49. schôdza

10.9.2019 - 20.9.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

11.9.2019 o 18:18 hod.

Mgr.

Vladimír Matejička

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:18

Vladimír Matejička
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, Národná rada uznesením č. 1886 z 19. júna 2019 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (tlač 1510), na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a výboru pre zdravotníctvo.
Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
Výbory, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor uznesením č. 675 z 9. septembra 2019 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 301 zo 4. septembra 2019 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami. Výbor pre zdravotníctvo uznesením č. 154 z 10. septembra 2019 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne:
O bodoch spoločnej správy č. 1 až 24 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4, § 83 zákona o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov o prerokovaní predmetného vládneho návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 312 z 10. septembra 2019. V citovanom uznesení ma výbor poveril ako spoločného spravodajcu.
Otvorte, prosím, rozpravu, pán predsedajúci.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

11.9.2019 o 18:18 hod.

Mgr.

Vladimír Matejička

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:21

Eva Antošová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pekný podvečer, želám. Vážený pán podpredseda, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som sa vyjadrila k návrhu, ktorý predkladám spolu s kolegom pánom poslancom Antalom, a verím, že tento návrh, ktorý predložím občania privítajú, resp. ho očakávajú.
Zákon, ktorý uviedla pani ministerka, zákon č. 152 o potravinách je síce starší zákon, pochádza z roku 1995, ale je to dynamický zákon, ktorý vzhľadom na súčasnú dobu treba neustále novelizovať. V parlamente na tejto schôdzi, na septembrovej schôdzi, ako povedala pani ministerka, je zákon o potravinách otvorený vzhľadom na potrebu implementácií nariadení Európskej únie, najmä z dôvodu ustanovení týkajúcich sa kontroly, ale riešime, ako sme počuli, aj zásielky potravín z tretích krajín, ktoré budú musieť byť nahlasované veterinárnej a potravinovej správe deň vopred. Novela taktiež rieši napríklad pojmy pre potraviny pre dojčatá, pre malé deti, deti, výživové doplnky a tak ďalej.
Vzhľadom na potravinové škandály v celej Európskej únii, ktoré ohrozujú zdravie našich občanov, je však našou povinnosťou na tieto škandály reagovať, a to nielen udeľovaním pokút, ale samozrejme chceme týmto problémom predchádzať. Mali sme tu fipronilové vajcia, brazílske hydinové mäso alebo poľské hovädzie mäso. Chcem však upozorniť, že Slovenská republika nikdy takejto kauze, chvála pánu bohu, nečelila, a preto aj z tejto pozície chcem poďakovať slovenským potravinárom, na ktorých som naozaj hrdá. Ale ochrana bezpečnosti a zdravia spotrebiteľov je a musí byť našou prioritou.
Z uvedeného dôvodu sme preto podali návrh, aby v zákone o potravinách bola zakotvená povinnosť pre zariadenia spoločného stravovania uvádzať pôvod mäsa v reštauráciách a stravovacích zariadeniach písomnou formou na viditeľnom mieste. Môže to byť na jedálnom lístku, menu alebo na tabuli v príslušnej reštaurácii, prípadne na banneri. Čiže musí to byť uvedená tak, aby vždy spotrebiteľ sa vedel rýchlo zorientovať a v rámci jeho potrieb sa rýchlo rozhodnúť.
Ak si pamätáte, tiež bolo veľa kriku najmä vtedy, keď povinnosť v jedálnom lístku uvádzať alergény sme zakotvili do zákona a dnes je úplne samozrejmé a bežné. Pozor, ja nehovorím, že všetko dovážané mäso je zlé alebo zdraviu škodlivé, ale ide mi predovšetkým o to, aby zákazník, aby spotrebiteľ bol včas a pravdivo informovaný, z akého mäsa bude pokrm pripravený, ktorý si práve ide dať na obed alebo na večeru.
Chcem upozorniť aj to, že táto povinnosť sa nevzťahuje na polotovary. Povinnosť sa vzťahuje na bravčové, hovädzie mäso, mäso z kôz a hydiny. Údaje o krajine pôvodu mäsa je majiteľ reštaurácie povinný získa od subjektu, od ktorého mäso kúpil. Podrobnosti upraví Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom vyhlášky. Účinnosť predpokladáme 14. 12. 2019.
Podľa nás povinnosť uvádzať pôvod mäsa v reštauráciách je naozaj zásadná vec, pretože fakt ide o zdravie ľudí. Nemôžeme povýšiť biznis podnikateľov nad zdravie našich obyvateľov. Doba je rýchla a trend je taký, že väčšina ľudí sa čím ďalej tým viac stravuje práve v týchto zariadeniach a dokonca štatistiky hovoria, že viac ako 40 % ľudí vo veku od 18 do 39 rokov sa dennodenne stravuje v týchto zariadeniach a reštauráciách a z toho viac ako 70 % preferuje cenovo dostupné obedové denné menu.
No, vážení, keď ideme do obchodu, záleží nám na našom zdraví, tak veľmi pozorne sledujeme čo kupujeme a čo vkladáme do nášho košíka. Sledujeme aj mäso a určite nie som sama, ale dáte mi za pravdu, že pozeráme aj etiketu, odkiaľ toto mäso pochádza. V tom obchode si to vlastne vybavíme, zaplatíme a doma si uvaríme.
Ako som však povedala, doba je rýchla a trend je taký, že chodíme do reštaurácií, naši obyvatelia, naši občania, ktorí majú polhodinu na obedňajšiu prestávku, musia teda sa ísť najesť do týchto zariadení a tam vlastne táto informovanosť zlyháva. Áno, je pravda, že podľa európskej smernice máme právo na odpoveď, keď sa opýtame v reštaurácii čašníka, odkiaľ surovina pochádza, ktorú teda nám donesú na tanieri. Ale táto informácia býva zvyčajne len ústna a veľmi rýchla. Povedzme si úprimne, pri tej fluktuácii čašníkov, pri tých zmenách, ktoré podnikatelia a majitelia reštaurácií musia nevyhnutne robiť, naozaj bez akejkoľvek urážky nemôžeme veriť celkom odpovedi čašníka, odkiaľ mäso pochádza, a niekedy sa tejto odpovede ani nedočkáme. Ani sa tomu nedivím, pretože ten čašník je o týždeň v inej reštaurácii, v inom zariadení, zodpovednosť žiadna, takže myslím si, že je namieste, aby sme tento zákon takýmto spôsobom upravili.
Ďalej by som chcela povedať, že v zmysle teda tohto nášho návrhu, ja som už počula aj kritiku zo strany opozície, ale ja s tým aj počítam, pretože opozícia vlastne kritizuje úplne všetko, je to jej úloha, ja to tak aj vnímam, ale konkrétne som počula aj kritiku, že ide v tomto prípade o neúmerné zaťažovanie podnikateľského sektora. No, poviem vám pravdu, že som pred tým, ako som tento návrh pripravovala, nepadol mi z neba, ale veľmi aktívne sa stretávam s ľuďmi, aj z tej, aj z onej strany, čo sa týka či spotrebiteľov alebo majiteľov reštaurácií, a vôbec podnikatelia, ktorí sú poctiví a zodpovední, vôbec tento problém nevidia, dokonca túto moju iniciatívu aj uvítali.
Ešte raz podotýkam, tí poctiví a tí, čo nemajú čo skrývať. Tým však nechcem, samozrejme, povedať, že to platí generálne. Určite to nejakú námahu bude stáť, ale o tých veľkých administratívnych záťažiach alebo finančných záťažiach naozaj nemôže byť ani reči. Keď sa vedelo dostať do jedálnych lístkov sa dostala legenda, kde sa hovorí o tých alergénoch, takisto ten priestor, kde sa určí pôvod alebo uvedie pôvod mäsa, si myslím, že nebude žiadny problém. Ešte raz hovorím. Zľakli sa niektorí, hlavne opoziční, že to každý deň, opýtali sa, to každý deň bude musieť ten majiteľ reštaurácie prepisovať menu? No, pozrite sa, neviem či každý deň dováža z inej krajiny mäso ten majiteľ reštaurácie, to by som teda tiež rada opýtala, že prečo. Ale druhá vec, že odpoveď je, že nemusí, pretože ako uvádzame, môžu túto informáciu písomne uvádzať na banneri, na tabuli, jednoducho tak, aby ten zákazník, keď príde do reštaurácie sa vedel rýchlo zorientovať, a teda mal tú informáciu písomnú. O to nám ide.
Ďalej chcem povedať, že kontrolu nad dodržiavaním tejto povinnosti budú mať jednotlivé úrady verejného zdravotníctva, ktoré budú môcť podľa zákona o potravinách za porušenie uložiť pokutu od 100 do 100-tisíc eur, samozrejme, po dôkladnom zvážení všetkých okolností ako je následok, opakované porušenie, závažnosť porušenia a podobne.
Keď sa bavíme o tých pokutách, chcela by som tiež dať veci na pravú mieru, a to najmä z toho pohľadu, že znova zo strany opozície, ale veľakrát aj zo strany médií počúvame horibilné sumy, ktoré dostal ten obchodník, ten podnikateľ za napríklad len oriešky, ktoré už teda boli na pulte dobe trvanlivosti. Prosím vás pekne, toto celé nie je pravda. Naozaj treba zdôrazniť, že tie pokuty, ktoré rieši vlastne zákon o potravinách č. 152, sú riadne odstupňované a znova riešia to, čo som hovorila, riešia závažnosť toho následku, ktorý nastane porušením zákona, opakované porušenie a vlastne tí chronickí porušovatelia, ktorí trikrát za sebou v jednom roku porušia zákon o potravinách závažným spôsobom, dostanú tie najvyššie pokuty. No, ale pokuta je pokuta, podnikateľ, samozrejme, pri všetkej úcte je podnikateľ, ale ako som povedala, zdravie a bezpečnosť našich obyvateľov je pre nás na prvom mieste.
Ja som aj zvedavá, že akú tlačovku teraz pripraví opozičná strana, ktorá tak rada robí tlačovky, keď sa zomelú veci a keď sa zomelú aj v nie celkom ich prospech. Mám na mysli tú frašku, ktorá sa týkala dvojakej kvality potravín. Dvojaká kvalita potravín, ktorú práve Slovenská národná strana pani ministerka odhalila, dokázala, zdokumentovala a dokázala ju priniesť až na pôdu Európskeho parlamentu, tak táto kauza, táto téma, pardon, nadobudla naozaj veľký európsky rozmer. A keď sme hovorili a vyhlasovali sme to na našej tlačovke, že predsa Slovák nemá iný žalúdok ako má Rakúšan a naše práčky tiež potrebujú prať s rovnako kvalitným pracím práškom tak ako napríklad v Nemecku, tak sme boli zosmiešňovaní.
V pekných obaloch sa mnohokrát na našich pultoch skrývali potraviny, ktoré neboli tak kvalitné ako v susednom Rakúsku, a práve proti tejto nespravodlivosti sme bojovali. A myslím si, že ten boj sme na 99 % už aj vyhrali. A keď nás SaS zosmiešňovala a úplne potláčala tú tému a hovorila, že si úplne vymýšľame a zrazu Európsky parlament a Európska komisia potvrdila, že Slovenská republika mala v tomto prípade a pani ministerka mala v tomto prípade naozaj pravdu a potvrdila dvojakú kvalitu potravín, tak zrazu okamžite SaS sa postavilo pred kamery, spravilo tlačovú konferenciu a kázalo pani ministerke, aby urýchlene urobila opatrenia, pretože my tu predsa nemôžeme strpieť dvojakú kvalitu potravín.
Takže preto to hovorím, aby sme si uviedli veci na pravú mieru, aby teda ako aj moji predchodcovia v inom zákone, napríklad SME RODINA pán Kollár vykrikoval, ja mu to neberiem, ako tí voliči to, komu zrátajú. Ja by som tiež bola rada, keby voliči nestratili pamäť a naozaj tie pozitívne veci, ktoré pre ľudí robíme a ktoré Slovenská národná strana naozaj robí, a to môžem začať rozprávať o ústavnom zákone ochrany pôdy, o zelenej nafte, o podpore slovenských potravinárov, o nekalých praktikách, o podpore mladých farmárov a tak ďalej a tak ďalej, tak aby aj nám prirátali tie dobré body, pretože možno tu nebudeme tak kričať, nebudeme tak strašne zanietení, nebudeme tak strašne emotívni, možno to na ľudí zaberá, ale ja si skôr myslím, že na ľudí zaberajú fakty, zdravý rozum, pokoj, a myslím si, že aj taká politická kultúra.
Tiež mi dovoľte, podotknúť aj to, že za tie potraviny, ktoré vlastne, o ktorých hovorím a ktoré aj rieši zákon o potravinách, a hovorím o tom v rámci nášho pozmeňujúceho návrhu, si naši obyvatelia nezaplatia málo, a preto majú právo vedieť naozaj, čo majú na tanieri. Je zaujímavé, že podľa štatistiky v marci 2019 Slovensko sa opäť umiestnilo na prvom mieste v medzimesačnom náraste cien za potraviny. A vážení, znova opakujem, nemôže za to žiadny osobitný odvod, pretože žiadny osobitný odvod neexistuje. Zrýchlene teda uvediem len pár faktov. V rámci Európskej únie ceny potravín v mesiaci marec klesli o 0,2 percenta. To sa však netýka Slovenska, kde sa ceny pri medzimesačnom náraste zvýšili o 1,2 percenta. Medziročne dokonca na Slovensku o tri a pol percenta. No nie je teraz priestor sa venovať všetkým tým faktorom, ktoré spôsobujú ten rast potravín, rast cien potravín, ale môžem povedať aj to, že Slovenská národná strana sa snaží, aby tie potraviny boli prístupné ľuďom, a preto aj, myslím o týždeň, pôjde náš návrh zákona, kde budeme dávať už v druhom čítaní návrh na zníženie DPH na desať percent na najmä teda, prioritne na zdravé potraviny. Tým chcem povedať to, že keď si už má človek zaplatiť za obed, a naozaj to obedové menu dnes nie je najlacnejšie, má minimálne právo vedieť, čo konzumuje a zvlášť, za čo si priplatí alebo či si vôbec ten obed kúpi.
Návrh, ktorý sme pripravili má z môjho pohľadu, ešte raz hovorím, minimálne požiadavky na administratívne zaťaženie a ešte nižšie finančné požiadavky na podnikateľa, ktorého by sa teda povinnosť mala dotýkať. Naopak, tvrdím, že tento náš návrh má veľmi pozitívny efekt pre spotrebiteľa a pozitívne sociálne vplyvy. Dokonca v tomto návrhu máme ambíciu pomôcť aj podnikateľom v gastronómii, pretože uvedenie pôvodu mäsa pri pokrmoch môže konkurenčne pomôcť práve tým poctivým, o ktorých som hovorila, a určitým spôsobom sťažiť pozíciu rôznym priekupníkom a, prepáčte za výraz, prebaľovačom mäsa.
Teraz mi, prosím, dovoľte, aby som prečítala pozmeňujúci a doplňujúci návrh. A ešte raz, ako som povedala, aby som teda už po tom pozmeňujúcom návrhu podľa rokovacieho poriadku nič už nekomentovala, ešte raz by som chcela zdôrazniť. Slovenská národná strana tak ako je na strane slovenských potravinárov, tak je na strane slovenských spotrebiteľov, a ja verím, že teda aj tento návrh, ktorý predkladáme s pánom Antalom, nám podporíte a za čo som veľmi vďačná vopred.
Takže, ak dovolíte, pristúpim k prečítaniu pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy Antošovej a Petra Antala k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov predložený na základe § 82 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, sa dopĺňa takto:
1. V čl. I sa za bod 6 vkladá nový bod 7, ktorý znie: "7. V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
"h) označovanie hotových pokrmov a jedál obsahujúcich mäso údajom o krajine pôvodu 1ae) mäsa.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 1ae znie: "1ae) Čl. 9 ods. 1 písm. i) a čl. 44 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 v platnom znení. Čl. 60 a 61 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie v platnom znení. Čl. 5 až 7 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1337/2013 z 13. decembra 2013, ktorým sa stanovujú pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011, pokiaľ ide o uvedenie krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu pre čerstvé, chladené a mrazené mäso zo svíň, oviec, kôz a hydiny
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Nový bod 7 nadobúda účinnosť 14. 12. 2019, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti (čl. II) v rámci vyhotovovania čistopisu schváleného zákona.
Nasledujúce body, pardon, odôvodnenie nebudem čítať.
2. V čl. I sa za bod 17 vkladá nový bod 18, ktorý znie: "18. § 9 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
"(5) Zariadenie spoločného stravovania je pri hotovom pokrme alebo jedle z mäsa povinné zabezpečiť pre spotrebiteľa v písomnej forme na dobre viditeľnom mieste údaj o krajine pôvodu mäsa. Údaj o krajine pôvodu mäsa podľa prvej vety je zariadenie spoločného stravovania povinné získať od subjektu, od ktorého mäso kúpi, a v rovnakom rozsahu tento údaj poskytnúť spotrebiteľovi. Povinnosť podľa tohto odseku sa vzťahuje na bravčové mäso, hovädzie mäso, mäso z oviec, kôz a hydiny. Povinnosť podľa tohto odseku nevzniká pri polotovaroch. Podrobnosti o označovaní hotových pokrmov a jedál obsahujúcich mäso údajom o krajine pôvodu mäsa ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.".".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Nový bod 18 nadobúda účinnosť 14. 12. 2019, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti (čl. II) v rámci vyhotovovania čistopisu schváleného zákona.
3. V čl. I sa za bod 50 vkladá nový bod 51, ktorý znie: "51. V § 28 ods. 2 písm. f) sa na konci pripájajú slová "alebo nesplní povinnosť podľa § 9 ods. 5 prvej vety,".".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Nový bod 51 nadobúda účinnosť 14. 12. 2019, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti (čl. II) v rámci vyhotovovania čistopisu schváleného zákona.
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, takže predložila som vám pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky k zákonu o potravinách č. 152 a teda veľmi by som bola vďačná za jeho podporu.
Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

11.9.2019 o 18:21 hod.

Ing.

Eva Antošová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:43

Tibor Bernaťák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem. Myslím, že pani Eva Antošová veľmi dobre zhrnula vlastne, o čo ide jednak vo vládnom návrhu zákona a samozrejme aj v pozmeňovacom návrhu, ktorý myslím si, že je veľmi dobrý. Myslím si, že v tejto chvíli je potrebné pochváliť ministerstvo aj pani ministerku Matečnú, pretože naozaj myslím, že aj takýmito návrhmi zákonov ochráni slovenských spotrebiteľov, nás, jednoduchých ľudí, ktorí si kupujeme potraviny v obchodoch. A je potrebné naozaj, aby sme aj vedeli, čo vlastne kupujeme. Jednak aj pôvod potravín, pretože niekedy fakt je neuveriteľné, že jeme nejaké mäso, ktoré precestuje a obtočí sa okolo zemegule a tuná sa ponúka ako čerstvé. Čiže naozaj je potrebné, aby sme kroky ministerstva vítali, podporovali. A nielen čo sa týka potravín, ale celkovo pôsobenie vlastne pani ministerky a ministerstva pôdohospodárstva, pretože aj takýmito návrhmi podporuje našich slovenských poľnohospodárov, potravinárov. Preto myslím si, že naozaj takéto návrhy treba podporiť, treba podporiť aj pozmeňujúci návrh, ktorý predniesla kolegyňa Eva Antošová. A dúfam, že tieto návrhy a tento návrh zákona bude podporený naprieč celým politickým spektrom bez ohľadu na to, za akú politickú stranu sme. Pretože mali by sme mať v prvom rade pred sebou slovenského spotrebiteľa a hľadieť v prvom rade na jeho záujmy.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.9.2019 o 18:43 hod.

JUDr.

Tibor Bernaťák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:44

Eva Smolíková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja sa tiež chcem poďakovať tak ako kolegyni Antošovej, tak aj pani ministerke, že prichádzate s takýmto návrhom zákona, pretože tento zákon o potravinách sa týka nás všetkých, nielen poľnohospodárov a potravinárov, ale týka sa nás všetkých, našich slovenských rodín, našich detí, pretože nie nadarmo sa hovorí, že sme to, čo jeme. A každý z nás, každý zodpovedný rodič, každá zodpovedná mama a otec sa pozerá, čo dáva na ten tanier svojim deťom. Pretože, tak ako si, Evka, ty spomenula, veľmi dobre si povedala ten základ, ktorý je v tomto zákone, že v prvom rade tu ide o zdravie našich ľudí. A to je dôležité, akú budeme generáciu, pretože vidíme, že chorobnosť na rôzne ochorenia, ťažké ochorenia, onkologické, v našom štáte dosť stúpa, čo je veľmi smutná štatistika, a určite to má aj podiel v tom, čo vlastne jeme a čo kupujeme. Preto aj pre mňa, ako pre ženu, je veľmi dôležité, ako aj pre bežného spotrebiteľa, pretože túto dobu žijeme veľmi hekticky, každý máme naponáhlo, stravujeme sa a je veľmi dôležité, keď si budeme môcť byť istí, že to čo nám ponúknu aj v tých reštauráciách, že to bude mäso kvalitné a budeme presne vedieť, odkiaľ je a nebude to niečo také, ktoré môže ohroziť život kohokoľvek z nás.
Preto naozaj, pani ministerka, ďakujem. A tak isto aj pani kolegyni Antošovej.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.9.2019 o 18:44 hod.

Mgr.

Eva Smolíková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:46

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja na rozdiel od predrečníkov nebudem ďakovať pani ministerke, ani poslankyni, ale chcel by som sa niečo spýtať. A teda ospravedlňujem sa, ak som, ak som to nezachytil, keďže som tu nebol počas celého vystúpenia pani poslankyne. Ale či ten svoj pozmeňujúci návrh konzultovala s nejakými organizáciami alebo združeniami zastupujúcimi (reakcia z pléna), nie, nie, zastupujúcimi reštaurácie alebo reštauračné, reštauračné zariadenia napríklad. Ide mi teraz o nejakú praktickú, praktickú uskutočniteľnosť.
Neviem, čo máte napríklad proti argentínskemu hoväziemu, pán poslanec Bernaťák, ale, ale samozrejme, že v nejakých väčších prevádzkach by to asi, asi nemal byť veľký problém, povedzme v situácii, keď majú nejakých stabilných dodávateľov. Ale teda predpokladám, že nejaké menšie prevádzky nakupujú normálne v obchodoch, v obchodoch mäso a to mäso môže mať rôzny pôvod. Takže neviem, že či, či budú mať rôzne jedálne lístky, lebo teda uvádzate v dôvodovej správe alebo v odôvodnení návrhu, že "informovanie spotrebiteľa prostredníctvom stručnej informácie v jedálnom lístku alebo iným vhodným spôsobom predstavuje relatívne malú administratívnu a finančnú záťaž", že či toto je váš odhad, predstava alebo ste to naozaj s niekým reálne konzultovali. A teraz ja nehovorím tak ani tak, je sa len, ja sa len pýtam. Lebo teda predpokladám, že keď nejaká prevádzka nakupuje v obchode, tak to mäso z toho obchodu môže mať, môže mať rôzny pôvod. Tak neviem, či budú mať rôzne varianty jedálnych lístkov alebo ako by sa to malo podľa vašej predstavy riešiť.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.9.2019 o 18:46 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:48

Magdaléna Kuciaňová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Áno, pani kolegyňa Evka Antošová, ďakujem veľmi pekne aj za ten pozmeňujúci návrh k tomuto zákonu. Samozrejme, že tento zákon vo mne evokuje silno, pretože tu ide skutočne o spotrebiteľa v konečnom dôsledku, ale ide o zdravého spotrebiteľa. Zdravie v nás vyvoláva vždy a je základom pohody, šťastia v rodinách, všade, kde sa pohybujeme. Pokiaľ človek je zdravý, má tisíc želaní, tisíc prianí a ak to zdravie nám pokuľháva, tak naozaj máme ho potom už len, už len to jedno prianie, aby to zdravie bolo. A ja si myslím, že podstata a význam a zmysel tohto zákona je práve o tom, aby sme mali na našich stoloch zdravé potraviny.
Preto z mojej strany ja osobne veľmi vítam túto iniciatívu od podpredsedníčky vlády a ministerky, že naozaj bol a je prepotrebný, a chcem tiež rovnako ako moji kolegovia poďakovať. Poďakovať za tento zákon a ja verím, že sa nám poďakujú aj občania, že to ocenia a že je to v prospech nás všetkých. Takže ešte raz ďakujem a vítame túto iniciatívu. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.9.2019 o 18:48 hod.

JUDr.

Magdaléna Kuciaňová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:49

Eva Antošová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Áno, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za faktické poznámky od všetkých kolegov. Je to veľmi potešujúce a povzbudzujúce, keď si myslím, že zákonodarcovia by si mali uvedomovať zodpovednosť, ktorá začína pri prevencii. Keď sme už chorí, ako to povedala aj moja predrečníčka, pani doktorka Kuciaňová, vtedy už je neskoro a hľadáme všetky možné pomoci. A myslím si, že je to aj isté, že prevencia je lacnejšia ako už potom následné behanie po lekároch a samotné liečby tých nepríjemných ochorení. Preto som aj ja veľmi rada, že v tomto zákone sa rieši napríklad aj teda tá implementácia z, ktorá prišla z Európskeho parlamentu, z Európskej komisie ohľadom pomenovania výrobkov pre malé detičky, potom tiež pre športovcov, výživové doplnky a tak ďalej. Veď si všimnime, že už v tých obchodoch, v tých predajniach je tak neskutočný chaos, že vlastne ani neviete, vy chcete kúpiť dobrú kvalitnú, dobrý kvalitný výživový doplnok a nakoniec zistíte, že, s prepáčením, máte v tej krabičke nejaký elaborát, ktorý vám môže uškodiť ako pomôcť. A toto tá Európska komisia nám odporučila zjednotiť, spolu teda s názvami, ktoré platia v celej Európskej únii, čo si myslím, že je tiež dobré a ja to vítam.
No a potom na otázku pána Dostála, ja by som sa ešte prihlásila do ústnej rozpravy a tam by som sa mu snažila teda odpovedať aspoň pár slovami. Ďakujem veľmi pekne zatiaľ.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.9.2019 o 18:49 hod.

Ing.

Eva Antošová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:52

Eva Antošová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, poniektorí ma už budú neznášať, ako vidím, prepáčte, naozaj len odpoviem pánovi kolegovi Dostálovi. A som si uvedomila teraz, že koľko je hodín, takže už nebudem otravná s týmto mojím návrhom.
Áno, hovorili sme so Združením reštaurácií a hotelov, hovorili sme ale aj s malými podnikateľmi a hovorili sme aj s napríklad, pán Dostál, s ľuďmi, osobne som s nimi hovorila, ktorí boli aj trocha vyľakaní. Veď povedzme si pravdu. Každá úprava v zákone, alebo každý zákon, ktorý parlament prijím,a má svojich podporcov a má aj svojich odporcov. A vždy je to na tej, vždy je to na tej miske váh, že čo spraviť a ako viac pomôcť a menej uškodiť. To je teda taká moja filozofia. No a keď hovorím o tých vystrašených, to boli napríklad majitelia fast foodov, ktorí teraz nevedeli, že čo teraz máme, ako to bude, kde to budeme vešať, ako to budeme oznamovať. Vy ste tu na začiatku neboli, ja som, to vôbec nevadí, ja len teda chcem povedať, že táto úprava, ktorú navrhujeme, sa týka surového mäsa a vyrátala som, vyratúvala som, že z akého mäsa, hej? Napríklad netýka sa to hotdogov, ako párok v rožku, áno? Pretože párok už nie je surové mäso, je to už polotovar alebo surovina, kde vlastne sa tento výrobok skladá z viacerých komponentov a teda už sa neradí medzi samozrejme surové mäso a teda nespadá do tohto nášho pozmeňujúceho návrhu a teda tým pádom aj do nariadenia alebo vyhlášky, ktorá príde z ministerstva po schválení teda tejto novely zákona. (Reakcia z pléna.) Nie. Len to, ako som povedala, surové mäso, ktoré potom pripravia v reštaurácii, v zariadeniach, v školských jedálňach, jednoducho v zariadeniach, kde sa stravujeme bežne a pripravia z neho pokrm, ktorý teda dostanete vy už v upravenom stave na tanieri, aby ste vedeli, z čoho sa, odkiaľ bolo dovezené, odkiaľ bolo toto mäso bolo dovezené, tak teda si predstavujeme, že by zákazník bol informovaný skôr ako si sadne za ten stôl, objedná si nejaké, nejakú minerálku a čaká na ten obed.
Takže to som chcela povedať, ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

11.9.2019 o 18:52 hod.

Ing.

Eva Antošová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:55

Tibor Bernaťák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj znova kolegyni Eve Antošovej, ktorá vysvetlila pánovi kolegovi, že o čo vlastne ide a predpokladám, že aj pán kolega Dostál teda má na mysli a vlastne pred sebou takisto zdravie spotrebiteľov slovenských, spotrebiteľa, podľa toho podľa mňa bude aj hlasovať. Len som chcel ešte aj kolegyni Eve Antošovej a pánovi poslancovi dodať, že absolútne nemám nič proti dobrým steakom, v žiadnom prípade nie, len je potrebné, aby spotrebiteľ naozaj vedel, odkiaľ to mäso pochádza, odkiaľ je, aby bol naozaj informovaný a podľa toho sa prípadne aj zariadil, či do nejakého stravovacieho zariadenia pôjde alebo nie. Pretože naozaj je veľa, veľa stravovacích zariadení, ktoré dovážajú mäso, nikto nevie odkiaľ, aké je, čo v ňom je a naozaj, ako bolo už viackrát povedané, zdravie, zdravie spotrebiteľa by malo byť prvoradé. A myslím si, že naozaj toto by malo byť cieľom nielen nás za Slovenskú národnú stranu a pani ministerky, ale všetkých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby slovenský spotrebiteľ bol zdravý v prvom rade.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.9.2019 o 18:55 hod.

JUDr.

Tibor Bernaťák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

18:55

Gabriela Matečná
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Stihneme, ja naozaj, naozaj budem len veľmi krátko. V každom prípade ďakujem aj za ten pozmeňovací a doplňujúci návrh. A možnože na také ozrejmenie, ja len taký malý príklad naozaj poviem. Boli sme na nejakých slávnostiach a zastavila som sa v malom reštauračnom zariadení v obci Likavka a nemali problém už dnes tam písať pôvod mäsa. Slovenský spotrebiteľ je náchylný kupovať slovenské mäso a to bude aj podpora našich poľnohospodárov a potravinárov, aby naozaj dorábali viac mäsa, ktoré je jednak čerstvé a ktoré v druhom a nemenej dôležitom rade zanecháva menšiu uhlíkovú stopu.
To, čo ste hovorili, pán poslanec Dostál, že áno, dovážame mäso aj z Argentíny, áno, máme dohodu, ktorá ešte nie je podpísaná s Mercosurom, kvôli argentínskemu mäsu horia amazónske pralesy. Ja by som bola nerada, aby sme tu dovážali mäso, ktoré sme avizovali, že je zlepené lepenkou chemickou, aby držalo tvar, že je namáčané v kyseline, aby držalo farbu, to sú všetko zistenia, ktoré zistila naša Štátna veterinárna správa. Práve preto spotrebiteľ má mať možnosť sa rozhodnúť, ak také mäso chce aj zo zahraničia, nech sa páči, vie, že čo ho, čo ho, samozrejme to mäso je samozrejme skontrolované a Štátna veterinárna a potravinová správa práve to mäso z tretích krajín má väčšiu možnosť kontroly a to mäso je potrebné, ak ide z tretích krajín nahlásiť minimálne 24 hodín dopredu, aby mala šancu veterina to skontrolovať, ale spotrebiteľ je ten, ktorý by sa mal vedieť rozhodnúť, a on sa aj chce už dnes rozhodnúť. Takže ja ďakujem veľmi pekne za tento novelizačný bod, ktorý tam do tohto návrhu zákona dávame.
Ďakujem veľmi pekne za podporu tohto zákona všetkým.
Skryt prepis

11.9.2019 o 18:55 hod.

Ing.

Gabriela Matečná

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video