49. schôdza

10.9.2019 - 25.9.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.9.2019 o 18:12 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:12

Erik Tomáš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pána Kažimíra chcem pozdraviť a zatiaľ pekne a ubezpečiť ho, že nikto ľahkovážne s touto témou nenarába. Aj dnes, napriek tomu, že ide ešte len o prvé čítanie, ste mali možnosť si vypočuť mnoho vecných argumentov.
Po druhé súhlasím, pán Dostál, je to hodnotový spor, dokonca hodnotový spor je aj o daňovo-odvodové zaťaženie a jeho znižovanie, len som vytkol pani Gaborčákovej, že Radičová, Radičovej vláda, ktorá to mala v programe a chcela to urobiť, to neurobila, a OĽANO bolo súčasťou tej koalície. Čiže toto je hodnotový spor, ktorý mám rád. Stále je lepší ako nejaké nezmyselné mimoriadne schôdze.
No a máte pravdu, že nie vo všetkých krajinách je minimálna mzda zavedená ako inštitút, ale jedným dychom treba dodať, že vo väčšine krajín je minimálna mzda. A stále platí, že napriek našej enormnej snahe je na Slovensku siedma najnižšia spomedzi tých krajín, kde zavedená je.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.9.2019 o 18:12 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:13

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja tu teda nechcem nejako vystupovať za OĽANO, len teda doplním, že OĽANO nebolo členom vládnej koalície, OĽANO malo štyroch poslancov, ktorí boli na začiatku členmi poslaneckého klubu SaS, potom už len traja, nebolo, nebolo koaličným, koaličným partnerom.
No a pokiaľ ide, a pokiaľ ide o toho pána guvernéra Petra Kažimíra, tak ja som rád, že to neberiete ľahkovážne a v tejto časti, v časti jeho odporúčania beriete. Len potom celkom nerozumiem, prečo hovorí, že táto téma si zaslúži viac než politický marketing pár mesiacov pred voľbami, lebo politický marketing, to určite nie je pre opozičných kritikov tohto návrhu. Z toho, že nechceme zvyšovať minimálnu mzdu alebo myslíme si, že je nastavená príliš vysoko, sa zasa nejako príliš veľa politických bodov vytĺcť nedá a navyše, navyše tá rozprava prebieha asi až teraz. Tak len tak budem rozmýšľať, že čo myslel pán bývalý minister financií a bývalý podpredseda strany SMER - sociálna demokracia tými slovami, že táto téma si zaslúži viac než politický marketing pár mesiacov pred voľbami. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.9.2019 o 18:13 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:15

Jana Vaľová

Uvádzajúci uvádza bod 18:21

Radovan Baláž
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som za skupinu poslancov za Slovenskú národnú stranu predložil uvedený návrh zákona. Naším cieľom je rozšíriť povinnosť poskytovať príspevok na rekreáciu zamestnancov podľa § 152a Zákonníka práce všetkými zamestnávateľmi, nielen tými, ktorí zamestnávajú viac ako 49 zamestnancov.
S účinnosťou od 1. 1. 2019 bol do slovenského právneho poriadku zavedený inštitút, ktorých pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite 24 mesiacov, na ich žiadosť sú zamestnávatelia povinní poskytnúť, ak zamestnávajú viac ako 49 zamestnancov. Ostatní zamestnávatelia môžu, ale nemusia svojím zamestnancom tento príspevok na rekreáciu poskytnúť. Zavedenie tohto príspevku okamžite prinieslo očakávaný pozitívny dopad na domáci cestovný ruch, napríklad v podobe zvýšeného počtu prenocovaní v ubytovacích zariadeniach a taktiež aj zlepšení ich ekonomických výsledkov v rozvoji..., a rozvoji nadväzujúcich služieb.
Vzhľadom na vyššie uvedené navrhovatelia navrhujú rozšírenie tohto inštitútu tak, aby mal na príspevok na rekreáciu zamestnanec, každý zamestnanec nárok, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite 24 mesiacov, a to bez ohľadu na počet zamestnávateľom zamestnávaných ľudí. Podmienka, že zamestnanec, ktorý má nárok na príspevok na rekreáciu, musí u zamestnávateľa pracovať nepretržite 24 mesiacov zostáva v nezmenenej podobe. To znamená, že povinnosť poskytnúť takýto príspevok na rekreáciu všetkými zamestnávateľmi sa u niektorých zamestnávateľov nemusí týkať aj prevažnej časti jeho zamestnancov.
Navrhované rozšírenie príspevku na rekreáciu bolo už pri jeho zavedení, na rekreáciu, už jeho, pri jeho zavedení prerokované so zástupcami aj zamestnancov, aj zamestnávateľov a pri každej možnosti a príležitosti sme zdôrazňovali, že máme ambíciu tento inštitút rozšíriť na všetkých zamestnávateľov. Navrhovatelia zároveň s ohľadom na finančné dopady tohto rozšírenia a poskytnutie dostatočnej časovej rezervy na prípravu zamestnávateľom, ktorí zamestnávajú menej ako 50 zamestnancov, navrhujú účinnosť tohto zákona od 1. 1. 2021.
Zároveň je možné zdôrazniť, že príspevok na rekreáciu predstavuje vďaka jeho oslobodeniu od daní a odvodov štátom finančne zvýhodnený nástroj na poskytnutie odmeny pre zamestnanca vo forme domácej rekreácie. Predkladaný návrh zákona má pozitívne aj negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy. Taktiež má aj pozitívne, aj negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a predkladaný návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

18.9.2019 o 18:21 hod.

Ing.

Radovan Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:24

Erik Tomáš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol predsedníčkou výboru určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1565. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú zo zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1670 z 5. augusta 2019 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet, výbor pre hospodárske záležitosti a výbor pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

18.9.2019 o 18:24 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:27

Tibor Jančula

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:29

Erik Tomáš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, v súlade s rokovacím poriadkom som bol predsedníčkou výboru určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1630. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií.
Odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1733 z 27. augusta 2019 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: ústavnoprávny výbor a výbor pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

18.9.2019 o 18:29 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:30

Peter Pamula
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Milé dámy a vážení páni, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov je účinný už 25 rokov. Za toto obdobie prešiel rôznymi novelizáciami, ktoré neodstránili však určité problémy, ktoré vyšli z aplikačnej praxe. Moje tri návrhy, ktoré, ktoré v tomto zákone chcem zmeniť, sú v prospech bežného občana a neriešia, neriešia základným nejakým spôsobom tú, tú celú štruktúru toho zákona, ale upresňujú a vlastne spresňujú vlastne, vlastne výkon tohoto, tohoto zákona.
Jeden z tých bodov sa týka vlastne vyrovnania a rozdielu medzi, ako ja poviem, ako na východe Slovenska sa hovorí, medzi východom a západom, kde 100 eur nie je rovnaká hodnota niekde v Sobranciach ako povedzme v Bratislave, takže moja novela hovorí o tom, že nebude sa, nebude sa zverejňovať vlastne neplatič, ktorý je v tom bytovom dome, má nejaký dlh po dosiahnutí výšky 500 eur, ale po dosiahnutí vlastne trojnásobku nezaplatenia poplatkov, ktoré má každý mesiac zaplatiť. Podľa mňa je to spravodlivé, pretože tie platby sú rôzne, v rôznych bytových spoločenstvách a v rôznych bytových domoch, takže tak ako som povedal, nie je rovnaká suma na východe Slovenska a na západe Slovenska.
Druhá, druhá moja zmena vlastne hovorí o tom, že, že domový poriadok sa berie len ako nejaký dokument, ktorý, ktorý akceptujú tí, tí majitelia alebo obyvatelia toho bytového domu dobrovoľne. To znamená, že je to, je to nespravodlivé, a ak niekto povie, že to rešpektovať nebude, a ostatní to rešpektovať budú, takže dávam tomu aj takú trošku váhu ako povedzme je v iných, iných odvetviach povedzme, alebo v iných spoločenstvách, napríklad aj vo verejnej správe uznesenie mestského zastupiteľstva, to znamená, že je to na úrovni takej už záväznej zmluvy.
A tretí, tretí môj návrh hovorí o tom, že tiež je to vyrovnanie vlastne tých rozdielov medzi východom a západom, že tie dobrovoľné dražby sa nebudú vykonávať pri dosiahnutí 2-tisíc eur, ale budú sa vykonávať, alebo môžu sa vykonávať po prekročení toho dlhu 15-násobne, čiže je to tiež vyrovnanie vlastne tých, tých rozdielov medzi východom a západom.
Ďakujem veľmi pekne, skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

18.9.2019 o 18:30 hod.

Bc.

Peter Pamula

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 18:33

Tibor Jančula
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pamulu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov (tlač 1640). V súlade s § 73 zákona ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú zo Zbierky zákona 73 o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla sa na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlalodí s rozhod..., v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

18.9.2019 o 18:33 hod.

Tibor Jančula

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 18:36

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predkladateľ, kolegyňa, kolegovia prítomní, ja som ani teda nemal pôvodne v úmysle vystupovať, ale pán poslanec Pamula ma pristavil v bufete, že či vystúpim k jeho návrhu, tak v duchu dobrej tradície nechcem sklamať, sklamať kolegu, a teda aby celý jeho návrh zákona prešiel úplne, úplne bez diskusie.
Tie návrhy, s ktorými, s ktorými, s ktorými prichádza, akože majú istú logiku, pokiaľ ide o to regionálne, alebo teda cenové diferencovanie, cenové diferencovanie dôsledkov, pred chvíľou sme sa tu bavili o minimálnej mzde, či by tiež nemala byť regionálne diferencovaná, tak akože tá logika by tam za tým mohla byť, mohla byť podobná. Potom, potom ale je tam zaujímavý ten, ten, ten návrh v článku, v čl. 2, ktorý sa týka dobrovoľných dražieb, a v prípade zákonného záložného práva podľa osobitného predpisu nie je možné dražiť byt alebo nebytový priestor, ak hodnota nedoplatku na preddavkoch do fondu prevádzky, údržby a opráv domu a na úhradách na plnenie neprevyšuje 15-násobok ich mesačného určenia, tak tá podmienka je v porovnaní so súčasným stavom sprísňujúca, hej, že... (Reakcia z pléna a odmlčanie sa rečníka.) Suma nebude rovnaká, ale, ale ten počet mesiacov. Dobre, tak to si vybavíme v bufete, ale ja som teda chcel, keď ste, keď ste to uviedli tak, že, že teda bolo tam množstvo problémov aj z aplikačnej praxe, a teda na časť ste už reagovali novelou, ktorá už prešla týmto parlamentom v tomto volebnom období, tak ja dovolím si v rámci prvého čítania, možno by som sa s k tomu, k tomu vedel vrátiť, vrátiť aj v druhom čítaní nejakým pozmeňujúcim návrhom.
Jeden z problémov, s ktorým som sa stretol na základe podnetu, keď sa prerokovávala tá vaša predchádzajúca novela, ktorý som, myslím, že aj otvoril na ústavnoprávnom výbore, ale keď vás tu mám ako predkladateľa, tak využijem túto možnosť, je aj otázka predsedu spoločenstva, teda tam, kde nie je správca bytového domu, ale, ale vlastníci si spravujú, spravujú svoje záležitosti sami prostredníctvom spoločenstva a je tam, je tam podmienka, že predseda je štatutárny orgán, to je § 7c ods. 2, predseda je štatutárny orgán, ktorý riadi činnosť spoločenstva a koná v jeho mene, predsedu volí zhromaždenie na 3 roky, za predsedu môže byť zvolená len fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony, je vlastníkom a spoluvlastníkom..., alebo spoluvlastníkom bytu alebo nebytového priestoru v dome a je bezúhonná.
No a ten problém, ktorý tam, ktorý tam nastal, je, že či, či naozaj by predseda mal byť iba vlastník alebo spoluvlastník bytu, čo, samozrejme, má nejakú logiku, že je to spoločenstvo vlastníkov a spoluvlastníkov, tak by to mal byť vlastník alebo spoluvlastník bytu. Ten podnet, ktorý som dostal, bol človek, ktorý chcel byť predsedom spoločenstva v byte svojich rodičov, pretože on tam nebýval, ale jeho rodičia bývali, bývali v dome, kde, kde mali spoločenstvo, nemali, nemali správcu, a teda v tom dome sú prevažne starší ľudia, ktorí by uvítali, keby v ich mene mohol konať niekto iný, niekto, niekto, komu, komu dôverujú, povedzme syn niekoho z nich, ale tým, že nie je vlastníkom alebo spoluvlastníkom, tak, tak to nie je možné. Ja si uvedomujem možné riziká, že by to bolo zneužívané, že by, že by to niekto, a to bol, myslím, aj dôvod, prečo sa to obmedzilo v zákone, že, že niekto miesto toho, aby, aby konal alebo poskytoval služby ako, ako správca, tak bude akože predsedom spoločenstva a bude mať, bude mať z toho nejaký, nejaký vlastný formálny alebo neformálny biznis a nebudú sa na neho vzťahovať tie regulácie, ktoré, ktoré dnes upravujú činnosť správcovských spoločností.
Samozrejme, táto výhrada je legitímna, ale domnievam sa, že je možné nájsť nejaké riešenie, nejaký kompromis, aby aj vlk bol sýty a koza ostala celá, že by sa to nejako uvoľnilo, nie úplne navoľno, že táto podmienka úplne vypadne a nebude tam, nebude tam ničím, ničím nahradená, ale aby sa to podmienilo tým, že, že tá osoba nebude predsedom správcovskej, teda predsedom spoločenstva vlastníkov vo viac ako v dvoch spoločenstvách, alebo by sa to naviazalo na nejaký vzťah príbuzenský povedzme k vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v tom dome, aby to naozaj ošetrilo tie situácie, ktoré v realite nastávajú.
Ja neviem, ako, ako často, možno je to úplne výnimočný prípad, ale viem si predstaviť, že to nie je úplne výnimočný prípad, že existuje spoločenstvo, nechcú mať v tom dome správcu, chcú to riešiť prostredníctvom spoločenstva a vzhľadom na zloženie obyvateľov toho domu sa nikto nemá k tomu, aby bol, aby bol predsedom spoločenstva a vedel by im tŕň z päty vytrhnúť povedzme nejaký syn niektorého, niektorého z tých obyvateľov, tak len teda avizujem, že ak si to predkladatelia budú vedieť predstaviť, tak možno by som sa usiloval smerom do druhého čítania a prísť s nejakým pozmeňujúcim návrhom, ktorý by sa venoval tejto téme.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie

18.9.2019 o 18:36 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video