23. schôdza

26.1.2021 - 5.2.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

29.1.2021 o 12:15 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 12:15

Martin Beluský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, poslanci za poslanecký klub Ľudová strana Naše Slovensko Marian Kotleba, Martin Beluský, Rastislav Schlosár a Andrej Medvecký predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov.
Predložená novela zákonu alebo cieľom tohto predloženého návrhu zákona je upraviť spôsob výpočtu platov aj poslancov Národnej rady, aj predstaviteľov vlády, aj ďalších ústavných činiteľov tak, aby odzrkadľovali stav a situáciu v spoločnosti. Viac však uvediem v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

29.1.2021 o 12:15 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12:17

Jozef Hlinka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu zákona je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

29.1.2021 o 12:17 hod.

Ing. PhD.

Jozef Hlinka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 12:19

Martin Beluský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda.
Výška súčasného platu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky aj platov ďalších ústavných činiteľov je podľa aktuálnej legislatívy viazaná na priemernú nominálnu mesačnú mzdu zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.
Podľa predloženého návrhu zákona by sa po novom plat poslanca, ako aj ďalších ústavných činiteľov odvodzoval od výšky aktuálnej minimálnej mzdy v Slovenskej republike. Poslanecký plat by teda nebol stanovený ako trojnásobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve, ale ako trojnásobok minimálnej mzdy v Slovenskej republike. Podobne by od minimálnej mzdy záviseli, samozrejme, aj paušálne náhrady poslancov.
Predkladaná novela zákona zároveň ruší vyplácanie tzv. odstupného pre poslancov, ktorým zaniká výkon ich poslaneckého mandátu. Podľa súčasnej legislatívy totiž patrí poslancovi po zániku jeho mandátu plat vo výške dvoch až troch mesiacov v závislosti od času výkonu poslaneckého mandátu. Každý poslanec si musí byť vedomý toho, že poslanecké miesto je časovo ohraničená pozícia na dobu určitú, a preto nárok na odstupné nie je opodstatnený.
Naviazanie poslaneckých platov na priemernú mzdu v národnom hospodárstve považujeme za neprimerané. Oficiálne uvádzaná priemerná mzda na Slovensku totiž neodzrkadľuje reálne platové pomery väčšiny bežných ľudí. Hoci oficiálne uvádzaná priemerná mzda dosahovala podľa Štatistického úradu v roku 2019 výšku 1 092 eur, v skutočnosti približne 60 % zamestnancov zarábalo menej ako uvádzanú priemernú mzdu. Vyššia hodnota vypočítanej priemernej mzdy je spôsobená nadpriemerne vysokými zárobkami malého počtu ľudí, napríklad aj vysokými zárobkami poslancov Národnej rady a tiež vysokými zárobkami iných ústavných činiteľov.
Vysoké rozdiely v platoch vedú k zvyšovaniu sociálnych nerovností a k čoraz väčšej biede ľudí zarábajúcich minimálnu mzdu v porovnaní s ľuďmi zarábajúcimi nadpriemerne.
Jedným z dôvodov na predloženie tejto novely je aj negatívny vývoj dlhu Slovenskej republiky. Podľa schváleného vládneho návrhu štátneho rozpočtu na rok 2021 sa očakáva, že celkový hotovostný dlh Slovenskej republiky prekročí 55 mld. eur. To znamená, že každý obyvateľ Slovenska tak okrem svojich súkromných dlhov bude dlhovať v prepočte ďalších viac ako 10-tisíc eur. Zodpovednosť za tento stav nesú v rozhodujúcej miere práve poslanci Národnej rady, vláda Slovenskej republiky a ďalší vedúci ústavní činitelia, ktorí dopustili, aby dlh Slovenska vzrástol do takej extrémnej výšky.
Súčasná výška platu vrátane paušálnych náhrad pre poslanca s trvalým pobytom mimo Bratislavy predstavuje v roku 2020 5 569 eur. V roku 2019 prišlo k rozmrazeniu a skokovému zvýšeniu platov poslancov. Takéto radikálne zvýšenie platu bolo považované zo strany poslancov za arogantné a nesolidárne vo vzťahu k bežným a priemerne zarábajúcim ľuďom.
Ak by boli platy poslancov závislé od aktuálnej minimálnej mzdy a plat by sa nezmrazil, tak by celková výška platu vrátane paušálnych náhrad pre poslanca s trvalým pobytom mimo Bratislavy dosiahla podľa nášho návrhu v roku 2020 výšku 2 652 eur.
Správne nastavená minimálna mzda udržiava životnú úroveň obyvateľstva nad úrovňou existenčného minima a motivuje ľudí uprednostniť prácu pred rôznymi sociálnymi príjmami. Vytváranie podmienok pre zvyšovanie minimálnej mzdy na takúto úroveň by teda malo byť nielen prioritou poslancov Národnej rady, ale aj vlády Slovenskej republiky a ostatných ústavných činiteľov.
Naviazanie poslaneckých platov na minimálnu mzdu bude zároveň predstavovať prejav pokory a úcty voči ľuďom, ktorí sú nútení živiť svoje rodiny z minimálnej mzdy. Najvyšší ústavní činitelia tým prejavia symbolické gesto, že sú ochotní podieľať sa na obnovení a ozdravení slovenského hospodárstva a že sú ochotní začať šetriť aj od seba.
Predložená novela zákona bude mať pozitívny vplyv na štátny rozpočet. Predpokladaná úspora len na samotných mzdových nákladoch poslancov Národnej rady bude za jedno volebné obdobie predstavovať viac ako 14 mil. eur a na paušálnych náhradách viac ako 7 mil. eur. K ďalším výrazným úsporám príde vďaka racionalizácii platov členov vlády a ďalších ústavných činiteľov, ktorých plat sa vypočítava v závislosti od platu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

29.1.2021 o 12:19 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:23

Magdaléna Sulanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcela ten, podporiť ten návrh, tento návrh. Na jednej strane, viete, je, človeku je prirodzené, že snaží sa zarobiť čo najviac a keď má istý plat, veľmi, na dobré sa veľmi ľahko zvyká a veľmi ťažko je sa vzdávať týchto benefitov, to je pochopiteľné, je to ľudské.
Na druhej strane však momentálne vieme veľmi dobre, ešte nejakou zotrvačnosťou to hospodárstvo ide, ale v budúcnosti nás čakajú veľmi ťažké chvíle a ja si myslím, že najviac to pocítia tí najmenej zarábajúci, teda tá ekonomicky najslabšia časť obyvateľstva.
Stretávam sa pri tom, ako rozprávam s občanmi, všetci veľmi negatívne vnímajú, hlavne po tom, čo sa v minulom volebnom období ten plat takmer zdvojnásobil, veľmi negatívne vnímajú túto skutočnosť, veľmi s opovrhnutím sa rozprávajú o parlamente, vyslovene, keby si nebola moja kamarátka, tak ťa opľujem a tak ďalej a tak ďalej.
Takže ja si myslím, keby sme toto urobili, že by to bolo úžasné gesto a ukázali by sme, že nám záleží na našich občanoch a že nie sme nejakí papaláši, ktorí sa vyvyšujeme a kašleme na to, čo ostatní obyvatelia, že máme s nimi aj nejakú empatiu.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.1.2021 o 12:23 hod.

Ing.

Magdaléna Sulanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:25

Rastislav Schlosár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ďakujem pani poslankyni za vyjadrenie podpory. A ešte by som dodal jednu vec, lebo čakal som, či to niekto vo faktickej poznámke spomenie, ale nespomenul. Ale aj tak budem na to reagovať, pretože v súčasnom zákone o platových pomeroch je taká sankcia podľa toho, aký veľký dlh alebo akým veľkým skokom narastie dlh, tak poslanci budú v podstate potrestaní znížením platov. Aj tento rok by malo dôjsť k zníženiu o 15 %. Možno by niekto argumentoval tým, že tým pádom nie je potrebné nejakým spôsobom hľadať iné spôsoby výpočtu platov, že ten trest tam alebo tie sankcie za nejaké zlé hospodárenie tam sú zakotvené.
Ja chcem však upozorniť na jednu vec, že ono to síce bude platiť, ale bude to platiť iba jeden rok a ďalší rok, keď sa zase budú porovnávať iba tie dve aktuálne obdobia, tak už ten skok nebude taký veľký, ale dlh už narástol. Takže tá sankcia už potom nebude aktivovaná, a preto je potrebné hľadať nejaké iné spôsoby, ako ukázať ľuďom, že vieme byť s nimi solidárni a že jednoducho ani poslanci si nezaslúžia tie platy, pokiaľ nezačne sa ekonomike na Slovensku nejakým spôsobom zlepšovať a pokiaľ tá situácia nebude cítiť aj priamo u ľudí.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.1.2021 o 12:25 hod.

Mgr.

Rastislav Schlosár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:25

Juraj Blanár
Skontrolovaný text
Teraz udeľujem slovo pánovi poslancovi Mazurekovi v rozprave, nech sa páči.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.1.2021 o 12:25 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 12:26

Milan Mazurek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážení páni, úprimne ma mrzí, že tento nesmierne dôležitý zákon a práve v tomto volebnom období a v tejto situácii, v ktorej sa Slovenská republika nachádza, prišiel na rokovanie až teraz v piatok poobede, keď tu je možno 20 poslancov a aj to by som asi preháňal. Tých koaličných, tých by sme nespočítali ani prstoch dvoch rúk, pretože je ich menej. Ale myslím si, že je dôležité sa o tomto začať úplne na rovinu, otvorene baviť, aby sme si povedali jasne svoje stanoviská a vyjasnili si pred ľuďmi, či to, čo ste pred voľbami sľubovali, či to, ako tu Igor Matovič behal s tými tabuľkami, že sirotám 1,50, poslancom 1 500, či to boli len plané sľuby, či to boli len frázy, ako nalákať svojich voličov do svojho košiara, alebo to boli vážne veci, ktoré dnes chce ako premiér Slovenskej republiky zrealizovať.
Začiatkom tohto volebného obdobia, keď sa tu neustále pertraktovala tá kríza a jej ekonomické dôsledky, bol predložený návrh, cez procedurálny návrh, aby bola vláda zaviazaná k tomu, aby vypracovala návrh zákona, ktorý by znížil platy poslancov Národnej rady. Ono je to totižto úplne legitímna požiadavka, pretože ak vidíme, že vláda škrtá na dôchodkoch, škrtá na sociálnom zabezpečení, škrtá dokonca na obedoch pre deti, tak je úplne legitímne, normálne, racionálne a hlavne ľudské a úprimné požadovať, aby začala škrtať tam, kde to nebolí, škrtať tam, kde si to môže dovoliť, a škrtať tam, kde to tí ľudia, tí zamestnanci, tí, ktorí poberajú tie najvyššie platy v štátnej správe, ani len nepocítia. A práve to sú poslanci Národnej rady, to sú ministri, to sú prípadne sudcovia, prezidentka a ďalší tí, ktorí zarábajú doslova neúmerne vysoké sumy v porovnaní s bežným pracujúcim človekom na Slovensku, z ktorých mnohí dnes prichádzajú alebo už prišli o prácu.
A práve vtedy boli argumentácie, ktoré tu predstavovali rôzni poslanci, za všetkých spomeniem známeho komika Jozefa Pročka, ktorý sám nevie, ako sa tu ocitol, a ktorý vysvetľoval, že takto sa to nedá zrealizovať, že my nemôžme znížiť platy poslancov takýmto spôsobom, že procedurálny návrh skrátka nie je tou správnou formou. V poriadku. Chcete sa naťahovať o slovíčka, chcete sa naťahovať o detaily, tu máte jasný návrh zákona. Návrh zákona, ktorý by prestal naväzovať plat poslanca Národnej rady na priemernú mzdu v národnom hospodárstve, pretože tento údaj je fiktívny. A je fiktívny z tohto hľadiska, pretože väčšina obyvateľov Slovenska sa na tú priemernú mzdu len z diaľky pozerá a hovorí si, to snáď nie je pravda. Toľko som na výplate nikdy v živote nemal. Zarábajú neúmerne menej oproti tomu, čo je deklarované ako priemerná mzda.
A keďže je táto priemerná mzda úplne uletený, iracionálny údaj, ktorý nezodpovedá realite na Slovensku, vzhľadom na to, ako je deformovaný pri jeho samotnom výpočte, je legitímne nastaviť situáciu tak, aby sa platy poslancov Národnej rady vypočítavali z minimálnej mzdy, pretože minimálna mzda je to, čo by podľa zákona, aj keď vieme, že dejú sa rôzne čachre-machre, mal zarobiť každý jeden zamestnanec v národnom hospodárstve.
Z pohľadu štátnej správy by došlo k niekoľko desiatok miliónov eur úspore, z pohľadu štátneho rozpočtu by to bolo veľkým prínosom. Z pohľadu ľudí by to bolo úžasné gesto poslancov Národnej rady, pretože by ukázali, že im na nich záleží, že sú v tej situácii spolu s nimi, že keď im tu vedia škrtať dôchodky, že keď im tu vedia obmedzovať sociálne zabezpečenie, a robia to práve strany, ktoré sľubovali pred voľbami, že toto nikdy robiť nebudú, že sa vedia podeliť aj s nimi a že sa vedia vcítiť, vcítiť aspoň čiastočne do tej situácie, ktorú ľudia zažívajú. A predovšetkým by to bol od vlády nesmierne silný signál, že tie Matovičove divadlá, ktoré tu predvádzal, neboli len divadlami, ale že to tak úprimne vo svojom srdci cítil a že keď tu, si to pamätám ako poslanec, keď tu stál a behal s tou tabuľkou, ako sirotám smerácka vláda dala len 1,50 a poslancom, tým nenažrancom, 1 500, takže dnes môže ukázať, že to nebola len tabuľka, ale že to myslel smrteľne vážne.
Ja viem dobre, že v koalícii sú rôzne názory, že povedzme SaS by toto nikdy nepodporila, pretože oni sami o sebe majú takú vysokú mienku, že by si zaslúžili aj 10-tisíc eur mesačne, keďže to povedala aj v minulom volebnom období pani poslankyňa Cigániková, súčasná predsedníčka zdravotného výboru. Ja som tu sedel, pozeral a neveril vlastným očiam a predpokladám, že takáto mienka prevláda v klube SaS. Ja to rešpektujem. Oni sami seba vidia ako takýchto úžasných, dokonalých, vzdelaných, fantastických, perfektných a s takým neuveriteľným prínosom pre národ a pre republiku, že si to zaslúžia. Dobre, nech je tak.
Ale mottom ste tu vy, poslanci OĽANO, ktorí boli zvolení práve za toho Igora Matoviča. Je vás dosť a možno nejakým konštruktívnym rokovaním v opozícii by ste mohli dosiahnuť to, že aj napriek strane SaS by toto mohlo byť schválené. Podľa mňa pre ľudí nesmieme pozerať na to, kto si čo myslí, či sa z toho niekto bude smiať, či sa nejaký poslanec SaS rozplače. Musíme pozerať len na to, či to ľuďom pomôže, či je to akt solidarity, ktorý si dnes ľudia zaslúžia od poslancov vidieť, a či je to správne, pretože ja tento návrh zákona podporím. Ja tu otvorene hovorím, že ak by sa našlo v Národnej rade dostatok poslancov, ktorí by to odhlasovali, ja to bez problémov aj v tomto prípade podporím, pretože mi to nevadí, pretože to rešpektujem. Veď nám tu neuveriteľným spôsobom narastá nezamestnanosť.
Vládne opatrenia, ktoré si častokrát odporujú a ktoré idú jedno proti druhému a ktoré likvidujú obrovské segmenty slovenského podnikania a spôsobujú, že ľudia nemajú z čoho žiť, tak dnes tá istá vláda nemôže tvrdiť, že na dôchodcov nemáme, ale na poslancov máme. Že dôchodcovia sa musia uskromniť, ale poslanci nemusia, že deti v školách už nebudú dostávať obedy v takej miere, ako to bolo predtým, ale poslanci si nič škrtať nebudú. Rozumiete, o aké obludné pokrytectvo tu v tomto prípade ide?
A nielen z toho hľadiska, že je to ľudsky nechutné voči všetkým obyvateľom Slovenskej republiky, ale je to napľutie do tváre predovšetkým voličom strany OĽANO. Znovu prízvukujem, nebol som to ja, kto tu behal s tabuľkami, poslanci budú mať o 1 500 naviac. Nebol som to ja, kto vravel, že procedurálnym návrhom sa jednoducho platy nedajú znížiť, aj keď procedurálny návrh svojím obsahom zaväzoval vládu k tomu, aby predstavila tento návrh zákona, ale dnes tu máte formu, ktorou sa to zrealizovať dá.
A keď už budeme hľadať kompromis, keď už si poviete, že nie, ja sa nebudem uskromňovať z tých 4 500, v poriadku, tak sa dohodnime aspoň na tom, že to dáte do doby, kým oficiálne bude nejaký konsenzus na tom v spoločnosti, že je tu finančná kríza, ktorú potrebujeme riešiť. Keď sa kríza skončí, keď bude všeobecný konsenzus na tom, že kríza skončila, že ekonomika opäť prišla do tej doby konjunktúry a že rastie, v poriadku, potom sa to môže rozmraziť a tí poslanci môžu mať tie platy späť. Ale dnes potrebujú ukázať ľuďom ten akt solidarity, to minimum, pretože každý jeden z nás bez tých 1 500 eur prežije. Ale tí ľudia, ktorí zarábali 600, 700 a možno ešte menej a prišli o prácu kvôli opatreniam, tí kuchári, čašníci, ľudia, ktorí pracujú v cestovnom ruchu, ľudia, ktorí pracujú vo fitnescentrách, tí podnikatelia a ďalšie, ďalšie, ďalšie segmenty, tí bez svojich výplat nevedia prežiť. Lenže vy ste im ich zobrali a dnes im neumožňujete pracovať ďalej. A chcete, aby do konca života žili na nejakej pandemickej SOS, aby len prežívali, aby ten život nemohli mať normálne hodnotný. A keď už to chcete, keď už to takto do ľudí tlačíte, tak im aspoň ukážte tú solidaritu priamo zo strany poslancov.
Tento návrh zákona by ušetril obrovské milióny eur, pomohol by ľuďom, pomohol by štátnemu rozpočtu, pomohol by zmierňovať následky krízy a bol by skvelým signálom pre ľudí a konečne by Igor Matovič ukázal, že je chlap a že to, čo tu tvrdil, skutočne dodrží a že to neboli len predvolebné heslá a frázy.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.1.2021 o 12:26 hod.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:35

Miroslav Žiak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Už je to asi taký evergreen, že reagujem na poslanca Mazureka, ale hold, nič sa nedá robiť.
Pán poslanec Mazurek, musí byť hrozné teraz tvrdiť, že bol predložený nejaký procedurálny návrh, keď to bolo pred časom, vy ste tvrdil, že to Marian Kotleba predložil ten návrh, to musí byť fakt ťažký pocit. A beriem to, samozrejme, za maximálne pokrytecké z vašej strany, teraz tvrdiť a snažiť sa znižovať platy, keď nám automaticky platy pôjdu dole. Keby ste trochu rozumel tomu zákonu, ktorý je v súčasnosti, tak naše platy pôjdu automaticky o dosť značnú mieru dole, nemusíme sa, nemusíme sa tu tváriť, akí chceme byť sociálni.
Tiež poviete, že priemerná mzda je uletený údaj. No, priemerná mzda neni uletený údaj. Možno keby ste neprevádzkoval e-shop, ale aj by ste pracoval, tak by ste vedel, že tá priemerná mzda nie je vôbec uletený údaj.
A ja si tak spomínam, keď v roku 2019 vystúpil z vášho klubu jeden poslanec, tak vy ste velice vyzýval na to, aby sa vzdal svojho mandátu, že však bol zvolený za jednu stranu. A vy teraz ste nezaradený poslanec a idete tu rozprávať o ostatných ľuďoch. Však nech sa páči, vzdajte sa mandátu! Veď ste len pokrytec, vy ste obyčajný pokrytec! Som zvedavý, ako na to budete reagovať, možno zase si poviete nejaké svoje naučené frázy, ale toto by som od vás čakal, že sa postavíte k tomu ako chlap, keď ste pred dvomi rokmi niečo tvrdil, tak teraz sa postavíte k tomu ako skutočný chlap a vzdáte sa svojho mandátu, ktorý ste nadobudol za Kotlebovu stranu Ľudová strana Naše Slovensko.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.1.2021 o 12:35 hod.

Ing.

Miroslav Žiak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:36

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Miňo, ďakujem za tvoj veľmi dobrý prejav, ktorým si vlastne všetko vystihol. A vidno to aj na tých úbohých útokoch na tvoj prejav ľudí, a nechcem ich ja nejako urážať, nestojí mi to za to, ale keby vedeli aspoň trošku alebo sa vyznali, tak by počúvali predtým, čo povedal Maťo Beluský, že to je len na jeden rok. Preto ja rozumiem tomu prejavu a pre kolegov, ktorí nepochopili tvoj prejav, to je na dlhšie obdobie toto, tento zákon, aby bol prijatý, nie na jeden rok. To znamená, že vyhovárať sa teraz členmi vládnej koalície a členmi a poslancov vládnej koalícii, že automaticky nám budú znížené platy, tak to je riadne pokrytecké, lebo tieto platy, ako povedal Maťo Beluský, budú len znížené na jeden rok. Takže, páni, na toto sa nevyhovárajte!
A ešte raz, ďakujem za tvoj prejav.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.1.2021 o 12:36 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:37

Eduard Kočiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Pán kolega Mazurek, veľká vďaka za tvoj príspevok k tomuto nášmu predkladanému návrhu zákona. Naozaj priemerná mzda, ako si správne poznamenal, je jeden fiktívny, jeden vymyslený, jeden nič nehovoriaci údaj. Môžem to veľmi ľahko argumentovať. Priemerná mzda v Prešovskom samosprávnom kraji, kde celý svoj život na severovýchode Slovenska žijem, bola 893 eur. Pre tých kolegov, ktorí tvrdia, že priemerná mzda je nejaký úžasný údaj, od ktorého sa vieme odraziť, od ktorého sa vieme odvíjať, ktorý tuná musíme prezentovať. Minimálna mzda pre tento kalendárny rok, rok 2021, sa nám úboho zvýšila na 623 eur. A musím naozaj povedať, v regióne, v ktorom žijem, je táto minimálna mzda tým údajom, z ktorého vychádza každý jeden zamestnanec, a dovolím si tvrdiť, že 95 % zamestnancov poberá túto minimálnu mzdu, pretože žijem v tak chudobnom regióne, že táto minimálna mzda je toho zrkadlom.
Plat poslanca oproti tomu je nieže kráľovský, ale aj cisárske dynastie v Číne by nám ho mohli závidieť. Čiže týmto naším návrhom zákona chceme sa len naozaj priblížiť ľuďom, nehrať sa alibisticky na to, že keď som v opozícii, tak tu budem lietať ako s prebitou topánkou, ukazovať, poukazovať, čo všetko zlé sa robí pre ľudí, čo všetko dobré sa robí pre poslancov.
Vy ste teraz jeden vládny valec, ktorý tento návrh zákona môže presadiť a kedykoľvek zvrátiť. Nemusíte podporiť náš návrh zákona, ale dajte lepší, dajte kvalitnejší. Vtedy sa ukáže tá vaša ľudskosť, vtedy sa ukáže tá vaša solidarita, vtedy sa ukáže tá vaša empatia.
A čo sa týka odstúpenia a vzdania sa mandátu pána poslanca Mazureka, ten získal 65-tisíc hlasov, takže určite si nezaslúži odovzdať mandát.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.1.2021 o 12:37 hod.

Mgr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video