46. schôdza

18.6.2019 - 28.6.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

24.6.2019 o 14:10 hod.

Ing.

Dušan Tittel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 14:10

Dušan Tittel
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Tak, samozrejme, by som chcel zareagovať na kolegov. Začal by som možno od prvého, pána Hegera, je to priorita športu. Musím povedať, že na jeseň 2015, ešte minulé zloženie parlamentu prijalo zákon o športe, ktorý definoval základné podmienky fungovania športu na Slovensku. Niektoré legislatívne veci sa vyriešili veľmi dobre, niektoré, bohužiaľ, a to práve bude naväzovať na, preč..., na ten, prečo dávame návrh na prijatie poukazu na športovanie. Bohužiaľ, nefungovali, lebo zákon o športe ako taký nám ukazuje, že síce športové zväzy obdržali ďaleko viacej financií, ako to bolo v predchádzajúcich obdobiach, ale nie vždy sa dostáva, by som povedal, tá finančná injekcia, aby sa premietla do toho, aby dostávali jednotlivé športové kluby rôznych odvetví, aby to nebolo vnímané len tých dvoch kľúčových, futbal a hokej.
Čiže preto priorita športu naozaj je veľmi veľká pre Slovenskú národnú stranu, musím povedať, bol by som najšťastnejší, keby od môjho prvého vstupu do parlamentu v roku 2016, aby sme mohli presadzovať podmienky pre slovenských športovcov, aby boli lepšie a lepšie, aby sme sa netešili, keď sa podarí našim hokejbalistom získať štvrtý raz v rade titul majstra sveta, a je to paradox, ale Slovenský hokejbalový zväz nie je uznaný ako šport na Slovensku. Hej? Čiže preto je to, to sú tie paradoxy toho zákona o športe, ktorý bol prijatý predchádzajúcou Národnou radou, a postupne musíme, samozrejme, túto anomáliu vyriešiť.
Druhá vec je, aby sme sa tešili z úspechov, Ján Volko získal na majstrovstvách, na európskych hrách v Minsku v sobotu získal striebornú medailu, z čoho sa zase všetci veľmi tešíme, a, samozrejme, keď sa opýtate Volka a atlétov, aké sú podmienky pre šport, tak povedia nedostačujúce. Preto sa snažíme my na každom tom úseku hľadať možnosti, zdroje, podmienky, aby sme ten šport zlepšovali na jednej strane v rámci asociácií, ktoré riadia jednotlivé druhy športu v kluboch, ale takisto, samozrejme, aby sme mohli jednotlivých, až do tých najmenších buniek, a to sú tie telovýchovné jednoty, kluby športové, ktoré vykonávajú tú činnosť, lebo, bohužiaľ, reprezentanti nám nevyrastú len na veľkých národných štadiónoch, ale vyrastú nám v jednotlivých dedinkách a obciach, kde pravidelne tri-štyrikrát do týždňa trénujú.
Na veľkú podporu športu musím povedať, že sa nám podarilo presadiť, aby vznikol vlastne prvýkrát od januára 2019 pozícia štátneho tajomníka pre šport, a dokonca, poviem tak, z našich prvých olympionikov úspešných Jozef Gönci sa snaží a musím povedať, sa veľmi chytil tejto svojej funkcie a musím povedať, že tie výsledky sa dosahujú, lebo všetky tie komunikácie, ktoré máme medzi sebou, a tie zákony, ktoré predkladáme, sú po, samozrejme, po komunikácii nielen s ministerstvom a štátnym tajomníkov, slovenským športovým a olympijským výborom a jednotlivými zväzmi, aby sme sa, podporu športu bola lepšia a väčšia. Práve Jozef je ten, ktorý momentálne je na európskych hrách v Minsku a práve sa veľmi komunikovalo, ako, akým spôsobom, kedy budeme predkladať tento návrh, ktorý môže prospieť športu.
Prečo, pani Kiššová sa opýtala, prečo nie ľudovej škole umenia, hej? Ja si myslím, že keby ste sa dneska opýtali jednotlivých obcí, koľko dávajú peňazí na ľudovú školu umenia, koľko dávajú na šport, tak by ste videli, že naozaj je to nepomer. Keď prepočítame, koľko detí športuje, koľko detí sa venuje kultúre, koľko detí sa venuje umeniu a koľko ide z tých dotácií na jednotlivé dieťa, by ste videli, prečo ten šport, musím povedať, je podfinancovaný a prečo, samozrejme, všetky kluby majú s týmto problémy. Teraz hovorím, aby bolo vnímané klubov, nemyslím profesionálne kluby, stále to vnímam, v jednotlivom klube, vyberieme si konkrétnu obec, z ktorej trebárs pochádzam, z mesta Dolný Kubín, majú tam 300 malých detí a jedno mužstvo v štvrtej lige, čiže neriešime mužstvo dospelých, ale riešim tých 300 detí, ktoré trénuje trikrát do týždňa, a keby nebolo rodičov, ktorí prispievajú na jednotlivé fungovanie klubov, tak musím povedať, že futbalový klub kategórie žiakov a dorastencov zanikne.
Takisto sa pani Kiššová pýtala, že prečo dva roky musí byť zamestnaný. Samozrejme, musíme nastaviť nejaké pravidlá, lebo, bohužiaľ, Slováci sú veľmi ľudia vynaliezaví a hľadali by riešenia a prechádzali by z jedného zamestnania, účelovo by sme to riešili. Samozrejme, stále doporučujem, že aj tento poukaz je dobrovoľný, tak je to naozaj na vzťahu zamestnávateľ - zamestnanec, ten, ktorý platí, a, samozrejme ten, ktorý vykonáva tú činnosť, musí byť spoločná dohoda. Samozrejme, budem veľmi rád, keď budú všetci zamestnávatelia tak osvietení a finančná situácia im to dovolí, aby mnohým zamestnancom mohli zaplatiť maximálny poukaz vo výške, preplatiť vo výške tých 500 euro s tým, že 275 euro zaplatí zamestnávateľ a tých zvyšných 225 zaplatí zamestnanec. A budem rád, tie peniaze prídu do športového klubu, ktorý vie ich využiť na to, aby trénovali tie deti naozaj vzdelaní, odborní tréneri, ktorí, myslím si, zaručia, aby nám vyrástli, či už to budú hokejisti, futbalisti, alebo nový Volko, verím, že v čo najkratšej dobe.
Otázka, prečo len pre registrované kluby. Zase je tu taká pre mňa nepochopená otázka, lebo ja si myslím, že by to práve mala byť, je to pochopiteľné, že tie kluby no musia byť registrované, však snáď nechceme dneska, aby som, niekto na ulici si povedal, že ja som, sa tvárim, že som športový odborník, doneste mi, rodičia, peniaze, ja vyberiem peniaze a nebudem s nimi vykonávať nejakú činnosť. Práve naopak, preto je to zabezpečené, že tie kluby, ktoré sú registrované v registri športových organizácií, je definované, že vieme, kto je tam konateľom, aká je tam štruktúra trénerov, aké tam majú vzdelanie tí tréneri, a môžem povedať, že aby sa to neminulo účinku, že dneska naozaj, teda ja práve si myslím, že keby tam nebol tento, táto podmienka registrácie tých organizácií, tak si myslím, že by bolo opačne, prečo to tam nie je, tá otázka. Takže ja si myslím, že to je správne, a tak by to malo byť.
Rodičia, ktorí máte malé deti, musím povedať, že viete, ako podporujete svoje deti, koľko stoja krúžky športové. Niekde to sa platí 10 euro mesačne, niekde sa platí až 50-60, niekde aj 100 euro mesačne, takže je to veľká záťaž pre rodičov. A ja si myslím, že práve toto je priestor na to, aby sme tým rodičom pomohli. A hovorím, budem si veľmi priať, aby zamestnávatelia boli osvietení, aby naozaj sa snažili tým, tým, poviem tak, z toho svojho rozpočtu rodičom pomôcť tým, že by im pomohli, aby naozaj tie kluby dostali financie, aby mohli vychovávať deti nie dobrovoľníci, ale aby to boli naozaj tréneri, ktorí sú fundovaní, majú skončené vysokoškolské vzdelanie, majú prax v tom jednotlivom obore, a iba takí môžu nám vychovať deti.
Edko, ešte si dal otázku ohľadne telocviční a či potrebujeme peniaze tam. Ja si myslím, že potrebujeme peniaze po športe všade, niečo sa v minulosti zanedbalo. Samozrejme, prešli kompetencie, či už sú to na obce, alebo vyššie územné celky na jednotlivých školách, v ktorých majú kompetencie telocvične. Samozrejme, ja verím, že každý by si vedel predstaviť nové palubovky, nové koše, nové brány, nové atletické dráhy. Je nejakým postupom, ja som rád, že každý rok naozaj vláda vynaloží dostatok financií na to, aby sme tie športoviská, sa postupne rekonštruovali, postupne sa to pribúda. Ja verím, že v tom treba len, by som povedal, podporu všetkých, nielen koaličných a opozičných, aby sme nevnímali šport ako politický súboj, ale aby sme vnímali šport ako činnosť, ktorá pomôže Slovensku, aby nám tu vyrastala zdravá generácia.
Sami keď sa pozriete na množstvo mladých detí a čo ma mrzí, samozrejme, veľká z nich má nadváhu, tých detí, a musím povedať, že myslím si, že nečaká nás do budúcnosti nič lepšie, a práve naopak, šport by mal byť ten, ktorý by sme sa mali, by som povedal, ktorý by nám mal zaručiť, že bude nám skôr vyrastať zdravá generácia.
Na záver za chvíľu o tri ďalšie body budeme predkladať návrh na vytvorenie Fondu na podporu športu, kde je ďalší velikánsky posun, lebo je to ďalšia, na základe programového vyhlásenia vlády je to inštitút, ktorý nám pomôže, poviem tak, decentralizovať financovanie športu zo strany ministerstva, aby to prešlo na jednotlivé športové subjekty, kde bude mať zastúpenie slovenský olympijský a športový výbor, športové zväzy, paralympijský, zástupca samosprávy, a ja verím, že sa nám podporí, vytvorením tohto fondu a podpory, ktorú, samozrejme, by bolo nevyhnutné prejsť v Národnej rade, aby sme, tento fond bol ďalší zdroj financovania, lebo tak, jak som povedal, od 1. januára 2016 nám platí zákon o športe, ktorý vyriešil časť financovania jednotlivých zväzov, ale, samozrejme, nielen zväzy sú činné na Slovensku v športe, a preto budem veľmi rád, keď tento fond podporíme tiež a vytvorí sa nám nový priestor na to, aby sme mohli financovať športové združenia a jednotlivé organizácie konkrétnych športovcov, ktorí, bohužiaľ, nemôžu dostať peniaze, financie trebárs z jednotlivých asociácií.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

24.6.2019 o 14:10 hod.

Ing.

Dušan Tittel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:19

Alena Bašistová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi stručne odôvodniť predkladaný zákon. V roku 2014 bol prijatý zákon o sociálnej práci, ktorý okrem iného definuje, že sociálna práca je aj špecializovaná odborná činnosť, to znamená súbor pracovných činností užšieho zamerania, na výkon ktorých je ustanovený osobitný kvalifikačný predpoklad, teda absolvovanie akreditovaného špecializačného vzdelávacieho programu ustanoveného pre príslušný špecializovaný odbor sociálnej práce, viď § 5 ods. 2. ===
Zákon o sociálnej práci hovorí, že sústavu špecializovaných odborov sociálnej práce plus špecializačné vzdelávacie programy ustanoví vláda nariadením, viď § 5 ods. 5 a § 13 ods. 4.
Zákon o sociálnej práci v § 46 ustanovuje, že sociálny pracovník, ktorý vykonáva sociálnu prácu v špecializovanom odbore ustanovenom v nariadení vlády, musí absolvovať potrebné špecializačné vzdelávanie do 31. 12. 2020. Začiatkom roka 2016 bolo prijaté nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 5/2016 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 219/2014 Z. z. Toto nariadenie vlády ustanovuje
a) sústavu špecializovaných odborov sociálnej práce, t. j. sociálna posudková činnosť a sociálna kuratela,
b) špecializačné vzdelávacie programy, sociálna posudková činnosť a sociálna kuratela
c) štandardy špecializačných vzdelávacích programov.
Špecializačné vzdelávacie programy môžu vzdelávacie inštitúcie realizovať len na základe udelenej akreditácie od akreditačnej komisie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pre oblasť vzdelávania.
Od roku 2016 požiadala o akreditáciu len jedna vzdelávacia inštitúcia a aj to len na jeden špecializačný vzdelávací program - sociálna kuratela. Z toho vyplýva, že ak do 31. decembra 2020 sociálni pracovníci neabsolvujú akreditované špecializované vzdelávacie programy, nebudú spĺňať podmienku osobitného kvalifikačného predpokladu na výkon špecializovanej odbornej činnosti. Podľa zákona o sociálnej práci musia do konca roku 2020 splniť podmienku osobitného kvalifikačného predpokladu všetci sociálni pracovníci, ktorých sa tieto špecializácie týkajú, teda sociálni kurátori a posudkoví sociálni pracovníci. Títo vykonávajú činnosť v rámci štátnej správy aj samosprávy. Nariadenie vlády ustanovuje, že príprava na vyššie uvedené špecializačné vzdelávacie programy trvá najmenej 12 mesiacov a najviac 18 mesiacov. Tým môže nastať situácia, že výkon vyššie uvedených činností bude ohrozený, pretože sociálni pracovníci nebudú kompetentní vykonávať tieto činnosti. Z tohto dôvodu sa navrhuje predĺženie prechodného obdobia, počas ktorého sociálny pracovník, ktorý vykonáva sociálnu posudkovú činnosť alebo sociálnu kuratelu, nemusí spĺňať podmienku osobitného kvalifikačného predpokladu na výkon špecializovanej odbornej činnosti, a to do 31. decembra 2022.
Predĺžením obdobia sa vytvorí priestor pre akreditovanie ďalších vzdelávacích inštitúcií a následne aj pre splnenie osobitného kvalifikačného predpokladu pre sociálnych pracovníkov vykonávajúcich špecializované odborné činnosti.
Panie poslankyne, páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu tohto zákona.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

24.6.2019 o 14:19 hod.

doc. PhDr. PhD.

Alena Bašistová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:24

Jana Vaľová

Uvádzajúci uvádza bod 14:26

Juraj Blanár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, ctená snemovňa, dovoľte, aby som v krátkosti uviedol zákon, ktorý sa týka nelegálnej práci. Táto téma je veľmi diskutovaná a iste uznáte, že v tejto oblasti je vždy veľmi ťažké prijímať nejaké opatrenia tak, aby tých poctivých, ktorí si svoju prácu robia správne, nedoplácali nejakými diskriminačnými opatreniami, ktoré práve majú postihovať tých, ktorí nelegálnu prácu vykonávajú.
Avšak máme tu jeden príklad, ktorý môžeme využiť, a práve preto tu predkladám tento návrh novely zákona o nelegálnej práci, ktorý v podstate hovorí o tom, že chceme rovnaký inštitút zaviesť pri fyzických osobách, ktoré sú podnikateľmi a majú dnes výnimku z nelegálnej práce, ktorá sa týka rodinných príslušníkov v priamom rade, súrodencov alebo manžela, alebo rovnako sa tu uplatňuje aj v prípade dôchodkovo..., v prípade, ktorí sú aj dôchodkovo pripoistení, poberatelia dôchodku a osoby podľa osobitných predpisov, a rovnako aj študentov do 26. roku veku. Čiže skúsenosť, ktorá bola už rokmi odskúšaná u fyzických osôb, ktoré podnikajú, kde sa veľakrát úplne bežne stávalo, že môže prísť pomôcť, či už na záver, alebo na začiatok pracovnej zmeny, alebo hocijakej činnosti, pomôcť niekto a nebolo to považované za nelegálnu prácu, preto tento inštitút navrhujeme rozšíriť aj o právnickú osobu, spoločnosť s ručením obmedzeným s jedným spoločníkom, to znamená, je to de facto fyzická osoba podnikateľ, ktorý bude môcť rovnako túto výnimku presne v takom istom rozsahu, ako je zadefinovaná pri fyzických osobách a podnikateľoch, využívať aj v tomto prípade. To je podľa mňa to najdôležitejšie, čo je k tomu potrebné povedať, pevne veríme, že takýmto spôsobom sa vytratí nejaký ten stres u týchto, v spoločnostiach s ručením obmedzeným, čiže podnikateľom, ktorí ako jediná, ako jediní podnikajú ako fyzická osoba, že jednoducho nebudú mať tento problém zo strany kontrolných orgánov.
Chcem zároveň aj pri tejto príležitosti povedať jeden fakt, že týchto spoločností nám trošku viac pribúda, zrejme niektorí usúdili, že je lepšie mať za nejakých okolností právnickú osobu na podnikanie ako samostatná osoba, a tak preto si preklápajú možno živnosti práve na právnickú osobu.
Vážené dámy a páni, tento návrh je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, so všetkými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, čiže spĺňa aj náležitosti legislatívne, no a má pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, je to všetko uvedené vo vybraných vplyvoch, v doložkách k tomuto zákonu a chcem ešte možno rozšíriť aj stanovisko, že v podstate keďže od 1. januára, pardon, od 1. mája tohto roku máme v zmysle legislatívneho procesu predkladať aj v doložke pri novelách, že či to má vplyv na manželstvo alebo na rodinu, tak v tomto prípade môžem povedať, že to má rovnako pozitívny vplyv na obidva tieto inštitúty.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

24.6.2019 o 14:26 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:30

Jana Vaľová

14:30

Juraj Blanár

Uvádzajúci uvádza bod 14:33

Dušan Tittel
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predniesol návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora Jančulu, Irén Sárközy, Martina Glváča a mňa.
Cieľom návrhu zákona o fonde na podporu športu sa napĺňa programové vyhlásenie vlády. Podľa programového vyhlásenia vlády na roky 2016 - 2020, vláda zriadi verejnoprávny Fond na podporu športu, v súčasnosti podľa vzoru Fondu na podporu umenia ako nástroj na centralizáciu zdrojov a kontrolu financovania športu na centrálnej úrovni týkajúci sa rezortných stredísk, národných športových projektov ministerstva školstva a vlády, dotácií ministerstiev určené na športovú činnosť, príspevky na športové poukazy, stredné športové školy, odvody z lotérií a podobne.
Predložený návrh zákona kopíruje v zmysle programového vyhlásenia vzor Fondu na podporu umenia so zohľadnením niektorých špecifík v oblasti športu, ktorých význam je zdôraznený nielen existenciou ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, ale i vytvorením osobitnej pozície štátneho tajomníka pre šport.
Cieľom predkladaného návrhu zákona je vytvorenie inštitúcie zabezpečujúcej efektívnu podporu a rozvoj športu mládeže, vrcholového športu, športovej reprezentácie Slovenskej republiky, športu pre všetkých a športu zdravotne znevýhodnených. Zriadenie Fondu na podporu športu je ďalším krokom, ktorý významným spôsobom reflektuje na autonómiu v športe.
Cieľom návrhu novelizácie zákona o športe je spresnenie a upravenie ustanovení zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Medzi významné časti návrhu patrí úprava bezúhonnosti športových odborníkov, názvu a symboliky Slovenského olympijského a športového výboru, vzdelávania v oblasti boja proti dopingu, postupu pri dočasnom pozastavení spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov a pri strate spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov.
Návrh zákona je v súlade s ústavou a ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi, v súlade s právom Európskej únie a v súlade s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky.
Návrh zákona má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Návrh zákona v roku 2019 predpokladá mimoriadny príspevok ministerstva školstva na zabezpečenie prevádzky fondu vo výške 200-tisíc euro. Následne návrh zákona predpokladá, že ministerstvo školstva poskytne fondu každoročne príspevok najmenej vo výške 20 mil. euro.
Návrh zákona nemá priame sociálne vplyvy, vplyvy na podnikateľské prostredie, na informatizáciu spoločnosti, na životné prostredie, na služby verejnej správy pre občana ani pre..., ani na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

24.6.2019 o 14:33 hod.

Ing.

Dušan Tittel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:36

Dušan Čaplovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, podpredseda Národnej rady, vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som v mene výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport predložil ako spravodajca stanovisko k tejto tlači č. 1546.
V súlade s tým § 73, pokračujem, zákona o rokovacom poriadku, teda som bol určený a predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z tohto § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh prerokovali: ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor celkom prirodzene navrhujem výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 6. septembra 2019 a v gestorskom výbore do 9. septembra 2019.
Pán predsedajúci, dovoľte mi ešte, ak bude zákon predložený, že by sme o ňom hlasovali, hlasovali zajtra o 11.00 hod., prípadne o 17.00 hod., neviem, ako nám to vyjde.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

24.6.2019 o 14:36 hod.

doc. PhDr. DrSc.

Dušan Čaplovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:39

Natália Milanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Edo, prepáč, predbehla som ťa. (Povedané so smiechom.) Či už si sa dneska narozprával dosť? (Povedané so smiechom.) Skúsim ťa na chvíľočku zastúpiť.
No v našom kultúrnom výbore mám pocit, že ja už pôsobím ako taký fondový maniak, lebo ku každému fondu, mám pocit, že sa musím vyjadriť, a popri všetkom, čo o fondoch hovorím, tak vždy nezabudnem dodať, že ich považujem za dobré a užitočné. To sú dve také prídavné mená, ktoré sa mi s nimi spájajú.
Všetci dobre vieme, že čo fond, to pochybnosti, lebo kde sa rozdeľujú peniažky, tak tam, žiaľ, k tým pochybnostiam dochádza hádam v najväčšej možnej miere, a pokiaľ o rozdeľovaní peňazí budú rozhodovať ľudia, ktorí sú tvory nedokonalé, tak tie pochybnosti sú na mieste.
Ja si myslím, že vznik Fondu na podporu športu je dobré rozhodnutie, a prečítala som si zatiaľ základné informácie, a čo musím povedať, je, vychádzali ste z modelu Fondu na podporu umenia, ktorý z môjho pohľadu je zo všetkých tých fondov, v podstate je mu najmenej čo vyčítať. A na rozdiel od Fondu na podporu umenia, ktorý má v podstate trojstupňové riadenie, vy idete cestou ako keby iba dvojstupňového, to znamená, máte tam správnu radu, dozornú radu a sú tam teda aj odborné, sú tam aj odborné komisie. Nezachytila som tam, že by tam bol riaditeľ fondu, ako je to vo Fonde na podporu umenia.
Osobne si myslím, že čím menej stupňov v riadení, tým je ten prehľad transparentnejší a prehľadnejší. Možno by som sa tešila, ak by sa zakladatelia nového fondu rozhodli ísť cestou, že by tú zodpovednosť vložili do rúk možno konkrétnej nejakých dvoch osôb, ktoré by rozhodovali priamo o všetkom, a teda boli by za to aj zodpovedné, lebo takto tá zodpovednosť ako keby unikala vždy. Keď aj sa udeje nejaký prešľap, nikto vlastne nevie, kto je za ten prešľap v konečnom tom kroku zodpovedný, lebo sú tam odborné komisie, sú tam správne rady, dozorné rady, je tam riaditeľ, ale v tom celom priestore sa akosi tá zodpovednosť stráca. Myslím, že taký model fondu majú v Nórsku, a možno by nebolo zlé sa len tak, práve keď sa zakladá nový fond, pozrieť sa a inšpirovať sa, ako to teda funguje tam.
Tá správna rada má deväť členov, z toho osem je menovaných vládou a funkčné obdobie je päť rokov. Proti tomu by som v zásade nič nemala. Čo sa týka však dozornej rady, tam je funkčné obdobie šesť rokov. Chcela by som sa spýtať, vlastne prečo ste dali tak to, to člen..., to fungovanie, tú funkčnosť na tých päť rokov a šesť rokov. To by ma vcelku zaujímalo, že prečo to obdobie nie je kratšie, že tí ľudia by sa tam menili častejšie, ale chápem zase, že pre kontinuitu celého procesu je dobré, keď ten človek tam sedí dlhšie a vie, o čom hovorí, vie o čom rozhoduje.
Teraz by som sa konkrétne chcela spýtať, do správnej rady, ktorá má tých deväť členov, sú tu v návrhu zákona vymenované zväzy a oblasti, z ktorých teda funkcionári by mali byť menovaní, a tri zväzy sú také veľmi, by som povedala, oproti tým ostatným nadradené, ak by som mohla použiť také slovíčko. Inak si to neviem vysvetliť. Je to, jedného člena správnej rady na návrh Slovenského paralympijského výboru sa menuje, ďalší na návrh Slovenského futbalového zväzu a ten tretí, taký top, Slovenský zväz ľadového hokeja. Tí ostatní členovia sa potom menujú na základe návrhu združenia miest a obcí a traja členovia na návrh Olympijského a športového výboru, z ktorých aspoň jeden je zástupcom športovcov. Ja teda nie som ani futbalista, ani hokejista (povedané so smiechom) a ani nefungujem v paralympijskom výbore, ale ja chápem, že veľmi veľa športovcov sa viaže práve na futbal a na ľadový hokej, ale či by nebolo dobré trošku zvážiť, lebo je to potom také neproporciálne, že práve tieto dva zväzy tam si budú môcť nominovať práve svojho jedného člena, ale čo tých ostatných ix zväzov, ktoré na Slovensku funguje a takisto sa zaoberá športom. Tak to len otázočka, že, že čo by sme s tým vedeli v druhom čítaní možno urobiť, a ten druhý papier som si nezobrala, mám ho tam na lavici a asi sa nikto nevyzná v tom, že kto by mi ho... Môžem, môžem si odbehnúť?

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Nech sa páči, odbehnite si. Aj keď už... Pán kolega Heger súhlasil, áno? (Reakcia z pléna a smiech v sále.)

Milanová, Natália, poslankyňa NR SR
Tak trošku športu som do toho vložila zase.
Áno a som pri odborných komisiách, kde odborné komisie majú najmenej troch členov a predseda odbornej komisie je vždy člen správnej rady. Správne rozmýšľam, teda ak poviem, že vlastne budú fungovať, bude fungovať nejakých deväť odborných odborných komisií, keďže máme deväť členov správnej rady, keďže, alebo môže jeden predseda môže fungovať vo viacerých tých odborných komisiách, to mi tam nebolo tak celkom jasné. No, odborné komisie, to je vždy ten kameň úrazu viac-menej vo všetkých fondoch, takže nad tým bude asi treba trošku pouvažovať a zvážiť, že ktorou cestou sa vybrať, a teda aj aké im dať to funkčné obdobie aj teda aký počet členov by mali mať, lebo pokiaľ tam dáme, že najmenej troch členov, tak sa nám to môže vyšplhať aj napr. na jedenásť. A taktiež že či chceme, aby tam bola taká disproporcia, funguje to napr. v dotačnom systéme Obnovme si svoj dom, ktorý je na ministerstve kultúry, tam v jednotlivých podprogramoch sú rôzne počty členov odborných komisií, od jedenásť, myslím, že minimálny počet je päť. Samozrejme, má, má to svoje dôvody, ale možnože tu, keď, keď ide v podstate o jeden balík dotačný, možno by bolo dobré stanoviť teda ten najnižší počet, alebo teda zároveň aj najvyšší počet členov odborných komisií, aby sa, aby nám to nemohlo kolísať od nevidím do nevidím.
To sú, to sú také moje prvotné poznámky, samozrejme, si ten návrh pozrieme podrobnejšie a myslím si, že bude vôľa potom doň aj nejako zasiahnuť a urobiť ho tak, aby skutočne tento fond na podporu športu bol už taký ten najlepší z tých, ktoré doteraz máme.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.6.2019 o 14:39 hod.

Mgr.

Natália Milanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:47

Dušan Tittel
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja by som chcel zareagovať, samozrejme, na kolegyni Milanovej, na jej konštruktívne, konštruktívny pohľad, otázky a, samozrejme, budem sa jej snažiť vysvetliť a budem veľmi rád, keď sa nám to podarí v tomto prvom čítaní podporiť, a, samozrejme, máme priestor, aby sme spoločne, nielen tu, v parlamente, ale, samozrejme, so športovou obcou ešte našli a, by som povedal, vyhladili také tie malé nedostatky. Ja musím povedať, že vnímam zákon na vytvorenie na podpory fondu, vnímam veľmi pozitívne. Ja som rád, že minulý týždeň sme práve tu mali otázku, kedy sme si prijali zákon, a zajtra bude hlasovanie o tom, aby sme podporili našich najúspešnejších športovcov, ktorí uspeli na olympiáde, lebo ja si myslím, že dlhé roky sme to neriešili, zákon o športe ako taký to riešil až v dôchodkovom veku a ja si myslím, že je správne, že riešime športovcov, nielen keď už sa dostanú, poviem, do existenčných problémov v dôchodkovom veku, ale riešime za to, čo reprezentovali našu krajinu, a preto určite patrí aj vďaka našemu koaličnému partnerovi, že predložil, a verím, že spoločne schválime ten zákon, aby bol naozaj účinný a dobrý.
Tento zákon na vytvorenie Fondu na podporu športu vzhľadom k tomu, že som tiež členom výboru pre kultúru a médiá, čiže veľmi často komunikujeme na kultúre, hľadáme, samozrejme, našli sa aj určité problémy v jednotlivých fondoch, absolvovali sme poslanecké prieskumy v jednotlivých fondoch, ale hľadali sme a snažili sme sa naplniť, šport je možno v tomto trošku jednoduchší, ako je kultúra, ktorá sa nedelí na, by som povedal audiovizuálny a..., spôsob a iné tri ďalšie fondy, skôr, aby sme naozaj mali jednotlivý šport, a práve tam som to chcel povedať, že aby sme centralizovali, lebo slovenský šport je trošku, by som povedal, rozdelený. Niektorých športovcov podporuje ministerstvo vnútra, niektorých ministerstvo obrany, niektorých ministerstvo školstva. Ešte máme slovenský šport..., športový, slovenský a športový výbor, potom máme dneska top skupinu, hej, takže naozaj niekoľko, ten šport je trošku, by som povedal, taký roztrieštený. A práve snahou štátneho tajomníka Jozefa Gönciho je, aby sme urobili jeden systém, a musím k tomu, ja sa od začiatku nebránim, že, samozrejme, prial by som si, aby raz na Slovensku, vzniklo aj ministerstvo školstva.... (reakcia z pléna), ministerstvo športu, pardon, ministerstvo športu, a či už to bude cestový ruch, alebo to bude iný iná oblasť, ale na druhej strane by som prial, na druhej strane, samozrejme, vnímam, aby zas tej byrokracie nebolo strašne veľa, aby nebolo vnímané, že priberáme a vytvárame ďalšie ministerstvo.
Pre vašu informáciu, minulý týždeň v Čechách prijali, poviem tak, osamostatnenie športu od ministerstva. Vytvorili tzv. Agentúru pre šport a, samozrejme, to je jedných z možností, ako by to na Slovensku financovanie a fungovanie športu, by mohlo byť zastrešené.
A ja verím, že budeme spoločne hľadať konštruktívne riešenia, aby sme naozaj šport dostali do dobrej inštitúcie, ktorá sa mu bude venovať, lebo musím povedať aj tieto moje skúsenosti, na ministerstve školstva, je toľko: školstvom, vedou, výskumom a jednotlivými problémami, platmi, učiteľmi, hej, vybavenosti, obsahom je tak zahltené, že ten šport naozaj presne, ako je to v tom názve a športu, nám ostáva niekde na záver. Síce ľudia na ministerstve sa snažia, nie je ich strašne veľa, lebo vo vnímaní školstva a športu, samozrejme, je priorita školstvo ako také, ako celok. Na druhej strane šport, si myslím, že je dobrá, aktívna činnosť našich ľudí od detí až po dospelých, a keď chceme, aby nám tu vyrastala zdravá generácia, tak musíme ten šport podporovať.
Čo sa týka tohto fondu, aby som sa bližšie vrátil, tak jak kolegyňa povedala, je tvorené, správna rada deviatimi členmi, predseda a osem členov správnej rady. Dvoch navrhuje ministerstvo školstva, vymenúva a odvoláva vláda, hej, čiže vlastne aby sme vedeli povedať, že nielen vymenúva, ale aj odvoláva. Tam návrh vlády Slovenskej republiky. Dvoch zástupcov menuje ministerstvo školstva, troch zástupcov Slovenský olympijský a športový výbor, v ktorých sú už tie jednotlivé menšie zväzy, jeden zástupca futbalu a hokeja, jeden paraolympijského zväzu a jeden samosprávy. Takže preto by sme chceli, lebo samospráva je, by som povedal, najväčším vlastníkom športovej infraštruktúry, keď to rátame v obciach, tak vlastnia jednotlivé predovšetkým, hlavne predovšetkým, futbalové ihriská, ktorých v každej obci celé ihrisko sa nachádza. Sú tam, ak niekde, atletické štadióny, nejaká športová hala, čiže obce vlastnia športoviská, a preto by tam mal byť ten zástupca.
Čo sa týka paralympijského zväzu, tak ja si myslím, že nielen proklamačne hovoriť, že sme si rovní, ale ja si myslím, je to fajn a je to dobré. Častokrát sa stretávame s rôznymi pohľadmi a kritizujú, či zlatá medaila z paralympijských hier je hodná trebárs zlatej medaily, a v istom, môžeme, čo sa týka športového výkonu, ale ja si myslím, že ani jeden z nás by sme nechceli to vyskúšať si to, a musím povedať, že sú, bohužiaľ, hendikepovaní, osud niekedy rozhodol o tom, že nemôžu, poviem na, súťažiť na letnej alebo olympijských zimných hrách v tom športe, ktorý možno vykonávali, a preto ja si myslím, že paralympijský výbor má u mňa velikánsku podporu a rešpekt a ja budem ich naozaj zo svojej pozície vždy podporovať, a preto som rád, že tam majú zástupcu, aby oni mohli do svojich projektov hovoriť, lebo veľakrát by bolo asi zlé, keby, poviem, iní hovorili len a každý loboval len za svoj ten zväz. Ja si myslím práve naopak, že športová obec sa musí zjednotiť a musíme hľadať spoločné myšlienky a povedať si, možno tento rok sme podporili futbal, ale na budúci rok tu podporíme atletiku a, samozrejme, nesmieme zabudnúť ani na hádzanú, volejbal alebo na niektoré iné športy, lebo jak som povedal, že je anomália, že naši úspešní hokejbalisti, tiež sme sa tešili, že porazili Fínsko a štvrtýkrát za sebou v rade získali zlatú medailu a sme najúspešnejšia krajina v hokejbale, tak hokejbalový zväz nie je uznaný (povedané so smiechom), takže je to športom na Slovensku, čiže je to paradox. Ale, samozrejme, to sú tie anomálie toho športu.
Keď sa pripravoval zákon, tak, samozrejme, bralo sa z databázy, hej, športov a jednotlivých krajín, ktoré sa zúčastňujú na vrcholných podujatiach, ale to neznamená, že keď sme trebárs v niečom najlepší a neni tam počet 50 krajín, že by ten šport nemal byť na Slovensku uznaný. Hej, čiže naozaj ja sa snažím, aby sme hľadali podporu, lebo ja si myslím, že tí hokejbalisti si to zaslúžia, a mal som veľkú radosť, keď som videl po tom zápase s Fínskom, a tešil som sa, keď rozhodca zapískal koniec zápasu, a tešil som sa, že sme získali, keď už nie v hokeji zlatú medailu, tak ma potešil aj ten hokejbal.
Prečo je tam futbal a hokej? Musím povedať, že, samozrejme, je to vždycky otázka tých ostatných športov. Veľakrát, hej, netajím sa, že som bývalý futbalista, ale neznamená to, že preto tam má byť ten futbal. Ja som skôr práve naopak myslel na to, že dneska členská základňa všetkých športovcov, keď si zoberieme na Slovensku, musím povedať, že dve tretiny je viac futbalistov a dokonca športujúcej mládeži je viac ako 50 %. Takže naozaj ten futbal má svoju dominenciu, má svoje postavenie. Iné je vnímať, keď dostane športový zväz 2 mil. euro na svoju činnosť a poviem, mé 20 športovcov, v priemere, keď vydelíme tú sumu na tých športovcov, a iné je keď dneska vyčleníme 100-tisíc športovcov z výšky 10 mil., čiže naozaj je ten počet na jedného toho športovca, ktorý športuje, veľa, dokonca musím povedať, že futbalový zväz každý víkend sa uskutoční viac ako 3-tisíc zápasov v jednotlivých obciach, hej, ktoré hrávajú spoločne v rôznych kategóriách, čiže naozaj ten futbal je fenomén.
Na druhej strane máme hokej, ktorý možno nie je až taký fenomén, ale musím povedať, že nielen na tie dva týždne, kedy je majstrovstvá, a keď je to u nás, tak Slovensko sa stane hokejovou republikou, že naozaj má to veľký dopad, ľudia sa vedia zjednotiť, vedia prísť s vlajkami na štadióny, a preto som aj dokonca rád, že sa nám podarilo trošku ukľudniť hokejistov, aby sme riešili, že aké, aký znak majú byť na hrudi našich hokejistov. A, samozrejme, budeme si priať, aby sa im podarilo dosiahnuť také úspechy, aby sme sa tešili, že bol slovenský znak na hrudi našich hokejistov a získali sme titul majstra sveta. Čiže preto, hokej a futbal sú dva kľúčové športy, sú najpopulárnejší a najväčší, číže preto vlastne v tých debatách, samozrejme, je, a musím povedať, že je o tom paradox, že v Slovenskom olympijskom a športovom výbore trebárs futbal nemá vo výkonnom výbore zastúpenie. Čiže preto mnohokrát prídu, že malé zväzy sa dohodnú, majú zástupcov, na druhej strane, samozrejme, hľadáme nájsť kompromis, aby všetky tie zväzy sa tam cítili komfortne aj na počet členov, na počet klubov, a preto si myslím, že aj futbal, aj hokej si zaslúžia svojím, by som povedal, svojím prínosom pre slovenský šport naozaj trošku osobitný zreteľ.
Na druhej strane musíme povedať, z 9 členov správnej rady, keď povieme, že má jeden futbal, jeden hokej, zvyšných tých sedem je na to, aby držali správne rovnováhu, aby nevznikol nejaký pocit, a, samozrejme, sám by som bol z toho sklamaný a smutný, keby zase sa preferoval niektorý šport. Ja viem, koľko financií v poslednom období išlo do futbalu, ako sa postavili štadióny, hej, ako sa stavajú tréningové ihriská. Na druhej strane ja verím, že nám to aj tí futbalisti a naši reprezentanti vrátia v úspešných, či už to bolo na majstrovstvách Európy, alebo na majstrovstvách sveta, kedy sme hrali, a, samozrejme, budeme si priať, aby to bolo ďalej.
Ale na druhej strane si budem priať, aby sme zase tak isto postavili hokejové haly, postavili atletické štadióny, a teším sa, že v Banskej Bystrici sa cez letné prázdniny začne stavať Národné atletické centrum, a samé zdroje hovorím o tom, že bola vláda, schválila aj Národný cyklistický štadión v Orechovej Potôni.
Takže toto na vysvetlenie. A, samozrejme, budem rád, keď podporíte tento návrh zákona, aby prišli do druhého čítania, a, samozrejme, v prípade, že máte otázky, sme kedykoľvek k dispozícii s kolegami, aby sme si spolu sadli a hľadali najoptimálnejšie riešenia.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

24.6.2019 o 14:47 hod.

Ing.

Dušan Tittel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video