53. schôdza

26.11.2019 - 5.12.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

5.12.2019 o 10:55 hod.

MUDr. PhD. MPH

Richard Raši

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 10:55

Richard Raši
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ctený pán podpredseda Národnej rady, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, 23. októbra 2019 vláda Slovenskej republiky schválila uznesením 522 zlúčenie Operačného programu Výskum a inovácie s Operačným programom Integrovaná infraštruktúra. Základné fakty tohto zákona sú, chceme zabezpečiť právnu istotu a riadnu vymáhateľnosť práva a minimalizovanie administratívnej záťaže a možnosť plynulého čerpania finančných prostriedkov. Ďalej určujeme zodpovednosť riadiaceho orgánu a sprostredkovateľských orgánov zanikajúceho operačného programu. Bližšie sa špecifikujú a popisujú právne vzťahy a účinky právnych úkonov a takisto predložený návrh prešiel celým procesom, skráteným legislatívnym konaním, prvým čítaním, ústavnoprávnym výborom a výborom pre financie a rozpočet a dovoľujem si vás teda požiadať o podporu pri prerokovaní predloženého návrhu zákona. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

5.12.2019 o 10:55 hod.

MUDr. PhD. MPH

Richard Raši

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:57

Emil Ďurovčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1817, vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.
Výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva túto spoločnú správu o prerokovaní vyššieho uvedeného vládneho návrhu zákona:
Národná rada uznesením č. 2293 zo 4. decembra 2019 pridelila predmetný vládny návrh zákona týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet a ústavnoprávnemu výboru. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory toto stanovisko: odporúčanie schváliť, a to výbor pre financie a rozpočet a ústavnoprávny výbor. Z uznesení výborov (zaznievanie gongu) nevyplynuli žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 542 z 5. decembra 2019. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady po rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som. Otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

5.12.2019 o 10:57 hod.

Ing.

Emil Ďurovčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:18

Peter Osuský
Skontrolovaný text
Ja si dovolím pripomenúť pozvaným členom skupiny priateľstva s Taiwanom termín, o ktorom vedia, aby naň nezabudli. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

5.12.2019 o 11:18 hod.

MUDr. CSc.

Peter Osuský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:18

Štefan Zelník
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Prosím členov zdravotníckeho výboru, aby prišli na zdravotný výbor o dvanástej hodine. Ďakujem pekne. Na krátku, na krátku poradu.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Páni poslanci, páni poslanci! Tak nepočuť, že zvoláva výbor, alebo ja neviem, čo zvoláva pán predseda výboru, ani ja to nepočujem. Toto nie je kurník.

Zelník, Štefan, poslanec NR SR
Ešte raz opakujem. Prosím členov výboru pre zdravotníctvo, aby prišli na, do zasadačky pre výbor pre zdravotníctvo o dvanástej hodine na krátku poradu. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

5.12.2019 o 11:18 hod.

MUDr. PhD.

Štefan Zelník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:19

Katarína Cséfalvayová
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Pripomínam členom zahraničného výboru, že o dvanástej máme spoločné rokovanie s výborom pre európske záležitosti v miestnosti výboru pre európske záležitosti, miestnosť č. 149. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

5.12.2019 o 11:19 hod.

Ing. PhD.

Katarína Cséfalvayová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:19

Ľuboš Blaha
Skontrolovaný text
Ďakujem. Iba potvrdzujem, že kolegovia z európskeho výboru nech sú o dvanástej na 149. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

5.12.2019 o 11:19 hod.

Mgr. PhDr. PhD.

Ľuboš Blaha

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:19

Anton Hrnko
Skontrolovaný text
O dvanástej hodine bude mimoriadne zasadnutie výboru pre obranu a bezpečnosť, bude v režime vyhradené. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

5.12.2019 o 11:19 hod.

PhDr. CSc.

Anton Hrnko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:19

Milan Laurenčík
Skontrolovaný text
Chcel by som oznámiť všetkým členom osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti NBÚ, že zajtra máme výjazdové rokovanie v Brunovciach, odchod o jedenástej hodine.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

5.12.2019 o 11:19 hod.

Ing.

Milan Laurenčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 11:30

Ján Richter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady. Vážené pani poslankyne, páni poslanci účelom návrhu novely zákona o sociálnom poistení je zaviesť novú kategóriu dávky ošetrovné, takzvané dlhodobo ošetrovné, ktoré spolu s navrhovanou právnou úpravou inštitútu osobnej starostlivosti v prirodzenom prostredí predstavujú základné predpoklady zabezpečovania nevyhnutnej dôstojnej starostlivosti o nevyliečiteľne choré osoby, v štádiu ochorenia a na konci života alebo v terminálnom štádiu ochorenia, ako aj nevyhnutnej starostlivosti o osoby prepustené po hospitalizácii zo zdravotníckeho zariadenia.
Návrh novely zákona prináša nasledovné zmeny:
Po prvé, tzv. dlhodobé ošetrovné zavádza sa v istom zákone v ustanovenom prípade poskytovateľom ošetrovného na viac ako 14 dní maximálne do 90 dní. Sú presne špecifikované osoby, ktorých sa tento účel dotýka. Výška dávky rovnako ako pri krátkodobom ošetrovaní je, v ošetrovnom je 55 % denného vymeriavacieho základu na každý deň ošetrovania v domácom prostredí.
Druhá zmena, tzv. krátkodobé ošetrenie, predĺženie obdobia poskytnutia dávky z 10 na 14 dní. Táto právna úprava odráža požiadavky a podnety, ktoré prichádzali na ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Ročne to predstavuje približne 90-tisíc osôb.
Tretia úprava je, v obidvoch prípadoch sa rozširuje okruh oprávnených osôb, ako aj osôb, ktoré môžu ošetrovať príbuzného. To znamená, nebudú to už len rodičia a deti, ale aj starí rodičia, vnuci, vnučky a súrodenci.
V záujme zabezpečenia vyplatenia minimálneho dôchodku v zmysle nedávno prijatých legislatívnych zmien v zákonných lehotách sa zároveň v návrhu zákona navrhuje zmena parametrov tzv. kvalifikovaného obdobia posudzovaného na účely získania nároku na minimálny dôchodok. Čo sa týka rokovania výborov, návrh pozmeňovací na zdravotníckom výbore, ktorý bol predložený, akceptujem.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

5.12.2019 o 11:30 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11:32

Magdaléna Kuciaňová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť informáciu o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1825), vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci bol určený ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1825). V zmysle ustanovenia § 80 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov podávam informáciu o výsledku prerokovania vyššie uvedeného zákona a návrhy na ďalší postup.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2294 zo 4. decembra 2019 pridelila predmetný vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Predmetný návrh zákona, tlač 1825, odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci o predmetnom vládnom návrhu zákona nerokoval, pretože podľa ustanovenia § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný. Gestorský výbor o spoločnej správe ani o stanovisku gestorského výboru nerokoval, pretože výbor nebol teda uznášaniaschopný. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo prijal štyri pozmeňujúce návrhy. Navrhujem o nich hlasovať spoločne.
Predsedníčka výboru ma poverila ako spoločnú spravodajkyňu, aby som predložila Národnej rade Slovenskej republiky predmetnú informáciu a návrh na ďalší postup, ustanovenie § 80 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Pán predsedajúci, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvá.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

5.12.2019 o 11:32 hod.

JUDr.

Magdaléna Kuciaňová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video