58. schôdza

18.2.2020 - 26.2.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

20.2.2020 o 9:18 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:10

Natália Grausová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Áno, ďakujem za slovo.
Vážený pán predseda parlamentu, ja by som chcela požiadať, aby sa kresťania na tejto poslednej schôdzi parlamentu a celého tohoto obdobia... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Danko, Andrej, predseda NR SR
Prosím procedurálny.

Grausová, Natália, poslankyňa NR SR
Dám. ... obdobia smeli pomodliť modlitbu Otčenáš na záver tejto schôdze, keďže sa tu väčšina poslancov hlási ku kresťanstvu.
Ďakujem. Dodám...
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.2.2020 o 13:10 hod.

MUDr.

Natália Grausová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:11

Martin Klus
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, dovoľte mi informovať, že vzhľadom na to, že je pre túto schôdzu podané trestné oznámenie, že sa jedná o volebnú korupciu v priamom prenose... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Danko, Andrej, predseda NR SR
Procedurálny návrh poprosím, pán podpredseda.

Klus, Martin, podpredseda NR SR
Bol som požiadaný materským poslaneckým klubom Sloboda a Solidarita, aby som sa na jej vedení nespolupodieľal.
Preto si vás dovoľujem požiadať, aby ste zabezpečili vedenie 58. schôdze bez mojej účasti.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.2.2020 o 13:11 hod.

doc. PhDr. PhD. MBA

Martin Klus

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
58. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia
 

Vstup predsedajúceho 9:05

Peter Pellegrini

Vystúpenie v rozprave 9:16

Ján Richter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, pán predseda vlády, vážené panie poslankyne, páni poslanci, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky už dlhodobo avizuje zámer prejsť k postupnej transformácii vianočného príspevku na trinásty dôchodok. Tomu zodpovedali aj zmeny v zákone o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku prijaté v roku 2019, ktorými sa zdvojnásobila suma vianočného príspevku a rozšíril sa okruh jeho poberateľov.
Súčasná úroveň dôchodkových dávok je najmä pre, pri nízkopríjmových poberateľov a osobitne v období na konci roka spojená s enormným zvýšením výdavkov a je nepostačujúca. V kontekt..., v tomto kontexte navrhujeme zavedenie novej dôchodkovej dávky, ktorým je tzv. trinásty dôchodok, s cieľom posilniť právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe, pri nespôsobilosti na prácu a pri strate živiteľa garantované Ústavou Slovenskej republiky v čl. 39 vzhľadom na potrebu posilnenia základných ľudských práv a slobôd v spojitosti s potrebou zabezpečenia primeranej doby pre Sociálnu poisťovňu na zabezpečenie výplaty trinásteho dôchodku už v tomto kalendárnom roku. (Potlesk.)
S cieľom zabezpečiť zvyšovanie životnej úrovne zraniteľných skupín aj v nasledujúcom období vláda Slovenskej republiky navrhuje Národnej rade Slovenskej republiky prijať túto novelu v skrátenom legislatívnom konaní.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.2.2020 o 9:16 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:18

Erik Tomáš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predseda, pozerám, či tu nie sú ešte kúsky pizze. Pozdravujem aj ja ľudí na balkóne. Ako sme včera sľúbili, dnes tú rozpravu otvoríme. Teraz, v tejto chvíli! (Potlesk.) Vážený pán predsedajúci a vážený pán predseda, vážený pán premiér, vážený pán minister, kolegovia, kolegyne, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1956 z 12. februára 2020 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1836), na prerokovanie do 18. februára 2020 Výboru Národnej rady pre sociálne veci s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vlády bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
Výbor pre sociálne veci predložený návrh vlády na skrátené legislatívne konanie prerokoval na svojej 64. schôdzi a uznesením č. 225 z 18. februára 2020 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o predmetnom vládnom návrhu zákona s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie sa uskutoční na 58. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

20.2.2020 o 9:18 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:20

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dámy a páni, koniec sa blíži! Koniec sa blíži a veľmi dobre si to uvedomujú aj v SMER-e, aj v Slovenskej národnej strane. Blíži sa koniec troch období, počas ktorých tu vládli strany, či už celkom, alebo predovšetkým ovládané SMER-om - sociálnou demokraciou. A SMER chce teraz spraviť úplne všetko preto, aby ten neodvratný koniec odvrátil. SMER je ochotný postupovať systémom po nás potopa. Obvykle sa na takéto návrhy a opatrenia, nezodpovedné návrhy, ktoré nie sú kryté zdrojmi, ktoré má krajina k dispozícii, zvykne hovoriť, že idú zaťať sekeru. Ale toto nie je zaťatie sekery. Slovné spojenie zaťať sekeru nevystihuje to, čo sa práve chystáte urobiť. Vy sa chystáte postupovať spôsobom po nás potopa. Chcete tu zanechať po sebe spálenú zem, preto ste si tesne pred voľbami pripravili populistické orgie, ktoré chcete uskutočniť priamo tu v parlamente.
Pán premiér Pellegrini hovoril o tom, že poslanci, ktorí sa formou obštrukcie pokúšali zabrániť konaniu tejto schôdze, zneužívajú poslanecký mandát bez rešpektovania parlamentnej demokracie, zneucťujú parlament, pohŕdajú demokraciou, že je to nebezpečný model správania sa, že je to chaos a divadlo.
Ale tieto slová platia nie na konanie opozičných poslancov, tieto slová platia a výstižne charakterizujú celú túto schôdzu, konanie jej iniciátorov, SMER-u a Slovenskej národnej strany. SMER a jeho partner SNS idú robiť volebnú kampaň za štátne peniaze. Politická strana môže vo volebnej kampani minúť 3 mil. eur. Vy si idete urobiť volebnú kampaň takmer za miliardu alebo za vyše miliardy, miliardy eur, ktoré, samozrejme, že nezaplatíte vy, ale zaplatia ich daňoví poplatníci. A ešte pritom, nie je to žiadna náhoda, pošliapete aj legislatívne pravidlá, dokonca legislatívne pravidlá, ktoré sú zakotvené v zákone o rokovacom poriadku.
Pán minister tu uviedol návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon o sociálnom poistení, ale k tomu, prečo je potrebné skrátené legislatívne konanie, nepovedal v podstate nič. Nehovorí o tom nič ani ten návrh, ktorý je predložený do parlamentu, a je logické, že o tom nič nehovorí, lebo žiadne dôvody pre skrátené legislatívne konanie v tomto prípade neexistujú, a vy to veľmi dobre viete. Zákon o rokovacom poriadku hovorí, kedy možno uskutočniť v parlamente skrátené legislatívne konanie. Paragraf 89 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady: „za mimoriadnych okolností, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti, alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody, Národná rada sa môže na návrh vlády uzniesť na skrátenom legislatívnom konaní o návrhu zákona“. Z týchto všetkých podmienok je splnená iba jedna jediná, že je to na návrh vlády. Ale mimoriadne okolnosti? Voľby sú mimoriadne okolnosti?
Môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd? To znamená, že od roku 2006, keď tu vládli vlády SMER-u, čiže 14 rokov - s krátkou prestávkou - boli ohrozované základné práva a slobody. A vy ste to zistili až teraz? A teraz sa to pokúšate napraviť? To, že ste 12 rokov ohrozovali základné práva a slobody.
No keďže to pán minister, minister neuviedol, tak ja skúsim zacitovať z toho, z toho, z toho, čím sa nás vláda pokúša presvedčiť, že sú splnené dôvody na skrátené legislatívne konanie o tomto návrhu zákona. Účelom vládneho návrhu zákona, teraz citujem z návrhu vlády, je posilnenie práva na primerané hmotné zabezpečenie v starobe pri nespôsobilosti na prácu a pri strate živiteľa zavedením novej dôchodkovej dávky, ktorým je tzv. 13. dôchodok. Súčasná úroveň dôchodkových dávok je najmä pri nízkopríjmových poberateľov najmä v období spojenom s enormným zvýšením výdavkov nepostačujúca. V súčasnosti platná úprava vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku sčasti tieto negatívne javy sanuje, avšak pre optimálnejšie dôchodkové zabezpečenie všetkých poberateľov dôchodkových dávok je nevyhnutné zvyšovať dôchodkové príjmy osobitnou dôchodkovou dávkou v období, v ktorom sú všeobecné výdavky poberateľov dôchodkových dávok vyššie. Vzhľadom na potrebu zabezpečenia primeranej doby pre Sociálnu poisťovňu na zabezpečenie výplaty 13. dôchodku už v roku 2020 je nevyhnutné predmetný vládny návrh zákona prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní.
Počuli ste tam nejaký z dôvodov, o ktorom hovorí zákon o rokovacom poriadku Národnej rady? Lebo ja nie. A môžem to tu ešte raz prečítať. Zákon hovorí, že za mimoriadnych okolností, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti, alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody, Národná rada sa na návrh vlády uzniesť na skrátenom legislatívnom konaní o návrhu zákona. Nič, nič z toho nie je v návrhu, ktorý vláda predkladá parlamentu. Takže nielen populistické orgie, nielen po nás potopa, ale aj ďalšie porušovanie zákona o rokovacom poriadku, aj ďalšie porušovanie legislatívnych pravidiel, ktorými by sa Národná rada mala riadiť.
Rešpektovanie pravidiel je dôležitejšie ako tie reči o tom, že aká je Národná rada dôležitým štátnym symbolom. To môžeme dokázať tým, že budeme rešpektovať pravidlá. Vy ste tu, vy ste to po celú dobu svojej vlády nerobili, tak, samozrejme, že nemáte žiadny problém urobiť to aj teraz, vo chvíli, keď vaša vláda končí.
Koniec sa blíži a vy to veľmi dobre viete. Pokúšate sa to zvrátiť, ale toto vám nepomôže.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.2.2020 o 9:20 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:29

Alojz Baránik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Treba si položiť otázku, prečo táto schôdza tu je, prečo dochádza k porušovaniu rokovacieho poriadku, prečo koalícia musí toto všetko robiť. Prečo musia všetkými prostriedkami zabrániť tomu, aby stratili kontrolu, aby stratili kontrolu nad kaliňákovskou políciou, čižnárovskými súdmi, čižnárovskými, čižnárovskou prokuratúrou a harabinovskými súdmi? Prečo je to potrebné?
Pretože sa boja. Boja sa. Nechcú dožiť na Belize alebo v base. O tomto to celé je. Bojujú, lebo nemajú inú možnosť. Urobia čokoľvek pre to, aby zabránili strate kontroly nad štátom, kontroly, ktorú má v rukách mafia zvaná SMER - sociálna demokracia.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.2.2020 o 9:29 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:30

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Arogancia moci a k tomu dramatické vystúpenie premiéra, ktorý v priamom prenose pod znakom Slovenskej republiky oveľa viac zneuctil a podupal spolu s vládou z tejto re..., krajiny princípy a demokraciu Slovenskej republiky. Tu v priamom prenose sme smedka..., svedkami volebnej korupcie, kupovanie si 1,5 mil. voličov.
Dostala som správu od jedného z dôchodcov, ktorý mi píše: „Pani Zemanová, dívam tea..., dívať sa na TA3 a je mi z toho zle. Presne pán premiér mi pripomenul mítingy KSČ a KSS, kedy mali červení neomylní pravdu a tým nás kŕmili jak dlhé doby. Ale už dosť. Ja ako dôchodca so 420-eurovým dôchodkom nechcem 13. dôchodok. Som za systematickú úpravu dôchodkov. Radšej pridajte matkám starajúcim sa svoje postihnuté deti, opatrovateľkám, hospicom, domovom dôchodcom. Prerobte celý sociálny systém. Dúfam, že to už dlho nebude trvať. Škoda, že nemôžem na plné ústa to povedať všetkým 150 poslancom, že mne obyčajnému človeku je z tých červených poslancov zle, a nebojte sa, stojíme za vami.“
Takže ja to tu čítam za tých všetkých dôchodcov, ktorí sú rozumní a vedia, nenechajú sa takto skorumpovať a kúpiť. Hanba. (Potlesk)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.2.2020 o 9:30 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:32

Karol Galek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Andrej... Ondrej (povedané so smiechom), dovolím si teda aj ja zareagovať priamo na to, čo si spomenul v rozprave. Hovoril si o tom skrátenom legislatívnom konaní a o dôvodoch, ktoré ty si tam nenašiel.
Nechcem sa ja zastávať tejto schôdze, ale mne sa podarilo možno, posúď sám, nájsť jeden dôvod, prečo by mohlo dôjsť k skráteniu toho legislatívneho konania, a to je z dôvodu, že môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd. Ale v tomto prípade sa teda bavíme o 800 mil., ktoré sú určené na nejakú volebnú korupciu. Týchto 800 mil. ide z peňazí nás všetkých a má za cieľ dosiahnuť to, aby strana SMER opätovne sa dostala k moci a opätovne tu mohla kradnúť a jednoducho bezbreho, bezbreho bačovať.
No a ten, kto je v tomto prípade teda ohrozený práve na tej slobode, sú ľudia. A to ich ľudia. Jediným účelom tohto návrhu zákona je teda ochrániť ich ľudí pred tým, aby boli ohrození na strate slobody, pred tým, aby boli posadení do basy, kam patria.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.2.2020 o 9:32 hod.

RNDr. MSc.

Karol Galek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:33

Branislav Gröhling
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ondrej, ty si položil jednu otázku, že či voľby sú tie mimoriadne okolnosti, kvôli ktorým musíme tu mať skrátené konanie, tak ja sa opätovne pýtam, že kde sú tie mimoriadne okolnosti, že kto ich vysvetlí.
Pán Tomáš pri niektorých našich spoločných diskusiách o zákone vždy mi hovoril, že neskúšajte to na nás, tak ja teraz tiež hovorím, že neskúšajte to na nás a vysvetlite, že kde sú tie mimoriadne okolnosti, lebo všetci vieme, že tieto narýchlo zbúchané sociálne opatrenia skoro za 800 mil. nemáte ani z čoho zaplatiť, a preto... A robíte ich iba preto, aby ste sa udržali pri moci a myslíte si, že reálne niekto tomu uverí, že ste sa precitli a že zrazu idete robiť niečo pre ľudí. Tak ja sa potom ešte aj pýtam, že pre ktorých ľudí. Pre tých na tom východe, kde podľa vášho šéfa nič nie je, alebo pre tých v Bratislave a v zahraničí, ktorí sa v podstate premiérovi hnusia, lebo nevolia SMER, a vraj ani nevedia, čo je ten skutočný život. Kto tomu reálne uverí? Takže normálne nám vysvetlite, kde sú tie mimoriadne okolnosti. Prečo chcete, aby, za tých osem rokov ste nezvýšili prípravu prídavok o toľko, o koľko navrhujete teraz, ale bolo to iba o menej ako 2,41 a teraz, keď idú voľby, tak sa bojíte o miesta a zrazu prídete tento prídavok zdvojnásobovať? A to isté je o 13. dôchodku, ktorý sľubujete už 10 rokov a spomenuli ste si na ňom pár dní pred voľbami, keď vám klesajú reálne percentá.
Tak vysvetlite, kde sú tie mimoriadne okolnosti, aby ste robili tieto opatrenia!
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.2.2020 o 9:33 hod.

Mgr.

Branislav Gröhling

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video