23. schôdza

26.1.2021 - 5.2.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

4.2.2021 o 17:25 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:25

Peter Kremský
Skontrolovaný text
Ďakujem. Zvolávam schôdzu výboru pre hospodárske záležitosti zajtra ráno 8.30. Miestnosť oznámime. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

4.2.2021 o 17:25 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 17:27

Mária Kolíková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vám predstaviť, by som povedala, veľmi stručný návrh zmeny zákona, ktorá ale v niečom je veľmi kľúčová, pretože nám umožňuje rozšíriť okruh tzv. emeritných sudcov, aby sme sfunkčnili hodnotiace komisie, ktoré nám hodnotia pravidelne sudcov, hodnotia nám kandidátov do výberových konaní na predsedov súdov, hodnotia nám sudcov, ktorí v rámci kariérneho rastu sa uchádzajú o pozíciu na vyššom súde. Osobitne momentálne je to veľmi dôležité pre obsadenie Najvyššieho súdu kvalitnými sudcami.
Tieto výberové konania momentálne blokuje situácia, že nemáme dostatočne funkčné hodnotiace komisie a práve inštitút tzv. emeritných sudcov by mal k tomu napomôcť, avšak v rámci právnej úpravy zákonodarca, a istým spôsobom asi to uniklo aj výkonnej moci, opomenul skupinu tých emeritných sudcov, ktorým zanikol výkon funkcie dosiahnutím veku a odvolaním prezidentkou, resp. prezidentom Slovenskej republiky. A my len to, čo riešime, je, chceme túto skupinu doplniť do zákona a umožniť práve aj tejto skupine, aby, emeritných sudcov, aby sa nám mohli uchádzať o členov hodnotiacej komisie. A je to práve ten potenciál, ktorý by nám pomohol tieto hodnotiace komisie sfunkčniť.
Hodnotiace komisie, vlastne sudca, či už ten, ktorý je momentálne vo výkone funkcie sudcu, alebo tzv. emeritný, na plný výkon, je to veľmi dôležitá pozícia, nie je vôbec jedno, aká je to osoba. A práve medzi aj tými osobami, ktoré nám skončili vo výkone plnej funkcie z dôvodu veku, tak je potenciál tých sudcov, ktorí sú veľmi dobrí na takéto hodnotenie, nemajú vlastne žiadnu závislosť už ku kolegom, pretože vlastne skončili výkon funkcie.
Takže ja si vás dovoľujem požiadať o podporu tohto návrhu, ktorý je veľmi dôležitý na to, aby sme mali zabezpečený chod justície a mohli sme plne obsadiť súdy a mali predsedov na súdoch, kde sú blokované výberové konania. Tak ja si vás dovoľujem požiadať o podporu.
Skryt prepis

Vystúpenie

4.2.2021 o 17:27 hod.

Mgr.

Mária Kolíková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17:29

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani ministerka, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca uvedeného, k uvedenému vládnemu návrhu zákona.
Vládny návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, a to aj ako gestorský výbor.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca odporúčam, aby Národná rada po všeobec... aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň vládny návrh zákona prideliť výboru vrátane určenia gestorského výboru v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady. Keďže sme v skrátenom legislatívnom konaní, navrhujem, aby výbor prerokoval návrh zákona ihneď.
Pán podpredseda, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

4.2.2021 o 17:29 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:31

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda. Dámy a páni, ctené plénum, ďakujem pekne za podporu skráteného legislatívneho konania.
Ako som avizoval, je to veľmi jednoduchý návrh, ktorý, myslím, že je veľmi aktuálny práve v tomto čase. Jedná sa o návrh, ktorý vlastne znižuje DPH na nulovú sadzbu na respirátory FFP2 a FFP3.
Uvedomujem si, že týmto krokom nevieme zagarantovať, že tá cena sa zníži o DPH, ale ja verím tomu, že každý predajca si uvedomuje vážnosť situácie a nebude chcieť zarábať na tomto kroku, a predpokladám a dúfam, že charakter každého obchodníka sa prejaví v tom, že zníži cenu týchto respirátorov presne o tú sumu DPH, ktorú tým pádom štát, ktorej sa štát vzdáva.
Považujem to za dôležitý krok. Je to iba do času 30. 4. Ako dobre viete, takéto kroky nie sú v súlade s európskou legislatívou a ideme po vzore vlastne viacerých krajín, aj Českej republiky, ktorá to urobila a Európska komisia sa vyjadrila, že keďže ide o dočasné, krátkodobé opatrenie súvisiace práve s tou vážnosťou situácie, čo úplne chápe, nebude v tejto veci nejako konať. Takže je to naozaj mimoriadne opatrenie pre túto situáciu a verím, že tak ako ste podporili skrátené, chápete aj samotný obsah a podporíte ho.
Ďakujem pekne v každom prípade, ak teda sa rozhodnete to podporiť. Ak by ste chceli k tomuto vystúpiť, samozrejme, som vám k dispozícii. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

4.2.2021 o 17:31 hod.

Ing.

Eduard Heger

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17:33

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán podpredseda vlády, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca k uvedenému návrhu zákona.
Predmetný vládny návrh bol doručený poslancom s tým, že vláda požiadala prerokovať tento vládny návrh zákona prostredníctvom skráteného legislatívneho konania.
Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona NR SR o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel a zaradil ho na rokovanie 23. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.
Návrh spĺňa záležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a takisto Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali ihneď.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

4.2.2021 o 17:33 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:35

Juraj Šeliga
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem, že tu vôbec takýto vládny návrh zákona je. Myslím si, že to je správna reakcia.
Ja len v súvislosti s tým, čo ste hovorili, pán minister, naozaj tu vzniká potom otázka, že či tú dépeháčku odpustenú budú naozaj aj koneční spotrebitelia cítiť v cenách respirátorov. Preto aj z tohto miesta v rámci toho zákonného rámca, ktorý štát má, by som chcel apelovať na to, aby aj Slovenská obchodná inšpekcia aj v rámci ochrany proti nekalým podmienkam, ale aj v rámci dobrej vôle a iste rokovaní, ktoré má aj ministerstvo pôdohospodárstva v rámci rôznych iných okruhov s reťazcami, ale aj vy ako minister financií, aby sme dali pozor na to, že ak štát znižuje DPH na respirátory, aby sa to naozaj pretavilo aj v tej konečnej cene. Iste je to viac vec takej soft politiky možno, ale keď už to robíme, čo ja považujem za veľmi správne a veľmi oceňujem aj takúto rýchlu reakciu, aby sme to na konci dňa dotiahli do konca.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

4.2.2021 o 17:35 hod.

Mgr.

Juraj Šeliga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:36

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Viete čo, takýto návrh zákona podľa mňa nevyrieši nič. Ja si myslím, že vláda mala ohrozenej skupine obyvateľov tieto respirátory rozdať zadarmo, priamo doručiť cez mestá a obce a malo by to oveľa väčší účinok ako takto. Lebo spoliehať sa na charakter, pán minister, v prvej vlne ste to videl. Stovky percent narástli respirátory a všetky ochranné pomôcky, aké boli. Takže toto je z vašej strany veľmi naivné, ale na toto by som sa nespoliehal, že teraz zrazu osvieti ľudí a začnú mať nejakú chrbtovú kosť a znížia o 20 % tieto vaše respirátory. Ja si myslím, že toto je chyba, mali ste to všetkým ohrozeným skupinám obyvateľstva rozdať zadarmo, tak ako to robia mnohé obce a mestá. Nič by sa nestalo. Tie stovky miliónov, čo sme zbytočne minuli na celoplošné testovania a skríningy, sa dali využiť aj lepšie a toto by nestálo ani desatinu toho.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.2.2021 o 17:36 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:37

Monika Kozelová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán podpredseda, ja ďakujem za ten príspevok. Ja pevne verím, že vás naozaj vypočujú a že tá situácia naozaj nebude taká, ako hovoril pán kolega Suja, že skutočne... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, musíte reagovať na predrečníka.

Kozelová, Monika, poslankyňa NR SR
...hej, ja reagujem, len s upozornením. Vy ma máte rád, pán podpredseda, neustále... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Mám vás rád, lebo nereagujete nikdy na predrečníka, ale na niekoho iného.

Kozelová, Monika, poslankyňa NR SR
Nie, vy ma totiž nepočúvate.
Takže ja pevne verím, že vás naozaj vypočujú a že skutočne nebude na tom koncovom užívateľovi visieť to, čo sa snaží pán minister svojím zákonom dosiahnuť, aby sa znížila dépeháčka. Ja chápem aj rozumiem tomu, že je to dôležité a hlavne pre tie staršie ročníky, ale možno by bolo fajn pozrieť sa na to, v akom stave je naša ekonomika a či na to máme.
Takže ďakujem. Ale súhlasím úplne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.2.2021 o 17:37 hod.

Mgr.

Monika Kozelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:38

Dominik Drdul
Skontrolovaný text
Pán podpredseda, ja tiež chcem vyjadriť podporu tomuto tvojmu vystúpeniu a ja sa chcem tiež zasadiť o to a poprosiť veľmi pekne našich predajcov týchto pomôcok, aby naozaj zohľadnili tento zámer, ktorý tento návrh zákona sleduje, aby vonkoncom ukázali svoju spolupatričnosť v tejto mimoriadne ťažkej dobe, aby ľudia uvideli túto našu snahu v konečných cenách respirátorov, ktoré sa ku nim dostanú znížené o 20-percentnú sadzbu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.2.2021 o 17:38 hod.

Bc.

Dominik Drdul

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:39

Anna Mierna
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán podpredsedajúci. Ďakujem aj ja ministerstvu financií za tento návrh zákona. Na finančnom výbore sme o ňom diskutovali a jednohlasne sme odporučili tento zákon prijať. Vnímam to ako ústretový krok k všetkým tým, ktorí budú nakupovať tieto respirátory.
Týka sa to, samozrejme, aj samospráv. Predpokladám, že teda my budeme do toho vstupovať a najmä pre tie skupiny obyvateľstva, ktoré to najviac budú potrebovať, ich vybavíme tým.
A teda apelujem takisto na tých, ktorí budú predávať to, a teda aj na Slovenskú obchodnú inšpekciu, aby sledovala tieto ceny. Hovorili sme o tom, že tá cena týchto respirátorov je od jedného eura do troch - päť euro, ale teda počula som už aj nižšie ceny, takže vnímam to ako veľmi pozitívne. A hodnotili sme, že ten dvojmesačný výpadok DPH nebude taký zdrvujúci, ako budú tie finančné dopady, teda resp. tie dopady, keď zachránime ľudské životy a budeme ochraňovať zdravie obyvateľov za veľmi dôležitý.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.2.2021 o 17:39 hod.

Ing.

Anna Mierna

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video