23. schôdza

26.1.2021 - 5.2.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.1.2021 o 10:38 hod.

RNDr.

Peter Dobeš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:24

Magdaléna Sulanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán kolega, nebudem tu hovoriť nejaké tirády o tom, že tento problém s bilbordami je staronový, treba to riešiť, to je akože jasné, o tom netreba diskutovať.
Ja by som, ja sa vás chcem len opýtať. Je tu taký problém, že jednoducho dostávajú tie, tí starostovia alebo tie obce, mestá dostávajú teda takúto právomoc, hej, na to odstránenie, čo je v poriadku, len moja otázka znie, ako máte zabezpečené, aby teraz povedzme starostovia alebo stavebné úrady neuprednostňovali jedných pred druhými, lebo oni rozhodnú, máme tu tie staré zmluvy, hej, hovoríte, že do troch rokov a niektoré sa môžu predĺžiť, teraz ktoré sa predĺžia, za akých okolností? Či tu nie je trošku aj nejaký dôvod na korupciu, lebo dostanú veľkú právomoc tieto stavebné úrady a stavebné úrady vo všeobecnosti aj z mojej vlastnej skúsenosti, musím povedať, že sú dosť skorumpované. Nemôžem povedať na všetky, ale je tam vysoká miera korupcie, takže toto by ma zaujímalo, ako chcete riešiť to, aby nedochádzalo teda ku korumpovaniu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.1.2021 o 10:24 hod.

Ing.

Magdaléna Sulanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:26

Martin Borguľa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Veľkú šancu v boji proti vizuálnemu smogu budeme mať aj pri chystanej zmene stavebného zákona, tak jak ju, ako ju ohlasuje Štefan Holý. Ako poslanci by sme sa mali všetcia pričiniť o to, a teda špeciálne tí, ktorí pôsobia aj v komunálnej politike, aby naozaj nový stavebný zákon dbal na to, aby sme urobili poriadok s vizuálnym smogom. Ja si jednoducho myslím, že vizuálny smog je prežitok 90. rokov, kedy na všetko, čo prichádzalo, bolo jednoducho treba urobiť, urobiť reklamu. Toto nám tu vyrástlo a, žiaľ, to dedičstvo nám ostalo dodnes. Osobne si myslím ale, že je vôľa v spoločnosti, aby vizuálny smog bol do veľkej miery regulovaný.
Samozrejme, my musíme dať patričným orgánom nástroje a tie nástroje môžme dať prostredníctvom aj nového, prichádzajúceho stavebného zákona, ale aj prostredníctvom týchto opatrení, ktoré ste, pán kolega, predložil. Za túto snahu vám ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.1.2021 o 10:26 hod.

Ing.

Martin Borguľa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:27

Tomáš Lehotský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za diskusiu zatiaľ teda.
Pán Kočiš, k tým cestám prvej a druhej triedy. Jasné, je to obrovský problém, tuná ale teda musím zase vyzdvihnúť ministerstvo dopravy, ktoré prišlo s novelou cestného zákona, v zásade aj po diskusii s nami, kde vlastne ide veľmi ďaleko vlastne v tom odstraňovaní tých bilbordov, čiže už o tom bola zmienka v médiách, takže za to zase ja ďakujem ministerstvu dopravy.
Pani Sulanová, mestá a obce dostávajú právomoc. Áno, tú právomoc ony vlastne dneska už majú, hej, ony dneska majú tú právomoc rozhodnúť, že či to stavebné povolenie vydajú alebo nevydajú, len dneska ho vydávajú na teda dobu neurčitú. Môžu aj na dobu určitú, ale to je vo veľmi výnimočných prípadoch. Dneska existuje súbor jasných pravidiel, podľa ktorých sa tie stavebné úrady musia riadiť pri tom, keď to stavebné povolenie nevydajú. Najčastejšie je to napríklad neprítomnosť zmluvy prenajímacej na dané, na daný pozemok, na dané miesto pre bilbord, to znamená, že, a plus sú tam, samozrejme, vyjadrenia cestnosprávneho orgánu alebo správcu komunikácie iného. Čiže áno, akože tento, tento problém, ktorý pomenovávate, tu je. Tento zákon ho nerieši, ten zákon dáva ako keby právomoc pozrieť sa spätne na tie stavebné povolenia, ale nerieši, či bude na úradoch korupcia alebo nebude korupcia, to ani nie je ako keby jeho ambíciou, ale teda hovorím, že neprináša ako keby nové kompetencie, len tie kompetencie ako keby späť vracia tomu stavebnému úradu.
A, pán Borguľa, ďakujem teda za podporu a hovorím, že kvitujem aj ministerstvo dopravy za to, že teda prináša novelu cestného zákona aj teda v prípade, teda nevidel som ešte ten návrh pána Holého k stavebnému zákonu, ale ak pôjde nejak v línii, tak, samozrejme, je to dobrý, je to dobrý spôsob a dobrá cesta.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.1.2021 o 10:27 hod.

Ing.

Tomáš Lehotský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:29

Zita Pleštinská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán navrhovateľ, milé kolegyne, kolegovia, už ste vo svojich príspevkoch takmer všetko povedali, čo som aj chcela vo svojom príspevku povedať. Možno aj pani Sulanová hovorila, že dávame obciam a mestám právomoci; nie, ony ich už majú.
Tento návrh zákona mení a dopĺňa zákon 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Podotýkam, že sa jedná o prenesený výkon štátnej správy, ktorý vykonávajú mestá, obce prostredníctvom stavebných úradov. V minulosti ju vykonávala špecializovaná štátna správa, ktorá bola v gescii ministerstva životného prostredia. Ja som v tomto období 15 rokov bola vedúca stavebného úradu v Starej Ľubovni, som profesný architekt. V súčasnosti je štátna správa v oblasti životného prostredia v kompetencii okresných úradov a územné plánovanie a stavebný poriadok je prenesený výkon štátnej správy, ktorý bol prenesený na obce a mestá.
Samozrejme, máme 2 930 možno, neviem presne, obcí a miest, ktoré vykonávajú túto právomoc. Malé obce sú združené do spoločných stavebných úradov a, samozrejme, každý starosta nedokáže povedzme tak profesne vykonávať túto právomoc, preto je možno dôležité sa do budúcna možno zaoberať otázkou originálnych funkcií a v podstate prenesený výkon štátnej správy, ktoré obce vykonávajú, a možno pozrieť sa na nejaké zdieľané služby, ktoré by aj za malé vlastne obce mohli túto kompetenciu vykonávať.
Zákon 50/1976 Zb. platí už takmer 45 rokov. Bol niekoľkokrát novelizovaný. Mám vedomosť, že je novela alebo nový zákon vlastne pripravený už na ministerstve životného prostre... ministerstve dopravy a je vlastne aj pripomienkovaný, pravdepodobne ako kolega povedal, pán podpredseda Holý pripravuje novú verziu. Ale ja by som povedala, najväčší problém, ako pán predkladateľ vlastne povedal, čo táto novela prináša, zjednodušuje ten proces, ktorý už niekoľkokrát bol snahou vlastne novely vytvoriť. Najväčší problém však vidím vo výkone štátneho stavebného dohľadu, ktoré, ktorý malé obce nie sú schopné vykonávať, a rovnako aj § 88 stavebného zákona, ktorý hovorí o odstraňovaní a dodatočnom povoľovaní stavieb. Tento stav stavebných úradov je živnou pôdou pre tých, ktorí v oblasti reklamných stavieb nechcú dodržiavať pravidlá.
Čiže na jednej strane ten, tá naša snaha pripraviť nové pravidlá alebo zjednodušiť ten celý proces odstraňovania smogu a týchto bilbordov vítam, na druhej strane sa treba pozrieť, ako obce a mestá dokážu túto kompetenciu vykonávať tak, ako by si možno aj skupina navrhovateľov v Národnej rade predstavovala.
Ja verím, že pán podpredseda Holý pripraví nový stavebný zákon, ktorý tak dlho očakávame, a aj vlastne táto problematika, ktorá vlastne sa zaoberá hlavne výkonom štátneho stavebného dohľadu, bude naplnená. Takže vítam tento návrh, obávam sa, že vlastne mestá to dokážu možno spraviť, ale malé obce budú mať aj v tejto kompetencii problém.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

29.1.2021 o 10:29 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:34

Peter Osuský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Na začiatku tejto schôdze, ak si ešte, prítomní, pamätáte, predložil poslanec Vážny veľkolepý návrh na vymazanie 97 % bodov tejto schôdze z programu. Pretože vraj neriešia COVID a tým pádom ich niet dôvodu mať zaradených. Ja so záujmom počúvam vystúpenia a musím povedať, že na príklade posledných troch predlôh, ktoré predložili poslankyne Zemanová, Halgašová a pán poslanec Lehotský, vidím, ako je dôležité mať túto schôdzu a mať tie body, pretože každý z nich je posunom proti tomu, čo je status quo, a je posunom k lepšiemu.
Správne hovorí pani poslankyňa Pleštinská, že sa ukáže, čo s tým mestá dokážu urobiť. Ja sám som vyše 14 rokov staromestský poslanec v Bratislave a áno, bude to i potom na nich. Ale, samozrejme, vzniká stále možnosť, ak by sa ukázalo, že treba urobiť korekciu, že tu sme, že budeme zaraďovať body do schôdzí a poslanecké iniciatívy, pretože na to sme tu. A je márna nádej "vážnych" a iných "nevážnych", že to zbalíme a vrátime im moc. I práve na takýchto zákonoch vidieť, že je treba, aby sme tu boli, pretože kým tu strašili oni, tak sa s ničím z uvedeného nepohlo. Pričom, samozrejme, radil nám tento dobrý muž, že to nemáme riešiť, ale keď by sme to neriešili, tak by nám ten istý dobrý muž povedal, nič ste neriešili, len COVID. Takže riešme, vytrvajme a pokračujme!
Ďakujem všetkým predkladateľom.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.1.2021 o 10:34 hod.

MUDr. CSc.

Peter Osuský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:36

Tomáš Lehotský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pani Pleštinská, za príspevok. Áno, v tomto máte, samozrejme, pravdu a tu nadviažem aj na to, čo povedal pán Osuský, že my dávame možnosť tým mestám a obciam riešiť tú situáciu. Dostávajú do rúk nástroj a áno, nie každý to bude vedieť využiť, či už kvôli tomu, že teda nebude záujem, alebo či už kvôli tomu teda, že tam nie je ten personál.
Áno, je možné, že to teda nový stavebný návrh od pána Holého riešiť bude, v tejto chvíli ja ho nepoznám a aj keď som riešil tieto veci s ministerstvom dopravy, tak sme si povedali, že nebudeme čakať, lebo ak aj príde v čo najkratšej dobe, tak ten stavebný zákon teda bude platiť s nejakou, samozrejme, odlukou časovou, takže som presvedčený, tento problém je potrebné riešiť teraz. Ale súhlasím s tým, čo hovoríte a kľudne, však máme teraz čas, môžme si sadnúť a môžme prebrať nejaké možnosti, ktoré by umožňovali reagovať na to, čo ste hovorili, zjednodušiť to aj pre tie obce, ale nie som si istý, či nájdeme niečo, hej, ale veľmi rád sa porozprávam aj o tomto.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.1.2021 o 10:36 hod.

Ing.

Tomáš Lehotský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:37

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Treba si uvedomiť, že toto nie je útok pre reklamu ako takú, ale je to naozaj urobenie poriadku. To obrovské množstvo bilbordov, ktoré sa vyrojili a sú proste bez akejkoľvek evidencie, ktorá sa aj ťažko urobí, nie je útokom na reklamné spoločnosti, ktoré majú v súlade so zákonom postavené svoje nejaké bilbordové panely a platia za ne a vlastne všetko je v poriadku. Toto naozaj je nástroj, ktorý chýbal dlho pre obce, pre stavebné úrady, aby mohli konať v prípade práve identifikácie tých, tých bilbordov, ktoré nie sú akože nikoho, len vždy sa tam objaví nejaký aktuálny bilbordový nápis.
Takže čo sa týka stavebných úradov, ktoré vlastne budú tieto veci riešiť, ja si myslím, že aj malé obce predsa majú spojené stavebné úrady, a myslím si, že veľmi rýchlo bude aj nejaký metodický manuál alebo nejaký, z väčšieho mesta nejaký konkrétny príklad, ktorý bol vyriešený a pomôže ten postup byť návodom aj pre tie menšie obce, ktoré to budú chcieť riešiť.
Ja som veľmi rada, že tento vizuálny smog sme sa odhodlali začať riešiť, lebo to je tiež súčasťou kvality životného prostredia a ani nevieme ako, ale sme veľmi ovplyvňovaní týmto vizuálnym smogom a je načase, že robíme prvý krok na to, aby sa tu urobil s týmto poriadok.
Ďakujem veľmi pekne a som rada, že som mohla byť spolupredkladateľkou tohto návrhu.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.1.2021 o 10:37 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:38

Peter Dobeš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja vítam túto debatu veľmi pokojnú, ktorá sa týka nás všetkých, ktorí používame vozidlá, jazdíme denne a sme svedkami toho množstva bilbordov, ktoré sú popri našich cestách. Ja vidím také zefektívnenie odstraňovania týchto bilbordov, ako aj možnosť zbaviť sa tohto tzv. vizuálneho smogu.
A zároveň chcem tak nejak povedať, že odstraňovanie bilbordov doteraz je veľmi problémové predovšetkým pre samosprávy. Častokrát ide o sporné veci vlastníkov, správcov ciest s vydaním súhlasných stanovísk dotknutých orgánov, organizácií. Častokrát ide o nelegálne stavby a prinášajú tým problémy predovšetkým pre obce a mestá. Popri diaľnici a rýchlostných cestách či obyčajných regionálnych komunikáciách sú priam posiate. Preto vítam tento zákon, ktorý by mohol priniesť určitý poriadok. Vítam túto poslaneckú iniciatívu, ako aj pomoc predovšetkým pre samosprávy. Bezpečnosť dopravy pred reklamou má absolútnu prednosť v niektorých krajinách, ako je Rakúsko, Nemecko, Španielsko alebo Fínsko. V každej zo spomínaných krajín platí striktný zákaz umiestňovania bilbordov pri cestách. Možno aj týmto poznatkom sa môžme inšpirovať.
Ďakujem týmto navrhovateľovi a predkladateľovi tohto zákona. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.1.2021 o 10:38 hod.

RNDr.

Peter Dobeš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:40

Zita Pleštinská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja som sa vo svojom vystúpení vôbec nebránila výkonu rozhodnutia odstránenia vlastne tohto smogu. Ja len hovorím, že v súčasnosti je tá situácia taká, že hlavne naplnenie § 88, to je dodatočné povolenie stavieb a vlastne odstránenie stavieb, je takou, ako vážnym problémom vlastne toho starostu, ktorý žije možno s tými podnikateľmi, ktorí majú tie svoje bilbordy v území, v území alebo katastri tej-ktorej obci.
Vítam niektoré kroky, ktoré hovoria o určení tej doby, lebo väčšinou tieto bilbordy, tieto reklamné stavby boli povoľované na dobu neurčitú. Čiže tam ešte bude možno otázka aj boja toho starostu, ktorý ich vlastne napĺňa, tento prenesený výkon štátnej správy, s podnikateľmi, ktorí vlastne žijú na, alebo v tom katastri obcí. Takže skutočne tie kroky sú veľmi dobré a, samozrejme, budú pomáhať k odstráneniu tohto smogu, ktorý nás trápi všetkých. Ale ten výkon rozhodnutia bude veľmi, veľmi náročný, pretože každý starosta, ktorý vydá rozhodnutie o odstránení stavby, sa dostáva možno do konfliktu. Ani nie tak, by som povedala, že korupcia alebo protekcia, ale samotný akt vlastne výkonu rozhodnutia na odstránenie stavby je veľmi problematický.
Ja za svoju éru, keď som pracovala na stavebnom úrade, tak určite boli nelegálne stavby, ktoré sme chceli odstrániť, ale dopracovať sa k tomu kroku, aby sa stavba odstránila, ani neviem, či vôbec takýto vý... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.1.2021 o 10:40 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:42

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Isto všetci súhlasíte, že virtuálny alebo ten vizuálny smog vadí skoro každému a že treba s tým niečo robiť. A neni riešenie to, že keď si, nepovolíme ich pri hlavnej ceste alebo pri cestách I., II. triedy alebo rýchlostných cestách, že im povolíme sto, dvesto metrov od cesty. To ohrozuje tú bezpečnosť premávky ešte viacej, lebo tí vodiči sa ešte viac vytáčajú za tým a je to ešte nebezpečnejšie, tak aby sme pri tom rátali.
Pán predkladateľ hovorí, že on je z Tatier. Ja si myslím, že niektoré miesta, napríklad také ako Tatry, by mali byť vyhlásené, že tam tie bilbordy vôbec nebudú. (Zaznievanie gongu.) Ja by som dával takýto návrh, ak by ste to tam mohli doplniť, lebo v tak nádhernom prostredí tieto bilbordy to nenormálne špatia. Určiť miesta, kde nevadia a kde vadia, si myslím, že tiež by bolo dobré, aby bola možnosť aj tam, kde môžu byť, aby sme nezakazovali a dali by sme aj nejakú možnosť podnikateľom, aby sa mohli prezentovať. Ale fakt na niektorých miestach toto nemá čo robiť.
Viete, mňa by ešte zaujímala ďalšia vec, či sa robil nejaký prieskum, či nedôjde k zahlteniu stavebných úradov, ako nezávislých stavebných úradov, čo sú v rámci miest a obcí. Samozrejme, potom sa to prenesie na krajské stavebné úrady a ak nebudú títo súhlasiť, ktorí budú poškodení, tak to prenesú na súdy a príde k nekonečným odvolaniam, že ako toto chceme riešiť v tomto zákone, lebo si myslím, že aj toto je dôležitá vec. Lebo tie stavebné úrady sú už teraz dosť zahltené. Takže bolo by dobré, aby sme aj toto presne v tom zákone pomenovali.
Ďalšia taká vec je, že väčšina bilbordových spoločností má dobré vzťahy na vrcholových politikov a politické strany. To nemôžme si hovoriť, že nie. Aby nedochádzal nejaký tlak a tento zákon sa neokresal a bol bezzubý, aby sme sa tomuto vyvarovali. Čo potvrdzuje aj tá cenzúra z týchto spoločností priamo pred poslednými parlamentnými voľbami, ktorá bola bežná a niektoré strany u niektorých spoločností boli odignorované. Aby si teraz ako protihodnotu nebrali to, že, aha, my sme vám tamto pomohli a teraz chceme ako protislužbu; lebo Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko s týmto mala veľké skúsenosti, že bezproblémové stovky bilbordov zrušili alebo kandidátom či už straníckym, alebo aj nestraníckym, ktorí kandidovali za túto stranu. Tak si myslím, že tie tlaky tu budú.
Ja by som bol ešte za jednu vec. Zapojenie verejnosti pri tých povoľovacích procesoch alebo partipáciu vlastne verejnosti pri tomto, lebo tým eliminujeme to, čo ste vy hovorili, to protikorupčné konanie by sa týmto eliminovalo. Lebo ak to naháme, tak je veľká možnosť, že bude snaha korumpovať tých úradníkov, ktorí to majú vlastne povoľovať.
Všetci tu čakáte na stavebný zákon a hovoríte, že pán Holý ho pripraví. Naposledy, keď pán Holý sem doniesol nejaké zákony a hovoril, že to neni jadrová fyzika, že na to stačí tri minúty, aby sme naštudovali v priemere jeden, tak aj vďaka vám alebo vďaka vám sme tu strávili tri dni. A to bol váš podpredseda vlády, koaliční partneri! Takže skúste teraz naňho zatlačiť, že ak s takýmto istým prípadom príde aj pri stavebnom zákone, aby sme tu nestrávili mesiace. Lebo jeho vyjadrenie, že to neni jadrová fyzika, to bolo trošku za čiarou a nakoniec sme tu strávili skoro celé tri rokovacie dni. Tak vás poprosím, aby ste apelovali na pána Holého a veľmi sa naňho nespoliehajte, lebo v tomto má, žiaľ, veľké medzery a rezervy.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.1.2021 o 10:42 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video