18. schôdza

24.11.2020 - 17.12.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

8.12.2020 o 14:15 hod.

PhDr.

Ľuboš Krajčír

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:15

Ľuboš Krajčír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 353, v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 495 z 8. decembra 2020 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrh zákona (§ 75 ods. 2 rokovacieho poriadku).
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť – ústavnoprávny výbor uznesením č. 193 z 8. decembra 2020 a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 119 z 8. decembra 2020. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy nevyplývajú žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 353, schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 120 z 8. decembra 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrh v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

8.12.2020 o 14:15 hod.

PhDr.

Ľuboš Krajčír

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:19

Lucia Drábiková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, predmetom nášho návrhu zákona je zavedenie nového druhu nemocenskej dávky tehotenské novelou zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Jej účelom je zabezpečenie príjmu na úhradu zvýšených výdavkov spojených s tehotenstvom podľa uváženia poistenkyne, akými sú napríklad strava, ošatenie a iné. S uvedeným zámerom zabezpečiť príjem na úhradu zvýšených výdavkov spojených s tehotenstvom súvisia aj navrhované zmeny v zákone č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (čl. II), zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (čl. III) a v zákone č. 245/2008 z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (čl. IV).
Novelami predmetných právnych predpisov sa navrhuje tehotenské štipendium, ktoré má byť za podmienok uvedených v zákone vyplácané tehotnej študentke vysokej školy, resp. plnoletej tehotnej žiačke strednej školy, ako aj zavedenie dávky tehotenské v systéme sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov.
Predložený návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Sledované vybrané vplyvy navrhovaného opatrenia podľa jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov sú hodnotené v priloženej doložke vybraných vplyvov, v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy a v analýze sociálnych vplyvov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky a zákonmi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

8.12.2020 o 14:19 hod.

Mgr. PhD.

Lucia Drábiková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:22

Jana Žitňanská

Vystúpenie v rozprave 14:24

Marek Šefčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia poslanci, pod týmto návrhom zákona sme síce podpísaní štyria poslanci, ale v skutočnosti je to návrh zákona, za ktorým stoja všetci poslanci OĽANO, ministri aj premiér. Tento zákon sa totiž objavil v ankete OĽANO už pred voľbami, ba dokonca bol v roku 2019 na schvaľovaní v pléne Národnej rady. Pred voľbami sme ľuďom sľúbili prorodinnú a prosociálnu politiku, ktorá sa dostala aj do programového vyhlásenia vlády. Chceme pomáhať rodinám, budúcim mamičkám, chceme, aby práve tieto skupiny obyvateľstva dostávali dostatočnú podporu od štátu. Myslíme si, že štát musí ukázať, že stojí za rodinami a že ich podporuje. Podpora týchto skupín obyvateľstva asi nikdy nebude v ideálnej výške, na tom sa zhodneme. Treba sa do budúcna pozrieť aj na ďalšie možnosti, myslím napríklad na rodinné prídavky.
Ale ruka v ruke s touto pomocou ide aj výrazné zvýšenie daňového bonusu. Podľa mojich informácií o 1,7-násobok v budúcom roku. Tiež zvýšený príspevok na obedy pre deti v školách. Som však rád, že je tu práve tento krok, ktorý má pomôcť konkrétne tehotným mamičkám a ich rodinám.
Iba stručne sa vyjadrím k tomu, o čom ten zákon je. Lekár určí predpokladaný deň pôrodu a tehotenské potom mamička čerpá od začiatku 27. týždňa pred týmto dňom. Hovorí sa síce zjednodušene o 200 eurách, ale v skutočnosti u väčšiny matiek ide ešte o väčšiu sumu. Výška príspevku na jeden deň sa vypočíta ako 15 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Teda tehotenské za mesiac, ktorý by mal 30 dní, sa vyšplhá na 238 eur a 30 centov. V prípade 31-dňového mesiaca je to 246 eur a 20 centov.
Tento návrh bol prerokovaný s premiérom, ministrom financií a ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorí sa za zákon postavili a sú za jeho schválenie.
Niekto môže spochybňovať výšku toho príspevku, dĺžku jeho poberania tehotnou mamičkou, ale nepredpokladám, že by tu bol niekto, kto by spochybňoval potrebu takejto pomoci, tak v koalícii, ako aj v opozícii, myslím si.
Áno, z opozície, ktorá nemá žiadnu zodpovednosť za rozhodnutia vládnej štvorkoalície, budú padať a už padali na tejto schôdzi populistické riešenia a tie ich populistické riešenia majú tendenciu a určite prevýšia tie naše. Kto by ich nechcel? Lenže my sme si stanovili nejaký plán, systematicky pracovať na sociálnej pomoci. Na sociálnej pomoci, ktorá bude konkrétna a hmatateľná.
Zvýšenie daňového bonusu a tehotenské nie je konečným krokom, ale veľmi veľkým skokom v pomoci. Myslím, že tento zákon sa nedá nepodporiť. Veď každý z nás poslankýň, poslancov chce predsa pomôcť budúci mamičkám a rodinám. Verím, že tento návrh z dielne OĽANO schválime a tým vydáme jasný signál, že chceme tehotným mamičkám, ich deťom a rodinám pomáhať. Ďakujem každej poslankyni, každému poslancovi, ktorý zahlasuje za tento náš návrh.
A dovoľte mi, keďže mám ešte čas, pozrieť sa aj troška širšie na tú sociálnu pomoc a na to, čo bolo aj na tejto schôdzi, čo odznelo na tejto schôdzi z úst z opozície.
Nielen OĽANO, ale celá koalícia máme plán. Chceme postupne prinášať prosociálne a prorodinné zákony a zlepšovať tak postavenie tých, ktorí to v našej spoločnosti určite nemajú ľahké. Programové vyhlásenie vlády na to pamätá. Návrh, o ktorom hovoríme teraz, potom o chvíľu nie sľúbené, ale konečne aj reálne vyplatené 13. dôchodky, výrazné zvýšenie daňového bonusu, to všetko je toho dôkazom.
Do tohto nášho plánu vstupuje opozícia, ktorá nám kladie pod nohy nášľapné míny, alebo keď chcete troška miernejšie, tak hádže nám polienka pod nohy.
SMER, vlajková loď predchádzajúcich vládnych garnitúr a doslova sľubotechna, ktorá toho stále tesne pred voľbami nasľubovala a skutek utek. Pred voľbami schválila v súlade s pravidlami tzv. volebnej korupcie, k čomu sa priznal ich predseda, niečo, za čo už zodpovednosť neprevzali. Nemysleli to so sociálnou politikou vážne počas vládnutia, je naivné sa domnievať, že to myslia vážne teraz.
SMER 2 sú iba ľudia, ktorí odišli z potápajúcej sa lode SMER-u, a preto pre nich platí to, čo som už povedal. Snáď na doplnenie ich sociálneho cítenia len dialóg dvoch z nich: „Ale to bude drahé.“ „No a čo, veď oni na to budú hľadať peniaze.“
Poďme ale ďalej k našim kamarátom, ktorí sedia tu dolu. Bijú sa do prsť, do pŕs, ako chcú pomáhať, a ako to my nerobíme, ako oni chcú chrániť životy, a my vraj nie a tak ďalej a tak ďalej. Dovoľte mi, aby som sa vyjadril aj k nim. Ich vodca nosí veľký kríž na saku, na autách majú aj heslo „Za Boha, za národ“. Videl som také autá na parkovisku, ako parkujú divne. Lenže ako sa vraví, po ovocí ich poznáte, teda niečo vravia, ale čo konajú, toto si treba všimnúť. Nemajú problém rozširovať nenávisť, nemajú problém ubližovať iným, násilné konanie niektorých ich predstaviteľov je verejne známe. A nemajú problém ohrozovať iných. Organizujú protesty v čase núdzového stavu pandémie, na ktorých sú bez rúška, a vyzývajú na takéto konanie aj ostatných účastníkov slovne i vlastným príkladom.
Pre kresťanov je autoritou, ktorá zastupuje Krista tu na Zemi, pápež. Pápež František vyzýval opakovane, aby ľudia nosili rúška a rešpektovali opatrenia svojich vlád. Tu istú rétoriku od pápeža prevzali slovenskí biskupi. Tak ktorú cirkev vlastne podporujete, keď hlásate opak ako jej predstavitelia? Ktorého Boha? Toho, toho Boha, ktorý je láska a nie nenávisť? Svojimi výzvami na násilnosť i vlastným správaním však konáte opak.
Podsunuli ste nám pred časom zákon na sprísnenie interrupcií, niektorí z nás to podporili s tým, že ide predsa o ochranu životov. Vyskúšali sme si v praxi, že v tomto parlamente momentálne nie je šanca na úspech takýchto zákonov. Preto chceme nájsť spôsob a vhodné návrhy, ktoré by mohli získať reálnu širšiu podporu. Podali sme zákon poslankyne Záborskej, ktorým sme situáciu chceli aspoň o kúsok vylepšiť, no vy ste to nepodporili. Falošnosť, šliapanie po kresťanských hodnotách, zneužívanie kresťanskej agendy na svoje vlastné ciele a klamanie kresťanského voliča. Toto ste vy, poslanci Ľudovej strany Naše Slovensko.
Ospravedlňujem sa, že som to zobral tak zo širšia, v úvodnej časti som hovoril o, konkrétne o tomto našom návrhu, ale chcel som to takto a, a považoval som to za potrebné, pretože aj na tejto schôdzi boli minister Krajniak alebo ďalší naši ministri, minister Heger bombardovaní, ako my sme asociálni, ako my nepomáhame. Nie, otočím to, my reálne pomáhame, reálne chceme pomáhať. Tento predložený zákon je toho dôkazom a nechceme byť falošní a nechceme sľubovať to, čo nemôžme splniť.
Ďakujem pekne za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

8.12.2020 o 14:24 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:35

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, 90 % vecí, čo ste povedali, nebolo nič k tomuto prednesenému bodu, ale dobre, máte na to právo, rešpektujem to.
Hovoríte, že sme nepodporili zákon o ochrane života, tak si pozrite záverečné hlasovanie, aké bolo, a potom niečo také hovorte. Ste obyčajný klamár a nie kresťan! Keby nie vášho poslanca Drdula, tak to prejde, nie nás, my sme, sme zahlasovali všetci za, nikto nebol proti. Tak hovorte pravdu a neklamete tu pred všetkými! My sme boli všetci za, všetci za, čo sú v strane, všetci. Váš sa zdržal Drdul, tak, prosím vás, neklamte, neklamte tu, že my sme to nepodporili.
Ako vy môžte vopchať prsty do svätenej vody, keď takto tu klamete pred všetkými, môžte sa hanbiť! A presne tak ako váš premiér, tak takisto vystúpenie máte aj vy, miesto tu žiadate podporu, aby sme vás podporili, dobrý zákon, ja nevravím, že je zlý, a potom 90 % tu napádate opozíciu, od ktorej žiadate podporu. Vy ste schizofrenik alebo je neviem čo. Však keď ja chcem niekoho podporu, tak mu nepichnem nôž do chrbta a nenadávam mu. Potom sa čudujete, že dobré veci neprechádzajú. My podporujeme každú dobrú vec.
A ja som si tiež myslel, že nikto nedokáže, ako vy hovoríte, že chcete, že si myslíte, že nikto nedokáže proti tomuto zákonu zahlasovať. Ja som si tiež nemyslel, že niekto nedokáže zahlasovať proti tomu, aby sa zobrali obedy deťom, a predsa ste tu všetci zahlasovali za to, aby sa tým deťom tie obedy zobrali.
Tak kto je tu farizej a pokrytec, pán poslanec? Taký ako váš premiér ste celý váš klub, česť výnimkám, ktorých si vážim.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.12.2020 o 14:35 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:36

Stanislav Mizík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Šefčík, že sa Boha nebojíte. Však vy ste svedok Matovičov. Jedno z prikázaní znie: „Neber meno Boha nadarmo.“ A keď z takého spolku, ako je spolok Svedkovia Matoviča, Matovičovi, zoberie meno Boha pri propagande, tak to je bratie mena Boha nadarmo.
A ešte by som podotkol to, čo povedal aj pán Suja, ste farizej, pokrytec, pichnete dýku človeku do chrbta a potom chcete, aby zatlieskal. Robíte presne to isté, čo robí váš predseda.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.12.2020 o 14:36 hod.

Mgr.

Stanislav Mizík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:37

Anna Andrejuvová
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja sa ti chcem, Marek, poďakovať za prejav, som takisto veľmi rada, že naše, náš celý klub stojí za týmto návrhom, ako podporiť tehotné mamičky.
Opäť by som len upozornila ostatných, že robíme to od začiatku volebného obdobia, nie pred voľbami, a chceme aj takouto možno drobnou sumou pomôcť všetkým tým, ktorí sa rozhodnú pre dieťa v tom, v tom období pred tehotenstvom.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.12.2020 o 14:37 hod.

Mgr. et Mgr.

Anna Andrejuvová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:38

Marek Šefčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo aj za faktické poznámky. Ja som bol spravodajcom tohto zákona, pán Suja a pán Mizík, a viem, ako ste ho podporovali, s kým ste sa spojili a ako ste bojovali proti tomu, aby neprešiel. Viem, hlasovali ste potom napokon iba proti pozmeňováku.
A chcem vám povedať, že to nie je o dýkach do chrbta, ale to je o tom, aby sme si hovorili pravdu. Ja poviem pravdu taká, aká je. A keď raz fungujete, tak jak fungujete, tak vám to poviem. A že či to podporíte, alebo nepodporíte, to už je na vás a na vašom svedomí. Ale mám zamlčiavať pravdu, taká je, tak som vám to povedal.
A, kolegyňa spolupredkladateľka Anka Andrejuvová, ďakujem, ďakujem za podporu.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.12.2020 o 14:38 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:39

Lucia Drábiková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený predsedajúci, milé kolegyne, milí kolegovia, dovoľte mi na úvod také zamyslenie. Materstvo je veľkou zmenou v živote každej ženy. Ja sama som matkou troch detí a som za tento dar veľmi vďačná. Uvedomujem si, čo materstvo prináša a nezriedka to znamená dlhodobé zníženie príjmov rodiny. Aj preto dnes mnohé rodiny odkladajú rodičovstvo na neskôr, do neskoršieho veku alebo majú obavy mať viac detí. Doterajšou pomocou zo strany štátu pre rodiny boli iba príspevky, ktoré mohla žena dostať až po narodení dieťatka alebo tesne pred tým, materské, rodičovský príspevok, príspevok po narodení dieťaťa.
Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti sa dlhodobo venuje rodinnej a sociálnej politike, pomoci mladým rodinám, zraniteľným skupinám ľudí a sociálne znevýhodneným a chce podporiť demografický rast.
Mnoho ľudí sa ma pýtalo, že prečo je tento návrh až teraz a prečo bude platiť až v apríli. Odpoveďou je možno aj to, že tento návrh bol predložený už v minulom roku, v minulom volebnom období, žiaľ, návrh v pléne neprešiel, 46 poslancov hlasovalo za, 81 sa zdržalo a 6 bolo proti. Som veľmi rada, že tento návrh teraz v tomto zložení parlamentu podporu má. Som rada tiež, že tento návrh, ktorý bol súčasťou veľkej predvolebnej ankety „Rozhodni to“, môžme splniť; 65 517 ľudí v tejto ankete hlasovalo a z nich takmer 90 % podporilo to, aby štát poskytoval študentkám a pracujúcim matkám tehotenský príspevok vo výške 200 eur od štvrtého mesiaca tehotenstva.
Návrh prináša pomoc, ako som spomenula, pre pracujúce ženy, pre zamestnankyne a SZČO a taktiež pre študentky stredných a vysokých škôl. Nárok na tehotenský príspevok budú mať v zmysle sociálneho poistenia tak, ak boli počas posledných dvoch rokov nemocensky poistené po dobu najmenej 270 dní. Nárok na tento tehotenský príspevok budú mať aj ženy, ktoré otehotnejú počas čerpania rodičovskej dovolenky. Ako už spomenul kolega, doba čerpania je od začiatku 13. týždňa tehotenstva až do pôrodu. Tehotenská dávka sa v zmysle novely zákona o sociálnom poistení bude vyplácať za dni, a to vo výške 15 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného vymeriavacieho základu, ako je to pri materskom. Na tehotenský príspevok majú nárok aj vojačky a policajtky, ktorých sociálne poistenie upravuje iný zákon. Túto pomoc právne nárokovateľnú môžu dostať aj študentky vysokých a stredných škôl.
Zákon vstupuje do platnosti od 1. apríla budúceho roku.
Nárok na tehotenské bude mať budúca mamička aj v súbehu s nemocenským počas práceneschopnosti, čiže v prípade rizikového tehotenstva. Bude mať nárok aj na súbeh s materským od začiatku 6., resp. 8. týždňa pred očakávaným pôrodom s rodičovským príspevkom pri staršom dieťatku, s príjmom zo zamestnania alebo s príjmom z podnikania.
Tehotenský príspevok je prvým krokom konkrétnej finančnej pomoci tehotným ženám. Z môjho pohľadu je to cenné povzbudenie obzvlášť v tejto náročnej dobe pre mnohé rodiny, aby našli odvahu a prijali ďalšie dieťatko. Rodiny podľa mnohých výskumov túžia mať viac detí, ako majú. Ale hlavný problém je problém finančný. Preto verím, že aj táto novela a táto finančná pomoc povzbudí ženy k materstvu a pomôže k tomu, aby sa nám na Slovensku zlepšila nepriaznivá demografická situácia.
Milé kolegyne, milí kolegovia, verím, že tento náš návrh podporíte, a verím, že v ďalšom slede budú prichádzať ďalšie návrhy, ktoré budú pomáhať rodinám na Slovensku.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

8.12.2020 o 14:39 hod.

Mgr. PhD.

Lucia Drábiková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:44

Zita Pleštinská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Mnohé budúce mamičky si vážia, že náš klub OĽANO má vo svojom DNA pomoc tehotným ženám. Presne, ako si, Lucka, povedala, dieťa je božím darom. Materstvo pripravuje manželov na uvítanie dieťaťa.
Návrh prináša pomoc okrem žien aj študentkám, čo je nóvum v našej legislatíve. Niekedy ženy vychovali veľa detí a nepýtali sa, či majú finančné zabezpečenie. Dnes sa mnohé ženy pred materstvom zamýšľajú aj nad tým, či sú schopné prijať dieťa, či majú finančné zabezpečenie.
Verím, že tento návrh podporia všetci, ktorí chcú, aby ženy matky mali finančné zabezpečenie, aby mohli vychovať deti, čo je, ako som povedala, dieťa je boží dar.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.12.2020 o 14:44 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video