51. schôdza

15.10.2019 - 29.10.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.10.2019 o 14:52 hod.

Mgr.

Jakub Nedoba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:52

Jakub Nedoba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Osuský, ja som rád, že ste spomenuli aj to, že prieskumy nie sú božie slovo, lebo to neni žiadne veštenie, to je proste iba výsledok, ktorý vznikne na nejakých 1 024 ľuďoch, bolo by zázrakom, ak by sa to trafilo do mienky tých 2,5 milióna, ktorí prídu k voľbám. A takisto to nereflektuje nejaký posledný vývoj. Stačí, že sa niekto opije na plese, povie pravdu a hneď idú preferencie dole.
Na rozdiel od predrečníkov, ja som rád, pán Osuský, že ste spomenuli aj vznik Československej republiky a pripodobnili ste to k tomu, o čom sa teraz bavíme, lebo Československá republika bola oázou demokracie v zmysle okolitých štátov, kde o tom mohli iba snívať. Bola to hospodársky úspešná krajina, ktorá patrila do topky vo svete. A ja by som bol rád, kiež by sme sa tou mierou demokracie priblížili aj dnes a neblížili sme sa k, kde nás súčasná garnitúra vedie, k Hondurasu a Bolívii, snáď sa nikto neurazí. A ja si myslím, že stále krajšie a lepšie byť čechoslovakistom ako fašistom.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.10.2019 o 14:52 hod.

Mgr.

Jakub Nedoba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:53

Karol Farkašovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Pán kolega Osuský, hovorili ste, že desiatky percent voličov sa rozhodujú vo dverách volebnej miestnosti. Dovoľte otázku: Považujete to za správne? Pýtam sa, je v takejto situácii zodpovedné ovplyvňovať voliča vo dverách volebnej miestnosti výsledkami akýchsi prieskumov verejnej mienky? Ľudí treba podporovať v tvorbe vlastných názorov a nie v tom, aby kupovali názory z médií a aby kupovali názory a výsledky nejakých prieskumov verejnej mienky. Nikto, nikto z nás nepodceňuje slovenského voliča. Všetci stopäťdesiati, ktorí tu sedíme, sme tu z vôle voličov, z vôle občanov. Nikto neuráža slovenských občanov. Kto by si ich mal viac vážiť ako my poslanci Národnej rady? Takže populistická argumentácia tohto druhu je naozaj veľmi priehľadná.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.10.2019 o 14:53 hod.

Mgr. PhD.

Karol Farkašovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:54

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Osuský, no ja som rád, že si si pripomenul vo svojom vystúpení aj dnešné 101. výročie vzniku Česko-Slovenska, aby som nehovoril Československej republiky a nedotkol sa jemnocitu pána poslanca Hrnka, keďže áno, bol to iba československý štát vtedy vyhlásený, nie Československá republika, tá forma zriadenia sa určila až neskôr. Ale je to absolútne irelevantné k tej debate, ktorú vedieme. A mne, samozrejme, nevadí, že tebe neprekážajú fakty, ako to vadí, vadí pánu poslancovi Hrnkovi, naopak, si myslím, že je dobré, keď človek sa riadi, riadi faktami.
No ale k tej téme. My tu naozaj diskutujeme o návrhu zákona, ktorý zasahuje do ústavou garantovanej slobody. Do slobody prejavu a slobody šírenia informácií. A to nie je len tak, že si niekto zmyslí, že si zavedie rekreačné poukazy a zavedie rekreačné poukazy, lebo sa mu zdá, že je to dobrý nápad, alebo že si vytvorí ministerstvo cestovného ruchu a odhlasuje si to a zavedie si, vytvorí sa teda ministerstvo cestovného ruchu. Toto je vážna vec. Sloboda šírenia informácií a sloboda prejavu sú zakotvené v ústave a áno, možno do nich zasahovať, ja nie som zástancom toho, že nemožno, možno, ale iba za ústavou vymedzených podmienok. A vy sa vo svojom návrhu, ktorý sa chystáte tu schváliť, koaliční poslanci, vôbec nezaoberáte tým, že či ten zásah do slobody prejavu a slobody šírenia informácií bude spĺňať tie ústavou dané podmienky. Prečo 50 dní? Prečo, preboha, 50 dní, ako ste na to prišli? A ako odôvodňujete, že je to v súlade s ústavou?
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.10.2019 o 14:54 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:57

Peter Osuský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. No, kolega Hrnko, samozrejme, odhliadnuc od toho, že váš príspevok bol, dá sa povedať, nosne k veci, teda k zmene dĺžky moratória, chcem povedať ešte jedno. To, že sa 30. októbra statoční Slováci odtrepali do Martina a prijali deklaráciu nevediac, čo sa v Prahe stalo, je nepochybne historická pravda. Na druhej strane Šrobár mal presne taký mandát ako ktokoľvek z ľudí zhromaždených v dvorane Tatra banky, a tak sa nad tým zamýšľam, či sa nemal s tými chlapcami do Tatra banky ísť poradiť Milan Rastislav Štefánik, keď zahájil československý vojenský legionársky odboj, lebo to ešte vlastne vôbec nevedel, že či mu to súdruhovia schvália. To znamená, že on vlastne neviem, čo chcel tie tri-štyri roky, keď venoval život a zdravie vzniku Československej republiky bez toho, aby sa bol poradil v Martine.
Kolega Mizík, no tá interpretácia, že československý národ bol útlakom slovenského národa, implicitne znamená, že bol aj útlakom českého národa, lebo český národ tiež stratil v tejto interpretácii svoju sólo existenciu. Mali by ste im poradiť, aby si to oplakali. A pokiaľ ide o ten obrázok, ktorý ja mám uctievať, viete, vy si môžte pustiť 55 obrázkov, ktorý režim, ktorý milujete, ľudí poslal do plynu. Takže vy ste ten posledný, ktorý mne budete vytýkať T. G. Masaryka. Vy môžte začať tými dievčatami, ktorých odviezli z popradskej stanice do koncentrákov a máte tých obrázkov nadosmrti, aj keď vám Pán Boh dá dlhý život.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.10.2019 o 14:57 hod.

MUDr. CSc.

Peter Osuský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:59

Radovan Baláž
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte aj mne mojou maličkosťou prispieť do tejto diskusie k tomuto návrhu zákona a chcel by som predniesť pozmeňujúci návrh, ale v prvom rade by som chcel najprv poprosiť pána spravodajcu, že s týmto pozmeňujúcim návrhom chcem vyňať body 1 až 3 zo spoločnej správy na osobitné hlasovanie.
Teraz samotné odôvodnenie tohto pozmeňujúceho návrhu: Vzhľadom na možné aplikačné problémy vyplývajúce z predloženého znenia návrhu na vydanie zákona, že údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky, sa navrhuje úplné vypustenie povinnosti uvádzať údaj o zamestnaní kandidáta na kandidátnej listine, a teda následne tento údaj nebude vôbec uvedený na hlasovacom lístku.
Zároveň sa vzhľadom na blížiace voľby do Národnej rady a s tým spojené podávanie kandidátnych listín navrhuje účinnosť tohto zákona dňom jeho vyhlásenia a prechodné ustanovenie § 219c reflektujúce na prípadné vyhlásenie týchto alebo iných volieb pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.
Teraz by som predniesol samotný pozmeňujúci návrh. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Radovana Baláža k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariána Kéryho a Martina Nemkyho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 118/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1579).
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariána Kéryho a Martina Nemkyho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 118/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto.
1. V čl. I bod 1 znie:
"1. V § 50 ods. 3 písmeno b) znie:
"b) zoznam kandidátov, ktorý obsahuje meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu kandidáta a poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským číslom pri všetkých kandidátoch,"."
2. V čl. I bod 2 znie:
"2. V § 52 ods. 6 sa slová "vek, zamestnanie kandidáta podľa kandidátnej listiny" nahrádzajú slovami "vek kandidáta"."
3. V čl. I sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie:
"3. V § 55 ods. 3 sa za slovom "priezvisko" vypúšťa slovo "kandidáta" a slová "vek, zamestnanie kandidáta podľa kandidátnej listiny" sa nahrádzajú slovami "vek kandidáta"."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
4. V čl. I bod 3 znie:
"3. V § 80 ods. 3 písmeno b) znie:
"b) zoznam kandidátov, ktorý obsahuje meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu kandidáta a poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským číslom pri všetkých kandidátoch,"."
5. V čl. I sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie:
"4. V § 80 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c)."
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
6. V čl. I bod 4 znie:
"4. V § 82 ods. 6 sa slová "vek, zamestnanie kandidáta podľa kandidátnej listiny" nahrádzajú slovami "vek kandidáta"."
7. V čl. I sa za bod 4 vkladá nový bod 5, ktorý znie:
"5. V § 85 ods. 3 sa za slovom "priezvisko" vypúšťa slovo "kandidáta" a slová "vek, zamestnanie kandidáta podľa kandidátnej listiny" sa nahrádzajú slovami "vek kandidáta"."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
8. V čl. I bod 5 znie:
"5. V § 103 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c)."
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).
9. V čl. I sa za bod 5 vkladajú nové body 6 a 7, ktoré znejú:
"6. V § 103 ods. 4 sa za slovom "vek" vypúšťa čiarka a slovo "zamestnanie"."
7. V § 105 ods. 1 sa slová "veku, zamestnania kandidáta podľa návrhu na kandidáta" nahrádzajú slovami "veku kandidáta"."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
10. V čl. I bod 6 znie:
"V § 139 ods. 4 písmeno b) znie:
"b) zoznam kandidátov, ktorý obsahuje meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu kandidáta a poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským číslom pri všetkých kandidátoch,"."
11. V čl. I bod 7 znie:
"7. V § 139 odsek 7 znie:
"(7) Kandidátna listina nezávislého kandidáta obsahuje číslo volebného obvodu, meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a vlastnoručný podpis kandidáta."."
12. V čl. I bod 8 znie:
"8. V § 141 ods. 1 sa vypúšťajú slová "zamestnanie kandidáta podľa kandidátnej listiny"."
13. V čl. I sa za bod 8 vkladá nový bod 9, ktorý znie:
"9. V § 143 ods. 3 sa vypúšťajú slová "zamestnania kandidáta podľa kandidátnej listiny" a za slovo "pobytu" sa vkladá slovo "kandidáta"."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
14. V čl. I bod 9 znie:
"9. V § 144 ods. 3 písmeno b) znie:
"b) údaje o kandidátovi v rozsahu meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu kandidáta,"."
15. V čl. I bod 10 znie:
"10. V § 144 odsek 6 znie:
"(6) Kandidátna listina nezávislého kandidáta obsahuje meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a vlastnoručný podpis kandidáta."."
16. V čl. I bod 11 znie:
"11. V § 146 ods. 1 sa vypúšťajú slová "zamestnanie kandidáta podľa kandidátnej listiny"."
17. V čl. I sa za bod 11 vkladá nový bod 12, ktorý znie:
"12. V § 148 ods. 3 sa vypúšťajú slová "zamestnania podľa kandidátnej listiny" a za slovom "pobytu" sa vkladá slovo "kandidáta"."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
18. V čl. I bod 12 znie:
"12. V § 171 ods. 4 písmeno b) znie:
"b) zoznam kandidátov, ktorý obsahuje meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu kandidáta a poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským číslom pri všetkých kandidátoch,"."
19. V čl. I bod 13 znie:
"13. V § 171 odsek 7 znie:
"(7) Kandidátna listina nezávislého kandidáta obsahuje číslo volebného obvodu, meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, vlastnoručný podpis kandidáta."."
20. V čl. I bod 14 znie:
"14. V § 173 ods. 1 sa slová "vek, zamestnanie kandidáta podľa kandidátnej listiny" nahrádzajú slovami "vek kandidáta"."
21. V čl. I sa za bod 14 vkladá nový bod 15, ktorý znie:
"15. V § 175 ods. 3 sa slová "veku, zamestnania kandidáta podľa kandidátnej listiny" nahrádzajú slovami "veku kandidáta"."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
22. V čl. I bod 15 znie:
"15. V § 176 ods. 3 písmeno b) znie:
"b) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a vlastnoručný podpis kandidáta,"."
23. V čl. I bod 16 znie:
"16. V § 176 odsek 6 znie:
"(6) Kandidátna listina nezávislého kandidáta obsahuje meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a vlastnoručný podpis kandidáta."."
24. V čl. I bod 17 znie:
"17. V § 178 ods. 1 sa slová "vek, zamestnanie kandidáta podľa kandidátnej listiny" nahrádzajú slovami "vek kandidáta"."
25. V čl. I sa za bod 17 vkladajú nové body 18 a 19, ktoré znejú:
"18. V § 180 ods. 3 sa slová "veku, zamestnania kandidáta podľa kandidátnej listiny" nahrádzajú slovami "veku kandidáta".
19. Za § 219b sa vkladá § 219c, ktorý znie:
"§ 219c
Ak predložená kandidátna listina pre voľby vyhlásené pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, ktoré sa konajú po nadobudnutí účinnosti tohto zákona, obsahuje údaj o zamestnaní kandidáta, tento údaj sa neuvedie na hlasovacom lístku ani v zozname kandidátov."."
26. V čl. II sa slová "1. mája 2020" nahrádzajú slovami "dňom vyhlásenia".
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.10.2019 o 14:59 hod.

Ing.

Radovan Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:08

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Baláž, ja by som mal na vás dve otázky. Jedna otázka je, že by som sa chcel spýtať, v čom sa váš návrh líši od návrhu pani poslankyne Kuciaňovej, keďže oba boli predložené dnes a sú takmer identické. Viem, že nie sú identické, ale teda odôvodnenie je identické. Upravujú sa tie isté ustanovenia, zámer je, zámer je ten istý, tak sme v takejto zvláštnej situácii, že koaliční poslanci dnes predkladajú dva pozmeňováky, ktoré sa týkajú nahradenia "nezávislého kandidáta" termínom kandidát bez politickej príslušnosti, a dvaja koaliční poslanci, resp. poslanci za SNS zase navrhujú úplne vypustiť kolónku zamestnanie z, z, z, teda z volebných lístkov. Tak bolo by fajn, keby ste nám to aspoň vysvetlili, teda niežeby niečo z toho mi bolo potom sympatickejšie ako to druhé, ale teda nech aspoň vieme, o čom hlasujeme, lebo teraz z toho, ako ste to predniesli, ani z toho odôvodnenia sa to nedá rozlíšiť. Ak to niekto rozlíšil a je to len vec mojej nechápavosti, tak sa ospravedlňujem, ale, ale teda poprosil by som vás, aby ste to vyriešili.
Druhá otázka sa týka toho, že prečo navrhujete vyhodiť zamestnanie, prečo potom nenavrhujete vyhodiť aj vek, lebo aký je medzi tým rozdiel, alebo prečo nenavrhujete vyhodiť tituly, prečo tam jeden typ informácií o kandidátovi má byť a druhý typ informácií o kandidátovi nemá byť. Zamestnanie je menej dôležité ako vek? Alebo teda viac, áno, lebo to navrhujete vyhodiť. Alebo tituly; však nech sa iba podľa mena tí voliči rozhodujú. Skúste mi nejako tú logiku toho, že prečo zrovna zamestnanie chcete vyhodiť a nie vek napríklad.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.10.2019 o 15:08 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:10

Peter Osuský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja sa čestne priznám, že sa, samozrejme, v týchto projektoch strácam. Teraz mi nie je jasné, či sa jedná o vnútrokoaličný boj predkladateľa Mariána Kéryho s kolegom Balážom, alebo sa jedná dokonca už o vnútrostranícky boj s pani poslankyňou Kuciaňovou. Pretože to, čo som si tu vypočul zodvakrát dnes od po prvého až po dvadsiate šieste, a to, že za čl. 17 vkladáme čl. 18 a všetko to prečíslujeme, asi v stodvadsiatich reprízach, ma stavia pred pocit, ktorý sa v slovenčine už tradične, aj keď nie celkom salónne vystihuje formuláciou "tomu ani divá sviňa nerozumie". Ja by som dodal, že dokonca ani sviňa domáca, sus scrofa domestica, ba dokonca ani nie sviňa domáca postihnutá africkým morom ošípaných pred smrťou. Takže nie je mi celkom jasné, čo k tomuto vás vedie.
Ale aj tak by som povedal, že mne by vôbec nevadilo, keby som sa popritom, že niekto je Team Vallo – a to, prosím, boli naši súperi v komunálnych voľbách –, by som sa dozvedel, že zároveň je psychológom alebo gymnaziálnym učiteľom, alebo, ja neviem, trénerom tenisu. Čo je na tom zlé, že to nesmieme mať? Prečo vlastne priznáme v zásade povolanie titulom MUDr., áno, ale zatajíme ho v iných prípadoch? Lebo ak je niekto MUDr., tak asi nebude posunovač u dráhy, ale u iných im to uprieme. Mne napríklad by vôbec nevadilo, ak by som sa u kandidáta dočítal, že je členom Občianskeho združenia Vlk. Ten papier je dosť veľký, aby za tým menom vošli informácie pre voličov. A to, čo sa tu dnes celú dobu deje, je utajovanie, utajovanie a utajovanie informácií. Čistá hanba!
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.10.2019 o 15:10 hod.

MUDr. CSc.

Peter Osuský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:12

Martin Fedor
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Mne sa ten pôvodný návrh zákona teda zdal celkom nevinný, až pokiaľ neprišli všetky tie pozmeňovacie návrhy. A tiež som trošku taký prekvapený a neviem, či správne tomu rozumiem, som dobre postrehol teda, že vlastne už; doteraz to totižto vyzeralo, že, až do vystúpenia pána poslanca, že táto úprava môže zasiahnuť nastávajúce parlamentné voľby len v zmysle moratória o výsledkoch prieskumov.
Teraz ale vidíme, aspoň ak som správne pochopil vystupujúceho pána poslanca, že ten termín účinnosti zákona bude ešte pred parlamentnými voľbami, a teda zákon uderí celou silou práve aj na iné záležitosti, ktoré tu dnes boli diskutované. A mne sa zdá teda práve preto, že tie protiargumenty, ktoré zaznievali celý deň v rozprave, tak sa len znásobujú. Pretože ja vám ich, tie najvážnejšie, možno zosumarizujem, že sme nevideli zjavne žiadnu snahu o opozično-vládnu dohodu alebo zhodu formou okrúhleho stola, tak ako sa to dialo v minulosti. To, že takto krátko pred voľbami sa zasahuje výrazným spôsobom do predvolebného súboja, je tiež absolútne nevhodné. A vidíme tiež, že tými opatreniami, ktoré sa navrhujú napríklad pri tých prieskumoch, zákazu prieskumov verejnej mienky, teda ich výsledkov zverejňovania, že nebudú mať vlastne účinnosť, reálnu účinnosť v praxi. Takže odsudzovať 50 dní alebo, resp. niekoľko mesiacov teraz slovenskú verejnosť na informačnú hmlu a zároveň zavádzať nové zásadné prvky do predvolebného súboja nie je dobré.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.10.2019 o 15:12 hod.

Mgr. MEconSc.

Martin Fedor

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:14

Miroslav Sopko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Ctené pani poslankyne, vážení páni poslanci, nezvyknem sa veľmi zapájať v iných témach ako v školstve do tých diskusií a rozpráv, ale toto už mi jednoducho nedá, čo sa tu deje. Preto dávam z tohto miesta procedurálny návrh, aby sme o tomto návrhu zákona nehlasovali. Poprosím, aby to bolo zaznamenané.
A tento návrh dávam najmä z tohto pohľadu a na základe toho, čo tu momentálne sa deje pred nami. A vychádza to z môjho presvedčenia, že tu ide o principiálnu vec, pretože my tu meníme právo, volebné právo občanov v veľmi, veľmi krátkej dobe pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami. Jednoducho toto považujem za neprípustné, aby sme takýmto spôsobom urobili takého závažné zmeny. To, čo na začiatku vyzeralo, ako to pán poslanec Fedor naznačoval, teda povedal, že ako niečo nevinné, nám tu prerastá jednoznačne cez hlavu. To, čo bolo pôvodne len snahou o to predĺžiť volebné moratórium a priblížiť nás ku niektorým krajinám Strednej Ameriky a Afriky, tak sa ukazuje, že má asi, zrejme nejaké hlbšie odôvodnenie. A ja sa len nazdávam a hádam, čím to môže byť.
Už kedysi dávno markíz Mirabeau v 18. storočí v období po Francúzskej revolúcii vyčítal mnohým poslancom, že revolúcia, ktorá mala zaviesť rovnosť, prišla s novou úpravou, že ľudia sú si síce rovní, ale niektorí sú si rovnejší. A čo sa nám tu vlastne deje? Niektorí ľudia budú mať skrátka informácie, na základe ktorých sa môžu zariadiť – to budú tí, ktorí budú mať prístup k tým prieskumom –, a niektorí zase nie. A o tomto to celé je. Je skrátka narušená rovnováha. A keď narúšame rovnováhu, nečudujme sa, že dochádza k vážnym zmenám, zmenám, ktoré sú kľúčové pre celé Slovensko a ktoré potom môžu prinášať veľké prekvapenia. Ja varujem z tohto miesta všetkých predkladateľov, aby sa ešte raz zamysleli pred hlasovaním, čo vlastne idú robiť. Tak ako som ich varoval vo faktickej poznámke, keď sa zavádzala alebo zavádzala zmena prechodu z dvojkolovej voľby na jednokolovú. Ten príbeh ako keby mal nejaký súvis, ako keby sme tu pokračovali v tej jednej línii, že nám sa zdá, že my si budeme prispôsobovať realitu tak, ako by nám to malo vyhovovať.
Áno, je to niečo podobné, čo už povedal aj pán Dostál v jednej z faktických pripomienok, myslím, že to bolo na pána poslanca Nedobu. A ukazuje to, že my sme sa naozaj stali krajinou krivých zrkadiel, kde my sa ideme, upravovať si podmienky tak, ako nám to vyhovuje a kedy nám to vyhovuje. Bez ohľadu na to, aké následky to môže prinášať. Jednoducho rušíme základné princípy, nevážime si ľudí. Jednoducho toto môžu navrhovať iba ľudia, ktorí si naozaj skutočne nevážia ľudí a podceňujú ich. Podceňujú ich v tom, že oni vedia lepšie ako tí ľudia, ako majú voliť a čo si majú zvoliť, alebo koho si majú voliť, preto vyhadzujeme už aj kolónku povolanie. Akože toto je už trošku divné, že, akože; pán navrhovateľ, nehnevajte sa, ale to je predsa úplne niečo iné, čo vy ste navrhovali. To môžete byť s tým spokojný? To kde sme sa to vlastne dostali? Čo to robíme s našou legislatívou, čo to robíme s naším štátom? A poviem na vás: Ešte je čas, nerobte to! Meniť takto natvrdo pravidlá v procese prináša a prinášalo vždy len problémy a prinesie ich aj teraz. Aby sme nakoniec všetci neboli veľmi nepríjemne prekvapení a obzvlášť tí z vás, ktorí sa podpísali pod tie pozmeňujúce návrhy, že ten výsledok bude úplne iný, ako očakávate. Pretože, žiaľ, to nám doteraz ukázala prax na Slovensku.
Otvárate dvere pochybným informáciám. Stiahnite to a poďme sa baviť seriózne! Otvorme verejnú diskusiu o tom, akým spôsobom majú fungovať prieskumy, prognózy, akým spôsobom by sme to inštitucionalizovali, akým spôsobom by bola nejaká verifikácia tých zdrojov. Apelujme na to, aby bola prevencia, aby ľudia jednoducho si naozaj filtrovali tie informácie. Ale takto otvárame dvere k tomu, že tých dezinformácií bude stále viac a viac. Jednoducho toto sú fakty. Preto vás žiadam, tak ako som povedal už na začiatku, dávam návrh, aby jednoducho sme o tomto zákone nehlasovali a aby sme prestali meniť pravidlá hry už v procese, pretože skúsenosť nás naučila, že to vždy dopadne zle.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.10.2019 o 15:14 hod.

Mgr.

Miroslav Sopko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15:21

Stanislav Kubánek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec, dovoľte mi, aby som reagoval na vás. Podľa rokovacieho poriadku, ktorý hovorí, že po skončení rozpravy o návrhu zákona v druhom čítaní na schôdzi Národnej rady sa hlasuje o podaných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ak bol v rozprave podaný návrh vrátiť návrh zákona na dopracovanie alebo odložiť rokovanie o ňom alebo nepokračovať v rokovaní o ňom. O tom môžeme hlasovať, ale hlasovať, že nebudeme, rokovací poriadok to neobsahuje.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

28.10.2019 o 15:21 hod.

Ing.

Stanislav Kubánek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video