49. schôdza

10.9.2019 - 25.9.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

12.9.2019 o 10:14 hod.

MUDr.

Jozef Ježík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 9:27

Lucia Žitňanská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Je mi jedno, koľká idem, pán poslanec. (Povedané s pobavením.) Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, ja len zopár poznámok. To je v princípe večný názorový súboj, že či do justície majú za nových sudcov prichádzať ľudia zvonku alebo ľudia zo systému. Ja si myslím, že zdravý mix je to, čo justícia potrebuje. Som presvedčená o tom, že doteraz sa nám nepodarilo ten zdravý mix urobiť aj pre odpor zvnútra systému a že mali by sme urobiť všetko pre to a zamyslieť sa nad ďalšími opatreniami, ktoré vieme urobiť, aby sme dostali do justície aj právnikov, ktorí majú skúsenosť z iných právnych profesií a z externého právneho prostredia. Som o tom presvedčená dlhodobo a snažili sme sa s tým niečo; hovorím, pre odpor zvnútra systému vždy je to proste strašne náročné, ale som presvedčená o tom, že naďalej by sme sa o to mali snažiť a zatraktívňovať ten proces, aby skúsení právnici mali záujem ísť do systému jednoducho preto, aby sa proste nekonzervovali tie stereotypy, ktoré proste v súdnictve fungujú.
Číslo, že 20 % uchádzačov, ktorí prídu do výberových konaní na pozíciu sudcu, je v zásade v týchto výberových konaniach úspešných, na jednej strane svedčí o tom, že sa podarilo nastaviť tieto výberové konania prísnejšie, čo je dobré, na druhej strane to, samozrejme, svedčí o kvalite uchádzačov.
Ale ja si myslím, že keďže väčšina tých uchádzačov aj tak prichádza z justičného prostredia, že sú to vyšší súdni úradníci, že proste niekde si musí sypať popol na hlavu Justičná akadémia, pretože oni nemôžu ísť do výberka, kým nemajú justičnú skúšku, a keď tú justičnú skúšku urobili, tak musia mať justičnú skúšku. (Reakcia z pléna.) Majú. No, ale to znamená, že ale niekde je problém na Justičnej akadémii, ak pustí do, pustí cez justičnú skúšku masu ľudí, ktorá nakoniec nevie uspieť vo výberkách. Čiže tam ako je niekde problém, pretože na tej justičnej skúške museli prejsť všetci všetkými základnými agendami, aj písať rozhodnutie, aj robiť prípadovú štúdiu, aj proste museli niečím prejsť. Čiže keď je veľký nepomer medzi tými, ktorí spravia justičnú skúšku, ale nespravia výberko, hovorím veľký nepomer, to znamená, mala by sa nad sebou zamyslieť aj Justičná akadémia. Som o tom presvedčená. Tá Justičná akadémia, ktorá nám bude školiť tých čakateľov. Bacha na to, hej! Čiže tam niekde je problém.
A prosím, nech sú aj justiční čakatelia, ale opakujem, to, čo potrebuje, je moje hlboké presvedčenie, zdravý mix, pretože nemáme zatiaľ ten odborný a morálny stav justičného sektora na takej úrovni, že si môžme dovoliť to, aby gro ľudí, ktoré ide do systému, boli proste školení tými, ktorí dnes tú väčšinu v tom sektore tvoria, pretože ono to bude nám generovať naďalej problém. Veľký dôraz sa kladie na ako keby tie administratívno-technické schopnosti a menej možno na iné kvality uchádzačov.
Ja podporujem, keď máme justičných čakateľov alebo kým máme justičných čakateľov a keď ich chce rezort nejaké množstvo prijať, ja podporujem, aby to malo pravidlá a aby boli výberká, hej. Čiže ja ten návrh podporím. Ja len práve preto, že keď už sa nejakí idú prijímať, tak nech to má pravidlá a nech to má pravidlá výberového konania, ktoré sa plus-mínus osvedčujú. Ale opakujem, napriek tomu, že justičný stav to chce a vidí v tom záchranu, to generovanie justície na vlastný obraz to nie je to, čo potrebujeme. A podľa mňa v tom ako keby záujmovom súboji, ktorý tu proste roky prebieha, je dôležité nepoľaviť a, naopak, tlačiť na to, aby sa tá bariéra prelomila a dokázali sme nastaviť to prostredie do tej miery férovo, že tí ľudia zvonku budú mať záujem sa uchádzať o funkciu sudcu a budú trošku robiť v tom systéme konkurenciu. Veľmi to závisí od Súdnej rady, aby ako keby neodradzovala týchto externých ľudí. A, samozrejme, že sa dajú nájsť prípady ľudí, ktorí prišli zvonku, ktorí možno sa nedokázali etablovať, ale rovnako vieme nájsť príklady skvelých ľudí v justícii, ktorí, naopak, prišli zvonku a sú z nich výrazné osobnosti v rámci justície, rovnako ako o tých interných vieme o takých, ktorí to, ktorí sa ťažšie etablujú a z ktorých vyrástli dobrí ľudia, čiže nie v tom je kľúč podľa mojej mienky.
Takže opakujem, keď už sa majú zase nejakí prijať v hromadnejšom merítku, tak nech to má, samozrejme, pravidlá, ale táto téma nie je uzavretá a som celkom rada, že minister financií nenašiel až toľko peňazí, koľko ste pôvodne, pán minister, pýtal na tých justičných čakateľov, že ich bude menej a že po voľbách sa môžme znova zamyslieť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.9.2019 o 9:27 hod.

doc. JUDr. PhD.

Lucia Žitňanská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:35

Alojz Baránik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Nakoniec som rád, že pani kolegyňa Žitňanská išla predo mnou, aspoň sa môžem odpichnúť od pár vecí, ktoré ona povedala. Každopádne by som ju chcel upozorniť, aby si dávala pozor, keď hovorí o problémoch v justícii, pretože jeden nevie, môže pani predsedníčka Súdnej rady Praženková na ňu zniesť nejakú tú jej fatvu, ako sa to stalo mne.
Ako vo všetkom, čo je zložité, všetko závisí od toho, kto to robí. A teraz si povieme pár slovami, a zase nadviažem na kolegyňu Žitňanskú, že v čom sú tie problémy, že prečo sa nám napríklad nehlásia ľudia do justície. V súvislosti s tým, že odchádza silná generácia, myslím si, že tento výmysel týchto justičných čakateľov práve s tým súvisí, pretože tá odchádzajúca justičná generácia, to sú tí, ktorí dostali naše súdnictvo tam, kde teraz je, to znamená, absolútne nefunkčné. To znamená, že len také súdnictvo, ktoré tam je len preto, že potrebujeme mať súdnictvo, keď chceme byť v Európskej únii, ale ináč je to súdnictvo, ktoré si absolútne robí, čo chce, a čím vyššie ideme, tým viacej si robí, čo chce. Nie sme právny štát, to bolo potvrdené, a pán minister to tu zakrýva a robí, robí im kamufláž, samozrejme.
Ten dôvod, prečo mladí neprichádzajú do súdnictva, je ten, že dobrí právnici nie sú hlúpi a vidia, čo sa v súdnictve deje. Vidia, že keď chce niekto urobiť kariéru, tak musí byť ako sudca Král. Musí vynášať protiústavné rozsudky pre potreby Penty a zakrátko je, je z bratislavského súdu Bratislava I už na Najvyššom súde. Tak sa robí kariéra. Lenže na toto nemá každý žalúdok. Slušní ľudia na to nemajú žalúdok. A, samozrejme, všetko pod krytím tej žaby na prameni, ktorá je chránená všetkými ministrami, ako ministrom Gálom, tak aj ministerkou Žitňanskou, predsedom súdu, Krajského súdu v Bratislave Sádovským, ktorý dáva pozor na to, aby súdnictvo bolo jasne ovládané tými ľuďmi, ktorí ho ovládajú dosiaľ. Aby, aby postupovali na krajský súd takí ľudia ako sudca Král, aby tam chodili všelijaké dcérenky členov a členiek Súdnej rady, proste aby tam boli ľudia, ktorí sú zaviazaní tomuto systému, ktorý dostal naše súdnictvo tam, kde je. A mladí schopní právnici toto vidia a, samozrejme, že sa nehrnú do toho. Kto by tam išiel? Jedine človek, ktorý je neschopný, nevie sa uživiť nijak inak ako v skorumpovanom súdnictve, tak tam ide.
A doteraz bol problém, že nevedeli urobiť justičné skúšky, teraz sa, teraz vďaka pánovi ministrovi sa ten problém vyrieši. Budú justiční čakatelia a ten systém justičných čakateľov týchto ľudí naučí nie to, ako súdiť, pretože; ako byť spravodlivý, pretože títo ľudia to v sebe nemajú. Nemajú ani intelektuálne, ani morálne to v sebe nemajú. Ale naučí ich, ako urobiť skúšky. To je celé a o tomto to celé je. Veď nezabúdajme, že tá generácia tých sudcov, o ktorých tu hovoríme, ktorí robia to, že naozaj prznia našu spravodlivosť, tak tí sa tam dostali ako justiční čakatelia, veď to je harabinovský systém a ten teraz ideme obnovovať.
A pani ministerka Žitňanská, bývala ministerka Žitňanská správne hovorí, že by bolo dobré mať mix. Lenže v akom pomere? My nepotrebujeme mať, nám nestačí mať niektorých sudcov dobrých a niektorých zlých, pretože vieme, že vďaka tomu, čo za Súdnu radu máme, čím je sudca horší, tak tým lepšie postupuje. To vidíme na, na prípade sudcu Krála.
A je to jasné, že mladí právnici vidia, ako súdnictvo funguje, už aj z toho napríklad, že pani predsedníčka Súdnej rady bola tá, ktorá do, za, napríklad do funkcie kandidáta na Ústavný súd menovala sudkyňu, štátnu tajomníčku a poslankyňu Jankovskú. Veď to je úplne, úplne jasné, to každému musí byť jasné, že čo toto je za spolok. Z toho nie sú žiadne ani nie je možné urobiť žiadne konzekvencie, že by sme požiadali pani predsedníčku Súdnej rady, aby sa teda zamyslela nad sebou a nad tým, čo spravila, a aby z toho vyvodila nejaké osobné konzekvencie. Jasné, že neprichádza v úvahu. A teraz chceme nejako dostať dobrých ľudí do súdnictva. Ako? Prečo by išiel niekto do takéhoto skorumpovaného systému pracovať? Buď je niekto schopný, ambiciózny a myslí si, že sa mu to podarí, alebo si povie, načo by som s týmto, s týmto bojoval?
Samozrejme, sú výnimky, určite pán minister bude na ne poukazovať a ja o nich viem, že sú ľudia schopní, ktorí dokážu svojimi výnimočnými schopnosťami, vlastnosťami toto všetko prekonať a presadiť sa aj v takomto systéme, viem o tom, že sú takí ľudia. Vďakabohu, že takí ľudia sú, ale podstata je táto: Dobrý sudca nemusí byť niekto, kto je odbojný, kto dokáže prekonávať neférovosť systému. Stačí človek, ktorý ma nejaký zmysel pre spravodlivosť a nejaký intelekt na to, aby rozhodoval. Čiže je málo takých ľudí, ktorí aj takto nastavený systém vedia prekonať.
Z môjho pohľadu najväčší problém súdnictva nie je to, že máme málo ľudí, ale to, že tam ešte stále máme veľmi veľký podiel nekvalitných ľudí na vysokých postoch, ale aj na nízkych, a hlavne ten problém je veľmi hlboký v Bratislave. Povedal som dôvod prečo. Samozrejme, ten dôvod, to, že predseda Krajského súdu Sádovský, váš chránenec, je tam, to má svoj dôvod, je nám to všetkým jasné, lenže tým, že najväčšie problémy sú v Bratislave, tak ten problém sa nikdy nevyrieši, pretože bratislavskí právnici sa majú v zásade kde zamestnať. Čiže prečo by išli do takéhoto súdnictva, ktoré má takéto parametre? Ten problém sa nevyrieši, dokiaľ sa nevyrieši personálna otázka vedenia súdov v Bratislave. To je úplne jasné.
A podotýkam, že to je aj na ostatných súdoch do rôznej miery, ale vidíme to aj z toho, že máme vážny problém, vidíme aj z toho, že dobrí ľudia, a vy to všetci dobre viete, samozrejme, tí, ktorí ste insajderi, vy to viete, že tí najlepší ľudia tu nemajú šancu sa dostať do Bratislavy na súd, tí musia ísť do Dunajskej Stredy a tak, musia, pretože jednoducho neprejdú, takto to je. A pán minister sa môže usmievať tu, ale on veľmi dobre vie, že ja viem, tak čo si budeme hovoriť.
A nič toto riešenie, ktoré navrhuje pán minister, na tom nezmení, pretože, bohužiaľ, ten systém nedovolí, aby sa odohrala nejaká reálna zmena. Keď dôjde k zmene ľudí, ako je pán minister, keď tu bude nová garnitúra, jednoznačná, potom ten zákon pána ministra bude úplne v pohode, môže to tak byť. Ale dovtedy je to len posilňovanie tých problémov, ktoré v justícii máme.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.9.2019 o 9:35 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:56

Gábor Gál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Znova začnem od konca.
Vážený pán poslanec Baránik, je ešte pomerne ráno. Ja sa čudujem, že už vy ste v takomto duševnom rozpoložení. Spravte s tým niečo, lebo poviem vám na tú poslednú vašu jednu vetu, keď tam nebude minister Gál, môže to byť v poriadku. Kým prijmú týchto justičných čakateľov, kým začnú ich školiť, už dávno nebudem v tomto kresle. Dávno.
A čo sa týka vašich, tam na záver ste povedali, nehádžte, prosím vás, všetkých do jedného vreca. Viete, koľko čestných, slušných, statočných sudcov máme v tom systéme? By ste neverili. Bohužiaľ, máme tam aj čierne ovce, nie jednu, nie dve. Ale skúste dať do veľkého pohára kvapku atramentu, bohužiaľ. Bohužiaľ. Ale musíme prízvukovať stále, že v tom systéme máme veľa šikovných, úspešných sudcov.
A keď ste už povedali, že Dunajská Streda. Dunajská Streda je jeden vynikajúci súd. A sú tam veľmi šikovní sudcovia. Teraz prednedávnom jeden postúpil na krajský súd. A keď už, tak môžem vám povedať, že krajský, v obvode Krajského súdu Trnava prechádzajú najťažšie tí kandidáti. Proste tá komisia asi je, asi je najviac striktná, čiže práve máte opačnú, opačne, čo ste hovorili, že do Dunajskej sa ťažšie dostáva.
A hovorili ste o tom, že tí ľudia, ktorí pôjdu za justičného čakateľa, čakateľov, tak nemajú v sebe spravodlivosť, nebudú vedieť spravodlivo súdiť. Však ani nevieme, kto tam pôjde! Kým toto sa prijme v Národnej rade, kým vypíšeme výberko, kým tí ľudia vypri; už bude asi prvý polrok 2020, bude dávno po voľbách. Tak o čom tu rozprávate?
Čo sa týka pani poslankyne Žitňanskej, tak nájsť ten zdravý mix. No, budeme čakať ešte koľko? Bohužiaľ, nedarilo sa ten zdravý mix nájsť. Nemajú ľudia zvonka záujem o tú prácu. A zaujímavé je, že keď som sa spýtal, že aj pre nich to je aj finančné hľadisko, dobrý advokát, čo je napríklad v niektorých štátoch od nás na západ, to je také, že proste skončí svoju advokátsku kariéru v päťdesiatke, päťdesiatpäťke a ide za sudcu. Ináč je saturovaný a ide súdiť. A ide do toho systému. U nás to proste nie je. Nemá; dúfam, že raz to bude, ale nemôžme na to čakať, lebo 150 – 200 sudcov za tri-štyri roky nám odíde. Môžem sa na to vykašlať, ja už tu dávno nebudem, už možno aj verejnosť zabudne, že voľakedy som bol ministrom spravodlivosti. Načo sa tu trápim? Toto bude problémom za dva, tri, štyri roky. No ale nedá mi to, lebo čo bude s tým súdnym systémom?
Bohužiaľ, ten scenár sa nenaplnil, že vyšší súdni úradníci nám budú dopĺňať sudcovský stav. Šťastní sú tí, ktorí sú na okresných súdoch, kde kolujú z jednej agendy, z jednej spisovej kancelárie do druhej. Lebo na väčšine súdov ich majú, ako by ten inštitút aj mal vyzerať, že to je právnické absolutórium, že ten vyšší súdny úradník sa zapracuje do nejakej agendy a to bude robiť a v tom sa bude vzdelávať a v tom bude dobrý, povedzme rodinnoprávnej, ale on nebude vedieť o trestných veciach, ako aj teraz nevie. Lenže teraz, svetlá výnimka, že pár ľudí prišlo zvonka do systému, ale hovorím, že ten záujem tam nie je. U tých veľmi dobrých právnikov je to už aj finančné hľadisko, ale určite je aj o tom, že súdnictvo dostáva aj od takých pánov poslancov, ako je Baránik, na frak stále, že sú pertraktovaní.
Ale ja sa musím ohradiť voči týmto slovám, že to je, že justícia je kamufláž... (Reakcia z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Pán poslanec, poprosím o kľud v sále. Pán poslanec, poprosím o kľud v sále.

Gál, Gábor, minister spravodlivosti SR
Nie, ja bránim tých čestných, slušných sudcov. Lebo ich hádžete všetkých do jedného vreca. (Reakcia z pléna.) Justícia nie sú len tie čierne ovce a snažíme sa ich zbaviť.
A musíme sa vysporiadať ešte s ďalšou vecou, a to je vyhoretosť sudcov. Hovorím o špecializácii. A na druhej strane ale aj západní experti nám hovoria, že potom ale pozor pri špecializácii, že keď sudca celý život bude robiť len rodinnoprávnu agendu, ten človek skorej vyhorí, ako keď mu tú agendu potom v nejakom čase vymeníme. Ale aj máme také poznatky, že tí sami sudcovia, keď sú postavení pred hotovú vec, že majú zmeniť svoju orientáciu v rámci súdnictva, povedia, že aj mi to prišlo vhod. Že proste už som všade videl len trestancov a vražda a neviem čo a už bolo dobré, že som presedlal na civil. Ale toto je zas otázka vtedy a vtedy to treba nastoliť, keď to tá špecializácia príde, lebo tá musí prísť aj do cteného pléna.
Justičná akadémia. No, Justičná akadémia robí školenia pre justičných čakateľov, ako robí pre sudcov, pre vyšších súdnych úradníkov. Ale ich neškolí. Školiť ich budú školitelia na okresných súdoch. A tu bude veľmi dôležité, že koho dáme za školiteľa. Bude. Bude. Aby to neurčili ľudia, ktorí by to nemali určovať. Že nepoľaviť, aby ľudia prišli zvonku. No nepoľavujeme, len proste tu ľudia zvonku neprichádzajú. Z rôznych dôvodov. A my nemôžme čakať, že príde nejaký krásny mesiac a nám príde 200 ľudí zvonka. Lebo čo keď neprídu? A budeme potom, vtedy riešiť tento problém?
Ja vám, poviem vám, aký je ešte ďalší problém, keď už sa bavíme o ľudí zvonka alebo aj ľudí z prostredia súdu. Keď som mal tú česť porozprávať sa s jednou vyššou súdnou úradníčkou a povedala, že ona v živote nebola v pojednávačke, keď tam prebiehal súd. Lebo proste sa tam nedostala. A nevedia títo ľudia nám pojednávať. Spraví justičné skúšky, spraví výberko, ale nevie si na druhý deň sadnúť do talára. Justičná akadémia musí robiť ešte špeciálne školenia. Kým právni čakatelia prokuratúry, keď spravia prokurátorské skúšky, na druhý deň už idú do pojednávačky absolútne pripravení. Ale hovorím, toto je návrh na to, ako zamedziť tomu, že bude výpadok a nebudeme môcť koho dať do talára.
Pani poslankyňa Žitňanská hovorila, že je rada, že ministerstvo financií nám nedalo toľko miest, koľko sme žiadali. Tak musím ju troška sklamať, lebo my ideme aj z projektových miest vytvárať ďalšie miesta pre justičných čakateľov, ale toto bude napríklad už na ďalšiu vládu, ako sa s tým vysporiada. Ja chcem mať čisté svedomie, že sme spravili všetko pre to, aby sme tu mali možnosť obsadiť súdy po tom, čo tie silné generácie, hovorím, že to sú teraz 62-, 63-, 64-, 65-roční sudcovia, keď títo odídu, aby bol možný nástup niekoho, kto vie o tomto súde. A nie čakať na zázrak, že nám zvonku príde niekto. Vidíme, že zvnútra ten systém nevie vygenerovať toľko kvalitných ľudí, tak dajme šancu aj tým mladým, o ktorých nevieme, kto to bude, pán poslanec. Čiže nevieme, či má v sebe spravodlivosť alebo nie. Lebo nevieme, kto to bude. Chceme prijať skoro stovku ľudí.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

12.9.2019 o 9:56 hod.

Mgr.

Gábor Gál

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:56

Gábor Gál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, hlavným cieľom predkladaného návrhu je realizácia projektu čistenie obchodného registra. Obchodný register ako verejný zoznam zákonom ustanovených údajov o zapísaných subjektoch má vo vzťahu k aktuálnosti týchto zapísaných údajov svoje historické špecifiká, ktoré v súčasnosti spôsobujú významné problémy.
Tieto problémy predstavujú dodatočnú administratívnu záťaž tak v podnikateľskom prostredí, ako aj na úrovni výkonu verejnej moci a prinášajú so sebou právnu neistotu, a teda znižujú dôveru verejnosti na kvalitu oboch zápisov v obchodnom registri. Z analýzy vypracovanej Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky vyplynulo, že počet neaktívnych obchodných spoločností, tzv. mŕtvych spoločností, je viac ako 100-tisíc. Proste toto je taký nežiaduci jav, ktorý tu nemôžem strpieť. Okolo 16-tisíc je tých spoločností, ktoré ešte nemajú stále pretavené svoje základné imanie zo slovenskej meny, slovenskej koruny na euro.
K projektu čistenia obchodného registra predkladatelia pristúpili uvedeným spôsobom aj z dôvodu, že aplikačná prax priebežne v posledných rokoch prináša informáciu o tom, že čistenie obchodného registra nie je možné a praktické zabezpečovať na úrovni jednotlivých registrujúcich súdov popri ich bežnej agende. Museli sme sa s týmto stotožniť, že proste nie je možné, aby súdy, však môžu konať ex offo, len to nestíhajú. Spracovanie, digitalizovanie spisov, databáz nie je na takej úrovni stále, ako by sme si želali. Osobitne je problém Bratislava. Tak dúfam, že aj tu na základe projektových peňazí sa nám vynára také lepšie obdobie, keď tých 5 miliónov listín budeme vedieť v Bratislave nejako zdigitalizovať, že to už pôjde lepšie. No ale chceme, chceme mať nový obchodný register.
Tento síce je veľmi, ako mne od začiatku sa veľmi páčil, čo vidíme na obrazovke obchodný register. Užívateľský, veľmi ľahko ovládateľný, dostatočne rýchly, ale už to vlastne my z tej druhej strany kolíkujeme, všetko pomáhame, aby to ešte sfunkčnilo. Proste to je už neudržateľné, nevieme s tým robiť, ďalšie možnosti, ako do toho dať moderné prvky, čo tam potrebujeme na ďalšie spracovanie dát, už ten systém nezvládne.
S potrebou dosiahnutia aktuálnosti zapísaných údajov ďalej priamo súvisí aj potreba efektívneho podávania a spracovania návrhov na zápis údajov do obchodného registra a precizovanie právnej úpravy zrušovania zapísaných subjektov, ktoré už nespĺňajú zákonné podmienky, a prípadnej likvidácie, ktorá možno ešte väčším významom ako ostatné navrhované opatrenia musí reagovať na požiadavky dnešnej doby tým, že zákonná úprava vytvorí priestor na to, aby bola likvidácia vedená efektívne, účelne, hospodárne a hlavne s reálnou vyhliadkou na jej uspokojenie a ukončenie. Čiže keď my chceme, aby z obchodného registra vypadli tie spoločnosti, musíme myslieť na to, že aby sme nenapomáhali tým nečestným. Takže preto je tam gro tejto novely, ktorá má predovšetkým byť o čistení obchodného registra predtým, ako nastúpi ten nový obchodný register. Pripravuje sa nový, celkom nový zákon o obchodnom registri, tak aby sme to vedeli pretaviť, ale aby sme vedeli vyčistiť obchodný register tak, ako si to verejnosť od nás vyžaduje, aby sme nenapomáhali tým nekalým nejakým aktivitám niektorých ľudí, ktorí nectia zákon.
Ideme sčasti aj na český model, ktorý sa veľmi osvedčil. To je také nóvum, že spoločnosť, ktorá je zrušená, môže sa dodatočne znovu zapísať pre potreby likvidácie, keď sa berie nejaký majetok, a potom sa znova ruší už definitívne. Po štyroch rokoch, keď sa táto spoločnosť, po zrušení predsa len sa vidí, že je nejaký majetok, tak ten majetok ako res nullius, keď vznikol, pripadá štátu. Tým zabránime tomu, ako máme teraz obrovské problémy, že sú zrušené spoločnosti a sa vyskytlo, že tam má nejaký podiel ešte v pozemkovom spoločenstve a tak ďalej. Potom tie samosprávy nevedia, čo s tým a že toto je aj liek na tento spôsob.
Je to nóvum, ale keď sme sa o tom bavili aj na legislatívnej rade vlády, aj v tých odborných pracovných skupinách, tak každý povedal, že poďme do toho. Nevieme nastoliť poriadok, nevieme spracovať, nevieme vytvoriť nový obchodný register, kým tieto staré veci, ktoré sa hromadia v obchodnom registri desiatky rokov, neodstránime.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.9.2019 o 9:56 hod.

Mgr.

Gábor Gál

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:01

Ladislav Andreánsky
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona v druhom čítaní do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

12.9.2019 o 10:01 hod.

MUDr.

Ladislav Andreánsky

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:04

Gábor Gál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, potreba prijatia návrhu zákona vychádza z aplikačnej praxe, ktorej nedávny vývoj preukazuje existenciu výkladov pripúšťajúcich asymetriu v prístupe účastníkov disciplinárneho konania k ochrane v správnom súdnictve. Z dôvodu chýbajúceho explicitného vymedzenia osôb oprávnených podať správnu žalobu proti disciplinárnemu rozhodnutiu vznikli v aplikačnej praxi pochybnosti, pokiaľ ide o aktívnu legitimáciu na jej podanie.
Hlavným zámerom navrhovanej úpravy je preto upraviť expressis verbis možnosť oboch účastníkov disciplinárneho konania domáhať sa prostredníctvom správnej žaloby preskúmania rozhodnutia disciplinárneho orgánu, čím sa existujúce sporné výklady odstránia. Nejedno rozhodnutie už teraz právoplatné skončilo s tým, že; s konštatovaním, že ministerstvo spravodlivosti nie je aktívne legitimizované podať správnu žalobu v prípade disciplinárnych konaní, ktoré prebehli. Tak sa nazdávame, že verejnosť a tento štát má právo, aby v prípade, keď vidíme, že disciplinárne konanie nedopadlo tak, ako je to spravodlivé, zákonné, tak aby ministerstvo spravodlivosti malo túto možnosť takýto výrok a takéto disciplinárne rozhodnutie napadnúť na správnom súde.
Okrem toho návrh zákona zavádza možnosť ministra spravodlivosti Slovenskej republiky podať správnu žalobu i v tých prípadoch, v ktorých nie je navrhovateľom disciplinárneho konania, ak na jej podaní existuje verejný záujem. Tu sme sa stretli s takým odporom komôr, ale keď som im to vysvetlil, že o čo sa jedná, tak došlo sčasti k pochopeniu nášho zámeru. Ja viem, že povedzme nejaký exekútor niečo vyviedol, ale predtým, ako by som ja podal disciplinárny návrh na jeho osobu, už to podal prezident exekútorskej komory. Tak nebudem podávať dvojmo, načo. Disciplinárka sa skončí tak, ako sme to nechceli. On nepodá správnu žalobu a ja by som chcel podať. A takáto možnosť tu nie je. Čiže aby sme nemuseli duplicitne dávať návrhy na disciplinárne konanie všade tam, kde už niekto dá, aby ministerstvo spravodlivosti v prípadoch, kebyže dôjde k nejakému takému záveru, s ktorým sa nevieme sústrediť a je tu verejný záujem, tak aby toto, túto žalobu mohlo podať. To je všetko.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

12.9.2019 o 10:04 hod.

Mgr.

Gábor Gál

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 10:07

Ladislav Andreánsky
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby prerokoval návrh zákona v druhom čítaní v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť ústavnoprávnemu výboru vrátane jeho určenia ako gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

12.9.2019 o 10:07 hod.

MUDr.

Ladislav Andreánsky

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:08

Gábor Gál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vláda Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom č. 16 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.
V krátkosti. Jedná sa o to, že Európsky súd pre ľudské práva môže podávať poradné stanoviská súdom členských štátov Rady Európy, ktoré pristúpia k tomuto dohovoru. Samotné štáty vlastne určia, že ktoré to môžu byť súdy. My sme sa dohodli na tom, že to bude u nás Najvyšší súd a Ústavný súd. V prípadoch, že ony budú prerokovať vec, tak môžu požiadať Európsky súd pre ľudské práva o stanovisko. Toto stanovisko nebude záväzné pre naše súdy ani pre Najvyšší súd, ale ani pre Ústavný súd, ale môže byť takou pomôckou. Samotní sudcovia tejto inštitúcie toto vítajú.
Máme dosť veľa problémov s tým, že Európsky súd pre ľudské práva jasne v niektorých judikátoch, v niekoľkých judikátoch, v iks prípadoch už má svoju nejakú rozhodovaciu prax, ako by naše súdy na to zabudli a proste ideme absolútne contra legem do týchto rozhodnutí. Tak je to ďalšia pomôcka k tomu, aby sme zosúladili naše súdnictvo, našu judikatúru a naše výkladové právo s Európskym súdom pre ľudské práva. Podľa mňa to je veľmi dobrý inštitút, ktorý môže mať svoj veľmi pozitívny efekt aj na Slovensku.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

12.9.2019 o 10:08 hod.

Mgr.

Gábor Gál

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:13

Jozef Ježík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, pán minister, pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní tohto materiálu v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady.
Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom č. 16 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd pridelil predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 1720 z 26. augusta 2019 na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru s tým, že ako gestorský výbor podá správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady ako gestorský výbor odporúča Národnej rade podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s predmetným dohovorom a rozhodnúť o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky a táto má prednosť pred zákonmi.
Správa ústavnoprávneho výboru bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 671 z 9. septembra 2019. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov Národnej rady.
Pán predsedajúci, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

12.9.2019 o 10:13 hod.

MUDr.

Jozef Ježík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

10:14

Jozef Ježík
Skontrolovaný text
Pán predsedajúci, ešte by som navrhol, aby sme o tomto bode hlasovali zajtra o jedenástej na žiadosť skupiny poslancov.
Skryt prepis

12.9.2019 o 10:14 hod.

MUDr.

Jozef Ježík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video