43. schôdza

26.3.2019 - 4.4.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

4.4.2019 o 14:44 hod.

doc. PhDr. PhD. MBA

Martin Klus

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:44

Martin Klus
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja sa ospravedlňujem, že som to zmenil tak trošku na dialóg. Nevybral som si ja, ako by išli tie otázky po sebe, ale ďakujeme pekne, pán minister, aj za vaše odpovede.
A ak dovolíte, jedna otázka, možno tak trošku doplnenie toho, čo ste povedali. Ja si vážim, že ste spomenuli tú dobrú spoluprácu so Spojenými štátmi americkými, a teda možno tak otázka na telo. Po tom, ako sa začalo komunikovať o celej tejto nešťastnej záležitosti, považujete túto komunikáciu za šťastnú? Nenaruší to napríklad tie vzťahy, tie dobré vzťahy, o ktorých ste hovorili?
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

4.4.2019 o 14:44 hod.

doc. PhDr. PhD. MBA

Martin Klus

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:44

Peter Gajdoš
Skontrolovaný text
My, samozrejme, z hľadiska vzájomnej spolupráce máme podpísanú dohodu.
Čo sa týka záležitosti a prípadov cvičení, vzájomnej spolupráce, školení a kurzov, vždy dávam návrhy každý polrok Bezpečnostnej rade a vláde Slovenskej republiky, pokiaľ treba nejakú, nejakú zmenu úpravy, tak vždycky flexibilne.
Čiže ja som presvedčený o tom, že nie, priateľov robia dobré vzťahy a dobré dohody a verím tomu, že o tom je to všetko. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

4.4.2019 o 14:44 hod.

Peter Gajdoš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:45

Peter Žiga
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Všetkým vám prajem dobrý deň.
"Vážený pán poslanec, dňa 28. marca 2019" - budem to čítať v ženskom rode, tak ako mi to pani ministerka pripravila - "som prijala poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a člena Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť Mariana Kotlebu. Stretnutie inicioval pán poslanec Marian Kotleba. Témou približne 15- až 20-minútového rozhovoru bola situácia v obci Dobšiná. Vyšetrovateľ Policajného zboru v tomto prípade obvinil z obzvlášť závažného zločinu vraždy 22-ročného Ondreja z okresu Rožňava, ktorý mal podľa uznesenia vyšetrovateľa Policajného zboru v sobotu 16. marca 2019 zavraždiť 28-ročného muža.
Keďže pán poslanec Kotleba je členom výboru pre obranu a bezpečnosť, ktorý okrem iného prerokúva aj zásadné otázky stavu a vývoja ozbrojených síl, bezpečnosti štátu, bezpečnostnej situácie, kriminality, stavu pripravenosti civilnej ochrany, štátnych hmotných rezerv, Hasičského a záchranného zboru a informácií a ďalšie správy, ktoré si predbežne vyžiada.
Výbor taktiež vykonáva kontrolu nad dodržiavaním zákonnosti činností Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ozbrojených síl Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Policajného zboru Slovenskej republiky a Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky. Prerokúva návrhy, podnety a sťažnosti občanov a organizácií na ich činnosti."
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

4.4.2019 o 14:45 hod.

Ing. PhD.

Peter Žiga

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:47

Martin Klus
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Chcem sa poďakovať pani ministerke za odpoveď. Ona pravdepodobne pochopila, kvôli čomu som sa to opýtal. Nie preto, aby som poznal, aké kompetencie má ten-ktorý výbor, ale preto, že táto téma bola hlboko zneužívaná touto skupinou ľudí, a preto ma celkom prekvapilo, že pani ministerka tomuto zneužitiu ešte dala možno ďalšie pomyselné náboje, a k tomu smerovala moja otázka.
Ja osobne som trošku prekvapený, že ministerka vlády, ktorá sa vyhlásila za hrádzu proti extrémizmu, možno aj takýmito stretnutiami napomáha.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

4.4.2019 o 14:47 hod.

doc. PhDr. PhD. MBA

Martin Klus

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 14:47

Peter Žiga
Skontrolovaný text
Nebola vznesená otázka, bolo len konštatovanie, takže nemám dôvod odpovedať.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

4.4.2019 o 14:47 hod.

Ing. PhD.

Peter Žiga

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:48

Karol Mitrík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, poslanci, vážený pán poslanec Dostál, jeden minister tu spoza tohto pultu kedysi povedal, že trikrát a dosť, ja som v podstate tretíkrát oslovený touto otázkou, dneska som sa dostal aj na poradie, aj napriek tomu, že som vám isté materiály odovzdal k tejto téme, aj svoj pohľad, dovoľte, aby som pred plénom predostrel tak, ako to vidí Najvyšší kontrolný úrad, resp. bola oslovená moja osoba ako predseda.
Na úvod pár viet.
Naše demokratické spolužitie sa nachádza v kríze. Rastie nedôvera a hnev na našich politických predstaviteľov, na ľudí, ktorým sme odovzdali dôveru preto, aby v náš prospech štát. Nestačia dobré hospodárske výsledky, pre ľudí má lepší význam bezpečnosť, spravodlivosť, dôvera voči tým, čo krajinu spravujú. Rastie znechutenie z pretrvávajúcich straníckych hádok, ktoré nič dennému životu neprinášajú. Rastie počet voličov, ktorí majú pocit, že ich hlas, ich potreby a požiadavky neberú politické strany vážne.
Demokracia vznikla v mestách a som presvedčený, že mestá sú opäť tým spoločenstvom ľudí, kde je najväčšia možnosť, aby sa demokratické spravovanie vecí verejných uchovalo. Obec je základom územnej samosprávy na Slovensku. Práve malé mestá a obce sú tiež správne celky, kde sa človek rodí, rastie, chodí do školy, pracuje, sobáši sa, ale aj umiera. Nie štáty, ale mestá, obce sú naším domovom. Dovolím si tvrdiť, že pre občana pre jeho každodenný život sú podstatne dôležitejšie jeho volení predstavitelia na miestnej úrovni ako predseda vlády. Ak sa v súčasnosti stále poukazuje na to, že sú staromódne národné štáty, nedokážu viazať nové výzvy, nie sú pripravené, prichádza opäť čas, kedy budú mestské, mestá a mestské regióny zohrávať pre občanov čoraz dôležitejšiu úlohu. Preto aj Slovensko potrebuje dôsledné naplnenie princípu subsidiarity. Pod pojmom subsidiarita rozumiem nielen rozdelenie úloh medzi jednotlivými úrovňami štátu, ale aj oddelenie súkromnej sféry od verejnej, politickej, pritom verejná sféra by mala prevziať na seba iba tie úlohy, ktoré nedokáže riešiť súkromná. Potrebujeme silné mestá, ktoré budú garantom stability a základom silného štátu. Mestá, v ktorých sa obnoví dôvera a s ňou súvisiaci kultúrny kapitál, pomocou ktorého dokážu mestá a mestské regióny využiť svoj ľudský, prírodný a výrobný potenciál, v ktorých sa naplnia princípy demokratického spravovania a dosiahnu jeho zmysel, zabezpečí spravodlivosť a verejný úžitok presadzovať pravdu.
Dovolil som si citovať z knihy, záveru knihy Viktora Nižňanského, ktorý vydal tretie vydanie minulý rok, Rekonštrukcia štátu, ktorú považujem za veľmi dobrý úvod do problematiky, ako ďalej v oblasti prípadnej reformy verejnej správy.
Treba povedať, že, áno, realizovala sa v štáte a realizuje sa v štáte reforma verejnej správy, ale len na úrovni štátnej správy. Treba povedať, že občanmi je pozitívne prijímaná, pretože prieskum, ktorý sme uskutočnili na veľkom počte respondentov, ukazuje až na 95-percentnú spokojnosť. Na druhej strane treba vysloviť aj istú formu nespokojnosti, môžem to aj ja deklarovať, že po 13 rokoch fiškálnej decentralizácie je potrebné aj merať výkony v samospráve. Včera smer skončili seminár výboru INTOSAI, to je Medzinárodné spoločenstvo najvyšších kontrolných inštitúcií, kde je združených 194 krajín, a odznel tam jeden zaujímavý citát amerického ekonóma rakúskeho pôvodu, ktorý hovorí, že "kto nemeria, nemôže riadiť". Pritom tento výrok bol vyrieknutý na počiatku 20. storočia, mnohí modernejší ekonómovia hovorili, že je to mýtus, ale novší ekonómovia hovoria dokonca, že "kto nemeria, nemôže napredovať". Preto si myslím, že aj merať výkony vo verejnej správe, a medzi verejnú správu patrí aj samospráva, je potrebné a touto témou by sme sa skutočne v krajine mali zaoberať.
Táto kompetencia podľa rozdelenia podľa kompetenčného zákona prislúcha ministerstvu vnútra, sekcii verejnej správy, poprípade aj Úradu vlády, čiže myslím si, že v krátkom alebo dlhšom časovom horizonte bude sa musieť pristúpiť a namerať tie kompetencie, ktoré sú. Pretože, áno, na sneme Združenia miest a obcí pred dvomi rokmi si pamätám, že na základe teda istej komunikácie medzi predsedom vlády a vôbec vystúpením ministrov sa dospelo na sneme ku konsenzu, že ZMOS sa podujal, že do roku 2022 spracuje analýzu a východiská reformy verejnej správy. Ja som sa dotazoval aj v súvislosti s touto otázkou, teda v akej etape sa nachádzajú, bolo povedané, že tak do mesiaca, do dvoch prídu s analýzou súčasného stavu. A len jedno, jedno číslo si pamätám... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

4.4.2019 o 14:48 hod.

Ing.

Karol Mitrík

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:55

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda, je dôležité, aby hlas NKÚ k tejto téme zaznel aj na pôde parlamentu. Ale ja by som to skúsil tak trochu zúžiť, lebo ja som sa pýtal priamo na uznesenie Národnej rady, ktorým požiadala vládu o vykonanie komplexného auditu jednotlivých kompetencií podľa jednotlivých úrovní verejnej správy a zabezpečenia ich financovania, čiže môže spraviť nejaké analýzy ZMOS, môžu si to spraviť ministerstvá, určite niečo, aj keď teda otázne je, ako to bolo prepracované, bolo v súvislosti s reformou ESO, a teda napokon aj vaše zistenia spochybňujú, a to, že to išlo o nejaký, nejaký premyslený ťah z hľadiska kompetencií.
Ale teda sme tu v situácii, že, že vláda vyše 7 rokov neplní uznesenie Národnej rady, lebo to uznesenie bolo nielen spracovať ten audit, ale, ale aj predložiť ho Národnej rade, čiže v rámci, v rámci kontrolných kompetencií, tak toto, toto je jedna vec, ktorá by si zaslúžila kontrolu ako nesplnené, nesplnené uznesenie.
A teda pokiaľ ide špeciálne o tie samosprávy, tak dodnes nebolo kvantifikované, aké sú reálne potreby samospráv, teda z hľadiska výkonu kompetencií, ktoré sú na ne kladené, a aj povedzme z hľadiska presúvania nových a nových kompetencií, rekreačné poukazy, obedy zadarmo, čiže nemáme vyčíslené, aké sú reálne potreby samospráv na výkon tých kompetencií, ktoré im zákony, zákony dávajú. Čiže najmä z tohto hľadiska ma zaujíma, ako vnímate, vnímate tú skutočnosť, že vláda dodnes nesplnila to uznesenie o audite.
Ďakujem.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

4.4.2019 o 14:55 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:57

Karol Mitrík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec, tá otázka, že prečo je obsahovo nenaplnené toto uznesenie, je skôr snáď otázka na premiéra, môžem sa ho aj ja opýtať na najbližšom zasadnutí vlády, ale myslím si, že dozrieva čas a ja predpokladám, že v kratšom alebo dlhšom časovom horizonte sa k týmto aspektom musíme vrátiť, lebo platí to, čo som pred chvíľou povedal, že kto chce riadiť, musí aj merať.
My z pozície Najvyššieho kontrolného úradu aj v tomto roku realizujeme kontrolu na vyšších územných celkoch, kde na všetkých teda ôsmich celkoch kontrolujeme dve kompetencie a je to oblasť v pôsobnosti v zdravotníctve a v školstve, kde chceme namerať teda, že koľko kompetencií majú, koľko majú peňazí, a urobiť celkovú analýzu týchto dvoch kompetencií. Nemáme kapacity na to, aby sme robili plošne celú analýzu, pretože to si vyžaduje veľké nasadenie veľkého počtu ľudí a dlhší čas.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

4.4.2019 o 14:57 hod.

Ing.

Karol Mitrík

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:58

Andrea Kalavská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, ďakujem za otázku. Len ako bolo správne uvedené, my sme zrealizovali veľký imunologický prieskum na vzorke 4 218 osôb vo vekovej kategórie 1 až 69 rokov, a teda boli doňho zainteresované 322 praktických lekárov.
Čo bolo možno trošku smutné, tieto imunologické prehľady kedysi bývali veľmi časté, v ročných intervaloch, najneskôr v 5-ročných intervaloch, ale od roku 2002 nemali sme žiaden imunologický prehľad. Z titulu toho, že ako máte možnosť vidieť, sú tu epidémie osýpok ako v Európe, veľká epidémia osýpok je v Čechách, v Taliansku, vo Francúzsku, v Španielsku, Portugalsku, Grécku, čiže kde sú dovolenkové destinácie. Slovensko má veľkú alebo malo teda epidémiu osýpok na východe, v Bratislave sme mali epidémiu žltačky typu A asi pred rokom a pol. Ja si myslím, že nás ako ministerstvo zdravotníctva toto nemôže nechať laxným, preto sme pristúpili k tomu, aby sme pozreli na to, aký je stav imunity slovenskej populácie.
My sme skúmali hodnotu protilátok proti šiestim ochoreniam, a to je osýpky, mumps, rubeola, žltačka typu A, B a C. Všetky tieto ochorenia sú preventabilne očkovaním okrem žltačky typu C. Výsledok, veľmi jednoducho výsledok imunologických prehľadov je ten, že naše očkovacie kalendáre sú veľmi dobre nadstavené a že gro slovenskej populácie má dostatok protilátok proti vybraným a sledovaným ochoreniam.
Čo však nám teda vyšlo, že deti od vekovej kategórie 2 až 5 rokov majú nízky alebo nízke protilátky proti žltačke typu A. Tiež treba povedať, že táto, toto očkovanie nie je povinné. Ale u obyvateľov, ktorí žijú v miestach s nízkym hygienickým štandardom, keďže toto ochorenie je prenášané fekálno-orálne, čiže špinavými rukami, my sme zvážili doporučiť očkovanie u tejto populácie detí. Lebo teda aj v poslednom období máme možnosť zistiť, že, alebo sledovať, že žltačky typu A prebiehajú veľmi, veľmi zle. Kedysi to bolo skôr tak, že bolo to nejaké zažltnutie, pár týždňov na infekčnom, ale teraz už sme mali aj úmrtia po žltačke typu A.
Ďalším takým možno výrazným zistením v rámci imunologických prehľadov bolo, že veková populácia 25- až 49-ročných má nižšiu hladinu protilátok proti osýpkam, ako teda je žiaduce na 95 %, tak tam sa tiež zvažuje, či túto populáciu preočkujeme jednou dávkou proti osýpkam. Ale zase tu tiež treba upozorniť, že táto populácia bola očkovaná možno menej imunogénnou vakcínou, ktorá v súčasnosti, alebo v tej dobe bola dostupná.
Aby som odvrátila všetky možné antivakcinačné kampane a tak, všetky vakcíny, ktoré používame na Slovensku a ktoré sú v rámci povinného očkovania, sú vakcíny, ktoré sú dostupné a respektíve rovnakými vakcínami sa očkujú všetky vyspelé krajiny v Európe a v Amerike, čiže bezpečnosť vakcín je teda zaručená. A my si stále myslíme, že tak máme nadstavený očkovací kalendár, je veľmi dobre nadstavený, tam, že tam je povinnosť, za to si ja stále stojím, ako ste už mali možnosť aj počuť, že ministerstvo zdravotníctva navrhuje, aby deti do predškolských zariadení boli prijímané, len ak majú kompletný očkovací kalendár. Pretože v súčasnosti v súčasnej miere migrácie epidemiologickej analýzy my ako regulátor musíme pristúpiť k tomu, aby sme dokázali chrániť obyvateľstvo ľuďmi a tými metódami, ktoré máme, a očkovanie je jednou z najúčinnejších preventívnych alebo jedným z najúčinnejších preventívnych opatrení, ako kedy svet malo.
Možno by som toto skončila len jedným takým výrokom, ktorý mám veľmi rada aj z hľadiska toho, že som infektológ: "Jediná nebezpečná vakcína je tá, ktorá sa nepoužila."
A teda ešte, toto boli, dá sa povedať, také výsledky, zhrňujúce, epidemiologického prehľadu, my budeme tieto epidemiologické prehľady, alebo teda sú odporúčania, a je to aj v Národnom pláne kontrol infekčných ochorení, robiť v 5-ročných intervaloch a chceli by sme teda, aby nám zaočkovanosť slovenskej populácie neklesla pod 95 %, kedy aká zaočkovanosť na tieto percentá poklesne, tak nám klesá kolektívna imunita a hrozí nám šírenie infekčných ochorení.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

4.4.2019 o 14:58 hod.

doc. MUDr. PhD. MHA

Andrea Kalavská

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 15:03

Juraj Blanár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani ministerka, chcem poďakovať za túto odpoveď, časovo určite nebol priestor, aby ste povedali ešte mnohé iné veci. Ale v prvom rade chcem predovšetkým vyzdvihnúť to, že sa tomu aktívne venujete a že otvárate aj tú diskusiu súvisiacu s predškolskými zariadeniami, kde naozaj migrácia spôsobuje práve problémy prenosu rôznych infekčných chorôb. A čo je dôležité, že aktívne komunikujete aj s verejnosťou.
A chcel by som aj vás podporiť, aby ste pokračovali v tom, pretože viete, že sú rôzne názory aj hnutia, čo sa týka očkovania, a je potrebné, aby fundovane sa odpovedalo na všetky tieto otázky.
Takže chcem vás podporiť a ďakujem za odpoveď.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

4.4.2019 o 15:03 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video