49. schôdza

10.9.2019 - 25.9.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

17.9.2019 o 16:17 hod.

Mgr.

Natália Blahová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:14

Jozef Burian
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, vážený pán predseda.
Vážené kolegyne, kolegovia, nedá mi, možno len veľmi krátko ako zareagovať, lebo tu sa argumentuje hlúposťami alebo argumentuje niečím, čo nie je vypodložené. Takže ja len veľmi krátko na to. Na tom predchádzajúcom zákone sa tu rozprávalo o ústavnosti-neústavnosti. Ja som zvedavý, akým spôsobom bude Ústavný súd pozerať na to, či, prečo stredoškoláčka nemôže, aj zo základnej školy. Prečo? Zo základnej školy je iná študentka? Ak je zo základnej školy alebo zo strednej školy, je rovnaká študentka ako z vysokej školy, prečo nemá mať nárok na vyšší rodičovský príspevok? Je to fantastický návod na to, je to fantastický návod na to, aby mala by mať, ako keď študuje a má, teda má dieťa a neodpracovala, neodpracovala 270 dní, tak podľa toho asi by mala mať, lebo.
A ja neviem si predstaviť, ako chcete rozdeliť študentov na tých, ktorí sú dobrí, zlí, prípadne na základnú školu, strednú školu, vysokú školu. Osobne si myslím, že je to, je to určite veľmi ťažký prípad na to, aby to niekto rozhodoval potom, aby niekto to dal. A faktom je, že ak toto je hlúpy názor, tak v každom prípade potom asi všetky sú hlúpe, lebo osobne si myslím, že toto je dobrý návod pre všetkých tých, ktorí nepracovali a aby teda dostávali svoj rodičovský príspevok. Jedná sa vlastne o skupiny ľudí, ktorí nepracovali, nepracujú a vyzerá, že ani dlho nebudú pracovať.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

17.9.2019 o 16:14 hod.

Ing.

Jozef Burian

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:15

Petra Krištúfková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Burian, zopakujem to aj vám. Ako porovnávať stredoškoláčky s vysokoškoláčkami je naozaj a dokonca ešte (reakcia z pléna), áno, áno, ešte aj so študentkami základných škôl, je naozaj hlúpy argument. Poviem to aj vám. Žijeme na Slovensku (reakcia z pléna), žijeme, môžete ma nechať dohovoriť, alebo budeme voľná diskusia? Toto isté robíte aj na výbore. A vždy je to niečo chytré. Takže naozaj nie vždy je potrebné argumentovať, niekedy mlčať je zlato.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.9.2019 o 16:15 hod.

Petra Krištúfková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:16

Jozef Mihál
Skontrolovaný text
Jozef, aj toto tvoje vystúpenie práve dokázalo, aké absurdné je rozdeľovanie výšky rodičovského príspevku podľa toho, že čo ten rodič predtým robil, nerobil, študoval, neštudoval. To celé je jednoducho od začiatku zlé.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.9.2019 o 16:16 hod.

RNDr.

Jozef Mihál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 16:17

Natália Blahová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, návrh poslancov SMER-u považujeme za nesystémový a nespravodlivý voči deťom. Zavádza zásluhovosť do sociálnej dávky. Rozdeľuje rodičovský príspevok na dvojstupňový pre pracujúce ženy 370 eur, pre nepracujúce ženy alebo rodiča 270 eur. Ale povedzme si, čo je to rodičovský príspevok? Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov. Tak sa teda pýtam, že či si to naozaj vezmeme na svedomie, že niektoré deti budeme zabezpečovať lepšie a ich starostlivosť, a niektoré deti budeme zabezpečovať horšie, podľa toho, či jeho rodič pracoval alebo nepracoval. Je to štátna sociálna dávka, do ktorej zásluhovosť jednoducho nepatrí. Zásluhovosť sa odráža v materskej, nie v rodičovskom príspevku. Ten by mal byť rovný pre každé dieťa, pretože dieťa nemôže za to, či jeho rodič pracoval alebo nepracoval. Sociálna dávka zásluhovosť jednoducho nezohľadňuje. Preto by mal byť rovný.
Preto predkladáme náš pozmeňujúci návrh, kde sa navrhuje zjednotenie výšky rodičovského príspevku na úroveň 320 eur, čo je priemer pôvodne navrhovaných 270 a 370 eur. Dôvodom predloženia tohto pozmeňujúceho návrhu je snaha nediskriminovať poberateľov a poberateľky rodičovského príspevku podľa toho, či sa im pred vznikom nároku na rodičovský príspevok vyplácalo alebo, nároku na rodičovský príspevok vyplácalo alebo nevyplácalo z dôvodu starostlivosti o toto dieťa materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte. Čiže teraz poprosím zastaviť čas, idem predniesť pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Natálie Blahovej k návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení takto:
Článok I znie:
"Čl. I Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 513/2010 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 388/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 364/2013 Z. z., zákona č. 417/2013 Z. z., zákona č.148/2014 Z. z. (pozn. red.: správne "zákona č. 184/2014 Z. z."), zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 86/2017 Z. z. a zákona č. 83/2019 Z. z. sa mení takto:
V § 4 odsek 1 znie:
«(1) Rodičovský príspevok je 320 eur mesačne.».".
Ďakujem veľmi pekne.
Ja som si istá, že do sociálnych dávok zásluhovosť nepatrí a mali by predkladatelia v prípade, že tento návrh neprejde, zvážiť stiahnutie jeho a nepokračovanie v rokovaní o tomto bode programu, čím aj týmto dávam procedurálny návrh.
Skryt prepis

Vystúpenie

17.9.2019 o 16:17 hod.

Mgr.

Natália Blahová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:21

Jozef Mihál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Presne tak. Absolútne súhlasím. Štátna sociálna dávka alebo sociálna dávka všeobecne, tam zásluhovosť nepatrí. My takto diskriminujeme deti. Presne tak. Absolútne sa stotožňujem a preto sa aj hlásim k tomu, čo som ako minister v spolupráci napríklad s Natáliou Blahovou urobil v roku 2011, kedy po pani Tomanovej som ten rodičovský príspevok, ktorá ona rozdelila úplne rovnakou filozofiou, ako sa to deje teraz, som ho zjednotil. A stojím si za tým. Tak to má byť.
Inak pripomínam, že pani Tomanová, lebo určite budú zase ataky na moju osobu, pani Tomanová ešte jednu geniálnu vec mala v tom svojom rodičovskom príspevku, a to tú, že ak tá matka začala pracovať povedzme na nejakú dohodu a dieťa malo dajme tomu dva roky, tak vlastne tej matke zobrali ten rodičák, pretože si dovolila tú drzosť, že začala pracovať. Čiže na jednej strane boli tie matky, ktoré predtým pracovali, zvýhodnené a na druhej strane tie matky, ktoré začali pracovať skôr, ako malo dieťa tri roky, tak tým ten rodičák úplne zobrali. Ako má to nejakú hlavu? Má to nejakú pätu? Má to nejaké brucho? No nemá to vôbec nič. A podobne nemá žiadnu logiku toto.
Napríklad iné štátne sociálne dávky, námatkovo si vyberiem pohrebné. Je pohrebné odstupňované podľa toho, či zomretý občan predtým poberal materské alebo nejak pracoval? No nie je.
Pán Kéry, tu vidím inšpiráciu pre vašu ďalšiu legislatívnu činnosť. Treba aj pohrebné odlíšiť výškou príspevku podľa toho, či šlo o pracujúceho zomretého občana alebo nepracujúceho.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.9.2019 o 16:21 hod.

RNDr.

Jozef Mihál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:22

Soňa Gaborčáková
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo. Áno, pani kolegyňa, s tebou súhlasím, lebo naozaj rodičovský príspevok patrí medzi dávky štátnej sociálnej podpory. A teda štátnou sociálnou podporou rozumieme štátom organizovanú solidaritu medzi občanmi, ktorá slúži k prekonaniu štátom uznaných sociálnych situácií, napríklad starostlivosť o maloleté deti. Čiže naozaj tu sa javí, že ide o ráznu diskrimináciu detí.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.9.2019 o 16:22 hod.

PhDr.

Soňa Gaborčáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:23

Natália Blahová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, vážení kolegovia, za pochopenie. Viem, že my to vidíme inak. Neviem, či sa nám podarí presvedčiť tuto kolegov z koalície, ale robia závažnú chybu, lebo krivia sociálny systém a tento sociálny systém má pomáhať všetkým rovnako v rodičovstve. Rozdelili ste deti na hodné a nehodné. Na deti, ktoré budú od rodičov dostávať 370 a na deti, ktoré budú 270. To dieťa si to ničím nezaslúžilo a vy ste potrestali dieťa za to, či matka stihla alebo nestihla pracovať. Myslím si, že naozaj takéto rýchlokvasné návrhy z vašej dielne už by mohli prestať tiecť do Národnej rady, lebo sú vašou hanbou. Naozaj toto je veľmi silný prešľap proti bežnej, toto, to je krivenie systému, ktoré tu naozaj nemá čo robiť. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.9.2019 o 16:23 hod.

Mgr.

Natália Blahová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:25

Jozef Mihál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem za možnosť vystúpiť. Pán predseda, vážený pán kolega, druhý kolega, kolegyne, kolegovia, vážení neprítomní a prítomní, no ja pri všetkej skromnosti, pretože pomery v tejto Národnej rade sú mi jasné, som si pripravil jeden veľmi, veľmi skromný a finančne naozaj nenáročný pozmeňovací návrh. Ale teda ako už sme v kuloároch debatovali s pánom poslancom Kérym, tak nemá ani ten, bohužiaľ, žiadnu šancu na to, aby prešiel u vás, lebo skrátka vy ste si povedali, že to bude takto a hotovo. Žiadna ďalšia debata nie je, vlastne nemá, nemá zmysel. Nuž ale pozmeňovák som napriek tomu napísal. Napriek tomu som si vyzbieral podpisy a budem ho teda v závere vystúpenia prezentovať.
Ešte raz sa chcem vrátiť k tomu, čo povedala Natália Blahová a čo som teda duplikoval aj vo faktickej poznámke, my sa, prosím pekne, bavíme o rodičovskom príspevku. Rovnako by sme sa mohli baviť napríklad o prídavkoch na deti, o tzv. pôrodnom, alebo o tom príspevku na pohreb. Skrátka sú to štátne sociálne dávky. Logika systému štátnych sociálnych dávok je v tom, že občanovi bez ohľadu na to, či mal-nemal nejaký príjem a podobne, majú v nejakej relatívne obtiažnej situácii, ktorú zažije v živote, majú pomôcť.
No a tu ide o to, že cieľom pomoci pri rodičovskom príspevku je pomôcť rodine, ktorá má malé dieťa. Ten zákon, ktorý je dnes, čiže ešte pred touto novelou, no rozhodne nemá, má od dokonalosti veľmi ďaleko. Samozrejme, že možno debatovať o tom, ako by sa to dalo vylepšiť. Čiže ešte k tomu pôvodnému zákonu ja chcem znova upozorniť, robil som to aj pred mesiacom pri prvom čítaní, my nerozlišujeme medzi rodinou, ktorá má jedno malé dieťa vo veku do troch rokov, dnes dostáva 220 eur 70 centov, a rodinou, ktorá má dve malé deti vo veku do troch rokov a nie sú to dvojičky, napríklad 2,5-ročné dieťa a ročné dieťa. Také rodiny máme a nie je ich málo. Oni dostávajú znova len tých 220 eur 70 centov napriek tomu, že sú tam vlastne dve malé deti. Dvojičky, no tam je príplatok 25 %, trojičky 50 %, skromne, ale aspoň niečo, ale tie rodiny, kde je ročné dieťa, 2,5-ročné dieťa, tak tam je to to isté, ako keby to dieťa bolo iba jedno.
A mimochodom tento váš návrh, ktorý dávate teraz, ten v tom pokračuje. Čiže aj keď sa rodičovský príspevok zvýši na 370 eur pre časť rodín, fajn, ale znova, znova sa budú cítiť ukrivdení tí, ktorí majú jednoducho dve malé deti a nie sú to, nie sú to dvojičky.
Chcem upozorniť ešte na jednu vec, a na to, prosím vás, ďalší veľký pozor, vy to neriešite. Ja by som to rád v budúcnosti riešil. Rodičák alebo rodičovský príspevok dostávajú aj rodičia detí až do veku šesť rokov, pokiaľ to dieťa má vážne zdravotné problémy. Až do šiestich rokov. No a znova, predstavte si rodinu, kde majú zdravotne postihnuté dieťa, päťročné, dostávajú teda dnešný rodičák 220,70 eur a majú ešte jedno dieťa, ročné, no a aby som to ešte vyšpičkoval, a ešte majú aj tretie 2,5-ročné. Tie dve deti malé sú zdravé. Takže majú tri deti. Keby ich mali, v úvodzovkách, keby to boli tri rodiny po jednom dieťati, tak dostávajú trikrát 220 eur, ale keďže je to jedna rodina a sú to bratia a sestry, tak dostávajú len jedných 220,70 eur. A chápete tú situáciu takej rodiny, kde majú telesne postihnuté dieťa a ďalšie dve malé a dostávajú jedenkrát 220,70 eur. Je to podľa vás fajn?
Čiže áno, vy ste tu priniesli zvýšenie rodičovského príspevku po tých rokoch, kedy sa rodičovský príspevok fakticky nezvyšoval, v niektorých rokoch vôbec, v niektorých o infláciu, v jednom roku o plus 10 eur. Po tých rokoch je to, ako sa hovorí, načase, takže, samozrejme, to možno len podporiť. Ale idete na to tak, ako to, no pardon, je vaším zlým zvykom. Hlavne aby to dobre vyzeralo a pozor, v tých učebniciach politického marketingu je, aby sa to ľahko komunikovalo a aby to bolo na jednu vetu. Čiže žiadne nejaké zložitejšie riešenie, lebo to by bolo na viac viet, ako na jednu, to by ste nevedeli tým voličom vysvetliť, ale to, že to bude 370 eur, to je super, to perfektne na mítingoch zarezonuje. To, že je tam ďalšia skupina rodičov, ktorí budú mať len 270, to voličom vysvetľovať asi, asi nebudete.
Čiže ja nemôžem súhlasiť so spôsobom, akým to predkladáte. Samozrejme klasika, sociálny balíček, poslanecký návrh, áno, tuto sa už aj začali nejaké preteky, že kto bol viackrát na návšteve na ministerstve práce na nejakých konzultáciách, alebo to ste, samozrejme, z vlastnej hlavy takto vymysleli a boli ste si to nechať prepočítať. No ak ste si to boli nechať prepočítať, prečo tam nie sú uvedené finančné dopady v tom návrhu? Ministerstvo financií vás dokonca k tomu vyzýva. Ja som tie dopady doteraz žiadne nevidel, len sa to dá odhadovať, 200 miliónov, 250 miliónov ročne. Ale dobre, hovorím, ide to rodinám, nech to je 200 miliónov ročne, len by bolo dobré určitú štábnu kultúru, prosím vás, rešpektovať. Pripomienkové konania a podobne, samozrejme verejnosť, hej, možno by sa nejaké organizácie, napríklad žien, k tomu rady vyjadrili, no nedostali možnosť. Oficiálne by, samozrejme, vo faktickej poznámke zrejme poznamenať, alebo boli za vami niekde v kuloároch, dobre, boli. Čiže takto sa takáto legislatíva jednoducho nerobí, nie je to férové.
No a tá samotná podstata, že zase tu rodičovský príspevok rozdeľujete na dve výšky, to je jednoducho principiálne nesprávne, nemá to logiku. Je to sociálna, dokonca štátna sociálna dávka. Takto sa to robiť jednoducho nemá.
Čiže z tých pozmeňovacích návrhov, ktoré tu boli a teda ten môj bude, ten úplne najlepší je Natálii Blahovej, pretože ten tú sumu zjednocuje. Ja som takúto ambíciu nemal. Vysvetlil som na začiatku prečo, pretože si uvedomujem realitu, kde v ktorej sa nachádzame, také niečo tu skrátka neprejde. A tak teda len tak veľmi skromne, veľmi skromne, ani o žiadnych vysokoškoláčkach či stredoškoláčkach tu nebudem debatovať. Ja tu len chcem teda len veľmi skromne a s pokorou pripomenúť, že máme aj také ženy, ktoré majú už druhé dieťa, na ktoré chcú čerpať rodičovský príspevok. Predtým mali prvé, pri tom prvom dostávali materskú, pretože pred tým prvým dieťaťom pracovali v nejakom zamestnaní, ale neviem, či poznáte slovenskú realitu, tie mladé ženy, absolventky dosť vo veľa prípadoch pracujú na pracovné zmluvy na dobu určitú. Možno teraz je toho menej, keď sa zamestnávatelia už musia trošku viacej predbiehať v tých pracovných ponukách, ale napriek tomu stále je bežný jav, najmä u mladých, že dostávajú pracovné zmluvy len na dobu určitú.
Takže poprosím, skúste si predstaviť. Mladá žena po škole zamestná sa, získa pracovnú zmluvu na dobu určitú, dajme tomu do konca roka má tú zmluvu, ona niekedy na jar otehotnela prvýkrát, čaká prvé dieťa, niekedy v novembri povedzme nastupuje na materskú, áno, má na ňu nárok, má na ňu nárok, lebo má tých 270 dní poistenia, pri tom dieťati materskú teda bude čerpať a následne nastúpi na rodičovský príspevok, áno, mala by ho teda podľa tejto filozofie ten vyšší.
Lenže počas tej materskej pri tom prvom dieťati jej ten pracovný pomer na dobu určitú skončil, lebo tak bol dohodnutý, to je jednoducho častokrát tak, ona je pri malom dieťati doma, nerieši nejaké ďalšie zamestnanie, prečo by to robila, veď ju vyťažuje starostlivosť o to maličké dieťa, potom teda prejde na ten rodičák, áno, super, bude ho mať vyšší, tých 370 eur, no a čochvíľa potom zistí, že je znova tehotná. Je v druhom, možno už v treťom mesiaci tehotenstva, veľa radosti v domácnosti, čakajú ďalšie bábo, sú šťastní aj s manželom, a v tom si ona uvedomí, a ako to bude mať s tou druhou materskou? A začne nad tým rozmýšľať, však ja som na rodičovskej dovolenke a kamarátka tiež bola na rodičovskej dovolenke, ona mala materskú aj pri druhom dieťati, však v pohode. Ale potom jej možno niekto múdrejší vysvetlí, že to, že ona je doma a poberá rodičovský príspevok, to nie je, že je na rodičovskej dovolenke, ona je bez zamestnania, pretože tá pracovná zmluva jej skončila.
Neviem, či sa vyznáte do zákona o sociálnom poistení, nie je to práve jednoduchý zákon, má asi 400 paragrafov. No ale v takejto životnej situácii, to mi môžte, prosím vás, veriť, ona pri tom druhom dieťati skrátka nebude mať nárok na materskú, lebo tú pracovnú zmluvu už nemá. Čiže ona nebude mať pri druhom dieťati materskú a podľa tohto návrhu pri tom druhom dieťati nebude mať ani ten vyšší rodičovský príspevok. To je mimochodom, keď si to spočítate, za 31 mesiacov, ktoré teda nasledujú po tej potenciálnej materskej, suma 3 100 eur, o ktoré takýmto rozhodnutím zákonodarcu, teda vás, ktorí ste to navrhli, o ne príde. Je to podľa vás správne? Chcete povedať, s prepáčením, vulgárnejšie, že tá žena je nejaký flákač, ktorý sa vyhýba práci? Že nemá záujem tomuto štátu niečo dať, platiť nejaké dane, odvody? Skrátka takto to je v mnohých prípadoch mladých ľudí. Tak to, bohužiaľ, je.
Tam je dokonca otázne, prečo, prečo nemá tú materskú, nieže ešte teraz nižší rodičovský príspevok. Poďme sa ešte vrátiť aj k tej materskej. Poďme sa baviť, či by sme takejto žene nepriznali materskú. Pretože pred tým prvým dieťaťom pracovala a potom už jednoducho nemala možnosť, lebo tie deti šli rýchlo po sebe.
No, verím, že týchto pár minút bolo užitočných na to, aby ste, prosím, všetci pochopili, o čom sa bavíme. Dobre? Čiže tzv. reťazový pôrod, pri prvom dieťati nárok na materskú bol, lebo tá matka bola predtým zamestnaná, ale počas toho prvého materstva a starostlivosti o prvé dieťa jej pracovný pomer skončil a po otehotnení už je jednoducho neskoro riešiť nárok na druhú materskú, nárok na druhú materskú nemá a nebude mať ani tento zvýšený rodičovský príspevok, ale bude ho mať v tej nižšej sume.
Čiže pozmeňovací návrh, ktorý prednesiem, rieši túto situáciu, a to tým spôsobom, že priznáva nárok na ten vyšší rodičovský príspevok aj takej matke, ktorá poberala materskú pri predošlom dieťati. Čiže pri tom konkrétnom, na ktoré si rodičovský príspevok uplatňuje, síce materskú nepoberala pri tom druhom dieťati, ale predtým pri prvom dieťati materskú jednoducho mala. A ak napríklad odôvodňujete v dôvodovej správe, že tá matka, ktorá pracovala, skrátka ten ušlý príjem jej treba nejako vynahradiť a preto jej treba dať tú vyššiu, ten vyšší rodičovský príspevok, no tak to je predsa aj tento príjem, pre tento prípad. Tá matka predtým, ako sa stala matkou, pracovala, mala nejaký životný štandard, mala nejaký príjem, platila nejaké dane, platila nejaké odvody a teraz má dve deti po sebe. Bohužiaľ, podľa zákona o sociálnom poistení pri tom druhom jej ten nárok na materskú nevyšiel.
No tak teda poďme k čítaniu v zmysle rokovacieho poriadku, k čítaniu pozmeňujúceho návrhu, ktorý spolu so mnou pripravila kolegyňa Simona Petrík.
Takže pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Mihála a Simony Petrík k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1531.
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení takto:
Čl. I znie:
"Čl. I. Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 513/2010 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 388/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 364/2013 Z. z., zákona č. 417/2013 Z. z., zákona č. 184/2014 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 86/2017 Z. z. a zákona č. 83/2019 Z. z. sa mení takto:
V § 4 odsek 1 znie:
«(1) Rodičovský príspevok je
a) 270 eur mesačne,
b) 370 eur mesačne, ak sa oprávnenej osobe, ktorá o rodičovský príspevok požiadala, pred vznikom nároku na rodičovský príspevok vyplácalo materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte.».".
Opravím sa, ak sa oprávnenej osobe, ktorá o rodičovský príspevok požiadala, pred vznikom nároku na rodičovský príspevok vyplácalo materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte.
Hotovo. Odôvodnenie som vám povedal.
Ďakujem za pozornosť a vôbec nedúfam v podporu tohto návrhu, keď mám byť úprimný.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.9.2019 o 16:25 hod.

RNDr.

Jozef Mihál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:40

Soňa Gaborčáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Chcem podporiť, pán kolega, tento návrh zákona, lebo naozaj celkovo príspevky na starostlivosť o deti pri tzv. reťazových pôrodoch je problém našej štátnej sociálnej podpory a preto do budúcnosti naozaj je potrebné prekopať to tak, aby tá rodina nestrádala a chcem potvrdiť aj druhú vec, ktorú si spomenul vo svojej rozprave, a to je, keď sa vám narodí dieťa so zdravotným znevýhodnením a následne máte dieťatko zdravé. Je to obrovský problém pre tie rodiny, lebo ozaj musia vlastne z toho príjmu zabezpečovať starostlivosť o zdravotne znevýhodnené dieťa a zároveň vlastne majú to zdravé dieťatko, ktoré je malé. Ja to mám z praxe, pretože ženy, ktoré sú v Dome sv. Anny, tak za 20 rokov teda som absolvovala opakovane tieto náležitosti a skutočne sa boria s obrovskými problémami, finančnými. Takže naozaj potvrdzujem, je to prax, nie je to len príklad, ktorý si uvádzal. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.9.2019 o 16:40 hod.

PhDr.

Soňa Gaborčáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:42

Soňa Gaborčáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň, kolegovia, kolegyne, pán predseda, ja si dovolím vystúpiť aj v druhom čítaní k rodičáku. Dnes tu bolo povedané pomerne dosť argumentov a teda ja len prikryjem to, čo moji kolegovia hovorili v rozpravách, ale aj to, čo som vlastne, čo vidím reálne v praxi.
Naozaj zvýšenie, zvýšiť sumu rodičovského príspevku sa pokúsila opozícia mnohokrát, ale častokrát nám bolo povedané, že teda "by skolaboval štátny rozpočet", ale teraz, keď pár mesiacov pred voľbami, tak tu máme pred sebou razantné zvýšenie rodičovského príspevku. Je to divné, ale v podstate musím povedať, okej, hlavne, že to pomôže vlastne mladým rodinám, ktoré tie finančné prostriedky potrebujú.
Zvýšiť sumu rodičovského príspevku ako pronatalitné opatrenie je dobrá vec. Ide o to, že sa to dá urobiť rozumne a menej rozumne. Ja si myslím a teda som o tom presvedčená, že tento návrh zákona to urobil menej rozumne, lebo ak by sme poznali zákonitosti sociálneho zabezpečenia, museli by sme zmeniť aj definíciu štátnej sociálnej podpory, pretože nevidím dôvod, prečo by študentkám vysokých škôl nemal byť vyplácaný vyšší rodičovský príspevok, veď v minulosti si pamätáme obdobia, kde sa štúdium zarátavalo do odpracovaných rokov a v podstate z toho sa vypočítaval dôchodok. Od určitého, od určitého obdobia teda sa od toho upustilo, ale naozaj štúdium sa nám, teda ešte mne, zarátava do odpracovaných rokov. Čiže nevidím absolútne problém, prečo pri štátnej sociálnej podpore, kde patrí rodičovský príspevok, sa práve tu handrkujeme, či teda uznať alebo neuznať týmto ženám príspevok vo vyššej sume. Taktiež nepovažujem za fér, že ak žena má odpracovaných 250 dní a nie 270 dní, dostane nižší príspevok.
Netreba skrývať hlavný dôvod zavádzania dvojúrovňového rodičovského príspevku. Nie je to o zvýhodňovaní matiek, ako sa oficiálne hovorí, je to predovšetkým problém s rodinami žijúcimi zo sociálnych dávok a zvyšovania ich závislosti na rodiny detí. Preto zavádzajú sociálni demokrati teda dvojúrovňový rodičák. Je to len fáma. Mimochodom počet poberateľov rodičovského príspevku a počet poberateľov zároveň, ktorí poberajú hmotnú núdzu, kde predpokladáme, že práve ide o diskriminovanú skupinu obyvateľstva, je len jedna desatina. Napríklad tohto roku v apríli sme mali počet ľudí, ktorí poberali rodičovský príspevok 138-tisíc a z toho len 13-tisíc ľudí boli zároveň aj poberateľmi hmotnej núdze.
Čiže ak robíme plošné opatrenia v štátnej sociálnej podpore a teda ideme ako keby znevýhodňovať iné matky pre jednu desatinu, tak nezdá sa mi to fér a už vôbec nemôžme hovoriť o tom, že naozaj rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa. Áno, môžme sa baviť o kontrolných mechanizmoch tejto starostlivosti. Ja som za to, aby sa tento rodičovský príspevok nepriznával matke, ktorá sa riadne nestará o svoje dieťa. Ale na druhej strane, ak my nemáme dokázané, že tá matka sa nestará o to dieťa, akým spôsobom my jej znižujeme výšku úrovne rodičovského príspevku len preto, že nemá odpracovaných 270 dní? Je to absurdné, je to nelogické a je to neľudské. Je to neľudské. Pretože ako vysvetlíte ľuďom, že v podstate na starostlivosť o dieťa dáte vyššiu sumu ľuďom, ktorí relatívne majú aj tak vyšší príjem ako ľudia, ktorí majú nižší príjem? Napríklad, že naozaj otehotnie tá žena počas vysokoškolského štúdia.
Osoba, ktorá má napríklad nárok na materské, nemá počas podpornej doby na jeho poberanie nárok na rodičovský príspevok, ale až po skončení podpornej doby na materské má nárok na vyšší rodičovský príspevok pretože poberala materské. Čiže naozaj tak sme schaosili sociálny systém rôznymi nástrojmi, že začína byť chaosným a neplní svoju funkciu. Ak chceme do štátnej sociálnej podpory zahŕňať úplne iné náležitosti, musíme to predefinovať a musíme si povedať. Pretože naozaj zase treba si uznať, že rodičovská dávka v rámci, rodičovský príspevok v rámci Európskej únie nie je štandardnou dávkou. Je to niečo výnimočné na Slovensku, ale ak sme to zaradili medzi štátnu sociálnu podporu, nemôžeme, nemôžme a je neprijateľné, že meníme podmienky a ešte na to nastavujeme finančné ohodnotenie starostlivosti o deti. Ak si neplní povinnosti, ešte raz, som za to, sú kontrolné mechanizmy, dnes fungujú tzv. tereňáci aj v rámci SPO-čky, čiže sociálnoprávnej ochrany, a som za ich posilnenie, aby pozerali, či naozaj reálne sa zabezpečuje starostlivosť o to dieťa. Ak sa nezabezpečuje, nebudú mať nárok na ten rodičovský príspevok, áno, hovorme potom o dávke v hmotnej núdzi, alebo odoberme deti, ale musíme mať dôvod, prečo nezabezpečujú tú starostlivosť, ale nemôžme plošne nastavovať tento systém úplne inak, ako sú základné atribúty. A čo hovorí teória sociálnej práce a sociálnej politiky? Veď naozaj potom nič nebude fungovať tak, ako má. A tie ochranné mechanizmy začnú byť tak narušené, že nepomôžeme tým, ktorí to ozaj potrebujú.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.9.2019 o 16:42 hod.

PhDr.

Soňa Gaborčáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video