56. schôdza

5.12.2019 - 5.12.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

5.12.2019 o 16:39 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16:39

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Navrhujem pozvať na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra a požiadať ho o stanovisko k návrhu uznesenia a prerušiť schôdzu Národnej rady do jeho príchodu.
Odôvodňujem to tým, že ideme rokovať o závažnej veci, ku ktorej nemáme dostatočné podklady, tie podklady by nám mohol dať pán guvernér Národnej banky, ktorému by ste mohli dôverovať, lebo je to váš bývalý minister financií, v prípade poslancov SMER-u dokonca váš bývalý podpredseda. Takže myslím si, že ak chceme rokovať o tejto veci odborne a ak to nemá byť iba predvolebné divadlo, tak by sme mali počkať, kým sem príde pán guvernér Národnej banky Slovenska.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

5.12.2019 o 16:39 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 16:40

Martin Nemky
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci. Dovoľte mi v krátkosti odôvodniť návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky (zaznievanie gongu) na prijatie uznesenia k návratu investičného zlata na územie Slovenskej republiky.
Slovenská republika má svoje investičné zlato v objeme 31,69 tony a hodnote cca 1,377 miliardy euro dlhodobo uložené v Bank of England. Viaceré krajiny, ako napríklad Maďarsko, Rakúsko, Poľsko, Nemecko či Rumunsko, sa v poslednom období rozhodli vzhľadom na rôzne riziká stiahnuť svoje zlato z tejto banky na svoje územie. Identifikované riziká sú najmä pravdepodobnosť finančnej krízy a neistý vývoj súvisiaci s brexitom, ako aj nízka miera výnosnosti, ktorá predstavuje alebo sa pohybuje v rozmedzí od 0,2 do 0,4 % ročne. Krajiny dávajú prednosť fyzickému prístupu k vlastnému zlatu. A teda aj toto sú dôvody, prečo predkladáme tento návrh.
Pán predsedajúci, možno toľko na úvod, viac informácií si, verím, povieme v rozprave.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie

5.12.2019 o 16:40 hod.

Ing. MBA

Martin Nemky

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 16:42

Radovan Baláž
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Dovoľte mi, prosím, uviesť spoločnú správu o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návratu investičného zlata na územie Slovenskej republiky (tlač 1829) vo Výbore Národnej rady pre financie a rozpočet. Výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva v súlade s § 79 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku túto správu výboru:
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 1939 zo 4. decembra 2019 pridelil návrh skupiny poslancov na prerokovanie pre financie a rozpočet do určeného termínu konania schôdze Národnej rady. Určil zároveň, aby výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor pripravil na schôdzu Národnej rady správu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výbore a podal Národnej rade informáciu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu. Uvedený výbor prerokoval predmetný návrh v stanovenom termíne a uznesením č. 543 z 5. decembra vyslovil súhlas s návrhom skupiny poslancov a odporúča Národnej rade, aby, po prvé, prizval na rokovanie Národnej rady o návrhu skupiny poslancov na prijatie uznesenia k návratu investičného zlata guvernéra Národnej banky Slovenska alebo ním povereného zástupcu, po druhé, návrh skupiny poslancov na prijatie uznesenia k návratu investičného zlata na územie Slovenskej republiky.
Gestorský výbor schválil svojím uznesením č. 544 z 5. decembra 2019 túto správu a zároveň týmto uznesením ma poveril za spravodajcu výboru a následne ma poveril predniesť správu výboru na schôdzi Národnej rady a navrhnúť postup pri jeho hlasovaní.
K tomu odporúčaniu výboru pre financie a rozpočet prizvať na rokovanie guvernéra Národnej banky Slovenskej, dostali sme v priebehu dňa na finančný výbor list, v ktorom sa guvernér Národnej banky ospravedlňuje z účasti na dnešnej schôdzi, a to z dôvodu dlhodobej plánovej pracovnej cesty mimo Bratislavy, a preto nemôže sa dneska zúčastniť na rokovaní Národnej rady.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

5.12.2019 o 16:42 hod.

Ing.

Radovan Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:45

Karol Galek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
(Zaznievanie gongu.) Pekný deň prajem všetkým. Priznám sa, je to asi prvýkrát za toto volebné obdobie, čo sa mi podarilo rozprávať pred takto plnou sálou. Paradoxne, toho, kto túto schôdzu inicioval, pána Roberta Fica tu dnes nevidím. Alebo teda minimálne nie v tejto sále. Je hore? Ak áno, tak sa samozrejme ospravedlňujem.
Ale teda poďme priamo k tomu, prečo sme tu dnes, prečo sme tu na tejto mimoriadnej schôdzi, a to je zlato. Ako už bolo povedané, bavíme sa o 31,7 tony investičného aktíva, ktoré máme uskladnené v Bank of England. Národná banka Slovenska používa toto zlato ako investičné na investovanie na medzinárodnom trhu. Ako sa Národná banka už v minulosti vyjadrila, z tohto zlata sme za desať rokov do dnešného dňa mali asi 50 miliónov eur v zmysle zhodnotenia toho využitia, keďže toto zlato máme k dispozícii. Ten úrok, ktorý dosahujeme, je dnes asi 0,33 %, bolo povedané aj v rámci rozpravy, že je to asi 0,2 až 0,4, čo je z môjho pohľadu viacej, ako je negatívny úrok, ktorý napríklad dnes sa aplikuje v prípade iných niektorých transakcií.
Otázka pre mňa v tejto súvislosti preto nastáva, ak dostaneme toto zlato na Slovensko, čo sa s ním vlastne stane? Kde ho uskladníme? Koľko bude stáť prevoz? Koľko bude stáť poistenie? Kto ho bude prevážať? Či to nebude náhodou firma Bonul. A hlavne, ako toto zlato v budúcnosti budeme vedieť použiť, využiť a či ho naozaj budeme vedieť zhodnotiť aspoň do tej miery, ako je to dnes práve v tomto Londýne.
Z tohto pohľadu sa naozaj otvára otázka, že prečo je táto téma dnes na rokovaní parlamentu. Či to naozaj nie je iba nejaká zástupná téma na prekrytie iných, iných káuz, ktoré sa tu otvárajú. Či už to bol pán Počiatek, či už to bol štátny rozpočet alebo či je dnes práve oznámené vyšetrovanie pána Roberta Fica za jeho výroky.
Treba tiež povedať, že tieto všetky okolnosti alebo výhodnosť tohto nie je nijakým spôsobom vyhodnotená, zhodnotená. Aj to, čo sme dnes počuli, že pán guvernér Národnej banky sa ospravedlnil, že nemôže prísť, stále nemáme teda nejaké oficiálne stanovisko.
Pripravili sme preto jeden pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Karola Galeka a Mariána Viskupiča, ktorý na záver potom prečítam, ale dovolím si teda aspoň to odôvodnenie nateraz, pretože sa skladá z dvoch bodov.
V tom prvom bode cieľom nášho pozmeňujúceho návrhu je požiadať uznesením Národnú banku Slovenska, aby Národnej rade Slovenskej republiky predložila analýzu rizík a všeobecnú analýzu výhodnosti. Dôvodom predloženia tohto pozmeňujúceho návrhu je snaha o oboznámenie sa s jednotlivými rizikami a pravdepodobnosťou ich vzniku, ako aj nákladmi a výnosmi návratu zlata na Slovensko, resp. jeho ponechania v Bank of England.
No a v tom druhom pozmeňujúcom bode alebo v druhom bode tohto pozmeňujúceho návrhu, ktorý takisto za chvíľu prednesiem, tak jeho cieľom je doplniť do návrhu uznesenia podmienku, aby nevyhnutné opatrenia vedúce k návratu investičného zlata boli vykonané až vtedy, ak sa v rámci toho písomného vyhodnotenia rizík podľa bodu B naozaj dozvieme, že je to pre Slovenskú republiku výhodné. Viacej možnože potom v rozprave povie aj môj kolega Marián Viskupič.
No a potom máme pripravený ešte druhý pozmeňujúci návrh, ktorý má takisto dva body. Tento predkladám ja spolu s Ankou Zemanovou. V tom prvom bode chceme zaviazať takisto Národnú radu Slovenskej republiky, aby sa toto uznesenie doplnilo o záväzok, že nebude vykonaný žiaden úkon smerujúci k predaju tohto zlata bez súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky. Pretože naozaj stále nemáme zodpovedané, prečo vlastne toto zlato reálne na tom Slovensku potrebujeme.
No a v tom druhom bode sa venujeme takisto zlatu, ale trochu inému zlatu. Na Slovensku totižto máme ešte zlato vo forme nerastných surovín. Možno ste to zachytili. V lete sme upozornili na jednu veľkú kauzu, pretože práve tohto zlata, tohto nášho slovenského zlata, ktoré podľa Ústavy Slovenskej republiky patrí nám všetkým, sa Slovenská republika zbavuje, a teraz sa podržte alebo si sadnite, za 16 eur za kilogram. Naše zlato, ktoré sa vyťaží na Slovensku, ktoré patrí vám, nám, Slovákom, všetkým, tohto zlata sa zbavujeme za 16 eur za kilogram. Zlato sa pritom na trhu obchoduje kilogram za 40-tisíc eur. Ide o to, že štát ako vlastník môže umožniť niekomu takéto zlato vyťažiť. Pretože sám štát na to nemá nejakú kapacitu. Ale keď ho niekto vyťaží a spracuje, tak zo zákona Slovensku patrí tzv. úhrada za vyťažený nerast. Táto má byť 5 % z tržieb za toto zlato po zohľadnení nákladov na ťažbu a spracovanie rudy. No a paradoxne za 500 kg zlata, ktoré sa každý rok na Slovensku vyťaží, dostávame, prosím pekne, 8-tisíc. eur.
Ešte raz zopakujem, pokiaľ by pán Fico nepočul, pretože sa vzadu baví. Za 500 kg zlata dostaneme (zaznievanie gongu) každý rok 8-tisíc eur. Pán Fico, hodnota ojazdenej Fabie. Toto je to, za čo sa zbavujeme nášho zlata, 16 eur za kilogram.
Dôvodom je to, že spoločnosť, ktorá toto zlato na Slovensku ťaží, sa odvoláva na jednu výnimku, a to je zníženie tejto sadzby, týchto 5 % na 0,1 percento. Táto výnimka bola ešte v roku 2002 uvedená v nariadení vlády alebo teda v uznesení vlády. A táto výnimka mala byť prechodná. Paradoxne na Slovensku naozaj platí práve to, že práve prechodné, prechodné ustanovenia sú tie, ktoré sú najtrvalejšie. Ale toto prechodné ustanovenie, toto zníženie z tých 5 % výnimky tej odplaty za ten vyťažený nerast sa mala týkať kovov. Nerastov, z ktorých možno vyrábať kovy. Ale pozor! Priamo v tomto uznesení je uvedené, že s výnimkou zlata a striebra. Odôvodnenie tejto spoločnosti, že, dobre, tak máme tam aj zlato, máme tam aj striebro a napriek tomu platíme iba 0,1 % namiesto 5 %, je to, že oni vyrábajú koncentrát s prímesou zlata.
Dovidenia, pán Fico. Škoda, že vás to nezaujíma. Ale nevadí, máte tu dostatok kolega, ktorí vám, dúfam, o tomto uznesení alebo o tomto doplnení uznesenia povedia.
Takže táto firma, prosím pekne, vyrába koncentrát, kde máme 0,5 % zlata. A preto oni tvrdia, že nemusia platiť 5 %, ale iba 0,1 %, tak ako je to v prípade iných kovov. Lenže toto percento im, prosím pekne, vyrobí 95 % tržieb. Ono je to, ako keď na Slovensku máme alkohol. Takisto máme definované, že alkoholický nápoj od 1,2 percenta. Daň z alkoholu sa vzťahuje na všetky nápoje, ktoré obsahujú aspoň 1,2 percenta. Ale toto je koncentrát, koncentrát, kde vy kľudne môžete umelo zvýšiť podiel práve tohto zlata a povedať, veď ja tam zlato nemám. Ale stále, opakujem, vy vďaka tomuto alebo tá firma vďaka tomu dosahuje až 95 % práve kvôli tomu, že sa tam nachádza táto prímes.
No a vďaka tomu, že tu máme banský úrad, ktorý by mal kontrolovať práve tieto úhrady a ktorý nekoná, na základe infozákona sa mi priznali, že za posledných desať rokov nevykonali ani jednu jedinú kontrolu, s ktorou by skontrolovali, ako prebieha práve toto platenie úhrad. Tak vďaka tomu táto výnimka jednoducho je touto spoločnosťou uplatňovaná.
Nejdem ja teraz sa nejak obúvať do tejto spoločnosti, pretože naozaj využili niečo, za čo ich dodnes nikto žiadnym spôsobom nepoťahoval. Ale treba si uvedomiť, že naozaj na Slovensko mieria ďalšie firmy, ktoré chcú toto zlato ťažiť. Sú tu austrálske spoločnosti, ktoré už avizovali záujem toto zlato dobývať, ťažiť a predávať. A takisto si budú uplatňovať túto polpercentnú, teda 0,1-percentnú výnimku? Z 500 kg zlata, možnože vyťažíme ročne 2 000 kg zlata a takisto za to budeme mať iba 16 eur za kilogram? Toto sa mi zdá naozaj škandalózne a omnoho škandalóznejšie je práve to, že banský úrad, ktorý na toto celé má dohliadať, absolútne sa o to nezaujíma a strčil hlavu do piesku.
A teraz možno, kde tie peniaze končia. Pretože my hovoríme o 8-tisíc eurách za zlato. Reálne, keby sme to prepočítali na tých 5 %, tak by to malo byť 400-tisíc, 400-tisíc, ktoré majú byť príjmom Envirofondu. No a Envirofond to mal potom naozaj využiť na rôzne aktivity v oblasti zlepšovania životného prostredia. Takže netrpíme iba my, ale naozaj trpí tým aj životné prostredie.
Využívame teda túto možno, túto mimoriadnu schôdzu na to, aby sme upozornili aj na tento problém. My sme naňho upozornili aj oficiálne práve na tej tlačovej konferencii v lete. Upozornili sme na to Najvyšší kontrolný úrad, ktorý povedal, že ich to zaujíma, že je to zaujímavá vec. Nechápu sami, prečo niekto uplatňuje si túto výnimku a prečo banský úrad nekoná, no a zaradili to do plánu úloh na rok 2020. Ale naozaj by bolo dobré, keby sme túto situáciu riešili už dnes. Lebo to zlato tými ďalšími spoločnosťami sa naozaj môže začať na Slovensku ťažiť už na budúci rok.
Takže poďme sa naozaj pozrieť nielen na to zlato, na tých 30 ton, ktoré nám ležia v Londýne, ale poďme sa pozrieť aj na to zlato, ktoré máme tu doma, ktoré vyťažíme v objeme 500 kilogramov každý rok. Za sedemnásť rokov veľmi ľahko si vypočítate, koľko toho bolo, a zbavujeme sa ho, prosím pekne, po 16 eur za kilogram. Takže berieme naozaj túto schôdzu veľmi vážne a chceme doplniť práve do tohto uznesenia jeden záväzok pre vládu, aby ukončila uplatňovanie výnimky podľa § 8 práve toho nariadenia vlády č. 50/2002 o úhrade za dobývací priestor, úhrade za vydobyté nerasty a o úhrade za uskladňovanie plynov alebo kvapalín, a to, aby v prílohe č. 2 písm. b) a e) k 31. decembru 2019 ukončila túto výnimku. Dôvodom tejto zmeny je snaha o ukončenie stavu uplatňovania tejto výnimky. Táto sadza je nesprávne aplikovaná na koncentráty rúd, ktoré okrem iného obsahujú aj zlato. Ja tvrdím, že neoprávnene. A NKÚ to zrejme naozaj na ten budúci rok rozhodne. Ale my to môžme vyriešiť už teraz veľmi jednoduchým doplnením práve tohto uznesenia.
Teraz by som si teda dovolil prečítať tie samotné pozmeňujúce návrhy. Odôvodnil som ich. Predniesol som, aj prečo ich predkladáme. Pán Robert Fico si ich vypočul, aj tú prvú časť. Takže začnem hneď tým prvým.
Je to pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Karola Galeka a Mariána Viskupiča k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návratu investičného zlata na územie Slovenskej republiky (tlač 1829).
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návratu investičného zlata na územie Slovenskej republiky (tlač 1829) sa mení takto:
1. V bode B. sa za slovo "územia" vkladajú slová "a žiada Národnú banku Slovenska o predloženie analýzy týchto rizík a všeobecnej analýzy výhodnosti presunu investičného zlata na Slovensko".
V bode 2, alebo po druhé, v bode C. sa za slovo "aby" vkladajú slová "v prípade identifikácie významných rizík".
Toto bol prvý pozmeňujúci návrh, ktorý predkladáme.
A druhý pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Karola Galeka a Anny Zemanovej k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návratu investičného zlata na územie Slovenskej republiky (tlač 1829).
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návratu investičného zlata na územie Slovenskej republiky (tlač 1829) sa mení takto:
1. V bode C. sa na konci vypúšťa bodka a dopĺňajú tieto slová (začiatok citátu): "a aby po jeho návrate na územie Slovenskej republiky nevykonala žiadny úkon smerujúci k predaju tohto zlata bez súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky;". Koniec citátu.
Za druhé za bod C. sa vkladá bod D., ktorý znie: "D. žiada vládu Slovenskej republiky, aby prijala príslušné legislatívne zmeny v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 50/2002 Z. z. o úhrade za dobývací priestor, úhrade za vydobyté nerasty a o úhrade za uskladňovanie plynov alebo kvapalín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 618/2007 Z. z. smerujúce k ukončeniu výnimky podľa § 8 zo sadzieb za vydobyté nerasty uvedených v prílohe č. 2 písm. b) a e) k 31. decembru 2019.".
O bodoch 1 a 2 tohto druhého pozmeňujúceho návrhu žiadam hlasovať samostatne.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

5.12.2019 o 16:45 hod.

RNDr. MSc.

Karol Galek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:01

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Takže nemáme tu nikoho z Národnej banky Slovenska, tak dovolím si citovať slová hovorcu Národnej banky s tým, že citát je: "S uloženým zlatom Bank of England Národná banka aktívne obchoduje." A z 2. decembra bola vydaná tlačová správa, ktorú prečítam: "V poslednom čase Národná banka Slovenska zaznamenala rôzne úvahy spochybňujúce spravovanie a vlastníctvo zlatých investičných rezerv Národnej banky Slovenska. NBS v súčasnosti vlastní 31,694 tony zlata vo fyzickej forme (zlaté tehly). Zlato je investičné aktívum, ktoré NBS investuje na medzinárodnom trhu, aby dosiahla výnos. Depozitárom tohto zlata je Bank of England, pričom NBS má u nej otvorený tzv. alokovaný účet, na ktorom sú umiestnené konkrétne zlaté tehly. NBS s týmto zlatom aktívne obchoduje formou zlatých swapov, ktoré sa v účtovníctve zobrazujú ako repo obchody. Všetky tieto obchody sú kryté štandardnými zmluvami minimalizujúce s tým spojené riziko. Pri splatnosti každého takéhoto obchodu sa Národnej banke Slovenska vracia rovnaké množstvo zlata, ako poskytla na začiatku obchodu. Množstvo zlata v držbe NBS sa preto nemení. NBS vďaka spolupráci s Bank of England zarobila na obchodovaní so zlatom za posledných desať rokov približne 50 mil. eur. Národná banka Slovenska, oddelenie komunikácie."
To znamená, že tuná vlastne s tým zlatom sa naozaj obchoduje. Nie je dôvodom, aby sa presúvalo na Slovensko, pretože práve aj bezpečnostné riziká presunu, bezpečnostné riziká a poistenie, ktoré je spojené potom aj s uskladnením a strážením takéhoto množstva zlata a následne obchodovania, môžu byť menej výnosné, ako keď je to urobené prostredníctvom renomovanej banky, ktorá má štandardné zabezpečenie, má... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.12.2019 o 17:01 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:03

Gábor Grendel
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Musím povedať, že za tie štyri roky som nezažil takú mimoriadnu schôdzu, na ktorej by sa neprihlásili do rozpravy ľudia, ktorí sú podpísaní pod návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze, alebo ľudia, ktorí zahlasovali za otvorenie takejto schôdze. Jediné moje logické vysvetlenie je, že všetci títo ľudia sú si vedomí toho, že uznesenie, ktoré sem predložili, je v skutočnosti zdrap papiera, že to uznesenie nemá žiadnu právnu záväznosť, že Národná banka to môže rovno hodiť do koša. Alebo keď chce, tak môže to zlato doviesť bez problémov aj zajtra bez tohto uznesenia Národnej rady.
A druhá poznámka, nerozumiem tomu, prečo ste sa rozhodli s takýmto návrhom prísť teraz? Brexit nie je žiadna novinka. Takí Maďari napríklad rozhodli o dovezení zlata z Británie už v marci v roku 2018. A čo sa deje teraz? Prečo práve teraz? V tomto prípade jediné moje logické vysvetlenie je, že ste nechceli riskovať rozkradnutie tohto zlata, kým ste boli pri moci, a teraz, keď už viete, že idete do opozície, tak ste sa rozhodli, že už bude to zlato v bezpečí na Slovensku, už nie je problém ho doviesť domov.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.12.2019 o 17:03 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:04

Peter Pčolinský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Túto schôdzu otvorila strana SMER, SNS a ĽSNS. Zo strany ĽSNS sú tu dvaja. Zo strany SNS sú tu dvaja. Zo strany SMER jeden, dva, tri, štyri, päť. To, čo je toto za cirkus?! Zvoláte si schôdzu na druhýkrát, ani tu nie ste, robíte tlačovky, kde veľké teátra, obvinený poslanec Fico robí veľké teátra, lebo zlato, potom sa zdvihne po pár minútach a odíde preč. To, čo je toto za cirkus? Ako kvôli čomu je táto schôdza? A keď sa pozriete na tabuľu, kto tam vystupuje? Opoziční poslanci, ktorí ani nehlasovali za otvorenie tejto schôdze. Ako ja sa pýtam, načo je toto dobré? Načo je dobrý tento cirkus? Vysvetlite mi, načo. Je vás tu desať aj s ponožkami, tí, čo ste otvorili túto schôdzu. A nikto tu nie je dokopy. Povedzte mi, kde ste všetci?
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.12.2019 o 17:04 hod.

Mgr.

Peter Pčolinský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:06

Béla Bugár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. No už tu boli spomínané a spomenuté niektoré kritické kroky. Ak sa to urobí, samozrejme môže to ohroziť aj určité, povedzme, obchodovanie so zlatom. Ale ja si myslím, že treba prečítať niektoré pasáže z listu Národnej banky Slovenska z 2. apríla, čo dostal, samozrejme, predseda výboru finančného. V deviatom bode sa píše: "Prípadné fyzické premiestňovanie zlata je finančne náročné a predstavovalo by negatívny dopad na zisk Národnej banky Slovenska. Alternatívne umiestnenie by okrem toho automaticky neznamenalo zníženie politického alebo geografického rizika."
Čo je ale dôležité, samozrejme, oni skúmali, že sú tri možnosti, tri alternatívy, alternatívne krajiny depozitára zlata. A píšu, že samozrejme Slovensko nemôže obchodovať so zlatom. To znamená, že to, čo bolo spomenuté, že za desať rokov približne 50 mil. eur sme "vyobchodovali", tak by sme, samozrejme, to nemohli urobiť. A navyše píšu, že by s takýmto uskladnením boli spojené aj nezanedbateľné náklady na správu. Tak z toho mi vyplýva to, preto sme nehlasovali za a nebudeme ani teda za uznesenie hlasovať, že toto bude znamenať pre Slovensko len stratu. A to rozumný hospodár nemôže dovoliť. Si nemôže dovoliť.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.12.2019 o 17:06 hod.

Ing.

Béla Bugár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:07

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán kolega Galek, ďakujem ti za tvoje vystúpenie, pretože jediné, čo dáva zmysel na tejto schôdzi, bol tvoj pozmeňujúci návrh, aby sa so zlatom nič nerobilo, pokiaľ nebude predložená kvalitná analýza, ktorá bude dávať vôbec nejaký zmysel na to, aby sa s týmto zlatom konalo. To bolo jediné zatiaľ, čo odznelo rozumné počas tejto schôdze. Ďakujem za to vystúpenie. Samozrejme, tento pozmeňujúci návrh podporíme, pretože budem na to reagovať viacej v ústnej, teda vo vystúpení, je to proste veľká komédia, čo sa tu deje. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.12.2019 o 17:07 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:08

Karol Galek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem všetkým reagujúcim. No tak, samozrejme, evidentne je v tom viacej politiky ako nejakého rozumu, viacej populizmu ako nejakých reálnych dôvodov. Ťažko povedať, čo tým pán Robert Fico sleduje, ale naozaj to bolo možnože iba na nejaké prekrytie tých tém, keď už aj pán Bugár upozornil na to, že tie riziká sú omnoho vyššie a jednoducho akýkoľvek prevoz na Slovensko by bol nevýhodný.
Ale my sa nebránime tomu, aby sme to zlato na to Slovensko dostali, ale odstúpme od tej politiky, vykašlime sa na politiku, nevyrábajme niekomu tuto politické body alebo nezakrývajme týmto nejaké iné súčasné témy, ale podriaďme to, tak ako aj Edo zdôraznil, podriaďme to nejakej dôkladnej analýze. Proste riaďme sa rozumom. Zdravý rozum je najlepší recept. Toto máme aj v rámci kampane, ale to som troška odbehol.
Ale ja by som chcel ešte upozorniť naozaj na tú druhú časť toho môjho pozmeňovacieho návrhu, pretože k tomu sa nikto nevyjadril a ešte raz to chcem zdôrazniť. Ochraňujme a venujme sa nielen tomu zlatu, ktoré máme ako investičné, ale venujme sa naozaj aj tomu zlatu, ktoré tu máme, ktoré je naše, ktoré zatiaľ nikto z toho Slovenska nevyviezol a za ktoré dostávame 16 eur za kilogram.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.12.2019 o 17:08 hod.

RNDr. MSc.

Karol Galek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video