53. schôdza

26.11.2019 - 5.12.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

4.12.2019 o 16:25 hod.

RNDr.

Jozef Mihál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:49

Emil Ďurovčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda vlády, vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci, dovoľte mi, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca k uvedenému návrhu zákona.
Predmetný vládny návrh bol doručený poslancom Národnej rady s tým, že vláda požiadala prerokovať tento vládny návrh zákona prostredníctvom skráteného legislatívneho konania.
Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel a zaradil ho na rokovanie 53. schôdze Národnej rady. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor Národnej rady. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali ihneď.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

4.12.2019 o 15:49 hod.

Ing.

Emil Ďurovčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:51

Zuzana Zimenová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo.
Vážený pán podpredseda, ja začnem tak priamo, lebo počúvala som vaše vystúpenie aj pri skrátenom legislatívnom, teda návrhu na skrátené legislatívne konanie a tam ste povedali, že veď predsa o čom celom tomto sa máme rozprávať, veď alokácia týchto eurofondov ostáva nezmenená. Odpovedáte áno. No tvrdíte nám, že teda o peniaze určené na výskum a inovácie vedecké pracoviská neprídu, ale tomu ťažko možno uveriť. Týmto tvrdením podľa mňa iba zavádzate a zavádzate zákonodarcov, médiá aj verejnosť.
Pravda je totiž taká, že peniaze určené pôvodne na výskum a inovácie sa zlúčením do operačného programu integrovaná štruktúra (pozn. red.: správne má byť "Integrovaná infraštruktúra") s vysokou pravdepodobnosťou minú nie na vedu, ale na dopravu. Ja nikde nevidím záruky, že by sa potom neskôr v budúcnosti mala platiť z balíka určeného na infraštruktúru veda a výskum. Tam žiadne záruky ja naozaj nevidím. Tento váš prísľub je iba v rovine planých predvolebných sľubov. V tejto chvíli totiž ide o jediné. Peniaze, ktoré nedokáže ministerstvo školstva nasmerovať do zmysluplných projektov, chcete urýchlene naliať tam, kde sa pomerne ľahko minú, a doprava je oblasť, kde sa môžu zazmluvniť a čerpať pomerne rýchlo. Ale veď sám ste nám to takto povedali aj v predchádzajúcej rozprave, keď ste vraveli, že tento operačný program má pomerne jednoduché a rýchle čerpanie, že nám to ukazujú čísla, a preto je dobré to zlúčiť s týmto programom.
Dôležité pre vás totiž je, aby sa peniaze niekam nasmerovali do konca kalendárneho roka 2019. V princípe hocikam, kde s tým nebude problém. Základom je neprísť o 175 mil. eur. To je, samozrejme, len časť z balíka vo výške takmer 433 mil. eur, ktoré hrozí, že stratíme, ak ich Slovensko počas novembra a decembra nenasmeruje do zmysluplných projektov. Avšak suma... (Výkriky v sále. Zaznievanie gongu.)
Ja by som poprosila, áno, pán predsedajúci, keby ste urobili poriadok. Ja už som desaťkrát počula od pána podpredsedu, že klamem.

Klus, Martin, podpredseda NR SR
Takisto chcem poprosiť pána podpredsedu vlády, aby neprerušoval rečníčku, a takisto prosím aj kolegov v sále o pokoj. (Reakcie z pléna. Zaznievanie gongu.)

Zimenová, Zuzana, poslankyňa NR SR
My musíme totižto tieto peniaze naozaj nasmerovať do zmysluplných projektov ešte počas novembra a decembra tohto roku. Avšak suma, ktorá leží ladom v Operačnom programe Veda a výskum, teda 175 mil. eur, je zo všetkých týchto operačných programov najvyššia, to je pravda, to treba zdôrazniť. A rovnako to bolo aj v minulom roku. Aj minulý rok bola suma, o ktorú hrozilo, že Slovensko príde, najvyššia práve v tomto operačnom programe. No tak urobiť dvakrát tú istú chybu vnímam ako dôkaz totálnej neschopnosti ministerky Lubyovej zo SNS manažovať čerpanie eurofondov. Ale to ste nevedeli už pred rokom, že bude tento problém?
A keďže termín pravidla N+3 nepustí a neschopnosť ministerky Lubyovej sa na manažérsku zodpovednosť za mesiac nijakým zázrakom nepremení, bude zrejme naozaj lepšie, keď peniaze poputujú v tejto chvíli na iný účel.
A v tejto chvíli asi ani nemá veľký zmysel mudrovať o tom, čo potrebuje Slovensko akútnejšie vystužiť finančnou injekciou z eurofondov, či podvyživenú vedu, alebo neexistujúce diaľnice, ktoré ste sľubovali, že budú v roku 2010. Takže nechcem z tohto miesta teraz hromžiť na to, že peniaze určené na vedu sa významne stenčia. Kritizujem najmä to, že vláda nie je schopná ani len minúť peniaze, ktoré ležia na zlatom podnose, a potom od nás chce, aby sme dôsledky tejto neschopnosti zachraňovali.
Finta je v tom, že ak sa zlúčia dva operačné programy do jedného, nebude sa pravidlo N+3 posudzovať pre tieto programy osobitne, ale spoločne. Je tak? (Reakcia ministra.) A keďže v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nie je až taký problém peniaze zazmluvniť a minúť, tak tých 175 mil. bude v suchu. V skutočnosti sa však tieto peniaze naozaj musia zazmluvniť na riešenie kolabujúcej dopravy a nie na vedecké projekty. Lebo ak by ste ich vedeli zazmluvniť na vedecké projekty, nie je dôvod na to, aby sa tie programy zlučovali.
Navrhujem teda povedať to takto priamo aj ľuďom a priznať si farbu a povedať pravdu aj v otázke, či sa peniaze pôvodne určené na výskum a inovácie nalejú do dopravy len dočasne ako taká neformálna pôžička a aké sú reálne záruky na to, že sa v budúcnosti tie peniaze na vedu v tom napuchnutom operačnom programe určenom na infraštruktúru naozaj nájdu. Alebo ste si povedali, že to je jedno, hlavne nech sa peniaze minú zmysluplne a keď sa celé minú na dopravu, nikomu to vadiť nebude?
Veď nemusíte zahmlievať, obe sféry sú podfinancované, obe potrebujú zdroje, len vravte pravdu! Čo mňa osobne najviac hnevá, je okrem neschopnosti ministerstva školstva práve toto zahmlievanie. Ako keby sme boli všetci teľce, tak nás kŕmite báchorkami, že vždy bude len lepšie a že nikto nikdy o nič nepríde.
Lenže realita je úplne iná. Väčšina z nás rozumie písanému textu a vie aj počítať. A mnohí z nás máme aj osobné skúsenosti, ktoré nás utvrdzujú v tom, že keď hocktorá z Ficových vlád niečo zahmlieva, tak to smrdí ale obrovským problémom. A to platí aj o tejto aktuálnej vláde, ktorú de facto stále vedie Robert Fico, nám to tu predvádza v tom parlamente každý deň.
Keď vravím o zahmlievaní, nemám na mysli len dôvodovú správu k skrátenému legislatívnemu konaniu a k samotnému návrhu zákona. Zahmlievané sú totižto aj iné informácie, napríklad o riadnom čerpaní eurofondov za viaceré obdobia. Pri študovaní tejto problematiky som totiž zistila, že úrad, váš úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu ako centrálny koordinačný orgán pre eurofondy nevedie riadne informácie o tom, koľko zdrojov podľa pravidla N+3 už Slovensko reálne stratilo. Informácie o dekomitmente sa v dostupných dátach neuvádzajú korektne. Uvádza sa len informácia, koľko zdrojov podľa pravidla N+3 treba do konca príslušného roka deklarovať komisii, ale ako to potom dopadlo, to sa už nikde nedočítame. Ak nie je postup vlády v čerpaní eurofondov transparentný v tejto veci, je jasné, že len ťažko môžeme dôverovať vašim sľubom pri zlúčení dvoch operačných programov, čo je, mimochodom, proces, s ktorým na Slovensku ešte nemáme skúsenosti. Môžete nám teraz sľúbiť hocičo a nikto nevie, ako to celé bude prebiehať.
Na záver si dovolím položiť ešte jednu otázku, ktorá mi napadla pri porovnávaní úspešnosti kontrahovania a čerpania eurofondov v jednotlivých operačných programoch. Keď sa pozerám na úspešné kontrahovanie a čerpanie v Operačnom programe Ľudské zdroje pod gesciou ministerstva práce a sociálnych vecí, prečo ste ten zaostávajúci Operačný program Výskum a inovácie nešupli radšej pod ľudské zdroje? Vy ste sám – a zopakujem to – hovorili dnes dopoludnia o tom, že musíte tieto programy zlúčiť preto, aby sa to čerpanie naštartovalo, pretože viete, že v operačnom programe infraštruktúra je to čerpanie dobré, no ale tuná je v tej tabuľke pri Operačnom programe Ľudské zdroje nula nevyčerpaných a nenakontrahovaných projektov. To je úplne najlepšie. Časť peňazí z Operačného programu Ľudské zdroje čerpá aj ministerstvo školstva. A navyše ministerstvo školstva je jedným zo sprostredkovateľských orgánov pod ministerstvom práce ako riadiacim orgánom Operačný program Ľudské zdroje. Takže zdroje pôvodne určené na vedu a inovácie by v takomto prípade mohli naďalej ostať v gescii rezortu školstva, len by sa míňali na iný účel.
Aby bolo jasné, ja si stále myslím, že ministerka Lubyová manažérsky zlyhala a že nie je prezieravé ponechať jej v rukách príliš veľkú zodpovednosť za eurofondy, ktoré nedokázala doteraz nikam nasmerovať. Ale zas na druhej strane, veď táto vaša vláda už, chvalabohu, končí a realizácia čerpania bude, dúfam, v iných rukách. Aj v tejto chvíli ide len o to, kam to nasmerovať, aby nám to neprepadlo.
A práve v rezorte školstva je dosť oblastí, ktoré by takúto finančnú injekciu bez problémov absorbovali podobne ako doprava. Takou oblasťou je napríklad akútny nedostatok asistentov učiteľa v školách, z ktorých časť sa dnes hradí práve cez eurofondy. A hoci som stále presvedčená, že financovanie asistentov učiteľa z eurofondov nie je dobrý krok, lebo ich treba začať platiť systematicky a nárokovateľne zo štátneho rozpočtu, domnievam sa, že v tejto chvíli, keď už hrozí, že o neminuté peniaze prídeme, bolo by múdre naliať ich v školstve tam, kde dnes zúfalo chýbajú. Netreba ich presúvať nasilu akurát do dopravy.
Okrem chýbajúcich asistentov učiteľa máme v školstve aj ďalšie resty, ktoré by možno pomohli vykryť eurofondy. Práve sa končí eurofondový projekt Škola otvorená všetkým na podporu inkluzívneho vzdelávania. Školy tak prídu, keďže tento projekt skončí, o 422 pedagogických asistentov a o 234 odborných zamestnancov. Tak prečo ministerka Lubyová nežiada smerovať tieto voľné peniaze do odbornej podpory pre žiakov so zdravotným znevýhodnením? Ale aj pre žiakov zo znevýhodneného sociálneho prostredia by sa to... (reakcia ministra), by sa to mohlo; pán podpredseda, ja mám svojich 20 minút a ja mám svoje právo zákonodarcu a poslanca a ja si môžem vo svojich 20 minútach hovoriť k veci, čo potrebujem. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
K veci áno.

Zimenová, Zuzana, poslankyňa NR SR
Prečo ste nenasmerovali tieto peniaze radšej tam, napríklad do podpory žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia? Veď Európska komisia začala voči Slovensku konanie za pretrvávajúcu diskrimináciu detí žijúcich v extrémnej chudobe z marginalizovaných rómskych osád. Práve preto, lebo Slovensko neponúka dostatok opatrení v tejto oblasti.
V školách nám chýba aj ďalší odborný personál, nielen asistenti učiteľa. Učiteľom chýbajú vzdelávacie programy, ktoré by ich vyškolili na prácu s týmito deťmi s rôznym znevýhodnením. Deti z marginalizovaných rómskych komunít potrebujú lepšie materiálne zabezpečenie v školách, napríklad v podobe poskytnutia zadarmo učebných pomôcok, ale počas celého toho chodenia do školy, nie iba v prvej triede. Treba podporiť prácu ľudí v komunitných centrách, treba zabezpečiť realizáciu celodenného vzdelávania aj v popoludňajšom čase, na to všetko chýbajú ľudia. Prečo ste to nezhrnuli do Operačného programu Ľudské zdroje?
Veľa vecí v školstve chýba. Zodpovedná ministerka školstva by mala hľadať zdroje na naplnenie týchto a ďalších proinkluzívnych opatrení a ak sa niekde v rezorte nájdu nevyužité zdroje, mala by ich naliať do podpory inklúzie, ktorú počas svojho pôsobenia vo funkcii podporovala len slovne. No lenže to by tam nesmela sedieť ministerka Lubyová. Takže dobre.
Na záver len toľko, ak chcete, aby sa peniaze presunuli na infraštruktúru, tak povedzte nám konečne pravdu, čo sa s tými peniazmi naozaj stane a čo sa z nich má vlastne zaplatiť.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

4.12.2019 o 15:51 hod.

Mgr.

Zuzana Zimenová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:04

Richard Raši
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň prajem. Chcel by som dať pani poslankyni výzvu, takú férovú. Keď hovorila pravdu, podám demisiu, keď nie, žiadam, aby ste to urobili vy. Je to férová ponuka. (Reakcia z pléna.) Nie, nie, vy sa môžte vzdať svojho poslaneckého, môžte sa vzdať poslaneckého mandátu a je to úplne férová ponuka, pretože ten, kto vám to; buď sama klamete naschvál, alebo vám to niekto napísal a ten vás oklamal. Takže buďme féroví.
Pani poslankyňa povedala, že ideme presúvať peniaze z výskumu a inovácií na infraštruktúru. Povedala to, všetci ste to počuli. Povedala dokonca, že to ideme robiť už teraz v novembri a v decembri. Dávam ponuku, ak sa presunie čo i len euro z výskumu a inovácií, z tohto operačného programu, na infraštruktúru, podám ihneď demisiu, ak nie, žiadam to urobiť vás.
A dám vám aj ďalšiu do pléna ponuku. Keby sa to urobilo v januári alebo februári, že by sa čo i len euro presunulo do výskumu a inovácií, podám demisiu ihneď, ak nie, žiadam, aby ste to ešte do konania parlamentných volieb urobili vy. Myslím si, že je to férová ponuka. Vy sa poslaneckého mandátu môžte vzdať, pretože vy ste tu klamali. Ja verím, že budete férová, hovorím to verejne, sú to verejné prenosy, keď sa čo i len euro presunie, okamžite podám demisiu, ak nie, žiadam vás, aby ste sa vzdali poslaneckého mandátu, pretože ste verejne poslancov klamali. Klamali ste ich, že sa budú presúvať finančné prostriedky z výskumu a inovácií na infraštruktúru.
Nie je to pravda. Opakujem, nie je to pravda, pochopili to aj rektori všetkých univerzít, ktoré, ktorí schválili to, čo ideme robiť, pretože zachraňujeme finančné prostriedky pre výskum a inovácie.
Jediný dôvod, pre ktorý sa spájajú operačné programy, je, aby sa tieto finančné prostriedky zachránili a nedošlo k dekomitmentu. Čiže opakujem, pani poslankyňa, dva mesiace ste povedali vy, ja dávam dva mesiace na to, lebo po voľbách nemám mandát na to, aby som túto ponuku dal, pretože nevieme, či vo vláde budeme pokračovať alebo nie. Čiže jediný dôvod spájania je, aby sa peniaze pre vedu, výskum a inovácie nestratili. A preto vravím aj o nasledujúcom roku, pretože ani v nasledujúcom roku sa to neurobí. A pokiaľ nová vláda, ktorá bude pozliepaná z kadejakých strán, ktorú reprezentujete aj vy, nebude útočiť na výskum a inovácie, tak ani v budúcom roku sa ani euro nepresunie.
A keby ste boli aspoň trochu, trošku zorientovaná v problematike, tak by ste vedeli, že keby aj sa teoreticky to chcelo urobiť, tak to nerobí vláda, ale to robia monitorovacie výbory a Európska komisia. Pani poslankyňa, vy ani to neviete. Ale keďže nepredpokladám, že ste si to písali samy, tak povedzte tomu, kto vám to napísal, nech vám už nikdy nič neradí, lebo vám radí zle a robí z vás absolútne neprofesionálneho poslanca, ktorý tu tára dve na tri a klame. Celý zákon je o tom, aby bola právna istota, aby bola právna istota o tom, aby peniaze na výskum a inovácie mohli byť.
Hovorili ste, že informácie nie sú zverejňované. Opäť ste klamali, pani poslankyňa. Opäť nepredpokladám, že ste si to vymysleli sama, pretože vy o tom nemôžte vedieť nič, ale aj ten, kto vám to napísal, o tom nevie nič, pretože informácie sú zverejňované v každoročných výročných správach.
Ďalej ste tu klamali ľudí o tom, že by bolo jednoduchšie spojiť Operačný program Výskum a inovácie s Operačným programom Ľudské zdroje. To je absolútna neznalosť, vy netušíte, o čom hovoríte. Operačný program Ľudské zdroje patrí do Európskeho sociálneho fondu a Operačný program Výskum a inovácie ERDF (pozn. red.: skratka pre European Regional Development Fund, v slovenčine Európsky fond regionálneho rozvoja). Keby ste to tušili, tak takýto blud tu v živote nepoviete.
Čiže tu ešte raz verejne vyzývam pani poslankyňu, demisia podpredsedu vlády alebo vaše vzdanie sa mandátu. Je to férová ponuka. Čakám, že tak urobíte do konca decembra.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

4.12.2019 o 16:04 hod.

MUDr. PhD. MPH

Richard Raši

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:08

Ján Richter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda Národnej rady.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, účelom návrhu novely zákona o sociálnom poistení je zaviesť novú kategóriu dávky ošetrovné, tzv. dlhodobé ošetrovné, ktoré spolu s navrhovanou právnou úpravou inštitútu osobnej starostlivosti v prirodzenom prostredí predstavujú základné predpoklady zabezpečenia nevyhnutnej dôstojnej starostlivosti o nevyliečiteľne choré osoby v štádiu ochorenia na konci života alebo v terminálnom štádiu ochorenia, ako aj nevyhnutnej starostlivosti o osoby prepustené po hospitalizácii zo zdravotníckeho zariadenia.
Vzhľadom na poznatky aplikačnej praxe a predkladané požiadavky poistencov sa v súvislosti s dávkou ošetrovné predlžuje aj maximálne obdobie poskytovania tzv. krátkodobého ošetrenia, ošetrovného, klasickej óčeerky z 10 na 14 dní a rozširuje sa okruh príbuzných osôb, ošetrovaním ktorých môže nemocensky poisteným osobám vzniknúť nárok na ošetrovné. Všetky uvádzané opatrenia prispievajú k efektívnejšiemu zabezpečeniu starostlivosti o chorého príbuzného v jeho prirodzenom prostredí.
Predmetná právna úprava bola pôvodne súčasťou právnej úpravy o stratifikácii nemocníc. Všeobecne na absenciu politického konsenzu alebo vzhľadom na absenciu politického konsenzu pre prijatie stratifikácie ako celku predkladám len časť, na ktorej je možné aj v tomto volebnom období sa zhodnúť a je prirodzene očakávaná. V záujme zabezpečenia vyplatenia minimálneho dôchodku v zmysle nedávno prijatých legislatívnych zmien v zákonných lehotách sa navrhuje zmena parametrov tzv. kvalifikovaného obdobia posudzovaného na účely získania nároku na minimálny dôchodok.
Ďakujem. Skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

4.12.2019 o 16:08 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:11

Magdaléna Kuciaňová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s ustanovením § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1825. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z ustanovenia § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1932 z 28. novembra 2019 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 5. decembra 2019 vrátane gestorského výboru.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

4.12.2019 o 16:11 hod.

JUDr.

Magdaléna Kuciaňová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:13

Soňa Gaborčáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň. Pán minister, pán predsedajúci, pani spravodajkyňa, kolegovia, kolegyne, rada by som sa krátko vyjadrila k návrhu zákona a to v jednej aj v druhej časti, teda k ošetrovnému aj následne teda k časti o minimálnych dôchodkoch.
Čo sa týka tzv. dlhodobého ošetrovného, vítam, vítam tento návrh, ktorý prichádza s touto formou pomoci, ale treba si uvedomiť, že ako ste povedali na začiatku, bolo to napojené na stratifikáciu, a teda následnú starostlivosť. A v tom bude veľký problém, keďže tento mechanizmus následnej starostlivosti nebol schválený, ktorý hovoril o tom, ako ďalej postupovať s človekom, ktorý v danej rodine ochorel a akú následnú starostlivosť dostane. To, že to neprešlo, ostane to tak, ako je to dnes, a keďže naozaj chýbajú nám služby či už zdravotníckych zariadení, máme málo DOS-iek (pozn. red.: domov ošetrovateľskej starostlivosti), máme málo ADOS-iek (pozn. red.: agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti), a teda máme málo aj opatrovateliek, tak bude ohrozená následná zdravotná starostlivosť o ľudí, ktorí to potrebujú. Len budúci rok budeme mať v databáze viac ako 80-tisíc ľudí nad 80 rokov, kde je veľké riziko, že zo dňa na deň sa títo ľudia ocitnú práve v starostlivosti inej fyzickej osoby. Práve kvôli tomu si myslím, že nie je šťastným riešením, že neprešla následná starostlivosť a skutočne ľudia vonku majú problém.
Nespočetnekrát riešime, čo s onkologickým pacientom v posledných štádiách, keď je v bdelej kóme, ak ide o ťažké poúrazové stavy, nemocnica si odtočí ten počet dní a čo ďalej s tým človekom? Toto dlhodobo, dlhodobé ošetrovné pomôže len ľuďom, ktorí na čas, pokiaľ im nevznikne alebo teda sa im neprizná opatrovateľský príspevok alebo osobná asistencia, dovtedy môžu byť so svojím príbuzným doma. Ale ak zobereme výšku náhradného príjmu pri tzv. OČR, tak, samozrejme, tá rodina alebo ten príbuzný, ktorý aj ostane s tým človekom doma, pôjde mimoriadne dole z toho príjmu. To znamená, že aj tak, aj tak je to obrovský problém.
Viac je potrebné, aby sme nastavili tzv. následnú starostlivosť a spustili naozaj systém reformy opatrovania na Slovensku. Keďže na aktívne opatrenia trhu práce, ktoré sú tvorené nástrojmi aktívnej politiky trhu práce a politiky zamestnanosti, je vyčlenených 179 mil. takmer 500-tisíc, je to takmer dvojnásobok minuloročného rozpočtu na túto kapitolu, z toho vyplýva, že medzi mierou nezamestnanosti a výdavkami na aktívne opatrenia trhu práce je záporná korelácia v hodnote mínus 0,6, čo nie je mnoho a o kauzalite vôbec nemôžeme hovoriť. Pre mňa je dôležitý ten fakt, že pri 12,5-percentnej nezamestnanosti sme na podporu zamestnanosti dávali takmer toľko peňazí ako v roku 2018, kedy bola miera evidovanej nezamestnanosti ako dnes, keď je miera evidovanej nezamestnanosti 5,42 percenta. To znamená, že investujeme finančné prostriedky tam, kde nehrozí také reálne riziko ako pri následnej starostlivosti pre ľudí, ktorí sa zo dňa na deň ocitnú v núdzi a treba sa o nich postarať.
Čiže ošetrovné vítam, na druhej strane si treba uvedomiť, že bez následnej starostlivosti a zafinancovania následnej starostlivosti hrozí budúci rok problém s tým, že sa ťažisko starostlivosti o príbuzných opäť presunie na príbuzných a ešte v sume, kde rodina stratí reálne peniaze z príjmu, a teda bude mu vyplácaná len nemocenská dávka. Čiže toto situáciu starnúceho obyvateľstva, a teda pribúdajúcich onkologických ochorení a následne zdravotne ťažko, hodnotenie zdravotne ťažko postihnutej osoby neprinesie nejako veľkú pomoc, ale, samozrejme, do vyhodnotenia je to, je to dobré, ale k tomu mali prísť ďalšie, následné kroky, ktoré, ktoré sa zastavili, jednoducho povedané.
Čo sa týka tej druhej časti k tým minimálnym dôchodkom, o čo tu ide? Nárok na minimálny dôchodok vznikne vtedy, ak poistenec získa v rokoch rozhodujúceho obdobia osobný mzdový bod najmenej v hodnote 0,241, inak povedané, v období medzi rokmi 1993 a rokom, ktorý predchádza roku dovŕšenia dôchodkového veku, musel zamestnanec zarábať najmenej 0,241-násobok priemernej mzdy platnej v bežnom roku. Už toto nastavenie nároku na minimálny osobný mzdový bod bolo dosť nízke a to, čo chcete vlastne teraz prijať, je odstránenie podmienky každoročného osobného mzdového bodu z hodnoty 0,241 tak, že sa vôbec nebude testovať výška osobného mzdového bodu.
Dôsledky: Pani Janka 30 rokov pracovala na jednu hodinu za minimálnu mzdu ako upratovačka a zarábala mesačne v prepočte na dnešnú úroveň minimálnej mzdy 65 eur. Jej dôchodok bude 343 eur 30 centov. Je to v poriadku? Bude mať 5,27-krát vyšší dôchodok, ako mala za mzdu.
Naozaj problém bude so zásluhovosťou a k tomu, aby sme občanov Slovenska viedli k naozaj k zodpovednému prístupu, aby platili odvody, aby naozaj ten systém fungoval tak, aby sme mohli vyplácať dôchodky tým ľuďom aj v budúcich rokoch, a preto naozaj zásah do nerovnováhy medzi zásluhovosťou a solidárnosťou začne byť značným problémom práve pri narastajúcom počte starnúceho obyvateľstva, ktorí dôjdu do dôchodkového veku.
Ja chápem, že Sociálna poisťovňa je pod tlakom času, pretože sa rozšíril okruh poistencov, ktorí majú nárok na minimálny dôchodok, a tých je potrebné najprv identifikovať a zistiť osobné body v rozhodujúcom období. A to by teda reálne nedokázali stihnúť, pretože nie je to, nie je to možné, a preto si vypomáhajú takýmto spôsobom. To naozaj naruší vlastne systém, na akom je postavený dôchodkový systém na Slovensku a do budúcnosti budeme mať značné problémy práve preto, že zasahujeme nekompetentnými právnymi normami do systému ako takého aj napriek tomu, že skutočne bude pribúdať ľudí v dôchodkovom veku a ak chceme udržať dôchodkový systém, nemali by sme robiť z každej strany do nich dieru.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

4.12.2019 o 16:13 hod.

PhDr.

Soňa Gaborčáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:22

Elena Červeňáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem ti, kolegyňa, za tvoj príspevok. Ochrana života a zdravia je jedným zo základných práv každého občana našej krajiny. Dnes poslanci neschválili zákon o následnej starostlivosti, ktorý, samozrejme, nadväzuje na stratifikáciu. Ako vieme my pomôcť chronicky chorým bezvládnym ľuďom? Ako to chceme riešiť? Ako chceme riešiť následnú starostlivosť?
Príbuzní sú často zaskočení absenciou nedostatku poskytovateľov zdravotno-sociálnej starostlivosti. Nevedia, čo majú robiť. Nevedia posúdiť reálne potreby, možnosti poskytovania tejto starostlivosti v svojom regióne. Často sa obracajú na nás poslancov a my im radíme, čo majú vlastne robiť. Ale, žiaľ, je veľmi veľký problém umiestniť coma vigile, onkologických pacientov, terminálne štádia, chronicky chorých, bezvládnych pacientov, je veľmi problém, veľký problém je umiestniť ich v zariadeniach, v zariadeniach, a to v domoch ošetrovateľskej starostlivosti, hospicoch alebo v zariadeniach sociálnych služieb. Je dlhá čakacia doba, smutné je, že títo ľudia vlastne musia čakať až na smrť niekoho iného, je to veľmi smutné.
Naša spoločnosť naliehavo potrebuje zmenu v zmysle výrazného posilnenia agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti, domov ošetrovateľskej starostlivosti, hospicov, zariadení sociálnych služieb, ktoré sú kľúčovými piliermi dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.12.2019 o 16:22 hod.

Mgr.

Elena Červeňáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:23

Soňa Gaborčáková
Skontrolovaný text
Ďakujem, že si mi pripomenula naozaj ten obrovský problém s umiestňovaním onkologických pacientov nielen v terminálnych štádiách, ale celkovo v zariadeniach sociálnych služieb ich nechcú prijímať, pretože nedokážu zaplatiť vlastne zdravotnícky personál v týchto zariadeniach a práve preto bola, je potrebná teda, je potrebný zákon o dlhodobej starostlivosti, ako aj reformu opatrovania.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.12.2019 o 16:23 hod.

PhDr.

Soňa Gaborčáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:25

Jozef Mihál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň prajem a ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Pán minister, ja na úvod netradične, pretože nie je každý deň posledný rokovací deň, predpokladám z vášho pohľadu ako ministra v tomto volebnom období, čiže chcem vám v prvom rade poďakovať za férové rokovania, férové rozpravy, férové jednanie za tie uplynulé štyri roky a neodpustím si poznámku, som zvedavý, či dáte hetrik. (Reakcia ministra.) Dobre.
Takže teraz k návrhu. Najskôr ešte dodatočne k tomu skrátenému konaniu, ak dovolíte. Je celkom zaujímavé, a teda neviem, či sme už niekedy mali zákon, ktorý fakticky bude platiť až o vyše rok, od roku ´21 a my o ňom rokujeme v skrátenom legislatívnom konaní, ako keby horelo. Čiže to je paradoxné, zákon bude platiť od roku ´21 a my rokujeme o ňom v skrátenom legislatívnom konaní, pričom je 13 mesiacov do nadobudnutia účinnosti. No jasné, je tam ten jeden kritický bod, ktorý tam bol vložený na rokovaní vlády a ktorý teda úplne mení filozofiu nášho dôchodkového systému, takže dobre. No na druhej strane, nech sa na to pozriem, ako pozriem, ale v skrátenom legislatívnom konaní, s tým, že ten kľúčový bod bol zaradený do zákona až na rokovaní vlády niekedy pred pár dňami, rokovať v skrátenom legislatívnom konaní o návrhu, fakticky o návrhu, ku ktorému sa nikto z odbornej verejnosti alebo z iných ministerstiev alebo legislatívna rada vlády a tak ďalej, nemohli odborári, hej, tripartita, nemohli vyjadriť. Takýto naozaj dramatický návrh, o akom sa my tu teraz bavíme, robiť v skrátenom legislatívnom konaní, tak ja neviem, toto, toto jednoducho naozaj nie je v poriadku.
Jednoducho ide totiž z tohoto, že chcete úplne; no úplne; pre polovicu ľudí v tomto štáte chcete vlastne zrušiť rozmer zásluhovosti v prvom dôchodkovom pilieri. V dôchodkovom poistení. Ide jednoducho o to, že pri tom nastavení minimálnych dôchodkov, aké sa tu presadilo niekedy pred mesiacom, to dramatické zvýšenie minimálnych dôchodkov, dobre, v poriadku, ja osobne nebudem nejako zásadne ani spätne protestovať proti tomu, že sa prakticky o 50 eur minimálne dôchodky zvýšili, nech sa teda zvýšili, ale na druhej strane úplne vypustiť podmienku tzv. kvalifikovaných rokov, to je jednoducho nezodpovedné. Tým vlastne robíte to, že približne polovica občanov bude mať rovnaký, prakticky rovnaký dôchodok, plus-mínus 10 eur, bez ohľadu na to, aké vysoké platili odvody.
Vládnete, dobre, jasné, máte ešte niekoľko mesiacov v rukách to kormidlo, ale prosím, vás, toto jednoducho je nezodpovedné. Vy po sebe necháte tak dôchodkový systém úplne, úplne, úplne otočený na hlavu!
Doteraz, od roku 2004 počnúc, tu vždy boli spory, pri každej novele, ktorá menila prvý, druhý alebo tretí pilier, vždy sme sa hádali, vždy sme mali iný názor, ľavica, pravica, zdraví, nezdraví, skákali sme si do vlasov všelijako, aj mňa to mrzí, možno som niekedy bol príliš ostrý, možno som mal viac argumentovať odborne ako zvýšeným hlasom; vidíte, teraz hlas nemám, takže toho, toho vás určite ušetrím, že by som tu po niekom kričal. Ale, prosím vás, toto je podľa môjho názoru najdramatickejšia zmena v dôchodkovom systéme, aká sa tu od roku 2004 udeje, ak sa to takto schváli, ako je to navrhnuté. Prosím vás, zastavme to, pokým je čas, zastavme to!
Nebudem dávať návrh, normálne nebudem dávať návrh, vráťme to, lebo načo, hej, skrátili ste, skrátené legislatívne konanie, bolo by to zbytočné teatrálne gesto. Ale budem dávať a poprosím, poprosím naozaj o pozornosť, pán minister (rečník podal ministrovi hárok papiera), budem dávať takýto pozmeňovací návrh, o ktorom už teda dnes hovorím, lebo času bude veľmi málo, budem dávať pozmeňovací návrh, ktorého podstatou je vlastne toto: Vy vlastne ste prišli s tým, aby sa zrušili tzv. kvalifikované roky pri tých minimálnych dôchodkoch. To teda vlastne znamená, že je úplne jedno, aké odvody ten občan platil, aký mal ten osobný mzdový bod, možno zarábal iba jedno euro mesačne, možno mal nejaké zdravotné problémy, bol dlhodobo chorý, tak preto mal nízky osobný mzdový bod, možno bol časť roka poistencom štátu, preto mal nízky osobný mzdový fond. Dobre, dobre, nebudem sa tu stavať na hlavu, ak chcete zrušiť tie kvalifikované roky dozadu, to znamená za roky, ktoré už uplynuli, nech sa páči, ale prosím vás, nerobme to plošne aj dopredu. Načo?
Ak tým dôvodom, prečo sa majú rušiť kvalifikované roky, je to, aby Sociálna poisťovňa vedela čo najrýchlejšie vypočítať tie minimálne dôchodky, čo je podľa mňa hlúposť, ale nebudem, mám málo času, naozaj sa o tomto nebudem s vami hádať. Ak si chce niekto vypočuť, čo si myslím o týchto argumentoch, nech sa páči, môžem kľudne – či medzi štyrmi, alebo viacerými očami – vysvetliť, prečo je nezmysel argument, že Sociálna poisťovňa nestihne vypočítať tzv. minimálne dôchodky. To je úplná hlúposť! Pani kolegyňa, niekto vás tu klame, hej, alebo to hráte nejakú hru, ja neviem.
Ale podstatné je to, že ak sa majú zrušiť kvalifikované roky, aby sa rýchlo vedeli vyrátať minimálne dôchodky, veď to stačí urobiť dozadu, do roku 2019. Čiže áno, dobre, nech je po vašom, nech sa tie kvalifikované roky neskúmajú, pokiaľ ide o roky, ktoré už boli. Ale nech platí princíp tých kvalifikovaných rokov do budúcnosti, lebo inak takto otvoríte dvere. (Rečník rozpažil ruky.) Urobíte takú dieru (rečník ešte raz rozpažil ruky), akú neviem ukázať rukami, do systému. Ktokoľvek, kto si vie nastaviť výšku svojich príjmov, a to sú v prvom rade konatelia spoločností v eseročkách a tých sú desaťtisíce, a verte mi, že oni sa ma na to pýtajú, oni sa ma teraz na to pýtajú: To bude fakt stačiť platiť jedno euro na odvodoch? Ja im hovorím: Čo ste sa zbláznili, prečo jedno euro? Stačí jeden cent, ušetríte 99 centov a budete mať minimálny dôchodok. Keď takto budete robiť 40 rokov pri tomto systéme, máte 380-eurový dôchodok a ani tých 380 centov nezaplatíte za vášho života na takýto dôchodok.
Čiže ten pozmeňovací návrh, ktorý drží pán minister v ruke, je o tom, keď si predstavíte ten § 82 d) ods. 4, kde sú definované tie roky a tam je také, že kvalifikované roky sa vlastne neskúmajú do roku ´92 a potom sa už skúmajú, tak ja vlastne navrhujem aj s kolegyňou, kolegom, aby sa neskúmali do roku ´19, čiže tak, aby to teda Sociálna poisťovňa šup-šup vedela vyrátať, ale od roku ´20 aby sa skúmali.
Ale pozor, niečo za niečo. Podľa môjho názoru stačí na priznanie minimálneho dôchodku, resp. treba na priznanie minimálneho dôchodku pritvrdiť. A ja teda navrhujem, aby sa ten osobný mzdový bod, ktorý je zatiaľ 0,24, zvýšil na 0,4. 0,4, to je toľko, že všetci poistenci štátu ten nárok mať budú, opatrovatelia, ženy na materskej, tí nárok mať budú. Živnostníci a podobne, ktorí platia z päťdesiatich percent z priemernej mzdy minimálny základ, tak tí ten nárok tiež mať budú a bude tam istá malá rezerva, napríklad zamestnanci s príjmom okolo 450 eur mesačne ten nárok mať budú, ale keď bude niekto špekulovať a pôjde na 300-eurový príjem alebo dokonca na eurový príjem alebo na štvrtinové úväzky, lebo to sa fakt dnes v praxi deje. Pozrite sa, koľko máte dnes tých štvrtinových úväzkov v Sociálnej poisťovni. Pán generálny riaditeľ by vedel potvrdiť, koľko má takých ľudí s tými krátkymi úväzkami. Čiže toto by sme tým eliminovali. Filozofia sa nezmení, kvalifikované roky sa budú pre budúcnosť skúmať ďalej a žiadna diera sa nenavŕta.
Čiže poprosím, zvážte, ja nechcem ísť proti filozofii toho, čo tu chcete urobiť, hej, pod tým, že rýchlo majú vyrátať dôchodky tým, ktorí na ne majú mať nárok, ale poprosím, nezlikvidujme zároveň dôchodkový systém ako taký.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

4.12.2019 o 16:25 hod.

RNDr.

Jozef Mihál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:34

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, kolega Mihál, za toto vystúpenie. Veľmi, veľmi dôležité veci, ktoré tu odzneli. Ja by som sa kratučko povenoval, práve to jedno euro alebo ten jeden cent, že naozaj tam si treba uvedomiť, ten, ten enormný dopad nielen z pohľadu toho teda, že ľudia s tým môžu vybabrať a naozaj bude to úplne lákavé, pretože ten nepomer je veľký, ale po druhé si zase uvedomme, že koľko vlastne bude tým pádom natekať peňazí do toho systému. Čiže jednak ľudia si ju krátia, ale tá Sociálna poisťovňa bude dostávať namiesto súm, ktoré by mala reálne dostávať, bude dostávať jeden cent. To znamená, že ten postih bude omnoho skoršie, lebo Sociálna poisťovňa bude hladná, bude lačná, bude proste vyhladnutá na to, aby mohla platiť dôchodky, čo znamená automaticky enormný dopad na štátny rozpočet. A už dnes vieme, že tým, že ako sa vlastne zasiahlo do dôchodkového systému nejedenkrát a s dôchodkovým stropom, že odteraz by sme mali mať 1,6 % HDP prebytok na to, aby sme dokázali na najbližších 50 rokov ufinancovať dôchodky ľudí bez toho, aby im klesli sumy. Týmto zásahom, ak ľudia prejdú do týchto špekulácií, čo im vlastne nič nebráni, tak ten dopad bude omnoho skôr a omnoho väčší a to je naozaj neufinancovateľné, takže tuto vidím veľký problém.
A už len malá zmienka k tomu, či pravica, ľavica; áno, presne, toto je mechanizmus, môžme sa baviť o tom, ako sa či ľavica, pravica pozerá na dôchodky, to je jedno, ale v takom prípade celý mechanizmus treba uchopiť a nieže urobím do neho jeden zásah a tým pádom sa celý motor začína rozpadávať. Takže veľmi dobre vykreslené, ďakujem veľmi pekne, ja ešte skúsim potom viacej o tom v ústnej rozprave povedať.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.12.2019 o 16:34 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video