49. schôdza

10.9.2019 - 25.9.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.9.2019 o 15:10 hod.

Ing.

Béla Bugár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:10

Béla Bugár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. No ja sa čudujem. Pán kolega, keď ste vystúpili, hovorili ste o tom, že práve kvôli infringementu by sme mali poslať tento návrh zákona do Bruselu na notifikáciu. Po prvé, nikdy, ani predtým, ani teraz nikdy infringement a nejaké výhrady, nakoľko sú, v úvodzovkách, dôverného charakteru, nikdy sa to nedávalo poslancom.
Po druhé, keď počúvam tu, že zvrchovaný parlament. No niektorí asi majú schizofréniu. A práve zvrchovaný parlament prijme návrh, za ktorým stojí ministerstvo, a predpokladám, že všetko, čo potrebujeme chrániť, týmto zákonom aj splníme. A musím vám povedať jednu vec. Ja tu počúvam poslancov, ktorí hovoria, že musíme mať silný nástroj na ochranu prírody. Pán kolega Simon bol ministrom dvakrát, teda pôdohospodárstva, pol roka bol ministrom aj životného prostredia, aj pôdohospodárstva a dobre vie, čo to je bojovať medzi lesníkmi a ochranármi, čo to je byť medzi vlastníkmi a užívateľmi.
Takže, páni kolegovia, tí, ktorí to kritizujete, musím povedať, že prvýkrát v živote Slovenskej republiky sa pripravil zákon na ochranu prírody. A to vedel pripraviť len človek, ktorý má gule, prepáčte, musím to takto povedať. Lebo kritizovať všecko sa dá. Ani ty, pán minister bývalý, ani ty si nepredložil žiadny takýto zákon a ani predchádzajúci ministri pred ministrom Sólymosom takýto zákon nedali. On bol ochotný bojovať, vyrokovať a tuto máte výsledok.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.9.2019 o 15:10 hod.

Ing.

Béla Bugár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:12

Martin Fecko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, kolegyňa a kolegovia, za vašu reakciu. Ja iba toľko dodám, že aj spoločná správa, ktorú sme, alebo máme, má 119 bodov. To znamená, za tak krátky čas si to prejsť, tiež o niečom hovorí. Takže myslím si, že to, čo som dal ako procedurál, myslím, že aj tá spoločná správa to podporuje, aby sme nepokračovali, aby bol čas aj tieto, tých 119 bodov poriadne aj opozičným, aj koaličným poslancom si prejsť a vedieť sa k tomu zodpovedne postaviť. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.9.2019 o 15:12 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 15:13

Ján Kvorka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, k vládnemu návrhu zákona o ochrane prírody sme si dovolili s kolegom poslancom Krajkovičom pripraviť pozmeňujúci návrh. Odôvodním, o čom to bude a čoho sa bude týkať.
V podstate sa tu zaoberáme horskou záchrannou službou, ktorá by mohla vypomáhať, pokiaľ to bude schválené, ochranárom prírody a hlavne v terénoch neprístupných, v takých podmienkach, kde pohyb terajšej stráže je dosť nepravidelný a by som povedal aj sťažený.
Úrazovosť v horských oblastiach Slovenskej republiky má každoročne od roku 2014 stúpajúci charakter. Pri analýze vzniku úrazov alebo mimoriadnych udalostí sa zistilo, že pri viac ako 80 % všetkých udalostí je ľudských faktor, a to najmä nedodržiavanie základných pravidiel bezpečnostného správania sa v horách a taktiež v návštevných poriadkoch jednotlivých národných parkov.
Príslušníci Horskej záchrannej služby v súčasnosti vykonávajú dozor nad dodržiavaním zákona 544/2002 Z. z. z pohľadu bezpečnosti pohybu, ale javí sa nám žiaduce rozšíriť tento dozor aj na kontrolu dodržiavania zákona č. 543/2002 Z. z., a to najmä návštevných poriadkov. Sme presvedčení, že týmto spôsobom aspoň čiastočne znížime rastúci počet úrazov v našich horách. Je potrebné vziať do úvahy aj fakt, že príslušníci Horskej záchrannej služby sa pohybujú najmä v horskom a vysokohorskom prostredí, kde je pohyb strážcov prírody nepravidelný.
Podmienky, ktoré sa vyžadujú pre fyzickú osobu na to, aby sa mohla stať členom stráže prírody, sú obdobné s podmienkami, ktoré musia spĺňať príslušníci Horskej záchrannej služby podľa zákona č. 315/2001 Z. z. Aby nedochádzalo k zbytočnej duplicite a taktiež z dôvodu administratívnej, ale aj finančnej náročnosti, navrhujeme rozšíriť oprávnenia a povinnosti členov stráže prírody aj na poverených príslušníkov Horskej záchrannej služby.
A teraz si dovolím citovať pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Mikuláša Krajkoviča a Jána Kvorku k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
V čl. I sa za bod 151 vkladá nový bod 152, ktorý znie:
"152. V § 79 sa za slová "ochrany prírody" vkladajú slová "a poverení príslušníci Horskej záchrannej služby"."
Doterajšie body 152 až 2003 (pozn. red.: správne má byť – "203") sa primerane prečíslujú.
Pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie

11.9.2019 o 15:13 hod.

Ján Kvorka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:17

Boris Kollár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som chcel len k tomuto všetkému pripomenúť, že je tu jeden veľký problém, že tunak sa dohodli čelní predstavitelia SNS a MOST – HÍD, pritom pán Pellegrini povedal jasne, že príde, musí prísť k nejakej dohode medzi MPRV a ministerstvom životného prostredia a vlastníkmi a správcami pozemkov v chránených územiach. A tunak sme, vidíme, že dohodli sa len títo čelní predstavitelia. Celý slovenský vidiek vlastníkov a správcov hodili cez palubu. K dohode nedošlo. K novele nebola realizovaná korektná odborná ani verejná diskusia. S neštátnymi vlastníkmi, ktorí vlastnia viac ako 1 milión hektárov lesov, sa nikto konkrétne nebavil. Pritom vlastnia viac ako 50 percent výmery lesov Slovenska. Hodiť súkromných vlastníkov pri prerokovaní tak dôležitého zákona cez palubu si v súčasnosti nedovolí žiadna krajina Európskej únie. Pritom novela má 203 novelizačných ustanovení.
Preto súhlasím s tým, ktoré už tunak bolo povedané. Odložme to, tento navrhovaný zákon a prerokujme to s absolútnou pokorou a s účastníkom všetkých týchto ľudí. Lebo skutočne tunak si treba uvedomiť, že máme tunak, na ministerstve životného prostredia sa nevysporiadali s pripomienkami k novele. V SLOV-LEX-e je ich v novele zákona 915. Neboli akceptované pripomienky, Odborový zväz lesy, drevo, voda, ani Združenie zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku. Na pripomienkovanie boli k dispozícii dva materiály. Pričom samo ministerstvo na otázky, teraz, pardon, boli dva materiály. Prax bola taká, že počas pripomienkového konania sa novela niekoľkokrát menila, dokonca v jednom dni dvakrát, čo hraničí až s protiústavným postupom tvorby novely.
Absolútne chcem poukázať na to, že tunak máme 1 milión hektárov súkromných vlastníkov teda lesov, ktorým je bránené vykonávať činnosť aj týmto zákonom o ochrane prírody. S nimi sa nikto... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.9.2019 o 15:17 hod.

Mgr.

Boris Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:19

Mikuláš Krajkovič

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:25

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, vaše vystúpenie a predloženie pozmeňujúceho návrhu poukazuje na to, že naozaj dneska nikto nevie, v akej podobe vlastne sa ide schvaľovať tento dôležitý návrh o ochrane prírody, pretože tieto zmeny a povoľovanie výnimiek a ďalšie veci, ktoré ste tu uvádzali, ste, naozaj ťažko vyhodnotiť v tejto chvíli, čo to bude mať za následok. Samotné výnimky sú katastrofou pre našu ochranu prírody. Výnimky likvidujú našu ochranu prírody. To si, prosím, uvedomme, či je to pri lesoch, či je to pri druhovej alebo akejkoľvek inej ochrane. Výnimky sú hlavným dôvodom, pre ktoré je naša príroda najviac, najviac poškodzovaná.
Spomínali ste vo svojom vystúpení aj TANAP. No nepostrehla som, že by vlastne predkladateľ návrhu zákona, ani vy, riešil úlohu v prechodných ustanoveniach, kde vlastne zonácia Tatranského národného parku mala byť prijatá do dvoch rokov od účinnosti prijatia zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorý bol prijatý v roku 2004. To znamená, v roku 2006 mala byť už hotová zonácia Tatranského národného parku. A dnes tu hovoriť o tom, že možno v roku 2023 sa predlžuje účinnosť, lebo sa budú sa prehodnocovať zonácie a chránené územia, je absolútny výsmech voči samotnému zákonu a je výsmech aj celého ministerstva, pretože keď si otvoríte stránku ministerstva a pozriete tam komisiu pre zonáciu Tatranského národného parku, tak je tam z roku 2011 ustanovená komisia ministrom Nagyom. Takže pán minister Sólymos ani sa len nesnažil dotiahnuť zonáciu do poriadku. A by som povedala, ani, do dnešného dňa dokonca Tatranský národný park funguje bez schváleného návštevného poriadku. A toto sú veci, na ktoré treba pou... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.9.2019 o 15:25 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:27

Boris Kollár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Zapnete ma? Ďakujem. Aj napriek tomu, že minister tvrdošijne presadzuje schválenie novely, ktorá má údajne zabrániť infringementu voči SR kvôli klesajúcim stavom hlucháňa hôrneho, pričom samo ministerstvo na otázky Bruselu, ktoré predchádzali infringementu, odpovedalo polopravdy, využívalo neoverené informácie, hľadalo chyby všade, len nie vo svojich radoch. Podávalo skreslené a neodborné informácie o obhospodarovaní lesov na Slovensku. Preto sa nemôžme čudovať, že Brusel začal voči nám konanie o infringemente. Treba presadzovať to, aby sa ochrana prírody realizovala integrovane a proaktívne za účasti všetkých zainteresovaných s dôrazom na vlastníkov, užívateľov a správcov pozemkov tak, ako je tomu vo vyspelej Európe, a nie vymýšľať nezmysly, čo koho napadne presadzovať v zákone.
Slovenská republika je lídrom chránených území v Európe. Máme deväť národných parkov s celkovou výmerou 317 889 hektárov, pričom ich ochranné pásmo predstavuje ďalších 270-tisíc. Čiže celkovo je to 522-tisíc hektárov. A na porovnanie, také vyspelé Švajčiarsko má jeden národný park Engadine s výmerou iba 17-tisíc hektárov. Je zarážajúce, že po tridsiatich rokoch po Nežnej revolúcii si ministerstvo životného prostredia dovolí predložiť do Národnej rady novelu zákona, v ktorej sa neguje jedno zo základných práv garantovaných Ústavou Slovenskej republiky, a to je vlastnícke právo. Konkrétne ide o § 29 zákaz činnosti v územiach s druhým až piatym stupňom ochrany v chránených vtáčích územiach neplatí. Súhlas na činnosť v prvom až piatom stupni ochrany sa nevyžaduje, ak, pôvodné znenie písm. d), ide o bezprostredné ohrozenie života alebo zdravia človeka alebo majetku a o vykonávaní úloh horskou záchrannou službou. A teraz ste odtiaľ vyhodili to slovo "majetku", čo v praxi bude znamenať, že ak dôjde z titulu záujmov ochrany prírody k ohrozeniu majetku vlastníkov, nič sa nedeje, je to podľa tejto novely v poriadku.
A my tu musíme chrániť našich ľudí, ktorí majú tunak milión hektárov lesov, preboha živého. My si tuná vyhlasujeme národné parky a tým ľuďom štát za to nedá žiadnu kompenzáciu. Pokiaľ nemáme na kompenzáciu... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.9.2019 o 15:27 hod.

Mgr.

Boris Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:29

Mikuláš Krajkovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pani poslankyňa, ja len som sa príkladom, ktorý som uviedol, snažil vysvetliť, že práve to udelenie výnimiek alebo posunutie účinnosti na udelenie výnimiek o vykonávaní činnosti v chránených územiach, by sa mohlo predísť rôznym problémom a po prípade možno aj súdnym sporom, ktoré by mohli dôjsť. Tak preto toto posunutie tej účinnosti alebo toto je zmysel môjho pozmeňovacieho návrhu. Samozrejme, boli by sme radi, aby tá zonácia Vysokých Tatier prebehla čím skôr a určite potom by to pomohlo aj tomuto zákonu.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.9.2019 o 15:29 hod.

Mgr.

Mikuláš Krajkovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:30

László Sólymos
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada, vidím, že tento zákon, aj som to očakával, že vyburcuje emócie. Vidíte, jaké to, nie je to jednoduché dospieť k nejakému záveru, keď človek chce chrániť na Slovensku prírodu.
Takže, pán Kollár, tento zákon neobmedzuje v ničom nikoho. Tie kompenzácie, ktoré sú, sú aj naďalej. Skôr zvýhodňuje ešte neštátnych vlastníkov lesov, keď obhospodaruje ako urbariát, doteraz keď obhospodaruje ako urbariát pozemky neznámych vlastníkov, tak za to nedostávali peniaze, teraz budú dostávať podľa tohto zákona, keď ten prejde. V ničom sa ich pozícia nezhoršuje, skôr sa zlepšuje. Takže sa čudujem, že takéto máte informácie.
Majú ináč lesy, ktoré sú v chránených územiach, rozlohu 350-tisíc z tých 2 miliónov hektárov, ktoré Slovensko má. O týchto sa bavíme tu. Z tých 350-tisíc asi 150, približne polovička je v rukách neštátnych vlastníkov a z toho, neviem koľko, nemám informáciu, je nezistený vlastník, ale teraz už vlastne aj za to budú dostávať urbariáty kompenzáciu, ktorú doteraz nedostávali. A práve preto sú urbariáty, ktoré čakajú na tento zákon, aby sme sa mohli aj jednoduchšie dohodnúť, povedzme, na tej zonácii, o ktorej tu hovoríme.
Čo sa týka zonácie, veľmi blízko sme k dohode so samosprávami, to znamená, so ZMOS-om. Sme blízko k dohode s tými, ktorí podnikajú v tých chránených územiach, lebo aj oni chcú mať jasné čisté pravidlá. Kde sa nevieme dohodnúť, to sú práve neštátni vlastníci, kde tie podmienky a požiadavky sa stále stupňujú a stupňujú, a jednoducho štát musí ctiť základný zákon, a to je zákon o majetku. Takže musíme sa dohodnúť. Len na tom to zatiaľ stojí, ale dúfam, že aj tento zákon, keď sa prijme, tak nám pomôže k tomu, aby sme tú zonáciu vedeli dotiahnuť a aby sme vedeli nastaviť jasné pravidlá v chránených územiach, lebo to je, ja si myslím, že veľmi dôležité preto, aby sme to národné alebo to bohatstvo prírodné, ktoré máme, aby sme vedeli udržať aj pre ďalšie generácie.
Čo sa týka takých rečí, že tam nebolo vykonzultované, neboli dorokované. Dva roky sa rokovalo, pán Kollár. Konkrétne s odbormi, Zväzom lesníkov a drevárskych výrobcov som osobne rokoval. Osobne som rokoval s nimi nie raz, ale viackrát. A keby bola pravda to, čo vy hovoríte, tak tento zákon neprejde cez hospodársku radu vlády. A tento zákon cez hospodársku radu vlády prešiel.
Takže som rád, že tu je. Som rád, že sme sa vedeli dohodnúť. Áno, je to tak, jak hovoril aj pán premiér, že museli sme sa dohodnúť alebo nájsť zhodu a nájsť kompromisy s ministerstvom pôdohospodárstva. A ja si myslím, že boli veľmi ťažké rokovania. Niekedy búrlivé, ale korektné. A som rád, že sme vedeli túto vec posunúť dopredu a tento zákon tu v parlamente po toľkých rokoch je.
To, že máme infringement, to je jedna vec. Samozrejme, nechceme, aby Slovenská republika bola žalovaná. Ale čo je o to, oveľa dôležitejšie, je, že my nechceme, aby boli zdevastované naše národné parky. Nechceme, aby pokračovalo to, čo teraz funguje, a vidíme tie fotky z tých našich národných parkov, že ako to vyzerá, aby sme to vedeli zastaviť. Tento zákon tomu pomôže.
Pán Fecko, ty si mal otázku ešte na výbore, čo sa týka tých ochranných stĺpov. Tak mám tu nejaké údaje, môžem ti povedať, že sú tie ekochráničky a sú odkloňovače letov. Momentálne približne na 686-tisíc stĺpov sú tieto, tieto chrániče a na 149 kilometrov elektrického vedenia, aby sme predišli. A ešte stále sa realizuje live projekt Energia v krajine, kde sa to, kde sa to buduje ďalej.
Čo sa týka infringementu, nehlasujeme tu o infringemente, ale hlasujeme o zákone. To znamená, že je tu zákon, o ktorom sa hlasuje. My sme vyžiadali stanovisko ministerstva zahraničných vecí, že ako sa má narábať s infringementom. To znamená, či môžeme poskytnúť informáciu, informáciu o prebiehajúcom konaní o porušení zmluvy alebo o porušení podmienok v Európskej únii a Slovenskej republiky tretím stranám. A v tomto prípade aj poslanci sú tretia strana. Ja ako minister nemôžem o tom rozhodnúť, že poskytnem tieto, sprístupním tieto údaje, ale Národná rada to má k dispozícii, lebo oni to kontrolujú. Je to tak, takto to bolo vždy a takto to je teraz, aj teraz. Jednoducho sú to veci, ktoré sa týkajú, ktoré sa riešia medzi Európskou komisiou a medzi Slovenskou republikou. Ale ešte raz hovorím, Národná rada nehlasuje o infringemente a o tom, ale o konkrétnom zákone, o znení zákona. To znamená, že tam to je, tam to je všetko napísané.
Čo sa týka kompenzácie neštátnych vlastníkov, čo hovoril pán Dostál, ja sa plne stotožňujem s tým, že musíme plne kompenzovať neštátnych vlastníkov. A robíme to už aj dnes. Ročne len na obmedzenie bežného hospodárenia v lesoch vypláca štát okolo troch miliónov eur. A táto predložená novela, novela v tomto smere, jak som hovoril, nerieši, nerieši niečo, čo by im ubralo, skôr pridáva s tým, že neštátni vlastníci, ktorí obhospodarujú pozemky neznámych vlastníkov, budú môcť byť kompenzovaní aj za tieto pozemky.
Takže je to novela, ktorá, jak som hovoril, sa rodila veľmi ťažko. Boli fakt tie rokovania veľmi tvrdé, veľmi veľa ich bolo. Aj s neštátnymi vlastníkmi pôdy sme rokovali. Nie je to pravda, že nerokovali. Veľmi ťažko sa ale konštruktívne rokuje s niekým, ktorý povie, že oni toto jednoducho nechcú, ale konkrétne riešenia, konkrétne návrhy na tie problémy, ktoré sa ich týkajú, nedonesú. Tak sa rokovať veľmi ťažko dá. Fakt sme konštruktívni, ale keď z druhej strany nie je žiadna konštruktivita, tak sa tam veľmi ťažko rokuje. Aj keď sme rokovali aj s nimi, a nie málo.
Takže, dámy a páni, ten zákon je tu. Keď chceme posunúť ochranu prírody na Slovensku k lepšiemu a spraviť krok k tomu, aby to bolo lepšie, lebo tento zákon nie je všeliek, to vieme všetci, že je to dôležitý krok, ale ešte ďaleko sme od toho, aby sme mali taký stav, jako si napríklad ja predstavujem, že by bol ideálny. Ale je určite jeden veľmi dôležitý krok k tomu, aby tá situácia na Slovensku sa zlepšila. A jednak aj to, aby sme zbytočne s Európskou komisiou sa nesúdili a neplatili zbytočné peniaze za to, k čomu sme sa zaviazali a jednoducho to neplníme.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

11.9.2019 o 15:30 hod.

Ing.

László Sólymos

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15:34

Peter Antal
Skontrolovaný text

60.
Poprosím, hlasovanie dnes o sedemnástej k tomuto zákonu. Ďakujem.

Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

11.9.2019 o 15:34 hod.

Mgr.

Peter Antal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video