46. schôdza

18.6.2019 - 28.6.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

24.6.2019 o 10:56 hod.

Ing.

Igor Federič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:56

Igor Federič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla sa na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 6. decembra, do 6. septembra 2019 a gestorský výbor do 9. septembra 2019.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

24.6.2019 o 10:56 hod.

Ing.

Igor Federič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:58

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, tuto ma už budú naozaj zaujímať veľmi konkrétne odpovede, to prvé bolo len taká rozcvička. Takže ďakujem veľmi pekne.
My dlho hovoríme o zlepšovaní podnikateľského prostredia, o kvalite, klesajúcej kvalite a o tom, aká je nevyhnutnosť zlepšovať podnikateľské prostredie. Hovoríme o tom, že je dôležité, aby sa naozaj aj malí a strední podnikatelia nadýchli, takže toto je všetko, čo tu, toto sú veci, ktoré prednášame tu v Národnej rade, a poukazujeme na to, že je veľmi dôležité podať pomocnú ruku aj práve malým a stredným podnikateľom. Vidíme, že aj prílev investícii je stále problémom a klesá a práve v tých regiónoch z..., by som povedal, najmenej rozvinutých alebo málo rozvinutých je dôležité, aby tieto regióny dobiehali práve tie vyspelé regióny. Takže tuto je veľmi veľa, veľa práce, a preto je potrebné vychádzať teda v ústrety týmto ľuďom. Toto opatrenie, mohli by sme naňho pozrieť z viacerých pohľadov, áno, prirodzene, zníženie dane na 15 % je niečo, pretože naozaj sme v rámci regiónu, patríme medzi najvyššie dane, takže z tohto pohľadu toto opatrenie ako keby prináša posun. Môžme sa rozprávať o tom, keby sme sa chceli pozrieť na to z pohľadu jednoduchosti daňového systému, ktorý funguje najlepšie, keď je jednoduchý a prehľadný. Tu by sme možno našli nejaké veci, ktoré by úplne nezapadali do toho konceptu, ale mňa zaujíma jedna konkrétna vec. Pretože toto je jedno z tých opatrení toho balíčka, kde už sa ide hlbšie do vrecka rozpočtu. Už sa nebavíme o 8-6 mil., ako sme to videli doteraz, ale bavíme sa o sume rádovo 100 a viac miliónov. A ja sa chcem opýtať, kolegyne, kolegovia, pretože program stability, ktorý sme rokovali na tejto schôdzi, uvádza vo svojich cieľoch vyrovnané hospodárenie aj na ďalšie roky, a teda vieme, že tento balíček, keďže toto je jedno z tých opatrení a je naviazané na ďalšie, a predpokladám, že v rámci koalície to plánujete schváliť všetko, to, čo ste sa dohodli, stále nevieme úplne presnú sumu. Myslím, že posledná suma, ktorú sme počuli, bola 500 mil. eur. Takže moja otázka je, že ako to chcete vykompenzovať v rámci rozpočtu, ak chcete dosiahnuť zároveň vyrovnaný rozpočet, lebo ide tu o vaše slová, o slová vašej vlády, ktorá deklaruje aj vo svojich dokumentoch, že vyrovnaný rozpočet bude. Toto ja sa pýtam teraz na vaše slová, aby sme sa, aby som nedostal nejakú spätnú väzbu, že... A vy teraz hovoríte o... Nie, vy hovoríte o vyrovnanom rozpočte, teraz sa nebavme o tom, čo hovoríme my. Vy hovoríte o vyrovnanom rozpočte jedným dychom a zároveň druhým dychom hovoríte, že idete zaviesť takéto opatrenia. A ja sa pýtam, ak áno, dobre, tak potom, čo sa v tom rozpočte udeje na to, aby tieto opatrenia mohli byť každoročne, lebo to sú každoročné opatrenia. To nie je, že teraz robíme výnimočne jeden rok. Toto je vlastne každoročne, lebo je to zmena systému. Čiže každoročne sa bude, takáto suma vlastne bude v rozpočte chýbať, takže sa pýtam, že z čoho sa to bude kompenzovať, a toto je otázka, ktorú na vás mám pri tomto konkrétnom návrhu, ale budeme mať teda aj pri tých ďalších. Takže tu by som vás poprosil, aby ste veľmi konkrétne povedali aj ľuďom, že čím chcete zafinancovať ten výpadok, a vôbec sa nerozprávame o tom, či je to dobré, zlé, toto, teraz vôbec nemusíme sa o tom rozprávať. Zaujíma ma vyslovene, akým spôsobom to bude zabezpečené, lebo pri takomto návrhu, kde už to presahuje stovky miliónov, je zodpovedné, si myslím, od poslancov, aby povedali aj svojim kolegom, ktorí o tom budú hlasovať, ale aby povedali aj verejnosti, že z čoho chcú toto zafinancovať.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.6.2019 o 10:58 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:02

Radovan Baláž
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, na začiatok, ja som veľmi rád, že zhodneme sa na tom, že treba podať pomocnú ruku hlavne tým malým a stredným podnikateľom. Aj drvivá väčšina našich ekonomických návrhov, ktoré Slovenská národná strana dáva, sú práve orientované, práve orientované na týchto malých a stredných. Môžeme začať daňové licencie, zvýšenie paušálnych výdavkov a podobné opatrenia. Čiže preto všetky tie naše aktivity, ktoré smerujeme, smerujeme na to, aby sme rozvíjali tých malých a stredných. Čiže aj toto opatrenie po tých zmenách, ktoré budú prijaté v tom druhom čítaní, budú primárne orientované na malých a stredných.
A teraz sa dostávam k tej vašej obave alebo k otázke, ktorú ste položili vo vašom vystúpení, a bola iba jediná. Očakával som toho viacej, priznám sa. Akým spôsobom to zasiahne štátny rozpočet, tak aby sme splnili tú príjmovú stránku štátneho rozpočtu a mali na konci roka ten deficit rovný nule. Preto sme ustúpili z našej požiadavky, že nezavedieme plošne daň z príjmu pre právnické osoby 15 %, ale bude tam obmedzenie do určitej výšky obratu. To je náš ústupok a zároveň aj naša zodpovednosť voči štátnemu rozpočtu, aby sme neohrozili tú príjmovú stránku, pretože vieme, že keby sme dali na 15 % en bloc pre všetkých, aj pre tých veľkých, ktorí sú najväčší platitelia dane z príjmu, tak naozaj by to v štátnom rozpočte urobilo značnú dieru, ktorá by sa ťažko kompenzovala, a nevedeli by sme ju zaplátať. Preto sme ustúpili z nášho požiadavku, požiadavky, vedomí si svojho záväzku, ktorý sme si schválili aj v programovom vyhlásení vlády, že bude vyrovnaný štátny rozpočet.
Vykompenzovať, ja si myslím, že ekonomika stále rastie, na európske pomery veľmi dobre. Niečo máme cez 3 % z hrubého domáceho produktu, čiže myslím si, že v budúcom roku budú vyššie daňové príjmy, ako sú očakávané. Aj tie ostatné balíčky, ktoré budú prijímané, budú do značnej miery kompenzované s tým vyšším výberom daní. Bez toho, aby sme zvyšovali sadzby, samozrejme, ale v tej efektivite, ktorá je.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.6.2019 o 11:02 hod.

Ing.

Radovan Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:04

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Neodpovedali ste na moju otázku, preto sa ešte krátko prihlásim do ústnej rozpravy. Ja som už vychádzal z toho, že, už som uvažoval ten zmenený variant. Samozrejme, momentálne to v prvom čítaní, to, čo máme, tak to je o 800 mil. Na tie som sa nepýtal, pretože rád by som teda počul aj tú, ale vy ste sami z toho zľavili. Ja som sa už pýtal na tú upravenú, upravenú verziu a na to ste mi nezodpovedali. Takže ešte na chvíľočku pôjdem do ústnej rozpravy, aby ste mohli na to zareagovať, lebo to je kľúčové, aby sa to naozaj zodpovedalo.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.6.2019 o 11:04 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:06

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja som preto bol veľmi zvedavý na tú odpoveď a tá odpoveď zaznela, tá odpoveď zaznela vlastne v duchu, že očakávame nejaké teda príjmy do rozpočtu a podobne.
No v prvom rade povedzme si pár faktov. Príjmy žiadne, navyše príjmy mimo prognózy neočakávajte. To je to, čo hovorí aj ministerstvo financií. Opäť, nebudú to moje slová, budú to slová vašej vlády, vlády vyslovene, ani nie koalície, vašej vlády. Čiže už sa neočakáva ani tento rok, ani ďalšie roky sa neočakáva, že budú prichádzať dodatočné príjmy. Preto je veľmi dôležité, ak vláda prináša nejaké riešenia, aby povedala, kde si uprace v rámci toho balíčka. A opäť - vy ste povedali, že chcete mať vyrovnaný rozpočet. Čiže ja sa nepýtam teraz na to, že, lebo keby ste sa nezaviazali vyrovnaným rozpočtom, tak nemáte jednu už uzavretú obálku. V takom prípade v poriadku. Poviete, tak zaplatíme to na dlh, alebo uvidíme, koľko príde, a to, čo bude chýbať, tak si požičiame. Ale to tu nezaznieva a nezaznieva to ani v dokumentoch vlády.
Čiže ja sa preto pýtam, máme tu ucelenú, konkrétnu uzavretú sumu, to je vyrovnaný rozpočet a my vieme, že aj tie prognózy, aj cyklus neukazuje, že budete mať navyše peniaze na to, aby ste v stovkách miliónov. Lebo toto opatrenie bude koľko, 100-150 mil.? 300? (Reakcia z pléna.) 80 mil. Dobre, povedzme, že bude 80 mil. a to ukáže vyslovene prax, či bude 80, alebo 120, ale v poriadku, 80 mil. už je, ale pozor, toto opatrenie je naviazané na ďalšie opatrenie. Čiže my sa tu nebavíme o 80 mil. My sa tu bavíme o balíčku rádovo 500? Tak ste sa dohodli na koaličnej rade alebo...? Uvidíme, takže rádovo 500. Čiže hovoríme o 500 mil. Čiže keď sa bavíme aj dnes o 80 mil., tak je to z balíčku, ktorý buď bude schválené všetko, alebo nebude schválené ani 80 mil. A ja sa pýtam aj na tých 80, lebo to je váš podiel domácej práce, že kde teda chcete urobiť tie úpravy v rozpočte.
Áno, máme tu Útvar hodnoty za peniaze a čakal som, či to zaznie, nezaznelo to, ktorý každý rok ukazuje už len, už v tomto vám pomáha, pomáhajú, pomáha tento útvar, že vám dáva vyslovené hinty, že však tu že však tuto už vám dávame, na striebornom podnose vám dávame aj tie opatrenia, ktoré môžte urobiť, a prosím, urobte ich, všetkým bude lepšie. Bude to systémová zmena, prinesie to peniaze a tie peniaze môžte použiť na niečo iné. Nezaznelo to tu v argumentácii, ale ak by aj zaznelo, tak by ma zaujímalo, že teda ako to idete urobiť, lebo to, že to opatrenie tam je, ešte neznamená, že sa udeje, lebo vidíme, že za posledné tri roky tí ministri proste nemajú sa k tomu, a je otázka, či to nechcú, tie opatrenia robiť, a preto dostávajú to vysvedčenie v podobe červenej a oranžovej farby, alebo nevedia. To by sme mohli hlbšie analyzovať opatrenie po opatrenie a zistiť a zrejme by sme našli obidva prípady. Ale ja sa teda pýtam vás, aby ste tu dnes, keď rokujeme o takomto závažnom, a už robím ten ústupok, že uvažujem s tým pozmeňujúcim návrhom, ktorý tam ešte nie je, ktorý, verím, že príde a bude teda znížený na tých 80 mil. Pýtam sa vás z čoho. A prosím vás, neodpovedajte, neodpovedajte vetou alebo radšej neodpovedajte vôbec, ale neodpovedajte vetou, že to sa nejak, tie peniaze natečú, a však budú nejaké lepšie výbery daní a podobne. Ako prepáčte, toto nie je, to je argument, ale to neni kvantifikovaný argument. To jak keby som ja sľúbil mojej rodine, viete čo, zoberiem vás na dovolenku do Turecka za 2-tisíc euro a nejak to ušmodrcháme nebojte sa ani euro vám nesiahnem, nejak to už ušmodrcháme. Vieme, ako to dopadne, keď sa to ide tak ušmodrchať, že máme deficity vyššie ako plánované. Tak to priznajte, tak povedzte, viete čo, drahí naši občania, my vlastne nevieme, z čoho to zafinancujeme, modlime sa za to, aby tie peniaze natiekli, a keď nezatečú, tak, nenatečú, tak hádajte čo, zadlžíme vás. Vybavené, lebo iné možnosti nie sú. Buď budú vaše modlitby vyslyšané a natečie do rozpočtu viacej peňazí, ak sa teda za to modlíte, lebo zatiaľ nič iné nerobíte, lebo nevidel som žiadne opatrenie, ktoré by ste pomenovali, že tak tuto škrtneme, tuto prinesieme efektivitu, v tomto konkrétnom vidíme efektivitu, keď tuto upraceme procesy, uvoľníme toľkoto ľudí, to, z tohto nám vypadne, z tejto rovnice nám vypadne 20 mil., z tejto rovnice nám vypadne 30 mil., takto vyskladáme 80 mil. Tu máte riešenie, ako máme, kde sme zobrali 80 mil. Ale povedať, že tak však snáď tá ekonomika nejako potiahne a tak ďalej, ako sľubovať si, kolegovia, že keď vy znížite na 15 % daň, že okamžite to bude mať nejaký pozitívny prínos v nárastu výberu daní, tak to si naozaj dobre naštudujte, lebo toto neplatí. Táto rovnica neplatí.
Čiže z toho tie peniaze nebudú. A ak by aj ľudia z tých peňazí, ktoré majú, spotrebovali a dostať, natečie sa vám to späť prostredníctvom či už DPH, vyššieho výberu DPH a podobne, tak si uvedomme z tých peňazí, ktoré oni dostanú, to je nejaký 100 % balík, tak tá DPH je len 19 %. Pardon, 20 %, čiže len 20 %. Keď by sme aj spotrebnú daň do toho zarátali, tak ešte dobre, tam sú nejaké, tak nech to dáme na 30 %, čiže zo 100 % sumy vám natečie späť 30 %, ak by to celé minuli. Ale zvyšných 70 % stále ostáva v lufte. A aj to príde o rok nato, najprv tie peniaze musia dať a až potom ich minú. Až potom... Takže toto sú všetko hypotézy.
A ja by som čakal naozaj nejakú kvantifikáciu v zmysle, že máme to prepočítané, ľudia, nebojte sa, vláda garantuje, áno... (povedané so smiechom), vláda garantuje vyrovnaný rozpočet. A ja vás teda žiadam, aby ste tú kvantifikáciu predložili. Ďakujem, to bola moja požiadavka už v písomnej rozprave, ale som ju nedostal, tak dopĺňam.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.6.2019 o 11:06 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:12

Radovan Baláž
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, jednu vec možno ste opomenuli a to je účinnosť toho návrhu zákona, ktorý dávame. Tá je od 1. 1. 2020, čiže mne sa zdalo, že sa stále bavíme o roku 2019, a či nie je ohrozený deficit v tomto roku, ale toto opatrenie patrí až od roku 2020. Štátny rozpočet na rok 2020 sa ešte teraz koncipuje, uvidíme v septembri, aká bude daňová prognóza, a na základe toho budú vedieť presne ministerstvá, s akými peniazmi počítať môžu, a, samozrejme, určite budú sa snažiť a ministerstvo určite financií do toho bude mať čo povedať, aby sme dosiahli tie ciele, ktoré sú stanovené aj v programe, pakte a stability. Čiže, pán kolega, túto tému, čo si teraz navrhol, že kde tie peniaze sa nájdu, môžme to rozoberať jesenne pred schvaľovaním štátneho rozpočtu a tam budete konkrétne vedieť, v ktorých položkách sa ubralo, ktoré ministerstvá ako efektívnejšie využívajú svoje zdroje na to, aby vedelo poskytnúť ľuďom menšie daňové zaťaženie na Slovensku.
A dneska rozprávať o tom, že toto opatrenie bude mať vplyv na rok 2019, to proste tak nie je. Tento návrh zákona platí od 1. 1. 2020. A o konkrétnych číslach sa môžme baviť, keď sa budeme tu rozprávať o štátnom rozpočte na rok 2020.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.6.2019 o 11:12 hod.

Ing.

Radovan Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:13

Peter Pčolinský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Tento návrh zákona ja vnímam určite pozitívne, ale sa, budeme za neho hlasovať, ale zdieľam aj názor Eda Hegera, ktorý hovorí, že my dnes nevieme prejudikovať dopredu, aký to bude mať vplyv na príjmy štátneho rozpočtu. Osobne si myslím, že tento štátny rozpočet na tento rok, na tento rok, kde je schválený vyrovnaný štátny rozpočet, dodržaný nebude a kľudne sa s kýmkoľvek z vás stavím o jeden svoj poslanecký plat, že vyrovnaný rozpočet nebude tento rok, aj keď sa na hlavu postavíte. A vy viete veľmi dobre, že vyrovnaný nebude, ale budete sa tu do poslednej chvíle biť, že bude, a dobre viete, že nebude.
Čo sa týka budúcoročného štátneho rozpočtu, s tým, že tieto opatrenia budú až od januára 2020, to je, to je síce pravda. Mňa len veľmi mrzí, že nemáme parlamentné voľby každého pol roka, naozaj mrzí ma, že každého pol roka nemáme parlamentné voľby, lebo tu by bol, tu by bol raj na zemi, keby sme mali každý polrok parlamentné voľby. Lebo stalo sa pravidlom za posledných 20 rokov, že predvolebný rok jednoducho sa rozdáva vo veľkom, robili to všetky vlády, nerobí to len táto vláda, robili to aj predošlé vlády, a my keď sme sa teraz cez víkend bavili s ľuďmi napríklad na Kysuciach, tak tí jednoducho hovorili, že škoda, že nie sú parlamentné voľby každý polrok, tu by sa nám žilo.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.6.2019 o 11:13 hod.

Mgr.

Peter Pčolinský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:15

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán kolega Baláž, ja som neopomenul, že toto sa nebude týkať roku 2019, som si toho veľmi dobre vedomý a dal som si veľký pozor na to, aby som hovoril o roku 2020, ’21, ’22. Citoval som z programu stability, ktorý máte, tam si pozrite rok ’20, ’21, ’22 a teraz sa na to pozerám, je naplánovaný vyrovnaný rozpočet. Čiže nebavme sa o roku 2019, resp. ak sa chceme baviť, presne ako povedal kolega Pčolinský, sľubovali ste vyrovnaný rozpočet, bude na míle vzdialený. Ak bude deficit menej ako 0,5 % tak vám ešte môžme tlieskať, aj keď nebude začo, ale to bude akože úspech. Dneska tam odhadujú dieru 900 mil., prepáčte, to je akože, to je tak na míle vzdialené, takže toľko k vyrovnanému rozpočtu v roku 2019.
Ale ja sa pýtam presne na tie roky, a keď vy hovoríte, že to sa budeme o tom baviť na jeseň, dobre, vyhýbavá odpoveď, beriem, nemáte momentálne ani šajnu, z čoho to zoberete, lebo to neviete povedať a nemáte to ani napočítané. V poriadku, zodpovedali ste, toto berem ako odpoveď, ktorú máte, a tým pádom vieme aj ľudia vedia, že vy v tomto momente nemáte predstavu, ako vlastne tie peniaze chcete dať, čiže sľubujete holuba na streche. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.6.2019 o 11:15 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:17

Eva Antošová

Vystúpenie v rozprave 11:25

Igor Federič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa všetky náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 6. septembra 2019 a gestorský výbor do 9. septembra 2019.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.6.2019 o 11:25 hod.

Ing.

Igor Federič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video