18. schôdza

24.11.2020 - 17.12.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.12.2020 o 15:44 hod.

Mgr.

Juraj Šeliga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:44

Juraj Šeliga
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ty si bol taký rétorický, Michal, a popísal si stav Slovenska v kontexte rozkrádania, mafie a toho celého, čo sa tu dvanásť rokov dialo, a myslím si, že sú momenty, keď to patrí do tej diskusie. A toto bol ten moment.
Ja som sa opýtal kolegyne predkladateľky pani poslankyne Andrejuvovej, že koľko, na koľko ľudí to bude mať vlastne dopad tento návrh zákona. A je to 41-tisíc žien, ktoré dostanú takúto podporu. A to aj v tomto kontexte je hrozne dôležité, keď tu počúvame bludy o tom, že Igor Matovič je jediný vírus v krajine. Áno, vás som myslel teraz, pán poslanec Kočiš. Tak je to veľmi dôležité vidieť 41-tisíc konkrétnych osudov. To je, to je úplne kľúčové, 41-tisíc konkrétnych osudov, preto som veľmi rád, že je to aj v kontexte toho celého, toho, čo sa deje v krajine. Kde krajina bola, kde sa nachádza a kam môže smerovať.
A my môžme povedať, že tento vládny návrh, pardon, tento poslanecký návrh má potenciál aspoň trochu zlepšiť život 41-tisíc konkrétnym ženám. Čo je úplne skvelá vec.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.12.2020 o 15:44 hod.

Mgr.

Juraj Šeliga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:45

Michal Šipoš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem kolegom za podporu, milé slová. Ja ku kolegom, ktorí nosia truhly pred rodinné domy, poviem len jednu vec.
Pán Mizík, kľudne modlite sa, ja budem rád, keď sa budete modliť, a verím, že Duch Svätý vás osvieti, aby ste pochopili, o čom tá vaša politika je.
Ja som poznal jedno dievča, poviem taký osobný príbeh, poznal som jedno dievča, ktoré bolo zdravotne ťažko postihnuté od narodenia. A občas, keď som mohol, tak som jej nejakým spôsobom pomohol, stretli sme sa na nejakom liečebnom pobyte, a tak medzi rečou, keď som sa jej pýtal, že kto jej ešte tak pomáha, tak ona mi povedala, že sú ešte ľudia, ktorí jej nezištne pomáhajú tak, že sa, samozrejme, neukazujú a nefotia sa s ňou. Veľa našich poslancov napríklad takto pomáha, ale nedávajú šeky a neukazujú sa, akí sú hrdinovia, a už tobôž nie s nacistickými odkazmi. A to dievča mi povedalo jednu vec, že dostala možnosť, dostala ponuku, či by nechcela pomoc aj od ĽSNS. Ale mala, bola tam jedna podmienka, že celá jej rodina sa musí odfotiť s predstaviteľom ĽSNS spolu s tým šekom, inak pomoc a peniaze nedostane. Jej rodičia to odmietli, pretože nesúhlasia s vašou politikou a tie peniaze nakoniec nedostala. Dnes je už nebohá.
A ja sa vás chcem opýtať, že ako s tým vy dokážete žiť, že obhajujete značku, stranu, ktorá takýmto nechutným spôsobom vydiera postihnutých ľudí. Ako s tým dokážete žiť? Ako s tým dokážete zaspávať? A toto je pravda. To, čo som, to, čo som teraz povedal, je... (Prerušenie vystúpenia časomerom. Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.12.2020 o 15:45 hod.

Mgr.

Michal Šipoš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:48

Jana Žitňanská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán predsedajúci, ctené kolegyne, kolegovia, sú dni v politike, ktorý (ktoré, pozn. red.) aspoň mne osobne dávajú väčší zmysel než iné. A takým dňom, ktorý mi dáva väčší zmysel v politike, je ten dnešný práve aj vďaka tomuto návrhu od kolegov poslancov z hnutia OĽANO.
Chcem sa naozaj poďakovať, že prišli s týmto návrhom, že aj takýmto spôsobom podporíme rodiny, a možno teda aj spomeniem, že tú pomoc možno o to viac uvítajú aj mamičky, ktoré sú na výchovu svojich detí samé, čiže ženy samoživiteľky.
Ale bola by som rada, aby, tak ako to tu už odznelo, sme nezostali len pri tejto jednej pomoci, čo sa týka rodín, aby sme ako vládna koalícia, tak ako to máme v programovom vyhlásení vlády, pokračovali aj v podpore rodín, keď už deti sú väčšie, keď majú nejaké zdravotné postihnutie, keď ľudia starnú, keď umierajú.
Som rada, že je tu aj pán minister zdravotníctva Krajčí, a pevne verím, že sa spoločne dopracujeme aj k návrhu, ktorý pomôže pri hospicoch, pri paliatívnej starostlivosti, pri dôstojnom umieraní.
Ale vrátim sa ešte k podpore rodín, mladých rodín. Ja budem veľmi rada, a už pán poslanec Cmorej to tu aj spomenul, že na budúci rok by sme sa pozreli na materskú, na rodičovský príspevok. Pretože dnes, tak ako sú nastavené, veľakrát nie sú spravodlivé. Sú rôzne dávky, sú rôzne výšky a bolo by dobré, aby naozaj rodiny dostali podporu.
Takisto v niektorých krajinách existujú rôzne poukážky na pomoc v domácnosti pre mladé rodiny. Nájdime spôsoby, ako mladým rodinám pomôcť tak, aby mohli fungovať, žiť v dôstojných podmienkach.
Pomáhajme aj rodinám, kde je jeden z členov alebo z detí ťažko zdravotne postihnutý. Tieto rodiny to naozaj nemajú ľahké. Napriek tomu, že je korona, tak myslím si, že by sme nemali na nich zabúdať a možno malými krokmi zlepšovať aj ich situáciu. A pevne verím, že o niekoľko týždňov, alebo teda respektíve po Novom roku aj z dielne ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny prídu návrhy, ktoré budú zlepšovať situáciu ľudí so zdravotným postihnutím.
Takže ešte raz chcem sa poďakovať za tento návrh. Ďakujem, že aj tento deň sa zaradí k tým pozitívnejším dňom v politike.
A teda na záver by som chcela požiadať ako spravodajkyňa, aby sme o tomto návrhu zákona hlasovali na poslednom hlasovaní tejto schôdze.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

8.12.2020 o 15:48 hod.

Mgr.

Jana Žitňanská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:51

Marek Krajčí
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, cieľom finančnej stabilizácie zdravotníckych zariadení je riešiť finančnú situáciu nemocníc vo vzťahu k ich veriteľom v oblasti existujúceho stavu záväzkov po lehote ich splatnosti, ako aj realizáciu opatrení na úrovni zdravotníckych zariadení s cieľom zamedzovať ich ďalšiemu zadlžovaniu.
Sprievodným podporným opatrením je uvoľnenie zdrojov na oddlženie nemocníc zo štátnych finančných aktív v objeme 575 mil. eur. Obsahom materiálu je popis súčasného stavu hospodárení nemocníc. Dôvody zámeru, ich finančné stabilizácie, popis procesu a podmienky oddlžovania. Primárnym cieľom je zamedzovať ich ďalšiemu zadlžovaniu.
Ministerstvo zdravotníctva spolu s Ministerstvom financií Slovenskej republiky vytvorilo v tejto súvislosti finančný mechanizmus, v rámci ktorého budú mať veritelia možnosť uspokojiť svoje pohľadávky voči nemocniciam za podmienok definovaných v návrhu finančnej stabilizácie zdravotníckych zariadení.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu predloženého návrhu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

8.12.2020 o 15:51 hod.

MUDr.

Marek Krajčí

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:53

Eva Horváthová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 346 z 2. decembra 2020 pridelil návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s použitím štátnych finančných aktív na realizáciu finančnej stabilizácie zdravotníckych zariadení na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a výboru pre zdravotníctvo, ktorého zároveň určil ako gestorský výbor s tým, že podá Národnej rade Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania predloženého návrhu vo výboroch a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Určené výbory prerokovali tento návrh a súhlasili s predloženým návrhom a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s použitím štátnych finančných aktív na realizáciu finančnej stabilizácie zdravotníckych zariadení.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s použitím štátnych finančných aktív na realizáciu finančnej stabilizácie zdravotníckych zariadení na úhradu záväzkov po lehote splatnosti do výšky 575 mil. eur.
Gestorský výbor schválil správu výboru uznesením č. 68 z 3. decembra 2020, v ktorej zároveň určil za spoločnú spravodajkyňu výborov poslankyňu Evu Horváthovú. Predkladám návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s použitím štátnych finančných aktív na realizáciu finančnej stabilizácie zdravotníckych zariadení, tlač 355, a uznesenie v tomto znení, je to uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s použitím štátnych finančných aktív na realizáciu finančnej stabilizácie zdravotníckych zariadení, tlač 355:
„Národná rada Slovenskej republiky súhlasí s použitím štátnych finančných aktív na realizáciu finančnej stabilizácie zdravotníckych zariadení na úhradu záväzkov po lehote splatnosti do výšky 575 mil. eur.“
Pán predsedajúci, skončila som, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

8.12.2020 o 15:53 hod.

prof. MUDr. PhD., MPH

Eva Horváthová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 15:55

Marek Šefčík
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo. Ja nechcem zdržiavať, len veľmi krátko. Pán minister hovoril, o čom je ten zákon, a len ako člen výboru pre zdravotníctvo chcem povedať, že málokedy nastane taká zhoda, ale teraz nastala a pani predsedníčka, ktorá je aj prítomná, mi to potvrdí, že tento zákon podporili všetci členovia zdravotníckeho výboru vrátane opozície. Tak len to som chcel povedať, že tu by nemal byť žiaden problém. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie

8.12.2020 o 15:55 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:56

Jana Bittó Cigániková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Áno, pán kolega, budem teda len reagovať. Je to tak. My sme takisto hlasovali za, za túto stabilizáciu s tým, že teda zdôraznila som aj na zdravotníckom výbore, že súčasťou musí byť dlhová brzda nemocníc, sieťové riadenie nemocníc, stratifikácia, DRG, spolupráca s Asociáciou štátnych nemocníc, Asociáciou nemocníc Slovenska a tak ďalej a tak ďalej. Ja som to tam menovala. To kvôli tomu, aby sa nám nestalo, že potom vlastne, by vlastne doplatili iba zamestnanci nemocnice.
My potrebujeme robiť tie systémové kroky a veľmi som ocenila, že pán minister tým, že dal do toho dokumentu dlhovú brzdu nemocníc, sa v podstate zaviazal robiť tie systémové kroky, preto nemáme dôvod to nepodporiť, naopak, s radosťou to podporíme, držíme mu palce pri tom, aby sa mu to podarilo.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.12.2020 o 15:56 hod.

Mgr. MBA

Jana Bittó Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
18. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní 2
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:16

Tomáš Taraba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Chcel by som dať návrh, aby sme hlasovali o tom, že nakoľko bol zvolený generálny prokurátor a bude menovaný pani prezidentkou a vystúpil k zmene ústavy už predseda Ústavného súdu, že by sme oddelili hlasovanie v otázkach napríklad týkajúcich sa zmien Generálnej prokuratúry, pokiaľ by vystúpil generálny prokurátor a podal k tomu svoj vlastný názor. Generálny prokurátor dostal bezprecedentnú podporu koalície aj opozície, je vidieť, že požíva autoritu a pri zmene ústavy, ktorá sa nedeje každý deň, by bol dobrý priestor na pozvanie jeho do pléna, žeby dal aj on k tomu svoj vlastný názor. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

8.12.2020 o 17:16 hod.

Ing. Mgr.

Tomáš Taraba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:17

Robert Fico
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán podpredseda, predpokladám, že ideme hlasovať o novelizácii ústavy teraz, pretože chcem upozorniť, že dva pozmeňujúce návrhy, o ktorých sa bude hlasovať, sú v rozpore s rokovacím poriadkom Národnej rady. Pretože rokovací poriadok v § 68 ods. 4 hovorí, že ak je treba nejaký vykonávací predpis k tomu, čo bude v ústave schválené, tak tento vykonávací predpis treba predložiť súčasne s týmto ústavným zákonom. Neobstojí argument, že to sa nedotýka ústavného zákona, pretože rokovací poriadok jednoznačne hovorí o rokovaní o návrhoch zákonov.
Ak hovoríme o návrhoch zákonov, máme na mysli aj ústavné zákony, aj obyčajné zákony. Ak teda dáte hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Svrčeka a pozmeňujúcom návrhu pána Baránika, hrubo porušujete rokovací poriadok Národnej rady, lebo musí byť súčasne predložený vykonávací zákon, ako to bude fungovať. Porušíte... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

8.12.2020 o 17:17 hod.

doc. JUDr. CSc.

Robert Fico

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

17:18

Robert Fico
Skontrolovaný text
Nemôžme hlasovať, lebo je to v rozpore s rokovacím poriadkom o návrhoch procedurálnych, teda návrh je, pokiaľ ide o pozmeňujúci návrh pána Svrčeka a pozmeňujúci návrh pána poslanca Baránika, nie je možné o nich hlasovať.
Skryt prepis

8.12.2020 o 17:18 hod.

doc. JUDr. CSc.

Robert Fico

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video