18. schôdza

24.11.2020 - 17.12.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

24.11.2020 o 13:08 hod.

Ing.

Peter Pellegrini

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:08

Peter Pellegrini
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán predsedajúci, dovoľujem si navrhnúť, aby Národná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie, v ktorom bude žiadať vládu Slovenskej republiky, aby upustila od ďalšieho celoplošného povinného testovania a v ktorom požiada vládu Slovenskej republiky, aby dôsledne dodržiavala odporúčania Európskej komisie v boji s pandémiou COVID-19 s dôrazom na správne využívanie antigénových testov, to znamená na lokálne a cielené testovanie len na miestach s vysokým rizikom šírenia nákazy.
Domnievam sa, že jedine takýmto spôsobom je možné postupovať ďalej, pretože aj z informácií, ktoré postupne prenikajú na verejnosť, skoro nik z členov ústredného krízového štábu sa nevyjadril za povinné celoplošné testovanie, a preto navrhujem, aby Národná rada ešte pred mimoriadnym rokovaním krízového štábu v stredu prijala uznesenie, ktorým vládu zaviaže, aby testovanie bolo dobrovoľné a len lokálne.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

24.11.2020 o 13:08 hod.

Ing.

Peter Pellegrini

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:09

Ladislav Kamenický
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, kolegovia, navrhujem, aby minister financií podal Národnej rade Slovenskej republiky informáciu o stave prípravy tzv. plánu obnovy, a navrhujem, aby tento bod bol prerokovaný ako termínovaný bod, a to v piatok 27. 11. 2020 o deviatej hodine.
Ako odôvodnenie uvádzam to, že doteraz stále nemáme predložený plán obnovy. Momentálne od toho bude závisieť aj rýchlosť, akým spôsobom dostaneme predplatbu zdrojov, ktoré by sme mali použiť práve na sanáciu pandémie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

24.11.2020 o 13:09 hod.

Ing.

Ladislav Kamenický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:09

Tomáš Taraba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, prosím o zaradenie hlasovania o rozšírení programu schôdze o bod, po prvé, aby vláda Slovenskej republiky nemala právo bez súhlasu parlamentu žiadne celoplošné testovanie na Slovensku realizovať.
Po druhé, aby bola slovenská vláda zaviazaná v európskych inštitúciách hlasovať proti vydávaniu akýchkoľvek vakcinačných pasov, ktoré by predstavovali podmienku cestovania v štátoch Európskej únie a menili tým pádom schengenský priestor.
No a po tretie, keďže sa pán minister školstva Gröhling v médiách vyjadril, že naše deti sú brané ako rukojemníci sporu medzi OĽANO a SaS, tak žiadam, aby od 30. 11. 2020 boli riadne zaradení do vyučovacieho procesu napriek tomu sporu, ktorý SaS a OĽANO majú.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

24.11.2020 o 13:09 hod.

Ing. Mgr.

Tomáš Taraba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:10

Filip Kuffa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, podávam tri procedurálne návrhy k návrhu na zmenu programu.
Prvý bod, program Národnej rady Slovenskej republiky sa dopĺňa nasledovne: Národná rada Slovenskej republiky zaväzuje vládu Slovenskej republiky na zrušenie aktuálne vyhláseného a bezdôvodne predĺženého núdzového stavu.
Druhý návrh: Národná rada Slovenskej republiky zaväzuje vládu Slovenskej republiky, aby bez súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky nepredlžovala ani nevyhlasovala núdzový stav z dôvodu prijímania obmedzujúcich opatrení v boji proti COVID-19.
Tretí návrh: Národná rada Slovenskej republiky v zmysle § 2 ods. 3b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 o rokovacom poriadku Národnej rady SR v znení neskorších predpisov odvoláva predsedníčku Výboru NR SR pre zdravotníctvo Mgr. Janu Bittó Cigánikovú, nakoľko podľa vyjadrení predsedu protikorupčnej strany OĽANO a premiéra SR Igora Matoviča je o pani Cigánikovej všeobecne známe, že je lobistkou finančnej skupiny Penta, nezastupuje záujmy Slovenskej republiky a že sa do zdravotníctva rozumie ako hus pivu, čo v ľudovej reči znamená, že sa tomu nerozumie. Nakoľko predseda vlády SR má prístup k mnohým utajovaným informáciám a mal by byť najlepšie informovaný, nerozumieme, že s týmto návrhom už dávnejšie neprišlo samo antikorupčné OĽANO, a preto tento návrh podávame my.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

24.11.2020 o 13:10 hod.

Ing. et Ing.

Filip Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:12

Robert Fico
Skontrolovaný text
Pán podpredseda, chcem požiadať po skončení hlasovania o programe, keby ste – predpokladám, že budú súhlasiť tri kluby, ako je tu zvykom – zvolali krátke poslanecké grémium.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

24.11.2020 o 13:12 hod.

doc. JUDr. CSc.

Robert Fico

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 13:34

Marek Krajčí
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, návrh na skrátené legislatívne konanie predkladá vláda Slovenskej republiky ako iniciatívny materiál s cieľom prijať zákonné úpravy v súvislosti s garantovaním ústavného práva občanov na ochranu zdravia. To je garantované čl. 40 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 31 Listiny základných práv a slobôd, ktoré by mohlo byť v dôsledku výkonu exekúcie voči zdravotníckym zariadeniam ako dlžníkom spôsobilé toto ústavné právo ohroziť z dôvodu nemožnosti plnenia činností vyplývajúcich poskytovateľom zdravotnej starostlivosti zo všeobecne záväzných právnych predpisov, a zefektívňovať uplatňovanie prijatých opatrení v čo najskoršom možnom termíne.
Potreba bezodkladného prijatia navrhovanej právnej úpravy vyplýva najmä zo skutočnosti, že v súčasnej situácii šírenia ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom SARS-CoV-2, kedy vznikol nielen v Slovenskej republike, ale aj na globálnej úrovni stav hodný osobitného zreteľa, sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vystavení rizikám vyplývajúcim z nedostatku finančných zdrojov. To znamená, v dôsledku objektívnych skutočností môžu byť v období núdzového stavu vystavené rizikám a to z dôvodu záväzkov, ktoré evidujú za obdobie pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.
Dopady krízovej situácie v súbehu s týmito záväzkami minulých období môžu mať za následok ohrozenie činnosti daných zdravotníckych zariadení s priamym dopadom na systém verejného zdravotného poistenia a sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, prostredníctvom ktorých je zabezpečený výkon ústavného práva občanov vyplývajúceho z čl. 40 Ústavy Slovenskej republiky na prístup k zdravotnej starostlivosti.
Vážený pán predsedajúci a vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vláda Slovenskej republiky navrhuje Národnej rade Slovenskej republiky, aby sa vzhľadom na to, že môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd, uzniesla podľa § 89 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky na skrátenom legislatívnom konaní o návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

24.11.2020 o 13:34 hod.

MUDr.

Marek Krajčí

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13:37

Katarína Hatráková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 330 z 20. novembra 2020 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 336), na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo v termíne do začiatku rokovania schôdze Národnej rady Slovenskej republiky o tomto návrhu.
Výbor prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na 20. schôdzi dňa 24. novembra 2020. Uznesením č. 60 z 24. novembra 2020 súhlasil s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie vysloviť súhlas s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 337), sa uskutoční na 18. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážený pán predsedajúci, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

24.11.2020 o 13:37 hod.

PhDr.

Katarína Hatráková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:03

Marek Krajčí
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, návrh zákona sa predkladá ako iniciatívny materiál s cieľom prijať zákonné úpravy v súvislosti s garantovaním ústavného práva občanov na ochranu zdravia podľa čl. 40 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 31 Listiny základných práv a slobôd, ktoré by mohlo byť v dôsledku výkonu exekúcie voči zdravotníckym zariadeniam ako dlžníkom spôsobilé toto ústavné právo ohroziť z dôvodu nemožnosti plnenia činností vyplývajúcich poskytovateľom zdravotnej starostlivosti zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
Návrhom zákona sa definuje okruh právnických osôb, ktorých majetok a finančné prostriedky sú vylúčené z exekúcií podľa osobitného predpisu, ako aj rozsah tohto majetku a finančných prostriedkov určených pre definované subjekty, ktorý sa s cieľom ochrany ústavného práva na ochranu zdravia vylučuje z exekúcií, kedy by v dôsledku uplatnenia majetkového práva veriteľov došlo k jeho preferovaniu pred právom na ochranu zdravia vyplývajúcim z čl. 40 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 31 Listiny základných práv a slobôd.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu predloženého návrhu zákona. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

24.11.2020 o 14:03 hod.

MUDr.

Marek Krajčí

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:09

Katarína Hatráková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k navrhovanému zákonu (tlač 337). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo s tým, že uvedené výbory predmetný návrh zákona prerokujú ihneď.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.11.2020 o 14:09 hod.

PhDr.

Katarína Hatráková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:09

Marek Krajčí
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som len chcel podotknúť, že toto je naozaj návrh zákona, ktorý ochráni ústavné zdravotné zariadenia pred exekúciami, ktoré by hrozili po tom, ako Ústavný súd by zrušil momentálne právnu úpravu, ktorá ich chránila pred týmito exekúciami, a teda zadefinoval, že táto právna úprava je v rozpore s ústavou.
Tento návrh zákona je, mal by byť konformný s jednotlivými vyjadreniami ústavného, Ústavného súdu, nediskriminuje poskytovateľov, ale rieši ochranu ústavných zdravotných zariadení, ktoré sú subjektami hospodárskej mobilizácie na území Slovenskej republiky, pred exekúciami, nakoľko by mohlo byť exekuovaním ich pohľadáviek dotknuté právo a povinnosti pacientov vyplývajúcich z osobitných predpisov a mohli by byť ohrozené ich práva. Slovenská republika je viazaná podľa čl. 40 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 31 Listiny základných práv a slobôd, aby tieto práva mohli byť občanom Slovenskej republiky zachované.
Zároveň ale aj tým pádom, že teda nediskriminuje, či ide o súkromného, alebo štátneho poskytovateľa, a teda určuje tzv. kritickú zdravotnícku infraštruktúru v našej krajine, ktorá má byť chránená pred exekúciami. Zároveň však definuje, že tí, ktorí majú pohľadávky voči týmto zariadeniam, tieto môžu byť, samozrejme, uplatnené, ale len na činnosti v zdravotníckych zariadeniach, ktoré priamo nesúvisia s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, tým pádom vlastne nie je do určitej miery ani poškodené právo, exekučné právo, eventuálne právo na pohľadávky tých, ktorí voči zdravotníckym zariadeniam ich uplatňujú.
Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem aj za prerokovanie tohto prvého čítania a teda teším sa na výbory a na druhé čítanie, ktoré budeme môcť k tomuto zákonu mať. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.11.2020 o 14:09 hod.

MUDr.

Marek Krajčí

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video