43. schôdza

26.3.2019 - 4.4.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

4.4.2019 o 14:12 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:12

Gábor Grendel
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, myslím si, že úroveň tej debaty udal ten samotný citát, ktorý som citoval v otázke, ktorá bola položená. Kontrolujeme, áno, máte pravdu, kontrolujeme, či vláda pokračuje a funguje tak, ako ďalej má, pretože ten výrok bol časovaný vtedy, keď tu bola otázka ohľadne predčasných volieb, ktoré ste spomínali aj vy, pán premiér, na to bola potom reakcia pána predsedu Národnej rady, čiže v tomto kontexte si myslím, že je v poriadku, ak sa opozícia pýta, či predčasné voľby budú, alebo nebudú. Nepýtal som sa takto na priamo, ale pýtal som sa cez výrok pána predsedu Národnej rady.
A, áno, máte pravdu, pán Dostál mi urobil službu, ale urobil ju preto, lebo sme mali pocit, že pán Nemky tiež robí službu, aby nevyšiel čas na túto tretiu otázku. Takže ja ďakujem pánovi Dostálovi a vy by ste mohli pánovi Nemkymu.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

4.4.2019 o 14:12 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:13

Peter Pellegrini
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja vítam pána Dostála v sále a môžem vám doplniť na vašu otázku.
Ja som sa tešil na tú vašu otázku, že vám budem môcť povedať presne to, čo som vám povedal. Pretože vy si úplne houkáte vo svojej deštruktívnej agende, vymýšľate takéto veci.
Ak vás zaujíma, či budú predčasné voľby, mali ste sa opýtať: "Pán predseda vlády, hrozia nám predčasné voľby alebo nehrozia?" A nemusíte tu písať veci, ku ktorým sa vyjadriť ani nedá a potom mi v doplňujúcej otázke interpretovali, čo ste svojou otázkou mysleli.
Pán poslanec, trošku vyššiu kultúru by som očakával. (Potlesk.)
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

4.4.2019 o 14:13 hod.

Ing.

Peter Pellegrini

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:14

Peter Pellegrini
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán poslanec. Ako dobre viete, Slovenská republika patrí k tým priemyselnejším a industriálnym krajinám v rámci Európy a značnú časť hrubého domáceho produktu, ktorý produkuje aj náš priemysel, je tvorená práve automobilovým sektorom, a preto automobilový sektor pre nás predstavuje naozaj kľúčovú oblasť, ktorej musím venovať naozaj primeranú pozornosť.
Ďalej musím povedať, že automobilky v našej krajine sú významnými zamestnávateľmi a práve Volkswagen Slovakia v Bratislave je najväčším zamestnávateľom súkromným na Slovensku, a preto je úplne logické, že pi informáciách, kde ktoré naznačujú prípadné zníženie kapacity výroby alebo znižovanie počtu zamestnancov, musí vláda na to primerane reagovať a musí rokovať s najvyššími predstaviteľmi priamo v matke spoločnosti. Pretože uvedomme si, my nemáme takú výhodu, ako majú veľké krajiny, kde materské spoločnosti priamo sídlia v danej krajine a kde môže možno predseda vlády alebo minister si zavolať majiteľov týchto firiem a povedať im, ako si predstavuje ďalšiu spoluprácu. My sme odkázaní na rozhodnutie materských spoločností, ktoré sídlia mimo územia Slovenskej republiky. A aby sme sa tu len nečudovali a nepozerali sa, že čo sa tu bude diať, museli sme spolu s pánom ministrom hospodárstva vycestovať priamo do centrály a rokovať s najväčšími predstaviteľmi celého koncernu, aby sme si boli na istom, aké sú plány tohto koncernu na Slovensku, ako vidia trendy v rámci automobilového priemyslu na nasledujúce roky a tak ďalej.
Musím povedať, že to rokovanie s predstaviteľmi Volkswagenu bolo veľmi, veľmi konštruktívne, bolo veľmi priateľské. Musím konštatovať, že nám najvyšší predstavitelia potvrdili, že sú spokojní aj s produktivitou, aj s kvalitou práce, aj s celkovo so svojím postavením v Slovenskej republike. Ale samozrejme, že nám nielen vo Volkswagene, ale z celého automobilového priemyslu signalizujú, a to je, prosím, aj do parlamentu výzva, aby sme nerobili nepredvídateľné opatrenia, s ktorými nepočítajú. Si zoberte, že taká veľká fabrika na celý rozpočet plánuje už niekedy cez leto predchádzajúceho roku a ako sa má potom tá fabrika vysporiadať s tým, že v priebehu roku prijmeme opatrenie, ktoré pre nich znamená v strede roku dodatočných výdavkov niekoľko miliónov eur, s ktorými nepočítajú, a musia hlásiť do svojej materskej spoločnosti, sorry, potrebujeme prekročiť rozpočet alebo dodajte nám ďalšie peniaze, lebo s týmto sme nepočítali. Jasné, že nám to vytýka podnikateľské prostredie, že sme nepredvídateľní, že v priebehu roka nastupujú do platnosti zákony, ktoré mali by začať platiť vždy až radšej k 1. 1. a v dostatočnom časovom predstihu.
Čiže aj toto boli všetky veci a na základe aj našej návštevy vo Wolfsburgu sme prijali, respektíve končíme už postupne debatu veľkého balíčka na podporu zamestnávateľov nielen v oblasti automotív, pretože zákony sa budú týkať všetkých zamestnávateľov na Slovensku, ktoré majú zabezpečiť, aby Slovensko bolo aj naďalej dobrým a atraktívnym miestom na podnikanie, aby materské firmy sídliace v zahraničí neprijímali rozhodnutia, že v slovenských fabrikách, v svojich dcérskych spoločnostiach, budú utlmovať výrobu.
Je preto povinnosťou predsedu vlády, je povinnosťou príslušného ministra v prípade, že cítime určité neistoty v tomto segmente, zdvihnúť zadok zo stoličky, sadnúť do lietadla a ísť rokovať a robiť všetko pre to, aby na Slovensku mali Slováci dostatok práce.
Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

4.4.2019 o 14:14 hod.

Ing.

Peter Pellegrini

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:19

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Príjemný, dobrý deň prajem všetkým. Dovoľte mi prečítať odpoveď za ministra Miroslava Lajčáka.
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky je gestorom pre implementáciu balíka opatrení Akčného plánu Európskej únie proti dezinformáciám z decembra minulého roku a spolu s ministerstvom vnútra aj spolugestorom balíka opatrení Zabezpečenie slobodných a spravodlivých európskych volieb zo septembra minulého roku.
Z titulu svojho gestorstva rezort zahraničných vecí inauguroval 21. marca tohto roku založenie expertnej medzirezortnej koordinačnej skupiny pre boj proti dezinformáciám a strategickú komunikáciu útvarov ústredných orgánov štátnej správy, ktoré už teraz implementujú dielčie európske legislatívne akty uvádzané v balíkoch oboch opatrení.
V rámci oboch balíkov opatrení sú definované predošlé už transponované legislatívne akty Európskej únie, ktoré sa už dostali do výkonu v gescii jednotlivých rezortov, ako aj nové výzvy týkajúce sa práve koordinácie a implementácie na národnej úrovni a podpory aktivít Európskej únie. Preto sa v rámci tejto iniciatívy členovia skupiny tiež informujú o čiastkovom stave implementácie materiálov v gescii jednotlivých rezortov.
Pred samotným začiatkom činnosti medzirezortnej koordinačnej skupiny bolo potrebné počkať aj na vytvorenie systému rýchlej reakcie pre vonkajšiu činnosť, ide o tzv. rapid alarm system, a registrovanie národných kontaktných bodov a definovanie metodológie jeho činnosti.
Pôvodný zámer predstavenia koordinovanej a komplexnej implementácie oboch uvedených materiálov na národnej úrovni úzko súvisí práve s vytvorením systému rýchlej reakcie na európskej úrovni a koordinácie na európskej úrovni a nebolo preto možné tak urobiť už v marci.
Dôležitým faktorom však ostáva, že samotná implementácia opatrení v rámci týchto materiálov už prebieha, a to či už na úrovni rezortu zahraničných vecí, alebo na úrovni ostatných rezortov.
Ďakujem. Skončil som.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

4.4.2019 o 14:19 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:21

Zuzana Zimenová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za odpoveď, pán minister, avšak som sa nedozvedela, že aké konkrétne kroky vlastne plánuje naša vláda urobiť v tejto veci. Dovoľte mi teda doplňujúcu otázku.
Ja by som zacitovala na úvod nález, arbitrárny nález Rady pre reklamu, ktorý vydala 24. januára 2019, v ktorom skonštatovala, že bilbord s názvom Imigranti, zadávateľa Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko, je v rozpore s ustanovením čl. 13 ods. 1 a ods. 2 Etického kódexu reklamnej praxe. A na tomto príklade ukázala, čo nás čaká vlastne v tejto eurokampani, ak vláda nebude mať pripravený žiaden nástroj na vysvetľovanie rôznych hoaxov a nenávistných prejavov v tejto európskej kampani.
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu má za to, že reklama je spracovaná spôsobom, ktorý zneužíva predsudky, že koncepcia a spracovanie reklamy môžu byť vnímané spotrebiteľmi ako skľučujúce až urážlivé, že komunikačné posolstvo reklamy, ako aj jej celkové spracovanie posilňuje pocit strachu cez prezentáciu posolstva ako imanentného nebezpečenstva, avšak bez toho, aby na takéto reklamné použitie existoval ospravedlniteľný dôvod. A najmä, že reklama samotná je koncipovaná tak, aby vyvolala výlučne negatívnu konotáciu, napríklad k imigrácii, a stavia spotrebiteľa do polohy zodpovednosti za stratu Európy, čo nemožno považovať za etické.
Tu nám naozaj hrozí v súčasnosti, že eurovolebná kampaň, teda kampaň do eurovolieb bude zneužívaná rôznymi extrémistickými skupinami.
Pýtam sa na konkrétne opatrenia vlády, akým spôsobom chce vysvetľovať takéto konanie bežnej verejnosti, aby nesadla na lep extrémistom a fašistom.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

4.4.2019 o 14:21 hod.

Mgr.

Zuzana Zimenová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:23

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Ďakujem, pani poslankyňa, za doplňujúcu otázku.
Skončil som. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

4.4.2019 o 14:23 hod.

Ing.

Peter Kažimír

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:23

Andrej Hrnčiar
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Otázka č. 2 od poslanca Martina Klusa, ktorý sa pýta ministra obrany Slovenskej republiky Petra Gajdoša: "Vážený pán minister, nakoľko teda tvrdíte, že Ministerstvo obrany Slovenskej republiky nevedie rokovania o Dohode o obrannej spolupráci, zúčastnilo sa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky rokovaní s americkou stranou o Dohode o obrannej spolupráci v Bratislave a vo Washingtone? Prednieslo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky pripomienky k oblastiam, v ktorých máte vy alebo Slovenská národná strana výhrady?"
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

4.4.2019 o 14:23 hod.

Mgr. art.

Andrej Hrnčiar

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:24

Peter Gajdoš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, ďakujem veľmi pekne za otázku, vážený pán poslanec Klus. Predstavitelia rezortu ministerstva obrany sa oboch rokovaní, či už v Bratislave v apríli roku 2018, alebo vo Washingtone vo februári 2019, zúčastnili a ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí ako gestorovi dojednávania návrhu dohody poskytli plnú súčinnosť vrátane uplatňovania pripomienok rezortu ministerstva obrany, ktoré však neboli v rámci procesu dojednávania v návrhu dohody zohľadnené. A preto ministerstvo obrany pre túto skutočnosť prijalo rozhodnutie ukončiť aktívnu participáciu na dojednávaní predmetného návrhu po rokovaní.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

4.4.2019 o 14:24 hod.

Peter Gajdoš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:24

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za otázku a možnosť na ňu odpovedať.
Systém sociálnych a iných benefitov príslušníkov ozbrojených zborov má naozaj osobitné postavenie. Zohľadňuje špecifické požiadavky a podmienky vzhľadom na charakter úloh, ktorých plnenie je týmto ozbrojeným zborom zo strany štátu zverené. Tento systém možno vo všeobecnosti označiť za nadštandardný.
Ak teda hovoríme o tzv. OČR, ide o ošetrovanie člena rodiny, tak napríklad táto OČR u colníka, ktorý je v mojom rezorte ministerstva financií, má slúžiť na zabezpečenie starostlivosti o manžela, manželku a deti. Počas obdobia, počas obdobia...
To nie sme pri pánovi Grendelovi ešte? Prepáčte, to je tým, že tu zaskakujem. A už sme si to mohli s pánom Grendelom vybaviť. (Povedané so smiechom.)
Dobre. Prepáčte mi ešte raz.
Definovanie štatútu Jeruzalema, takže sme správne, je súčasťou komplexného balíka tém a musí byť výsledkom priamych rokovaní izraelskej a palestínskej strany a nie jednostranným politickým rozhodnutím. Východiskom týchto rokovaní je štatút Jeruzalema ako budúceho hlavného mesta dvoch štátov: Izraela a Palestíny.
Slovenská republika zaujíma dlhodobo konzistentné stanovisko v otázke blízkovýchodného mierového procesu vrátane štatútu Jeruzalema, ktoré je v súlade s medzinárodným právom, v súlade s relevantnými rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN, resp. rozhodnutiami OSN, a v súlade so spoločnou pozíciou Európskej únie.
Slovenská republika totiž rešpektuje medzinárodný konsenzus o Jeruzaleme zakotvený v Rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN č. 478 ešte z roku 1980.
Som názoru, hovorí minister zahraničných vecí, že akékoľvek jednostranné kroky neprispievajú k mierovému urovnaniu, ale destabilizujú situáciu. Slovensko neuvažuje o presune svojho veľvyslanectva z Tel Avivu do Jeruzalema, hovorí minister zahraničných vecí.
K vyhláseniam predsedníčky vlády Rumunska je potrebné pripomenúť aj vyhlásenia prezidenta Rumunska, ktorý takýto krok vylúčil.
Ďalej nebudeme komentovať individuálne vyhlásenia predstaviteľov Rumunska či iných krajín bez smerovania ku konkrétnemu rozhodnutiu. Samozrejme, otvorenie zastupiteľského úradu by bolo porušením jednotnej pozície Európskej únie v otázke Jeruzalema. A rezort zahraničných vecí zatiaľ nemá žiadne vedomosti o oficiálnych plánoch alebo prípravách niektorej členskej krajiny Európskej únie presunúť svoje veľvyslanectvo do Jeruzalema.
Ďakujem. Skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

4.4.2019 o 14:24 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:24

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem ešte raz za otázku a nadviažem tam, kde som pred chvíľou skončil.
Ale chcem vám ešte raz pripomenúť, že vnímam to tak, že systém sociálnych a iných benefitov pre ozbrojencov, či sú to príslušníci polície, armády alebo napríklad finančnej správy, je namieste, ale zároveň ho vnímam, alebo na ministerstve financií ho vnímame ako nadštandardný.
Ak teda hovoríme o OČR-kách, tak napríklad u colníka, ktorý je v mojom rezorte ministerstva financií, má slúžiť na zabezpečenie starostlivosti o manželku, manžela a deti. Počas obdobia tejto starostlivosti colníkovi patrí služobné voľno s nárokom, a to zdôrazňujem, na služobný plat v plnej výške až po dobu 7 dní. V osobitných prípadoch dokonca až 14 dní.
Zároveň chcem podotknúť, že na rozdiel od colníkov civilným zamestnancom v takýchto prípadoch nepatrí plat, ale dávka sociálneho zabezpečenia, ktorá zďaleka nedosahuje výšku ich platu.
Teda nemiešajme hrušky s jablkami a neporovnávajme dva odlišné systémy, z ktorých je jeden nadštandardný. Veď OČR alebo ošetrovanie člena rodiny je len jedna z radu sociálnych výhod, ktoré sú so služobným pomerom ozbrojenca spojené.
Ďakujem. Skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

4.4.2019 o 14:24 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video