosti s čím sa pýtam na tieto otázky.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

4.4.2019 o 14:35 hod.

doc. PhDr. PhD. MBA

Martin Klus

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:35

Peter Gajdoš
Skontrolovaný text
Samozrejme, hlavne v súčasnej dobe nič sa nedá zadarmo. V súčasnosti je vyčlenených 52 mil. vrátane finančných prostriedkov z NSIP-u z NATO na zabezpečenie letísk, na letiská na Sliači a v Kuchyni. Čiže máme to v zmysle dlhodobého plánu, na to sme, samozrejme, plánovali, pamätali, dlhodobý plán 2030 na to pamätal taktiež a v rámci investičnej výstavby, plánu investičnej teda výstavby je toto mnou schválené.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

4.4.2019 o 14:35 hod.

Peter Gajdoš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:36

Andrea Kalavská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som zastúpila pána ministra Richtera.
Rada Európskej únie definitívne rozhodla o vzniku ELA, čiže Európskeho orgánu práce, v decembri 2018. Odvtedy sa minister Richter osobne bilaterálne stretol s 19 partnerskými ministrami, ktorí rozhodnú o sídle agentúry na formácii Rady ministrov EPSCO dňa 13. júna 2019.
Pokiaľ ide o pripravenosť Slovenska, môžem potvrdiť, že Slovensko spĺňa všetky rámcové kritériá, ktoré boli zadefinované Európskou komisiou na základné predpoklady úspešnej agentúry. Sú nimi požiadavka na zohľadnenie geografickej rovnováhy pri umiestňovaní agentúr, návrh vhodných priestorov pre sídlo ELA s mapovaním možností medzinárodného vzdelávania pre rodinných príslušníkov zamestnancov a prístup na trh práce a k sociálnemu zabezpečeniu pre rodinných príslušníkov.
Finálne pozície k tomu, koho sa štáty rozhodnú v hlasovaní podporiť, budú vo väčšine prípadov prijaté na úrovni vlád a sformalizované až po ukončení oficiálnej lehoty na predkladanie kandidatúr v polovici mája.
Na neformálnej úrovni máme dvanásť hlasov v náš prospech, štyri štáty hodnotia našu kandidatúru ako vysoko kvalitnú. Aktuálne máme vedomosť o kandidatúre štyroch krajín, s ktorých podporou v prvom kole nemôžeme počítať, a našimi protikandidátmi budú Cyprus, Bulharsko, Rumunsko a Lotyšsko, pričom s nimi vedieme diskusie o možnej podpore v druhom kole.
To je všetko. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

4.4.2019 o 14:36 hod.

doc. MUDr. PhD. MHA

Andrea Kalavská

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:39

Peter Gajdoš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem ešte raz, vážený pán poslanec, za otázku. Beriem to dnes ako fyzickú a psychickú prípravu ministra obrany.
Predmetom návrhu Dohody obrannej spolupráce so Spojenými štátmi americkými nie sú jednotlivé projekty, zvýrazňujem, resp. presnejšie povedané, jednostranné investičné zámery Spojených štátov amerických na rozvoj infraštruktúry na území Slovenskej republiky, ktoré by boli predmetom ich užívania, používania.
Návrh dohody upravuje osobitný status príslušníkov armády Spojených štátov amerických, civilných zložiek, rodinných príslušníkov a ich dodávateľov na území Slovenskej republiky, pričom tento návrh dohody by zakladal medzi zmluvnými stranami práva a povinnosti na užívanie objektov, ktoré by boli zo strany USA potenciálne vybudované pre ich vlastné účely.
Ďakujem. Som pripravený odpovedať na ďalšie otázky.
Pre viacej možno informácií bol som v utorok vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti, kde som detailne všetko zodpovedal, a v pondelok na základe požiadavky členov Výboru Národnej rady pre európske záležitosti o 12. hodine na ministerstve obrany som pripravený v miestnosti, ktorá je na to predurčená, oboznámiť s tými dokumentami, listami a písomnosťami, ktorými sme disponovali a disponujeme teraz. Takže ste pozvaní.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

4.4.2019 o 14:39 hod.

Peter Gajdoš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:40

Martin Klus
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za pozvanie, pán minister. Ak vyjde čas, určite rád prídem. Pravda je taká, že pondelok je nerokovací deň, a keďže sme niektorí regionálni politici, zvyčajne to využívame na návštevu regiónov, ale uvidíme, či sa to teda podarí.
Ak dovolíte, predsa len jedna otázka. Je verejným tajomstvom, v akom stave sú momentálne zahangárované naše Spartany, čiže preto tá moja otázka. A mám pocit z vašej odpovede, že nebola celkom presne zodpovedaná, takže možno keby sme sa vedeli dotknúť ešte toho, ako chceme vyriešiť tento podľa mňa reálny problém, ktorý tu máme.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

4.4.2019 o 14:40 hod.

doc. PhDr. PhD. MBA

Martin Klus

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:40

Peter Gajdoš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec, ja som odpovedal v zmysle tej vami položenej otázky, lebo v tom projekte neboli hangáry a na to ste sa pýtali. A teraz, správna otázka, na Spartany.
Žiadne dopravné lietadlá neboli, nie sú a nebudú dlhú dobu parkované v hangároch. Hangáry, o ktorých hovoríte vy, pre Spartan, slúžia na ich technickú údržbu a opravy. A taký hangár máme v pláne a budeme budovať. Stačí tak?
Ďakujem mockrát. Ešte ste jednu ďalšiu, ôsmu otázku.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

4.4.2019 o 14:40 hod.

Peter Gajdoš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:42

Peter Gajdoš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, pani poslankyne, páni poslanci, ďakujem za otázku, pán poslanec Klus, stretnutia všetkých čelných predstaviteľov rezortu s predstaviteľmi Spojených štátov amerických sa vzhľadom na, dá sa povedať, vysokú intenzitu vzájomnej spolupráce - a zvýrazňujem 25 rokov s Národnou gardou Indiana, ktoré sú skutočne nadštandardné - uskutočňujú na pravidelnej báze.
Pokiaľ ide o našu pozíciu projektov, táto otázka je značne hypotetická. Ministerstvu obrany totiž nebol poskytnutý žiadny oficiálny návrh na investičný zámer Spojených štátov amerických. Preto táto téma nebola ani, ani nemohla byť predmetom vzájomných rozhovorov.
Ministerstvo obrany má v tomto smere informáciu len o jednostrannom úkone zo strany Kongresu Spojených štátov amerických, ktorý v rámci svojich interných procesov v súvislosti s Európskou iniciatívou odstrašenia, tzv. EDI (European Deterrence Initiative), ktorá, podotýkam, nie je iniciatívou NATO, ale národnou iniciatívou Spojených štátov amerických, vyčlenila v rámci rozpočtu pre túto iniciatívu objem financií, za ktoré by si USA potenciálne mohli vystavať na území Slovenskej republiky vojenské objekty v ich, samozrejme, užívaní. Tento jednostranný investičný zámer Spojených štátov amerických je pritom zo strany USA podmienený podpisom práve tejto dohody o obrannej spolupráci.
Ďakujem. Som pripravený odpovedať na otázky.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

4.4.2019 o 14:42 hod.

Peter Gajdoš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video